Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 15. septembra 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

10. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia