Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0252(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A7-0001/2009

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/09/2009 - 5.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0006

Razprave
Torek, 15. september 2009 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

6. Obrazložitev glasovanja
Video posnetki govorov
PV
  

Pisne obrazložitve glasovanja

 
  
  

- Poročilo: Brian Simpson (A7-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), v pisni obliki. − Kot posledica sodb Sodišča Evropskih skupnosti v zadevah „o odprtem nebu“, je Komisija dovolila nadomestitev dvostranskih sporazumov, sklenjenih med nekaterimi državami članicami in tretjimi državami, s sporazumi Skupnosti. Komisija je tako na pogajanjih dosegla sporazum, ki bo nadomestil dvostranske sporazume med Mongolijo in nekaterimi državami članicami EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), v pisni obliki. (PT) Cilj tega predloga je nadomestiti nekatere določbe v dvostranskih sporazumih o zračnem prevozu, ki so jih v preteklosti sklenile države članice EU in vlada Mongolije, ter obravnava vidike, za katere menim, da so bistvenega pomena, vključno s tehničnimi vprašanji, obdavčitvijo goriva in določanjem cen.

Še posebno pozdravljam pomembnost, ki se priznava skladnosti s konkurenčnim pravom Skupnosti, saj so bile nekatere določbe v prejšnjih dvostranskih sporazumih očitno protikonkurenčne. Zato podpiram poročilo gospoda Simpsona, saj upošteva te splošne smernice.

 
  
  

- Poročilo: Brian Simpson (A7-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), v pisni obliki. − Ko sta Romunija in Bolgarija pristopili k EU, je bilo v njunem aktu o pristopu določeno, da je treba sestaviti protokol o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter vlado Ljudske republike Kitajske. Ta glas je za sklenitev tega protokola.

 
  
  

- Poročilo: Reimer Böge (A7-0008/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), v pisni obliki. (PT) Glasoval sem za to poročilo o uporabi Solidarnostnega sklada EU v korist Francije, ker menim, da ta sklad pomaga državam, da se učinkovito in prožno odzovejo na situacije, ki jih povzročijo naravne nesreče, v tem primeru neurje, ki je januarja lansko leto prizadelo jugozahod Francije in povzročilo veliko škodo. Ta finančni instrument se uporabi v primerih, ko je škoda, ki jo povzroči nesreča, tako velika, da nacionalna sredstva ne zadostujejo za učinkovit odziv na krizo, cilj pa je spodbujanje gospodarske oživitve in zadovoljitev potreb prizadetih držav članic.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), v pisni obliki. (FR) Glasoval sem za poročilo svojega cenjenega nemškega kolega in prijatelja gospoda Bögeja, ki Evropski parlament poziva, naj izboljša predlog Sklepa o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije in v letu 2009 zagotovi približno 109 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil za pomoč Franciji, žrtvi nesreče, ki jo je povzročilo neurje Klaus, ki je januarja 2009 prizadelo 31 okrožij v jugozahodni Franciji in po ocenah povzročilo za približno 4 milijarde EUR resne škode. Ta govor bom izkoristil za čestitke gospodu Lamassouru, predsedniku Odbora za proračun našega Parlamenta, za hitrost, s katero je skupaj s službami Evropske komisije obravnaval zadevo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), v pisni obliki. − Januarja 2009 je neurje v jugozahodni Franciji povzročilo veliko škodo, zaradi česar je Francija upravičena zaprositi za sredstva iz Solidarnostnega sklada Evropske unije. Glasoval sem za uporabo teh sredstev.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. (PT) Po mojem mnenju sta solidarnost med državami članicami v Evropski uniji in zlasti evropska podpora državam, ki jih je prizadela nesreča, jasen znak, da EU ni več samo območje proste trgovine. S sprejetjem posebnih instrumentov za pomoč, kot je Solidarnostni sklad Evropske unije, Skupnost, ki si jo prizadevamo narediti „združeno v raznolikosti“, kaže svojo sposobnost, da ostane združena v nesreči celo v situacijah, ki zahtevajo veliko v smislu človeških in materialnih virov. To je nekaj, kar iskreno pozdravljam.

Upam, da se Solidarnostnega sklada ne bo pogosto uporabljalo, saj bo to pomenilo, da Evropa ne trpi zaradi številnih resnih izrednih razmer, prav tako pa upam, da se bo njegovo strukturo in razpoložljivost vse bolj izboljševalo in pogosto ponovno ocenilo, da bo lahko resnične zahteve izpolnjeval hitro in brez birokracije.

Omeniti moram požare, ki so opustošili mojo državo, zlasti leta 2003, in zavedam se, kako pomembni in koristni so bili mehanizmi, kot je ta sklad. Menim, da posebno resno obdobje, ki ga je Francija preživela januarja letos, upravičuje uporabo sredstev. Neverjetno pozitivno glasovanje v Odboru za proračun potrjuje, da je to dober ukrep.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), v pisni obliki. (FR) Pozdravljam posredovanje Solidarnostnega sklada Evropske unije, od katerega bo imela korist Francija, da bo pripomogel k popravi škode, ki jo je januarja 2009 povzročilo neurje, ki je močno prizadelo evropski in francoski gozdarski sektor. Odobreni zneski bi morali biti na razpolago do oktobra 2009; z drugimi besedami, devet mesecev po neurju. To posredovanje je hitrejše od povprečnega časa, ki je potreben za posredovanje sklada in ki znaša približno eno leto od nesreče do plačila pomoči.

Medtem ko je prav, da pozdravimo ta napredek, pa velja še naprej pozivati k temu, da so sredstva na razpolago hitreje. Trenutni postopek za upravljanje Solidarnostnega sklada to otežuje. Vendar je Evropska komisija predložila spremenjeni predlog uredbe, ki ga je maja 2006 podprla velika večina Parlamenta. Obžalujem, da se Svet še vedno ni lotil te zadeve, zato ga zdaj pozivam, naj čim prej preuči možnost za hitrejše delovanje Solidarnostnega sklada Evropske unije.

 
  
  

- Poročilo: Reimer Böge (A7-0006/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), v pisni obliki. (FR) Glasoval sem za poročilo svojega cenjenega nemškega kolega in prijatelja gospoda Bögeja, ki poziva Evropski parlament, naj izboljša predlog Sklepa o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) in zagotovi 4,1 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil za pomoč španskemu in portugalskemu tekstilnemu sektorju (Katalonija ter regija Norte-Centro). Cilj je zagotoviti pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela. Strinjam se z mnenjem kolega glede pospešitve uporabe sredstev sklada in glede ocene njegove komplementarnosti z drugimi obstoječimi instrumenti, kot je Socialni sklad.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), v pisni obliki. (PT) Glasovala sem za predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, da bi zagotovili dodatno podporo portugalskim delavcem, ki so jih prizadeli presežki v tekstilnem sektorju in ki trpijo zaradi posledic velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

Uporaba 832 800 EUR iz sklada je namenjena ponovni vključitvi delavcev na trg dela s pomočjo načrtov zaposlovanja za posameznika, nastalih v sodelovanju z delavci, vključujejo pa razvoj osebnih spretnosti in strategije za vključevanje na trg delovne sile.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), v pisni obliki. (PT) Podpora EU, zlasti iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, je temeljnega pomena pri pomoči tistim, ki so izgubili svoje delovno mesto zaradi selitev podjetij, do katerih je prišlo na globaliziranem trgu. V zadnjih letih je Portugalska, predvsem kot posledica svetovne gospodarske krize, čutila učinke problema, kako brezposelne ponovno sprejeti in ponovno vključiti na trg delovne sile.

Nešteto podjetij se je preselilo, da bi izkoristila nižje stroške delovne sile na primer na Kitajskem in v Indiji, to pa je imelo strašne posledice za celotno nacionalno gospodarstvo. Odobritev sredstev ESPG za pomoč tem delavcem je ključnega pomena ne samo za izboljšanje njihovega osebnega in družinskega položaja, ampak tudi za celotno nacionalno gospodarstvo, saj je dolgoročni cilj teh izrednih ukrepov pomagati tem delavcem, da najdejo in obdržijo novo delovno mesto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), v pisni obliki. (PT) Glasoval sem za, ker menim, da je ta podpora pomembna za portugalske delavce. Vendar pa menim, da zahtevek Portugalske ni bil dovolj ambiciozen. Portugalska vlada je ESPG prosila za 833 EUR za vsakega presežnega delavca v tekstilnem sektorju, Španija pa je zaprosila za 3 006 EUR na delavca v istem sektorju.

Nekoliko me preseneča, da je ESPG sredi gospodarske krize z naraščajočo brezposelnostjo, v kateri je mogoče čutiti učinke globalizacije, prejel in odobril tako malo zahtevkov držav članic. Dejansko ima ESPG letos na razpolago 500 milijonov EUR za vse države članice, doslej pa je bilo uporabljenih samo okoli 60 milijonov EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), v pisni obliki. (PT) Glasovali smo za to poročilo, saj Evropski parlament daje zeleno luč Portugalski, da prejme 832 800 EUR za pomoč presežnim delavcem v tekstilni industriji v portugalskih regijah Norte in Centro. Vendar pa je to majhen znesek in glede na veliko brezposelnost, ki jo Portugalska doživlja danes, zlasti v teh regijah, zgolj blažilni ukrep.

Kot vsi vemo, je Portugalska januarja letos vložila zahtevek pri Evropski komisiji, nanaša pa se na 1 588 presežnih delavcev, prijavljenih med februarjem in novembrom 2008, v 49 tekstilnih podjetjih v severni in osrednji regiji države.

Odobrenih je bilo tudi 3 306 750 EUR za podporo 1 720 delavcem, odpuščenih iz tekstilnih podjetij v Kataloniji v Španiji.

Tisto, kar je bilo resnično potrebno, je bila politika za podporo proizvodnji, zlasti v tekstilnem sektorju, da bi preprečili nadaljnja zapiranja podjetij in dodatne presežne delavce.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), v pisni obliki. (FR) Čeprav se strinjam z osnovnim načelom, menim, da resnost krize zahteva ukrepe na povsem drugačni ravni, nenazadnje omogočanje MSP dostop do posojil, in sicer posojil, ki imajo za posledico zaposlovanje, ozemeljski razvoj in razvoj človeških zmogljivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. − (DE) Predlogi, ki sta jih predložili Španija in Portugalska za uporabo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), znova poudarjajo posledice globalizacije. V državah jugovzhodne Azije in predvsem v posebnih gospodarskih območjih, kjer se ljudi izkorišča in zaposluje brez minimalnih socialnih standardov, se tekstil proizvaja po dampinških cenah in nato proda na evropskem trgu.

Evropska podjetja, ki spoštujejo socialne pravice delavcev, ki so bile vzpostavljene in pridobljene v desetletjih, so prikrajšana zaradi višjih stroškov, ki jih posledično povzročijo. Nemudoma moramo ustaviti nadaljevanje tega razvoja. Čim prej je treba uvesti prepoved uvoza proizvodov v EU, ki niso proizvedeni v skladu z določenimi minimalnimi socialnimi standardi. Dokler to ne bo doseženo, si lahko prizadevamo samo za zmanjšanje škode, ki jo je v zadevnih državah povzročila globalizacija. Zato sem brez zadržkov glasoval za sprostitev pomoči iz sklada.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), v pisni obliki. (PT) Ob priznavanju negativnih vplivov globalizacije, ki je v industrijskih regijah Evrope vse preveč očitna, je Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) utemeljen na solidarnosti evropskega projekta in ga približuje ljudem z zagotavljanjem pomoči tistim delavcem, ki so jih te spremembe najhuje prizadele. Portugalski regiji Norte in Centro, kjer je gospodarstvo temeljilo na tradicionalnih sektorjih, kot je tekstilna industrija, se od zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja modernizirata in si prizadevata prilagoditi hitro rastoči konkurenci.

Tekstilna industrija zaposluje okoli 15 % delovne sile na teh območjih države, skoraj 98 % brezposelnosti v sektorjih po državi pa je osredotočene v teh dveh regijah. Slabšajoče se gospodarsko ozračje, ki je skupaj z drugimi prizadelo ti regiji – predvsem najbolj oddaljene regije kot je Madeira, kjer je turizem zelo pomemben –, je imelo zaskrbljujoče posledice v smislu socialne kohezije, predvsem zaradi povečanja brezposelnosti. Zato podpiram uporabo 832 800 EUR iz ESPG za 1 588 presežnih delavcev v tekstilni industriji portugalskih regij Norte in Centro. Ta znesek je treba preudarno porabiti za preusposabljanje teh delavcev in njihovo hitro in trajno ponovno vključitev na trg delovne sile.

 
  
  

- Poročilo: Jutta Haug (A7-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), v pisni obliki. − To zadeva popravek tradicionalnih lastnih sredstev ter DDV in BND ter zagotavlja spremembe v zvezi z gospodarskimi napovedmi. Predlog je izredno tehničen, zato naj povem samo, da sem glasoval za ta predlog.

 
  
  

- Poročilo: Jutta Haug (A7-0009/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), v pisni obliki. − Januarja 2009 je jugozahod Francije prizadelo neurje, ki je povzročilo veliko škodo, zato je Franciji omogočen dostop do sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije. Podpiram stališče poročevalke glede sprejetja predloženega predloga spremembe proračuna št. 7/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), v pisni obliki. (FR) Zdi se mi nesprejemljivo v istem glasovanju združiti odobritev sredstev za spodbujanje cepljenja proti bolezni modrikastega jezika ter odobritev sredstev za Europol in Eurojust. Sem za odobritev sredstev za izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika, toda proti odobritvi sredstev za Europol in Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), v pisni obliki. − (DE) Januarja 2009 je Francijo prizadelo hudo neurje. Neurje Klaus je povzročilo opustošenje, zlasti opustošenje infrastrukture države. Namen Solidarnostnega sklada je pokriti del stroškov za škodo, ki jo je treba plačati iz javne blagajne. Ta primer izpolnjuje vse zahteve. Iz tega razloga in predvsem zaradi čezmejne solidarnosti s francoskimi državljani, ki jih je prizadelo neurje Klaus in so v nekaterih primerih še vedno prizadeti zaradi njega, sem glasoval za predlog spremembe proračuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), v pisni obliki. (FR) Pozdravljam današnje sprejetje poročila kolegice poslanke gospe Haug, ki ga v celoti podpiram. S tem glasovanjem drugič letos omogočamo uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije. Potem ko je pomagala Romuniji, Evropska unija zdaj kaže svojo solidarnost s francoskim prebivalstvom, ki je januarja 2009 občutilo polno moč uničevalnega in silovitega neurja Klaus, ki je bil opisan kot „večja naravna nesreča“ in je bil kot takšen upravičen do vključitve v glavno področje uporabe tega sklada. Na ta način je bilo skupno sproščenih več kot 120 milijonov EUR.

Kot veste, je ta pomoč zelo potrebna za departmaje na jugozahodu moje države, ki so utrpeli znatno škodo. Zahvaliti se želim svojim kolegom poslancem za glasovanje za to poročilo. Zdaj bo seveda potrebno zagotoviti, da bo francoska vlada v postopek pravično vključila lokalne organe in da se teh organov ne ogoljufa v zvezi z načinom porabe tega denarja. Bilo bi vsekakor nesprejemljivo, če bi od njega imel koristi samo zasebni sektor.

 
  
  

- Poročilo: Jutta Haug (A7-0010/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Stuart Agnew, John Bufton in David Campbell Bannerman (EFD), v pisni obliki. − Priznavamo resnično potrebo po cepivu proti bolezni modrikastega jezika, zlasti za govedorejce in ovčerejce na jugu in vzhodu Anglije, ki so z masovnim cepljenjem na svojih farmah ustvarili zaščito pred boleznijo modrikastega jezika, od česar so imeli koristi njihovi kolegi na severu in zahodu. Da bi glasovali za financiranje EU za to cepivo, smo zavezani (v istem glasovanju) glasovati za povečano financiranje Eurojusta in Europola. To sta agenciji, ki delujeta zunaj meja, sprejemljivih za britansko pravo, in močno povečujeta moč države na račun svobode posameznika. Podlo je, da poskuša EU takšne določbe prikriti v tovrstnih poročilih in nato od poslancev EP zahteva, da glasujejo o njih kot celoti in ne o posameznih delih. Zato ne bi mogli z mirno vestjo podpreti takšnega poročila, kar razloži naše vzdržanje pri glasovanju o tej temi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), v pisni obliki. − To poročilo zadeva spremembe proračuna, s katerimi se ustvari nove odobritve, ki znašajo 51 640 000 EUR. Ta sredstva bodo poleg sredstev, namenjenih Europolu in OLAF, namenjena za boj proti bolezni modrikastega jezika in reaktor z visokim pretokom. Moje glasovanje o tem je skladno z mnenjem poročevalke.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (EFD), v pisni obliki. − Priznavam resnično potrebo po cepivu proti bolezni modrikastega jezika in obžalujem zavrnitev vlade Združenega kraljestva, da bi glede tega pomembnega vprašanja pomagala svoji kmetijski skupnosti. To poročilo je vsebovalo določbe, povezane s to situacijo. Vendar pa je to poročilo vsebovalo tudi določbe, ki so povsem nepovezane s kmetijstvom in bi imele katastrofalen vpliv na Združeno kraljestvo. To poročilo je zlasti pozivalo k financiranju Eurojusta in Europola, agencij, ki delujeta izven meja, sprejemljivih za britansko pravo.

Podlo je, da poskuša EU takšne določbe prikriti v tovrstnih poročilih in nato od poslancev EP zahteva, da glasujejo o njih kot celoti in ne o posameznih delih. Zato nisem mogel z mirno vestjo podpreti takšnega poročila, kar razloži moje vzdržanje pri glasovanju o tej temi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), v pisni obliki. − Priznavam resnično potrebo po cepivu proti bolezni modrikastega jezika in izpostavljam nekoristen odnos vlade Združenega kraljestva do tega pomembnega vprašanja. To poročilo je vsebovalo določbe, povezane s to situacijo. Vendar pa je to poročilo vsebovalo tudi določbe, ki so povsem nepovezane s kmetijstvom in bi imele katastrofalen vpliv na Združeno kraljestvo.

To poročilo je zlasti pozivalo k financiranju Eurojusta in Europola, agencij, ki delujeta izven meja, sprejemljivih za britansko pravo. Podlo je, da poskuša EU takšne določbe prikriti v tovrstnih poročilih in nato od poslancev EP zahteva, da glasujejo o njih kot celoti in ne o posameznih delih. Zato nisem mogel z mirno vestjo podpreti takšnega poročila, kar razloži moje vzdržanje pri glasovanju o tej temi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), v pisni obliki. − Člani Fine Gael skupine EPP smo glasovali za predlog spremembe proračuna št. 8/2009. Poudarjamo, da to glasovanje vključuje vzpostavitev proračunske postavke za zagotavljanje dodatnega financiranja reaktorja z visokim pretokom (HFR) v Pettenu na Nizozemskem. Prvotno je bil obrat ustanovljen za presojo materialov, ki se uporabljajo v fuzijskih in fisijskih reaktorjih. Postal je nepogrešljiv obrat za proizvodnjo radioizotopov za medicinski sektor, ki pokriva okoli 60 % evropskih potreb. Poročilo med drugim zagotavlja tudi podporo za okrepljen proračun za izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika in pomoč z evropskim nadzorom in bojem proti goljufijam. Glede na naravo reaktorja z visokim pretokom in mešanico zajetih proračunskih postavk je delegacija Fine Gael podprla predlog spremembe proračuna št. 8/2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL), v pisni obliki. − Glasoval sem za zgoraj omenjeno poročilo, ki vključuje povečanje sredstev za prevzem obveznosti za programe, namenjenih izkoreninjenju in nadzoru nad živalskimi boleznimi ter spremljanju fizičnega stanja živali, ki bi lahko v povezavi z zunanjim dejavnikom ogrozilo zdravje ljudi.

Hkrati bi rad izrazil svoje nestrinjanje z drugimi vprašanji v tem poročilu, ki ne bi smela biti vključena vanj:

– vzpostavitev proračunske postavke 10 04 04 02 (delovanje reaktorja z visokim pretokom (HFR));

– vzpostavitev proračunske postavke 18 05 02 03 (Evropski policijski urad);

– povečanje subvencije Skupnosti za urad EUROJUST;

– spremembe kadrovskega načrta OLAF brez dodatnega finančnega kritja.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), v pisni obliki. (FR) Poročilo o predlogu spremembe proračuna št. 8/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009 vsebuje nekatere nasprotujoče si točke. Osredotoča se na povečanje sredstev za izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika pri ovcah, prizadevanja za raziskovalni program o uporabi jedrskega reaktorja, nameščenega na Nizozemskem, programe Europola in Eurojusta ter OLAF.

Z glasovanjem proti temu osnutku poročila vsekakor nisem želela zavzeti stališča proti določbam, ki so ključnega pomena za ovčerejce.

Hotela sem zavzeti stališče proti vse bolj vztrajni uporabi jedrske energije.

Predvsem sem hotela potrditi svojo zavezanost boju proti vzpostavitvi trdnjave, neučinkovite Evrope, ki jo žene varnost in želi zagotoviti varnost naših sodržavljanov s proračunom Europola in Eurojusta.

Zajeziti je treba te politike, ki v imenu boja proti nevarnosti in terorizmu vse bolj spodkopavajo temeljne svoboščine in pravice naših sodržavljanov, ter pregledati in ponovno opredeliti pristojnosti različnih agencij in organov Skupnosti, vključenih v te politike.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov