Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0047/2009

Συζήτηση :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 4.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0020

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

2. Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης (B7-0208/2009) του κ. De Castro προς την Επιτροπή, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα (O-0085/2009).

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, συντάκτης. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο γαλακτοκομικός τομέας διέρχεται μία από τις βαθύτερες και πλέον σοβαρές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών: η πτώση της τιμής του γάλακτος και η γενικότερη κρίση στη γαλακτοκομική αγορά αποτελούν πλέον πηγή ανησυχίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια κυκλική κρίση, που προκλήθηκε από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση, η οποία οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης γάλακτος και δημιούργησε στάσιμες αγορές, με τις τιμές που καταβάλλονται στους παραγωγούς να είναι σε ελεύθερη πτώση.

Οι τιμές που καταβάλλονται στους γαλακτοπαραγωγούς μειώθηκαν κατακόρυφα παντού, καθώς κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 24 λεπτά το λίτρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί οικονομικοί φορείς έχουν περιέλθει σε ακόμα πιο δυσχερή κατάσταση, δεδομένου ότι εξασφαλίζουν τιμές κάτω των 20-21 λεπτών, τη στιγμή που το κόστος παραγωγής τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 40 λεπτά το λίτρο.

Σε άλλες αγορές, όπως είναι οι αγορές δημητριακών, ελαιολάδου, φρούτων και λαχανικών, παρατηρούνται επίσης ορισμένες ανησυχητικές ενδείξεις. Σε αυτό το μέτωπο, θα πρέπει πρωτίστως να συνεχίσουμε να κάνουμε χρήση όλων των μέτρων που βρίσκονται στη διάθεσή μας, ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί η αγορά και να ενισχυθεί η ανάκαμψη της κατανάλωσης, την ίδια όμως στιγμή πρέπει να είμαστε σε θέση να μεριμνήσουμε για το μέλλον μέσω πολιτικών μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση αποδεκτών και βιώσιμων λύσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των τιμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την παράταση της περιόδου παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη επικροτήθηκαν και έγιναν αποδεκτές στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, όπως καταδεικνύει η ομόφωνη ψηφοφορία της 2ας Σεπτεμβρίου. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι αυτές οι προτάσεις δεν επαρκούν για να αμβλύνουν τις σοβαρές συνέπειες της κρίσης στον τομέα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σε σχέση πάντα με την έγκριση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ενέκρινε μια τροπολογία επί της πρότασής μου, που επαναφέρει, επίσης, την ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση τυρού, η οποία είχε καταργηθεί στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της κοινής γεωργικής πολιτικής τον Νοέμβριο του 2008.

Επρόκειτο περί ομόφωνης απόφασης, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, που αντιπροσωπεύει τις κατά βάση ταυτόσημες απόψεις που ασπάζονται τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, εκφράζει δε την επιθυμία μας να εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή σε σχέση με έναν άκρως σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Παράλληλα με το γεγονός ότι αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό δείγμα του θετικού πρωταγωνιστικού ρόλου που εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλουμε να διαδραματίσουμε ενόψει της συναπόφασης και για τα γεωργικά θέματα, αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί επίσης να προσφέρει άμεση βοήθεια στους γαλακτοπαραγωγούς, που αντιπαλεύουν μια ολοένα και πιο αντίξοη αγορά, καθώς και μια προφανή και δραματική πτώση των πωλήσεων.

Ωστόσο, αυτά τα αρχικά μέτρα, επί των οποίων θα ψηφίσουμε σήμερα, δεν επαρκούν για τη στήριξη των παραγωγών που μαστίζονται από την κρίση, αυτός δε είναι ο λόγος που η Επιτροπή Γεωργίας, μέσω μιας προφορικής ερώτησης και ενός ψηφίσματος, επί του οποίου ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει νέα και αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της κρίσης και τη στήριξη του τομέα.

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε και ταυτόχρονα να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαδικασία λήψης απόφασης αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει για να τερματιστεί, μια για πάντα, η κρίση στον ευρωπαϊκό γαλακτοκομικό τομέα. Συνεπώς, ευελπιστούμε ότι, η Επιτροπή θα απαντήσει διεξοδικά στις ερωτήσεις μας και θα εξετάσει σοβαρά τις προτάσεις μας, ούτως ώστε η διοργανική συνεργασία να επιφέρει αποτελέσματα αντάξια της ευρωπαϊκής γεωργίας και να επιδείξει την αλληλεγγύη της, παρέχοντας πρακτική στήριξη στους μαστιζόμενους από την κρίση ευρωπαίους γαλακτοπαραγωγούς, που σήμερα χρειάζονται τη βοήθειά μας.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να κάνω χρήση λίγο παραπάνω χρόνου σε σύγκριση με το τρίλεπτο του χρόνου ομιλίας που έχει προβλεφθεί για μένα, διότι νομίζω ότι στην πραγματικότητα σε αυτό το σημαντικό και σοβαρό θέμα τρία λεπτά δεν θα ήταν αρκετά.

Καταρχάς, θέλω να πω ότι είμαι λίαν ευτυχής για τις ερωτήσεις που έθεσε η Επιτροπή Γεωργίας, διότι αυτό μου παρέχει μια έξοχη ευκαιρία να αποσαφηνίσω τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για το συνεχιζόμενο έργο του σε αυτό το πεδίο. Όλοι μας είμαστε προσηλωμένοι στην εξεύρεση λύσεων. Τόσο εσείς όσο και εγώ.

Δεν συμφωνούν όλοι με τις λύσεις που προκρίνω, πιστεύω όμως ακράδαντα ότι αυτές οι λύσεις αποδίδουν, ότι θα αποδώσουν, πρόκειται δε για λύσεις που μπορούμε να τις προασπιστούμε από πολιτική σκοπιά.

Ο κ. Paolo De Castro ζήτησε εξ ονόματος της επιτροπής να πούμε τι κάνουμε στην πραγματικότητα. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα νέα είναι καλά: οι τιμές βελτιώνονται. Επί παραδείγματι, σε διάστημα ενός μηνός οι τιμές του βουτύρου ανέβηκαν κατά 4% στη Γαλλία, κατά 8% στη Γερμανία, ακόμη δε περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τιμή του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη ανέβηκε επίσης κατά 4% στη Γαλλία και τη Γερμανία και κατά 2-3% αν κοιτάξουμε τον μέσο όρο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η μέση τιμή του γάλακτος παρουσιάζει ανοδική τάση, και ο Albert Deß μόλις σήμερα το πρωί μου είπε ότι οι τιμές στην τρέχουσα αγορά έχουν ανέλθει πλέον στα 30 λεπτά σε ορισμένες περιοχές.

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η αγορά παρέμβασης για το τυρί σχεδόν σταμάτησε, διότι η αγοραία τιμή είναι υψηλότερη σε σύγκριση με την τιμή παρέμβασης, γεγονός που αποτελεί άλλη μια θετική ένδειξη.

Δεν έχουμε φθάσει ακόμα στο επιθυμητό σημείο, κινούμαστε όμως στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό ενισχύει την πεποίθησή μου περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι η πολιτική προσέγγιση που ακολουθήσαμε από την αρχή κιόλας είναι η ορθή.

Γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία των όσων πράττουμε. Κάναμε χρήση όλων των μέτρων της αγοράς που είχαμε στη διάθεσή μας και εν προκειμένω αναμένουμε να δαπανήσουμε περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ σε μια περίοδο δώδεκα μηνών.

Επισημάναμε τη δυνατότητα των κρατών μελών να ξεκινήσουν την άμεση καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους γαλακτοπαραγωγούς ήδη από τις 16 Οκτωβρίου αντί της 1ης Δεκεμβρίου και αποφασίσαμε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2003 να αποσυνδέσουμε τη γαλακτοκομική πριμοδότηση –5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως– και να τη μεταφέρουμε άμεσα στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Διαθέτουμε τη δέσμη μέτρων ανάκαμψης και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου, οι οποίες παρέχουν άλλα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ προς αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, περιλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του γαλακτοκομικού τομέα. Όλα αυτά, βεβαίως, είναι συμπληρωματικά των όσων μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

Απλώς και μόνο να διευκρινίσω στον Paolo De Castro ότι η παρέμβαση για το τυρί καταργήθηκε στην πραγματικότητα το 1994. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια κάποια σύγχυση μεταξύ παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης, διότι η ιδιωτική αποθεματοποίηση καταργήθηκε μέσω των αποφάσεων στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου.

Όπως είπα, η τρέχουσα προσέγγισή μας φαίνεται να αποδίδει. Επομένως, είμαι αποφασισμένη όσο ποτέ άλλοτε να μην επαναλάβω στο μέλλον πολιτικές που θα ζημίωναν μακροπρόθεσμα τον γαλακτοκομικό μας τομέα και θα αποστερούσαν τους γαλακτοπαραγωγούς μας από κάθε είδους πλαίσιο προβλεψιμότητας.

Με άλλα λόγια, το να κάνουμε στροφή 180ο επί της απόφασης του διαγνωστικού ελέγχου δεν αποτελεί επιλογή, είναι δε κάτι που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι αρχηγοί κρατών, μου ζήτησαν ρητώς να μην το πράξω.

Επομένως, δεν τίθεται θέμα διατήρησης του συστήματος των ποσοστώσεων μετά το 2013. Δεν τίθεται θέμα παγώματος των ποσοστώσεων, ούτε θέμα επιστροφής στη χρήση ορισμένων δαπανηρών, πλην όμως αναποτελεσματικών μέσων της αγοράς, που χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν. Δεν τίθεται θέμα επαναφοράς τους.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι επιτελέσαμε πλέον το έργο μας από πλευράς πολιτικής. Πιστεύω ότι ήλθε η ώρα για περαιτέρω δράση. Πρέπει να συνεχίσουμε με βάση την έκθεση του περασμένου Ιουλίου για τον γαλακτοκομικό τομέα, να κάνουμε χρήση των μέτρων που αναφέρονταν σε αυτήν και κατόπιν να αποφασίσουμε για άλλες, πιο μακρόπνοες δράσεις.

Ερχόμενη τώρα στην έκθεση, θα εξετάσω πρώτα την κρατική ενίσχυση. Στην έκθεση διατυπώθηκε η ιδέα να μπορούν τα κράτη μέλη να παρέχουν, σε προσωρινή βάση, κρατική ενίσχυση μέχρι του ποσού των 15 000 ευρώ σε γαλακτοπαραγωγούς σε αυτό το πλαίσιο συγκυριακής κρίσης. Η Επιτροπή στην πραγματικότητα έκανε ήδη το πρώτο αποφασιστικό βήμα και προγραμματίζει την αλλαγή των κανόνων εντός των προσεχών εβδομάδων.

Το δεύτερο σημείο είναι η ορθολογική οργάνωση των διαδικασιών αντίδρασης στη διακύμανση των τιμών στον γαλακτοκομικό τομέα. Αυτήν τη στιγμή, το γάλα στην πραγματικότητα δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 186 της ενιαίας κοινής οργάνωσης αγοράς, το οποίο παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αναλαμβάνει ταχέως προσωρινού χαρακτήρα δράση δυνάμει ιδίας εξουσίας, σε περιόδους διαταραχών της αγοράς. Προτείνω, επομένως, να συμπεριλάβουμε τον γαλακτοκομικό τομέα στο άρθρο 186, αυτό δε θα μας δώσει τη δυνατότητα άμεσης ανάληψης δράσης στο μέλλον, αν αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα στον γαλακτοκομικό τομέα.

Επί παραδείγματι, η πρόσφατη παράταση της παρέμβασής μας απαιτούσε την έγκριση του Συμβουλίου· το Κοινοβούλιο επίσης την έθεσε σε ψηφοφορία, αν όμως ο γαλακτοκομικός τομέας είχε συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο άρθρο, θα είχαμε ενεργήσει αμέσως.

Μιλώντας γενικότερα, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε άμεσης σχεδόν ισχύος μέτρα τόνωσης της ζήτησης ή/και θα μπορούσαμε να περιορίσουμε την εμπορία γάλακτος, όλα δε αυτά θα εφαρμόζονταν σε προσωρινή βάση και υπό την προϋπόθεση ότι θα είχαμε στη διάθεσή μας την αναγκαία χρηματοδότηση.

Το τρίτο σημείο-παρεπόμενο της έκθεσης αφορά τα καθεστώτα αγοράς ποσοστώσεων από τα κράτη μέλη. Ένας τρόπος αναδιάρθρωσης είναι να μπορούν τα κράτη μέλη να αγοράζουν στην πραγματικότητα ποσοστώσεις από γαλακτοπαραγωγούς και να εγγράφουν αυτές τις ποσοστώσεις στο εθνικό απόθεμα.

Όπως γνωρίζετε, το εθνικό απόθεμα υπολογίζεται κατά μια έννοια ως μέρος της συνολικής ποσόστωσης των κρατών μελών, επομένως, αν μεμονωμένοι παραγωγοί υπερβούν την ποσόστωσή τους, πλην όμως τα κράτη μέλη, συνολικά, δεν υπερβούν την ποσόστωσή τους, περιλαμβανομένου του εθνικού αποθέματος, τότε στην πραγματικότητα δεν καταβάλλεται καμία συμπληρωματική εισφορά.

Εκείνο που προτίθεμαι να προτείνω είναι οι εξαγορασμένες ποσοστώσεις που εγγράφονται στο εθνικό απόθεμα να μην υπολογίζονται ως μέρος της εθνικής ποσόστωσης, όταν έλθει η ώρα να αποφασιστεί αν θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ή να ζητήσουμε από τους γαλακτοπαραγωγούς να καταβάλουν ή όχι τη συμπληρωματική εισφορά.

Αν, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να εισπραχθεί η συμπληρωματική εισφορά, τότε το τμήμα που αντιστοιχεί στην εξαγορασμένη ποσόστωση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αναδιάρθρωση. Ενδεχομένως να ακούγεται κάπως περίπλοκο, στην πραγματικότητα όμως είναι ένα λίαν αποτελεσματικό εργαλείο.

Όλα αυτά τα μέτρα είναι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε τώρα και έχουν σχεδόν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, χρειάζεται όμως επίσης να λάβουμε και μέτρα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, εν προκειμένω, τη Γαλλία και τη Γερμανία για τις ιδέες τους και τη συμβολή τους στη διερεύνηση αυτών των διαφορετικών δυνατοτήτων.

Το πρώτο πιο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ζήτημα αφορά τη χρησιμοποίηση συμβατικών σχέσεων μεταξύ των γαλακτοπαραγωγών και της γαλακτοβιομηχανίας, προκειμένου να εξισορροπηθεί καλύτερα η προσφορά και η ζήτηση στη γαλακτοκομική αγορά.

Πιστεύω ότι αυτή είναι μια απείρως καλύτερη προσέγγιση σε σύγκριση με το σύστημα των ποσοστώσεων και είναι κάτι που ήδη λειτουργεί σε τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι γαλακτοπαραγωγοί και οι γαλακτοβιομηχανίες έχουν συνάψει σαφείς συμφωνίες, που αίρουν μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα κράτη μέλη απλώς δεν αξιοποιούν αυτήν τη δυνατότητα, τούτο όμως μπορεί να αλλάξει αν αναζητήσουμε ένα νομικό πλαίσιο γι’ αυτές τις συμβατικές σχέσεις, διαφυλάσσοντας όμως παράλληλα με ξεκάθαρους όρους τον θεμιτό ανταγωνισμό.

Το δεύτερο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ζήτημα άπτεται της ισορροπίας των εξουσιών, και γνωρίζετε ότι πολλάκις είχαμε αυτήν τη συζήτηση. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα έποψης ολόκληρης της αλυσίδας, από τον πρωτογενή παραγωγό μέχρι τις αλυσίδες των σουπερμάρκετ, όπου εξαφανίζεται η προστιθέμενη αξία.

Θα εξετάσουμε, επίσης, τις μελλοντικές αγορές, τέλος δε, νομίζω ότι πολλά μπορούν να γίνουν σε ό, τι αφορά τα κόστη παραγωγής και την καινοτομία.

Για να εξεταστούν προσηκόντως όλες αυτές οι ιδέες σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, θέλω να δημιουργήσω μια ομάδα εργασίας με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και της Επιτροπής, προκειμένου να υπεισέλθουν στην ουσία αυτών των ζητημάτων.

Κατ’ εμέ, το πρόβλημα στη γαλακτοκομική αγορά δεν είναι μόνο ζήτημα μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο διαδραματίζει στην πραγματικότητα επίσης σημαντικό ρόλο, και προσβλέπω στις συζητήσεις εδώ σήμερα για το σημαντικό αυτό θέμα.

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι, βεβαίως, εξαιρετικά δύσκολο να ανακεφαλαιώσουμε αυτό το πρόβλημα μέσα σε δύο λεπτά, θα επιχειρήσω, όμως, να το πράξω υπό μορφή επιγραμματικών αναφορών.

Ο γαλακτοκομικός τομέας αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πολλοί γαλακτοπαραγωγοί βλέπουν να διακυβεύεται η ίδια τους η ύπαρξη. Η βασική αιτία αυτής της κατάστασης είναι η τεράστια πτώση των πωλήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων. Η Επιτροπή θα έπρεπε πραγματικά να ενεργήσει πιο άμεσα σε σχέση με αυτό.

Θα προτιμούσα, επίσης, να ληφθούν ισχυρότερα μέτρα προώθησης των πωλήσεων, αντί μεγαλύτερου βαθμού παρέμβασης, λόγου χάρη, μέσω της χρησιμοποίησης του λίπους βουτύρου, και πάλι, στη βιομηχανία παγωτού. Το περασμένο έτος, όταν η τιμή του βουτύρου ανήλθε σε περισσότερα από 4 ευρώ για σύντομο διάστημα, πολύ μεγάλο ποσοστό της βιομηχανίας παγωτού έπαψε να επεξεργάζεται λίπος βουτύρου. Γνωρίζω τα στοιχεία για τη Γερμανία, που δείχνουν ότι η βιομηχανία τροφίμων δεν επεξεργάζεται πλέον περί τους 100 000 τόνους, κάτι που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο τόνους γάλακτος. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τονώσουμε τις πωλήσεις και πάλι, προκειμένου να φύγουν αυτές οι ποσότητες από την αγορά.

Θέλω να ευχαριστήσω τις ομάδες που συνέδραμαν στη σύνταξη της κοινής μας πρότασης ψηφίσματος. Δυστυχώς, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία δεν συμμετείχε σε αυτήν τη συζήτηση.

Κυρία Επίτροπε, ως βραχυπρόθεσμο μέτρο, ζητούμε αύξηση των ελάχιστων επιδοτήσεων μέσω μιας συμπληρωματικής πρότασης, που κατατίθεται με 40 υπογραφές, διότι αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να συνδράμουμε ιδίως τους μικροπαραγωγούς. Θα ήταν, επίσης, εύλογο να θεσπίσουμε μια ρύθμιση για πρόωρη συνταξιοδότηση. Γνωρίζω πολλούς γεωργούς που είναι 58 ετών και που θα ήθελαν να παύσουν να εργάζονται σύντομα. Προς τούτο θα χρειαζόταν κατάλληλη ρύθμιση.

Κυρία Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για το έργο σας. Θέλω να σας ζητήσω να θεσπίσετε κατάλληλες ρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των γαλακτοπαραγωγών μας. Ενδεχομένως να εξακολουθήσετε να έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε αυτήν την κατάσταση στο εγγύς μέλλον.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(PT) Κυρία Επίτροπε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να αντιδράσουν στη σοβαρή κρίση που πλήττει τον τομέα. Όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό. Η τρομερή κατάσταση που αντιμετωπίζει ο τομέας επιτάσσει άμεση, αποφασιστική δράση, ειδεμή υπάρχει κίνδυνος να δούμε την καταστροφή πολλών χιλιάδων γαλακτοπαραγωγών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πολιτική μου ομάδα κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στον συμβιβασμό που περιέχεται στο ψήφισμα που συζητάμε εδώ σήμερα. Ευελπιστώ ότι οι προτάσεις θα προσελκύσουν την προσοχή σας, κυρία Επίτροπε, διότι μόνο αν δράσουμε με στόχο τη μείωση της προσφοράς, αλλά ταυτοχρόνως και την τόνωση της ζήτησης, θα καταστεί δυνατό να αποκαταστήσουμε την ισορροπία της αγοράς και να ανακάμψουν οι τιμές σε επικερδή για τους παραγωγούς επίπεδα.

Λυπούμαι που στον συμβιβασμό δεν περιελήφθη η προσωρινή αναστολή των αυξημένων ποσοστώσεων ή η θέσπιση παρόμοιας προσωρινής πριμοδότησης με στόχο τη μείωση της παραγωγής. Ωστόσο, τα μέτρα που προτείνουμε είναι μια χρήσιμη συμβολή για την ταχύτερη υπέρβαση της κρίσης. Εναπόκειται σε εσάς, κυρία Επίτροπε, να τα παρακολουθείτε δεόντως.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, όπως ακούσαμε από άλλους ομιλητές, υπάρχει κρίση στον τομέα του γάλακτος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να μετριάσουμε τις δοκιμασίες που βιώνουν, επιτρέψτε μου όμως να καταστήσω λίαν σαφές ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμη κρίση που απαιτεί βραχυπρόθεσμα μέτρα στην αγορά από πλευράς Επιτροπής, όπως σκιαγραφείται στο ψήφισμα.

Ας πούμε επίσης ξεκάθαρα ότι, για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ευρωπαίοι καταναλωτές κατέβαλλαν το τίμημα για μια δυσλειτουργική γεωργική πολιτική, η οποία απογοήτευσε τόσο τους γεωργούς όσο και τους καταναλωτές. Επομένως, αυτή η κρίση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον ως δικαιολογία για να στρέφουμε τα νώτα μας στην προοπτική της περαιτέρω μεταρρύθμισης και ελευθέρωσης της ΚΓΠ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταθέσαμε τροπολογίες προς τούτο και ο λόγος για τον οποίο επικροτώ τη διαβεβαίωσή σας επ’ αυτού.

Θέλουμε, επίσης, να δούμε την Επιτροπή να επικεντρώνεται στο ξεκαθάρισμα της αγοράς, που προδήλως αστοχεί. Οι καταναλωτές βγαίνουν χαμένοι, καθώς αδυνατούν να επωφεληθούν της πτώσης των τιμών του γάλακτος. Οι γαλακτοπαραγωγοί βγαίνουν χαμένοι, διότι δεν λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο επί της τιμής λιανικής του γάλακτος. Επικροτούμε τις έρευνες της Επιτροπής στην τροφική αλυσίδα, πλην όμως, κυρία Επίτροπε, ζητούμε από εσάς να κάνετε πιο τολμηρά βήματα.

Θα δεσμευτείτε για την ανάληψη δράσης που θα εξαλείψει την κατάχρηση από τα σουπερμάρκετ της μονοπωλιακής τους θέσης; Θα δεσμευτείτε για μια ανταγωνιστική αγορά που θα εξασφαλίσει στους παραγωγούς δίκαιο κομμάτι από την πίτα, και θα δεσμευτείτε για μια λειτουργική αγορά γάλακτος η οποία θα εξασφαλίζει δίκαιο μερίδιο στους γαλακτοπαραγωγούς και δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές;

Αναμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας, κυρία Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 

  José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εδώ και μήνες οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούσαν την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη σοβαρότητα της κρίσης. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασιζόταν στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης. Οι εμπειρογνώμονές της βασίστηκαν σε πολύ λαθεμένες εκτιμήσεις. Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που βιώνουμε έχει άμεσες συνέπειες για τη γεωργία και την κατανάλωση.

Η απόφαση της κ. Boel, Επιτρόπου αρμόδιας για τη Γεωργία, σχετικά με τη διατήρηση της αύξησης των ποσοστώσεων και η επιθυμία του Συμβουλίου να τις εξαλείψει έως το 2015 συνιστούν πρόκληση προς τους γαλακτοπαραγωγούς. Οι καιροί άλλαξαν. Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί, ώστε να ταιριάζει σε ένα νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Οι τιμές γάλακτος που επιβάλλονται στους παραγωγούς δεν καλύπτουν τα κόστη παραγωγής. Για κάθε λίτρο γάλακτος, ορισμένοι μικροί παραγωγοί χάνουν μέχρι και 30 λεπτά. Στο τέλος της χρονιάς, πολλοί από αυτούς δεν θα έχουν βγάλει ούτε ένα ευρώ ή και θα έχουν χάσει χρήματα. Ορισμένοι από αυτούς, επίσης, όπως μας λένε υπάλληλοι των περιφερειών, φθάνουν σήμερα μέχρι του σημείου να αυτοκτονήσουν.

Αντιμέτωπη με αυτήν την άνευ προηγουμένου κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβεί σε αξιοσημείωτες ενέργειες και γρήγορα. Καλούμε τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, που συνεδριάζουν απόψε για να προετοιμαστούν για τη Διάσκεψη της Ομάδας των 20, να θέσουν αυτό το ζήτημα της γαλακτοκομικής κρίσης στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής τους, προκειμένου να ληφθούν ενδεδειγμένα μέτρα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κτηνοτρόφων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τις διαπραγματευτικές δυνατότητες των γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων, ούτως ώστε να μην υπόκεινται πλέον στις προσταγές της γεωργικής βιομηχανίας τροφίμων. Θα πρέπει να δημιουργήσει, επίσης, ένα δίχτυ ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίσει μια αποδοτική τιμή, έτσι ώστε η τιμή να μην πέφτει ποτέ κάτω από το κόστος παραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει τέρμα στο πρόγραμμά της για τις εξαγωγικές επιστροφές. Μόλις διέθεσε το τεράστιο ποσό των 480 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε με την υποστήριξη διαφόρων κοινοβουλευτικών ομάδων τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς, προκειμένου να πουλήσει τα πλεονάσματά της φθηνά στις παγκόσμιες αγορές. Καταστρέφει εκατοντάδες χιλιάδες αγροτικές θέσεις εργασίας στον Νότο και, με κυνικό τρόπο, ωθεί τους αγρότες να εγκαταλείψουν τη γη ή να μεταναστεύσουν.

Πρωτίστως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβεί αμέσως σε δραστικές μειώσεις, της τάξεως του 5%, στις ευρωπαϊκές ποσοστώσεις γάλακτος, κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο προς τον όγκο που παραδίδουν οι μικροί παραγωγοί, προκειμένου να επανέλθει άμεσα η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η πολιτική του laisser-faire είναι απαράδεκτη. Έχει τρομερές συνέπειες για την απασχόληση και τα πρότυπα χρήσης γης.

Χωρίς τους μικρούς παραγωγούς, δεν θα υπάρξει Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ακράδαντα ότι η Επιτροπή καθυστέρησε πολύ να αναλάβει δράση για το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα. Παρέμεινε άπραγη επί υπερβολικά μεγάλο διάστημα και πολλοί γαλακτοπαραγωγοί υπέφεραν τα μάλα εξαιτίας αυτού. Μπορούμε να αποφασίσουμε είτε να βοηθήσουμε τον κλάδο είτε να αφήσουμε τελικά τους γαλακτοπαραγωγούς μας να φαλιρίσουν: έπειτα μπορούμε να κάνουμε εισαγωγές από το εξωτερικό, με ό, τι προβλήματα συνεπάγεται αυτό για μας.

Επικροτώ τις παρατηρήσεις σας για το μέλλον, κυρία Επίτροπε, δεν με χαροποιούν όμως οι παρατηρήσεις για τον βραχύ χρονικό ορίζοντα. Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα πράγματα βραχυπρόθεσμα, προκειμένου να βοηθήσουμε τον κλάδο να αντεπεξέλθει στην τρέχουσα κρίση. Αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα επιτάσσουν άμεση δράση.

Βεβαίως και ενθυμούμαι την εποχή των λιμνών γάλακτος και των βουνών βουτύρου και δεν θέλω να επιστρέψω σε αυτό. Πιστεύω ότι κανείς στον κλάδο δεν θέλει να επανέλθει σε εκείνη την κατάσταση: ούτε οι γαλακτοπαραγωγοί, ούτε οι παρασκευαστές, ούτε η Επιτροπή, ούτε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτό, ένα όμως από τα κύρια προβλήματα που διαπιστώνω τούτη τη δεδομένη στιγμή είναι ότι, ενώ οι γαλακτοπαραγωγοί υφίστανται δραστική μείωση σε ό, τι εισπράττουν για το γάλα τους, οι καταναλωτές πληρώνουν σχεδόν τα ίδια με ό, τι πλήρωναν πριν.

Μέχρις ότου αντιμετωπίσουμε την ισχύ των σουπερμάρκετ σε αυτό το πεδίο, δεν θα έχουμε την απάντηση. Πρέπει να ελέγχονται. Χρειαζόμαστε έναν συνήγορο-ombudsman, κάποιον που να μπορεί να λέει στα σουπερμάρκετ ότι ενεργούν καθ’ υπέρβαση της αποστολής τους, κατακλέβουν τον κόσμο, κατακλέβουν τους γαλακτοπαραγωγούς και, στην πορεία, τους οδηγούν στην πτώχευση.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Κυρία Πρόεδρε, για μία ακόμη φορά δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη λύπη μου για τις θέσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο και για τα όσα μόλις τώρα είπε η κυρία Επίτροπος, που επιμένει να μην υπεισέρχεται στην ουσία του ζητήματος και να μην αναγνωρίζει την ανάγκη αναθεώρησης των αποφάσεων που συμφωνήθηκαν σχετικά με την εξάλειψη των ποσοστώσεων γάλακτος. Αντ’ αυτού, θέλει να συνεχίσει την απορρύθμιση του τομέα σε βάρος των βέλτιστων συμφερόντων των γαλακτοπαραγωγών.

Επομένως, επιμένουμε να υποστηρίζουμε την ανάγκη διατήρησης του συστήματος ποσοστώσεων, μολονότι με αναπροσαρμογές, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε χώρας ξεχωριστά, περιλαμβανομένης της εξάλειψης της ετήσιας αύξησης του 1% μέχρι το 2015. Δεν πιστεύει η κυρία Επίτροπος ότι, σε μια περίοδο τόσο σοβαρής κρίσης στον γαλακτοκομικό τομέα, εκείνο που είναι σημαντικότερο από την απορρύθμιση του τομέα και την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου είναι η στήριξη της γεωργίας και του γαλακτοκομικού τομέα στα κράτη μέλη, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι αγροτικές περιοχές και η απασχόληση με δικαιώματα; Δεν θεωρεί ουσιώδη τη δημιουργία ενός έκτακτου ταμείου στήριξης για τον γαλακτοκομικό τομέα σε κοινοτικό επίπεδο, από το οποίο θα επωφελούνται οι πλέον πληγέντες παραγωγοί και χώρες, καθώς και τον καθορισμό νέων μορφών ενίσχυσης για την παραγωγή γάλακτος και κρέατος; Εγώ το θεωρώ αναγκαίο.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scotta', εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να υπογραμμίσω τις αμφιβολίες μου σχετικά με την πρόταση για παράταση της περιόδου παρέμβασης 2009-2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, αφού με την εν λόγω πρόταση υπάρχει κίνδυνος μετατροπής βραχυπρόθεσμων μέτρων, που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης στην αγορά, σε διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία στην πραγματικότητα θα επαναφέρουν τον γαλακτοκομικό τομέα στη θέση που κατείχε προτού θεσπιστούν οι ποσοστώσεις.

Σε μια προσπάθεια να καταστούν πιο ισορροπημένα τα μέτρα για την αγορά, όπου τα οφέλη δεν θα παρέχονται αποκλειστικά σε εκείνα τα κράτη μέλη που παράγουν βούτυρο και αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, ζητώ την επαναφορά της κοινοτικής ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση τυρού μακράς ωρίμανσης.

Τέλος, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ζήτημα της σήμανσης προέλευσης και της τοποθέτησης ετικέτας στα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και της ιχνηλασιμότητας προϊόντων: πρόκειται για ένα αίτημα που διατυπώνεται απευθείας από –ολοένα και περισσότερους– ευρωπαίους καταναλωτές, που ενδέχεται να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα. Ελπίζω ότι και οι συνάδελφοι βουλευτές από τις λοιπές ομάδες μπορούν να υποστηρίξουν αυτήν την πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για τα λόγια της προς εμάς σήμερα. Στη χώρα μου, στη Βόρεια Ιρλανδία, ο γαλακτοκομικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας. Όταν αγωνίζεται για την επιβίωσή του ο γαλακτοκομικός τομέας, αγωνίζεται και η υπόλοιπη αγροτική οικονομία. Επί του παρόντος, οι γαλακτοπαραγωγοί εισπράττουν ελάχιστα παραπάνω από 20 λεπτά το λίτρο για το γάλα, ενώ τα κόστη κλιμακώνονται. Στη Βόρεια Ιρλανδία όχι μόνο αναγκάστηκαν να αρκεστούν σε χαμηλές τιμές γάλακτος και υψηλά κόστη, αλλά υποφέραμε για τρίτη συνεχή χρονιά από υγρό καλοκαίρι και αυτό είχε ολέθριες συνέπειες για τη γαλακτοβιομηχανία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ήταν οδυνηρό χθες το βράδυ να βλέπει κανείς αγρότες στο Βέλγιο τόσο οργισμένους, να αισθάνονται τόσο ανήμποροι, ώστε να χύνουν το γάλα στα χωράφια τους διαμαρτυρόμενοι για τη χαμηλή τιμή του γάλακτος και τις δυσχέρειες που και αυτοί αντιμετωπίζουν. Η Επιτροπή προέβη σε ευπρόσδεκτες ενέργειες για να θέσει μια βάση στην αγορά, δεν μπορούμε όμως να διατηρούμε τιμές σε μη βιώσιμα, από οικονομική άποψη, χαμηλά επίπεδα.

Καλώ την Επιτροπή να λάβει βραχυπρόθεσμα μέτρα για να βοηθήσει: μέτρα που θα αυξήσουν τη ζήτηση για γάλα· μέτρα που θα περιορίσουν το κόστος παραγωγής· μέτρα που θα αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού με τις φθίνουσες τιμές στα αγροκτήματα και τις υψηλές τιμές στα σουπερμάρκετ· μέτρα που, μακροπρόθεσμα, θα δημιουργήσουν έναν βιώσιμο κλάδο και ένα μέλλον για νέους γαλακτοπαραγωγούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες εξαιτίας των χαμηλών τιμών και των υψηλών τραπεζικών επιβαρύνσεων.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, όταν αρχίζουν να διαμαρτύρονται οι αγρότισσες, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρή δυσκολία. Το Σαββατοκύριακο συναντήθηκα με μια ομάδα γυναικών από την Ιρλανδία, που ονομάζονται «Αγρότισσες για μια Δίκαιη Τιμή» και νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε τις λέξεις «δίκαιη τιμή», διότι οι παραγωγοί δεν εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή και δίκαιη τιμή – η δε συζήτηση αφορά αυτό ακριβώς το ζήτημα.

Θα ήταν αγένεια να μην επικροτήσουμε τις παρατηρήσεις της Επιτρόπου αναφορικά με τη σταθεροποίηση της αγοράς, έστω και σε λίαν χαμηλό επίπεδο, αναγνωρίζω δε ότι η Επιτροπή έλαβε μέτρα και δαπάνησε χρήματα για να σταθεροποιήσει την αγορά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό δεν αρκεί και ότι δεν συνέβη αρκούντως γρήγορα, αντιμετωπίζουμε δε μια σοβαρή κρίση.

Θέλω να πω ότι, οι παρατηρήσεις σας αναφορικά με το μέλλον είναι λίαν ευπρόσδεκτες. Ανησυχώ που αυτό το Σώμα είναι διχασμένο στο ζήτημα των ποσοστώσεων γάλακτος, διότι όταν θα έχουμε συναπόφαση, αν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να σκεφτόμαστε με πιο συνεκτικό τρόπο ως ομάδα και να στέλνουμε ξεκάθαρα μηνύματα στους γαλακτοπαραγωγούς αντί συγκεχυμένων μηνυμάτων, κατά συνέπεια, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι οι παρατηρήσεις σας αναφορικά με τη δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ παραγωγών και παρασκευαστών, αναφορικά με τα επίπεδα παραγωγής, είναι κάτι που πρέπει να διερευνήσουμε, κάτι για το οποίο πρέπει να διεξαχθεί διεξοδικότερη συζήτηση.

Πρέπει όμως να σας ρωτήσουμε, κυρία Επίτροπε, τι είδους μέτρα στήριξης της αγοράς πιστεύετε ότι θα υπάρξουν αν απαλειφθούν οι ποσοστώσεις, που μπορούν να διασφαλίσουν δίκαιες και αξιοπρεπείς τιμές για τους παραγωγούς μας; Επίσης, σας παρακαλώ να αντιμετωπίσετε το θέμα της αγοράς: δεν λειτουργεί. Όλοι λένε ότι δεν κερδίζουν χρήματα από το γάλα, των σουπερμάρκετ περιλαμβανομένων –κάτι για το οποίο διατηρώ πολύ μεγάλες αμφιβολίες– χρειαζόμαστε όμως μεγαλύτερη σαφήνεια και χρειαζόμαστε ακριβοδίκαιη αντιμετώπιση των γαλακτοπαραγωγών.

 
  
MPphoto
 

  Stéphane Le Foll (S&D). (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα είμαι σύντομος.

Νομίζω ότι υπάρχουν δύο σκέλη σε αυτήν τη συζήτηση. Υπάρχει το άμεσο ερώτημα με ποιον τρόπο μπορούμε να εξέλθουμε από την κρίση αυτή. Όλα τα μέτρα, αρχίζοντας από την ενίσχυση των γαλακτοπαραγωγών και φθάνοντας μέχρι τα μέτρα παρέμβασης, είναι αναγκαία – για την ακρίβεια, απολύτως αναγκαία. Πρέπει να τα υποστηρίξουμε και μάλιστα να ζητήσουμε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους. Αυτό ακριβώς προτείνουμε εμείς, μαζί με αρκετούς συναδέλφους βουλευτές, εδώ στο Κοινοβούλιο.

Δεύτερον, υπάρχει το διαρθρωτικό ζήτημα αναφορικά με τη διαχείριση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, και ακριβώς σε αυτό το σημείο διίστανται οι απόψεις μας από τις δικές σας, κυρία Επίτροπε. Προτείνετε να στραφούμε στην χρησιμοποίηση συμβατικών σχέσεων. Μπορώ να σας πω εκ των προτέρων ότι η θέσπιση συμβατικών σχέσεων μεταξύ βιομηχανικών εταιριών και γαλακτοπαραγωγών, μακροπρόθεσμα, θα οδηγήσει στον ανταγωνισμό μεταξύ των εν λόγω βιομηχανιών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.

Για τη ρύθμιση της αγοράς χρειαζόμαστε δημόσια ρύθμιση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μετά από αυτήν την κρίση, η συζήτηση πρέπει να αφορά αυτό ακριβώς το θέμα. Νομίζω ότι σε αυτήν τη συζήτηση πρέπει να σεβόμαστε όλες τις γνώμες και όλες τις επιλογές· φοβούμαι ότι ενεργήσαμε υπερβολικά εσπευσμένα όταν διενεργήσαμε τον διαγνωστικό έλεγχο για να τακτοποιήσουμε το ζήτημα των ποσοστώσεων, που μέχρι τώρα, όπως θα ήθελα να επισημάνω σε όλους τους προλαλήσαντες, επέτρεψαν τη διατήρηση της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ευρώπη, τη διασφάλιση ότι η γαλακτοβιομηχανία είναι λίαν ανεπτυγμένη, ταυτοχρόνως δε, τη διατήρηση των τιμών σε επίπεδα που τις καθιστούσε λίαν προσιτές στους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, τους τελευταίους δώδεκα μήνες, στην πλειονότητά τους οι γαλακτοπαραγωγοί στην Ιρλανδία και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πωλούν το γάλα τους σε τιμές χαμηλότερες του κόστους παραγωγής. Διακυβεύονται σοβαρά τα προς το ζην των γαλακτοπαραγωγών.

Μολονότι η απόφαση της Επιτροπής για παράταση της περιόδου παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη μέχρι το 2010 είναι λίαν ευπρόσδεκτη, τα όποια βραχυπρόθεσμα μέτρα δεν θα άμβλυναν, μακροπρόθεσμα, την πίεση που υφίστανται οι γαλακτοπαραγωγοί. Πρέπει να γίνουν τώρα ενέργειες για τη διαχείριση όχι μόνο των τρεχουσών δυσχερειών, αλλά και ενέργειες που θα είναι μακράς πνοής και θα διασφαλίζουν έναν βιώσιμο και επιτυχημένο κλάδο σε βάθος χρόνου. Οι γαλακτοπαραγωγοί απαιτούν αμέσως οικονομική στήριξη. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός ταμείου της ΕΕ για τον γαλακτοκομικό τομέα, προϋπολογισμού 600 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία προϋπολογισμού του 2009. Οι γαλακτοπαραγωγοί δικαιούνται δίκαιες τιμές και απαιτείται ένα ενδεδειγμένο σύστημα στήριξης των τιμών, το οποίο θα εγγυάται στους γαλακτοπαραγωγούς μια εύλογη ελάχιστη τιμή ανά λίτρο και ένα λογικό εισόδημα, που θα τους εξασφαλίζει τα προς το ζην. Οι ιρλανδοί και ευρωπαίοι γαλακτοπαραγωγοί δεν πρέπει να οδηγηθούν σε πτώχευση, παρωθώ δε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν άμεση και αποτελεσματική δράση.

Κυρία Επίτροπε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπήρξατε μια λίαν επιτυχής Επίτροπος και αποτίω φόρο τιμής στο τεράστιο έργο που επιτελέσατε. Πρόσφατα ανακοινώσατε ότι αποσύρεστε και σας παρωθώ να επιλύσετε ή να συμβάλετε το μέγιστο δυνατόν στην επίλυση αυτού το προβλήματος, προτού αποχωρήσετε.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). - (ES) ¡Bon dia! Μιλώ ενώπιον του Κοινοβουλίου, χωρίς να μπορώ να το πράξω στη δική μου γλώσσα, τα καταλανικά, τα οποία ομιλούνται από περισσότερους από 10 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες.

Σήμερα, εξ ονόματος της ομάδας μου, θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μας προς ολόκληρο τον γεωργικό τομέα, ιδίως δε την απεργία των γαλακτοπαραγωγών και τις δράσεις τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη και επιτάσσει πολιτική λύση. Είναι σαφές ότι τα μέτρα που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα από την Επιτροπή δεν κατάφεραν να αμβλύνουν την κρίση ή να παράσχουν μια βιώσιμη εναλλακτική επιλογή έναντι του καθεστώτος αντικατάστασης των ποσοστώσεων, που προγραμματίζεται για το 2015. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην Ισπανία λόγου χάρη –για την ακρίβεια στη Γαλικία– 14 000 γαλακτοπαραγωγοί αναγκάστηκαν να υπομείνουν μια εκ των βάθρων αναδιάρθρωση, προκειμένου να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται στα χωράφια, σήμερα όμως, εξακολουθούν να βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης.

Για όλους αυτούς τους λόγους, κατά τον ίδιο τρόπο που η Επιτροπή παρενέβη σε άλλους τομείς, πρέπει να παρέμβει και στον τομέα του γάλακτος, ρυθμίζοντας την παραγωγή, αναδιανέμοντας τις ποσοστώσεις, παρέχοντας προσωρινές αποζημιώσεις, ενθαρρύνοντας την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και βοηθώντας στη στενότερη διασύνδεση των παραγωγών με τους καταναλωτές μέσω της διόρθωσης των δυσλειτουργιών που προκαλεί το ολιγοπώλιο της διανομής.

Γιατί δεν παρενέβη θετικά η Επιτροπή προκειμένου να αποτρέψει τις αρνητικές συνέπειες αυτού του ολιγοπωλίου που καθιέρωσαν οι μείζονες διανομείς;

Γιατί δεν εξασφαλίζουμε την αγροτική επιβίωση των γαλακτοπαραγωγών μας –και των γεωργών εν γένει– που επιφέρουν άκρως θετικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη;

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (ECR). – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα δείχνει ότι ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα της ρύθμισης που βασίζεται στις ποσοστώσεις είναι πλημμελές και αναποτελεσματικό. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι περισσότερη ρύθμιση και χειραγώγηση των ποσοστώσεων, αλλά η πλήρης εξάλειψη των ποσοστώσεων γάλακτος. Η δυνατότητα παραγωγής γάλακτος πρέπει να παρέχεται κυρίως σε παραγωγούς που έχουν χαμηλά κόστη και που εξασφαλίζουν κέρδος. Η υπέρβαση της κρίσης του γαλακτοκομικού τομέα θα επιτευχθεί μέσω της εξάλειψης των ποσοστώσεων γάλακτος το συντομότερο δυνατόν. Στηρίζω την προσπάθεια της Επιτρόπου για εξάλειψη των ποσοστώσεων μέχρι το 2015, ουδόλως όμως θα με έθλιβε αν εξαλείφονταν και ακόμα πιο νωρίς.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) . – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, στο άκουσμα της δήλωσής σας, επιτάθηκε η ανησυχία μου. Η δήλωση δεν αποτελεί επαρκή απάντηση στο μέγεθος των δοκιμασιών που βιώνουν οι γαλακτοπαραγωγοί και οι γεωργοί εν γένει.

Η κρίση είναι διαρθρωτική και δεν προκλήθηκε απλώς από την τρέχουσα συγκυρία, όπως είπατε, αλλά από τις διαδοχικές απορρυθμίσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε μια έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να διασωθεί η γεωργία μικρής κλίμακας.

Το Συμβούλιο οφείλει, πρώτον, να αποφασίσει τη δημιουργία ενός έκτακτου ταμείου για την παροχή βοήθειας στη μη βιομηχανικής κλίμακας γαλακτοπαραγωγή· δεύτερον, να καθορίσει αμέσως μια ελάχιστη ενδοευρωπαϊκή τιμή, την οποία θα υποχρεούνται να τηρούν τα κεντρικά πρακτορεία αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, χωρίς καμία αύξηση στις τιμές για τους καταναλωτές· τρίτον, να σταματήσει τις εθνικές ποσοστώσεις παραγωγής και να θέσει τέρμα στις αθέμιτες εισαγωγές από χώρες εκτός Κοινότητας.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, με ανησυχεί ιδιαίτερα η κατάσταση της γαλακτοβιομηχανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στη λιανική πώληση, που αποκομίζει τεράστια κέρδη σε βάρος των γαλακτοπαραγωγών μας. Όταν βλέπουμε τι χρεώνουν τα σουπερμάρκετ για το γάλα στους καταναλωτές και δούμε έπειτα τι εισπράττει στην πραγματικότητα ο γαλακτοπαραγωγός, η διαφορά είναι απλώς απίστευτη.

Την εργασία και το μείζον κόστος της γαλακτοπαραγωγής τα επωμίζεται ο παραγωγός, την ίδια όμως στιγμή, τα σουπερμάρκετ αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Το περιθώριο κέρδους που έχει ο παραγωγός είναι εντελώς άδικο γι’ αυτόν. Πρέπει να πιέσουμε τα σουπερμάρκετ να καταβάλλουν δίκαιο αντίτιμο στον κλάδο και κατά την άποψή μου η τιμή του γάλακτος στα σουπερμάρκετ δεν θα χρειαστεί να αλλάξει. Οι καταναλωτές δεν θα αναγκάζονται να πληρώνουν παραπάνω για το γάλα τους. Τα σουπερμάρκετ πρέπει να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Είναι εντελώς σκανδαλώδες να βλέπουμε τα τεράστια κέρδη που απολαμβάνουν αυτά τα σουπερμάρκετ κάθε χρόνο, ενώ ταυτόχρονα η γαλακτοβιομηχανία μας πασχίζει να επιβιώσει. Αν δεν αναληφθεί δράση για το ζήτημα στο εγγύς μέλλον, τότε πραγματικά πιστεύω ότι πολλοί από τους γαλακτοπαραγωγούς μας στην Ουαλία και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγηθούν σε πτώχευση.

Έχω να κάνω μια σύντομη επισήμανση σχετικά με αυτό που είπε η κυρία Επίτροπος σήμερα το πρωί για τη συμπληρωματική εισφορά. Με ανησυχούν αυτά τα σχόλια. Νομίζω ότι θα πλήξει τους πλέον αποδοτικούς μας παραγωγούς – εκείνους που αντεπεξήλθαν στην πρόκληση, ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες της αγοράς και προέβησαν σε σημαντικές επενδύσεις στις εκμεταλλεύσεις τους, έπειτα από την τοποθέτηση της Επιτροπής ότι θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις. Η επιβολή συμπληρωματικής εισφοράς αντιβαίνει στις διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες διατείνονται ότι υποστηρίζουν τόσο η ΕΕ όσο και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή βρίσκεται σε μια άκρως ανεβασμένη διάθεση και πάλι, κομίζοντας καλά νέα, αδυνατώ όμως να αντιληφθώ και δεν μπορώ να δω τίποτα το καλό στους χιλιάδες τόνους γάλακτος που χύνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική που ακολουθείται επί του παρόντος.

Η αλήθεια είναι ότι ο κ. De Castro και οι λοιποί ομιλητές έχουν απόλυτο δίκιο όταν λένε ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν έπραξαν αρκετά στη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου, προκειμένου να αποτρέψουν αυτήν την κρίση. Παρεμπιπτόντως, πού είναι οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου που θα έπρεπε να παίρνουν θέση επί του θέματος αυτού, δεδομένου ότι το Συμβούλιο έχει την αποφασιστική ψήφο για τις οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις;

Οι συνάδελφοί μου από την Ανατολική Ευρώπη και εγώ στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προειδοποιήσαμε επανειλημμένως ότι απαιτείτο πολύ μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστώσεων ή η πλήρης απόσυρσή τους, διότι οι χώρες μας, ούσες νέες στα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν οι πρώτες που βίωσαν τις επιπτώσεις της κρίσης. Δυστυχώς, παραμείναμε φωνή βοώντος εν τη ερήμω και το σφάλμα εν προκειμένω είναι του Κοινοβουλίου.

Λυπούμαι βαθύτατα που εμείς οι θιασώτες των μεταρρυθμίσεων, που πραγματικά επιζητούσαμε την αναθεώρηση της γεωργικής πολιτικής, αποδειχθήκαμε μάντεις κακών. Ελπίζω να αντλήσατε διδάγματα για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Πολλοί άνθρωποι ζήτησαν στη διάρκεια αυτής της περιόδου, από την αρχή κιόλας της κρίσης, να παγώσει η αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος. Τα μέτρα αυτού του είδους όχι μόνο δεν θα παρείχαν λύση, αλλά θα συνιστούσαν σφάλμα, τουλάχιστον βάσει των ακόλουθων θεωρήσεων.

Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία βασική οικονομική διασύνδεση μεταξύ της αύξησης των ποσοστώσεων γάλακτος και της πτώσης των αγοραίων τιμών. Οι ποσοστώσεις αυξήθηκαν, ενώ η παραγωγή μειώθηκε. Δεν μπορώ να εντοπίσω πού βρίσκεται η διασύνδεση. Η ίδια η αγορά παρέχει την εξήγηση για την πτώση των τιμών. Πιστεύω ότι ο καθορισμός σταθερών ποσοστώσεων θα οδηγούσε, συν τω χρόνω, σε αύξηση των τιμών. Ωστόσο, οι επωφελούμενοι θα είναι για μία ακόμη φορά όχι οι παραγωγοί, αλλά οι παρασκευαστές και οι έμποροι. Αν θέλουμε να περιορίσουμε την παραγωγή, ενδεχομένως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς να παύσουν σε εθελούσια βάση τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, μέσω της παροχής κινήτρων, αντί μέτρων που δύνανται να προκαλέσουν στρέβλωση της αγοράς. Αν υποθέσουμε ότι παγώνουν οι ποσοστώσεις, τι πρόκειται να συμβεί όταν, λόγου χάρη, η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά ανακάμψει και πάλι; Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ευρωπαίοι παραγωγοί; Διότι η γαλακτοκομική παραγωγή δεν διαθέτει στρόφιγγα, που μπορούμε να την κλείνουμε και να την ανοίγουμε …

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Όπως έλεγα, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ευρωπαίοι παραγωγοί, αν υποτεθεί ότι ανακάμψει εκ νέου η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά; Διότι η γαλακτοκομική παραγωγή δεν διαθέτει στρόφιγγα, που μπορούμε να την κλείνουμε και να την ανοίγουμε κατά απρόβλεπτο τρόπο. Αν αποφασίζαμε να περικόψουμε τώρα την παραγωγή, οι γαλακτοπαραγωγοί προφανώς θα παρατούσαν την εκτροφή αγελάδων, θα είναι όμως πολύ δύσκολο να αναπληρωθεί το ζωικό κεφάλαιο, όταν αντιληφθούμε ότι αυτό που ορισμένοι άνθρωποι φαντάζονται τώρα πως είναι καλό μέτρο στην πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο σφάλμα.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή, κ. Capoulas Santos, που έκανε πραγματικότητα αυτό το ψήφισμα.

Σήμερα μιλάμε για τους γαλακτοπαραγωγούς μας και για το εάν θα τους εγκαταλείψουμε ή θα τους μεταχειριστούμε με έντιμο τρόπο. Δεν πιστεύω πως θα πρέπει να τους εγκαταλείψουμε, αλλά ότι θα πρέπει να είμαστε έντιμοι στις δοσοληψίες μας με αυτούς. Πράγματι, απαιτούνται επειγόντως βραχυπρόθεσμα μέτρα για την υπέρβαση της κρίσης. Πράγματι, η παρέμβαση είναι καθ’ όλα αποδεκτή για μια σύντομη περίοδο, αν η τιμή του γάλακτος έχει πιάσει πάτο, δικαιολογούνται δε πρόσθετες επιδοτήσεις, δάνεια και πόροι για την καταπολέμηση της κρίσης. Ωστόσο, εκείνο που είναι εντελώς απαράδεκτο είναι, πρώτον, η επανέναρξη συζητήσεων για τις ποσοστώσεις γάλακτος και, δεύτερον, η εκ νέου θέσπιση εξαγωγικών επιστροφών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από φόρους, για προϊόντα που παρέχονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Εγκαταλείψαμε αυτόν τον μονόδρομο το 2003 και σας απευθύνω έκκληση να το σεβαστείτε για χάρη των γαλακτοπαραγωγών μας.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers (ALDE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η παγκόσμια οικονομική κρίση έθεσε εκτός ισορροπίας την παγκόσμια αγορά. Ως γαλακτοπαραγωγοί υποφέρουμε από τις συνέπειες των τιμών που έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ακούμε και ξανακούμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις για τις εγκριθείσες ποσοστώσεις γάλακτος. Καθώς είμαι και η ίδια γαλακτοπαραγωγός, σας προειδοποιώ μετ’ επιτάσεως να μην το πράξετε αυτό.

Τα μέτρα παρέμβασης της Επιτροπής πέτυχαν επίσης να αποτρέψουν την περαιτέρω πτώση των τιμών του γάλακτος, η δε αγορά φαίνεται να χαλαρώνει. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι αυτή η παρέμβαση είναι ένα πραγματικά καλό μέσο επίτευξης αυτού, διότι θα οδηγήσει στη συσσώρευση αποθεμάτων, τα οποία θα επιβαρύνουν αργότερα τη βαίνουσα προς ανάκαμψη αγορά. Κατά συνέπεια, καλώ την Επιτροπή να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα χειριστεί αυτό το πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Επίτροπο για το όραμά της αναφορικά με το μέλλον του κλάδου, επιτρέψτε μου δε να πω ότι υποστηρίζω σθεναρά την πρόθεσή της να καταργήσει τις ποσοστώσεις γάλακτος. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να λάβουμε. Επικροτώ, επίσης, τις προτάσεις της να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα κρίση ως ευκαιρία, ώστε με έναν εύλογο και ενδεδειγμένο τρόπο να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς σε μια δυσχερή περίοδο.

Υπάρχουν, εντούτοις, δύο σημεία που θέλω να επισημάνω. Πρώτον, κατά την άποψή μου, αντενδείκνυται αυτήν την ώρα η εφαρμογή της συμπληρωματικής εισφοράς. Είναι μια βραχυπρόθεσμη, αυτόματη αντίδραση. Θα στείλει εσφαλμένα μηνύματα και θα κατορθώσει μόνο να τιμωρήσει τους αποδοτικούς παραγωγούς, που εκπονούν σχέδια για να παραμείνουν στον κλάδο μακροπρόθεσμα.

Δεύτερον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μικρή ή και καμία άμεση σχέση μεταξύ των τιμών στον τομέα της λιανικής και της τιμής της πρώτης ύλης που εξασφαλίζεται στο αγρόκτημα. Αυτό είναι κάτι που το χαρακτηρίζω δυσλειτουργικό μηχανισμό της αλυσίδας των τιμών.

Η μείζων επιρροή θα ασκείται πάντα από την παγκόσμια αγορά και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παγκόσμια αγορά θα είναι πάντοτε ασταθής. Κατά συνέπεια, παρωθώ την Επιτροπή μακροπρόθεσμα να προτείνει σχέδια, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει κάποιου είδους σταθεροποιητικός μηχανισμός προς όφελος όχι μόνο των παραγωγών αλλά, βεβαίως, και των καταναλωτών μακροπρόθεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ολοκληρώσατε την ομιλία σας λέγοντας ότι υπάρχει κρίση στον τομέα του γάλακτος, παρά ταύτα όμως, ξεκινήσατε λέγοντας ότι ήδη ελήφθησαν όλα τα δυνατά μέτρα και ότι η κατάσταση ξεκαθαρίζει.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι δείγμα σωφροσύνης να αναγνωρίζει κάποια ότι έσφαλε. Αυτή είναι μια ρήση στην Ισπανία, η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτήν την κατάσταση. Επί μήνες, ο τομέας του γάλακτος πλήττεται από μία από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία του. Παρά ταύτα, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένες κυβερνήσεις –καθώς φαίνεται, περιλαμβανομένης της δικής μου, της ισπανικής κυβέρνησης– δεν θέλουν να πειθαναγκαστούν, αρνούνται να επανεξετάσουν τις αποφάσεις που αφορούν τον διαγνωστικό έλεγχο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς καμία σκέψη για την αστάθεια αυτού του τομέα, σε ένα δε πλαίσιο αγοράς πολύ διαφορετικό από εκείνο που διαμορφώθηκε μετά τον συμβιβασμό που συμφωνήθηκε. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη δεν ήθελαν να δουν ή δεν μπορούσαν να δουν, τη δεδομένη στιγμή, την επερχόμενη καταιγίδα. Η μεταρρύθμιση πολύ γρήγορα κατέστη ακατάλληλη, λόγω της μείζονος στροφής της αγοράς, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο τομέας είναι πλήρως παραδομένος στο έλεος της αστάθειας των τιμών.

Το γεγονός ότι μείζονες παραγωγοί όπως η Γαλλία και η Γερμανία –χώρες που, σε απόλυτους αριθμούς, εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη αύξηση των εθνικών τους ποσοστώσεων παραγωγής με αυτήν τη συμφωνία– είναι τώρα εκείνοι που ζητούν αναθεώρηση των αποφάσεων του διαγνωστικού ελέγχου εγείρει πολλά ζητήματα.

Κατά την άποψή μου, τα κράτη μέλη έσφαλαν και θα έπρεπε να έχουν ακούσει πιο προσεκτικά φωνές, της δικής μου συμπεριλαμβανομένης, που ζητούσαν να αναβληθεί η λήψη της όποιας τελικής απόφασης για το μέλλον του τομέα μέχρι το 2011.

Είναι κρίμα που κανένας δεν μας άκουσε. Ίσως θα πρέπει να το πράξετε τώρα.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D).(ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας σε σχέση με την κρίση στον τομέα του γάλακτος. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτήν την κατάσταση, που απειλεί το μέλλον τεράστιου αριθμού γαλακτοπαραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για ευρωπαϊκή κρίση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό ευρωπαϊκό πρίσμα, με όραμα και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων κοινοτικών εργαλείων, κάτι που η Επιτροπή επί του παρόντος φαίνεται ανίκανη να πράξει.

Κυρία Επίτροπε, δεν πρέπει να πετάξετε το μπαλάκι των ευθυνών στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να βοηθήσουν όποιον μπορούν. Πρέπει να βρούμε από κοινού λύσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό το Κοινοβούλιο φέρει σημαντική ευθύνη να ζητήσει τη λήψη μέτρων που θα στοχεύουν στην τόνωση της ζήτησης, μάλιστα δε, τη λήψη όχι μόνο εκείνων των μέτρων που σημειώνονται στην πρόταση ψηφίσματος, αλλά και εκείνων που είναι διαθέσιμα μέσω της κοινής οργάνωσης αγοράς.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η τεράστια διαφορά μεταξύ των τιμών που καταβάλλονται στον παραγωγό και της τελικής τιμής που καταβάλλουν οι καταναλωτές, πράγμα που επηρεάζει όχι μόνο τον τομέα του γάλακτος, αλλά όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Υπάρχουν πολλοί άνδρες και γυναίκες που, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την τρέχουσα αβεβαιότητα, χρειάζονται ένα σαφές και σταθερό μήνυμα από εμάς ότι θα διασφαλιστεί η συνέχιση αυτής της δραστηριότητας.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D) . – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, χθες στη Βαλλονία πετάχτηκαν περισσότερα από τρία εκατομμύρια λίτρα γάλακτος από απογοητευμένους γαλακτοπαραγωγούς εξαιτίας της πλέον σοβαρής κρίσης που βίωσε ποτέ ο τομέας. Εισπράττουν μόλις 19 λεπτά το λίτρο. Η κρίση προκαλείται από υπέρ το δέον πλεονασματική προσφορά γάλακτος, γεγονός που οδηγεί σε απότομη μείωση των τιμών. Η απορρύθμιση ενθαρρύνει την αστάθεια, οι δε συνθήκες στην αγορά βρίσκονται τώρα σε πλήρη αντιδιαστολή με τις συνθήκες που υπήρχαν πριν από λίγο καιρό.

Κυρία Επίτροπε, σας παρακαλώ να σταματήσετε να κρύβεστε πεισματικά πίσω από επιλογές που έγιναν την περασμένη χρονιά και να λάβετε υπόψη το τι πραγματικά συμβαίνει με την κατάσταση τώρα!

Το Συμβούλιο φέρει επίσης ευθύνη, πρώτον διότι δεν είναι παρόν για να ακούσει τη συζήτηση, αλλά και διότι δεν λαμβάνει αποφάσεις, αφού άγεται και φέρεται περισσότερο από αμιγώς εθνικά συμφέροντα παρά από ένα ευρωπαϊκό όραμα για τη γεωργία.

Η αγορά δεν λειτουργεί. Υπάρχει υπερπαραγωγή. Θα ήταν πολύ απλό να παγώσει η αύξηση του 1% στις ποσοστώσεις ή να μειωθούν αμέσως οι ποσοστώσεις κατά 3 με 5%, αφού απαιτείται κατεπειγόντως να παρουσιάσουμε ορισμένες βραχυπρόθεσμες λύσεις. Με την έγκριση αυτού του μέτρου θα πετυχαίναμε με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια: θα προσφέραμε και πάλι στους παραγωγούς μια αξιοπρεπή τιμή, με τη μείωση δε της παραγωγής θα μειώναμε τον ευρωπαϊκό λογαριασμό των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που δαπανώνται για διάφορες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων για εξαγωγικές επιστροφές.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D).(PL) Οι ενέργειες που έγιναν –μίλησα σήμερα σε πολωνούς γαλακτοπαραγωγούς και πολωνούς παρασκευαστές– δείχνουν ότι υπήρξε βελτίωση, μολονότι όχι και τόσο αξιοσημείωτη ακόμα, της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο γαλακτοκομικός τομέας, αλλά ότι δεν επήλθε καμία απολύτως αλλαγή στη λίαν δυσχερή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πολωνοί και ευρωπαίοι γαλακτοπαραγωγοί. Εξακολουθούν να εισπράττουν ελάχιστα χρήματα για τα προϊόντα τους, κάτω από το όριο βιωσιμότητας. Αυτό ισχύει, επίσης, για εκείνους τους γαλακτοπαραγωγούς που επένδυσαν πολλά χρήματα προερχόμενα, μεταξύ άλλων, από κοινοτική χρηματοδότηση και δάνεια. Αυτή η κατάσταση τους βυθίζει σε ακόμα μεγαλύτερες δυσχέρειες, αδυνατούν δε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Λαμβανομένων υπόψη αυτών των προβλημάτων, θέλω να μιλήσω για το μέλλον. Σήμερα, πρέπει να αντιδράσουμε σε ό, τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή, αλλά πρέπει να σκεφθούμε και το τι μέλλει γενέσθαι και να σχεδιάσουμε την κοινή μας πολιτική κατά τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη και οι γαλακτοπαραγωγοί. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να επαναλάβω το ακόλουθο: η κοινή πολιτική έναντι των γαλακτοπαραγωγών πρέπει να περιλαμβάνει σχέδια για λογικές επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε να δαπανήσουμε χρήματα καταλήγοντας, συνεπεία της αυξημένης παραγωγής, στο είδος των προβλημάτων που έχουμε βρεθεί να αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ευελπιστώ, επίσης, ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα καταλήξουν σε συμφωνία αναφορικά με τις μελλοντικές ποσοστώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Οι προλαλήσαντες πολύ ορθώς αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι δεν πρέπει να επανέλθουμε στο σύστημα των ποσοστώσεων και των εξαγωγικών επιδοτήσεων, η πολιτική όμως που ακολούθησε η Επιτροπή απέτυχε παταγωδώς. Η κρίση δεν μετριάστηκε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κ. Le Foll και εγώ προτείναμε το προσωρινό πάγωμα των ποσοστώσεων, προσωρινά όμως και μόνο.

Τα νέα κράτη μέλη εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση εξαιτίας της σταδιακής ένταξης, καθώς εισπράττουμε μόλις το 60% των επιδοτήσεων από τον προϋπολογισμό των Βρυξελλών για φέτος. Ως αντιστάθμισμα, η ουγγρική κυβέρνηση πρότεινε την αύξηση των βασιζόμενων στις ποσοστώσεις επιδοτήσεων, η Επιτροπή, όμως, δεν ανταποκρίθηκε θετικά ούτε σε αυτήν την πρόταση ούτε στην πρόταση της Γαλλίας, συγκεκριμένα του αρμόδιου γαλλικού υπουργείου. Τέλος, καλώ τους συναδέλφους μου βουλευτές να υποστηρίξουν τις τροπολογίες του κ. Le Foll και των συναδέλφων μου. Υποστηρίζουμε, επίσης, την πρόταση της Elisabeth Jeggle υπέρ της δημιουργίας ενός ταμείου για τον γαλακτοκομικό τομέα, προϋπολογισμού 600 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και την παράταση του προγράμματος για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). - (DA) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την καλή αρχή – και για μια καλή εισαγωγή στη συζήτηση! Αναγνωρίζω ότι οι γαλακτοπαραγωγοί της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια κρίση μεγάλων διαστάσεων, όμως δεν καταλαβαίνω με ποιον τρόπο οι συνάδελφοί μου βουλευτές μπορούν να πιστεύουν ότι εσείς στην Επιτροπή δεν πράξατε αρκετά. Θα ήθελα οπωσδήποτε να σας καλέσω, κυρία Fischer Boel, να επαναλάβετε όσα κάνατε. Μου φαίνεται ότι ο κατάλογος των πρωτοβουλιών που ανέλαβε η Επιτροπή είναι μακρύς, και μάλιστα υπερβολικά. Είναι σχεδόν σαν να καταστρέφουμε την πρόοδο που σημειώσαμε σε σχέση με τον διαγνωστικό έλεγχο. Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα εξ ονόματος των γαλακτοπαραγωγών σαφώς δεν ήταν ανάλογες με εκείνες που καταβλήθηκαν για τους εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας που έχασαν τη δουλειά τους ή τους εργάτες της ναυπηγικής βιομηχανίας που απώλεσαν τις θέσεις εργασίας τους ως αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Το μόνο, λοιπόν, που μπορώ να ζητήσω είναι να επιδείξουμε λίγη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε αυτήν την κρίση και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα καταστρέψουμε τη σταθερή πρόοδο που σημειώθηκε, παρ’ όλα αυτά, ως αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Η ιδέα περί παγώματος των ποσοστώσεων γάλακτος είναι, νομίζω, εντελώς απέλπιδα! Ούτε μπορούμε να επανέλθουμε στα παλαιά μοντέλα χορηγώντας εξαγωγικές επιστροφές – αυτό απλώς καταστρέφει την αγορά κάποιου άλλου στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα παρά ταύτα να σας ζητήσω να επαναλάβετε τον μακρύ κατάλογο ενεργειών που αναλάβατε, έτσι ώστε οι συνάδελφοί μου βουλευτές να μπορέσουν να δουν ότι δεν υπάρχει βεβαίως καμία ανάγκη να παλαβώσουμε και να αρχίσουμε να ενεργοποιούμε πολυάριθμα μέτρα, με αποτέλεσμα να καταστρέψουμε τη σταθερή πρόοδο που επιτελέστηκε.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, δεν χωρεί αμφιβολία ότι τα μέτρα, δεν επαρκούν. Προτείνουμε και άλλες, περισσότερες στοχευμένες παρεμβάσεις, ιδίως για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ένωσης, ώστε να ωφελούνται όλα τα κράτη μέλη κατά τρόπο ισόρροπο. Παρεμβάσεις όπως: ενισχυμένη προστασία των ονομασιών προέλευσης –όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις διεθνείς αγορές– σαφής σήμανση και υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων, επανεργοποίηση, γιατί όχι, της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στα τυροκομικά προϊόντα και πρόβλεψη ικανοποιητικής ενίσχυσης, καθώς και αύξηση των επιλέξιμων προορισμών για εξαγωγικές επιστροφές και απόλυτη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού καθώς και μείωση της ψαλίδας μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή.

Κυρία Επίτροπε, δεν αποτελούμε τον ιμάντα μεταφοράς των συμφερόντων των αγροτών. Μεταφέρουμε την αγωνία, την κραυγή επιβίωσης των δημιουργικών δυνάμεων της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Και αυτή η αγωνία επιβίωσης των ανθρώπων της ευρωπαϊκής υπαίθρου αποτελεί για μας διαρκή εντολή δράσης.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε –θα ήθελα να μπορώ να απευθυνθώ και στην Προεδρία του Συμβουλίου– κυρίες και κύριοι, όπως και η ίδια αναγνωρίσατε τις προάλλες, κυρία Επίτροπε, ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η τιμή που καταβάλλεται στους γαλακτοπαραγωγούς δεν καλύπτει πλέον τα τρέχοντα κόστη παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί μας έχουν εισέλθει στο στάδιο της αποκεφαλαιοποίησης.

Μόλις τώρα απαριθμήσατε τα μέτρα που λάβατε τους τελευταίους εννέα μήνες. Αυτά τα μέτρα όντως υφίστανται και σας το αναγνωρίζουμε. Ωστόσο, δεν παρήγαγαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα διότι, κατά την άποψή μας, δεν είναι αρκούντως εκτεταμένα και το βέβαιο είναι πως υπάρχει υπερβολική αβεβαιότητα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του στόχου τους.

Σήμερα το πρωί αναφερθήκατε σε ανάκαμψη της αγοράς, οι παραγωγοί, όμως, θα δουν μετά βεβαιότητας τις συνέπειες αυτού του πράγματος μόνο στις πληρωμές που θα γίνουν στις αρχές του επόμενου έτους. Η αγορά γεωργικών προϊόντων δεν είναι ίδια με την αγορά μετάλλων ή την αγορά της ενέργειας. Απαιτεί ρυθμιστικά εργαλεία, διότι οι κύκλοι των εποχών και της φύσης επίσης επηρεάζουν τις συνθήκες της αγοράς.

Η ερμηνείας σας για τον διαγνωστικό έλεγχο, που διεξήχθη επί γαλλικής Προεδρίας, μας εκπλήσσει, εφόσον οι ενδιάμεσες εκτιμήσεις που προέκυψαν σε σχέση με τον γαλακτοκομικό τομέα αφήνουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα νέων αποφάσεων για εργαλεία με στόχο τη ρύθμιση των αγορών.

Η γαλλική αντιπροσωπεία, στην οποία ανήκω, είναι πεπεισμένη ότι θα απαιτηθεί ένα ανανεωμένο σύστημα ποσοστώσεων μετά το 2013. Η ένταση που υπήρχε στην αγορά επισιτιστικών προϊόντων πριν από την τρέχουσα οικονομική κρίση κατέδειξε την εύθραυστη ισορροπία σε ολόκληρο τον κόσμο μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης.

Αφού αφαιρέσαμε εν μέρει τα εργαλεία παρέμβασης, ούτε δικαιούμαστε ούτε νομιμοποιούμαστε να αφαιρέσουμε σήμερα τα παραγωγικά εργαλεία που θα χρειαστούμε βραχυπρόθεσμα.

Κυρία Επίτροπε, πρέπει να ξαναδώσουμε στους γαλακτοπαραγωγούς την αξιοπρέπειά τους: αυτοί είναι άντρες και γυναίκες που δεν φοβούνται τη σκληρή δουλειά.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την κατάρρευση του τομέα του γάλακτος. Είναι ζωτικής σημασίας για τον αγροτικό μας κόσμο και για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων.

Οι προθεσμιακές αγορές και οι μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν θετικά σημάδια. Πρέπει να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να περιέλθουν σε αρνητική κατάσταση. Χρειαζόμαστε αντικυκλικές δράσεις και κοινές πρωτοβουλίες.

Η κατάρρευση των τιμών δείχνει με σαφήνεια την ανεπάρκεια των μέτρων στήριξης. Οι στρεβλώσεις στη γαλακτοκομική αγορά συνεπάγονται ότι κάθε αλυσίδα εφοδιασμού δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και δίκαια.

Οι παραγωγοί πλήττονται από την πτώση των τιμών, οι οποίες διαταράσσουν την ισορροπία της αγοράς, καθώς δεν μετακυλίονται στους καταναλωτές και καθυστερούν την ανάκαμψη του τομέα. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να διασφαλίσουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό και να ενισχύσουμε, επίσης, την ιχνηλασιμότητα κατά την εμπορία.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). - (FI) Κυρία Επίτροπε, αναφέρατε ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα επιστροφής στο σύστημα των ποσοστώσεων. Δεν είδαμε τι συνέβη στη γαλακτοβιομηχανία μετά την εαρινή απόφαση της Επιτροπής για βαθμιαία κατάργηση αυτών των ποσοστώσεων; Αυτή ήταν μια πολύ άστοχη και κοντόφθαλμη απόφαση. Η πλήρης κατάργηση των ποσοστώσεων θα δώσει τη χαριστική βολή σε πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις. Αυτό είναι το είδος της πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει η Επιτροπή; Είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε ένα περιοριστικό σύστημα για τη γαλακτοβιομηχανία. Αν δεν τίθεται θέμα ποσοστώσεων, σας απευθύνω έκκληση, κυρία Επίτροπε, να διασφαλίσετε ότι η Επιτροπή θα προτείνει άλλες λύσεις για την επίλυση της κρίσης. Αυτή είναι μια ευρωπαϊκή κρίση και πρέπει να εφαρμόσουμε μια γεωργική πολιτική η οποία θα εγγυάται τουλάχιστον ένα λογικό βιοτικό επίπεδο στους γαλακτοπαραγωγούς, ασχέτως χώρας και περιφέρειας.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot (Verts/ALE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είμαι εκλεγμένος αντιπρόσωπος μιας περιφέρειας στη δυτική Γαλλία όπου υπάρχει πολύ υψηλή συγκέντρωση γαλακτοπαραγωγών και δεν πιστεύω ότι αναγνωρίσατε την τραγική κοινωνική κατάσταση την οποία βιώνουν σήμερα.

Κυρία Επίτροπε, όταν μιλάτε περί «παραγωγών», εκείνο που ακούω είναι «παρασκευαστές» και «διανομείς». Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας, κυρία Επίτροπε. Δεν χρειάζονται τις ξεπερασμένες φιλελεύθερες θεωρίες που μας παρέσυραν σε μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση. Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων χρειάζονται μια πραγματική γεωργική πολιτική. Χρειάζονται αυστηρές ποσοστώσεις. Αυτός είναι ο λόγος που καλούμε το Συμβούλιο να ανατρέψει την πολιτική σας και αντ’ αυτής να χαράξει μια πραγματική πολιτική για τη στήριξη των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και να θέσει ένα τέλος σε αυτήν την πολιτική μαζικής καταστροφής τους.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η συζήτησή μας πραγματικά διεξήχθη υπό τη σκιά των δραματικών γεγονότων, με γαλακτοπαραγωγούς να χύνουν το γάλα τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι με αυτό που συνέβη.

Ήθελα να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα, το οποίο έθιξε ο συνάδελφός μου, κ. Nicholson, συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο τεράστιες εμπορικές αλυσίδες και υπεραγορές καταχράστηκαν τη θέση τους σε βάρος τόσο των καταναλωτών τους όσο και των προμηθευτών τους ειδικότερα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου το 2008, ενέκρινε ένα γραπτό ψήφισμα –ήμουν ένας από τους συντάκτες– για την ανάγκη αφενός να τεθεί ένα τέλος σε αυτές τις καταχρήσεις, αφετέρου η Επιτροπή να προβεί σε διεξοδική έρευνα επί του θέματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, αναλήφθηκε δράση, πλην όμως, η διαδικασία φαίνεται να προχωρά με βήμα σημειωτόν. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η κυρία Επίτροπος ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό και, γενικότερα, ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές σε σχέση με αυτού του είδους τις δραστηριότητες.

Η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πραγματικά εσφαλμένη, καθώς οι γαλακτοπαραγωγοί εισπράττουν λιγότερο από το 10% της αξίας των προϊόντων τους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Θέλω να ζητήσω από την κυρία Επίτροπο να αναλάβει δράση για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).(CS) Κυρία Επίτροπε, θεωρείτε πρόοδο μια αύξηση της τάξης του 3% έως 8% στην τιμή των τελικών προϊόντων, όπως του αποκορυφωμένου γάλακτος και του βουτύρου. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συνιστά προσβολή προς τους γαλακτοπαραγωγούς μας. Το βασικό πρόβλημα είναι η τιμή με την οποία αγοράζεται το γάλα από τους γαλακτοπαραγωγούς. Στην Τσεχική Δημοκρατία, λόγου χάρη, η τιμή αγοράς είναι μέχρι και 25% χαμηλότερη σε σύγκριση με το κόστος παραγωγής, η τιμή όμως του τελικού προϊόντος, το οποίο κατόπιν πωλείται στα καταστήματα, εύκολα θα κάλυπτε όλα τα κόστη των γαλακτοπαραγωγών. Επομένως, το βασικό πρόβλημα είναι ότι κάπου υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί. Στην Τσεχική Δημοκρατία διαθέτουμε πλέον λιγότερα βοοειδή σε σύγκριση με την περίοδο μετά τους ναπολεόντειους πολέμους. Αυτό το πρόβλημα θέτει μάλιστα τώρα σε κίνδυνο ακόμα και τα προς το ζην των αγροτικών περιοχών. Ο κ. Bové έχει απόλυτο δίκιο, ο δε κ. Fajmon εντελώς...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Κύριε Πρόεδρε, απαιτούνται προφανώς κατεπείγοντα μέτρα, καθώς η κατάσταση είναι καταστροφική. Μήπως όμως υπάρχει το ενδεχόμενο το πρόβλημα να έγκειται τρόπον τινά στα βασικά; Βεβαίως και υπάρχει ένα πρόβλημα με το μοντέλο ή σύστημα όπου τεράστια ποσότητα σόγιας εισάγεται, λόγου χάρη, από τη Λατινική Αμερική, αυξάνοντας έτσι την υπερπροσφορά στην Ευρώπη και καταστρέφοντας παράλληλα το περιβάλλον στη Λατινική Αμερική. Στην κρίση που επακολούθησε, σπαζοκεφαλιάζαμε για το εάν θα έπρεπε να εξάγουμε γεωργικά προϊόντα στον αναπτυσσόμενο κόσμο σε τιμή κάτω του κόστους, με συνέπεια την καταστροφή της εκεί αγοράς, όπως και των μικροκαλλιεργητών και παραγωγών. Χρειαζόμαστε, άραγε, ένα νέο μοντέλο, όπως η επισιτιστική κυριαρχία, αντί της επιβολής στη γεωργία της λογικής του ελεύθερου εμπορίου που υπαγορεύεται από τον ΠΟΕ; Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η ακόλουθη. Επιζητούμε συγκεκριμένη συμβουλή ή πρόταση σχετικά με το πώς … (Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, διασώσαμε τις τράπεζες, επειδή έπρεπε. Τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου πρέπει να αποτρέψουμε βραχυπρόθεσμα τη χρεοκοπία χιλιάδων γαλακτοπαραγωγών, καθώς οι τιμές δεν καλύπτουν πλέον τα κόστη παραγωγής.

Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε τη διατήρηση του παραγωγικού μας δυναμικού, προκειμένου να προμηθεύουμε τον πληθυσμό μας με τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Ανήκω σε μια γενιά, που βίωσε τη διανομή τροφίμων με το δελτίο. Θυμάμαι ότι έπρεπε να ποδηλατώ επί οκτώ χιλιόμετρα τον χειμώνα του 1944, μόνο και μόνο για να πάρω δύο αυγά. Ευελπιστούμε ότι δεν θα φθάσουμε σε αυτό το σημείο, η ασφάλεια του εφοδιασμού όμως –όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας– είναι επίσης σημαντική.

Αν δεν είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τα μέτρα που ζητούνται στο ψήφισμά μας, το κόστος από πλευράς συνεπειών για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική πολιτική στην ΕΕ θα είναι πολλαπλάσιο του ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 22ας Ιουλίου, η κατάσταση στον γαλακτοκομικό τομέα επιδεινώθηκε δραματικά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο αντίκτυπο της κρίσης στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως δε στο εισόδημα που κερδίζουν οι παραγωγοί, τα μέτρα που προτάθηκαν μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητήθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών αποδείχθηκαν ανεπαρκή για να αντισταθμίσουν την πτώση της ζήτησης και τα συνεπακόλουθά της.

Η τρέχουσα κρίση δεν μας φέρνει μόνο αντιμέτωπους με την πρόκληση της αντιστροφής της πτώσης της ζήτησης, αλλά μας παρέχει και μια ευκαιρία να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση και την προώθηση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε ότι η αδιαμφισβήτητη ποιότητα του αρχικού προϊόντος διατηρείται στο ακέραιο μέχρις ότου αυτό φθάσει στον τελικό καταναλωτή.

Σε σχέση με αυτό, δράσεις όπως είναι η βελτίωση της σήμανσης, η αύξηση της κατανάλωσης γάλακτος από συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού ή η χρήση του γάλακτος για την εκτροφή μόσχων ενδέχεται να βοηθήσουν όχι μόνο στη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά επίσης ολόκληρης της διάρθρωσης στον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Κοινοβουλίου γι’ αυτήν την πολύ ουσιαστική συζήτηση. Άκουσα μάλιστα με πολύ προσοχή. Σημείωσα βέβαια και τις διαφορετικές απόψεις που άκουσα από τους διάφορους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ό, τι αφορά το σύστημα των ποσοστώσεων, φαίνεται να αποτελεί τον αποδιοπομπαίο τράγο της όλης αυτής κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει. Αναγνωρίζω πράγματι –και ήμουν επακριβής σε αυτό από την αρχή κιόλας της συζήτησης– ότι ο γαλακτοκομικός τομέας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παγκοσμίως, βρίσκεται εν μέσω μιας άνευ προηγουμένου κρίσης. Αυτό πρέπει να είναι λίαν σαφές. Επομένως, βεβαίως και αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση που βλέπω στους γαλακτοπαραγωγούς σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, όχι παντού, αλλά σε διάφορα μέρη της Ευρώπης.

Η κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων είχε αποφασιστεί το 2003, επομένως δεν πρόκειται για απόφαση που πάρθηκε εν μία νυκτί ενώ κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Έπειτα, στον διαγνωστικό έλεγχο, διεξήγαμε τη συζήτηση για την αύξηση των ποσοστώσεων, προκειμένου να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο ήπιας προσαρμογής για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων.

Νομίζω, όμως, ότι σφάλλουν εκείνοι που θέλουν να επιρρίπτουν στο σύστημα των ποσοστώσεων την ευθύνη για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων. Διότι βλέπουμε ότι, ακόμα και με ένα σύστημα ποσοστώσεων σε λειτουργία, δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε υψηλές τιμές και οι διαρθρωτικές αλλαγές στον γαλακτοκομικό τομέα συνέβησαν ούτως ή άλλως. Αν κοιτάξετε το 1984, όταν θεσπίστηκε το σύστημα των ποσοστώσεων, είχαμε 1,6 εκατομμύρια παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στην παλαιά ΕΕ των 10. Σήμερα, στην ΕΕ των 10 έχουμε 300 000 παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων: σήμερα έχουμε λιγότερο από το ένα πέμπτο του αριθμού των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων σε σύγκριση με το 1984, ενώ λειτουργεί παράλληλα ένα σύστημα ποσοστώσεων. Επομένως, αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές σημειώνονται ούτως ή άλλως.

Δεν πιστεύω ότι η επανεξέταση ή η αναθεώρηση της απόφασης στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου είναι η ορθή πολιτική, και εν προκειμένω με υποστηρίζουν όλοι οι αρχηγοί κρατών, που δηλώνουν ξεκάθαρα στις αποφάσεις τους κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου ότι πρέπει να επιμείνω στις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου. Ουδέποτε, στη διάρκεια των συζητήσεων του διαγνωστικού ελέγχου, άφησα να εννοηθεί ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο αναθεώρησης αυτών των αποφάσεων, διότι αυτό θα υπονόμευε βεβαίως το πλαίσιο προβλεψιμότητας των γεωργών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο εσείς, κύριε Bové, νομίζω είπατε ότι δεν είχα ενεργήσει με ακρίβεια· δηλαδή, η στάση του laissez-faire. Δεν πιστεύω πως είναι δίκαιο να λέγεται ότι δεν κάναμε τίποτα. Δεν θα επαναλάβω τα διάφορα μέτρα που έχουμε λάβει. Νομίζω ότι, αν τα κράτη μέλη θέλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον γαλακτοκομικό τομέα, έχουν πλέον τη δυνατότητα μέσω του διαγνωστικού ελέγχου να ανακατανείμουν τις άμεσες πληρωμές, ούτως ώστε να επιδείξουν ειδική προτίμηση στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αυτή είναι μια δυνατότητα, και γνωρίζω ότι τουλάχιστον ένα μεγάλο κράτος μέλος άδραξε την ευκαιρία για να επωφεληθεί αυτής της δυνατότητας, σε ό, τι δε αφορά τις ορεινές περιοχές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές δυνατότητες.

Η παραγωγή στην Ευρώπη σήμερα είναι 45% χαμηλότερη από την ποσόστωση· επομένως, τι θα συνέβαινε αν πραγματικά θέλαμε να περικόψουμε την ποσόστωση κατά 5%; Στην πραγματικότητα θα επιβαρύναμε την κατάσταση των νέων γαλακτοπαραγωγών που έχουν επενδύσει στο μέλλον.

Κατά συνέπεια, θέλω να προτείνω στις χώρες, στα κράτη μέλη, που πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν τον γαλακτοκομικό τους τομέα, να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη μαζική εξαγορά ποσοστώσεων από εκείνους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον γαλακτοκομικό τομέα. Αυτός είναι ένας πολύ καλύτερος τρόπος διασφάλισης της διατήρησης εκείνων που έχουν επενδύσει, τείνοντας παράλληλα χείρα βοηθείας προς εκείνους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον τομέα. Αυτή, νομίζω, είναι η ορθή πολιτική.

Μου επιτρέπετε, τώρα, να διορθώσω μια παρανόηση σχετικά με τη συμπληρωματική εισφορά; Δεν εισάγουμε ένα νέο σύστημα συμπληρωματικής εισφοράς. Παρέχουμε απλώς τη δυνατότητα, όταν τα κράτη μέλη αγοράζουν μαζικά ποσοστώσεις από γαλακτοπαραγωγούς, να μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των κιλών ή τόνων από το ανώτατο όριό τους, δεν πρόκειται όμως για μια νέα συμπληρωματική εισφορά, που θα επιβαρύνει κάποιους από τους γαλακτοπαραγωγούς.

Λίγα μόνο λόγια για το θέμα της προώθησης. Έχουμε ήδη δεσμεύσει 14 εκατομμύρια ευρώ για προωθητικούς σκοπούς για το υπόλοιπο του έτους. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε το πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα σχολεία· το χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη γιαούρτι –που δεν περιέχει δηλαδή περισσότερο από 7% ζάχαρη– θα συμπεριληφθεί τώρα στο πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα σχολεία. Για τη σήμανση – ακούω από διάφορους βουλευτές του Κοινοβουλίου ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το σύστημα σήμανσης. Ας το συζητήσουμε αυτό στο πλαίσιο του εγγράφου ποιότητας, το οποίο βρίσκεται αυτήν τη στιγμή υπό εξέταση. Πιστεύω, επομένως, ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες.

Τέλος, αναφορικά με την τροφική αλυσίδα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι δεν υπάρχει καμία διαφάνεια σε αυτήν την αλυσίδα και δεν μπορούμε να δούμε πού εξαφανίζεται η προστιθέμενη αξία. Επομένως, προσβλέπω στην υποβολή αυτής της έκθεσης πριν από το τέλος της χρονιάς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς πραγματικά έχει η κατάσταση.

Πρέπει να πω ότι, αν κοιτάξετε την κατάσταση των σουπερμάρκετ σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Η Γερμανία έχει κατά παράδοση ορισμένα εκπτωτικά σουπερμάρκετ. Αυτά τα σουπερμάρκετ χρησιμοποιούν γαλακτοκομικά προϊόντα ή προϊόντα γάλακτος, πόσιμο γάλα ως προϊόν ονομασίας προέλευσης για να προσελκύσουν τους καταναλωτές και προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλή τιμή, το μόνο όμως που κάνουν είναι να παραδίδουν τον λογαριασμό στους γαλακτοπαραγωγούς, καταβάλλοντάς τους τη χαμηλή τιμή. Επομένως, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και αναγκαίο να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτήν την αλυσίδα· επομένως, ας θέσουμε προς συζήτηση αυτό το θέμα της διαφάνειας και ας εξετάσουμε την αγορά, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο στην Επιτροπή όσο και σε επίπεδο ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στα κράτη μέλη.

Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση εδώ σήμερα. Ελπίζω ότι σημειώσατε τα βραχυπρόθεσμα, καθώς και τα μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία εκπονήθηκαν με τη συνεργασία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Είμαι βέβαιη ότι θα διεξαγάγουμε ορισμένες λίαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα στην Ευρώπη, διότι όλοι θέλουμε ο γαλακτοκομικός μας τομέας να έχει μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, συντάκτης. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή, που αποφάσισε να προσέλθει στο Κοινοβούλιο σήμερα για να παρουσιάσει νέες προτάσεις για την κρίση στον τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας. Είναι σημαντικό να σηματοδοτήσει την κοινοβουλευτική περίοδο, που μόλις ξεκίνησε, ένας διοργανικός διάλογος μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου, ένας θετικός διάλογος, που στην πράξη έχει ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία συναπόφασης.

Θα αξιολογήσουμε τις νέες προτάσεις σας πολύ προσεκτικά, κυρία Επίτροπε, δικό μου δε έργο θα είναι να ζητήσω από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να εκδώσει γνώμη για τις νέες ιδέες αμέσως, χωρίς καθυστέρηση.

Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να επισημάνω ότι, αν η τροπολογία που εγκρίθηκε ομόφωνα στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου εγκριθεί και από τούτο το Σώμα στην Ολομέλεια, θα δημιουργηθεί πολιτικό πρόβλημα, αν το Συμβούλιο, μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, την καταψηφίσει. Επομένως, καλώ τόσο εσάς όσο και το Συμβούλιο να το μελετήσετε προσεκτικά.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Για να ολοκληρώσω τη συζήτηση, έλαβα επτά προτάσεις ψηφίσματος(1)σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 115 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Προέρχομαι από μια εξόχως απόκεντρη περιφέρεια, τις Αζόρες, όπου η παραγωγή γάλακτος είναι ο πυλώνας της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Τις τελευταίες εβδομάδες συναντηθήκαμε με τους παραγωγούς, με τις οργανώσεις τους, καθώς και με τους παρασκευαστές. Όλοι τους συμφωνούν. Είναι κρίσιμο να δώσει η Επιτροπή μια πιο αποτελεσματική και επείγουσα συνολική απάντηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κατάσταση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα στον τομέα εξαντλούνται. Είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να επιδείξει όλως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και να τις συμπεριλάβει στα μέτρα που θα λάβει ως απάντηση για την άμβλυνση των συνεπειών της τρέχουσας κρίσης.

Όλοι τους είναι της γνώμης ότι πρέπει να σταματήσουμε την αύξηση των ποσοστώσεων. Σε μια αγορά, της οποίας η ισορροπία διαταράσσεται από πλεονάσματα, κάθε χώρα που αυξάνει την παραγωγή της ζημιώνει όλες τις άλλες. Πιστεύουν, επίσης, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε ποσοστώσεις, ως μηχανισμό ρύθμισης του εφοδιασμού, που σταθεροποιεί τη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με το τρέχον σενάριο της πλήρους ελευθέρωσης, πρέπει επειγόντως να μελετηθούν οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειές της σε αυτές τις περιφέρειες. Πρέπει να σχεδιαστούν συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της κατάρρευσης αυτής της δραστηριότητας, που ευθύνεται για την όμορφη ύπαιθρο χώρα μας, για την ποιότητα του περιβάλλοντος και των αγροτικών περιοχών μας, καθώς και για την οικονομική πρόοδο και σύγκλιση που έχουμε επιτύχει.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE), γραπτώς. – (HU) Η τρέχουσα κρίση της γαλακτοκομικής αγοράς προκλήθηκε κατά βάση από την αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών ευθύνονται επίσης για την τρέχουσα σοβαρή κατάσταση που πλήττει τον γαλακτοκομικό τομέα, καθώς το 2008 υποστήριξαν την αύξηση των ποσοστώσεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονασμάτων γάλακτος και την κατάρρευση των τιμών.

Αυτή η απόφαση βασίστηκε στις εσφαλμένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις τάσεις της αγοράς. Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγκατέλειψε την πρόθεσή της, ακόμη και όταν κατέστη προφανές ότι η αύξηση της παραγωγής αντέβαινε στις τάσεις της αγοράς.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει αμέσως να εγκαταλείψει τα μέτρα της που οδηγούν σε αύξηση της γαλακτοκομικής παραγωγής. Επιπλέον, είμαστε αντίθετοι στη μόνιμη απάλειψη των ποσοστώσεων μετά το 2015. Το σημαντικό δίδαγμα που πρέπει να αντλήσουμε από την τρέχουσα κρίση είναι ότι η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να υπόκειται σε ρύθμιση. Χωρίς αυτήν, οι τιμές θα είναι απρόβλεπτες. Οι ευρωπαίοι γαλακτοπαραγωγοί δεν μπορούν να αντέξουν τις απώλειες που προκαλεί η μεγάλης κλίμακας αστάθεια των τιμών.

Χαίρομαι που, με στόχο την άμβλυνση της κρίσης, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ψήφισε υπέρ της πρωτοβουλίας μου, με την οποία προτείνεται η αύξηση του ποσού των εξαγωγικών επιδοτήσεων από 450 εκατομμύρια ευρώ σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς τις εξαγωγικές επιδοτήσεις ορισμένα από τα πλεονάσματα θα παρέμεναν στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, γεγονός που θα οδηγούσε σε περαιτέρω μείωση των τιμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), γραπτώς. – (EN) Οι ποσοστώσεις γάλακτος πρέπει να περικοπούν σε ποσοστό μεταξύ 5 και 10 τοις εκατό, προκειμένου να επαναφέρουμε τις τιμές σε ένα βιώσιμο επίπεδο. Όμως, οι ποσοστώσεις από μόνες τους δεν θα σώσουν τον γαλακτοκομικό τομέα. Ενώ η Επιτροπή ορθώς υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα – και η στυγνή πραγματικότητα είναι ότι ο γεωργικός κλάδος, ιδιαιτέρως ο γαλακτοκομικός τομέας, διατρέχει πραγματικό κίνδυνο. Οι χαμηλότερες από την εποχή του 1983 τιμές γάλακτος, μαζί με τα υψηλά κόστη, τις καιρικές αντιξοότητες και την έλλειψη πιστώσεων, δημιούργησαν μια άνευ προηγουμένου κρίση ταμειακών διαθεσίμων και εισοδήματος για τις οικογένειες με εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής το 2009. Ενώ σύμφωνα με τις ενδείξεις οι αγορές έχουν πιάσει πάτο, οι άκρως αναγκαίες αυξήσεις των τιμών δεν είναι κάτι που φαίνεται να επίκειται άμεσα, και απαιτείται δράση της ΕΕ. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ιρλανδών Αγροτών, κ. Padraig Walsh, καθώς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γαλακτοπαραγωγών του Συνδέσμου, κ. Richard Kennedy, ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιταχύνουμε την ανάκαμψη των τιμών είναι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο επιθετική χρήση όλων των εργαλείων στήριξης της αγοράς, όπως:

- εξαγωγικές επιστροφές

- ενισχύσεις κατά το στάδιο της παρασκευής

- εκτεταμένη παρέμβαση στην πλήρη τιμή

- μεγαλύτερης διάρκειας καθεστώτα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το βούτυρο

- προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη χρονιά η κατάσταση στον γαλακτοκομικό τομέα επιδεινώθηκε δραματικά. Έπεσε η τιμή παραγωγού για το γάλα και επί του παρόντος πολλοί γαλακτοπαραγωγοί αναγκάζονται να πωλούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε τιμή που δεν αντανακλά τα κόστη παραγωγής. Η επιβίωση των γαλακτοπαραγωγών τίθεται πλέον υπό σοβαρή απειλή. Μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα με τα μέτρα που εφάρμοσε η Επιτροπή. Τώρα, ήλθε η ώρα να ανασκουμπωθούμε και να παρουσιάσουμε νέες λύσεις. Η Επιτροπή πρέπει να σταθεροποιήσει γρήγορα τη γαλακτοκομική αγορά στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να προβεί επίσης σε διεξοδική αξιολόγηση του μέλλοντος της γαλακτοβιομηχανίας, μαζί με παράγοντες του τομέα και τα κράτη μέλη. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς.(FR) Για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα δυσχερών περιστάσεων στις οποίες βρίσκεται επί του παρόντος ο γαλακτοκομικός τομέας, απαιτείται τώρα επειγόντως σθεναρή δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από κοινού με την πλειονότητα των κρατών μελών, πιστεύω ότι οι λύσεις που παρουσίασε η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιητικές. Βεβαίως, επικροτώ την ευελιξία που αυτή επιτρέπει, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα αύξησης του ανώτατου ορίου των εθνικών ενισχύσεων από 7 500 ευρώ σε 15 000 ευρώ για παραγωγούς που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να υιοθετήσουμε πιο αποτελεσματικά εργαλεία παρέμβασης. Για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη αστάθεια των τιμών, οι αγορές μας πρέπει να υπόκεινται σε μεγαλύτερο βαθμό σε ρυθμίσεις. Η κοινή δήλωση που έγινε από 16 κράτη μέλη σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων παρέχει στην Επιτροπή ορισμένες πολύτιμες προτάσεις για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών γαλακτοκομικών προϊόντων. Πιστεύω, επίσης, ότι, όπως ζητούν επτά κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής της αύξησης των ποσοστώσεων. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω την υποστήριξή μου στη δημιουργία ενός «ταμείου για τα γαλακτοκομικά προϊόντα», το οποίο θα συνδράμει τις οργανώσεις και τους συνεταιρισμούς παραγωγών και θα υποστηρίξει επίσης τις γεωργικές επενδύσεις, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας, μέτρα που συνδέονται με τη γεωγραφική θέση και μέτρα εμπορίας των γαλακτοκομικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), γραπτώς. – (ET) Παρατηρώντας την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι σαφές ότι ο τομέας μας σε μεγάλο βαθμό παραμένει ανέτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής πρέπει να εξακολουθήσει να στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μακροπρόθεσμα δε, σε λιγότερη διαχείριση της αγοράς. Η διενέργεια ενός «διαγνωστικού ελέγχου» στην κοινή γεωργική πολιτική είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση και η διατήρηση της ίδιας πορείας στις συζητήσεις αναφορικά με την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013 είναι ο μοναδικός τρόπος ενίσχυσης του τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς.(RO) Επί του παρόντος, βιώνουμε τη βαθύτερη κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα, η οποία προκλήθηκε από την παγκόσμια κρίση, που είναι κατά βάση αποτέλεσμα της αναντιστοιχίας μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Η πτώση των τιμών του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων επηρεάζει πρωταρχικά τα αγροκτήματα με χαμηλά εισοδήματα. Για τον λόγο αυτόν, δεν πιστεύω ότι το σύστημα ποσοστώσεων πρέπει να παγώσει σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά κάθε κράτος πρέπει να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα διαμορφώσει τις δικές του ποσοστώσεις. Το πρόβλημα είναι πως, σε σύγκριση με την περίοδο 1983-84, μόλις το ένα πέμπτο των παραγωγών παρέμεινε στην αγορά και τώρα διατρέχουμε τον κίνδυνο να κλείσουν περισσότερες εκμεταλλεύσεις. Επομένως, πρέπει να εγκρίνουμε επείγοντα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Οφείλουμε να λάβουμε τα ακόλουθα μέτρα για να τερματίσουμε την κρίση σε αυτόν τον τομέα: να παρατείνουμε τα μέτρα που σχεδιάζονται για την αποθήκευση βουτύρου, γάλακτος σε σκόνη και τυροκομικών, να επιταχύνουμε τη δημιουργία ενός ταμείου για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το οποίο θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των μικρών παραγωγών και των νέων γαλακτοπαραγωγών, τέλος δε, να καταλήξουμε σε συνεννόηση με τα σουπερμάρκετ όσον αφορά τον καθορισμό δίκαιης τιμής τόσο για τους γεωργικούς παραγωγούς όσο και για τους εμπόρους.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου