Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 15 september 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Presentatie van de ontwerpbegroting van de Raad – Jaar 2010 (debat)
 4.Immigratie, de rol van Frontex en samenwerking tussen de staten (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Overeenkomst EG/Mongolië over bepaalde aspecten van luchtvaartdiensten (A7-0001/2009, Brian Simpson)
  5.2.Overeenkomst EG/China inzake zeevervoer (A7-0002/2009, Brian Simpson)
  5.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (A7-0008/2009, Reimer Böge)
  5.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (A7-0006/2009, Reimer Böge)
  5.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2009 (A7-0003/2009, Jutta Haug)
  5.6.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2009 (A7-0009/2009, Jutta Haug)
  5.7.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2009 (A7-0010/2009, Jutta Haug)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Openingstoespraak van de Voorzitter van het Europees Parlement
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 11.Verklaring van de voorgedragen voorzitter van de Commissie (debat)
 12.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 13.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 14.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (595 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1519 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid