Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0252(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0001/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/09/2009 - 5.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0006

Разисквания
Вторник, 15 септември 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

6. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Brian Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Вследствие на решенията на Съда на Европейските общности по делата „Открито небе“ Комисията позволи замяната на двустранните споразумения, които съществуваха между някои държави-членки и трети държави, със споразумения на Общността. Ето защо Комисията договори споразумение, което ще замени двустранните споразумения между Монголия и някои държави-членки на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящото предложение цели да замени определени разпоредби в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги, сключени в миналото между държави-членки на ЕС и правителството на Монголия, и разглежда някои аспекти на услугите, които аз считам, че са от решаващо значение, включително технически въпроси, данъчно облагане на авиационното гориво и ценообразуване.

Приветствам по-конкретно важността, която се придава на спазването на правото на Общността в областта на конкуренцията, тъй като някои разпоредби в предишните двустранни споразумения очевидно противоречат на правилата за конкуренция. Затова одобрявам доклада на г-н Simpson, защото той следва тези общи насоки.

 
  
  

- Доклад: Brian Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Когато Румъния и България станаха членки на ЕС, в акта за присъединяването им беше посочено, че е необходимо да се изработи протокол за изменение на Споразумението относно морския транспорт между ЕС и неговите държави-членки и Китай. Моят вот е в подкрепа на завършването на този протокол.

 
  
  

- Доклад: Reimer Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в полза на Франция, защото считам, че този фонд подпомага държавите да реагират ефективно и гъвкаво на ситуации, причинени от природни бедствия, в конкретния случай това е бурята през миналия януари, която засегна Югозападна Франция и причини значителни щети. Финансовият инструмент за солидарност се мобилизира в случаи, когато щетите, причинени от бедствието, са толкова тежки, че националните ресурси са недостатъчни, за да се намери ефективно решение на кризата, като целта е да се стимулира възстановяването на икономиката и да се отговори на нуждите на засегнатите държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада на моя уважаван колега и приятел от Германия, г-н Böge, който призовава Европейския парламент да одобри предложението за решение относно мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за осигуряване на приблизително 109 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за 2009 г., за да се подпомогне Франция, която пострада от природно бедствие, причинено от бурята „Клаус“, която през месец януари 2009 г. засегна 31 департамента в югозападната част на страната, като причини значителни щети в размер на приблизително 4 млрд. евро. Ще се възползвам от случая, за да поздравя г-н Lamassoure, председателят на комисията по бюджети, за бързината, с която той, съвместно със службите на Европейската комисия, се справи с този проблем.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) През януари 2009 г. буря засегна Югозападна Франция, като причини сериозни щети и Франция беше принудена да кандидатства за средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. Аз гласувах в подкрепа на мобилизирането на тези средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Според мен солидарността между държавите-членки на Европейския съюз, и по-конкретно европейската помощ за държави, засегнати от природни бедствия, е ясен знак, че ЕС вече не е само зона за свободна търговия. С приемането на специални инструменти за оказване на помощ като фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Общността, която се стремим да направим „единна в разнообразието“, демонстрира способността си да остане единна в злополучието, дори в ситуации, които поставят високи изисквания за мобилизиране на човешки и материални ресурси. Това е нещо, което искрено приветствам.

Надявам се, че фонд „Солидарност“ няма да бъде използван много често, тъй като това ще означава, че Европа не страда от много сериозни извънредни ситуации, но аз също така се надявам, че неговата структура и наличност непрекъснато ще се подобряват и често ще се преразглеждат, така че той да може да отговори на всички реални потребности бързо и без бюрократично протакане.

Искам да спомена пожарите, които бушуваха в моята страна, особено през 2003 г. и да призная колко важни и полезни са механизмите като този фонд. Считам, че особено трудният период, през който премина Франция през януари тази година, оправдава мобилизирането на фонда. Преобладаващият положителен вот в комисията по бюджети е доказателство, че това е добра мярка.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), в писмена форма. (FR) Приветствам намесата на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, от която Франция ще се възползва, за да се подпомогне компенсирането на щетите, причинени от бурята през януари 2009 г., която сериозно засегна европейския и френския горски сектор. Отпуснатите суми следва да бъдат предоставени до месец октомври 2009 г., с други думи, девет месеца след бурята. Тази намеса е по-бърза от средностатистическия период от време за намеса на фонда, който е около една година от момента на бедствието до изплащането на помощта.

Независимо, че е редно да се приветства този напредък, все пак си струва да насърчим по-бързото предоставяне на средства. Съществуващата процедура за управление на фонд „Солидарност“ затруднява това. Все пак, преработено предложение за регламент беше внесено от Европейската комисия и подкрепено от голямо мнозинство в Парламента през месец май 2006 г. Съжалявам, че Съветът все още не се е заел с този въпрос и сега бих искала да го призова възможно най-скоро да обсъди възможността да се ускори привеждането в действие на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

 
  
  

- Доклад: Reimer Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) Аз гласувах в подкрепа на доклада на моя уважаем колега и приятел от Германия, г-н Böge, който призовава Европейския парламент да одобри предложението за решение относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EФПГ) за осигуряване на 4,1 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания с оглед на подпомагане на текстилните сектори в Испания и Португалия (районите на Каталония и Норте и Сентро). Целта е да бъде предоставена помощ за работниците, засегнати от последствията от значителните промени в структурата на международната търговия и те да бъдат подпомогнати при повторното им приобщаване към пазара на труда. Споделям мнението на моите колеги по отношение на това да се ускори мобилизирането на фонда и относно оценката на взаимното допълване с други съществуващи инструменти, като например Социалния фонд.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) с цел да се предостави допълнителна подкрепа на съкратените работници от текстилния сектор в Португалия, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия.

Мобилизирането на 832 800 евро от фонда е насочено към повторното приобщаване на работниците към пазара на труда посредством индивидуални планове за заетост, разработени съвместно с работниците, които включват развитие на личните умения и стратегии за включване в пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепата от страна на ЕС, и по-конкретно на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, е от основно значение за подпомагането на онези, които са изгубили работните си места поради преместванията на предприятия, което се случи в рамките на глобализирания пазар. През последните години, особено в резултат на световната икономическа криза, Португалия усеща последиците от проблема относно това как повторно да поеме и приобщи безработните към пазара на труда.

Безброй фирми са се преместили, за да се възползват от по-ниските разходи за труд в Китай и Индия например, като това има пагубни последствия за националната икономика. Одобряването на средствата от ЕФПГ за подпомагане на тези работници е жизненоважно не само за подобряването на личното и семейното им положение, но и за цялото национално стопанство, защото целта на извънредните мерки в дългосрочен план е да се подпомогнат работниците да намерят нова работа и да я запазят.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Аз гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че помощта е важна за работниците в Португалия. Струва ми се обаче, че заявлението на Португалия не беше достатъчно амбициозно. Правителството на Португалия поиска от ЕФПГ 833 евро за всеки съкратен работник в текстилния сектор, докато Испания посочи в заявлението си сумата от 3 006 евро за всеки работник в същия сектор.

Също така съм учуден, че в разгара на икономическа криза с увеличаваща се безработица, при която последствията от глобализацията са осезаеми, ЕФПГ е получил и приел толкова малко заявления от държавите-членки. Всъщност ЕФПГ разполага с 500 млн. евро за всички държави-членки през тази година, а до момента са използвани само 60 млн. евро.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Ние гласувахме в подкрепа на този доклад, тъй като Европейският парламент дава зелена светлина на Португалия да получи 832 800 евро за оказване на помощ на съкратените работници от текстилната промишленост в регионите Норте и Сентро в Португалия. Това обаче е незначителна сума, като се има предвид жестоката безработица, която понастоящем съществува в Португалия, особено в тези региони.

Както всички знаем, Португалия представи заявление пред Европейската комисия за отпускане на тези средства във връзка с 1 588 съкращения, обявени между февруари и ноември 2008 г. в 49 текстилни предприятия в северните и централни региони на страната.

Също така обаче бяха одобрени 3 306 750 евро за оказване на помощ на 1 720 съкратени работници от 30 текстилни предприятия в Каталония, Испания.

Това, от което се нуждаехме обаче, беше да се изработи политика, която да подкрепи производството, по-конкретно в текстилния сектор, за да се предотвратят бъдещи закривания на предприятия и съкращения на работници.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Макар, от една страна, да съм съгласен с основния принцип, от друга, аз считам, че сериозността на кризата изисква разпоредби от съвсем различен характер и не на последно място, осигуряване на достъп до кредитиране за малките и средните предприятия, тъй като наличието на кредити води след себе си заетост, териториално развитие и развитие на човешките умения.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Предложенията, внесени от Испания и Португалия, за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) още веднъж ясно разкриват последствията от глобализацията. В държавите от Югоизточна Азия, и по-конкретно в специалните икономически зони, където хората са експлоатирани и наемани без наличието на минимални социални стандарти, текстилните продукти се произвеждат на дъмпингови цени и след това се продават на европейския пазар.

Европейските предприятия, които зачитат социалните права на служителите, установявани и придобивани от тях в продължение на десетилетия, са поставени в неравностойно положение поради по-високите разходи, наложени вследствие на тази практика. Трябва да спрем по-нататъшното задълбочаване на проблема незабавно. Необходимо е, възможно най-скоро, да бъде наложена забрана върху вноса на продукти в ЕС, които не са произведени в условията на установени минимални социални стандарти. Докато това бъде постигнато, ние можем само да съдействаме за намаляване на щетите, причинени от глобализацията в съответните страни. Ето защо аз без резерви гласувах в подкрепа на отпускането на средства от фонда.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Като признава неблагоприятното въздействие на глобализацията, което съвсем ясно се наблюдава в промишлените региони на Европа, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) се основава на солидарността на Европейския проект и я доближава до хората посредством предоставяне на помощи за онези работници, които са най-силно засегнати от промените. Регионите Норте и Сентро в Португалия, където икономиката се основаваше на традиционни сектори като текстилната промишленост, са в процес на осъвременяване от началото на 90-те години на миналия век, като целта е те да се приспособят към бързо увеличаващата се конкуренция.

Приблизително 15% от работната сила в тези зони на страната е заета в текстилната промишленост и почти 98% от безработицата в целия сектор е съсредоточена в тези два региона. Влошаващият се икономически климат, който засегна както тези региони, така и някои други, и по-конкретно най-отдалечените като Мадейра, където туризмът е много важен, има обезпокояващи последствия преди всичко по отношение на социалното сближаване поради увеличаващата се безработица. Затова аз подкрепям мобилизирането на 832 800 евро от ЕФПГ след съкращаването на 1 588 работници от текстилната промишленост в регионите Норте и Сентро в Португалия. Тази сума следва да бъде използвана разумно за преквалификацията на работниците и за бързото и устойчивото им повторно приобщаване към пазара на труда.

 
  
  

- Доклад: Jutta Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Настоящото се отнася до преразглеждането на традиционните собствени ресурси, базите на ДДС и БНД и предвижда корекции във връзка с икономическите прогнози. Предложението има определено технически характер, така че аз просто ще заявя, че гласувах в негова подкрепа.

 
  
  

- Доклад: Jutta Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) През януари 2009 г. Югозападна Франция бе връхлетяна от ураган, който причини значителни щети, и следователно това дава на Франция право на достъп до средствата от Европейския фонд „Солидарност“. Аз подкрепям становището на докладчика за приемане на предложения проект за коригиращ бюджет № 7/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Аз считам, че е неприемливо при едно и също гласуване да се смесват бюджетните кредити за ваксината срещу болестта „син език“ и бюджетните кредити за Европол и Евроюст. Аз подкрепям бюджетните кредити за ерадикация на болестта „син език“, но съм против бюджетните кредити за Европол и Евроюст.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) През януари 2009 г. Франция беше засегната от силен ураган. Ураганът „Клаус“ причини разрушения по-конкретно на инфраструктурата на страната. Целта на фонда „Солидарност“ е да покрива част от стойността на щетите, които следва да се платят с обществени средства. Този случай отговаря на всички изисквания. По тази причина, и по-конкретно като проява на трансгранична солидарност с гражданите на Франция, които бяха, а в някои случаи все още са, засегнати от урагана „Клаус“, аз гласувах в подкрепа на проекта за коригиращ бюджет.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), in writing. (FR) Приветствам приемането днес на доклада на нашата уважаема колега г-жа Haug, който аз напълно подкрепям. С този вот ние даваме възможност на Европейския фонд „Солидарност“ да бъде мобилизиран за втори път през тази година. Наистина, след като се притече на помощ на Румъния, Европейският съюз демонстрира своята солидарност с населението на Франция, което през януари 2009 г. почувства цялата мощ на опустошителния и изключително силен ураган „Клаус“, който беше квалифициран като „голямо природно бедствие“ и като такова подлежи на включване в основния обхват на дейността на Фонда. Като цяло повече от 120 млн. евро са предоставени по този начин.

Както знаете, тази помощ е крайно необходима за департаментите в югозападната част на моята страна, където щетите бяха значителни. Бих искал да благодаря на моите уважаеми колеги за това, че гласуваха в подкрепа на този доклад. Разбира се, сега ще е необходимо да се гарантира, че правителството на Франция по справедлив начин ще включи в този процес местните органи, така че те да не бъдат измамени по отношение на начина, по който ще се използват средствата. Наистина, ще бъде неприемливо, ако само частният сектор се възползва от тях.

 
  
  

- Доклад: Jutta Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton и David Campbell Bannerman (EFD), в писмена форма. (EN) Ние признаваме действителната необходимост от ваксина срещу болестта „син език“, особено за животновъдите, отглеждащи крави и овце в южната и източната част на Англия, които, след масова ваксинация на животните в собствените си стопанства създадоха защитна преграда пред болестта „син език“, от което имаха полза и техните колеги в северната и западна част на страната. За да гласуваме за финансиране на тази ваксина от страна на ЕС, ние сме длъжни (в рамките на същото гласуване) да гласуваме и за увеличаване на финансирането за Евроюст и Европол. Това са две агенции, които действат извън границите, приемливи за британското право, защото те значително увеличават правомощията на държавата за сметка на свободата на личността. Недостойно е, че ЕС се опитва да включи подобни разпоредби в такива доклади и после изисква членовете на Европейския парламент да ги гласуват като цяло, а не поотделно. Следователно ние не можем с чиста съвест да подкрепим този доклад, което обяснява факта, че се въздържахме при гласуването по въпроса.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Този доклад засяга измененията в бюджета, които осигуряват свежи бюджетни кредити за поети задължения, възлизащи на 51 640 000 евро. Тези средства са предназначени за борбата с болестта „син език“, за създаването на реактор с висока плътност на неутронния поток, както и за финансиране на Европол и OLAF. Моят глас тук съвпада с мнението на докладчика.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), в писмена форма. (EN) Признавам реалната необходимост от ваксина срещу болестта „син език“ и изразявам съжаление относно отказа на правителството на Обединеното кралство да подкрепи земеделските стопани по този важен въпрос. Докладът съдържа разпоредби, отнасящи се до това положение. Но той също така съдържа и разпоредби, които по никакъв начин не са свързани със селското стопанство и които биха имали пагубно въздействие върху Обединеното кралство. И по-конкретно, този доклад призовава за насочване на средства към агенциите Евроюст и Европол, действащи извън границите, приемливи за британското право.

Недостойно е, че ЕС се опитва да включи подобни разпоредби в такива доклади и после изисква членовете на ЕП да ги гласуват като цяло, а не поотделно. Следователно аз не мога да подкрепя този доклад с чиста съвест, което обяснява моя вот по въпроса.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), в писмена форма. (EN) Аз признавам реалната необходимост от ваксина срещу болестта „син език“ и отбелязвам безразличното отношение на правителството на Обединеното кралство по този важен въпрос. Този доклад съдържа разпоредби, отнасящи се до това положение. Но той също така съдържа и разпоредби, които по никакъв начин не са свързани със селското стопанство и които биха имали пагубно въздействие върху Обединеното кралство.

По-конкретно, този доклад призовава за насочване на средства към агенциите Евроюст и Европол, действащи извън границите, приемливи за британското право. Недостойно е, че ЕС се опитва да включи подобни разпоредби в такива доклади и после изисква членовете на ЕП да ги гласуват като цяло, а не поотделно. Следователно аз не мога да подкрепя този доклад с чиста съвест, което обяснява моя вот по въпроса.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), в писмена форма. (EN) Членовете на „Фине Гейл“ (Fine Gael) от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) гласуваха в подкрепа на проекта на коригиращ бюджет № 8/2009. Отбелязваме, че това гласуване включва създаването на бюджетна позиция за осигуряване на допълнително финансиране за реактора с висока плътност на неутронния поток в Петен (HFR), Нидерландия. Първоначално съоръжението беше създадено за оценка на материали, използвани в ядрени и термоядрени реактори. То се превърна в незаменимо съоръжение за производство на радиоизотопи за секторите на медицината, което удовлетворява около 60% от търсенето в Европа. В доклада, наред с останалото, се подкрепя и увеличаването на бюджета за ерадикация на болестта „син език“ и за подпомагане на полицейската дейност и противодействието на измамите в Европа. Отчитайки изложеното по-горе, като се има предвид естеството на реактора с висока плътност на неутронния поток (HFR) и съчетанието от разгледаните бюджетни позиции, делегацията на „Фине Гейл“ гласува в подкрепа на проекта на коригиращ бюджет № 8/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на споменатия по-горе доклад, който включва увеличение на кредитите за поети задължения за програми, целящи премахване и проследяване на болестите по животните, както и наблюдение на физическото състояние на животните, което може да създаде риск за общественото здраве, свързан с външни фактори.

Същевременно бих искал да подчертая несъгласието си с другите въпроси, повдигнати в доклада, които не би трябвало да се включват в този доклад:

– Създаването на бюджетна позиция 10 04 04 02 („Експлоатация на реактора с висока плътност на неутронния поток (HFR)“);

– Създаването на бюджетна позиция 18 05 02 03 (Европейска полиция);

– увеличение на субсидията от Общността за Евроюст;

– промени в щатното разписание на OLAF, без допълнително финансово обезпечаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Докладът относно проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г. включва няколко противоречиви аспекта. В него се набляга на увеличаването на ресурсите за ерадикиране на болестта „син език“ по овцете, за изпълнението на изследователска програма за използване на атомен реактор, монтиран в Нидерландия, на програмите на Европол и Евроюст и за OLAF.

Очевидно е, че като гласувах против този проектодоклад, не желаех да се противопоставя на разпоредби, които са от жизненоважно значение за овцевъдите.

Исках да се противопоставя на упоритото използване на атомна енергия.

Преди всичко исках да потвърдя ангажимента си да се боря против изграждането на една укрепена, водена от сигурността и неефективна Европа с цел гарантиране на безопасността на нашите съграждани чрез бюджетите на Европол и Евроюст.

Необходимо е да се наложи сдържаност в тези политики, които, в името на борбата против несигурността и тероризма, все повече подкопават основните свободи и права на нашите съграждани, както и да се преразгледат и уточнят задачите, възложени на различните агенции и структури на Общността, ангажирани с тези политики.

 
Правна информация - Политика за поверителност