Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0252(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0001/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/09/2009 - 5.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0006

Puheenvuorot
Tiistai 15. syyskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

6. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Brian Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen Avoin taivas -sopimusta koskevissa asioissa antamien tuomioiden seurauksena komissio antoi korvata kahdenväliset sopimukset, jotka ovat tulleet voimaan joidenkin jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden välillä yhteisön sopimuksilla. Komissio on siksi neuvotellut sopimuksen, joka korvaa kahdenväliset sopimukset Mongolian ja tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Tällä ehdotuksella pyritään korvaamaan EU:n jäsenvaltioiden ja Mongolian hallituksen tekemien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten tietyt määräykset, ja se koskee mielestäni ratkaisevan tärkeitä näkökohtia, mukaan luettuna tekniset kysymykset, polttoaineen verotus ja hinnoittelu.

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että yhteisön kilpailulainsäädännön noudattamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, koska aikaisempien kahdenvälisten sopimusten jotkut määräykset olivat selvästi kilpailunvastaisia. Hyväksyn siksi Brian Simpsonin mietinnön, koska siinä noudatetaan näitä yleisiä suuntaviivoja.

 
  
  

– Mietintö: Brian Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Kun Romania ja Bulgaria liittyivät EU:hun, niiden liittymisasiakirjassa todettiin, että olisi laadittava pöytäkirja, jolla muutetaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden ja Kiinan välistä meriliikennesopimusta. Tällä äänestyksellä hyväksytään kyseisen pöytäkirjan tekeminen.

 
  
  

– Mietintö: Reimer Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Kannatin äänestyksessä mietintöä EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Ranskan hyväksi, koska katson, että kyseinen rahasto auttaa valtioita reagoimaan tehokkaasti ja joustavasti luonnonkatastrofien aiheuttamiin tilanteisiin. Tässä tapauksessa kyse on viime tammikuussa Lounais-Ranskaan iskeneestä myrskystä, joka aiheutti vakavia vahinkoja. Solidaarisuusrahastoa käytetään tapauksissa, joissa katastrofin aiheuttamat vahingot ovat niin vakavia, että kansalliset voimavarat eivät riitä kriisistä selviytymiseen, ja tavoitteena on edistää talouden elvytystä ja täyttää kyseisen jäsenvaltion tarpeet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä arvostetun saksalaisen kollegani ja ystäväni Reimer Bögen mietintöä, jossa Euroopan parlamenttia pyydetään hyväksymään ehdotus päätökseksi myöntää Euroopan solidaarisuusrahastosta vuonna 2009 noin 109 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoja Ranskalle, joka joutui Klaus-myrskyn uhriksi tammikuussa 2009. Myrsky iski 31 departementtiin Lounais-Ranskassa ja aiheutti noin 4 miljardin euron vakavat vahingot. Käytän hyväkseni tilaisuutta ja onnittelen Euroopan parlamentin budjettivaliokunnan puheenjohtajaa Alain Lamassourea nopeudesta, jolla hän on yhdessä Euroopan komission yksikköjen kanssa käsitellyt tämän asian.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tammikuussa 2009 myrsky iski Lounais-Ranskaan ja aiheutti vakavia vahinkoja, mikä antoi Ranskalle mahdollisuuden hakea varoja Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta. Äänestin kyseisten varojen käyttöönoton puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus sekä erityisesti EU:n tuki katastrofien uhriksi joutuneille valtioille ovat selviä merkkejä siitä, ettei EU ole enää pelkkä vapaakauppa-alue. Hyväksymällä erityisiä tukivälineitä, kuten Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, yhteisö, josta pyrimme tekemään "moninaisuudessaan yhtenäisen", osoittaa kykynsä pysyä yhtenäisenä vastoinkäymisissä myös tilanteissa, jotka asettavat kovia vaatimuksia inhimillisille ja materiaalisille voimavaroille. Olen siihen erittäin tyytyväinen.

Toivon, että solidaarisuusrahastoa ei käytetä kovin usein, koska se tarkoittaa että EU ei kärsi monista hätätilanteista, mutta toivon myös, että rahaston rakennetta ja varojen saatavuutta kehitetään ja arvioidaan usein uudelleen, niin että rahasto voi täyttää kaikki todelliset vaatimukset nopeasti ja ilman byrokratiaa.

Minun on mainittava tulipalot, jotka ovat raivonneet kotimaassani erityisesti vuonna 2003, ja tiedän miten tärkeä ja hyödyllinen mekanismi tällainen rahasto on ollut. Uskon, että erityisen vakava tilanne, jonka Ranska koki tämän vuoden tammikuussa, on riittävä peruste rahaston varojen käyttöönotolle. Suuri enemmistö budjettivaliokunnan äänestyksessä vahvistaa sen, että toimenpide on hyvä.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjallinen. (FR) Suhtaudun myönteisesti Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoon – Ranskan hyväksi – tammikuussa 2009 iskeneen myrskyn aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi. Myrsky iski rajusti Euroopan ja Ranskan metsätalouteen. Myönnettyjen määrärahojen pitäisi olla saatavilla viimeistään lokakuussa 2009; toisin sanoen yhdeksän kuukautta myrskyn jälkeen. Tämä menettely on nopeampi kuin rahaston keskimääräinen toiminta-aika, joka on noin yksi vuosi katastrofista tuen maksuun.

Samalla kun voidaan olla tyytyväisiä tähän edistykseen, on edelleen pyrittävä varojen jakamiseen entistä nopeammin. Solidaarisuusrahaston nykyinen hallinnointimenettely tekee siitä vaikeaa. Euroopan komissio jätti kuitenkin toukokuussa 2006 tarkistetun asetusehdotuksen, ja Euroopan parlamentin suuri enemmistö antoi sille tukensa. Pahoittelen sitä, ettei neuvosto ole vieläkään käsitellyt asiaa, ja kehotan sitä nyt harkitsemaan mahdollisimman pian mahdollisuutta nopeuttaa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston toimintaa.

 
  
  

– Mietintö: Reimer Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä arvostetun saksalaisen kollegani ja ystäväni Reimer Bögen mietintöä, jossa Euroopan parlamenttia pyydetään hyväksymään ehdotus päätökseksi myöntää Euroopan globalisaatiorahastosta 4,1 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina Espanjan ja Portugalin tekstiilialan auttamiseksi (Katalonia sekä Norte- ja Centro-alueet). Tavoitteena on tarjota apua työntekijöille, joihin kansainvälisen kaupan merkittävien muutosten seuraukset kohdistuvat, ja auttaa heitä palaamaan työmarkkinoille. Olen kollegoideni kanssa samaa mieltä rahaston käyttöönoton nopeuttamisesta sekä sen arvioinnista, täydentääkö se muita välineitä, kuten solidaarisuusrahastoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Kannatin äänestyksessä ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta lisäavun tarjoamiseksi portugalilaisille työntekijöille, joihin on kohdistunut tekstiilialan irtisanomisia ja jotka kärsivät maailmankaupan suurten rakennemuutosten seurauksista.

Ottamalla rahastosta käyttöön 832 800 euroa pyritään integroimaan työntekijät takaisin työmarkkinoille henkilökohtaisilla työllistämissuunnitelmilla, jotka laaditaan yhdessä työntekijöiden kanssa ja jotka sisältävät henkilökohtaisten taitojen kehittämisen ja strategiat työmarkkinoille pääsemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n tuki, erityisesti Euroopan globalisaatiorahaston tuki, on elintärkeää niille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa globalisoituneilla markkinoilla tapahtuneen tuotannon siirtämisen takia. Viime vuosina, erityisesti maailman talouskriisin takia Portugalin ongelmana on ollut se, miten palauttaa ja integroida työttömät takaisin työmarkkinoille.

Lukemattomat yritykset ovat siirtäneet tuotantoa hyödyntääkseen esimerkiksi Kiinan ja Intian matalia työvoimakustannuksia, millä on ollut vakavat seuraukset koko kansantaloudelle. Globalisaatiorahaston varojen hyväksyminen kyseisten työntekijöiden auttamiseksi on elintärkeää heidän henkilökohtaisen tilanteensa ja perheidensä tilanteen parantamiseksi mutta myös koko kansantaloudelle, koska näiden poikkeustoimien tavoitteena on pitkällä aikavälillä auttaa kyseisiä työntekijöitä löytämään ja pitämään työpaikka.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska uskon, että tuki on tärkeää portugalilaisille työntekijöille. Katson kuitenkin, ettei Portugalin hakemus ollut riittävän kunnianhimoinen. Portugalin hallitus pyysi Euroopan globalisaatiorahastolta 833 euroa kutakin tekstiilialalta irtisanottua työntekijää kohden, kun taas Espanja haki 3 006 euroa työntekijää kohden samalla alalla.

Minusta on hämmästyttävää sekin, että keskellä talouskriisiä, johon liittyy työttömyyden kasvu ja jossa globalisaation vaikutukset ovat tuntuvia, globalisaatiorahasto on saanut ja hyväksynyt niin vähän hakemuksia jäsenvaltioilta. Itse asiassa globalisaatiorahastolla on tänä vuonna käytettävissä 500 miljoonaa euroa kaikkia jäsenvaltioita varten, ja tähän mennessä vain noin 60 miljoonaa euroa on käytetty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. – (PT) Äänestimme mietinnön puolesta, kun Euroopan parlamentti on hyväksymässä sen, että Portugali saa 832 800 euroa tekstiilialalta irtisanottujen työntekijöiden auttamiseen Portugalin Norte- ja Centro-alueilla. Rahamäärä on kuitenkin pieni, ja kyse on vain lieventävästä toimenpiteestä ottaen huomioon Portugalin nykyinen vakava työttömyystilanne, erityisesti kyseisillä alueilla.

Kuten kaikki tiedämme, Portugali haki näitä varoja Euroopan komissiolta tämän vuoden tammikuussa ja ne liittyvät 1 588 irtisanomiseen, jotka on toteutettu vuoden 2008 helmikuun ja marraskuun välisenä aikana 49 tekstiilialan yrityksessä maan pohjois- ja keskiosassa.

On hyväksytty myös 3 306 750 euroa Kataloniassa, Espanjassa, 30 yrityksestä irtisanotun 1 720 työntekijän tukemiseksi.

Se, mitä todella tarvittaisiin, olisi kuitenkin tuotannon tukeminen, erityisesti tekstiilialalla, uusien yritysten sulkemisten ja irtisanomisten ehkäisemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Vaikka olenkin samaa mieltä perusperiaatteesta, uskon, että kriisin vakavuus vaatii aivan eri tason toimia, erityisesti jotta pk-yritykset saavat luottoa ja sellaista luottoa joka edistää työllisyyttä, aluekehitystä ja inhimillisten kykyjen kehittämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) Espanjan ja Portugalin jättämät ehdotukset ottaa käyttöön Euroopan globalisaatiorahaston varoja osoittavat jälleen kerran selvästi globalisaation seuraukset. Kaakkois-Aasian maissa sekä erityisesti erityistalousalueilla, joilla ihmisiä käytetään hyväksi ja työllistetään ilman sosiaalisia vähimmäisnormeja, tuotetaan polkumyyntihintaan tekstiilejä, jotka sitten myydään EU:n markkinoilla.

Eurooppalaiset yritykset, jotka kunnioittavat vuosikymmenien aikana saavutettuja työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia, jäävät huonompaan asemaan oikeuksien aiheuttamien korkeampien kustannusten takia. Meidän on pysäytettävä tämä kehitys välittömästi. On asetettava mahdollisimman nopeasti kielto sellaisten tuotteiden tuonnille EU:hun, joita ei ole tuotettu määriteltyjen sosiaalisten vähimmäisnormien mukaisesti. Siihen saakka kunnes näin tapahtuu, voimme vain pyrkiä vähentämään globalisaation aiheuttamia vahinkoja kyseisissä valtioissa. Siksi olen äänestänyt varauksetta varojen käyttöönottamisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Globalisaation haittavaikutukset on tunnustettu ja ne ovat aivan ilmeisiä Euroopan teollistuneilla alueilla. Euroopan globalisaatiorahasto perustuu Eurooppa-hankkeen solidaarisuuteen ja tuo hankkeen lähemmäs ihmisiä tarjoamalla tukea niille työntekijöille, joihin muutokset vaikuttavat pahiten. Portugalin Norte- ja Centro-alueet, joiden talous on perustunut perinteisiin aloihin, kuten tekstiiliteollisuus, ovat uudistuneet 1990-luvun alkupuolelta lähtien mukautuakseen nopeasti lisääntyvään kilpailuun.

Tekstiiliteollisuus työllistää noin 15 prosenttia työvoimasta kyseisillä alueilla, ja lähes 98 prosenttia alan työttömyydestä keskittyy näille kahdelle alueelle. Pahenevalla taloustilanteella, joka on vahingoittanut kyseisiä alueita muiden muassa – erityisesti syrjäisiä alueita, kuten Madeiraa, jossa matkailu on erittäin tärkeää – on ollut huolestuttavia seurauksia sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alalla erityisesti työttömyyden kasvun takia. Tuen siksi 832 800 euron käyttöönottoa Euroopan globalisaatiorahastosta nyt, kun tekstiiliteollisuudessa on irtisanottu 1 588 työntekijää Portugalin Norte- ja Centro-alueella. Määrärahat on käytettävä viisaasti työntekijöiden uudelleen kouluttamiseksi ja heidän palauttamiseksi nopeasti ja kestävästi työmarkkinoille.

 
  
  

– Mietintö: Jutta Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tämä koskee perinteisten omien varojen, arvonlisäveron ja bruttokansantulon tarkistusta ja antaa mahdollisuuden mukauttaa niitä talousennusteisiin. Ehdotus on erittäin tekninen, joten ilmoitan vain, että olen äänestänyt ehdotuksen puolesta.

 
  
  

– Mietintö: Jutta Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tammikuussa 2009 Lounais-Ranskaan iski myrsky, joka aiheutti vakavia vahinkoja ja antoi siten Ranskalle mahdollisuuden hakea rahoitusta Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta. Kannatan esittelijän näkökannan noudattamista hyväksymällä lisätalousarvio nro 7/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) En voi hyväksyä sitä, että samassa äänestyksessä sekoitetaan bluetongue-rokotuksen edistämistä koskevat määrärahat sekä Europolin ja Eurojustin määrärahat. Kannatan määrärahoja bluetongue-taudin hävittämiseksi, mutta vastustan Europolin ja Eurojustin määrärahoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) Tammikuussa 2009 Ranskaan iski voimakas myrsky. Klaus-myrsky aiheutti suuria vahinkoja, erityisesti maan infrastruktuurille. Solidaarisuusrahaston tavoitteena on kattaa se vahinkojen kustannusten osa, joka on maksettava julkisista varoista. Tämä tapaus täyttää kaikki vaatimukset. Siitä syystä sekä erityisesti rajat ylittävästä solidaarisuudesta niitä ranskalaisia kohtaan, joihin Klaus-myrsky vaikutti ja joissakin tapauksissa vaikuttaa edelleen, olen äänestänyt lisätalousarvion puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), kirjallinen. (FR) Olen tyytyväinen siihen, että hyväksymme tänään kollegamme Jutta Haugin mietinnön, jolle annan täyden tukeni. Tällä äänestyksellä mahdollistamme Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton toista kertaa tänä vuonna. Todellakin Euroopan unioni, joka tuli Romanian avuksi, osoittaa nyt solidaarisuuttaan ranskalaisille, jotka tammikuussa 2009 tunsivat tuhoisan ja erittäin voimakkaan Klaus-myrskyn voiman. Myrskyä kuvattiin "suureksi luonnonkatastrofiksi" ja sellaisena se sisällytettiin tämän rahaston soveltamisalaan. Kaiken kaikkiaan tällä tavoin on otettu käyttöön yli 120 miljoonaa euroa.

Kuten tiedätte, tätä tukea tarvitaan kipeästi maani lounaisissa departementeissa, jotka ovat kärsineet huomattavista vahingoista. Kiitän kollegoitani siitä, että äänestivät tämän mietinnön puolesta. On tietysti tarpeellista varmistaa nyt, että Ranskan hallitus ottaa oikeudenmukaisesti paikallisviranomaiset mukaan prosessiin ja että kyseisiä viranomaisia ei petetä rahankäytössä. Ei voida hyväksyä sitä, että vain yksityinen sektori hyötyisi tuesta.

 
  
  

– Mietintö: Jutta Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton ja David Campbell Bannerman (EFD), kirjallinen. (EN) Tunnustamme todellisen tarpeen bluetongue-rokotukseen, erityisesti Etelä- ja Itä-Englannin naudan ja lampaan kasvattajien osalta. He ovat laajamittaisilla rokotuksilla luoneet omilla maatiloillaan bluetongue-taudin vastaisen palomuurin, josta heidän kollegansa pohjoisessa ja lännessä ovat hyötyneet. Jotta voisimme äänestää EU:n rahoituksesta tälle rokotukselle, meidän on pakko äänestää (samassa äänestyksessä) Eurojustin ja Europolin lisärahoituksesta. Kyseiset kaksi virastoa toimivat Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä hyväksyttyjen rajojen ulkopuolella, mikä lisää huomattavasti valtion valtaa yksilönvapauden kustannuksella. On halveksittavaa, että EU pyrkii hautaamaan kyseiset säännökset tällaisiin mietintöihin ja vaatii sitten Euroopan parlamentin jäseniä äänestämään niistä kokonaisuutena eikä yksittäisinä osina. Siitä syystä emme voineet tukea hyvällä omallatunnolla tällaista mietintöä, mikä selittää pidättymisemme äänestämästä tästä aiheesta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tämä mietintö koskee talousarvion muutoksia, joilla luodaan uusia maksusitoumusmäärärahoja 51 640 000 euron arvosta. Kyseiset varat käytetään bluetongue-taudin torjuntaan ja suurvuoreaktorin rakentamiseen, Europolille ja OLAFille osoitettujen varojen lisäksi. Äänestän asiassa esittelijän suositusten mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), kirjallinen. − (EN) Tunnustan, että bluetongue-rokotusta todellakin tarvitaan, ja pahoittelen sitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kieltäytyi tukemasta maanviljelijöitään tässä tärkeässä asiassa. Mietintö sisältää säännöksiä, jotka liittyvät kyseiseen tilanteeseen. Tämä mietintö sisältää myös säännöksiä, joilla ei ole mitään yhteyttä maatalouteen mutta joilla olisi katastrofaalinen vaikutus Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Mietinnössä vaaditaan rahoitusta Eurojustille ja Europolille, virastoille, jotka toimivat Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä hyväksyttyjen rajojen ulkopuolella.

On halveksittavaa, että EU pyrkii hautaamaan kyseiset säännökset tällaisiin mietintöihin, ja vaatii sitten Euroopan parlamentin jäseniä äänestämään niistä kokonaisuutena eikä yksittäisinä osina. Siitä syystä en voinut tukea hyvällä omallatunnolla tällaista mietintöä, mikä selittää äänestykseni tästä aiheesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), kirjallinen. (EN) Tunnustan, että bluetongue-rokotusta todellakin tarvitaan, ja totean, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen asenne oli torjuva tässä tärkeässä asiassa. Mietintö sisältää säännöksiä, jotka liittyvät kyseiseen tilanteeseen. Tämä mietintö sisältää myös säännöksiä, joilla ei ole mitään yhteyttä maatalouteen mutta joilla olisi katastrofaalinen vaikutus Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Mietinnössä vaaditaan rahoitusta Eurojustille ja Europolille, virastoille, jotka toimivat Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä hyväksyttyjen rajojen ulkopuolella. On halveksittavaa, että EU pyrkii hautaamaan kyseiset säännökset tällaisiin mietintöihin, ja vaatii sitten Euroopan parlamentin jäseniä äänestämään niistä kokonaisuutena eikä yksittäisinä osina. Siitä syystä en voinut tukea hyvällä omallatunnolla tällaista mietintöä, mikä selittää äänestykseni tästä aiheesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE) , kirjallinen. (EN) Fine Gaelin jäsenet PPE-ryhmässä äänestivät lisätalousarvion nro 8/2009 puolesta. Panemme merkille, että tämä äänestys sisältää budjettikohdan, joka koskee suurvuoreaktorin rahoitusta Pettenissä, Alankomaissa. Alun perin laitos perustettiin arvioimaan fuusio- ja fissioreaktoreissa käytettäviä materiaaleja. Siitä on tullut välttämätön laitos lääketieteellisten alojen radioisotooppien tuottamisessa, ja se kattaa noin 60 prosenttia Euroopan kysynnästä. Mietinnössä tarjotaan myös muun muassa lisää varoja bluetongue-taudin hävittämiseen sekä tukea eurooppalaiselle poliisityölle ja petosten torjunnalle. Lopulta, ottaen huomioon suurvuoreaktorin luonteen sekä budjettikohtien kokonaisuuden Fine Gaelin -puolueen valtuuskunta äänesti lisätalousarvion nro 8/2009 puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Kannatin äänestyksessä edellä mainittua mietintöä, joka sisältää lainasitoumusten lisäyksen ohjelmissa, jotka koskevat eläintautien hävittämistä ja seurantaa sekä eläinten fyysisen hyvinvoinnin tarkkailua sellaisten ulkoisten tekijöiden osalta, jotka voisivat uhata kansanterveyttä.

Korostan samalla sitä, että olen eri mieltä muista mietinnössä käsitellyistä asioista, joita ei olisi pitänyt sisällyttää tähän mietintöön:

– budjettikohdan 10 04 04 02 (suurvuoreaktorin toiminta) luominen,

– budjettikohdan 18 05 02 03 (EU:n poliisi) luominen,

– yhteisön tuen lisääminen Eurojustille,

– muutokset OLAFin henkilöstötaulukkoon ilman uusia varainhoitoa koskevia säännöksiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Mietintö, joka koskee Euroopan unionin lisätalousarviota nro 8/2009 varainhoitovuodelle 2009, sisältää joitakin ristiriitaisia kohtia. Siinä keskitytään resurssien lisäämiseen lampaiden bluetongue-taudin hävittämiseksi, Alankomaihin rakennetun ydinreaktorin käyttöä koskevaan tutkimusohjelmaan, Europol- ja Eurojust ohjelmiin sekä OLAFiin.

Kun äänestin tätä mietintöluonnosta vastaan, en luonnollisestikaan halunnut vastustaa niitä säännöksiä, jotka ovat elintärkeitä lampaan kasvattajille.

Vastustin jatkuvasti lisääntyvää ydinvoiman käyttöä.

Ennen kaikkea halusin vahvistaa sitoumukseni turvallisuushakuisen ja tehottoman Euroopan linnakkeen rakentamista vastaan kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi Europolin ja Eurojustin talousarvioiden avulla.

Tällaista politiikkaa on hillittävä. Epävarmuuden ja terrorismin torjunnan varjolla se heikentää yhä enemmän kansalaisten perusvapauksia ja -oikeuksia. Kyseisen politiikan alalla toimivien yhteisön virastojen ja elinten mandaatit on tarkistettava ja määriteltävä uudelleen.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö