Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 15 септември 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Представяне от Съвета на проект за общ бюджет за финансовата 2010 г. (разискване)
 4.Имиграцията, ролята на Frontex и сътрудничеството между държавите-членки (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Споразумение между ЕО и Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A7-0001/2009, Brian Simpson)
  5.2.Споразумение за морски транспорт между ЕО и Китай; присъединяване на България и Румъния (A7-0002/2009, Brian Simpson)
  5.3.Мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (A7-0008/2009, Reimer Böge)
  5.4.Mобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (A7-0006/2009, Reimer Böge)
  5.5.Проект на коригиращ бюджет № 6/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г. (A7-0003/2009, Jutta Haug)
  5.6.Проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г. (A7-0009/2009, Jutta Haug)
  5.7.Проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г. (A7-0010/2009, Jutta Haug)
 6.Обяснение на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Встъпително слово на председателя на Европейския парламент
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение: вж. протокола
 11.Декларация на кандидата за председател на Комисията (разискване)
 12.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 13.Дневен ред за следващото заседание: вж. протокола
 14.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (938 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1035 kb)
Правна информация - Политика за поверителност