Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 15 september 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A7-0010/2009

  John Stuart Agnew, John Bufton och David Campbell Bannerman (EFD), skriftlig. (EN) Vi erkänner det mycket verkliga behovet av ett vaccin mot blåtunga, särskilt vad gäller nötkreaturs- och fåruppfödare i södra och östra England som genom grossistvaccinering på sina egna gårdar har skapat en brandvägg mot blåtunga som har gynnat bönderna i norra och västra England. Om vi vill rösta för EU-finansiering av detta vaccin måste vi (i samma omröstning) rösta för ökad finansiering för Eurojust och Europol. Dessa båda byråer verkar utanför gränser som är godtagbara enligt brittisk lag, eftersom de allvarligt ökar statens makt på bekostnad av individens frihet. Det är föraktligt att EU försöker dölja sådana bestämmelser i denna typ av betänkanden, och sedan kräver att parlamentsledamöterna ska rösta om dem i sin helhet och inte var för sig. Vi kunde därför inte med gott samvete ge detta betänkande vårt stöd, vilket är förklaringen till varför vi lagt ner vår röst i denna fråga.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy