Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 15 septembrie 2009 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Prezentarea de către Consiliu a proiectului de buget general - Exerciţiul 2010 (dezbatere)
 4.Imigraţia, rolul Frontex şi cooperarea între state (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Acord CE/Mongolia privind unele aspecte ale serviciilor aeriene (A7-0001/2009, Brian Simpson)
  5.2.Acordul CE/China referitor la transportul maritim; (A7-0002/2009, Brian Simpson)
  5.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (A7-0008/2009, Reimer Böge)
  5.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (A7-0006/2009, Reimer Böge)
  5.5.Proiect de buget rectificativ n°6/2009 (A7-0003/2009, Jutta Haug)
  5.6.Proiect de buget rectificativ n°7/2009 (A7-0009/2009, Jutta Haug)
  5.7.Proiect de buget rectificativ n°8/2009 (A7-0009/2009, Jutta Haug)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 8.Alocuţiunea de inaugurare a Preşedintelui Parlamentului European
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie: consultaţi procesul-verbal
 11.Declaraţia preşedintelui desemnat al Comisiei (dezbatere)
 12.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 13.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 14.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (605 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (1387 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate