Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 15. septembra 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Predstavenie návrhu všeobecného rozpočtu Radou – rozpočtový rok 2010 (rozprava)
 4.Imigrácia, úloha Frontex-u a spolupráca medzi štátmi (rozprava)
 5.Hlasovanie
  5.1.Dohoda ES/Mongolsko o určitých aspektoch leteckých služieb (A7-0001/2009, Brian Simpson)
  5.2.Dohody ES/Čína o námornej doprave (A7-0002/2009, Brian Simpson)
  5.3.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (A7-0008/2009, Reimer Böge)
  5.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (A7-0006/2009, Reimer Böge)
  5.5.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2009 (A7-0003/2009, Jutta Haug)
  5.6.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2009 (A7-0009/2009, Jutta Haug)
  5.7.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2009 (A7-0010/2009, Jutta Haug)
 6.− Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Inauguračný prejav predsedu Európskeho parlamentu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
 11.Vyhlásenie kandidáta na predsedu Komisie (rozprava)
 12.Hodina otázok (otázky pre Komisiu)
 13.Program nasledujúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (587 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1306 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia