Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 15. syyskuuta 2009 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Neuvosto esittelee esityksen yleiseksi talousarvioksi – Varainhoitovuosi 2010 (keskustelu)
 4.Maahanmuutto, Frontexin rooli ja valtioiden välinen yhteistyö (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.EY:n ja Mongolian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus (A7-0001/2009, Brian Simpson)
  5.2.EY:n ja Kiinan välinen meriliikennesopimus: Bulgarian ja Romanian liittyminen unioniin (A7-0002/2009, Brian Simpson)
  5.3.Euroopan solidaarisuusrahastojen varojen käyttöönotto (A7-0008/2009, Reimer Böge)
  5.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (A7-0006/2009, Reimer Böge)
  5.5.Lisätalousarvio nro 6/2009 (A7-0003/2009, Jutta Haug)
  5.6.Lisätalousarvio nro 7/2009 (A7-0009/2009, Jutta Haug)
  5.7.Lisätalousarvio nro 8/2009 (A7-0010/2009, Jutta Haug)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Euroopan parlamentin puhemiehen avauspuhe
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 11.Komission puheenjohtajaksi nimitetyn lausuma (keskustelu)
 12.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 13.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 14.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (575 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1317 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö