Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2532(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0040/2009

Rozpravy :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Hlasování :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0021

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 17. září 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

5. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
Zápis
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

Návrhy usneseníRC-B7-0026/2009

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - Pane předsedající, hlasoval jsem proti usnesení týkající se Litvy, protože toto usnesení považuji za předčasnou a nevyváženou reakci na právní předpis, který ještě ani nevstoupil v platnost, natož pak ve svém původním znění.

Je pravda, že lidská práva spadají do pravomoci Unie. V tomto případě však Unie není daleka toho, aby porušila zásadu svrchovanosti členského státu, a proto se stavím proti tomuto usnesení. Zároveň si uvědomuji, že by to mělo negativní dopad na irské referendum, neboť jde o ukázku toho, jak se svrchovaným členským státem nejedná.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Pane předsedající, hlasoval jsem proti tomuto usnesení, protože Litva si tento problém dokáže vyřešit sama. Za účelem přezkoumání tohoto právního předpisu, který má podle předpokladu vstoupit v platnost až v roce 2010, zřídil litevský prezident zvláštní skupinu. Navíc se domnívám, že v důsledku usnesení by docházelo k nadměrnému zasahování do záležitostí Litvy jakožto svrchovaného státu. V usnesení se kromě toho uvádí, že by měl být vyžádán právní názor Agentury pro základní práva Evropské unie. V pravomoci Agentury pro základní práva není, aby jednotlivé země hodnotila a aby v těchto případech vypracovávala stanovisko. Vznikl by tak velice nebezpečný precedens.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Pane předsedající, plně podporuji myšlenku společné Evropy a jsem zastáncem evropské ústavy i Lisabonské smlouvy. Jsem také bojovníkem za lidská práva. Toto usnesení však Evropu velice poškozuje, zejména v době před irským referendem, a zneužívá otázku lidských práv pro ideologické účely. Litevský zákon nemá nic společného s lidskými právy, a pokud má, pak lidská práva litevských dětí chrání, než by je porušoval. Proto považuji toto usnesení za ideologickou ostudu. Tímto usnesením levice a liberálové v této sněmovně závažným způsobem uškodili Evropě a otázce lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Pane předsedající, naši litevští přátelé by si pro sebe zajisté představovali něco jiného. Poté, co se osvobodili z pout Sovětského svazu, se chtěli co nejrychleji stát členem oné jiné unie, která se s oblibou prezentuje jako jedinečné sdružení svobodných států. Nyní se však zdá, že zde zase jedna forma poručnictví nahradila jinou, byť mírnější. Ani dnes není Litva svobodná. Když litevský parlament přijme zákon na ochranu nezletilých osob, je kritizován za potíže a izolován. Neexistuje jediná oblast, která by ještě zůstávala ušetřena evropského vměšování, a to se v příštích letech rozhodně nezmění. Naopak, nový evropský komisař pro lidská práva – jak že se jmenuje? – toto poručnictví ve skutečnosti ještě více posílí. Děkuji vám, pane Verhofstadte, děkuji vám, vy ostatní byrokrati z Komise, za to, že tak rádi dusíte svobodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - Pane předsedající, sledujte, jak Evropská unie neustále zvyšuje regulaci. Sledujte, jak proniká do každé skuliny, do každé sféry národního života.

Takové otázky, jako je ochrana nezletilých osob, považují mnozí naši voliči za citlivé a etické. Pokud se my zde v Parlamentu opovažujeme přijímat zákony za národní státy, jaký smysl má pak jejich existence? Copak naše troufalost už nezná žádných mezí?

Dovolte mi, abych svůj postoj k této věci vyjádřil zcela jasně. Když Spojené království mělo právní předpis, který se nejvíce blížil tomuto a který byl označován jako paragraf 28, byl jsem skutečně jediným konzervativcem, který proti němu protestoval. O mnoho let dříve než ostatní kolegové z mojí strany jsem prosazoval úplnou rovnost osob s odlišnou sexuální orientací včetně vyrovnání hranice pohlavní dospělosti a registrovaného partnerství. Jsem velice rád, že k tomuto názoru došli i ostatní moji straničtí kolegové.

Ale já nejsem litevský zákonodárce! O této otázce by měli v Litvě rozhodnout ti, kteří za to prostřednictvím demokratických mechanismů a postupů té země nesou odpovědnost. Nejsme-li ochotni dát jim tu možnost, mohli bychom rovněž zakonzervovat své národní parlamenty, udělat z nich muzea a zamknout dveře.

 
  
  

Návrhy usnesení RC-B7-0047/2009

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Pane předsedající, přežití mnoha zemědělských farem je vážně ohroženo. Mám proto radost, že jsme dnes napříč stranami přijali návrh usnesení o krizi v odvětví mléka a mléčných výrobků. Velmi mě mrzí, že skupina Zelených / Evropské svobodné aliance se do vypracování tohoto návrhu nezapojila.

Je třeba jasně říci, že tuto krizi nemůžeme překonat pouze za pomoci opatření navrhovaných Komisí. V první řadě musíme zvýšit spotřebu mléčných výrobků, abychom snížili napětí na trhu. V tomto ohledu je podpora odbytu důležitější než hromadění zásob. Konstruktivní návrhy, jako je používání sušeného odstředěného mléka pro krmení telat, stanovení minimálních cen výrobků ze sýrů, jasné označování náhražek sýra a používání máselného tuku při výrobě zmrzliny a pekárenských výrobků, existují už dlouho. Proč je Komise dosud nepoužila, to vůbec nechápu.

Naléhavě vyzývám Komisi, aby navrhovaná řešení obsažená v návrzích usnesení vzala v úvahu a neprodleně je použila.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi vysvětlit mé hlasování ke krizi v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve kterém jsem se zdržel hlasování. Je smutnou skutečností, že situace v sektoru mléka je navýsost kritická. Přestože spotřebitelské ceny vzrostly v posledních letech o 14 %, výkupní ceny mléka poklesly téměř o 40 %. Řada evropských producentů mléka tak stojí v současnosti před krachem. Např. v České republice je podle generálního ředitele Madety pana Teplého 15 českých mlékáren ve stavu ekonomické klinické smrti. Situaci je však třeba řešit systémově dlouhodobým řízením sektoru, nikoli pouze krátkodobými podpůrnými opatřeními, jako jsou subvence, intervenční nákupy a podpora soukromého skladování. Ty pouze způsobují distorzi na trhu a nezabraňují cenové nestabilitě. Současně je třeba nastavit rovné podmínky pro zemědělce ze všech členských zemí, a to nejen v odvětví mléka.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Pane předsedající, tento návrh Komise lze v zásadě přivítat a minimálně z hlediska ekonomického a z hlediska politické reality je to návrh rozumný. Nicméně je třeba dodat, že pokud se na tuto situaci podíváme ze všech stran, pokles cen není pouze výsledkem propadu poptávky.

Musíme vzít v úvahu také problémy zemědělců produkujících mléko a mléčné výrobky v Rakousku a v alpské oblasti. Malé rodinné farmy nemohou reálně soutěžit s velkými mléčnými farmami v severním Německu a v Nizozemsku. Tím vzniká nerovnováha. Uvolnění veškeré produkce mléka by vedlo k likvidaci mléčných farem v Rakousku, což by mělo vážné a nepředvídatelné důsledky, včetně dopadů na kulturní krajinu.

Evropský trh by pak ovládalo několik nadnárodních společností. Dovedu si živě představit, jaké důsledky by to mělo také na kvalitu potravin.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, v posledních několika dnech probíhaly po celé Evropě oprávněné protesty producentů mléka kvůli cenám, kvůli nedostatečné intervenci Evropské unie a kvůli schválení – nikoli v budoucnu, ale okamžitě – označování, především náhražek mléčných výrobků.

Chceme, aby se na stůl našich spotřebitelů dostávaly čerstvé výrobky, o nichž víme, odkud pocházejí, a nikoli odpad, který přichází z jiných zemí, např. sušené mléko vydávané za čerstvé mléko od našich vlastních výrobců. Zítra se bude v Padánii, stejně jako v ostatní Evropě, vylévat mléko – a to je důležitý protest, neboť podporuje kvalitu našich výrobků. My Evropané chceme jíst zdravou stravu z našeho regionu, chceme dobré čerstvé mléko, mléko, které já samozřejmě piju. My, kteří žijeme v Padánii, pijeme na památku oběti položené našimi výrobci, které tato Evropa musí chránit.

Evropský komisař vyloučil z ustanovení sýr s prodlouženou dobou zrání, což chrání jedině výrobce sušeného mléka. To je hanba!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Pane předsedající, žijeme v době, kdy zemědělci produkující mléko a mléčné výrobky denně páchají sebevraždy, dokonce i v bohatých západních zemích, jako je Francie. Jde proto o obrovskou tragédii. Hlasovala jsem pro obě zprávy pana De Castra, protože je zapotřebí okamžitě a naléhavě zasáhnout. Nicméně víme, že v intervenčních skladech se hromadí sušené mléko a máslo. Až se z intervenčních skladů vyberou, budou zase jen tlačit ceny dolů. To je jeden z mých problémů.

Druhým problémem je, že toto opatření má mnohem spíš pomoci velkým farmářům než drobným zemědělcům. Neměli bychom však zapomínat, že drobní zemědělci potřebují okamžitou pomoc, aby si vydělali na základní živobytí, zatímco velkým farmářům to pouze zachová nebo zvýší jejich zisky. Je nutno provést zásadní změny. Musíme konečně zajistit potravinovou soběstačnost, místo abychom používali model volného trhu diktovaný Světovou obchodní organizací. Jak již zaznělo od jiných řečníků, kteří vystoupili přede mnou, potřebujeme potraviny vyráběné místně a místními zemědělci.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Pane předsedající, stejně jako všichni, kteří již hovořili, jsem si vědom rozsahu krize v našem zemědělském odvětví . Ví to každý poslanec, který zastupuje zemědělce. Ale krize je výsledkem našeho současného zemědělského systému – společné zemědělské politiky – která má v mé části Spojeného království na zemědělce katastrofální dopady. A nejen na zemědělce, ale také na naše spotřebitele, na naše daňové poplatníky, a samozřejmě na chudé lidi ve Třetím světě, kteří zjišťují, že jejich trhy jsou odmítány a že se jim tedy na nich hromadí přebytky.

V Evropské unii postupně upouštíme od systému přímé podpory, která měla tak zhoubné ekologické a hospodářské důsledky, a nyní se vrháme zpátky. Říkám vám, že lidé ve Spojeném království si dobře pamatují, jak fungoval systém kvót na mléko. Byla nám přidělena kvóta, která byla nižší než naše národní produkce, a tak se nám naskýtá ojedinělý pohled na britské farmáře, kteří používali mléko jako hnojivo nebo ho vylévali do kanálu a pak museli mléko zpětně dovážet z Nizozemska, Francie nebo jiných částí Evropské unie, aby uspokojili poptávku. Právě jsme se z toho začali vymaňovat a teď tato sněmovna odhlasovala, že se vše vrátí zpět.

Stačí jen, aby se každý, kdo se domnívá, že Evropská unie směřuje k utlumení své aktivity a přenesení pravomocí, podíval na dnešní hlasování.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Pane předsedající, minulý týden nově vyšla některá alba skupiny Beatles v digitálně upravené verzi. Tento týden vedeme diskusi o nové verzi systému kvót na mléko. Na první pohled to možná spolu příliš nesouvisí, dokud se nezamyslíme nad názvem jedné z písní Beatles Zpátky v SSSR, který to podle mě všechno shrnuje. Máme zde systém, kde o cenách a kvótách rozhodují byrokrati, nikoli potřeby spotřebitelů nebo dokonce potřeby dodavatelů. Máme zde systém, kde spotřebitelé platí dvakrát – na vyšší ceny a na vyšší daně, aby podpořili systém, který to nevyžadoval, když ceny byly vysoké.

Pamatuji se, jak ke konci předchozího mandátu Martin Schulz prohlásil, že se nakonec dočkal sociální demokratizace Evropské lidové strany. Vlastně mám dojem, že jeho sen pokračuje a že jsme svědky sovětizace EU. Copak ve skutečnosti nehledíme na „EUSSR“?

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE). - (DA) Pane předsedající, my dánští liberálové máme velké pochopení pro zemědělce, kteří se potýkají se současnými velkými ekonomickými problémy, a vlastně máme také velké pochopení pro myšlenku poskytnutí krátkodobé pomoci potřebným. Jediným problémem je, že programy krátkodobé institucionalizované podpory nikdy nezůstanou krátkodobými, navzdory mnoha hezkým prohlášením o záměru. Nakonec se z nich vždy stanou programy trvalé a všichni, kdo se podílíme na jejich provádění, ať zde nebo ve svých národních parlamentech, tohle víme. Proto se obáváme – a myslíme si, že naše obavy jsou správné – že opatření doporučovaná v tomto usnesení a rovněž takto chápané iniciativy Komise povedou ve skutečnosti k trvalejšímu odklonu od skvěle nastaveného procesu reforem směřujícího k efektivnímu zemědělství, za něž je Komise odpovědná, a domníváme se proto, že toto usnesení musíme odmítnout.

 
  
  

Návrhy usnesení RC-B7-0040/2009

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S-D). - Pane předsedající, hlasoval jsem pro usnesení, jelikož otázka bezpečnosti dodávek energie má v dnešní době pro všechny členské státy Evropské unie nejvyšší důležitost.

Nedávná rusko-ukrajinská krize jasně ukázala současné problémy v odvětví energetiky, zejména naprostou závislost některých členských států na jediném dodavateli zemního plynu.

Baltské státy, které jsou od ostatní Evropy oddělené, jsou ponechány na milost dodavatelům plynu z východní Evropy. Nyní je více než kdy jindy důležité vytvořit ucelenou společnou energetickou politiku založenou na solidaritě, různorodých zdrojích energie a obraně společných zájmů.

Chtěl bych využít této příležitosti, abych poděkoval Komisi, a zejména švédskému předsednictví, za předložení strategie Baltického moře, která umožní účinnou mobilizaci strukturálních fondů a jejich účelnější využití při dosahování společných cílů.

Jsem přesvědčen, že pokud bude tato strategie důsledně prováděna, stane se příkladem regionálního úspěchu.

Na závěr chci vyzvat Komisi, aby převzala iniciativu při provádění strategie Baltického moře a nedopustila, aby v některých případech zájmy jednotlivých členských států převážily nad naplňováním cílů společné strategie.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Hlasoval jsem pro usnesení, neboť otázka energií je důležitou prověrkou evropské solidarity. Členské státy musí v této oblasti spolupracovat.

Energetická politika musí být propojena se zahraniční politikou. Komise se musí zabývat rovněž diverzifikací energetické bezpečnosti v různých členských státech EU. Boj proti změně klimatu znamená, že energetika závislá na uhlí se může dostat do hrozivých finančních problémů. Občané pak pocítí prudký nárůst cen. Je nejvyšší čas, abychom v této oblasti zavedli společnou evropskou politiku. Komise musí dát jasně najevo, že bude bojovat proti sobeckým postojům členských států, které v pokračující závislosti na jediném dodavateli, například v závislosti na ruském plynu, nevidí žádné nebezpečí.

Musíme konat. Evropská komise a komisař pro energetiku musí jednoznačně vyjádřit svou politickou vůli.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Pane předsedající, hlasoval jsem pro toto usnesení a nyní vysvětlím, proč jsem tak učinil. Evropská unie je závislá na dovozu energie. Spotřeba energie neustále roste, ale přírodní zdroje jsou omezené. Energetická bezpečnost předpokládá zároveň diverzifikaci zdrojů a přepravních tras i vysoce účelné vzájemné propojení členských států, na němž se v současné době pracuje v rámci různých projektů, za evropské finanční podpory plynovodů mezi Rumunskem a jeho sousedy, Maďarskem a Bulharskem. Právě v tomto stádiu se nyní nacházíme, řekl jsem si, ale co ještě musíme udělat?

Chtěl bych uvést možná odvážné, ale jednoduché srovnání s elektrickou energií. V tuto chvíli je do našich domácností dodáván elektrický proud, aniž bychom věděli odkud. Diverzifikovaná síť dodávající zemní plyn a četné přepravní sítě nám musí umožnit dosáhnout úplně stejného cíle, tj. zajistit dodávku plynu v každé situaci, ať je jakákoli. Proto jsem podporoval a stále podporuji projekt Nabucco, ale zároveň také kroky směřující k rozrůznění zdrojů obnovitelné energie.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Paolo De Castro (A7-0005/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro zprávu o návrhu nařízení Rady týkající se období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka, protože tato opatření chápu jako pokračování rozhodných opatření, která se okamžité projevují v regulaci nadměrné dodávky ovlivňující trh s mlékem a mléčnými výrobky. Propad cen na světovém trhu mléka a mléčných výrobků v posledních 12 měsících byl způsoben celkovým nárůstem výroby a celosvětovým poklesem poptávky v důsledku hospodářské a finanční krize. To opravňuje i nadále provádět veřejné zásahy u másla a sušeného mléka.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písemně. (FR) Na základě zprávy mého italského kolegy Paola De Castra jsem hlasoval pro návrh nařízení Rady, který se odchyluje od nařízení o společné organizaci trhu (SOT), pokud jde o období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka. Poté, co v roce 2007 nastal v celosvětovém měřítku k prudký nárůst cen všech potravin, a tedy i mléka, došlo v uplynulých 12 měsících k propadu cen. Podporuji Komisi, která začátkem roku 2009 zavedla pomoc pro soukromé skladování másla ve snaze podpořit trh. Vzhledem k mimořádné situaci podporuji prodloužení stávajícího období veřejné intervence u másla a sušeného odstředěného mléka až do 28. února 2010, a to na základě nabídkového řízení. Kromě toho vzhledem k nejistotě, která panuje ohledně doby potřebné k zotavení trhu mléka a mléčných výrobků, jsem podpořil zmocnění dané Komisi, aby prodloužila období intervence 2010/2011, opět prostřednictvím nabídkového řízení, pokud to situace na trhu bude vyžadovat.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. Tato zpráva se vztahuje k návrhu nařízení Rady, který se odchyluje od jednotného nařízení o společné organizaci trhů, pokud jde o období intervence u másla a sušeného mléka. Vzhledem k tomu, že mlékárenské odvětví je postiženo hlubokou krizí, jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písemně. (SV) Jsme si plně vědomi neudržitelnosti situace zemědělců produkujících mléko a mléčné výrobky. Zároveň si však uvědomujeme a jsme přesvědčeni o tom, že zásahy ze strany EU nejsou řešením. Nyní nadešel čas, abychom přešli na systém založený na trhu a na pojištění, který osvobozuje zemědělce, aniž by rozvrátil domácí či celosvětový trh. Je rovněž nejvyšší čas přezkoumat situaci v oblasti hospodářské soutěže ve velkovýrobě zemědělských vstupů a v téměř stejně tak rozsáhlém potravinářském průmyslu, který stojí mezi zemědělci a spotřebiteli.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písemně. (PL) Pokud jde o pozměňovací návrhy zahrnující zmrazení mléčných kvót, měl bych následující poznámku. Zaprvé není ničím podložený předpoklad, že navrhované zvýšení výrobních kvót (které by následovalo po revizi společné zemědělské politiky) nějakým způsobem ovlivní krizi v tomto odvětví.

Za druhé, zmrazení růstu kvót (právě tento návrh obsahují změny usnesení Evropského parlamentu) by trestalo zemědělce v zemích, které jsou v současné době na pokraji využití svých kvót. Bylo by nespravedlivé, a dokonce nemorální měnit pravidla v této fázi hry. Za třetí vám chci připomenout, že na kodaňském summitu v roce 2002 jsme vedli jednání (rovněž za účasti Polska) na téma mléčných kvót s tím, že tyto kvóty budou platit do roku 2007. V Lucemburku byl systém kvót prodloužen až do roku 2014, a to bez naší účasti nebo práva hlasovat.

Nemůžeme řešit problémy v mlékárenském odvětví tak, že některým producentům umožníme, aby si zlepšili svou situaci na úkor jiných. Naše koncepce a postupy by měly směřovat k tomu, aby příležitost dostal každý, bez ohledu na to, z jaké země pochází, ať už se jedná o jednoho z 15 starých členských států nebo 12 nových členů.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (S&D), písemně. (DE) Souhlasím s krátkodobým řešením Komise spočívajícím v odkupu másla a sušeného mléka. Nicméně při řešení krize v odvětví mléka a mléčných výrobků vyzývám k dlouhodobému řešení, například prostřednictvím pružné regulace množství stanovit takovou cenu mléka, která pokrývá náklady. Mléčné přebytky musí být zadrženy na národní úrovni podle zavedených evropských požadavků.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Krize v odvětví mléka a mléčných výrobků vedla rovněž k poklesu ceny másla a sušeného odstředěného mléka. Vítám návrh Komise i nadále podporovat trh a prodloužit období intervence až do 28. února 2010. Doufejme, že to přispěje k zotavení trhu a že ceny se budou opět řídit nabídkou a poptávkou. Nicméně se domnívám, že po omezenou dobu je tato intervence nezbytná, a proto jsem hlasoval pro zpravodajův návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), písemně. (IT) Vážná krize v mlékárenském odvětví ohrožuje jeho samotné přežití. Domnívám se proto, že je správné stavět se i nadále proti individuální správě kvót, neboť to by ve skutečnosti mohlo znamenat nahrazení kompenzačních plateb na konci roku, tedy nástroje, který je naopak pro italský systém výroby klíčový. Přesněji řečeno, souhlasím s dočasným zvýšením intervenční ceny, s iniciativami a opatřeními, která mají v tomto odvětví nastolit rovnováhu, s lepším poskytováním informací spotřebitelům a s důležitým krokem zavedení označení původu mléka a mléčných výrobků.

Především v zájmu obnovení rovnováhy nabídky a poptávky bychom měli návrh na dočasné zmrazení části kvót stanovených pro jednotlivé státy podpořit a poskytnout kompenzační mechanismus producentům nuceným likvidovat část svých stád, která procentuálně odpovídá zmrazené kvótě mléka.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písemně.(RO) Evropská unie zažívá v současné době jednu z nejhlubších krizí, která kdy byla v odvětvímléka a mléčných výrobků zaznamenána a kterou vyvolal růst produkce mléka a významný pokles celosvětové poptávky. Vzhledem k zoufalé situaci, v níž se nacházejí evropští producenti mléka, musíme prodloužit období veřejné intervence (tj. pro odkup a skladování sušeného odstředěného mléka a másla) minimálně do února příštího roku nebo až do roku 2011, bude-li to považováno za nutné. Nemyslím si, že si můžeme dovolit jen zpovzdálí přihlížet likvidaci zemědělských farem v Evropě, protože do roka budeme muset mléko a mléčné výrobky dovážet ze zemí mimo Společenství. Pokud se zároveň domníváme, že zdravotní normy se ani nepřiblíží těm, které očekáváme, máme hodně co ztratit. Za těchto okolností je tato zpráva vítána. Abychom však skutečně byli schopni řešit problém mlékárenského odvětví, musíme přijmout příslušná opatření, protože zásoba těchto produktů vyžaduje vyčlenění značných prostředků, a může se kdykoliv stát, že tyto zásoby budou neupotřebitelné. Nyní musíme investovat do systému udržitelného zemědělství, které dokáže uspokojit naše požadavky, co se týče potravin, třebaže se právě nacházíme uprostřed finanční krize. Jen tak zabráníme vzniku potravinové krize v pozdější době.

 
  
  

- Zpráva: Paolo De Castro (A7-0004/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. Tento návrh upravuje programy přímé podpory zemědělců, které platí v současné době. Vzhledem k tomu, že souhlasím s nutností těchto změn, jsem hlasoval pro.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písemně.(RO) Jsme na počátku nového funkčního období, kdy jsme stanovujeme priority pro budoucí politiky Evropské unie. Vím, že jsme v pokušení zaměřit svou pozornost na některé otázky, které považujeme za mimořádně důležité, a jiné ignorovat. A zde bych chtěla upozornit, že se můžeme vzdát řady věcí, ale nemůžeme přestat jíst. Zemědělství proto musí pro EU zůstat prioritou. Podle mého názoru musíme zvýšit zaručenou minimální částku určenou na pomoc zemědělcům nad hranici 15 000 EUR, kterou stanovila Komise, a rovněž navýšit rozpočet na propagaci mléka a mléčných výrobků a na podporu mlékárenského odvětví. Důrazně doporučuji poskytnout podporu zemědělcům produkujícím mléko a maso za účelem stabilizace trhů, a to tak, že je zahrneme do dočasného krizového rámce státní pomoci.

Kromě toho systémy přímé pomoci musí zohledňovat také specifika nových členských států, kde zemědělství hraje důležitou úlohu v národním hospodářství, a zachovat podporu zemědělství, což jim umožní překonat strukturální problémy a dosáhnout cíle sblížení zvýšením úrovně rozvoje v odvětví zemědělství a odstraněním rozdílů ve výkonnosti a konkurenceschopnosti ve vztahu k starým členským státům.

 
  
  

- Návrh usnesení: SWIFT B7-0038/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S-D), písemně. Boj proti terorismu stojí vysoko na seznamu priorit této sněmovny. Musíme však najít správnou rovnováhu mezi zajištěním bezpečnosti a ochranou občanských svobod a základních práv. Musíme také zajistit maximální respektování soukromí a ochranu údajů. Vyváženost a přiměřenost musí být hlavními zásadami, z nichž boj proti terorismu vychází. Evropská unie odjakživa prokazuje pevné odhodlání chránit soukromí občanů, a to je nutno zachovat. Evropské společenství je založeno na právním státu a veškeré přenosy evropských osobních údajů do třetích zemí musí respektovat procesní záruky a práva obhajoby.

Při všech přenosech je samozřejmě nutno dodržovat právní předpisy na ochranu údajů na vnitrostátní a evropské úrovni. SWIFT je klíčová infrastruktura a každý požadavek na přenos údajů musí být náležitě odůvodněn v každém konkrétním případě a bezpodmínečně schválen soudem. Při jednání se Spojenými státy musí Evropské společenství zaujmout rozhodný postoj, aby údaje SWIFT nebylo možno použít pro jiné účely než v souvislosti s financováním protiteroristických akcí.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D), písemně. (SV) My sociální demokraté jsme se rozhodli, že se zdržíme hlasování o pozměňovacím návrhu 1. V zájmu demokratické kontroly je velice důležité, aby Evropský parlament a parlamenty jednotlivých států měly přístup k dokumentům a instrukcím ještě před zahájením jednání o přístupu k údajům o komunikaci ohledně finančních transakcí se zástupci Spojených států. Evropští občané musí mít jistotu, že přenosem jejich bankovních informací nebudou porušeny vnitrostátní ani evropské právní předpisy. Zároveň si uvědomujeme, jak je důležité, že v budoucnu budeme moci vyšetřovat teroristické trestné činy účinně, ale nikoli na úkor demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně.(FR) Hlasovala jsem pro společné usnesení o předpokládané mezinárodní dohodě týkající se zpřístupnění údajů o komunikaci ohledně finančních transakcí Ministerstvu financí Spojených států s cílem předcházet teroristickým útokům, zabránit jejich financování a bojovat proti terorismu. Nicméně jako zástupci občanů, a vědomi si citlivé povahy této věci, která se dotýká základních práv, požadujeme před podpisem jakékoli dohody se Spojenými státy o SWIFT pevné záruky. Požadujeme, aby přenášené údaje byly použity pouze pro boj proti terorismu, aby v rámci reciprocity byly Spojené státy povinny poskytnout na žádost evropských orgánů příslušné finanční informace, aby platnost této prozatímní dohody byla omezena maximálně na 12 měsíců a aby se později, poté co vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, jednalo o nové dohodě s plnou účastí Evropského parlamentu a parlamentů jednotlivých států.

Přeji si také, aby se poodkryla rouška tajemství, která z velké části zahaluje jádro této věci, a aby se nám poslancům EP dostalo více informací o postupech uvedených v této dohodě, než tomu bylo dosud.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) V souladu s plánovanou mezinárodní dohodou mají být údaje o komunikaci ohledně finančních transakcí k dispozici Ministerstvu financí Spojených států za účelem předcházení teroristickým útokům, zabránění jejich financování a boje proti terorismu. Přenos údajů o komunikaci ohledně finančních transakcí cizím státům představuje vážný zásah do základních práv našich občanů, zejména jsou-li příjemcem těchto informací Spojené státy americké.

Spojené státy již mnohokrát v minulosti dokázaly, že neberou ochranu údajů vážně, zejména jedná-li se o provádění projektů a naplňování cílů vlády. Ačkoliv tento návrh usnesení neopomíjí ochranu evropských občanů, nevhodné použití těchto důležitých informací v zásadě není možno vyloučit. Proto jsem hlasoval proti návrhu usnesení.

 
  
  

- Návrh usnesení: ES/Tádžikistán B7-0025/2009

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. Tádžikistán zaujímá důležitou zeměpisnou polohu, neboť se nachází na hlavní křižovatce mezi Evropou a Asií, a plní tak významnou úlohu při posilování stability dané oblasti. Hlasoval jsem pro toto usnesení snažící se vymezit řadu důležitých otázek, které je třeba v Tádžikistánu řešit.

 
  
  

- Zpráva: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S-D), písemně. Velice vítám navrhované partnerství ES a Tádžikistánu a dohodu o spolupráci, která poskytuje rámec pro budoucí spolupráci EU s Tádžikistánem. Oblast Střední Asie je pro Evropské společenství velice důležitá z hlediska hospodářského i politického a tato dohoda přispěje k upevnění a posílení politických, hospodářských a obchodních vztahů EU a přítomnosti v Tádžikistánu a Střední Asii obecně.

Kromě toho podpoří také hospodářský růst a udržitelný rozvoj, tažení proti chudobě a stabilitu v Tádžikistánu a v oblasti Střední Asie. Jsem rád, že tato dohoda zahrnuje rovněž taková témata, jako je boj proti terorismu a zbraním hromadného ničení, nelegálnímu obchodování, obchodování s drogami a organizovanému zločinu. Od této chvíle povede EU a Tádžikistán úzký politický dialog, který otevře cestu k prohloubení vztahů ve více oblastech.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně.(ES) V roce 2007 v době německého předsednictví přijala EU strategii pro Střední Asii zaměřenou na přidružení. Dohoda s Tádžikistánem je součástí této strategie a uvádí se, že jejím hlavním cílem v této oblasti jsou přírodní zdroje, především zemní plyn. Hlasoval jsem proti zprávě o Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Republikou Tádžikistán, protože EU se zajímá o tuto zemi pouze kvůli jejímu přírodnímu bohatství a její strategické zeměpisné poloze, jelikož Tádžikistán hraničí s Afghánistánem a Čínou.

Vztahy EU s třetími zeměmi by měly vycházet z jiných zájmů, ze společných zájmů, a vždy je při tom třeba respektovat svrchovanost obou stran a samozřejmě také řízení jejich zdrojů.

 
  
  

- Společný návrh usnesení: Situace v Litvě po přijetí zákona na ochranu nezletilých osob (RC-B7-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (ECR), písemně. Já a moji britští kolegové konservativci s touto zprávou z velké části souhlasíme. I nadále plně podporujeme rovná práva a příležitosti pro všechny lidi bez ohledu na jejich zdravotní postižení, rasu, náboženské přesvědčení či sexuální orientaci a rozhodně odmítáme jakékoli formy diskriminace. Máme však vážné pochyby, pokud jde o angažovanost Agentury pro základní práva a Evropské unie v otázkách, které by podle nás měly zůstat vyhrazeny jednotlivým národním státům.

Proto jsme se rozhodli, že se hlasování o tomto usnesení zdržíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (ECR), písemně. Poslanci za Evropské konzervativce a reformisty plně podporují rovné zacházení se všemi bez ohledu na rasu, náboženské přesvědčení, sexuální orientaci nebo zdravotní postižení a zásadně odsuzují diskriminaci ve všech jejích formách.

Máme však vážné pochyby, pokud jde o angažovanost Agentury pro základní práva a Evropské unie v otázkách, které by podle nás měly zůstat vyhrazeny jednotlivým národním státům. Jako demokratický národ jsme přesvědčeni, že o této věci by měl rozhodovat litevský parlament a občané Litvy.

Rozhodli jsme se proto, že toto usnesení nepodpoříme.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně.(PT) Hlasovala jsem pro usnesení Evropského parlamentu o litevském zákonu na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací, protože si myslím, že zákon schválený litevským parlamentem dne 14. července 2009, podle něhož je zakázáno „přímo šířit mezi nezletilými osobami […] zveřejňované informace, které propagují homosexuální, bisexuální nebo polygamní vztahy“, jelikož mají „škodlivý vliv na rozvoj nezletilých osob“, by měl být naléhavě přezkoumán. V souladu se zásadami Evropské unie je třeba odstranit jakékoli formy diskriminace, a zejména diskriminaci na základě sexuální orientace, a proto by Agentura pro základní práva měla ke zmíněnému zákonu a jeho změnám vydat stanovisko z hlediska smluv a právních předpisů Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně.(FR) Návrh usnesení, který je nám dnes překládán, je vskutku šokující. Ukazuje prstem na jednu zemi, protože její demokraticky zvolený parlament právě přezkoumává zákon, který – společně se zákony existujícími ve většině členských států – má chránit nezletilé osoby a je výslovně zaměřen na jejich ochranu před jakoukoli propagací homosexuality, bisexuality nebo polygamie. Co může být v případě dětí přirozenější? To je zřejmě považováno za „diskriminaci“ a celá EU mobilizuje proti chudáku Litvě, která se provinila tím, že tuto propagaci zakázala a podpořila rodinné hodnoty.

Ještě více však ohromuje skutečnost, že skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), která o sobě teoreticky prohlašuje, že je křesťansko-demokratická a má určité morální hodnoty, rovněž připojila svůj podpis pod tuto absurditu iniciovanou levicí. Jako obvykle práva dětí tváří v tvář tlaku určitých lobbystických skupin neznamenají nic. Je třeba uvést, že ve své době někteří poslanci tohoto parlamentu byli ve jménu všeobecné svobody zastánci pedofilie a práva všech lidí na sexuální život, bez ohledu na jejich mládí. Toto usnesení není jen trestuhodné, je odporné!

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně.(FR) Hlasovala jsem pro usnesení odsuzující litevský zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací, který zakazuje šířit veškeré informace o homosexualitě, pokud jsou přístupné nezletilým osobám. Tento zákon je zcela v rozporu s evropskými právními předpisy, konkrétně pokud jde o potírání diskriminace na základě sexuální orientace, má z velké části homofobní obsah a rovněž omezuje svobodu vyjadřování. Je široce odsuzován nevládními organizacemi, včetně Mezinárodní asociace lesbiček a gayů ILGA a organizace Amnesty International, a Radou Evropy. Mladým lidem musíme nabídnout vizi společnosti, která je otevřená různorodosti a je založena na zásadě respektování druhých navzdory jakýmkoliv jejich odlišnostem. Co se týče Evropské komise, jako strážce Smluv musí jednat odpovědně a zahájit proti Litvě přestupkové řízení, pokud ta by trvala na svém rozhodnutí. Prostřednictvím tohoto hlasování vyzýváme představitele litevského parlamentu, aby se vzpamatovali a odmítli tento text signalizující návrat k minulosti, kterou za svou osobu odsuzuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness a Gay Mitchell (PPE), písemně. Vysvětlím hlasování jménem delegace skupiny Fine Gael v Evropském parlamentu. Poslanci EP ze skupiny Fine Gael se hlasování o Litvě zdrželi, neboť tamní legislativní a právní proces dosud neskončil. Poté, co bude litevský právní proces dokončen, je možné zkoumat, zda není v rozporu se Smlouvami EU. To je běžný a správný postup. Bereme také v úvahu, že usnesení staví jednu formu diskriminace nad jiné a samo o sobě je určitou formou diskriminace.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), písemně. – (PL) Hlasoval jsem proti usnesení, které by pro Evropskou unii mohlo představovat nebezpečný precedens. Podle mého názoru jsou jeho obsah a téma neslučitelné se zásadou subsidiarity. Taková usnesení mohou posilovat euroskepticismus, neboť jen dokládají, že Evropská unie má sklon vměšovat se do vnitřních záležitostí členských států EU. Zásada nevměšování se do vnitřních záležitostí členských států EU není jen nezpochybnitelnou zásadou, ale v Litvě se neděje nic, co by nás nutilo přijmout nějaké kroky. Ti, kdo si přejí lepší Evropu, by měli hlasovat proti tomuto usnesení. To je důvodem mého rozhodnutí. Velice vám děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně.(ES) Litevský parlament schválil změny zákona na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací. Cílem tohoto zákona je zabránit šíření zveřejňovaných informací, „které propagují homosexuální … vztahy“ nebo „popírají rodinné hodnoty“.

Litevské orgány by proto měly tento zákon změnit nebo zrušit a neměly by přijímat změny trestního zákona a správního řádu, aby právní předpisy neodporovaly lidským právům a základním svobodám zakotveným v mezinárodních a evropských právních předpisech.

Byl to krok správným směrem, když nový prezident Litvy vyzval litevský parlament, aby tento zákon přehodnotil, a zajistil tak jeho soulad s ústavními principy právního státu, právní jistotu a právní jasnost a dodržování zásad otevřené společnosti a pluralitní demokracie.

Z těchto důvodů a vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné tento zákon revidovat, jsem hlasoval pro společný návrh usnesení Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písemně.(FR) Hlasoval jsem proti tomuto usnesení, které nastoluje nebezpečný precedens, neboť vyjádřené názory se neřídí zásadou subsidiarity a představují jistou formu zásahu do svrchovaného rozhodování parlamentu členského státu, a to v době, kdy příslušný zákon ještě ani nevstoupil v platnost.

 
  
  

- Společný návrh usnesení: krize v mlékárenském odvětví (RC-B7-0047/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně.(PT) Podpořil jsem a hlasoval pro pozměňovací návrh 28 tohoto usnesení vyzývajícího Komisi a členské státy, aby neprodleně přijaly dodatečná opatření a prostřednictvím dočasného zmrazení navýšení kvót stanovených během posledních reforem v rámci společné zemědělské politiky upravily současnou produkci Společenství, neboť tento pozměňovací návrh se týká zájmů všech portugalských producentů mléka a získal si podporu zejména mezi producenty mléka na Azorských ostrovech. Mrzí mě proto, že většina poslanců Evropského parlamentu tuto změnu nepodpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S-D), písemně. Hlasoval jsem pro toto společné usnesení, protože v rozporu s předpovědí Evropské komise, že cena mléčných výrobků výrazně stoupne, se situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky dramaticky zhoršuje a cena mléka padá navzdory intervencím a vývozním dotacím. Hospodářství mnoha členských států jsou na zemědělství a farmářství silně závislé. Bohužel v současné době se cena, kterou za zemědělské výrobky platí spotřebitelé v supermarketech, velice liší od částky, kterou dostávají producenti. Mnoho zemědělců EU produkujících mléko a mléčné výrobky je nyní vážně ohroženo a jsou nuceni prodávat mléčné výrobky pod výrobní cenou. Na překonání této krize a na záchranu trhu mléka a mléčných výrobků v Evropské unii musí Komise přijmout náležitá krátkodobá i dlouhodobá opatření. V tomto smyslu velice podporuji požadavek na vytvoření mléčného fondu EU na pomoc producentům mléka a na podporu zemědělských investic. Pokud chceme mít dobře fungující trh s mlékem a mléčnými výrobky, musíme podpořit investice do modernizace zemědělských podniků, drobné producenty a mladé zemědělce. A nejdůležitější je, aby zemědělci dostávali za svou produkci spravedlivou a přiměřenou cenu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. V uplynulých 12 měsících došlo ke zhoršení situace na trhu mléka a mléčných výrobků, kdy ceny mléka klesly pod 21 centů za litr a mnohým zemědělcům nezbylo nic jiného než prodávat mléko a mléčné výrobky se ztrátou. Jedná se o mimořádně vážnou situaci, a proto jsem hlasoval pro toto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (S&D), písemně. (DA) Hlasovali jsme proti návrhům na zvýšení zemědělské pomoci mlékárenskému odvětví. Naše skupina hlasuje shodně pro omezení zemědělské pomoci a pokračování reformy zemědělské politiky EU. V souvislosti s příslušným rozhodnutím skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu hlasovala proti pozměňovacím návrhům 16, 17 a 19, neboť přes uspokojivý obsah nebyly tyto návrhy pro předmětnou diskusi relevantní.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně.(PT) Hlasovala jsem pro návrh společného usnesení o krizi v mlékárenském odvětví, neboť se domnívám, že je nutno přijmout okamžitá opatření na řešení závažné krize, kterou toto odvětví zažívá, zejména podněcovat poptávku, aby se obnovila rovnováha na trhu. Je však politováníhodné, že kompromis dosažený v Parlamentu nezahrnuje dočasný odklad navýšení kvót či další opatření na snížení produkce, což by mělo velký význam pro pomoc evropským zemědělcům v jejich boji s krizí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně.(PT) Vzhledem k hluboké krizi postihující mlékárenské odvětví je nutné přijmout účinnější opatření na podporu producentů a zvážit, zda je účelné kvóty na mléko v roce 2015 zrušit.

Stabilizace trhu mléka a mléčných výrobků nedosáhneme pouhým jedním či dvěma náhodnými opatřeními, jako je například nenavýšení kvót, která mají zmírnit okamžité, dočasné dopady krize. Naopak, bude nutno zvážit střednědobá až dlouhodobá řešení a posoudit příčiny, proč tento trh řádně nefunguje, a určit nejlepší způsob, jak zachovat udržitelnou produkci, a zároveň nezapomínat na to, že spotřebitelé mají právo na spravedlivou cenu.

V tomto směru musím upozornit na zvlášť zranitelné konkurenční postavení těch nejodlehlejších regionů, které jsou silně závislé na mléčné výrobě, například Azorských ostrovů. Mrzí mě jistá necitlivost ze strany Evropské komise a špatné řízení tohoto procesu na národní úrovni ze strany portugalské vlády. V dobách krize je obzvlášť důležité, aby naši vedoucí představitelé dokázali podniknout kroky a podpořit národní zájmy. Tady tomu tak bohužel není. Pozitivní je, že zaznamenávám úspěch pozměňovacích návrhů, na nichž jsem se podílel a které podporují zvýšení minimálních plateb. Není to ideální řešení, ale pomáhá.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně.(PT) Hlasuji pro toto usnesení, ačkoliv není dostačující. Aby se nyní ceny stabilizovaly, je nutno naléhavě odebrat bonus ve výši 2% ročního růstu nad danou kvótu. Systém mléčných kvót bude muset být zachován i po roce 2015 nebo jej bude nutno nahradit jiným regulačním mechanismem. Podstatné je přizpůsobit produkci mléka evropské domácí poptávce, aby producentům byla zaručena spravedlivá cena. Základem je transparentnost trhu, a proto navrhuji zřídit evropské středisko, které by se podílelo na sledování a regulaci trhu od výroby až k distribuci.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně.(PT) Přijaté usnesení obsahuje pozitivní opatření, která jsou v současné situaci, kdy toto odvětví zasáhla hluboká krize, nezbytná. Proto jsme pro něj hlasovali. Jedná se však pouze o jednorázová opatření, která neřeší základní problémy tohoto odvětví, zejména situaci drobných a středních producentů, jejichž postavení se v budoucnu pravděpodobně ještě zhorší vzhledem k ohlášenému záměru zrušit mléčné kvóty.

Boj, který vedou producenti mléka a který přesahuje jejich bezprostřední cíle – prodávat své výrobky za ceny, které jim zajistí přežití – má rovněž širší smysl a význam, mající souvislost s takovým zemědělstvím, jaké si přejeme mít v budoucnu. Neoliberální model zemědělství, který podporuje zaplavování trhu zbožím ze zemí s větší výrobní kapacitou a podporuje intenzivní výrobu v některých zemích a upuštění od zemědělského hospodaření a potravinovou závislost v jiných, musí být nahrazen modelem založeným na potravinové soběstačnosti a potravinové bezpečnosti – právu každé země zemědělsky vyrábět udržitelným způsobem. V tomto modelu jsou nejdůležitější veřejné mechanismy pro kontrolu produkce – kvóty, přizpůsobené potřebám jednotlivých zemí.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně.(FR) Když politika dohání zemědělce k sebevraždám, když způsobuje, že lidé úmyslně ničí výsledky své práce, neboť to není o nic horší než to, co jim nabízí politika, je načase danou politiku změnit. Liberalizace zemědělství obecně, a zejména odvětví mléka a mléčných výrobků, je katastrofou. Kolikrát je nutno v této sněmovně opakovat, že zemědělství živí lidi, dělá krajinu přitažlivější a udržuje obyvatelstvo ve venkovských oblastech, a nemůže tedy být považováno za hospodářskou činnost jako každou jinou?. Potraviny nejsou výrobky, s nimiž je možno spekulovat na trzích odtrženě od veškeré reality. Je nesmyslné podporovat dovoz produktů, které ani nesplňují kritéria kvality povinně dodržované našimi zemědělci. Je ostudné, že tito zemědělci jsou ponecháni na milost zpracovatelům a dravcům z velkých nákupních centrál, které dosahují zisků na úkor producentů i spotřebitelů. Nesmělé, neurčité návrhy v textu nejsou ani dostatečné, ani plně uspokojivé, ale alespoň existují. Proto jsme pro ně hlasovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascale Gruny (PPE), písemně.(FR) Situace na trhu mléka a mléčných výrobků se v posledních 12 měsících výrazně zhoršila: cena mléka poklesla o 30 % ročně, což je nejstrmější pád za posledních 20 let. Je proto bezpodmínečně nutné zavést nové formy regulace na evropské úrovni, aby mlékárenské odvětví nebylo závislé pouze na podmínkách trhu, ale mohlo jim skutečně konkurovat. Nestabilita příjmů producentů v současné době neumožňuje optimální rozdělení zdrojů, které jsou pro budoucí investice do tohoto odvětví klíčové. Evropská komise má proto za povinnost podporovat smluvní vztahy se zemědělsko-potravinářským řetězcem, aby byla zajištěna vyváženost vztahů mezi různými provozovateli v tomto odvětví, aby se stabilizoval trh a nedošlo ke vzniku tržních rizik. Komise musí rovněž podpořit lepší organizaci v jednotlivých odvětvích. Kromě toho je třeba zvážit, zda by navýšení mléčných kvót mohlo mít příznivý dopad na ceny producentů. Evropa teď musí přejít k činům. Už nemůžeme dál čekat. Pokud něco neuděláme, budeme riskovat, že evropské odvětví mléka a mléčných výrobků utrpí nenávratné škody, a připravíme tak naše zranitelné zemědělské oblasti o jádro jejich hospodářství.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně.(FR) Mléčná stávka v zemích Evropy sílí a dochází i k šokujícímu vylévání mléka do polí. Tváří v tvář obavám producentů mléka přijal Evropský parlament určitý postoj. Za této situace jsem hlasovala pro to, aby byl v rámci plánování rozpočtu EU na rok 2010 vytvořen fond s vkladem 600 milionů EUR na pomoc producentům mléka, kteří v současné době zažívají hlubokou krizi, v tomto odvětví dosud nevídanou, a zápasí se zákony nabídky a poptávky na světovém trhu mléka.

Moji kolegové socialisté a já jsme rovněž předložili pozměňovací návrh vyzývající k pozastavení v současnosti platných mléčných kvót ve snaze dosáhnout zvýšení cen. Kromě toho bychom také měli přijmout cyklická opatření, neboť již přijatá opatření zaměřená na řízení trhu se ukázala být vůči nestálosti cen neúčinná.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE), písemně.(DE) Odvětví mléka a mléčných výrobků se momentálně nachází uprostřed krize dosud nevídaného rozsahu. Producentské ceny dramaticky klesly a mnoho zemědělců v EU bojuje o přežití. Komise zpovzdálí přihlížela tomuto vývoji až příliš dlouho. V našem návrhu usnesení, které má podporu téměř všech skupin, jasně říkáme, že rozhodnutí přijatá v listopadu 2008 v souvislosti se zdravotní kontrolou reformy nejsou pro současnou situaci dostatečná. Komplexní zemědělská reforma, kterou jsme přijali, je příliš málo.

Jestliže se změní základní podmínky, Komise musí převzít iniciativu a provést opatření na pomoc zemědělcům EU. Ve svém usnesení vyzýváme k přijetí komplexních opatření, jako je stabilizace trhu, podpora odbytu, komplexní program „Mléko do škol“, zvýšení maximální částky minimálních plateb ze 7 500 EUR na 15 000 EUR pro všechny oblasti zemědělské výroby, program předčasného odchodu do důchodu / program zpětného odkupu kvót, posílení producentských organizací, řádné označování mléčných výrobků, pojištění exportních úvěrů obdobné tomu, jaké existuje ve Spojených státech, a k přijetí mimořádných opatření zřízení mléčného fondu. S tímto usnesením jsme připraveni převzít odpovědnost za evropské zemědělství. Proto jsem pro dnešní usnesení hlasovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), písemně. (FR) Mlékárenské odvětví je v ohrožení. Už celé měsíce producenti mléka vyrábějí se ztrátou a cena mléka pro spotřebitele přitom neklesla. A těží z toho velcí distributoři. Tisícům drobných francouzských producentů hrozí bankrot. Generální mléčná stávka, která je posledním krokem producentů, jak se pokusit pozvednout svůj hlas a nezhynout uprostřed veřejné lhostejnosti, se nyní šíří do mnoha evropských zemí a současně ohrožuje mnohá pracovní místa v jiných oborech mlékárenského odvětví. Je naléhavě nutné nalézt pro toto klíčové odvětví francouzského a evropského zemědělství účinná řešení a provést zásadní změnu politiky, neboť – nechoďme kolem horké kaše – odpovědnost za tuto tragédii nese jedině Evropská komise, Rada, Evropský parlament a jejich ultraliberalismus. Je nutno přijmout naléhavé kroky, a sice zachovat princip kvót po roce 2015, zavést okamžité snížení těchto kvót, aby se zastavil propad ceny mléka, stanovit ceny odpovídající skutečným nákladům samostatných producentů a zavést úplnou transparentnost při určování cen velkými distributory. Zemědělci očekávají důrazná opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písemně. (DE) Zachránili jsme banky, protože jsme museli. To uznali a přijali všichni odpovědní politici.

Nyní jsme konfrontování se situaci v odvětví zemědělství, kde musíme zabránit hrozícímu bankrotu zemědělců, zejména v odvětví mléka a mléčných výrobků, neboť ceny už nepokrývají náklady na výrobu. Je však třeba zajistit, aby náš výrobní potenciál byl dostatečný pro zásobování evropských občanů potravinami vysoké kvality.

Patřím ke generaci, která zažila přídělový systém na potraviny, kdy bylo nutné dělat si zásoby, abychom měli co jíst. Doufejme, že se tato situace už nikdy nebude opakovat. Avšak ti, kdo nikdy nezažili hlad, nechápou, jak je pro Evropu důležitá společná zemědělská politika.

Potřebujeme bezpečné dodávky, a nejen v odvětví energetiky.

Chtěla bych vás požádat, abyste zvážili skutečnost, že pokud příliš mnoho zemědělských farem v příliš mnoha regionech bude nuceno ukončit provoz, protože my nejsme schopni nebo připraveni přijmout nezbytná krátkodobá opatření, která požadujeme ve svém usnesení, cena pro EU a členské státy bude mnohokrát větší než náklady na přijetí příslušných krátkodobých opatření v rámci společné zemědělské politiky.

Armáda nezaměstnaných je už dost velká. Dopustit, aby zemědělské podniky a farmy přišly na mizinu, by bylo nezodpovědné z důvodů sociálních, ekonomických i ekologických.

Doufám, že naše varování budete mít na zřeteli.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně.(ES) Hlasoval jsem pro společný návrh usnesení, třebaže jej pokládám za nedostatečný. Návrh ukončit program mléčných kvót v roce 2015 a do té doby zvyšovat kvótu o 1 % ročně prakticky zlegalizuje přebytky, které v některých zemích již existují, které překračují stanovené kvóty a které jsou vyváženy za velmi nízké ceny, a tlačí tak v mnoha zemích tržní ceny pod výrobní náklady. Komise se snaží uplatňovat opatření, jejichž konečným cílem je deregulace, a tedy liberalizace mlékárenského odvětví v Evropě.

Jsme zcela proti těmto opatřením, neboť slouží zájmům velkých společností, stejně jako reformy společné zemědělské politiky, na úkor drobných producentů. Podporujeme opatření na regulaci odvětví mléka a mléčných výrobků.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) V posledních měsících se na trzích mléka vytvořila situace, která ohrožuje existenci mnoha zemědělců produkujících mléko. Cena jejich produktů zaznamenala strmý propad. Drobné a střední farmy byly zasaženy zvlášť silně a musí čerpat ze svých rezerv, aby přežily. EU proto usiluje o rychlé přijetí opatření. Komise se nejprve příliš dlouho jen váhavě pokoušela bojovat s krizí, za kterou částečně nese odpovědnost, neboť rozhodla zvýšit kvóty dodávek.

Iniciativy Parlamentu, z nichž na většinu tento návrh usnesení také odkazuje, jsou proto tím vítanější. Zahrnují v první řadě zřízení mléčného fondu, pro který bude vyčleněno 600 milionů EUR, opatření na zvýšení poptávky po mléku a mléčných výrobcích, lepší kontrolu kvality a povinnost přesně označovat výrobky. To, že budu hlasovat pro předložený návrh usnesení a pro opatření, která obsahuje, bylo předem jasné, neboť tím podpořím naše zemědělce.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písemně.(FR) Výstražné varování, to je podstatou našeho usnesení, které vyzývá Komisi a Radu k přijetí mimořádných opatření s cílem najít východisko z krize, která s plnou silou dopadá na producenty mléka. V Belgii včera získala tato krize nový rozměr, když v Ciney více než 2 000 zemědělců vylilo 3 miliony litů mléka. Přisuzovat zodpovědnost za to výhradně zrušení kvót je cestou k přerušení diskuse. Proto jsem se postavil proti pozměňovacímu návrhu 28, který vyzývá ke zmrazení kvót a je příliš zjednodušující. Hlavní příčiny spočívají jinde, a sice v poklesu poptávky, v ostré celosvětové konkurenci, a především v nepřijatelných ziskových maržích distribučních společností, které kritizuje řada spotřebitelských organizací. Právě to mě vedlo k tomu, abych v odstavcích 17 a 18, jejichž jsem autorem, požádal Komisi o prošetření, zda se nejedná o kartelové dohody. V sázce je důvěryhodnost Komise. Na druhé straně jsem podpořil pozměňovací návrh 1, který rozšiřuje iniciativu předloženou 16 členskými státy a vyzývá ke znovunastolení rovnováhy mezi různými provozovateli v tomto odvětví. Osobně jsem pro to, aby v každé zemi byla u mléka stanovena minimální cena.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písemně.(FR) Ještě před hlasováním o usnesení o krizi v mlékárenském odvětví jsem předložil a podpořil některé pozměňovací návrhy na krátkodobou regulaci trhu mléka a mléčných výrobků, konkrétně prostřednictvím zmrazení růstu kvót nebo dočasným snížením kvót (o 3 % až 5 %). Všechna tato opatření však Evropský parlament odmítl. Producenti právem očekávají, že Parlament předloží zásadní opatření, které potřebují. Přes určité pozitivní prvky toto usnesení nesplňuje očekávání, a proto jsem se zdržel závěrečného hlasování.

 
  
  

- Společný návrh usnesení: Energetická bezpečnost (RC-B7-0040/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), písemně.(PT) Evropa je silně závislá na dovážené energii. Abychom snížili svou energetickou závislost, musíme přijmout opatření zaměřená na energetickou účinnost, diverzifikaci energetických zdrojů na základě většího využití obnovitelných zdrojů a rozšíření počtu zemí původu a tranzitu. V zájmu zvýšení energetické bezpečnosti je také důležité posílit trhy s energií v celé Evropě. Prioritou musí být plynové vedení a elektrické sítě pokrývající celou Evropu. Zde jsou pro Portugalsko klíčové dva projekty zahrnuté v plánu hospodářské obnovy. Jedná se o propojení elektrických sítí mezi Portugalskem a Španělskem, které pomůže sjednotit pyrenejský trh s elektřinou, a propojení mezi Španělskem a Francií, díky němuž se z Pyrenejského poloostrova nestane energetický ostrov. Komise a Rada jsou vyzývány, aby se co nejvíce snažily podporovat vypracování projektů na využití obnovitelné energie v zemích jižní Evropy, kde jsou v oblasti obnovitelných energií velké možnosti. Jak ukazují mapy rozložení slunečního záření, rozsáhlá území v regionu Alentejo mají největší sluneční potenciál v celé Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně.(PT) Hlasovala jsem pro usnesení Evropského parlamentu o vnějších aspektech energetické bezpečnosti, neboť jsem toho názoru, že pro zajištění bezpečnosti energetických dodávek v Evropské unii bude vytvoření skutečné společné energetické politiky rozhodující. Nicméně při předcházení krizím a přerušení dodávek energie bude nesmírně důležité, aby zároveň řádně fungoval vnitřní trh s energiemi a byly diverzifikovány energetické zdroje. Domnívám se, že v tomto ohledu by jádrem evropských politik měly být rostoucí investice do obnovitelných energií a energetická účinnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně.(PT) Energetická závislost Evropské unie, strategická nutnost jejího snížení a ohrožení stability EU v důsledku této zranitelnosti jsou dobře známé a vede se o nich široká debata.

V tomto směru míra závislosti mojí země daleko překračuje evropský průměr, což svědčí o tom, že v této oblasti naprosto selhávala jedna vláda za druhou, a vyvolává to značné obavy z případné krize na trzích s energií.

Vzhledem ke složitým vztahům s některými našimi hlavními dodavateli, omezené různorodosti energetických zdrojů a nedostatečné kapacitě dodávek mám za to, že je pro všechny členské státy důležité, aby Evropská unie vystupovala na ochranu svých společných zájmů jednotně a dokázala, že v situaci, kdy je třeba vést velice náročná vyjednávání, je umí prosadit.

Rovněž se domnívám, že členské státy se nesmí vyhýbat své odpovědnosti, naopak měly by rozhodnout o obsahu tzv. energetických košů, jejichž všechny hlavní energetické varianty, včetně jaderné, by měly být zkoumány, nestranně posouzeny a využity v praxi, pokud budou shledány výhodnými. Přednost budou mít ty, které bude možno získat nejefektivněji, nejbezpečněji a nejčistším způsobem.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně.(FR) Evropa nebude schopná, minimálně v nejbližší době, se zbavit své závislosti na dodávkách energie ze zemí mimo Evropu. Abychom ovšem tato omezení snížili, musíme rozrůznit formy své závislosti jak z hlediska energetických zdrojů, tak dodavatelských zemí. Upřímně řečeno však nevidím žádný smysl v tom, abychom se nechali sevřít Tureckem, když přesun je motivovaný, jak se zdá, spíše nepřátelstvím k Rusku než obavami z nedostatku energie. Turecko je nutným tranzitním místem pro ten váš slavný plynovod Nabucco, který je systematicky upřednostňován před jinými projekty. Tím by se té zemi dostal do rukou důležitý nástroj k uplatňování nátlaku.

Pokud jde o Desertec, také zde mi uniká, jaký má smysl být závislý na něčem, co je, prozatím, projektem, který je součástí soukromé iniciativy. Skutečně se domnívám, že je v rozporu chtít provádět centralizovanou energetickou politiku, která je v rukách Komise, a zároveň předat odvětví evropské energetiky soukromým provozovatelům, což znamená růst cen, omezení služeb a negativní dopad na výběr energií. A především mám za to, že energie je příliš zásadní otázkou, než abychom její řešení ponechali na úřednících Komise nebo ustoupili několika společnostem motivovaných ziskem.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Tento společný návrh usnesení o vnějších aspektech energetické bezpečnosti obsahuje významné možnosti pro budoucí energetickou politiku Evropy. Za zvlášť důležité považuji podstatné zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v současném energetickém mixu, a proto také podporuji projekt Desertec plánovaný skupinou soukromých investorů.

V nemalé míře se předpokládá snížení závislosti EU na jednotlivých státech, od nichž dosud získáváme fosilní palivo. Plánovaný projekt Nabucco k tomu bohužel nijak nepřispěje, neboť vzhledem k plánovanému přistoupení Turecka k EU tak bude možné EU vydírat. Kvůli přímému vlivu islámského režimu v Turecku by proto měl být projekt ve své nynější podobě zamítnut. Na základě toho jsem se, navzdory četným pozitivním prvkům obsažených v textu, zdržel závěrečného hlasování o textu jako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písemně. Uznáváme různé obavy některých našich spojenců. Z britského hlediska však úsilí o dosažení soudržnějšího přístupu EU k energetické bezpečnosti nevyžaduje Lisabonskou smlouvu ani rozšíření pravomocí Evropské komise. K dispozici jsou již dostatečné mechanismy, které by členským státům při jednání s Ruskem umožnily dosáhnout jednomyslnosti, budeme-li si to přát.

Odkazy v tomto usnesení na Lisabonskou smlouvu jsou velmi nežádoucí. Britští konzervativci ostře vystupují proti ratifikaci této smlouvy a proti dalším pokusům o politickou integraci EU. Mrzí mě také, že v mixu udržitelných a různorodých zdrojů energie chybí jakákoli zmínka o jaderné energii, které bude v příštích letech zapotřebí. Zajištění energetické bezpečnosti je v první řadě úkolem našich vlastních vlád.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí