Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2009 m. gegužės 7 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 3.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 4.Anuliuoti raštiški pareiškimai (žr. protokolą)
 5.Situacija Moldovos Respublikoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 6.Bendradarbiavimo su trečiųjų valstybių specialistais audiovizualinėje srityje programa MEDIA Mundus (diskusijos)
 7.Komisijos reglamento dėl REACH projektas, susijęs su XVII priedu (diskusijos)
 8.Laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrosios taisyklės (diskusijos)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Moterų ir vyrų lyčių lygybės aspekto integravimas ES išorės santykiuose (A6-0225/2009, Libor Rouček)
  9.2.Parlamento naujas vaidmuo ir atsakomybė įgyvendinant Lisabonos sutartį (A6-0145/2009, Jo Leinen)
  9.3.Lisabonos sutarties finansiniai aspektai (A6-0183/2009, Catherine Guy-Quint)
  9.4.Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Sprendimo Nr. 573/2007/EB keitimas iš dalies) (A6-0280/2009, Bárbara Dührkop)
  9.5.Minimalios normos dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (nauja redakcija) (A6-0285/2009, Antonio Masip Hidalgo)
  9.6.Trečiosios šalies piliečio arba pilietybės neturinčio asmens vienoje iš valstybių narių pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas (nauja redakcija)
  9.7.Sistemos „Eurodac“ sukūrimas siekiant palyginti pirštų atspaudus (A6-0283/2009, Nicolae Vlad Popa)
  9.8.Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimas (A6-0279/2009, Jean Lambert)
  9.9.Dvišaliai valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimai dėl sektorių klausimų ir dėl sutartinėms ir nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės (A6-0270/2009, Tadeusz Zwiefka)
  9.10.Bendradarbiavimo su trečiųjų valstybių specialistais audiovizualinėje srityje programa MEDIA Mundus (A6-0260/2009, Ruth Hieronymi)
  9.11.Laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrosios taisyklės (A6-0274/2009, Paolo Costa)
  9.12.Valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliai susitarimai dėl teismo sprendimų ir nutarčių, susijusių su santuoka, tėvų atsakomybe ir išlaikymo prievolėmis (A6-0265/2009, Gérard Deprez)
  9.13.Situacija Moldovos Respublikoje
  9.14.Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje 2008 m. (A6-0264/2009, Raimon Obiols i Germà)
  9.15.ES baudžiamojo teisingumo erdvės raida (A6-0262/2009, Maria Grazia Pagano)
  9.16.Europos Sąjungos institucijų pusiausvyra (A6-0142/2009, Jean-Luc Dehaene)
  9.17.Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiai pagal Lisabonos sutartį (A6-0133/2009, Elmar Brok)
  9.18.Piliečių iniciatyvos įgyvendinimas (A6-0043/2009, Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  9.19.Komisijos reglamento dėl REACH projektas, susijęs su XVII priedu
 10.Balsavimo paaiškinimas
 11.Balsavimo ketinimai ir pataisymai: žr. protokolą
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo patvirtinimas: žr. protokolą
 13.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų
  13.1.Iranas: Roxanos Saberi byla
  13.2.Madagaskaras
  13.3.Venesuela: Manuelio Rosaleso byla
 14.Balsuoti skirtas laikas
  14.1.Iranas: Roxanos Saberi byla
  14.2.Madagaskaras
  14.3.Venesuela: Manuelio Rosaleso byla
 15.Balsavimo ketinimai ir pataisymai: (žr. protokolą)
 16.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą: (žr. protokolą)
 17.Bendro sprendimo procedūros metu priimtų teisės aktų pasirašymas: (žr. protokolą)
 18.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas: (žr. protokolą)
 19.Finansinių interesų deklaracija: (žr. protokolą)
 20.Per šį posėdį priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 21.Raštiški pareiškimai, įtraukti į registrą (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis): (žr. protokolą)
 22.Kitų posėdžiųkalendorinis planas: (žr. protokolą)
 23.Sesijos pertrauka
 PRIEDAS (Atsakymai raštu)
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (451 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1013 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika