Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 16 september 2009 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utnämningar till de interparlamentariska delegationerna (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag): se protokollet
 3.Skogsbränderna sommaren 2009 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.G20-mötet i Pittsburgh (24-25 september) (debatt)
 5.SWIFT (debatt)
 6.EU:s strategi för Östersjöregionen (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Val av kommissionens ordförande (omröstning)
  7.2.Utnämningar till de interparlamentariska delegationerna (omröstning)
  7.3.Skogsbränder under sommaren 2009 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Finansiella tjänster (undertecknande av rättsakter)
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.De interparlamentariska delegationernas sammansättning: se protokollet
 13.Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan (debatt)
 14.Ny reglering vad avser visum för Balkanländerna (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien) (debatt)
 15.Situationen i Litauen till följd av antagandet av lagen om skydd för minderåriga (debatt)
 16.Frågestund (frågor till rådet)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (522 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1285 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy