Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 15. september 2009 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Predstavitev predloga splošnega proračuna s strani Sveta - Proračunsko leto 2010 (razprava)
 4.Priseljevanje, vloga Frontexa in sodelovanje med državami (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Sporazum ES/Mongolija o nekaterih vidikih zračnega prevoza (A7-0001/2009, Brian Simpson)
  5.2.Pomorski prevoz med ES in Kitajsko (A7-0002/2009, Brian Simpson)
  5.3.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije (A7-0008/2009, Reimer Böge)
  5.4.Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (A7-0006/2009, Reimer Böge)
  5.5.Predlog spremembe proračuna št. 6/2009 (A7-0003/2009, Jutta Haug)
  5.6.Predlog spremembe proračuna št. 7/2009 (A7-0009/2009, Jutta Haug)
  5.7.Predlog spremembe proračuna št. 8/2009 (A7-0010/2009, Jutta Haug)
 6.Obrazložitev glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 8.Otvoritveni nagovor predsednika Evropskega parlamenta
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja: gl. zapisnik
 11.Izjava kandidata za mesto predsednika Komisije (razprava)
 12.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 13.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 14.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (527 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (1288 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov