Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0252(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0001/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/09/2009 - 5.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0006

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 15 septembrie 2009 - Strasbourg Ediţie JO

6. Explicaţii privind votul
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
  

Explicaţii scrise privind votul

 
  
  

- Raport: Brian Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), în scris. − Ca urmare a hotărârilor Curţii de Justiţie în cauzele „cer deschis”, Comisia a permis înlocuirea acordurilor bilaterale încheiate între unele state membre şi ţări terţe cu acorduri comunitare. Prin urmare, Comisia a negociat un acord care va înlocui acordurile bilaterale între Mongolia şi unele state membre ale UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), în scris. (PT) Această propunere urmăreşte să înlocuiască anumite dispoziţii ale acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene încheiate în trecut de state membre ale UE şi Guvernul Mongoliei şi abordează aspecte pe care eu le consider cruciale, inclusiv probleme tehnice, impozitarea combustibilului şi stabilirea preţurilor.

Salut în special importanţa acordată respectării legislaţiei comunitare din domeniul concurenţei, dat fiind că unele dispoziţii din primele acorduri bilaterale au fost în mod evident anticompetitive. De aceea susţin raportul dlui Simpson, deoarece urmează aceste linii directoare generale.

 
  
  

- Raport: Brian Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), în scris. − Atunci când România şi Bulgaria au intrat în UE, s-a precizat în actul de aderare că va trebui redactat un protocol de modificare a Acordului de transport maritim între UE şi statele sale membre şi China. Prezenta votare este în favoarea încheierii acestui protocol.

 
  
  

- Raport: Reimer Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), în scris. (PT) Am votat în favoarea raportului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru Franţa, deoarece cred că acest fond ajută ţările să reacţioneze în mod efectiv şi flexibil la situaţiile provocate de dezastrele naturale, în acest caz, furtuna din ianuarie care a afectat sud-vestul acestei ţări, cauzând daune majore. Acest instrument financiar de solidaritate este folosit în cazuri în care daunele cauzate de un dezastru sunt atât de grave, încât resursele naturale sunt insuficiente pentru a face faţă efectiv crizei, scopul fiind acela de a stimula redresarea economică şi de a satisface nevoile statului membru afectat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), în scris. (FR) Am votat în favoarea raportului întocmit de stimatul meu coleg şi prieten german, dl Böge, solicitând Parlamentului European să aprobe propunerea de decizie privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, cu scopul de a asigura aproximativ 109 milioane de euro în credite de angajament şi de plată în 2009 pentru a ajuta Franţa, victima unui dezastru cauzat de furtuna Klaus care, în ianuarie 2009, a lovit 31 de departamente din sud-vestul ţării, provocând daune grave estimate la aproximativ 4 miliarde de euro. Voi profita de acest discurs, pentru a-l felicita pe dl Lamassoure, preşedintele Comisiei pentru bugete din cadrul Parlamentului nostru, pentru viteza cu care, împreună cu serviciile Comisiei Europene, a rezolvat această problemă.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), în scris. − În ianuarie 2009, a avut loc o furtună în sud-vestul Franţei provocând daune grave şi permiţând acestui stat să solicite fonduri de la Fondul de solidaritate al Uniunii Europene. Am votat în favoarea mobilizării acestor fonduri.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), în scris. (PT) După părerea mea, solidaritatea dintre statele membre ale Uniunii Europene şi, în special, sprijinul european acordat ţărilor afectate de dezastre, sunt un semn clar că UE nu mai este doar o zonă de liber schimb. Prin adoptarea unor instrumente speciale de ajutor, precum Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, Comunitatea în care ne dorim să avem „unitate în diversitate” îşi demonstrează capacitatea de a rămâne unită în adversitate, chiar şi în situaţii care solicită enorm resursele umane şi pe cele materiale. Acesta este un lucru pe care într-adevăr îl salut.

Sper că Fondul de solidaritate nu va fi folosit foarte des, deoarece presupune că Europa nu suferă multe situaţii de urgenţă grave, însă sper, de asemenea, că structura şi disponibilitatea acesteia sunt îmbunătăţite în mod constant şi sunt reevaluate frecvent astfel încât să poată răspunde prompt oricărei cereri reale, fără a întâmpina birocraţia.

Trebuie să menţionez incendiile care au răvăşit ţara mea, în special în 2003, şi recunosc importanţa şi utilitatea pe care au avut-o mecanismele precum acest fond. Consider că vremurile deosebit de dificile prin care a trecut Franţa în ianuarie, anul curent, justifică mobilizarea fondului. Voturile pozitive covârşitoare din Comisia pentru bugete confirmă că aceasta este o măsură bună.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), în scris. (FR) Salut intervenţia Fondului de solidaritate al Uniunii Europene – de care va beneficia Franţa – pentru a ajuta la repararea daunelor cauzate de furtuna din ianuarie 2009, care a lovit puternic sectorul forestier european şi francez. Sumele acordate ar trebui să fie disponibile până în octombrie 2009; cu alte cuvinte, la nouă luni după furtună. Această intervenţie este mai rapidă decât timpul mediu în care poate interveni Fondul, şi care este de aproape un an de la momentul dezastrului până la plata ajutorului.

Deşi suntem îndreptăţiţi să salutăm acest progres, trebuie să continuăm să solicităm ca fondul să fie pus la dispoziţie într-un timp mai scurt. Actuala procedură pentru gestionarea Fondului de solidaritate face acest lucru dificil. Cu toate acestea, o propunere de regulament revizuită a fost depusă de Comisia Europeană şi a fost susţinută de o largă majoritate a Parlamentului în mai 2006. Regret că Consiliul încă nu a preluat acest subiect şi l-aş încuraja să analizeze, cât mai repede cu putinţă, posibilitatea de a pune mai rapid în funcţiune Fondul de solidaritate al Uniunii Europene.

 
  
  

- Raport: Reimer Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), în scris. (FR) Am votat în favoarea raportului întocmit de stimatul meu coleg şi prieten german, dl Böge, solicitând Parlamentului European să aprobe propunerea de decizie privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) pentru a asigura 4,1 milioane de euro în credite de angajament şi de plată cu scopul de a ajuta sectoarele textile spaniole şi portugheze (Catalunia şi regiunile Norte-Centro). Scopul este acela de a asigura ajutor lucrătorilor afectaţi de consecinţele schimbărilor semnificative apărute în structura comerţului internaţional şi de a-i ajuta să intre din nou pe piaţa muncii. Împărtăşesc opinia colegului meu cu privire la accelerarea mobilizării acestui fond şi la evaluarea complementarităţii acestuia cu alte instrumente existente, precum Fondul social.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), în scris. (PT) Am votat în favoarea propunerii de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a asigura sprijin suplimentar lucrătorilor portughezi afectaţi de concedierile din sectorul textil şi care suferă consecinţele apărute în urma schimbărilor structurale majore din tiparul de comerţ internaţional.

Mobilizarea a 832 800 EUR din fond are ca scop reintegrarea lucrătorilor pe piaţa muncii prin intermediul planurilor individuale de ocupare a forţei de muncă, stabilite împreună cu lucrătorii, ceea ce presupune dezvoltarea abilităţilor personale şi strategii de pătrundere pe piaţa muncii.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), în scris. (PT) Sprijinul UE, în special prin Fondul european de ajustare la globalizare, este fundamental pentru ajutorarea celor care şi-au pierdut locurile de muncă din cauza delocalizării care a avut loc pe o piaţă globalizată. În ultimii ani, în special ca urmare a crizei economice mondiale, Portugalia a resimţit efectele problemei care constă în modalităţile de reabsorbţie şi reintegrare a şomerilor pe piaţa muncii.

Nenumărate firme şi-au delocalizat producţia pentru a profita de costurile mai mici ale forţei de muncă din China şi India, de exemplu, cu consecinţe dezastruoase pentru întreaga economie naţională. Aprobarea banilor proveniţi de la FEG pentru a ajuta aceşti lucrători este vitală, nu doar pentru îmbunătăţirea situaţiilor personale şi familiale ale acestora, dar şi pentru întreaga economie naţională, deoarece scopul acestor măsuri excepţionale pe termen lung este de a ajuta aceşti lucrători să îşi găsească şi să păstreze un nou loc de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), în scris. (PT) Am votat în favoare deoarece cred că acest sprijin este important pentru lucrătorii portughezi. Totuşi, consider că solicitarea Portugaliei nu a fost suficient de ambiţioasă. Guvernul portughez a solicitat de la FEG 833 EUR pentru fiecare muncitor disponibilizat din sectorul textil, în vreme ce Spania a solicitat 3 006 EUR pe muncitor în acelaşi sector.

De asemenea, mă surprinde faptul că, în plină criză economică şi cu o rată a şomajului în creştere, în cadrul căreia efectele globalizării pot fi resimţite, FEG a primit şi a acceptat atât de puţine cereri de la statele membre. De fapt, FEG are la dispoziţie 500 de milioane de euro pentru toate statele membre în acest an, iar până acum doar aproximativ 60 de milioane de euro au fost folosiţi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), în scris.(PT) Am votat în favoarea acestui raport deoarece Parlamentul European a dat undă verde pentru ca Portugalia să primească 832 800 EUR cu scopul de a ajuta muncitorii disponibilizaţi din industria textilă din regiunile Norte şi Centro ale acestei ţări. Aceasta este o sumă foarte mică şi este abia o măsură paliativă, având în vedere rata mare a şomajului cu care se confruntă Portugalia azi, în special în acele zone.

După cum ştim cu toţii, Portugalia a solicitat banii Comisiei Europene în luna ianuarie a acestui an, iar acest lucru are legătură cu cele 1 588 de disponibilizări raportate între februarie şi noiembrie 2008 în 49 de societăţi textile din regiunile din nordul şi centrul ţării.

S-au acordat, de asemenea, 3 306 750 EUR pentru a sprijini 1 720 muncitori concediaţi din 30 de societăţi textile din Catalunia, Spania.

Ceea ce a fost cu adevărat necesar, a fost o politică de susţinere a producţiei, în special în sectorul textil, pentru a preveni ca alte companii să fie închise şi ca alţi muncitori să fie disponibilizaţi.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), în scris. (FR) Chiar dacă sunt de acord cu principiul de bază, cred că gravitatea crizei necesită dispoziţii privind o scală complet diferită, dar care să permită accesul şi obţinerea de credite de către IMM-uri, ceea ce duce la ocuparea forţei de muncă, la dezvoltarea teritorială şi la dezvoltarea aptitudinilor umane.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), în scris. (DE) Moţiunile depuse de Spania şi Portugalia pentru a mobiliza Fondul european de ajustarea la globalizare (FEG) a evidenţiat încă o dată consecinţele globalizării. În ţările din sud-estul Asiei şi, mai ales, în zonele economice speciale, unde oamenii sunt exploataţi şi angajaţi fără a dispune de standarde sociale minime, materialele textilele sunt produse la preţuri de dumping şi sunt vândute apoi pe piaţa europeană.

Societăţile europene, care respectă drepturile sociale ale angajaţilor care au fost stabilite şi obţinute timp de decenii, sunt în dezavantaj din cauza costurilor ridicate pe care acestea le implică. Trebuie să oprim imediat această evoluţie. Trebuie să impunem cât mai repede posibil o interdicţie pentru importarea în UE a produselor care nu sunt fabricate la standarde sociale minime specifice. Până nu vom reuşi să facem acest lucru, putem doar să acţionăm pentru a reduce daunele cauzate de globalizare în ţările în cauză. Prin urmare, am votat fără rezerve în favoarea acordării ajutorului din fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), în scris. (PT) Dacă recunoaştem impactul negativ al globalizării, care este extrem de evident în regiunile industriale din Europa, atunci Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) se bazează pe solidaritatea proiectului european pe care îl aduce mai aproape de populaţie prin asigurarea de asistenţă pentru acei lucrători care sunt afectaţi în cea mai mare măsură de aceste schimbări. Regiunile Norte şi Centro din Portugalia, în care economia se baza pe sectoarele tradiţionale precum industria textilă, au fost modernizate încă de la începutul anilor '90, în încercarea de a se adapta la concurenţa care creştea tot mai mult.

Industria textilă deţine aproximativ 15% din forţa de muncă din acele zone ale ţării, iar aproape 98% dintre şomerii din acest sector din întreaga ţară sunt concentraţi în aceste două regiuni. Climatul economic tot mai grav care a afectat aceste regiuni, printre altele – în special regiunile cele mai îndepărtate precum Madeira, unde turismul este foarte important – a avut consecinţe îngrijorătoare în ceea ce priveşte mai ales coeziunea socială, având în vedere creşterea şomajului. De aceea susţin mobilizarea a 832 800 EUR din FEG ca urmare a celor 1 588 de disponibilizări din industria textilă din regiunile Norte şi Centro ale Portugaliei. Această sumă trebuie folosită cu înţelepciune pentru a respecializa aceşti muncitori şi pentru a-i reintegra repede şi pe termen lung pe piaţa muncii.

 
  
  

- Raport: Jutta Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), în scris. − Aceasta presupune revizuirea resurselor proprii tradiţionale, a TVA-ului şi a VNB-ului şi susţine ajustări referitoare la estimările economice. Propunerea este extrem de tehnică, astfel că voi declara numai că votul meu a fost favorabil acesteia.

 
  
  

- Raport: Jutta Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), în scris. − În ianuarie 2009, sud-vestul Franţei a fost lovit de o furtună care a provocat daune importante şi, prin urmare, această situaţie îi permite Franţei accesul la Fondul de solidaritate al UE. Sunt în favoarea punctului de vedere al raportoarei, acela de a accepta propunerea de proiect de modificare a bugetului nr. 7/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), în scris. (FR) Consider că este inacceptabil să amestecăm în cadrul aceluiaşi vot sumele alocate pentru promovarea vaccinării împotriva bolii limbii albastre şi sumele alocate pentru Europol şi Eurojust. Sunt în favoarea sumelor alocate pentru eradicarea bolii limbii albastre, însă sunt împotriva celor alocate pentru Europol şi Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), în scris. (DE) În ianuarie 2009, Franţa a fost lovită de o furtună puternică. Furtuna Klaus a cauzat distrugeri însemnate, mai ales în ceea ce priveşte infrastructura ţării. Obiectivul Fondului de solidaritate este să acopere o parte din costurile pierderilor care trebuie plătite din bani publici. Acest caz îndeplineşte toate cerinţele. Din acest motiv, şi în special din motive de solidaritate transfrontalieră cu cetăţenii francezi care au fost şi, în unele cazuri, încă mai sunt afectaţi de furtuna Klaus, am votat în favoarea propunerii de modificare a bugetului.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), în scris. (FR) Salut adoptarea de azi a raportului întocmit de colega noastră deputată, dna Haug, căreia îi acord întregul meu sprijin. Prin acest vot, permitem ca Fondul de solidaritate al Uniunii Europene să fie mobilizat pentru a doua oară în acest an. Într-adevăr, după ce a venit în ajutorul României, Uniunea Europeană îşi arată acum solidaritatea faţă de populaţia franceză care, în ianuarie 2009, a resimţit forţa totală a furtunii Klaus, extrem de devastatoare şi de violentă, care a fost descrisă ca fiind „un dezastru natural major” şi, prin urmare, s-a putut încadra în domeniul principal de acţiune a acestui Fond. În total, mai mult de 120 de milioane de euro au fost puse la dispoziţie în acest sens.

După cum ştiţi, acest ajutor este extrem de necesar departamentelor din sud-vestul ţării mele, care au suferit daune considerabile. Aş dori să mulţumesc colegilor mei deputaţi pentru că au votat în favoarea acestui raport. Bineînţeles, acum va fi necesar să ne asigurăm că Guvernul francez implică imparţial autorităţile locale în proces şi că aceste autorităţi nu sunt înşelate în legătură cu modalitatea în care sunt folosiţi banii. Într-adevăr, ar fi inacceptabil dacă numai sectorul privat ar beneficia de aceştia.

 
  
  

- Raport: Jutta Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton şi David Campbell Bannerman (EFD), în scris. − Recunoaştem adevărata nevoie a unui vaccin împotriva bolii limbii albastre, în special pentru crescătorii de bovine şi de ovine din sudul şi estul Angliei care, prin vaccinarea tuturor animalelor din fermele lor, au creat un zid de protecţie împotriva bolii limbii albastre, lucru de care au beneficiat colegii lor fermieri din nord şi vest. Pentru a vota în favoarea finanţării UE a acestui vaccin suntem obligaţi (în cadrul aceluiaşi vot) să votăm pentru finanţare mai mare pentru Eurojust şi Europol. Acestea sunt două agenţii care acţionează în afara limitelor acceptate de dreptul britanic, şi care măresc puterea statului pe seama libertăţii individului. Este condamnabil faptul că UE încearcă să ascundă asemenea dispoziţii în acest tip de rapoarte, iar apoi le cere deputaţilor europeni să le voteze ca un întreg şi nu ca părţi separate. Prin urmare, nu am putut susţine un asemenea raport cu conştiinţa împăcată, ceea ce explică votul nostru de abţinere privind acest subiect.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), în scris. − Acest raport se referă la modificări în bugetul care creează noi angajamente care se ridică la 51 640 000 EUR. Aceste fonduri sunt destinate luptei împotriva bolii limbii albastre şi creării unui reactor cu flux ridicat, pe lângă fondurile direcţionate spre Europol şi OLAF. În această privinţă, votul meu susţine opinia raportoarei.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), în scris. − Recunosc nevoia absolut reală pentru un vaccin împotriva bolii limbii albastre şi deplâng refuzul guvernului britanic de a-şi sprijini comunitatea de fermieri în această problemă importantă. Acest raport conţine dispoziţii legate de această situaţie. Totuşi, acest raport a conţinut, de asemenea, dispoziţii care nu au nicio legătură cu creşterea animalelor şi care ar fi avut un impact dezastruos asupra Regatului Unit. În special, acest raport a solicitat finanţarea Eurojust şi Europol, agenţii care operează în afara limitelor care pot fi acceptate de dreptul britanic.

Este condamnabil faptul că UE încearcă să ascundă asemenea dispoziţii în acest tip de rapoarte, iar apoi le cere deputaţilor europeni să le voteze ca un întreg şi nu ca părţi separate. Prin urmare, nu am putut susţine un asemenea raport cu conştiinţa împăcată, ceea ce explică votul meu privind acest subiect.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), în scris. − Recunosc nevoia absolut reală a unui vaccin împotriva bolii limbii albastre şi observ atitudinea nefavorabilă a guvernului britanic privind această problemă importantă. Acest raport conţine dispoziţii legate de această situaţie. Totuşi, acest raport a conţinut, de asemenea, dispoziţii care nu au nicio legătură cu creşterea animalelor şi care ar fi avut un impact dezastruos asupra Regatului Unit.

În special, acest raport a solicitat finanţarea Eurojust şi Europol, agenţii care operează în afara limitelor care pot fi acceptate de dreptul britanic. Este condamnabil faptul că UE încearcă să ascundă asemenea dispoziţii în acest tip de rapoarte, iar apoi le cere deputaţilor europeni să le voteze ca un întreg şi nu ca părţi separate. Prin urmare, nu am putut susţine un asemenea raport cu conştiinţa împăcată, ceea ce explică votul meu privind acest subiect.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), în scris. − Membrii Fine Gael din Grupul PPE au votat în favoarea proiectului de modificare a bugetului nr. 8/2009. Observăm că acest vot include crearea unui punct în buget pentru a asigura finanţare suplimentară pentru reactorul cu flux ridicat (HFR) de la Patten, Ţările de Jos. Iniţial, facilitatea a fost stabilită pentru a evalua materialele folosite în fuziunea şi în fisiunea reactoarelor. Aceasta a devenit o facilitate indispensabilă pentru producerea de radioizotopi pentru sectoarele medicale, acoperind aproximativ 60% din cererea europeană. Printre altele, raportul sprijină, de asemenea, un buget consolidat pentru eradicarea bolii limbii albastre şi asistenţă în domeniul poliţiei şi luptei europene antifraudă. În schimb, dată fiind natura reactorului cu flux ridicat şi amestecarea punctelor conţinute referitoare la buget, delegaţia Fine Gael a votat în favoarea proiectului de modificare a bugetului nr. 8/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), în scris. − Am votat în favoarea raportului menţionat anterior care face referire la o creştere a angajamentelor de împrumut pentru programe care vizează eradicarea şi detectarea bolilor animalelor, precum şi monitorizarea bunăstării fizice a animalelor care ar putea reprezenta o ameninţare la adresa sănătăţii publice, legate de factorii externi.

În acelaşi timp, aş dori să subliniez dezacordul meu faţă de cealaltă problemă ridicată în raport, care nu ar fi trebuit inclusă în acesta.

– Crearea unui punct privind bugetul 10 04 04 02 (Operarea reactorului cu flux ridicat (HFR));

– Crearea unui punct privind bugetul 18 05 02 03 (Poliţia europeană);

– O consolidare a subvenţiilor comunitare pentru EUROJUST;

– Modificări în schema de personal a OLAF, fără prevederi financiare suplimentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), în scris. (FR) Raportul privind proiectul de modificare a bugetului nr. 8/2009 al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009 include anumite puncte contradictorii. Se concentrează asupra creşterii resurselor destinate eradicării bolii limbii albastre la oi, urmăreşte un program de cercetare privind folosirea unui reactor nuclear instalat în Ţările de Jos, programele Europol şi Eurojust şi OLAF.

Prin faptul că am votat împotriva acestui proiect de raport, în mod evident nu am dorit să iau poziţie împotriva prevederilor care sunt de o importanţă vitală pentru crescătorii de oi.

Am dorit să iau poziţie împotriva unei folosiri tot mai persistente a forţei nucleare.

Mai presus de toate, am dorit să îmi reafirm angajamentul în combaterea construirii unei Europe ca o fortăreaţă, conduse de securitate şi ineficiente, pentru a garanta siguranţa cetăţenilor noştri prin intermediul bugetelor Europol şi Eurojust.

Este necesar să se stopeze aceste politici care, în numele luptei împotriva insecurităţii şi a terorismului, subminează tot mai mult libertăţile şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor, şi să se evalueze şi să se redefinească mandatele diferitelor agenţii şi organisme comunitare implicate în aceste politici.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate