Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 15 september 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
  

(Sammanträdet avbröts kl. 11.20 och återupptogs kl. 11.35.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: BUZEK
Talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy