Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνοδος Κορυφής των G-20 στο Πίτσμπουργκ (24-25 Σεπτεμβρίου) (συζήτηση)
 5.SWIFT (συζήτηση)
 6.Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  7.2.Ορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (ψηφοφορία)
  7.3.Δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (υπογραφή των πράξεων)
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν (συζήτηση)
 14.Νέα ρύθμιση σε ό, τι αφορά τις θεωρήσεις για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία) (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων (συζήτηση)
 16.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 17.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (922 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1006 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου