Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 15 september 2009 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Rådets presentation av förslaget till allmän budget – Budgetåret 2010 (debatt)
 4.Invandring, Frontex roll och samarbete mellan medlemsstaterna (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Avtal mellan EG och Mongoliet om vissa luftfartsaspekter (A7-0001/2009, Brian Simpson)
  5.2.Avtal EG-Kina om sjötransport (Bulgariens och Rumäniens anslutning) (A7-0002/2009, Brian Simpson)
  5.3.Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond (A7-0008/2009, Reimer Böge)
  5.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (A7-0006/2009, Reimer Böge)
  5.5.Förslag till ändringsbudget nr 6/2009 (A7-0003/2009, Jutta Haug)
  5.6.Förslag till ändringsbudget nr 7/2009 (A7-0009/2009, Jutta Haug)
  5.7.Förslag till ändringsbudget nr 8/2009 (A7-0010/2009, Jutta Haug)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Inledningsanförande av parlamentets talman
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 11.Uttalande av den nominerade kandidaten till ämbetet som kommissionens ordförande (debatt)
 12.Frågestund (frågor till kommissionen)
 13.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 14.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (566 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1416 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy