Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 14 september 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Samenstelling Parlement: zie notulen
 4.Samenstelling fracties: zie notulen
 5.Samenstelling commissies: zie notulen
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 9.Ingekomen stukken: zie notulen
 10.Mondelinge vragen (indiening): zie notulen
 11.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 12.Verzoekschriften: zie notulen
 13.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Stemmingen
  16.1.Samenstelling van de interparlementaire delegaties (stemming)
  16.2.Goedkeuring van de benoeming van de heer Algirdas Šemeta als lid van de Commissie (B7-0037/2009)
  16.3.Goedkeuring van de benoeming van de heer Pawel Samecki als lid van de Commissie (B7-0035/2009)
  16.4.Goedkeuring van de benoeming van de heer Karel De Gucht als lid van de Commissie (B7-0036/2009)
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 19.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Herstructurering van de Europese auto-industrie, met name de zaak Opel (debat)
 21.Bosbranden van deze zomer (2009) (debat)
 22.Vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea: gevolgen voor de Europese industrie (debat)
 23.De gevolgen van de economische en financiële crisis voor de ontwikkelingslanden en de ontwikkelingssamenwerking (debat)
 24.Parlementaire immuniteit: zie notulen
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (365 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (953 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid