Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 15. september 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Forelæggelse ved Rådet af forslaget til det almindelige budget – Budgetproceduren 2010 (forhandling)
 4.Indvandring, Frontex' rolle og mellemstatsligt samarbejde (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Aftale EF/Mongoliet om visse aspekter af lufttrafik (A7-0001/2009, Brian Simpson)
  5.2.Ændring af søtransportaftalen EF/Kina (A7-0002/2009, Brian Simpson)
  5.3.Anvendelse af Solidaritetsfonden (A7-0008/2009, Reimer Böge)
  5.4.Anvendelse af Globaliseringsfonden (A7-0006/2009, Reimer Böge)
  5.5.Forslag til ændringsbudget nr. 6/2009 (A7-0003/2009, Jutta Haug)
  5.6.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2009 (A7-0009/2009, Jutta Haug)
  5.7.Forslag til ændringsbudget nr. 8/2009 (A7-0010/2009, Jutta Haug)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Tiltrædelsestale af Europa-Parlamentets formand
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 11.Redegørelse fra den indstillede formand for Kommissionen (forhandling)
 12.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 13.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 14.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (563 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1406 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik