Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0252(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0001/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 15/09/2009 - 5.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2009)0006

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2009. szeptember 15., Kedd - Strasbourg HL kiadás

6. A szavazáshoz fűzött indokolások
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
  

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
  

- Jelentés: Brian Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE) , írásban. − Az Európai Bíróságnak a „Nyitott égbolt” ügyekben hozott ítéletei eredményeként a Bizottság lehetővé tette, hogy a bizonyos tagállamok és harmadik országok között létrejött kétoldalú megállapodásokat közösségi megállapodásokkal váltsák fel. A Bizottság ezért megtárgyalt egy olyan megállapodást, amely a Mongólia és bizonyos tagállamok között létrejött kétoldalú megállapodások helyébe lép.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE) , írásban. – (PT) E javaslat célja az, hogy felváltsa az uniós tagállamok és Mongólia kormánya között a múltban létrejött, kétoldalú légi szolgáltatási megállapodások bizonyos rendelkezéseit. A javaslat olyan szempontokkal foglalkozik, amelyek szerintem döntő fontosságúak – például műszaki kérdésekkel, a repülőgép-üzemanyag adóztatásával és az árképzéssel.

Különösen üdvözlendőnek tartom, hogy hangsúlyt kapott a közösségi versenyjognak való megfelelés, mivel a korábbi kétoldalú megállapodások egyes rendelkezései egyértelműen versenyellenesek voltak. Ezért támogatom Simpson úr jelentését, mert az követi ezeket az általános irányvonalakat.

 
  
  

- Jelentés: Brian Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE) , írásban. − Románia és Bulgária uniós csatlakozásakor a csatlakozási szerződésük előírta, hogy módosító jegyzőkönyvet kell kidolgozni az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Kína között létrejött, a tengeri közlekedésről szóló megállapodáshoz. E jegyzőkönyv aláírása mellett szavaztam.

 
  
  

- Jelentés: Reimer Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D) , írásban. – (PT) Igennel szavaztam az EU Szolidaritási Alapjának Franciaország javára történő felhasználásáról szóló jelentésre, mert úgy vélem, hogy ez az alap segíti az országokat abban, hogy hatékonyan és rugalmasan tudjanak reagálni a természeti katasztrófák által teremtett helyzetekre, jelen esetben arra a múlt januári viharra, amely Délnyugat-Franciaországban súlyos károkat okozott. Ezt a szolidaritást szolgáló pénzügyi eszközt olyan esetekben használják fel, amikor egy katasztrófa miatt olyan súlyos károk keletkeznek, hogy a nemzeti források nem elegendőek a válsághelyzet hatékony kezeléséhez. Az eszköz keretében nyújtott finanszírozás célja a gazdasági fellendülés ösztönzése és az érintett tagállamok szükségleteinek kielégítése.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , írásban. – (FR) Igennel szavaztam nagyra becsült német kollégám és barátom, Böge úr jelentésére, amely felszólítja az Európai Parlamentet, hogy hagyja jóvá az arra irányuló határozatjavaslatot, amely az Európai Unió Szolidaritási Alapjából megközelítőleg 109 millió euró összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat felhasználását javasolja 2009-ben Franciaország megsegítésére. Franciaországban 2009 januárjában a Klaus vihar katasztrofális károkat okozott, az ország délnyugati részén 31 megyét érintve és hozzávetőleg 4 milliárd euró összegű súlyos kárt okozva. Megragadnám az alkalmat, hogy gratuláljak Lamassoure úrnak, a Költségvetési Bizottság elnökének azért, hogy az Európai Bizottság szolgálataival karöltve rendkívül gyorsan tudtak foglalkozni ezzel az üggyel.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE) , írásban. − A 2009 januárjában Franciaország délnyugati részén végigsöprő vihar súlyos károkat okozott és Franciaországot feljogosította arra, hogy támogatás kérjen az Európai Unió Szolidaritási Alapjából. Igennel szavaztam e támogatás felhasználására.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE) , írásban. – (PT) Véleményem szerint az EU tagállamai közötti szolidaritás, és különösen a katasztrófasújtott országoknak nyújtott európai támogatás egyértelmű jele annak, hogy az EU már nem csak egy szabadkereskedelmi térség. Olyan különleges támogatási eszközök elfogadásával, mint amilyen az Európai Unió Szolidaritási Alapja, a Közösség – amely jelmondatához híven egységre törekszik a sokféleségben – bizonyítja azt a képességét, hogy egységes tud maradni viszontagságok közepette, még olyan helyzetekben is, amelyek komolyan próbára teszik az emberi és az anyagi erőforrásokat. Ezt pedig üdvözlendőnek tartom.

Remélem, a Szolidaritási Alapot nem kell nagyon gyakran használni, mivel az azt jelentené, hogy Európa nem szenved semmiféle súlyos vészhelyzettől, de azt is remélem, hogy az Alap felépítését és rendelkezésre állását egyre jobbá fogják tenni és gyakran értékelés alá vonják, hogy gyorsan és bürokratikus akadályok nélkül reagálni tudjon, ha a szükség úgy hozza.

Említést szeretnék még tenni azokról a tüzekről, amelyek az országomban pusztítottak, különösen 2003-ban, és csak megerősíteni tudom, hogy mennyire fontosak és hasznosak voltak az ilyen alaphoz hasonló mechanizmusok. Hiszem, hogy azok a megpróbáltatások, amelyeken Franciaország keresztülment idén januárban, indokolják az Alap felhasználását. Az a tény, hogy a Költségvetési Bizottságban az igen szavazatok voltak döntő többségben, megerősíti, hogy helyes intézkedésről van szó.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE) , írásban. – (FR) Üdvözlöm az Európai Unió Szolidaritási Alapjából Franciaország számára juttatott támogatást, amelynek célja, hogy segítsen helyreállítani azokat a súlyos károkat, amelyeket a 2009. januári vihar okozott az európai és a francia erdészeti ágazatban. A támogatásként odaítélt összegek 2009 októberére lesznek majd elérhetők, azaz kilenc hónappal a vihar után. Ebben az esetben gyorsabban érkezik a támogatás, mint az Alap esetében általában az lenni szokott, mivel általában a katasztrófa után körülbelül egy évvel kerül sor a támogatás kifizetésére.

És bár üdvözlendő ez a javulás, mégis úgy érzem, érdemes újra és újra felszólítani arra, hogy az Alap gyorsabban álljon rendelkezésre. A Szolidaritási Alap kezelésére vonatkozó jelenlegi eljárás megnehezíti ezt. Ugyanakkor 2006 májusában az Európai Bizottság egy felülvizsgált rendeletjavaslatot terjesztett elő, amelyet a Parlament nagy többséggel támogatott. Sajnálom, hogy a Tanács még mindig nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, és arra buzdítanám, hogy a lehető leghamarabb vizsgálja meg, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapját hogyan lehetne gyorsabban felhasználni.

 
  
  

- Jelentés: Reimer Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , írásban. – (FR) Igennel szavaztam nagyra becsült német kollégám és barátom, Böge úr jelentésére, amely felszólítja az Európai Parlamentet, hogy hagyja jóvá azt a határozatjavaslatot, amely az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 4,1 millió euró összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat felhasználását javasolja a spanyol és a portugál textilágazat megsegítésére (Katalónia és a Norte-Centro régió). A cél az, hogy támogatást nyújtsanak azoknak a munkavállalóknak, akikre hatással voltak a nemzetközi kereskedelmi struktúrában bekövetkezett jelentős változások, és segítsenek nekik a munkaerőpiacra való visszajutásban. Egyetértek a kollégáimmal abban, hogy fel kell gyorsítani ennek az alapnak a felhasználását és értékelni kell, hogy mennyire egészít ki más meglévő eszközöket, például a Szociális Alapot.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D) , írásban. – (PT) Igennek szavaztam arra az európai parlamenti és tanácsi határozatról szóló javaslatra, amely az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap annak érdekében való mobilizálására vonatkozik, hogy kiegészítő támogatást nyújtsanak a textilágazatban történt elbocsátások által érintett, és a világkereskedelem nagyobb strukturális változásainak következményeit elszenvedő portugál munkavállalóknak.

Az alapból származó 832 800 euró összeg mobilizálása a munkavállalóknak a munkavállalókkal együtt elkészített, a személyes szakmai fejlesztést és a munkaerőpiacba való beilleszkedésre irányuló stratégiákat tartalmazó személyes foglalkoztatási tervek révén a munkaerőpiacba való ismételt beilleszkedését célozza.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE) , írásban. – (PT) Az európai uniós támogatás, és különösen a Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatás alapvető fontosságú azoknak a személyeknek a megsegítése esetében, akik a termelésnek a globalizált piacon bekövetkező áttelepítése miatt vesztették el munkájukat. Az elmúlt években – különösen a gazdasági világválság eredményeként – Portugália megérezhette annak a problémának a hatásait, hogy miként lehet a munkanélkülieket a munkaerőpiacra visszavezetni, és reintegrálni.

A Kínában és Indiában található alacsonyabb munkaköltségek előnyeinek kihasználása érdekében már számtalan cég áttelepült, ami súlyos következményekkel járt az egész nemzetgazdaságra nézve. Az EGF-ből származó az e munkavállalók megsegítésére szánt pénz jóváhagyása nemcsak személyes és családi helyzetük javítása szempontjából alapvető fontosságú, hanem az egész nemzetgazdaság szempontjából is, mivel e kivételes intézkedések célja hosszú távon az, hogy segítséget nyújtsanak e munkavállalóknak az új munkahely megtalálásához és megtartásához.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , írásban. – (PT) Igennel szavaztam, mivel úgy vélem, e támogatás fontos a portugál munkavállalók számára. Ugyanakkor úgy érzem, a Portugália által benyújtott igénylés nem volt elég nagyra törő. A portugál kormány 833 euró összeget kért az EGF-től a textilágazatban elbocsátott minden egyes munkavállaló után, míg Spanyolország munkavállalónként 3 006 euró összeget igényelt ugyanebben az ágazatban.

Némileg meglepőnek tartom azt is, hogy a gazdasági válság kellős közepén, amikor a globalizáció hatásai miatt szintén emelkedik a munkanélküliség, az EGF ilyen kevés igénylést kapott és fogadott be a tagállamoktól. Az EGF-nek idén 500 millió euró áll rendelkezésére valamennyi tagállam számára, és mostanáig körülbelül 60 millió eurót vettek igénybe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , írásban. – (PT) Mi igennel szavaztunk a jelentésre, mivel az Európai Parlament szabad utat ad annak, hogy Portugália 832 800 euró összeget kapjon a portugáliai Norte és Centro régió textiliparából elbocsátott munkavállalók megsegítésére. Mindazonáltal ez egy kis összeg, és figyelembe véve a mostanában tapasztalható portugáliai – és különösen az említett régiókbeli – munkanélküliség súlyosságát, hatása enyhítő jellegű lehet csupán.

Ahogyan azt valamennyien tudjuk, Portugália ez év januárjában igényelte ezt a pénzt az Európai Bizottságtól, és az összeg azokhoz az 1588 főt érintő elbocsátásokhoz kapcsolódik, amelyeket 2008 februárja és novembere között jelentettek be az ország északi és középső régióinak textilipari társaságai.

Ugyanakkor a spanyol Cataluńa 30 textilipari társaságától elbocsátott 1720 munkavállaló támogatására 3 306 750 euró összeget hagytak jóvá.

Mindazonáltal amire valóban szükség volt, az a különösen a textilágazatbeli termelést támogató, a további vállalatbezárások és elbocsátások megelőzésére irányuló szakpolitika.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , írásban. – (FR) Noha az alapgondolattal egyetértek, úgy vélem, hogy a válság súlyossága összességében eltérő léptékű rendelkezéseket tesz szükségessé, nem utolsósorban azért, hogy a kkv-k hitelhez juthassanak, mivel a hitel rendelkezésre állása hozzásegít a foglalkoztatáshoz, a területfejlesztéshez és az emberi képességek fejlesztéséhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), írásban. (DE) A Spanyolország és Portugália által az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGF) mobilizálása érdekében benyújtott indítvány ismételten egyértelművé tette a globalizáció következményeit. Délkelet-Ázsia országaiban, és különösen a különleges gazdasági övezetekben, ahol az embereket kizsákmányolják és minimális szociális normák nélkül foglalkoztatják, a textilipari termékeket dömpingáron állítják elő, majd értékesítik az európai piacon.

A munkavállalók évtizedek során megállapított és kivívott szociális jogait tiszteletben tartó európai vállalatok hátrányba kerülnek a szociális jogok eredményeként felmerülő magasabb költségek miatt. Azonnal meg kell akadályoznunk e folyamat továbbfejlődését. A lehető leghamarabb tilalmat kell kivetni az olyan termékek európai uniós behozatalára, amelyeket nem a bizonyos minimális szociális normák szerint állítottak elő. Ennek eléréséig csak a globalizáció által okozott károkat enyhíthetjük az érintett országokban. Ennélfogva fenntartások nélkül szavaztam igennel a támogatásnak az alapból való felszabadítására.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE) , írásban. – (PT) Elismerve a globalizációnak az Európa ipari régióiban szemmel látható mértéket öltő káros hatásait, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGF) az európai projekt szolidaritásának az eredménye, és ezt a szolidaritást úgy hozza közelebb az emberekhez, hogy támogatást nyújt a változások által leghátrányosabban érintett munkavállalóknak. Portugália Norte és Centro régiója – ahol a gazdaság alapját a hagyományos ágazatok, például a textilipar adta – az 1990-es évek eleje óta kezdődően modernizálódik, ilyen módon kísérelve meg az egyre növekvő versenyhez való igazodást.

A textilipar az ország e területein a munkaerő körülbelül 15%-át foglalkoztatja, az ország textilipari ágazaton belüli munkanélküliségének pedig 98%-a összpontosul e két régióban. A más régiókkal együtt – különösen a legkülső régiókkal, például Madeirával, ahol a turizmus nagyon fontos – e régiókat is hátrányosan érintő, egyre rosszabbodó gazdasági helyzet mindenekelőtt a társadalmi kohézió tekintetében járt aggasztó következményekkel a munkanélküliség növekedése miatt. Ezért támogatom az 1588 főnek a portugál Norte és Centro régió textiliparából való elbocsátása miatt a 832 800 euró összegnek az EGF-ből való mobilizálását. Az összeget okosan kell felhasználni a munkavállalók átképzésére és a munkaerőpiacra való gyors és fenntartható módon történő visszavezetésére.

 
  
  

- Jelentés: Jutta Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE) , írásban. − Ez a hagyományos saját forrásokra, a héára és a bruttó nemzeti jövedelemre vonatkozik, és a gazdasági előrejelzésekre hivatkozva írja elő a kiigazításokat. A javaslat szélsőségesen technikai jellegű, ezért egyszerűen kijelentem, hogy igennel szavaztam erre a javaslatra.

 
  
  

- Jelentés: Jutta Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE) , írásban. − 2009 januárjában Franciaország délnyugati részét jelentős károkat okozó vihar sújtotta, és ezért lehetővé teszi Franciaország számára az EUSZA keretében elérhető alapokhoz való hozzáférést. Igennel szavazok az előadónak a javasolt 7/2009. számú költségvetés-módosítási tervezettel kapcsolatos álláspontjának követésére.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , írásban. – (FR) Elfogadhatatlannak tartom azt, hogy ugyanabban a szavazásban összekeverjük a kéknyelv-betegség vakcinázásának előmozdítására szánt előirányzatokat, valamint az Europol és az Eurojust előirányzatait. Igennel szavazok a kéknyelv-betegség megszüntetésére szánt előirányzatokra, de nemmel az Europol és az Eurojust előirányzataira.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI) , írásban. − (DE) 2009 januárjában Franciaországra heves vihar sújtott le. A Klaus vihar jelentős pusztítást végzett, amely különösen az ország infrastruktúráját érte. A Szolidaritási Alap célkitűzése, hogy fedezetet nyújtson a károk költségeinek arra a részére, amelyet közpénzből kell kiegyenlíteni. Ez az eset valamennyi feltételnek megfelel. Ennélfogva, és nem utolsósorban az azokkal a francia polgárokkal való határokon átnyúló szolidaritás vállalása érdekében, akik elszenvedték a Klaus vihar okozta károkat, – illetve bizonyos esetekben még most is szenvednek azoktól –, igennel szavaztam a költségvetés-módosítási tervezetre.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE) , írásban. – (FR) Üdvözlöm képviselőtársunk, Haug asszony általam is teljes mértékben támogatott jelentésének mai elfogadását. Ezzel a szavazással lehetővé tesszük azt, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapját ebben az évben immár második alkalommal mobilizáljuk. Miután Románia segítségére volt, az Európai Unió most azzal a francia néppel mutat szolidaritást, amely 2009 januárjában a saját bőrén érezhette a „jelentős természeti katasztrófaként” bemutatott Klaus vihar pusztító, kíméletlen erejét, amely vihar ilyen módon jogosulttá tette őket arra, hogy az alap fő hatókörébe kerüljenek. Ilyen módon 120 millió eurót meghaladó összeg vált elérhetővé.

Amint azt Önök is tudják, a támogatásra rendkívüli szüksége van a hazám délnyugati részén fekvő megyéknek, amelyek jelentős károkat szenvedtek el. Köszönetet mondok képviselőtársaimnak, amiért igennel szavaztak a jelentésre. Természetesen most szükséges lesz annak biztosítása, hogy a francia kormány megfelelő mértékben vonja be a helyi önkormányzatokat a folyamatba, valamint, hogy azokat ne vezessék félre a pénz felhasználásának módjával kapcsolatban. Valóban elfogadhatatlan lenne, ha kizárólag a magánágazat érdekeit szolgálná.

 
  
  

- Jelentés: Jutta Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton és David Campbell Bannerman (EFD), írásban. − Tudomásul vesszük, hogy nagyon nagy szükség van a kéknyelv-betegség elleni vakcinázásra, különösen az Anglia déli és keleti részén élő szarvasmarha- és juhtenyésztők esetében, akik – a saját gazdaságiakban való tömeges vakcinázás révén – olyan védőfalat hoztak létre a kéknyelv-betegséggel szemben, amely az északi és nyugati gazdák javát szolgálja. Az e vakcina európai uniós finanszírozásáról való szavazáskor (ugyanazon szavazáson belül) az Eurojust és az Europol finanszírozásának növeléséről is szavaznunk kell. Két olyan ügynökségről van szó, amelyek a brit jogszabályok által elfogadott határokon kívül működnek, és az egyén szabadságának kárára növelik meg túlzó mértékben az állam hatalmát. Utálatos dolog, hogy az EU ilyen jellegű jelentésekbe próbálja elrejteni ezeket a rendelkezéseket, majd azt kívánja az Európai Parlament képviselőitől, hogy egészben, nem pedig különálló részenként szavazzanak róluk. Ezért nem tudnánk nyugodt lelkiismerettel támogatni a jelentést, ami megmagyarázza a szavazáskor a témával kapcsolatos tartózkodásunkat.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), írásban. − Ez a jelentés a költségvetés 51 640 000 euró összegű új kötelezettségvállalás létrehozásával járó módosítására vonatkozott. Az Europolra és az OLAF-ra fordított összegek mellett a forrásokat a kéknyelv-betegség elleni küzdelemre és egy nagy neutronfluxusú reaktor létrehozására fordítják. Szavazatom megfelel az előadó véleményének.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD) , írásban. − Tudomásul veszem a kéknyelv-betegség vakcinájának rendkívüli szükségességét, és bírálnom kell az Egyesült Királyság kormányát, amiért elutasítja, hogy támogatást nyújtson gazdálkodó közösségének e fontos kérdéssel kapcsolatban. A jelentés e helyzettel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazott. Ugyanakkor e jelentés a gazdálkodáshoz semmilyen módon nem kapcsolódó rendelkezéseket is tartalmazott, amelyek katasztrofális hatással lehettek volna az Egyesült Királyságra nézve. A jelentés felhívott az Eurojust és az Europol finanszírozására, amelyek a brit jog számára elfogadható határokon túl tevékenykedő ügynökségek.

Utálatos dolog, hogy az EU ilyen jellegű jelentésekbe próbálja elrejteni ezeket a rendelkezéseket, majd azt kívánja az Európai Parlament képviselőitől, hogy egészben, nem pedig különálló részenként szavazzanak róluk. Ezért nem tudnám nyugodt lelkiismerettel támogatni a jelentést, ami megmagyarázza a szavazáskor a témával kapcsolatos tartózkodásomat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD) , írásban. − Tudomásul veszem a kéknyelv-betegség vakcinájának rendkívüli szükségességét, és megjegyzem, hogy az Egyesült Királyság kormányának hozzáállása híján volt a segítőkészségnek ebben a nagyon fontos kérdésben. A jelentés e helyzettel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazott. Ugyanakkor e jelentés a gazdálkodáshoz semmilyen módon nem kapcsolódó rendelkezéseket is tartalmazott, amelyek katasztrofális hatással lehettek volna az Egyesült Királyságra nézve.

A jelentés felhívott az Eurojust és az Europol finanszírozására, amelyek a brit jog számára elfogadható határokon túl tevékenykedő ügynökségek. Utálatos dolog, hogy az EU ilyen jellegű jelentésekbe próbálja elrejteni ezeket a rendelkezéseket, majd azt kívánja az Európai Parlament képviselőitől, hogy egészben, nem pedig különálló részenként szavazzanak róluk. Ezért nem tudnám nyugodt lelkiismerettel támogatni a jelentést, ami megmagyarázza a szavazáskor a témával kapcsolatos tartózkodásomat.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE) , írásban. − Az EPP képviselőcsoport esetében a Fine Gael tagjai igennel szavaztak a 8/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetre. Tudomásul vesszük, hogy a szavazás magában foglalja a hollandiai Petten nagy neutronfluxusú reaktorának (HFR) kiegészítő finanszírozását biztosító költségvetési jogcím létrehozását. A létesítményt eredetileg a fúziós és fissziós reaktorokban alkalmazott anyagok értékelésére hozták létre. Időközben az egészségügyi ágazatokban felhasznált radioizotópok előállításának nélkülözhetetlen létesítményévé vált, amely az európai igények 60%-át elégíti ki. A jelentés többek között tartalmazza a kéknyelv-betegség megszüntetésére szánt megerősített költségvetés támogatását és az európai rendfenntartó és csalás elleni ügynökségek támogatását. Mindent egybevéve, tekintetbe véve a HFR jellegét és a tárgyalt költségvetési jogcímek egyvelegét, a Fine Gael küldöttsége igennel szavazott a 8/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetre.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) , írásban. − Igennel szavaztam ez előbb említett jelentésre, amely az állatbetegségek felszámolására és felügyeletére, valamint a külső tényezőkhöz kapcsolódó közegészségügyi kockázatot jelentő állatok fizikai állapotának ellenőrzésére irányuló programokra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok megemeléséről szól.

Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni egyet nem értésemet a jelentésben ismertetett egyéb témákkal kapcsolatban, amelyeket nem lett volna szabad e jelentésbe foglalni:

– A 10 04 04 02 költségvetési jogcím létrehozása (A nagy neutronfluxusú reaktor (HFR) üzemeltetése);

– A 18 05 02 03 költségvetési jogcím létrehozása (Európai Rendőrségi Hivatal);

– Az EUROJUST közösségi támogatásának megerősítése;

– Az OLAF létszámtervének módosítása kiegészítő pénzügyi rendelkezések nélkül.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , írásban. – (FR) Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó 8/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló jelentés néhány ellentmondásos pontot tartalmaz. A juhok kéknyelv-betegségének felszámolására vonatkozó források megemelésére, egy hollandiai atomreaktor üzemeltetésére vonatkozó kutatási program folytatására, az Europol és az Eurojust programjaira, valamint az OLAF-ra összpontosít.

Amikor nemmel szavazok e jelentéstervezetre, akkor természetesen nem a juhtenyésztők számára alapvető fontosságú rendelkezésekkel szemben kívánok állást foglalni.

Az atomenergia mindent átható alkalmazásával szemben kívánok állást foglalni.

Mindenekelőtt a polgártársaink biztonságát az Europol és az Eurojust költségvetésén keresztül biztosítani kívánó, erődszerű, a biztonság által meghatározott és tehetetlen Európa létrehozása elleni küzdelem iránti elkötelezettségem kívántam megerősíteni.

Határt kell szabni ezeknek a politikáknak, amelyek – a bizonytalanság és a terrorizmus elleni küzdelem nevében – egyre nagyobb mértékben ássák alá polgártársaink alapvető szabadságait és jogait, és felül kell vizsgálnunk, valamint újból meg kell határoznunk az e politikákban részt vevő különböző közösségi ügynökségek és testületek hatáskörét.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat