Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 15. september 2009 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.2010. aasta üldeelarve projekti esitlemine nõukogu poolt (arutelu)
 4.Sisseränne, Frontexi roll ja riikidevaheline koostöö (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.EÜ ja Mongoolia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping (A7-0001/2009, Brian Simpson)
  5.2.EÜ ja Hiina vaheline mereveoleping – Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine (A7-0002/2009, Brian Simpson)
  5.3.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine (A7-0008/2009, Reimer Böge)
  5.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtt (A7-0006/2009, Reimer Böge)
  5.5.Paranduseelarve nr 6/2009 projekt (A7-0003/2009, Jutta Haug)
  5.6.Paranduseelarve nr 7/2009 projekt (A7-0009/2009, Jutta Haug)
  5.7.Paranduseelarve nr 8/2009 projekt (A7-0010/2009, Jutta Haug)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Euroopa Parlamendi presidendi avakõne
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vt protokoll)
 11.Komisjoni presidendi kandidaadi avaldus (arutelu)
 12.Infotund (küsimused komisjonile)
 13.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 14.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (534 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1218 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika