Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 15 września 2009 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 3.Przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego - rok budżetowy 2010 (debata)
 4.Imigracja, rola Frontexu i współpraca międzypaństwowa (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Umowa WE/Mongolia w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych (A7-0001/2009, Brian Simpson)
  5.2.Umowa o transporcie morskim WE/Chiny: operacje w obszarze transportu morskiego; przystąpienie Bułgarii i Rumunii (A7-0002/2009, Brian Simpson)
  5.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE (A7-0008/2009, Reimer Böge)
  5.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (A7-0006/2009, Reimer Böge)
  5.5.Projekt budżetu korygującego 6/2009 (A7-0003/2009, Jutta Haug)
  5.6.Projekt budżetu korygującego 7/2009 (A7-0009/2009, Jutta Haug)
  5.7.Projekt budżetu korygującego 8/2009 (A7-0010/2009, Jutta Haug)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Wystąpienie inauguracyjne przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół
 11.Oświadczenie nominowanego przewodniczącego Komisji (debata)
 12.Tura pytań (pytania do Komisji)
 13.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 14.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (590 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1405 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności