Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A7-0010/2009

  John Stuart Agnew, John Bufton και David Campbell Bannerman (EFD), γραπτώς. (EN) Αναγνωρίζουμε την υπαρκτή ανάγκη για ένα εμβόλιο κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, ιδίως για τους εκτροφείς βοοειδών και προβάτων στη νότια και την ανατολική Αγγλία οι οποίοι, μέσω του μαζικού εμβολιασμού στις εκμεταλλεύσεις τους, δημιούργησαν ένα τείχος προστασίας κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων από το οποίο επωφελήθηκαν οι συνάδελφοι τους κτηνοτρόφοι στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας. Προκειμένου να ψηφίσουμε υπέρ της κοινοτικής χρηματοδότησης για το εμβόλιο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι (στην ίδια ψηφοφορία) να ψηφίσουμε για την αύξηση της χρηματοδότησης της Eurojust και της Europol. Πρόκειται για δύο οργανισμούς που λειτουργούν εκτός των ορίων που είναι αποδεκτά από τη βρετανική νομοθεσία, αυξάνοντας σημαντικά την εξουσία του κράτους εις βάρος της ελευθερίας του ατόμου. Είναι αξιοκαταφρόνητο που η ΕΕ επιχειρεί να θάψει τέτοιου είδους διατάξεις σε εκθέσεις αυτού του τύπου, και απαιτεί στη συνέχεια από τους βουλευτές του ΕΚ να τις ψηφίσουν στο σύνολό τους και όχι κατά τμήματα. Συνεπώς, η συνείδησή μας δεν μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε μια τέτοια έκθεση, και αυτό εξηγεί την αποχή μας από την ψηφοφορία γι’ αυτό το θέμα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου