Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0047/2009

Keskustelut :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Äänestykset :

PV 17/09/2009 - 4.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0020

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 17. syyskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

5. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0026/2009)

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - (EN) Arvoisa puhemies, äänestin Liettuaa koskevaa päätöslauselmaa vastaan, sillä minusta päätöslauselma on ennenaikainen ja tasapainoton reaktio lakiin, joka ei ole vielä edes tullut voimaan, puhumattakaan sen alkuperäisestä sanamuodosta.

On totta, että ihmisoikeudet kuuluvat unionin toimivaltaan. Tässä tapauksessa unioni on kuitenkin hyvin vähällä rikkoa jäsenvaltion täysivaltaisuusperiaatetta, ja tämän vuoksi vastustin päätöslauselmaa, pitäen mielessä myös sen, että sillä olisi kielteinen vaikutus Irlannin kansanäänestykseen huonona esimerkkinä siitä, kuinka jäsenvaltioiden täysivaltaisuutta voidaan kohdella.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). - (PL) Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselmaa vastaan, koska Liettua pystyy itse ratkaisemaan ongelman. Liettuan presidentti on perustanut erityisen työryhmän tarkastamaan lakia, jonka on määrä tulla voimaan vasta vuonna 2010. Lisäksi katson, että päätöslauselma merkitsisi liiallista puuttumista Liettuan kaltaisen suvereenin kansakunnan asioihin. Päätöslauselmassa myös pyydetään Euroopan unionin perusoikeusvirastoa antamaan lausunto laista. Perusoikeusviraston toimivaltaan ei kuulu yksittäisten valtioiden arvioiminen ja lausuntojen antaminen tällaisista tapauksista. Tämä olisi vaarallinen ennakkotapaus.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, olen innokas yhteisön kannattaja ja niin Euroopan perustuslain kuin Lissabonin sopimuksenkin puolestapuhuja. Taistelen myös ihmisoikeuksien puolesta. Tämä päätöslauselma aiheuttaa kuitenkin Euroopalle suurta vahinkoa, varsinkin Irlannin kansanäänestyksen alla, ja siinä käytetään ihmisoikeuksia väärin ideologisissa tarkoituksissa. Liettuan lailla ei ole mitään tekemistä ihmisoikeuksien kanssa, vaan sillä pikemminkin suojataan Liettuan lasten oikeuksia kuin rikotaan niitä. Katson päätöslauselman tämän vuoksi ideologiseksi häpeäpilkuksi. Parlamentin vasemmisto ja liberaalit ovat aiheuttaneet Euroopalle vakavaa haittaa tällä päätöslauselmalla.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Arvoisa puhemies, liettualaiset ystävämme olisivat varmaan toivoneet itselleen jotain muuta. Vapauduttuaan Neuvostoliiton ikeestä he halusivat mahdollisimman nopeasti sen toisen liiton jäseniksi, joka haluaa esiintyä ainutlaatuisena vapaiden kansakuntien liittona. Nyt kuitenkin vaikuttaa jälleen siltä, että yksi valvoja on yksinkertaisesti vaihtunut toiseen, joskin ovelampaan. Nytkään Liettua ei ole enää vapaa: kun Liettuan parlamentti antaa lain alaikäisten suojelemisesta, sitä arvostellaan ankarasti sen ongelmista ja karsastetaan. Ei ole enää ainuttakaan alaa, johon yhteisö ei sekaantuisi, eikä tämä asia todellakaan tule paranemaan tulevina vuosina. Itse asiassa päinvastoin, uusi ihmisoikeuskomissaari – mitäpä nimistä – vahvistaa yhteisön holhousta entisestään. Kiitos teille, jäsen Verhofstadt, kiitos muillekin komission byrokraateille, tästä vapauden tukahduttamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Arvoisa puhemies, katsokaa, kuinka EU:n lainsäädännön tiheikkö kasvaa. Katsokaa, kuinka Brysselin kärhet ulottuvat jokaiseen railoon, jokaiseen kansallisen elämän sopukkaan.

Tällaiset asiat, alaikäisten suojelu, ovat monissa vaalipiireissämme arkaluontoisia ja eettisiä kysymyksiä. Jos me täällä parlamentissa oletamme voivamme säätää lakeja kansallisvaltioille, mihin niitä enää tarvitaan? Eikö röyhkeydellämme ole mitään rajaa?

Haluan tehdä tätä koskevan kantani täysin selväksi: kun Yhdistyneessä kuningaskunnassa käsiteltiin hyvin samankaltaista lainsäädäntöä, jota kutsuttiin luvuksi 28, olin todellakin ainoa sitä vastustava konservatiivi. Olin vuosia edellä muuta puoluettani vaatiessani homoseksuaalien tasa-arvoa, myös tasa-arvoa itsemääräämisoikeuden suojaikärajoissa ja rekisteröidyissä parisuhteissa. Olen iloinen siitä, että muutkin puolueessani ovat nyt omaksuneet tämän kannan.

Mutta minäpä en olekaan liettualainen lainsäätäjä! Tästä asiasta Liettuassa on päätettävä niiden henkilöiden, jotka ovat vastuussa päätöksistään valtion demokraattisten mekanismien ja menettelyjen mukaisesti. Jos emme ole valmiita sallimaan heille tätä, voimme yhtä hyvin panna naftaliiniin omat kansalliset parlamenttimme, muuttaa ne museoiksi ja lukita ovet.

 
  
  

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC–B7–0047/2009)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, monien maatilojen selviytyminen on vakavasti uhattuna. Tämän vuoksi olen iloinen siitä, että olemme tänään hyväksyneet puoluerajat ylittävän päätöslauselmaesityksen maitoalan kriisistä. Pahoittelen syvästi sitä, ettei Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä osallistunut esityksen laatimiseen.

On tehtävä selväksi, ettemme selviydy tästä kriisistä pelkästään komission ehdottamin toimenpitein. Meidän on ennen kaikkea lisättävä maitotuotteiden kulutusta vähentääksemme markkinoiden jännitteitä. Tässä myynnin edistäminen on tärkeämpää kuin varastointi. Rakentavia ehdotuksia, kuten maitojauheen käyttö vasikoiden ruokinnassa, juustotuotteiden vähimmäishintojen määrittäminen, juustonkorvikkeiden selkeät merkinnät sekä voirasvan käyttö jäätelön ja leipomotuotteiden valmistuksessa, on esitetty jo pitkään. Minä en ymmärrä, miksi komissio ei ole jo toteuttanut niitä.

Kehotan komissiota panemaan merkille päätöslauselmaesityksessä esitetyt ehdotukset ja panemaan ne viipymättä täytäntöön.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan selittää, miksi pidättäydyin äänestämästä maitoalan kriisistä. On surullinen tosiasia, että maitoalan tilanne on äärimmäisen kriittinen. Vaikka kuluttajahinnat ovat viime vuosina nousseet 14 prosenttia, maidon ostohinnat ovat laskeneet lähes 40 prosenttia. Monet eurooppalaiset maidontuottajat ovat nyt konkurssin partaalla. Esimerkiksi Tšekin tasavallassa 15 meijeriä on taloudellisesti kliinisesti kuolleita Madetan toimitusjohtaja Teplýn mukaan. Tilanne on kuitenkin ratkaistava järjestelmällisesti alan pitkän ajanjakson hallinnon kautta, ei pelkästään tukien, intervention-ostojen ja yksityisen varastoinnin tukien kaltaisin lyhytaikaisin tukitoimin. Sellaiset ainoastaan vääristävät markkinoita eivätkä estä hintojen epävakautta. Samalla meidän on luotava tasavertaiset toimintaolosuhteet kaikkien jäsenvaltioiden kaikille maanviljelijöille, eikä pelkästään maitoalalla.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Arvoisa puhemies, tämä komission ehdotus on todellakin tervetullut ja järkevä, ainakin taloudelliselta ja poliittisesti realistiselta kannalta. On kuitenkin lisättävä, että jos tarkastelemme tilannetta kaikilta kannoilta, hintojen laskeminen ei ole seurausta pelkästään vähentyneestä kysynnästä.

Meidän on otettava huomioon myös Itävallan ja alppialueiden maidontuottajien ongelmat. Pienet perhetilat eivät voi todellisuudessa kilpailla pohjoisen Saksan ja Alankomaiden valtavien maitotilojen kanssa. Tästä syntyy epätasapaino. Koko maitomäärän vapauttaminen pakottaisi itävaltalaiset maitotilat lopettamaan toimintansa, ja sillä olisi vakavia ja arvaamattomia seurauksia, myös perinteiseen maisemaan.

Euroopan markkinoita dominoisivat muutamat monikansalliset yhtiöt. Voin hyvin kuvitella, mitä seurauksia tästä olisi myös elintarvikkeiden laadun osalta.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, muutaman viime päivän aikana kaikkialla Euroopassa on saatu seurata maidontuottajien oikeutettua protestia, joka koskee hintoja, Euroopan unionin toimettomuutta ja merkintöjen sallimista – ei tulevaisuudessa vaan välittömästi – erityisesti keinotekoisten maitotuotteiden merkintöjen.

Haluamme kuluttajien ruokapöytiin tuoreita tuotteita, tuotteita, joiden alkuperän tunnemme, emmekä muista valtioista tulevaa roskaa: maitojauhetta, jota uskotellaan omien tuottajiemme tuoreeksi maidoksi. Huomenna maitoa kaadetaan pois Padaniassa, kuten muuallakin Euroopassa – ja tämä on merkittävä protesti, sillä siinä vaalitaan omien tuotteidemme laatua. Me eurooppalaiset haluamme syödä oman alueemme terveellistä ruokaa: hyvää, tuoretta maitoa, jota minäkin tietysti juon. Padaniassa juomme tuottajiemme uhrauksen muistolle, ja sitä Euroopan on suojeltava.

Euroopan komission jäsen jätti pitkään kypsytetyn juuston säännösten ulkopuolelle, se suojelee ainoastaan maitojauheen tuottajia. Tämä on häpeällistä!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Arvoisa puhemies, elämme aikoja, joina maidontuottajat tekevät päivittäin itsemurhia, jopa Ranskan kaltaisissa rikkaissa länsivaltioissa. Tämä on siis valtava murhenäytelmä. Äänestin molempien jäsen De Castron mietintöjen puolesta, sillä tarvitaan välittömiä, kiireellisiä toimia. Tiedämme kuitenkin, että maitojauhetta ja voita on varastoitu interventiovarastoihin. Ne otetaan ulos interventiovarastoista, jolloin ne ainoastaan laskevat jälleen hintoja. Tämä on yksi ongelmistani.

Toinen ongelma on se, että toimenpide auttaa todennäköisemmin suuria kuin pieniä tiloja. Meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että pientilalliset tarvitsevat välittömästi apua perustoimeentuloonsa, kun taas suurtilallisten osalta se auttaisi vain säilyttämään tai lisäämään voittoja. Tarvitaan perustavaa laatua olevia muutoksia. Meidän on lopultakin taattava elintarvikeomavaraisuus sen sijaan, että käyttäisimme WTO:n sanelemaa vapaakauppamallia. Kuten muut puhujat ovat ennen minua jo todenneet, tarvitsemme paikallisten viljelijöiden paikallisesti tuottamia elintarvikkeita.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Arvoisa puhemies, kaikkien puheenvuoron käyttäneiden tavoin olen tietoinen maataloussektorin kriisin laajuudesta. Kuka tahansa maanviljelijöitä edustava on siitä tietoinen. Kriisin on kuitenkin synnyttänyt nykyinen maatalousjärjestelmämme – yhteinen maatalouspolitiikka – jolla on ollut kohtalokas vaikutus kotiseutuni maanviljelijöihin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eikä pelkästään maanviljelijöihin, vaan myös kuluttajiin, veronmaksajiin sekä todellakin kolmannen maailman köyhiin, jotka eivät pääse markkinoille ja joiden niskaan ylijäämät hylätään.

Olimme asteittain siirtymässä Euroopan unionissa pois suorien tukien järjestelmästä, jolla oli tuhoisia vaikutuksia niin ympäristöön kuin talouteenkin, ja nyt palaamme vauhdilla takaisin. Voin kertoa teille, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa ihmiset muistavat hyvin, kuinka maitokiintiöjärjestelmä toimi. Meille annettiin kiintiö, joka oli pienempi kuin kansallinen tuotantomme, joten muistamme hyvin, kuinka brittiläiset maanviljelijät käyttivät maitoa lannoitteena tai kaatoivat sitä viemäriin, ja joutuivat sitten tuomaan maitoa Alankomaista, Ranskasta ja muista Euroopan unionin osista vastatakseen kysyntään. Olimme juuri pääsemässä tästä, ja nyt parlamentti on äänestänyt järjestelmän palauttamisesta.

Sen, joka luulee Euroopan unionin edistyvän suuntaan, jossa tehdään vähemmän ja siirretään valtaa, on vain todettava tämänpäiväisen äänestyksen tulos.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - (EN) Arvoisa puhemies, viime viikolla julkaistiin uudelleen useita The Beatlesin albumeja digitaalisesti remasteroituina. Tällä viikolla keskustelemme maitokiintiöjärjestelmästä remasteroituna. Ensi näkemältä niillä ei vaikuta olevan paljon yhteistä, kunnes pohdimme yhden Beatlesin kappaleen, Back in the USSR, nimeä. Minusta se sanoo kaiken. Tässä meillä on järjestelmä, jonka hinnat ja kiintiöt määrittävät byrokraatit, eivät kuluttajien tarpeet tai edes tuottajien tarpeet. Tässä meillä on järjestelmä, jossa kuluttajat maksavat kaksinkertaisia hintoja ja korkeampia veroja tukeakseen järjestelmää, joka ei valittanut korkeista hinnoista.

Muista Martin Schulzin viime vaalikauden lopulla todenneen lopultakin nähneensä PPE-ryhmän sosialidemokratisoituneen. No, itse asiassa minusta hänen unelmansa on edennyt, ja nyt me havaitsemme EU:n muistuttavan Neuvostoliittoa. Toivommeko me todellakin olevamme EUSSR?

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE). - (DA) Arvoisa puhemies, me tanskalaiset liberaalit tunnemme suurta sympatiaa maanviljelijöitä kohtaan, jotka kohtaavat aikamme suuria taloudellisia haasteita, ja itse asiassa tunnemme myös suurta sympatiaa sitä ajatusta kohtaan, että annetaan lyhytaikaista tukea sitä tarvitseville. Ainoa ongelma on se, etteivät lyhytaikaiset institutionaaliset tukijärjestelmät koskaan jää lyhytaikaisiksi useista hienoista aiejulistuksista huolimatta. Niistä tulee aina lopulta pysyviä, ja sen kaikki me, jotka olemme osallistuneet niiden täytäntöönpanoon täällä tai kansallisissa parlamenteissa, hyvin tiedämme. Tämän vuoksi pelkäämme – ja meistä niin kuuluukin tehdä – että tässä päätöslauselmassa suositellut toimenpiteet sekä myös komission aloitteet johtavat tässä valossa tosiasiallisesti jatkuvalle tielle pois siitä erinomaisesta uudistusprosessista kohti tehokasta maataloutta, josta komission jäsen on vastannut, emmekä tämän vuoksi voi hyväksyä tätä päätöslauselmaa.

 
  
  

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC–B7–0040/2009

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - (EN) Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselman puolesta, sillä energian toimitusvarmuus on tällä hetkellä hyvin tärkeä asia kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille.

Venäjän ja Ukrainan välinen hiljattainen kriisi osoitti selvästi energia-alan nykyiset ongelmat ja erityisesti tiettyjen jäsenvaltioiden täydellisen riippuvuuden yksittäisistä maakaasun toimittajista.

Baltian maat, jotka ovat eristyksissä muusta Euroopasta, ovat Itä-Euroopan maakaasun toimittajien armoilla. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan kehittää kattavaa yhteistä energiapolitiikkaa, joka perustuu solidaarisuuteen, energialähteiden monipuolistamiseen ja yhteisten etujemme puolustamiseen.

Käytän tilaisuuden hyväkseni ja kiitän komissiota sekä erityisesti puheenjohtajavaltio Ruotsia Itämeren strategian esittämisestä, sillä se mahdollistaa rakennerahastojen tehokkaan hyödyntämisen entistä vaikuttavammin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Olen vakuuttunut siitä, että asianmukaisesti täytäntöönpantuna strategiasta tulee alueellisen menestymisen esimerkki.

Lopuksi haluan kehottaa komissiota ottamaan johtoaseman Itämeren strategian täytäntöönpanossa, jotta voidaan varmistaa, etteivät yksittäisten jäsenvaltioiden edut joissakin tapauksissa sivuuta yhteisiä strategisia tavoitteita.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska energiakysymys on merkittävä koetus eurooppalaiselle solidaarisuudelle. Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä tässä asiassa.

Energiapolitiikka on yhdistettävä ulkopolitiikkaan. Komission on myös tarkasteltava energialähteiden monipuolistamista toimitusvarmuuden takaamiseksi eri jäsenvaltioissa. Ilmastonmuutoksen torjuminen merkitsee sitä, että hiileen perustuva energia voi kohdata huonoja rahoitusoloja. Silloin hinnankorotukset vaikuttavat kansalaisiin. Meidän on korkea aika ottaa käyttöön yhteinen EU:n laajuinen politiikka tällä alalla. Komission on ilmaistava selkeästi, että se tuomitsee niiden jäsenvaltioiden itsekkään asenteen, jotka eivät pidä vaarallisena riippuvuutta yhdestä toimittajasta, esimerkiksi Venäjään luottamista maakaasun osalta.

Meidän on ryhdyttävä toimiin. Euroopan komission ja energiasta vastaavan komission jäsenen on ilmaistava poliittinen tahtonsa selkeästi.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Arvoisa puhemies, äänestin tämän päätöslauselman puolesta ja selitän, miksi tein niin. Euroopan unioni on riippuvainen energian tuonnista. Energian kulutus kasvaa jatkuvasti, mutta luonnonvarat ovat rajallisia. Energiavarmuus edellyttää samanaikaisesti sekä energialähteiden ja toimitusreittien monipuolistamista että hyvin tehokkaita jäsenvaltioiden välisiä yhteenliitäntöjä, joita parhaillaan työstetään erilaisissa hankkeissa. Yhteisö rahoittaa Romanian ja sen naapurimaiden Unkarin ja Bulgarian välisiä kaasuputkia. Totesin, että olemme nyt näin pitkällä, mutta mitä meidän on vielä tehtävä?

Haluan tehdä kenties uskaliaan mutta yksinkertaisen vertailun sähköenergiaan. Tällä hetkellä taloihimme tulee sähkövirta, emmekä me tiedä mistä se tulee. Monipuolistetun maakaasuverkon ja lukuisten toimitusverkkojen on tarjottava meille mahdollisuus saavuttaa täsmälleen sama tavoite: taata kaasutoimitukset kaikissa tilanteissa, tilanteesta riippumatta. Tämän vuoksi kannatin ja kannatan edelleen Nabucco-hanketta, mutta myös uusiutuvien energialähteiden monipuolistamista samanaikaisesti.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Paolo De Castro (A7-0005/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin ehdotuksesta neuvoston asetukseksi voita ja rasvatonta maitojauhetta koskevien vuosien 2009 ja 2010 interventiojaksojen osalta laaditun mietinnön puolesta, koska katson nämä toimenpiteet jatkoksi niille myönteisille toimille, joilla on ollut välitön vaikutus ylituotannon sääntelyssä maitoalan markkinoilla. Viimeisten 12 kuukauden hintojen lasku maidon maailmanmarkkinoilla on seurausta yleisestä tuotannon kasvusta ja maailmanlaajuisen kysynnän vähenemisestä talous- ja rahoitusalan kriisin vuoksi. Tämä oikeuttaa jatkamaan voita ja maitojauhetta koskevia julkisia interventioita.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Italialaisen kollegani Paolo De Castron mietinnön perusteella äänestin yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevasta asetuksesta poikkeamista voita ja rasvatonta maitojauhetta koskevien vuosien 2009 ja 2010 interventiojaksojen osalta koskevan neuvoston asetusehdotuksen puolesta. Kaikkien elintarvikkeiden hintojen räjähdettyä maailmanlaajuisesti vuonna 2007, myös maidon, hinnat ovat viimeisten 12 kuukauden aikana romahtaneet. Tuen komissiota, joka vuoden 2009 alussa otti käyttöön tuen voin yksityiselle varastoinnille tukeakseen markkinoita. Koska tilanne on poikkeuksellinen, kannatan nykyisen voita ja rasvatonta maitojauhetta koskevan julkisen interventiojakson jatkamista 28. helmikuuta 2010 asti tarjouskilpailun kautta. Lisäksi, koska maitoalan markkinoiden toipumisen edellyttämä aika on vielä epävarma, tuen komissiolle annettua lupaa jatkaa vuosien 2010/2011 interventiojaksoa, edelleen tarjouskilpailun avulla, jos markkinaolot sitä edellyttävät.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Mietintö koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevasta asetuksesta poikkeamiseksi voin ja rasvattoman maitojauheen interventiojaksojen osalta. Koska maitoalalla on vakava kriisi, äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt ja Cecilia Wikström (ALDE), kirjallinen. (SV) Olemme täysin tietoisia siitä, että maidontuottajien tilanne on kestämätön. Olemme kuitenkin yhtä lailla tietoisia ja vakuuttuneita siitä, etteivät EU:n interventiot ole ratkaisu. Nyt on tullut aika siirtyä markkinaperusteiseen ja vakuutusperusteiseen järjestelmään, joka vapauttaa maanviljelijät järkyttämättä kotimaisia tai maailmanlaajuisia markkinoita. On myös korkea aika tarkastella kilpailutilannetta laajan tuotantoteollisuusalan ja lähes yhtä laajan elintarviketeollisuusalan osalta, jotka ovat maanviljelijän ja kuluttajien välissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen.(PL) Haluan todeta seuraavaa maitokiintiöiden jäädyttämistä koskevista tarkistuksista. Ensinnäkin, ei ole syytä olettaa, että ehdotettu tuotantokiintiöiden kasvattaminen (YMP:n tarkistuksen jälkeen) vaikuttaisi alan kriisiin.

Toiseksi kiintiöiden jäädyttäminen (jota Euroopan parlamentin päätöslauselman tarkistuksissa ehdotetaan) kohdistuisi maanviljelijöihin niissä valtioissa, jotka ovat juuri täyttämäisillään kiintiönsä. Olisi epäreilua ja jopa moraalitonta muuttaa sääntöjä pelin tässä vaiheessa. Kolmanneksi haluan muistuttaa teitä siitä, että vuoden 2002 Kööpenhaminan huippukokouksessa neuvottelimme (ja Puola osallistui neuvotteluihin) maitokiintiöistä tietäen, että kiintiöitä sovellettaisiin vuoteen 2007. Luxemburgissa kiintiöjärjestelmää jatkettiin vuoteen 2014 ilman meitä tai äänioikeuttamme.

Emme voi ratkaista maitoalan ongelmia antamalla joillekin tuottajille mahdollisuuksia parantaa asemaansa muiden tuottajien kustannuksella. Ajatuksillamme ja toimillamme on pyrittävä antamaan kaikille mahdollisuus, riippumatta siitä, mistä valtiosta he ovat, kenties 15 vanhasta jäsenvaltiosta tai sitten 12 uudesta jäsenvaltiosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (S&D), kirjallinen. (DE) Kannatan komission lyhyen aikavälin ratkaisua voin ja maitojauheen ostamiseksi. Vaadin maitoalan kriisiin kuitenkin pitkän aikavälin ratkaisua, esimerkiksi joustavaa määrien valvontaa, kustannukset kattavien maidon hintojen toteuttamiseksi. Maidon ylituotantoon on puututtava kansallisella tasolla vaatimalla yhteisön vaatimusten noudattamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Maitoalan kriisi on johtanut myös voin ja maitojauheen hinnan romahtamiseen. Olen tyytyväinen komission ehdotukseen markkinoiden tukemisen jatkamisesta ja interventiojakson jatkamisesta 28. helmikuuta 2010 asti. Toivottavasti tämän johdosta markkinat elpyvät ja hinnat jälleen määrittyvät kysynnän ja tarjonnan perusteella. Katson kuitenkin, että lyhytaikainen interventio on tarpeen, ja äänestin sen vuoksi esittelijän ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), kirjallinen. (IT) Maidontuotantoalan vakava kriisi vaarantaa koko maidontuotannon selviytymisen. Minusta tämän vuoksi on perusteltua vastustaa edelleen yksittäisten kiintiöiden hallintaa, sillä se merkitsisi itse asiassa vuoden lopun korvausten syrjäyttämistä, ja korvausmekanismi puolestaan on ratkaisevan tärkeä italialaisessa tuotantojärjestelmässä. Kannatan pikemminkin interventiohintojen väliaikaista nostamista, aloitteita ja toimenpiteitä tasapainon saavuttamiseksi alalle, entistä paremman tiedon tarjoamista kuluttajille sekä alkuperämerkintöjä maitotuotteisiin, mikä on hyvin tärkeää.

Erityisesti tasapainon palauttamiseksi kysynnän ja tarjonnan välille meidän on tuettava yksittäisten jäsenvaltioiden kiintiöiden osittaista väliaikaista jäädyttämistä koskevaa ehdotusta ja tarjottava korvausmekanismi tuottajille, jotka joutuvat luopumaan osasta karjaa suhteessa jäädytettyyn maitokiintiöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen. (RO) Euroopan unioni käy läpi yhtä maitoalan syvimmistä kriiseistä ikinä, ja se johtuu tuotannon kasvusta ja maailmanlaajuisen kysynnän merkittävästä vähentymisestä. Kun otetaan huomioon eurooppalaisten maidontuottajien surkea tilanne, meidän on jatkettava julkista interventiojaksoa (rasvattoman maitojauheen ja voin ostamista ja varastointia) ainakin ensi vuoden helmikuuhun tai tarvittaessa vuoteen 2011. Minusta me emme voi seurata sivusta, kun eurooppalaisia maatiloja lakkautetaan, koska vuoden kuluttua meidän olisi tuotava maitoa ja maitotuotteita yhteisön ulkopuolelta. Kun otamme huomioon myös sen, etteivät terveysstandardit ole lähelläkään meidän vaatimiamme, meillä on liian paljon hävittävää. Tämän vuoksi mietintö on tervetullut. Jotta voisimme todella ratkaista maitoalan ongelman meidän on kuitenkin toteutettava toimenpiteitä, sillä tämä tuotevarasto merkitsee huomattavien varojen myöntämistä, ja on mahdollista, että varasto koska tahansa osoittautuu hyödyttömäksi. Meidän on nyt investoitava kestävään maatalousjärjestelmään, joka täyttää elintarviketarpeemme, vaikka olisimme keskellä rahoitusalan kriisiä, jotta voimme estää elintarvikekriisien ilmaantumisen myöhemmin.

 
  
  

– Mietintö: Paolo De Castro (A7-0004/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tällä ehdotuksella muutetaan nykyistä viljelijöille maksettavien suorien tukien järjestelmää. Koska mielestäni tällaista muutosta tarvitaan, äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen. (RO) Olemme uuden vaalikautemme alussa ja asetamme ensisijaisia tavoitteita Euroopan unionin politiikalle tulevaisuudessa. Tiedän, että meitä houkuttaa huomiomme kiinnittäminen tiettyihin asioihin, jotka katsomme hyvin tärkeiksi, ja muiden sivuuttaminen. Tästä haluan huomauttaa, että voimme luopua monesta asiasta, mutta emme voi luopua syömisestä. Tämän vuoksi maatalouden on edelleen oltava EU:n painopisteala. Katson, että meidän on nostettava maanviljelijöiden tuen vähimmäismäärä yli komission ehdottaman 15 000 euron sekä lisättävä määrärahoja maidontuotantoalan tukemiseksi. Suosittelen painokkaasti tukea maitoa ja lihaa tuottaville maanviljelijöille markkinoiden vakauttamiseksi sisällyttämällä nämä valtiotuen väliaikaiseen kriisikehykseen.

Lisäksi suorien tukien järjestelmissä on otettava huomioon uusien jäsenvaltioiden erityispiirteet, sillä niissä maataloudella on merkittävä asema kansantaloudessa, ja varmistettava maatalouden tuen jatkuminen, jotta ne voivat selviytyä rakenteellisista ongelmistaan ja saavuttaa lähentymistavoitteet, tukemalla maatalousalan kehitystä ja poistamalla eroavuuksia tehokkuudessa ja kilpailukyvyssä suhteessa vanhoihin jäsenvaltioihin.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: SWIFT B7-0038/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. − (EN) Terrorismin vastainen taistelu on ollut merkittävässä asemassa parlamentin esityslistalla. Meidän on kuitenkin löydettävä oikea tasapaino turvatoimenpiteiden sekä kansalaisvapauksien ja perusoikeuksien suojelun välillä. Meidän on myös varmistettava äärimmäinen yksityisyyden suojan ja tietosuojan kunnioittaminen. Tasapainon ja oikeasuhtaisuuden on oltava keskeiset periaatteet, joihin terrorismin vastainen taistelu perustuu. Euroopan unioni on aina osoittanut tiukkaa sitoutumista kansalaisten yksityisyyden suojaan, ja tämän on jatkuttava. Yhteisö perustuu oikeusvaltion periaatteisiin, ja kaikessa eurooppalaisten henkilötietojen siirrossa kolmansiin maihin on noudatettava oikeusturvatakeita ja puolustuksen oikeuksia.

Sanomattakin on selvää, että tietojen siirrossa on noudatettava tietosuojalainsäädäntöä niin kansallisella kuin yhteisönkin tasolla. SWIFT on keskeinen infrastruktuuri, ja meidän on varmistettava, että tiedonsiirtoa koskevat pyynnöt ovat asianmukaisesti perusteltuja, perustuvat kohdennettuihin ja tiukasti tuomioistuimen hyväksymiin tapauksiin. Yhteisön on otettava tiukka kanta neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa sen varmistamiseksi, ettei SWIFT-tietoja voida käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin terrorismin rahoituksen tutkimiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ja Åsa Westlund (S&D), kirjallinen. (SV) Me sosialidemokraatit olemme päättäneet pidättäytyä äänestämästä tarkistuksesta 1. Demokraattisen valvonnan kannalta on ratkaisevan tärkeää, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit saavat tutustua asiakirjoihin ja neuvotteluohjeisiin ennen Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa käytäviä neuvotteluja maksuvälitystietojen antamisesta. Euroopan kansalaisten on voitava luottaa siihen, ettei heidän pankkitietojensa antaminen ole kansallisen tai yhteisön lainsäädännön vastaista. Samalla olemme tietoisia siitä, kuinka tärkeää on voida tutkia terrorismiin liittyviä rikoksia tehokkaasti tulevaisuudessa, mutta se ei saa tapahtua mihin hintaan tahansa demokratian kustannuksella.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin suunnitellusta kansainvälisestä sopimuksesta maksunvälitystietojen antamisesta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön käyttöön terrorismin ja terroristien rahoittamisen estämiseksi annetun yhteisen päätöslauselman puolesta. Kansalaisten edustajina ja koska olemme kuitenkin tietoisia tämän asian arkaluontoisuudesta, joka koskee perusoikeuksia, me vaadimme vahvoja takeita ennen minkäänlaisen SWIFT-sopimuksen allekirjoittamista Yhdysvaltojen kanssa. Takeet ovat seuraavat: että tietoja annetaan ainoastaan terrorismin torjuntaa varten, että vastavuoroisuusmekanismi velvoittaa Yhdysvallat antamaan vastaavat maksuvälitystiedot yhteisön viranomaisten pyynnöstä, että väliaikaisen sopimuksen voimassaolo rajataan enintään 12 kuukauteen ja että uudesta sopimuksesta neuvotellaan myöhemmin, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien täysimääräisellä osallistumisella.

Haluan myös, että salaisuuden verho, joka on suuressa määrin peitellyt tätä asiaa, poistetaan ja että meille Euroopan parlamentin jäsenille annetaan paljon tähänastista enemmän tietoa menettelyistä, joista tässä sopimuksessa määrätään.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Suunnitellun kansainvälisen sopimuksen mukaan maksunvälitystietoja annetaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön käyttöön terrorismin ja terroristien rahoittamisen estämiseksi. Maksunvälitystietojen antaminen ulkopuoliselle valtiolle on kansalaisten perusoikeuksiin kohdistuva vakava rikkomus, varsinkin kun tietojen saaja on Amerikan yhdysvallat.

Yhdysvallat on osoittanut monta kertaa aiemmin, ettei se suhtaudu vakavasti tietosuojaan, varsinkaan jos kyse on hallituksen hankkeiden ja tavoitteiden saavuttamisesta ja täytäntöönpanosta. Vaikka päätöslauselmaesityksellä on hyvä tarkoitus suojella Euroopan kansalaisia, ei näiden tärkeiden tietojen asiatonta käyttöä voida sulkea pois. Äänestin tämän vuoksi päätöslauselmaesitystä vastaan.

 
  
  

- Päätöslauselmaesitys: EY/Tadžikistan B7-0025/2009

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tadžikistanilla on merkittävä maantieteellinen asema, sillä se sijaitsee keskeisellä risteysalueella Euroopan ja Aasian välissä, joten sillä on merkittävä asema alueen vakauden vahvistamisessa. Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, jolla pyritään määrittämään useita merkittäviä seikkoja, joita Tadžikistanissa on tarkasteltava.

 
  
  

– Mietintö: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. − (EN) Olen hyvin tyytyväinen ehdotettuun EY:n ja Tadžikistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen, joka muodostaa kehyksen EU:n tulevalle yhteistyölle Tadžikistanin kanssa. Keski-Aasian alue on yhteisölle hyvin merkittävä taloudelliselta ja poliittiselta kannalta, ja sopimus auttaa vahvistamaan ja lujittamaan EU:n poliittisia, taloudellisia ja kaupallisia suhteita sekä sen läsnäoloa Tadžikistanissa ja Keski-Aasiassa yleisesti.

Lisäksi se edistää osaltaan myös talouskasvua ja kestävän kehityksen tukemista, köyhyyden torjumista ja vakautta Tadžikistanissa ja Keski-Aasian alueella. Olen iloinen havaitessani, että sopimukseen sisältyy myös terrorismin ja joukkotuhoaseiden, ihmiskaupan, huumekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisia toimia. Vastedes niin EU kuin Tadžikistankin sitoutuvat tiiviiseen poliittiseen vuoropuheluun, joka avaa mahdollisuuden syventää suhteita hyvin monilla aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) EU käynnisti vuonna 2007 Saksan puheenjohtajakaudella Keski-Aasian strategian, jolla pyrittiin uuteen assosiaatioon. Tadžikistanin kanssa tehtävä sopimus on osa tätä strategiaa, ja on todettu sen päätavoitteen koskevan alueen luonnonvaroja, erityisesti maakaasua. Äänestin Euroopan unionin ja Tadžikistanin tasavallan välistä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevaa mietintöä vastaan, koska EU on kiinnostunut kyseisestä valtiosta vain sen luonnonvarojen ja maantieteellisen sijainnin vuoksi, sillä Tadžikistan on Afganistanin ja Kiinan rajanaapuri.

EU:n suhteiden kolmansiin maihin on perustuttava muihin intresseihin, yhteisiin etuihin, kunnioittaen aina molempien osapuolien suvereniteettia ja luonnollisesti kunnioittaen niiden luonnonvarojen hallintaa.

 
  
  

– Yhteinen päätöslauselmaesitys: Liettuan tilanne lain alaikäisten suojelemisesta antamisen jälkeen (RC-B7-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (ECR), kirjallinen. − (EN) Minä ja brittiläiset konservatiivikollegani olemme pitkälti samaa mieltä mietinnön kanssa. Kannatamme edelleen koko sydämestämme yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien tarjoamista ihmisille heidän vammaisuudestaan, rodustaan, uskonnostaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta, ja kammoamme syrjintää sen kaikissa muodoissa. Meillä on kuitenkin vakavia epäilyksiä perusoikeusviraston ja Euroopan unionin puuttumisesta asioihin, joiden katsomme kuuluvan yksittäisille kansallisvaltioille.

Tästä syystä olemme päättäneet pidättyä äänestämästä päätöslauselmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (ECR), kirjallinen. − (EN) Euroopan konservatiivit ja reformistit kannattavat vahvasti kaikkien tasavertaista kohtelua heidän rodustaan, uskonnostaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai vammaisuudestaan riippumatta, ja tuomitsemme jyrkästi syrjinnän sen kaikissa muodoissa.

Meillä on kuitenkin vakavia epäilyksiä perusoikeusviraston ja Euroopan unionin puuttumisesta asioihin, joiden katsomme kuuluvan yksittäisille kansallisvaltioille. Koska Liettua on demokraattinen valtio, katsomme, että Liettuan parlamentin ja liettualaisten on päätettävä tästä asiasta.

Sen vuoksi emme tukeneet päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta, sillä katson, että Liettuan parlamentin 14. heinäkuuta 2009 hyväksymää lakia, jonka mukaan "suoraan alaikäisille tapahtuva julkinen tiedottaminen", jossa "kannustetaan homoseksuaalisiin, biseksuaalisiin tai moniavioisiin suhteisiin", on kiellettyä, koska se "vaikuttaa haitallisesti alaikäisten kehitykseen", on kiireellisesti tarkistettava. Euroopan unionin periaatteiden mukaan syrjintä kaikissa muodoissaan ja erityisesti seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on poistettava, ja tämän vuoksi perusoikeusviraston on annettava lausuntonsa kyseisestä laista ja sen tarkistuksista EU:n perussopimusten ja EU:n lainsäädännön osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Meille tänään esitetty päätöslauselmaesitys on todellakin ällistyttävä. Sormella osoitetaan valtiota, koska sen demokraattisesti valittu parlamentti tarkistaa parhaillaan lakia, jolla – suurimmassa osassa jäsenvaltioita voimassa olevien lakien tavoin – pyritään suojelemaan alaikäisiä ja joka koskee erityisesti näiden suojelemista homoseksuaalisiin, biseksuaalisiin tai moniavioisiin suhteisiin kannustamiselta. Mikä voisi olla luonnollisempaa, kun kyseessä ovat lapset? No nyt se vaikuttaa olevan syrjintää, ja koko EU hyökkää Liettua-parkaa vastaan sen syyllistyttyä käännyttämisen kieltämiseen ja perhearvojen korostamiseen.

Vielä ällistyttävämpää on se, että Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä, joka teoriassa esiintyy kristillisdemokraatteina ja tiettyjen moraalisten arvojen vaalijana, on allekirjoittanut tämän vasemmiston käynnistämän hulluuden. Kuten tavallista, lasten oikeuksilla ei ole arvoa tiettyjen lobbausryhmien painostuksen edessä. On todettava, että aikoinaan eräät parlamentin jäsenet puolustivat pedofiliaa yleismaailmallisen vapauden nimissä ja kaikkien oikeutta seksuaalisuuteen nuoresta iästä riippumatta. Päätöslauselma ei ole pelkästään rikollinen, se on kuvottava!

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta laaditun päätöslauselman puolesta, sillä laissa kielletään alaikäisten saatavilla olevat tiedot homoseksuaalisuudesta. Laki on täysin vastoin yhteisön lainsäädäntöä, erityisesti mitä tulee seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjuntaan, sen sisältö on laajasti homofobinen ja sillä estetään myös ilmaisunvapaus. Kansalaisjärjestöt, muiden muassa lesbojen ja homojen kansainvälinen järjestö ILGA, Amnesty International ja Euroopan neuvosto ovat laajalti tuominneet sen. Meidän on tarjottava nuorille näkemys monimuotoisesta yhteiskunnasta, joka perustuu toisten kunnioittamisen periaatteeseen, olivatpa nämä kuinka erilaisia tahansa. Euroopan komission on omalta osaltaan perussopimusten vartijana toimittava vastuullisesti ja aloitettava rikkomismenettely Liettuaa vastaan, jos se pysyttäytyy päätöksessään. Tällä äänestyksellä kehotamme Liettuan parlamentin edustajia ryhdistäytymään ja hylkäämään kyseisen tekstin, joka merkitsee paluuta menneisyyteen, jonka minä henkilökohtaisesti tuomitsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness ja Gay Mitchell (PPE), kirjallinen. − (EN) Tämä on Euroopan parlamentin Fine Gael -puolueen valtuuskunnan puolesta annettu äänestysselitys. Fine Gael -puoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet pidättäytyivät äänestämästä Liettuaa koskevassa asiassa, koska sikäläinen lainsäädäntöprosessi ei ole vielä päättynyt. Kun lainsäädäntömenettely Liettuassa on saatettu päätökseen, voidaan tarkastella sitä, onko se ristiriidassa EU:n perussopimusten kanssa. Tämä on tavanomainen ja asianmukainen menettely. Toteamme myös, että päätöslauselmassa asetetaan yksi syrjinnän muoto muiden edelle, ja se on itsessään yksi syrjinnän muoto.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), kirjallinen. – (PL) Äänestin päätöslauselmaa vastaan, sillä se voisi muodostua Euroopan unionille vaaralliseksi ennakkotapaukseksi. Minusta sen sisältö ja aihe ovat ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa. Tällaiset päätöslauselmat voivat lisätä euroskeptisyyttä, sillä ne todistavat EU:n taipumusta puuttua EU:n jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin. EU:n jäsenvaltioiden sisäisiä asioita koskeva puuttumattomuusperiaate ei ole ehdoton periaate, mutta Liettuassa ei tapahdu mitään sellaista, mikä pakottaisi meidät toimimaan. Niiden, jotka toivovat entistä parempaa yhteisöä, on äänestettävä päätöslauselmaa vastaan. Se on minun päätökseni syy. Paljon kiitoksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) Liettuan parlamentti on hyväksynyt tarkistuksia lakiin alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta. Lailla pyritään estämään julkinen tiedottaminen, jossa "kannustetaan homoseksuaalisiin … suhteisiin" tai joka "uhmaa perhearvoja".

Tämän vuoksi Liettuan viranomaisten on muutettava lakia tai kumottava se ja pidättäydyttävä hyväksymästä tarkistuksia rikoslakiin ja hallintolakiin varmistaakseen, että lainsäädäntö on kansainvälisessä oikeudessa ja yhteisön lainsäädännössä vaalittujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien mukaista.

Kun Liettuan uusi presidentti kehotti Liettuan parlamenttia harkitsemaan lakia uudelleen, se oli askel oikeaan suuntaan. On varmistettava, että laki noudattaa oikeusvaltion, oikeusvarmuuden ja oikeudellisen selkeyden perustuslaillisia periaatteita ja ettei se vaaranna avoimen yhteiskunnan ja moniarvoisen demokratian takeita.

Näistä syistä ja koska kyseistä lakia on tarkistettava kiireellisesti, äänestin Euroopan parlamentin yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin päätöslauselmaa vastaan, sillä se on vaarallinen ennakkotapaus, koska siinä esitetyt kannat eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia ja merkitsevät puuttumista jäsenvaltion parlamentin suvereeneihin toimiin sellaisessa vaiheessa, jossa laki ei vielä ole edes tullut voimaan.

 
  
  

– Yhteinen päätöslauselmaesitys: Maitoalan kriisi (RC-B7-0047/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Kannatin päätöslauselmaan esitettyä tarkistusta 28 ja äänestin sen puolesta. Siinä kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita välittömästi hyväksymään ylimääräisiä toimenpiteitä puuttuakseen yhteisön tuotannon nykytasoon jäädyttämällä väliaikaisesti kiintiöiden lisäykset, joista päätettiin viimeisimmän yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä. Äänestin sen puolesta koska tarkistus koski kaikkien portugalilaisten maidontuottajien etuja ja erityisesti sitä kannattivat Azorien maidontuottajat. Pahoittelen tämän vuoksi sitä, ettei tarkistus saanut Euroopan parlamentin jäsenten enemmistön tukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S-D), kirjallinen. − (EN) Äänestin yhteisen päätöslauselman puolesta, koska päinvastoin kuin Euroopan komission maitotuotteiden hintojen merkittävää nousua koskeneessa ennusteessa esitettiin, maitoalan markkinat todistavat dramaattista heikentymistä, ja hinnat laskevat interventioista ja vientituesta huolimatta. Monien jäsenvaltioiden talous on vahvasti riippuvainen maataloudesta. Valitettavasti kuluttajien maataloustuotteista supermarketeissa maksamien hintojen ja tuottajien saaman hinnan välillä on suuri ero. Monet EU:n maidontuottajat ovat nyt vakavassa vaarassa ja joutuvat myymään maitotuotteita alle tuotantokustannusten. Komission on toteutettava tarvittavat toimenpiteet niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä tästä kriisistä selviytymiseksi ja EU:n maitoalan markkinoiden pelastamiseksi. Tämän osalta kannatan vahvasti kehotusta perustaa EU:n maitorahasto tuottajien ja maatilojen investointien tukemiseksi. Jos haluamme hyvin toimivat maitoalan markkinat, meidän on tuettava maatilojen nykyaikaistamisinvestointeja, pientuottajia ja nuoria maanviljelijöitä. Ennen kaikkea meidän on varmistettava, että maanviljelijät saavat tuotannostaan oikeudenmukaisen ja riittävän korvauksen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Tilanne maitoalan markkinoilla on heikentynyt viimeisten 12 kuukauden aikana, kun maidon hinta on laskenut alle 21 senttiin litralta, ja monille maanviljelijöille ei ole jäänyt muuta mahdollisuutta kuin myydä maitotuotteita tappiolla. Tilanne on äärimmäisen vakava, joten äänestin päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose ja Britta Thomsen (S&D), kirjallinen. (DA) Äänestimme maitoalan maataloustukien korottamista koskevia ehdotuksia vastaan. Ryhmämme äänestää johdonmukaisesti maataloustukien vähentämisen puolesta ja EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen jatkamisen puolesta. Tämän päätöksen osalta Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä äänesti tarkistuksia 16, 17 ja 19 vastaan, koska myönteisestä sisällöstään huolimatta tarkistukset eivät olleet relevantteja tässä keskustelussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin maitoalan kriisistä annetun yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta, sillä uskon kiireellisiä toimia tarvittavan alan kokeman vakavan kriisin ratkaisemiseksi erityisesti lisäämällä kysyntää markkinoiden tasapainon palauttamiseksi. On kuitenkin valitettavaa, ettei parlamentissa aikaansaatuun kompromissiin sisälly kiintiölisäysten väliaikaista keskeyttämistä tai muita tuotannon vähentämistoimenpiteitä, joista voisi olla suurta apua eurooppalaisille maanviljelijöille tämän kriisin kohtaamisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Maitoalaa koskeva vakava kriisi edellyttää entistä tehokkaampien toimenpiteiden soveltamista tuottajien tukemiseksi ja vuoden 2015 maitokiintiöiden poistamisen hyödyllisyyden tarkastelemista.

Maitoalan vakauttamiseen ei riitä yksi tai kaksi satunnaista toimenpidettä, kuten kiintiölisäyksistä luopuminen, jolla on määrä lieventää kriisin välittömiä väliaikaisia vaikutuksia. Pikemminkin päinvastoin, on harkittava keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuja ja arvioitava syyt siihen, miksi markkinat eivät toimi asianmukaisesti, ja pohdittava parhaita tapoja säilyttää kestävä tuotanto unohtamatta kuluttajien oikeutta kohtuulliseen hintaan.

Tässä yhteydessä minun on korostettava Azorien kaltaisten voimakkaasti maidontuotannosta riippuvaisten syrjäisimpien alueiden erityisen herkkää kilpailuasemaa. Pahoittelen Euroopan komission eräänlaista piittaamattomuutta sekä kansallisella tasolla Portugalin hallituksen heikkoa tämän menettelyn hallintoa. Johtajiemme kyky toteuttaa toimia ja tukea kansallisia etuja on erityisen merkittävää kriisiaikoina. Valitettavasti tällaista ei ole ollut. Myönteistä on, että vähimmäismaksujen korottamista koskevat tarkistukset, joiden laatimiseen osallistuin, hyväksyttiin. Kyseessä ei ole ihanneratkaisu, mutta siitä on apua.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestän päätöslauselman puolesta, vaikka siinä ei mennäkään riittävän pitkälle. Hintojen vakauttamiseksi on nyt kiireesti peruttava kahden prosentin vuotuinen lisäys kiintiöihin. Maitokiintiöjärjestelmän soveltamista on jatkettava edelleen vuoden 2015 jälkeen tai se on korvattava toisella sääntelymekanismilla. On tärkeää mukauttaa maidontuotanto eurooppalaiseen kysyntään, jotta voidaan taata oikeudenmukaiset hinnat tuottajille. Markkinoiden avoimuus on ratkaisevaa, ja tämän osalta ehdotan yhteisön seurantakeskuksen perustamista tukemaan markkinoiden seuraamista ja sääntelyä tuotannosta jakeluun.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Hyväksyttyyn päätöslauselmaan sisältyy myönteisiä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen alan nykyisessä vakavassa kriisissä. Tästä syystä äänestimme päätöslauselman puolesta. Nämä ovat kuitenkin vain kertaluonteisia toimenpiteitä, joilla ei ratkaista alan perustavaa laatua olevia ongelmia, erityisesti pienten ja keskisuurten tuottajien ongelmia, joiden tilanne todennäköisesti pahenee tulevaisuudessa ilmoitetun maitokiintiöistä luopumisen vuoksi.

Maidontuottajien taistelulla, joka ylittää välittömät tavoitteet – tuotteiden myymisen elinkeinon turvaavaan hintaan – on myös laajempi merkitys, joka liittyy siihen, minkälaista maataloutta haluamme tulevaisuudessa. Uusliberalistinen maatalousmalli, jolla edistetään tuotteiden tulvimista markkinoille valtioista, joilla on suurempi tuotantokapasiteetti, ja kannustetaan tehotuotantoon joissain valtioissa ja maataloudesta ja elintarvikeomavaraisuudesta luopumiseen toisissa valtioissa, on korvattava uudella mallilla, joka perustuu elintarvikeomavaraisuuteen ja elintarvikkeiden saatavuuteen – jokaisen valtion oikeuteen kestävään tuotantoon. Tässä mallissa julkiset mekanismit tuotannon valvomiseksi – jokaisen valtion tarpeisiin mukautetut kiintiöt – ovat ratkaisevia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Jos politiikka ajaa maanviljelijät itsemurhiin, kun se saa ihmiset tarkoituksellisesti tuhoamaan työnsä hedelmät, koska se ei ole sen pahempaa kuin mitä politiikka heille tarjoaa, on todellakin aika vaihtaa politiikkaa. Maatalouden liberalisointi yleensä ja erityisesti maitoalan liberalisointi ovat olleet katastrofaalisia. Montako kertaa täällä parlamentissa on todettava, että koska maatalous ruokkii ihmisiä, koska se tekee maaseudusta houkuttelevamman ja koska se auttaa säilyttämään asukkaat maaseudulla, sitä ei voida pitää vain yhtenä taloudellisen toiminnan muodoista? Elintarvikkeet eivät ole tuotteita, joilla voidaan keinotella markkinoilla erillään todellisesta elämästä. On mieletöntä kannustaa sellaisten tuotteiden tuontia, jotka eivät edes täytä niitä vaatimuksia, jotka maanviljelijöidemme on täytettävä. On pöyristyttävää jättää maanviljelijät suurten keskitettyjen hankintayksiköiden ja saalistajien armoille, jotka tekevät voittoa niin tuottajien kuin kuluttajienkin kustannuksella. Tekstissä esitetyt arat ja epämääräiset ehdotukset eivät ole riittäviä tai täysin tyydyttäviä, mutta ne ovat sentään jotain. Tästä syystä äänestimme päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascale Gruny (PPE), kirjallinen. (FR) Maitomarkkinoiden tilanne on heikentynyt merkittävästi viimeisten 12 kuukauden aikana: Maidon hinta on laskenut 30 prosenttia vuodessa, ja tämä on ollut jyrkin lasku viimeisten 20 vuoden aikana. Meidän on tämän vuoksi kiireesti saatava aikaan uutta yhteisön tason lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, ettei maitoala ole pelkästään riippuvainen markkinasäännöistä vaan voi jopa osoittautua toimivaksi niiden kanssa. Tuottajien tämänhetkiset epävakaat tulot eivät anna mahdollisuutta hyödyntää parhaalla tavalla resursseja, jotka ovat ratkaisevia alan tulevien investointien kannalta. Euroopan komission velvollisuus on tämän vuoksi helpottaa maatalouselintarvikeketjun sopimussuhteita tasapainottaakseen alan eri toimijoiden välisiä suhteita, vakauttaakseen markkinoita ja torjuakseen markkinariskejä. Sen on myös kannustettava alan entistä parempaa organisointia. Lisäksi on tarkasteltava sitä, olisiko maitokiintiöiden lisäämisellä myönteinen vaikutus tuottajahintoihin. Yhteisön on toimittava nyt. Emme voi odottaa pidempään. Jos emme toimi, vaarana on, että eurooppalainen maitoala kokee pysyviä vaurioita, mikä riistää herkiltä maaseutualueiltamme niiden talouden keskeisen voimatekijän.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Maitolakko laajentuu Euroopan valtioissa järkyttävine kuvineen pelloille kaadetusta maidosta. Maidontuottajien huolen vuoksi Euroopan parlamentti on omaksunut kantansa. Äänestin tämän osalta 600 miljoonan euron rahaston perustamisen puolesta EU:n vuoden 2010 talousarvioon maidontuottajien tukemiseksi, sillä he ovat keskellä vakavaa, alallaan ennennäkemätöntä kriisiä ja painivat maailman maitomarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan lakien kanssa.

Sosialistikollegoideni kanssa esitimme myös tarkistuksen, jossa vaadittiin nykyisten maitokiintiöiden väliaikaista lakkauttamista hintojen nousun käynnistämiseksi. Meidän on sovellettava kausittaisia toimenpiteitä jo toteutettujen markkinoiden ohjaustoimenpiteiden lisäksi, sillä viimeksi mainitut ovat osoittautuneet tehottomiksi hintojen vaihtelun osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE), kirjallinen. – (DE) Maitoala on keskellä ennen kokemattoman laajaa kriisiä. Tuottajahinnat ovat laskeneet dramaattisesti, kuluttajahinnat ovat nousseet ja monet EU:n maatiloista taistelevat henkensä edestä. Komissio on seurannut kehitystä sivusta aivan liian pitkään. Päätöslauselmaesityksessämme, jota lähes kaikki ryhmät tukevat, teemme selväksi, etteivät marraskuussa 2008 terveystarkastuksen osalta tehdyt päätökset ole riittäviä tässä tilanteessa. Toteuttamamme laaja-alainen maatalousuudistus ei ole riittävä.

Jos perusolot ovat muuttuneet, komission on keskeytettävä aloitteen täytäntöönpano ja toteutettava toimenpiteitä, jotka auttavat EU:n maanviljelijöitä. Vaadimme päätöslauselmassamme laaja-alaisia toimenpiteitä: markkinoiden vakauttamista, myynnin edistämistä, kattavaa koulumaito-ohjelmaa, vähimmäistukien enimmäismäärän nostamista 7 500 eurosta 15 000 euroon kaikilla maataloustuotannon aloilla, varhaiseläke/kiintiön takaisinosto -järjestelmää, tuottajajärjestöjen vahvistamista, maitotuotteiden asianmukaisia merkintöjä, maataloustuotteiden vientiluottovakuutuksen käyttöönottoa Yhdysvaltojen mallin mukaisesti ja erityistoimenpiteenä maitorahastoa. Olemme valmiit tällä päätöslauselmalla kantamaan vastuuta eurooppalaisesta maataloudesta. Tämän vuoksi äänestin tämän päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), kirjallinen. (FR) Maitoala on vaarassa. Maidontuottajien tuotanto on jo kuukausien ajan ollut tappiollista, vaikka kuluttajahinnat eivät ole laskeneet. Tästä ovat hyötyneet vain suuret jakelijat. Tuhannet ranskalaiset pientuottajat ovat vararikon partaalla. Yleinen maitolakko, joka on tuottajien viimeinen pyrkimys saada äänensä kuuluviin ja välttää kuoleminen yleisön välinpitämättömyyteen, leviää monissa Euroopan valtioissa vaarantaen myös muut maitoalan työpaikat. On kiireesti löydettävä tehokkaita ratkaisuja tälle Ranskan ja Euroopan maatalouden keskeiselle alalle ja muutettava radikaalisti politiikkaa, sillä – kiertelemättä ja kaartelematta – Euroopan komissio, neuvosto, Euroopan parlamentti ja niiden ääriliberalismi ovat yksin vastuussa tästä murhenäytelmästä. Meidän on toimittava kiireesti: on säilytettävä kiintiöperiaate vuoden 2015 jälkeen, vähennettävä kiintiöitä välittömästi maidon hintaromahduksen korjaamiseksi, vahvistettava hinnat itsenäisten tuottajien tosiasiallisten kustannusten mukaisiksi ja saatava aikaan täydellinen avoimuus suurten jakelijoiden hinnoitteluun. Maanviljelijät odottavat meiltä voimakkaita toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), kirjallinen. (DE) Me pelastimme pankit, koska meidän oli pakko. Kaikki vastuulliset poliitikot tunnustivat ja hyväksyivät sen.

Nyt kohtaamme maatalousteollisuudessa tilanteen, jossa meidän on torjuttava erityisesti maitoalan maanviljelijöitä uhkaavat konkurssit, koska hinnat eivät enää kata tuotantokustannuksia. Meidän on kuitenkin varmistettava, että tuotantokapasiteettimme on riittävä korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottamiseksi Euroopan kansalaisille.

Kuulun sukupolveen, joka on kokenut elintarvikesäännöstelyn ja tarpeen hamstrata elintarvikkeita, jotta syötävää olisi tarpeeksi. Toivottavasti tilanne ei enää koskaan muodostu niin pahaksi. Ne, jotka eivät koskaan ole kokeneet nälkää, eivät kuitenkaan ymmärrä, kuinka tärkeä voimakas yhteinen maatalouspolitiikka on Euroopalle.

Tarvitsemme toimitusvarmuutta, eikä se koske pelkästään energia-alaa.

Pyydän teitä pohtimaan sitä, että jos liian monet maatilat liian monilla alueilla joutuvat lopettamaan toimintansa, koska me emme pysty tai ole valmiita tarvittaviin lyhyen aikavälin toimenpiteisiin, joita päätöslauselmassamme vaaditaan, sen kustannukset EU:lle ja jäsenvaltioille ovat monta kertaa suuremmat kuin tarvittavien lyhyen aikavälin toimenpiteiden kustannukset yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä.

Työttömien armeija on jo riittävän suuri. Maatilojen konkurssien salliminen olisi yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta vastuutonta.

Toivon, että varoituksemme otetaan huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (EN) Äänestin yhteisen päätöslauselmaehdotuksen puolesta huolimatta sen riittämättömyydestä. Ehdotus maitokiintiöjärjestelmän lakkauttamisesta vuonna 2015 ja kiintiöiden kasvattamisesta siihen asti yhdellä prosentilla vuosittain merkitsee käytännössä joissakin valtioissa jo syntyvien ylijäämien laillistamista. Kun tuotanto ylittää kiintiöt, sitä on vietävä hyvin matalin hinnoin, mikä laskee markkinahintoja monissa valtioissa alle tuotantokustannusten. Toimenpiteillä, joita komissio pyrkii toteuttamaan, pyritään viime kädessä sääntelyn purkamiseen ja koko maidontuotantoalan vapauttamiseen Euroopassa.

Vastustamme kaikin voimin tällaisia toimenpiteitä, sillä niillä ajetaan vain suurten yhtiöiden etuja samalla tavalla kuin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessakin pientuottajien vahingoksi. Tuemme toimenpiteitä maidontuotantoalan sääntelemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Maitomarkkinoille on viime kuukausien aikana kehittynyt tilanne, joka uhkaa useiden maidontuottajien elinkeinoa. Heidän tuotteidensa hinta on laskenut nopeasti. Erityisen rankkaa on ollut pienillä ja keskisuurilla maatiloilla, joiden on turvauduttava varantoihinsa selviytyäkseen. Tämän vuoksi tarvitaan EU:n nopeita toimia. Komissio on aiemmin ollut aivan liian epävarma pyrkimyksissään ratkaista kriisi, josta se on osittain vastuussa kiintiöiden kasvattamista koskevan päätöksensä vuoksi.

Parlamentin aloitteet, joista moniin viitataan myös tässä päätöslauselmassa, ovatkin siis erittäin tervetulleita. Niihin sisältyvät ennen kaikkea maitorahaston perustaminen ja 600 miljoonan euron osoittaminen siihen, toimenpiteet maitotuotteiden kysynnän lisäämiseksi, entistä parempi laadunvalvonta ja tarkat merkintöjä koskevat velvoitteet. Maanviljelijöidemme tukemiseksi minulle oli itsestään selvää äänestää päätöslauselmaesityksen ja sen sisältämien toimenpiteiden puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Varoituksen sana: siinä päätöslauselmamme pääsisältö. Kehotamme komissiota ja neuvostoa toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä tästä kriisistä selviytymiseksi, joka on iskenyt koko voimallaan maidontuottajiin. Kriisi sai eilen Belgiassa uuden ulottuvuuden, kun yli 2 000 tuottajaa kaatoi pois kolme miljoonaa litraa maitoa Cineyssä. Koko vastuun lukeminen kiintiöiden poistamisen syyksi on tapa lopettaa keskustelu lyhyeen. Tämän vuoksi vastustin tarkistusta 28, jossa vaadittiin kiintiöiden jäädyttämistä, liian pelkistettynä ratkaisuna. Pääasialliset syyt ovat muualla: kysynnän lasku, raivoisa maailmanlaajuinen kilpailu ja ennen kaikkea jakelusta vastaavien yritysten voittomarginaalit, joita ei voida hyväksyä ja joita monet kuluttajajärjestöt ovat kritisoineet. Tämän vuoksi pyysin laatimissani kohdissa 17 ja 18 komissiota selvittämään, onko kyse kartellitoiminnasta. Kyseessä on komission uskottavuus. Toisaalta kannatin tarkistusta 1, jolla laajennetaan 16 jäsenvaltion aloitetta ja vaaditaan tasapainon palauttamista alan eri toimijoiden välille. Henkilökohtaisesti kannatan maidon vähimmäishinnan vahvistamista joka valtiossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), kirjallinen. (FR) Odotettaessa äänestystä maitoalan kriisiä koskevasta päätöslauselmasta esitin ja kannatin joitakin tarkistuksia maitoalan markkinoiden sääntelemiseksi lyhyellä ajanjaksolla, erityisesti jäädyttämällä kiintiölisäykset tai pienentämällä kiintiöitä väliaikaisesti (kolmesta viiteen prosenttia). Euroopan parlamentti kuitenkin hylkäsi kaikki nämä toimenpiteet. Tuottajilla on oikeus odottaa parlamentin toteuttavan tarvittavia radikaaleja toimenpiteitä. Joistakin myönteisistä tekijöistä huolimatta tämä päätöslauselma ei täytä näitä odotuksia, joten äänestin tyhjää lopullisessa äänestyksessä.

 
  
  

– Yhteinen päätöslauselmaesitys: Energiavarmuus (RC-B7-0040/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Eurooppa on hyvin riippuvainen tuontienergiasta. Energiariippuvuutemme vähentämiseksi meidän on toteutettava toimia tehostamalla energiatehokkuutta ja energialähteiden monipuolistamista lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä monipuolistamalla energian tuottaja- ja kauttakulkumaita. Myös sisäisten energiamarkkinoiden vahvistaminen kaikkialla Euroopassa on energiavarmuuden kannalta hyvin tärkeää. On katsottava ensisijaisiksi koko Euroopan kattavat kaasuputket ja sähköverkot. Tämän osalta kaksi talouden elvytyssuunnitelmaan sisältyvää hanketta ovat Portugalille hyvin tärkeitä: Portugalin ja Espanjan välinen sähköverkkoyhteys, joka auttaa vahvistamaan Iberian niemimaan sähkömarkkinoita, sekä Espanjan ja Ranskan välinen yhteys, jolla estetään Iberian niemimaan muodostuminen energiasaarekkeeksi. Komissiota ja neuvostoa kehotetaan tekemään kaikkensa sen varmistamiseksi, että Etelä-Euroopan valtioiden, joissa on huomattavia uusiutuvia energiamuotoja koskevia mahdollisuuksia, uusiutuvaa energiaa koskevia hankkeita kehitetään. Suurilla osin Alentejon aluetta on koko Euroopan suurimmat mahdollisuudet hyödyntää aurinkoenergiaa, kuten aurinkosäteilyn jakaantumista kuvaavat kartat osoittavat.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin energian toimitusvarmuuden ulkoisista tekijöistä laaditun Euroopan parlamentin päätöslauselman puolesta, koska uskon aidosti yhteisen energiapolitiikan laatimisen olevan ratkaisevan tärkeää Euroopan unionin energian toimitusvarmuuden takaamiseksi. Asianmukaisesti toimivat sisäiset energiamarkkinat ja energialähteiden monipuolistaminen ovat joka tapauksessa myös hyvin tärkeitä tulevien kriisien ja energiatoimituksen keskeytysten ehkäisemisessä. Tämän vuoksi katson, että uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen tehtävien investointien lisäämisen on oltava keskeinen osatekijä yhteisön politiikassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin energiariippuvuus, strateginen tarve vähentää sitä ja tällaisen haavoittuvuuden aiheuttama uhka EU:n vakaudelle ovat hyvin tiedossa ja niistä on keskusteltu laajalti.

Kotimaassani riippuvuuden taso ylittää suuresti eurooppalaisen keskitason, mikä paljastaa edellisten hallitusten täydellisen epäonnistumisen tällä alalla ja herättää merkittävää huolta energiamarkkinoiden mahdollisesta kriisistä.

Kun otetaan huomioon vaikeat suhteet joihinkin pääasiallisiin toimittajiin, energialähteiden monipuolistamisen rajoitukset sekä toimituskapasiteetin riittämättömyys, minusta on tärkeää, että Euroopan unioni toimii yhtenä ryhmänä suojatakseen yhteisiä etujaan ja osoittaa voivansa vaatia niiden kunnioittamista hyvin vaativassa neuvotteluyhteydessä.

Katson vastaavasti, ettei jäsenvaltioiden pidä vältellä vastuutaan, vaan niiden on päätettävä erilaisista energiakoreista, joissa on tarkasteltava kaikkia päävaihtoehtoja, myös ydinvoimaa, ilman ennakkoasenteita ja otettava ne käyttöön kun ne todetaan käyttökelpoisiksi katsoen ensisijaisiksi ne, jotka voidaan tuottaa kaikkein tehokkaimmin, turvallisimmin ja puhtaimmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Eurooppa ei kykene, ainakaan lyhyellä tähtäimellä, irtautumaan riippuvuudestaan Euroopan ulkopuolisista maista energiatoimituksissa. On totta, että vähentääksemme näitä rasitteita meidän on monipuolistettava riippuvuutemme muotoja niin energialähteiden kuin tuottajamaidenkin osalta. Rehellisesti sanottuna en kuitenkaan ymmärrä asettautumista Turkin kynsiin, ja tämä vaikuttaa perustuvan pikemminkin vihamielisyyteen Venäjää kohtaan kuin energiahuolenaiheisiimme. Turkki on tarpeellinen kauttakulkupaikka kuuluisalle Nabucco-putkellenne, joka on järjestelmällisesti katsottu ensisijaiseksi muihin hankkeisiin nähden. Se antaisi Turkille merkittävän painostuskeinon.

Mitä tulee Deserteciin, en myöskään ymmärrä, miksi meidän olisi oltava riippuvaisia hankkeesta, joka on osa yksityistä aloitetta. Itse asiassa katson ristiriitaiseksi toivoa komissiolle keskitettyä energiapolitiikkaa ja samalla luovuttaa Euroopan energia-ala yksityisille toimijoille, mistä seuraa hintojen nousua ja palvelujen vähenemistä. Se vaikuttaa kielteisesti myös energiavalintoihin. Katson ennen kaikkea, että energia-ala on liian merkittävä asia jätettäväksi komission virkamiesten haltuun tai luovutettavaksi muutaman yrityksen voitontavoittelun välineeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Yhteiseen päätöslauselmaesitykseen energian toimitusvarmuuden ulkoisista tekijöistä sisältyy tärkeitä vaihtoehtoja yhteisön tulevan energiapolitiikan kannalta. Erityisen merkittäväksi katson uusiutuvan energian osuuden huomattavan lisäämisen EU:n energialähteiden yhdistelmässä, ja tämän vuoksi kannatan myös yksityisen sijoittajaryhmän suunnittelemaa Desertec-hanketta.

Tällä pyritään erityisesti vähentämään EU:n riippuvuutta yksittäisistä valtioista, joista olemme tähän asti hankkineet fossiiliset polttoaineemme. Valitettavasti suunniteltu Nabucco-hanke ei edistä tätä, koska siinä EU jää avoimeksi kiristykselle Turkin suunnitellun EU:hun liittymisen osalta. Koska Turkin islamilaisella hallinnolla on välitön vaikutusvalta, on hanke nykyisessä muodossaan hylättävä. Tämän vuoksi ja huolimatta monista tekstiin sisältyvistä myönteisistä osatekijöistä äänestin tyhjää lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), kirjallinen. − (EN) Ymmärrämme eri liittolaistemme erilaiset huolenaiheet. Yhdistyneen kuningaskunnan näkökulmasta pyrkimykset EU:n entistä johdonmukaisempaan energiavarmuutta koskevaan lähestymistapaan eivät kuitenkaan edellytä Lissabonin sopimusta tai Euroopan komission toimivallan laajentamista. Käytössä on jo riittävät mekanismit, joiden avulla EU:n jäsenvaltiot voivat puhua yksiäänisesti suhteessa Venäjään, jos niin haluamme.

Päätöslauselman viittaukset Lissabonin sopimukseen ovat hyvin haitallisia. Brittiläiset konservatiivit vastustavat tiukasti sopimuksen ratifiointia ja muita EU:n poliittista yhdentymistä koskevia pyrkimyksiä. Pahoittelen myös sitä, ettei tekstissä viitata ydinenergiaan kestävien ja monipuolisten energialähteiden yhdistelmässä, jota tarvitaan tulevina vuosina. Energiavarmuus on ensisijaisesti omien hallitustemme vastuulla.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö