Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0252(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0001/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2009 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0006

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Brian Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις «ανοικτού ουρανού», η Επιτροπή προέβλεψε την αντικατάσταση των διμερών συμφωνιών που είχαν συναφθεί μεταξύ ορισμένων κρατών μελών και τρίτων χωρών με κοινοτικές συμφωνίες. Η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε, ως εκ τούτου, μια συμφωνία που θα αντικαταστήσει τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Μογγολίας και ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόταση αυτή στοχεύει στην αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών που συνάφθηκαν στο παρελθόν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της κυβέρνησης της Μογγολίας, και ασχολείται με πτυχές που θεωρώ κρίσιμης σημασίας, περιλαμβανομένων ορισμένων τεχνικών ζητημάτων, της φορολόγησης των καυσίμων και της τιμολόγησης.

Επικροτώ ιδιαίτερα τη σημασία που δίδεται στη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ περί ανταγωνισμού, δεδομένου ότι κάποιες διατάξεις σε προγενέστερες διμερείς συμφωνίες ήταν σαφέστατα αντιανταγωνιστικές. Υποστηρίζω, ως εκ τούτου, την έκθεση του κ. Simpson καθώς ακολουθεί αυτές τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές.

 
  
  

- Έκθεση Brian Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Όταν η Ρουμανία και η Βουλγαρία προσχώρησαν στην ΕΕ, η πράξη προσχώρησής τους όριζε ότι θα πρέπει να συναφθεί πρωτόκολλο που θα τροποποιεί τη συμφωνία για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και της Κίνας. Η ψήφος μου είναι υπέρ της σύναψης του εν λόγω πρωτοκόλλου.

 
  
  

- Έκθεση Reimer Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της Γαλλίας διότι θεωρώ ότι το Ταμείο βοηθά χώρες να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα και ευελιξία σε καταστάσεις που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, στη συγκεκριμένη περίπτωση στη θύελλα του περασμένου Ιανουαρίου που έπληξε τη νοτιοδυτική Γαλλία, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. Αυτό το χρηματοδοτικό μέσο αλληλεγγύης κινητοποιείται σε περιπτώσεις που οι ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν από την καταστροφή είναι τόσο σοβαρές που οι εθνικοί πόροι δεν επαρκούν για να ανταποκριθεί η χώρα αποτελεσματικά στην κρίση. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της οικονομικής ανάκαμψης και η κάλυψη των αναγκών του πληγέντος κράτους μέλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του αξιοσέβαστου γερμανού συναδέλφου και φίλου μου, κ. Böge, η οποία ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την παροχή περίπου 109 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών το 2009 για συνδρομή προς τη Γαλλία, το θύμα της καταστροφής που προκάλεσε η θύελλα Klaus η οποία, τον Ιανουάριο του 2009, έπληξε 31 διαμερίσματα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας σοβαρές ζημίες που, όπως εκτιμάται, ανέρχονται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Με την ευκαιρία αυτής της ομιλίας θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Lamassoure, πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου μας, για την ταχύτητα με την οποία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χειρίστηκε το εν λόγω θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Τον Ιανουάριο του 2009 μια θύελλα έπληξε τη νοτιοδυτική Γαλλία προκαλώντας σοβαρές ζημίες και δίνοντας τη δυνατότητα στη Γαλλία να υποβάλει αίτηση για συνδρομή από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψήφισα υπέρ της κινητοποίησης αυτού του Ταμείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Κατά την άποψή μου, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, η ευρωπαϊκή στήριξη για τις χώρες που έχουν πληγεί από καταστροφές, αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η ΕΕ δεν είναι πλέον μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών. Υιοθετώντας μέσα ειδικών ενισχύσεων, όπως το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κοινότητα την οποία επιδιώκουμε να καταστήσουμε «ενωμένη στην πολυμορφία» καταδεικνύει την ικανότητά της να παραμένει ενωμένη στις αντιξοότητες, ακόμη και σε καταστάσεις εξαιρετικά απαιτητικές από άποψη ανθρώπινων και υλικών πόρων. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά επιδοκιμάζω.

Ελπίζω ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν θα χρησιμοποιείται πολύ συχνά στο μέλλον, καθώς αυτό θα σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν θα δοκιμάζεται από πολλές σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά ελπίζω επίσης ότι η δομή και η διαθεσιμότητά του θα βελτιώνονται ολοένα και θα επαναξιολογούνται συχνά έτσι ώστε το Ταμείο να κατορθώσει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία.

Οφείλω να αναφερθώ στις πυρκαγιές που ρήμαξαν τη χώρα μου, ιδίως το 2003, και αναγνωρίζω πόσο σημαντικοί και χρήσιμοι υπήρξαν μηχανισμοί όπως αυτό το Ταμείο. Πιστεύω ότι οι ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές που έζησε η Γαλλία τον Ιανουάριο του 2009 δικαιολογούν την κινητοποίηση του Ταμείου. Η συντριπτική πλειοψηφία υπέρ αυτής στην Επιτροπή Προϋπολογισμών επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για καλό μέτρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς. (FR) Επικροτώ την παρέμβαση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης –από την οποία θα επωφεληθεί η Γαλλία που θα συμβάλει στην αποκατάσταση των ζημίων οι οποίες προκλήθηκαν από τη θύελλα του Ιανουαρίου 2009 που έπληξε σοβαρά τον ευρωπαϊκό και γαλλικό δασικό τομέα. Τα ποσά που θα χορηγηθούν θα είναι διαθέσιμα τον Οκτώβριο του 2009· με άλλα λόγια, εννέα μήνες μετά τη θύελλα. Η παρέμβαση αυτή είναι ταχύτερη από τον μέσο χρόνο που χρειάζεται το Ταμείο για να παρέμβει, που είναι περίπου ένα έτος από τη χρονική στιγμή της καταστροφής έως την καταβολή της βοήθειας.

Ενώ καλώς επιδοκιμάζουμε αυτήν την πρόοδο, πρέπει να συνεχίσουμε να ζητούμε την αμεσότερη διάθεση των πόρων του Ταμείου, κάτι που η τρέχουσα διαδικασία για τη διαχείριση του Ταμείου Αλληλεγγύης καθιστά δύσκολο. Εντούτοις, μια αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίχθηκε από μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2006. Λυπούμαι που το Συμβούλιο δεν έχει ασχοληθεί ακόμη με αυτό το θέμα και το καλώ να εξετάσει, το συντομότερο δυνατόν, τη δυνατότητα να τεθεί ταχύτερα σε λειτουργία το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

- Έκθεση Reimer Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του αξιοσέβαστου γερμανού συναδέλφου και φίλου μου, κ. Böge, η οποία ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), για την παροχή ποσού 4,1 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών προκειμένου να υποστηριχθεί ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας στην Ισπανία και την Πορτογαλία (περιφέρεια Καταλονίας και περιφέρειες Norte και Centro). Σκοπός της πρότασης αυτής είναι η παροχή ενίσχυσης στους εργαζόμενους που επλήγησαν από τις συνέπειες σημαντικών αλλαγών στη δομή του διεθνούς εμπορίου και η υποστήριξή τους προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Συμμερίζομαι την άποψη των συναδέλφων μου σχετικά με την επιτάχυνση της κινητοποίησης του εν λόγω Ταμείου και την αξιολόγηση της συμπληρωματικότητάς του με άλλα υφιστάμενα μέσα όπως το Κοινωνικό Ταμείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να παρασχεθεί πρόσθετη στήριξη στους πορτογάλους εργαζόμενους που επλήγησαν από απολύσεις στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα και από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές.

Η κινητοποίηση 832 800 ευρώ από το Ταμείο προορίζεται για την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας μέσω προσωπικών σχεδίων απασχόλησης, που καταρτίστηκαν με τη συμμετοχή των εργαζομένων και περιλαμβάνουν ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και στρατηγικές για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η κοινοτική στήριξη, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη στήριξη των ατόμων που έχασαν τη θέση εργασίας τους λόγω των μετεγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Τα τελευταία χρόνια, ιδίως εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η Πορτογαλία βιώνει τις επιπτώσεις του προβλήματος του πώς μπορούν να απορροφηθούν και να ενταχθούν εκ νέου οι άνεργοι στην αγορά εργασίας.

Αναρίθμητες επιχειρήσεις μετεγκαταστάθηκαν για να επωφεληθούν από το χαμηλό εργατικό κόστος στην Κίνα και την Ινδία, για παράδειγμα, γεγονός που είχε τρομερές συνέπειες για την εθνική οικονομία στο σύνολό της. Η έγκριση χρημάτων από το ΕΤΠ για την ενίσχυση αυτών των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τη βελτίωση της προσωπικής και της οικογενειακής τους κατάστασης, αλλά και για το σύνολο της εθνικής οικονομίας, διότι ο στόχος αυτών των έκτακτων μέτρων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι να βοηθήσουν τους εργαζόμενους αυτούς να βρουν και να διατηρήσουν μια νέα θέση εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση διότι πιστεύω ότι η στήριξη αυτή είναι σημαντική για τους πορτογάλους εργαζόμενους. Πιστεύω, ωστόσο, ότι η αίτηση της Πορτογαλίας δεν ήταν αρκετά φιλόδοξη. Η πορτογαλική κυβέρνηση ζήτησε από το ΕΤΠ 833 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απολύθηκε στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα, ενώ η Ισπανία ζήτησε 3 006 ευρώ ανά εργαζόμενο στον ίδιο τομέα.

Μου προξενεί επίσης έκπληξη το γεγονός ότι, εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης κατά την οποία η ανεργία αυξάνεται και οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης γίνονται αισθητές, το ΕΤΠ έχει λάβει και κάνει δεκτές πολύ λίγες αιτήσεις από τα κράτη μέλη. Στην πραγματικότητα, το ΕΤΠ διαθέτει 500 εκατομμύρια ευρώ για όλα τα κράτη μέλη φέτος, και μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο 60 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς.(PT) Υπερψηφίσαμε αυτήν την έκθεση, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το πράσινο φως να λάβει η Πορτογαλία 832 800 ευρώ για να βοηθήσει τους εργαζόμενους που απολύθηκαν στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα στις περιφέρειες Norte και Centro της Πορτογαλίας. Το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό, ωστόσο, και πρόκειται απλώς για ένα αντισταθμιστικό μέτρο δεδομένης της υψηλής ανεργίας που υπάρχει σήμερα στην Πορτογαλία, ιδίως στις εν λόγω περιφέρειες.

Όπως γνωρίζουμε, η Πορτογαλία υπέβαλε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα χρήματα αυτά τον Ιανουάριο του 2009, και αφορά τις 1 588 απολύσεις που αναφέρθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου 2008 σε 49 κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες στις βόρειες και κεντρικές περιφέρειες της χώρας.

Έχει δοθεί επίσης έγκριση για 3 306 750 ευρώ προς στήριξη 1 720 εργαζομένων που απολύθηκαν από 30 κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες στην Καταλονία της Ισπανίας.

Αυτό που χρειαζόταν, ωστόσο, στην πραγματικότητα ήταν μια πολιτική για τη στήριξη της παραγωγής, ιδίως στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα, ώστε να αποτραπεί το κλείσιμο και άλλων επιχειρήσεων και περαιτέρω απολύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Μολονότι συμφωνώ με τη βασική αρχή, πιστεύω ότι η σοβαρότητα της κρίσης απαιτεί μέτρα σε εντελώς διαφορετική κλίμακα, κυρίως για να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις και να αποκτήσουν πιστώσεις που θα προωθήσουν την απασχόληση, την εδαφική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι αιτήσεις που υπέβαλαν η Ισπανία και η Πορτογαλία για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) καθιστούν σαφείς για μία ακόμη φορά τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Στις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας και, συγκεκριμένα, στις ειδικές οικονομικές ζώνες, όπου οι άνθρωποι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και απασχολούνται χωρίς ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα παράγονται σε τιμές ντάμπινγκ και έπειτα πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που σέβονται τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων τα οποία έχουν κατακτηθεί και παγιωθεί στη διάρκεια δεκαετιών, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω του υψηλότερου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται συνεπεία αυτού. Πρέπει να θέσουμε αμέσως τέλος στη διαιώνιση αυτής της κατάστασης. Πρέπει το συντομότερο δυνατόν να επιβληθεί απαγόρευση στην εισαγωγή προϊόντων στην ΕΕ τα οποία δεν παράγονται βάσει ειδικών ελάχιστων κοινωνικών προτύπων. Έως ότου επιτευχθεί αυτό, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εργαστούμε για τον περιορισμό της ζημίας που προκαλεί η παγκοσμιοποίηση στις σχετικές χώρες. Ως εκ τούτου, ψήφισα ανεπιφύλακτα υπέρ της αποδέσμευσης βοήθειας από το Ταμείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Αναγνωρίζοντας τον αρνητικό αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης, ο οποίος είναι εμφανέστατος στις βιομηχανικές περιφέρειες της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στηρίζεται στην αλληλεγγύη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ενώ το φέρνει εγγύτερα στους πολίτες παρέχοντας βοήθεια στους εργαζόμενους που έχουν πληγεί στον χείριστο βαθμό από τις μεταβολές αυτές. Οι περιφέρειες Norte και Centro της Πορτογαλίας, η οικονομία των οποίων βασιζόταν σε παραδοσιακούς τομείς όπως η κλωστοϋφαντουργία, εκσυγχρονίζονται από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στον ταχέως αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας απασχολεί περίπου το 15% του εργατικού δυναμικού σε αυτές τις περιοχές της χώρας, και σχεδόν 98% της ανεργίας στον τομέα σε ολόκληρη τη χώρα συγκεντρώνεται σε αυτές τις δύο περιφέρειες. Το επιδεινούμενο οικονομικό κλίμα που έχει πλήξει αυτές τις περιφέρειες, μαζί με άλλες –ιδίως τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες όπως η Μαδέρα, όπου ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός– είχε ανησυχητικές συνέπειες όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, πρωτίστως, εξαιτίας της αύξησης της ανεργίας. Υποστηρίζω, ως εκ τούτου, την κινητοποίηση 832 800 ευρώ από το ΕΤΠ κατόπιν των 1 588 απολύσεων στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα στις περιφέρειες Norte και Centro της Πορτογαλίας. Το ποσό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί συνετά για την επανακατάρτιση αυτών των εργαζομένων και τη γρήγορη και βιώσιμη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 
  
  

- Έκθεση Jutta Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση αυτή αφορά την αναθεώρηση των παραδοσιακών ιδίων πόρων, του ΦΠΑ και του ΑΕΕ, και προβλέπει αναπροσαρμογές που βασίζονται σε οικονομικές προβλέψεις. Η πρόταση έχει εξαιρετικά τεχνικό χαρακτήρα, επομένως θα δηλώσω απλώς ότι η ψήφος μου ήταν υπέρ της πρότασης αυτής.

 
  
  

- Έκθεση Jutta Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Τον Ιανουάριο του 2009 το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλία επλήγη από θύελλα που προξένησε σοβαρές ζημίες· επομένως, η Γαλλία έχει δικαίωμα πρόσβασης στους πόρους του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζω την υιοθέτηση της άποψης της εισηγήτριας να γίνει δεκτό το προτεινόμενο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Θεωρώ απαράδεκτο να συνυπάρχουν στην ίδια ψηφοφορία οι πιστώσεις για την προαγωγή του εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και οι πιστώσεις για τη Europol και τη Eurojust. Είμαι υπέρ των πιστώσεων για την εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, αλλά είμαι κατά των πιστώσεων για τη Europol και τη Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Τον Ιανουάριο του 2009, η Γαλλία επλήγη από μια σοβαρή θύελλα. Η θύελλα Klaus προξένησε καταστροφές, κυρίως στις υποδομές της χώρας. Σκοπός του Ταμείου Αλληλεγγύης είναι να καλύπτει μέρος του κόστους των ζημίων που πρέπει να καλύπτεται από τον δημόσιο κορβανά. Η περίπτωση αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτόν, και ιδίως για λόγους διασυνοριακής αλληλεγγύης με τους γάλλους πολίτες που επλήγησαν, και σε ορισμένες περιπτώσεις πλήττονται ακόμη, από τη θύελλα Klaus, ψήφισα υπέρ του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Επικροτώ την έγκριση σήμερα της έκθεσης της συναδέλφου μας, κ. Haug, στην οποία πρόσφερα την πλήρη στήριξή μου. Με την ψήφο αυτή, επιτρέπουμε την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δεύτερη φορά φέτος. Πράγματι, αφού βοήθησε τη Ρουμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει τώρα την αλληλεγγύη της στον γαλλικό λαό ο οποίος, τον Ιανουάριο του 2009, δοκιμάστηκε από τη σαρωτική δύναμη της καταστροφικής και πολύ βίαιης θύελλας Klaus που περιγράφηκε ως «μείζων φυσική καταστροφή» και, ως τέτοια, ήταν επιλέξιμη για να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής αυτού του Ταμείου. Συνολικά, περισσότερα από 120 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Όπως γνωρίζετε, η βοήθεια αυτή είναι απολύτως αναγκαία για τα διαμερίσματα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας μου, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου βουλευτές που υπερψήφισαν αυτήν την έκθεση. Φυσικά, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί τώρα ότι η γαλλική κυβέρνηση θα συμπεριλάβει τις τοπικές αρχές με δίκαιο τρόπο σε αυτήν τη διαδικασία και ότι οι αρχές αυτές δεν θα εξαπατηθούν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα. Θα είναι όντως απαράδεκτο να επωφεληθεί μόνο ο ιδιωτικός τομέας.

 
  
  

- Έκθεση Jutta Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton και David Campbell Bannerman (EFD), γραπτώς. (EN) Αναγνωρίζουμε την υπαρκτή ανάγκη για ένα εμβόλιο κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, ιδίως για τους εκτροφείς βοοειδών και προβάτων στη νότια και την ανατολική Αγγλία οι οποίοι, μέσω του μαζικού εμβολιασμού στις εκμεταλλεύσεις τους, δημιούργησαν ένα τείχος προστασίας κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων από το οποίο επωφελήθηκαν οι συνάδελφοι τους κτηνοτρόφοι στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας. Προκειμένου να ψηφίσουμε υπέρ της κοινοτικής χρηματοδότησης για το εμβόλιο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι (στην ίδια ψηφοφορία) να ψηφίσουμε για την αύξηση της χρηματοδότησης της Eurojust και της Europol. Πρόκειται για δύο οργανισμούς που λειτουργούν εκτός των ορίων που είναι αποδεκτά από τη βρετανική νομοθεσία, αυξάνοντας σημαντικά την εξουσία του κράτους εις βάρος της ελευθερίας του ατόμου. Είναι αξιοκαταφρόνητο που η ΕΕ επιχειρεί να θάψει τέτοιου είδους διατάξεις σε εκθέσεις αυτού του τύπου, και απαιτεί στη συνέχεια από τους βουλευτές του ΕΚ να τις ψηφίσουν στο σύνολό τους και όχι κατά τμήματα. Συνεπώς, η συνείδησή μας δεν μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε μια τέτοια έκθεση, και αυτό εξηγεί την αποχή μας από την ψηφοφορία γι’ αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση αυτή αφορά τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό που δημιουργούν νέες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων οι οποίες ανέρχονται σε 51 640 000 ευρώ. Τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, τη δημιουργία ενός αντιδραστήρα υψηλής ροής επιπροσθέτως των κονδυλίων που θα διοχετευτούν στη Europol και την OLAF. Η ψήφος μου στο θέμα αυτό είναι σύμφωνη με την θέση της εισηγήτριας.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), γραπτώς. (EN) Αναγνωρίζω την υπαρκτή ανάγκη για ένα εμβόλιο κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και καταδικάζω την άρνηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να βοηθήσει την κτηνοτροφική της κοινότητα σε σχέση με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με αυτήν την κατάσταση, αλλά περιλαμβάνει και διατάξεις εντελώς άσχετες με την κτηνοτροφία, οι οποίες θα είχαν καταστροφικό αντίκτυπο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή ζητεί τη χρηματοδότηση της Eurojust και της Europol, οργανισμών που λειτουργούν εκτός των ορίων που είναι αποδεκτά από τη βρετανική νομοθεσία.

Είναι αξιοκαταφρόνητο που η ΕΕ επιχειρεί να θάψει τέτοιου είδους διατάξεις σε εκθέσεις αυτού του τύπου, και απαιτεί στη συνέχεια από τους βουλευτές του ΕΚ να τις ψηφίσουν στο σύνολό τους και όχι κατά τμήματα. Συνεπώς, η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να υποστηρίξω μια τέτοια έκθεση, και αυτό εξηγεί την ψήφο μου σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), γραπτώς. (EN) Αναγνωρίζω την υπαρκτή ανάγκη για ένα εμβόλιο κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και επισημαίνω τη διόλου βοηθητική στάση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με αυτήν την κατάσταση, αλλά περιλαμβάνει και διατάξεις εντελώς άσχετες με την κτηνοτροφία, οι οποίες θα είχαν καταστροφικό αντίκτυπο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικότερα, η έκθεση αυτή ζητεί τη χρηματοδότηση της Eurojust και της Europol, οργανισμών που λειτουργούν εκτός των ορίων που είναι αποδεκτά από τη βρετανική νομοθεσία. Είναι αξιοκαταφρόνητο που η ΕΕ επιχειρεί να θάψει τέτοιου είδους διατάξεις σε εκθέσεις αυτού του τύπου, και απαιτεί στη συνέχεια από τους βουλευτές του ΕΚ να τις ψηφίσουν στο σύνολό τους και όχι κατά τμήματα. Συνεπώς, η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να υποστηρίξω μια τέτοια έκθεση, και αυτό εξηγεί την ψήφο μου σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), γραπτώς. (EN) Τα μέλη της Ομάδας PPE που ανήκουν στο κόμμα Fine Gael υπερψήφισαν το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2009. Σημειώνουμε ότι η ψηφοφορία αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία θέσης του προϋπολογισμού για την παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης για τον αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR) που βρίσκεται στο Petten των Κάτω Χωρών. Αρχικά, η μονάδα δημιουργήθηκε για την αξιολόγηση των υλικών που χρησιμοποιούνται στους αντιδραστήρες σύντηξης και σχάσης. Έχει καταστεί μια άκρως απαραίτητη εγκατάσταση για την παραγωγή ραδιοϊσότοπων για τους ιατρικούς τομείς και καλύπτει περίπου το 60% της ευρωπαϊκής ζήτησης. Η έκθεση επίσης παρέχει στήριξη, μεταξύ άλλων, για την ενίσχυση του προϋπολογισμού για την εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και χρηματοδότηση για την ευρωπαϊκή αστυνόμευση και την καταπολέμηση της απάτης. Συνολικά, δεδομένης της φύσης του HFR και του συνδυασμού των καλυπτόμενων θέσεων του προϋπολογισμού, η αντιπροσωπεία του Fine Gael ψήφισε υπέρ της στήριξης του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της ανωτέρω έκθεσης η οποία περιλαμβάνει αύξηση των δανειακών δεσμεύσεων για προγράμματα που αποσκοπούν στην εξάλειψη και στην ανίχνευση των ζωικών ασθενειών καθώς και στην παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης των ζώων που μπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ο οποίος συνδέεται με εξωτερικό παράγοντα.

Ταυτόχρονα, θα ήθελα να τονίσω τη διαφωνία μου με τα άλλα ζητήματα που εγείρονται στην έκθεση, τα οποία δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση:

– Τη δημιουργία της θέσης του προϋπολογισμού 10 04 04 02 (Λειτουργία του αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR))·

– Τη δημιουργία της θέσης του προϋπολογισμού 18 05 02 03 (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία)·

– Την ενίσχυση της κοινοτικής επιχορήγησης στην EUROJUST·

– Τις τροποποιήσεις στον πίνακα προσωπικού της OLAF, χωρίς πρόσθετους δημοσιονομικούς πόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR)

Η έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 περιλαμβάνει ορισμένα αντιφατικά σημεία. Εστιάζεται στην αύξηση των πόρων για την εξάλειψη της ασθένειας του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων, στην εφαρμογή ερευνητικού προγράμματος για τη χρήση ενός πυρηνικού αντιδραστήρα εγκατεστημένου στις Κάτω Χώρες, στα προγράμματα για τη Europol και τη Eurojust, και στην OLAF.

Καταψηφίζοντας αυτό το σχέδιο έκθεσης, δεν ήθελα προφανώς να τοποθετηθώ κατά διατάξεων που είναι ζωτικής σημασίας για τους εκτροφείς προβάτων.

Ήθελα να εκφράσω τη θέση μου κατά της επίμονης χρήσης πυρηνικής ενέργειας.

Επιθυμούσα πρωτίστως να επιβεβαιώσω εκ νέου τη δέσμευσή μου προς την καταπολέμηση της δημιουργίας μιας Ευρώπης φρουρίου η οποία θα είναι επικεντρωμένη στην ασφάλεια και παράλληλα αναποτελεσματική, με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συμπολιτών μας, μέσω των προϋπολογισμών για τη Europol και τη Eurojust.

Είναι απαραίτητο να κατασταλούν οι πολιτικές αυτές οι οποίες, στο όνομα της καταπολέμησης της ανασφάλειας και της τρομοκρατίας, υπονομεύουν ολοένα και περισσότερο τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα των συμπολιτών μας, και να αναθεωρηθούν και να επαναπροσδιοριστούν οι εντολές των διαφόρων κοινοτικών οργανισμών και οργάνων που συμμετέχουν στις πολιτικές αυτές.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου