Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0084(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0004/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/09/2009 - 4.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0015

Rozpravy
Štvrtok, 17. septembra 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Návrhy uznesenia RC-B7-0026/2009

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti uzneseniu týkajúcemu sa Litvy, pretože toto uznesenie považujem za predčasnú a nevyváženú reakciu na zákon, ktorý ešte ani nenadobudol platnosť, nehovoriac o tom, že ide o jeho pôvodné znenie.

Pravda je, že otázky ľudských práv spadajú do kompetencií Únie. V tomto prípade sa však Únia dostala veľmi blízko k porušeniu zásady suverenity členského štátu, a práve preto som hlasoval proti tomuto uzneseniu mysliac na to, že tiež môže mať záporný vplyv na írske referendum ako zlý príklad toho, ako sa môžeme správať k suverenite členského štátu.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti tomuto uzneseniu, pretože Litva si dokáže s týmto problémom poradiť sama. Litovský prezident vytvoril špeciálnu skupinu na revíziu právnych predpisov, ktoré majú nadobudnúť platnosť v roku 2010. Okrem toho si myslím, že toto uznesenie by značným spôsobom zasahovalo do záležitostí suverénneho štátu, akým je Litva. Toto uznesenie navyše obsahuje vyhlásenie o tom, že by sme mali požiadať o vyjadrenie právneho názoru Agentúru Európskej únie pre základné práva. Medzi právomoci Agentúry pre základné práva nespadá posudzovanie jednotlivých krajín a vypracovávanie stanovísk k takýmto prípadom. Vytvorilo by to príliš nebezpečný precedens.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, som nadšeným zástancom Európy a obhajcom európskej ústavy, ako aj Lisabonskej zmluvy. Som tiež bojovníkom za ľudské práva. Toto uznesenie však Európe spôsobuje vážne škody najmä pred írskym referendom a zneužíva otázku ľudských práv na ideologické ciele. Litovský zákon nesúvisí s ľudskými právami, i keď vlastne skôr chráni než porušuje ľudské práva litovských detí. Preto toto uznesenie považujem za ideologickú hanebnosť. Ľavica a liberáli v tomto parlamente týmto uznesením vážne uškodili Európe a ľudským právam.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, naši litovskí priatelia si to určite predstavovali úplne inak. Po vymanení sa spod jarma Sovietskeho zväzu sa chceli čo najrýchlejšie stať členmi inej únie, ktorá sa rada vydáva za jedinečné zoskupenie slobodných krajín. Teraz sa však zdá, že v tomto prípade bola opäť jedna forma poručníctva jednoducho nahradená druhou, aj keď subtílnejšou. Litva dnes už viac nie je slobodná: keď litovský parlament prijme zákon zacielený na ochranu maloletých, je za svoje úsilie kritizovaný a odsudzovaný. Neexistuje jediná oblasť, do ktorej by Európa nezasahovala, a tento jav sa v nasledujúcich rokoch určite nezlepší. Práve naopak, nový eurokomisár pre ľudské práva – ako sa vlastne volá? – ešte väčšmi posilní toto európske poručníctvo. Ďakujem vám, pán Verhofstadt, ďakujem vám, ďalším vysokým úradníkom Komisie, za podobné prípady udusenie slobody ako je tento.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, vidíte, ako sa výhonky regulácie EÚ rozrastajú. Vidíte, ako Brusel vypúšťa výhonky do každej štrbiny, každého kúta národného života.

Takéto otázky, ako je napríklad ochrana mladistvých, sú pre mnohých našich členov citlivými a etickými problémami. Ak si my v tomto Parlamente trúfame prijímať právne predpisy pre členské štáty, načo tieto štáty vlastne existujú? To naša trúfalosť nepozná žiadne medze?

Dovoľte mi, aby som úplne jasne vyjadril svoje stanovisko k tejto veci. Keď sme v Spojenom kráľovstve prijímali právny predpis, ktorý sa tomuto najviac približuje a ktorý sa nazýva „Odsek 28“, bol som prakticky jediným konzervatívcom, ktorý hlasoval proti. Roky pred ostatnými členmi našej strany som presadzoval úplnú rovnosť pre homosexuálov vrátane zjednotenia veku pohlavnej dospelosti a registrovaných partnerstiev. Som šťastný, že zvyšok mojej strany práve dospel k tomuto názoru.

Ja však nie som litovský zákonodarca! Ľudia, ktorí by mali o tejto otázke v Litve rozhodovať, sú tí, ktorí za to zodpovedajú prostredníctvom demokratických mechanizmov a postupov tejto krajiny. Ak nie sme pripravení nechať ich urobiť to, možno by sme mali zakonzervovať aj naše národné parlamenty, premeniť ich na múzeá a zamknúť dvere.

 
  
  

Návrhy uznesenia RC-B7-0047/2009

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, schopnosť mnohých fariem prežiť je vážne ohrozená. Preto ma teší, že sme dnes prijali nadstranícky návrh uznesenia o kríze v mliekarenskom odvetví. Veľmi ľutujem, že sa Skupina zelených/Európska slobodná aliancia nepodieľala na vypracovaní tohto návrhu.

Malo by byť zrejmé, že túto krízu nedokážeme prekonať len opatreniami navrhnutými Komisiou. Predovšetkým musíme zvýšiť spotrebu mlieka, a tak znížiť zaťaženie trhu. V tejto súvislosti je propagácia predaja dôležitejšia než skladovanie. Už dlho tu máme konštruktívne návrhy, ako napríklad využívanie sušeného mlieka pri kŕmení teliat, stanovenie minimálnych cien syrových výrobkov, jasné označovanie náhradiek syra a využívanie maslového tuku pri výrobe zmrzliny a pekárenských výrobkov. Nedokážem pochopiť, prečo ich Komisia ešte stále nezrealizovala.

Nalieham na pána komisára, aby si všimol tieto návrhy v návrhu uznesenia a aby sa naliehavo zaviedli.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR).(CS) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rád by som vysvetlil, prečo som sa zdržal hlasovania o kríze v odvetví mlieka a mliekarenských výrobkov. Je smutným faktom, že situácia v mliekarenskom odvetví je kritická. Napriek skutočnosti, že spotrebiteľské ceny stúpli v ostatných rokoch o 14 %, nákupné ceny mlieka klesli takmer o 40 %. Mnohí európski výrobcovia mlieka sa tak ocitli na mizine. Napríklad v Českej republike je podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Madeta pána Teplého 15 českých mliekarní z finančného hľadiska už klinicky mŕtvych. Situácia sa musí riešiť systematicky, dlhodobým riadením odvetvia, a nielen krátkodobými podpornými opatreniami, akými sú dotácie, intervenčné nákupy a podpora súkromného skladovania. Toto len naruší trh a nezabráni cenovej nestabilite. Súčasne musíme vytvoriť rovnaké podmienky pre poľnohospodárov zo všetkých členských štátov, a to nielen v mliekarenskom odvetví.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, návrh Komisie treba hlavne privítať, pretože je prinajmenšom z ekonomického hľadiska a politicky realistického hľadiska rozumný. Treba však dodať, že ak sa na túto situáciu pozrieme zo všetkých strán, pokles cien nie je len výsledkom klesajúceho dopytu.

Musíme vziať do úvahy aj problémy mliekarov v Rakúsku a v alpskom regióne. Malé domáce farmy nedokážu reálne konkurovať veľkým mliekarenským farmám na severe Nemecka a v Holandsku. Práve preto dochádza k nerovnováhe. Uvoľnenie celého objemu mlieka by prinútilo poľnohospodárov z Rakúska zatvoriť svoje prevádzky a malo by to vážne a nepredvídateľné následky aj na kultiváciu krajiny.

Európsky trh by potom ovládlo niekoľko nadnárodných spoločností. Viem si veľmi dobre predstaviť, aké následky by to malo aj na kvalitu potravín.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v ostatných niekoľkých dňoch prebiehajú po celej Európe oprávnené protesty výrobcov mlieka kvôli cenám, nedostatočnej intervencii Európskej únie a autorizácii – nie budúcej, ale okamžitej – označovania najmä umelých mliečnych výrobkov.

Na stoloch našich zákazníkov chceme čerstvé výrobky, pri ktorých poznáme ich pôvod, a nie odpad, ktorý získavame z iných krajín: sušené mlieko vydávané za čerstvé mlieko od našich vlastných výrobcov. Zajtra budú v Padánii rovnako ako vo zvyšku Európy vylievať mlieko – a toto je dôležitý protest, pretože zachováva kvalitu našich výrobkov. My v Európe chceme jesť zdravé potraviny z nášho regiónu: dobré, čerstvé mlieko, mlieko, ktoré, samozrejme, pijem aj ja. My v Padánii ho pijeme mysliac na obetu, ktorú podstúpili naši výrobcovia, ktorých má táto Európa chrániť.

Eurokomisár vylúčil syr s dlhou dobou zrenia z ustanovení; výrobcovia sušeného mlieka sú jediní, ktorých ochraňuje. Je to katastrofa!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Vážený pán predsedajúci, žijeme v časoch, keď mliekari každý deň páchajú samovraždy, dokonca aj v bohatých západných krajinách ako Francúzsko. Preto je to obrovská tragédia. Hlasovala som za obe správy pána De Castra, pretože naliehavo potrebujeme okamžitú intervenciu. Viem však, že sušené mlieko a maslo skladujeme ako intervenčné zásoby. Budeme ich čerpať z intervenčných zásob a skončí to ďalším znižovaním cien. Toto je jeden problém, ktorý mám.

Ďalším problémom je, že toto opatrenie pomôže omnoho pravdepodobnejšie veľkým poľnohospodárom než tým malým. Nemali by sme však zabúdať, že okamžitú pomoc potrebujú drobní poľnohospodári, aby im pomohla prežiť, zatiaľ čo veľkí poľnohospodári ju jednoducho využijú na zachovanie alebo zvýšenie ziskov. Sú potrebné základné zmeny. Konečne musíme zaručiť potravinovú sebestačnosť namiesto toho, aby sme využívali model voľného obchodu, ktorý nám diktuje Svetová obchodná organizácia. Aj ďalší rečníci predo mnou hovorili o tom, že potrebujeme potraviny vyrábané lokálne miestnymi poľnohospodármi.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, tak ako všetci, ktorí vystúpili, aj ja si uvedomujem rozsah krízy v odvetví nášho poľnohospodárstva. Každý poslanec, ktorý zastupuje poľnohospodárov, to vie. Táto kríza je však produktom nášho existujúceho systému poľnohospodárstva – spoločnej poľnohospodárskej politiky – ktorá má katastrofálne následky na poľnohospodárov v mojej časti Spojeného kráľovstva. A nielen na poľnohospodárov, aj na našich spotrebiteľov, na našich daňových poplatníkov a zároveň aj na chudobných z krajín tretieho sveta, ktoré sa prebytkov zbavujú v rámci svojich vlastných trhov, pretože my obchodovanie s nimi odmietame.

Európsku úniu sme postupne vzdialili od systému priamej podpory, ktorý mal také škodlivé následky na hospodárstvo a životné prostredie, no teraz sa k nemu znova rýchlo vraciame. Môžem vám povedať, že obyvatelia Spojeného kráľovstva majú ešte v živej pamäti to, ako fungoval systém kvót na mlieko. Pridelili nám kvótu, ktorá bola nižšia ako naša vnútroštátna produkcia, a tak sa nám naskytol výnimočný pohľad na britských poľnohospodárov, ktorí využívali mlieko ako hnojivo alebo ho vylievali do kanála, a potom sme museli mlieko znovu dovážať z Holandska, Francúzska či iných častí Európskej únie, aby sme pokryli úroveň dopytu. Práve sme sa od toho začínali odpútavať a teraz tento Parlament odhlasoval, aby sa to všetko vrátilo späť.

Každému, kto si myslí, že sa Európska únia uberá smerom menších zásahov a prenášania právomocí, sa stačí pozrieť na dnešné hlasovanie.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, minulý týždeň sa niekoľko albumov skupiny Beatles dočkalo opätovného vydania v digitálne upravenej podobe. Tento týždeň rokujeme o systéme kvót na mlieko v upravenej podobe. Tieto dve veci možno na prvý pohľad nemajú veľa spoločného, až kým si neuvedomíte, že názov jednej z pesničiek skupiny Beatles je Back in the USSR (Opäť v Sovietskom zväze). A to, myslím si, hovorí za všetko. Máme systém, v ktorom o cenách a kvótach rozhodujú byrokrati, nie potreby spotrebiteľov, či dokonca potreby dodávateľov. Máme tu systém, v ktorom spotrebitelia platia dvakrát kvôli vyšším cenám a vyšším daniam, aby podporili systém, ktorý neprotestuje, keď sú ceny vysoké.

Spomínam si, že ku koncu svojho minulého mandátu Martin Schulz tvrdil, že sme sa napokon dočkali sociálnej demokratizácie Európskej ľudovej strany. Ja si však myslím, že jeho sen zašiel ešte ďalej a teraz sme svedkami sovietizácie EÚ. Skutočne sa pozeráme na „EUSSR“?

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Vážený pán predsedajúci, my dánski liberáli máme hlboký súcit s poľnohospodármi, ktorí čelia vážnym hospodárskym problémom súčasnosti, zastávame vlastne kladný postoj k myšlienke poskytnúť krátkodobú pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Jediným problémom je to, že napriek mnohým skvelým vyhláseniam o úmysle tieto krátkodobé inštitucionalizované režimy podpory nikdy nezostanú krátkodobými. Vždy sa nakoniec stanú trvalými a to je čosi, čo vieme všetci, čo sme sa podieľali na ich zavádzaní, či už tu alebo v našich národných parlamentoch. Preto sa obávame – a považujeme za správne, že to robíme – že opatrenia, ktoré v tejto súvislosti toto uznesenie odporúča, a tiež iniciatívy Komisie nás de facto oddialia od vynikajúceho reformného procesu vedúceho k efektívnejšiemu poľnohospodárstvu, za ktorý zodpovedá pán komisár, a preto máme pocit, že toto uznesenie musíme odmietnuť.

 
  
  

Návrhy uznesenia RC-B7-0040/2009

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) . – Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za, pretože otázka bezpečnosti dodávok energie má dnes prvoradý význam pre všetky členské štáty Európskej únie.

Nedávna rusko-ukrajinská kríza jasne odhalila existujúce problémy v sektore energetiky a najmä úplnú závislosť niektorých členských štátov od jediného dodávateľa zemného plynu.

Pobaltské krajiny, ktoré sú izolované od zvyšku Európy, sú vydané na milosť a nemilosť dodávateľom plynu z východnej Európy. Viac než kedykoľvek predtým je teraz dôležité rozvinúť komplexnú spoločnú energetickú politiku založenú na solidarite, diverzifikácii zdrojov energie a obrane spoločných záujmov.

Rád by som využil túto príležitosť a poďakoval Komisii a najmä švédskemu predsedníctvu za predstavenie stratégie pre oblasť Baltského mora, ktorá umožní účinnú mobilizáciu štrukturálnych fondov a ich efektívnejšie využitie na dosiahnutie spoločných cieľov.

Som presvedčený, že ak ju správne realizujeme, sa táto stratégia stane príkladom regionálneho úspechu.

Napokon naliehavo žiadam Komisiu, aby prevzala vedúcu úlohu pri realizácii stratégie pre oblasť Baltského mora, a zaistila tak, že záujmy jednotlivých členských štátov nebudú mať v istých prípadoch prednosť pred dosiahnutím cieľov spoločnej stratégie.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože otázka energie je dôležitou skúškou európskej solidarity. Členské štáty musia v tejto veci spolupracovať.

Politika v oblasti energie musí byť prepojená so zahraničnou politikou. Komisia tiež musí prihliadať na diverzifikáciu energetickej bezpečnosti v rôznych členských štátoch EÚ. Boj proti zmene klímy znamená, že energetika, ktorá závisí od uhlia, sa môže ocitnúť vo veľkých finančných problémoch. Náhle zvýšenia cien potom ovplyvnia občanov. Je najvyšší čas, aby sme v tejto oblasti zaviedli spoločnú politiku v rámci celej EÚ. Komisia sa musí jasne vyjadriť, že bude bojovať proti sebeckým postojom členských štátov, ktoré nevidia žiadne nebezpečenstvo v pokračujúcej závislosti od jediného dodávateľa, akou je napríklad v prípade plynu spoliehanie sa na Rusko.

Potrebujeme konať. Európska komisia a komisár pre energetiku musia jasne vyjadriť svoju politickú vôľu.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE) . – (RO) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za toto uznesenie a teraz vysvetlím, prečo som to urobil. Európska únia je závislá od dovozu energie. Spotreba energie neustále rastie, prírodné zdroje sú však obmedzené. Energetická bezpečnosť predpokladá súčasne diverzifikáciu zdrojov a transportných trás, ako aj vysoko účinné prepojenie medzi členskými štátmi, na ktorom sa v súčasnosti pracuje prostredníctvom rôznych projektov financovaných Európskou úniou v prípade plynovodov medzi Rumunskom a jeho susedmi, Maďarskom a Bulharskom. Taká je naša súčasná situácia, no sám seba sa pýtam, čo ešte musíme urobiť?

Rád by som tu predostrel možno smelé, no jednoduché porovnanie s elektrickou energiou. Elektrický prúd prúdi v súčasnosti do našich domov bez toho, aby sme vedeli, odkiaľ pochádza. Diverzifikovaná sieť dodávajúca zemný plyn a početné transportné siete nám musia umožniť dosiahnuť presne ten istý cieľ: zaručiť dodávky plynu za každých okolností bez ohľadu na situáciu. Preto som podporil a stále podporujem projekt Nabucco a súčasne aj presun smerom k diverzifikácii obnoviteľných zdrojov energie.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Správa: Paolo De Castro (A7-0005/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za správu o návrhu nariadenia Rady, pokiaľ ide o intervenčné obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko v rokoch 2009 a 2010, pretože tieto opatrenia podľa mňa nadväzujú na pozitívne opatrenie, ktoré malo okamžitý účinok na regulovanie nadbytočnej ponuky, ktorá ovplyvňuje trh s mliekom a mliečnymi výrobkami. Pokles cien na svetovom trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami počas uplynulých 12 mesiacov vyplynul zo všeobecného zvyšovania výroby a poklesu celosvetového dopytu v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. To odôvodňuje ďalšie verejné intervencie pre maslo a sušené mlieko.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Na základe správy môjho talianskeho kolegu poslanca Paola De Castra som hlasoval za návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia o spoločnej organizácii trhov, pokiaľ ide o intervenčné obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko v rokoch 2009 a 2010. Po celosvetovom náraste cien všetkých potravín, a teda aj mlieka, v roku 2007, došlo počas uplynulých 12 mesiacov k prepadu cien. Podporujem Komisiu, ktorá v snahe podporiť tento trh zaviedla na začiatku roka 2009 pomoc na súkromné skladovanie masla. Vzhľadom na túto výnimočnú situáciu podporujem predĺženie súčasnej doby verejných intervencií pre maslo a odtučnené sušené mlieko do 28. februára 2010 formou verejnej zákazky. Keďže nie je isté, aký čas bude potrebný na ozdravenie trhu s mliečnymi výrobkami, podporil som tiež, aby bola Komisii udelená právomoc predĺžiť intervenčné obdobie na roky 2010 a 2011 znovu formou verejnej zákazky, ak by si to vyžadovali podmienky na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Táto správa sa týka nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov, pokiaľ ide o intervenčné obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko. Keďže je v mliekarenskom odvetví vážna kríza, hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písomne. (SV) Sme si plne vedomí toho, že situácia mliekarov je neudržateľná. Rovnako sme si však vedomí toho a presvedčení o tom, že riešenie nespočíva v intervenciách EÚ. Nastal čas na prechod k systému založenému na trhu a poistení, ktorý mliekarov oslobodzuje bez toho, aby narušil domáci alebo svetový trh. Je tiež najvyšší čas preskúmať situáciu v súvislosti s hospodárskou súťažou v rozsiahlom dodávateľskom odvetví a takmer rovnako veľkom potravinárskom odvetví, ktorá stojí medzi mliekarmi a spotrebiteľmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne. (PL) Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na zmrazenie mliečnych kvót, chcel by som uviesť nasledovné. Po prvé neexistuje dôvod predpokladať, že navrhované zvýšenie výrobných kvót (ktoré by podliehali revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky) by malo dosah na krízu v tomto odvetví.

Po druhé zmrazenie zvyšovania kvót (navrhované v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k uzneseniu Európskeho parlamentu) by bolo trestom pre mliekarov z krajín, ktoré sú v súčasnosti na hranici využívania svojich kvót. Meniť pravidlá v tomto štádiu hry by bolo nespravodlivé a dokonca nemorálne. Po tretie by som rád pripomenul, že na samite v Kodani v roku 2002 sme rokovali (tieto rokovania zahŕňali Poľsko) o téme mliečnych kvót s vedomím, že tieto kvóty budú platiť do roku 2007. V Luxemburgu sa tento systém kvót predĺžil do roku 2014, a to bez našej účasti alebo práva hlasovať.

Problémy v mliekarenskom odvetví nemôžeme riešiť tak, že niektorým výrobcom umožníme zlepšiť ich situáciu na úkor iných výrobcov. Naše premýšľanie a činy by mali smerovať k tomu, aby príležitosť dostal každý bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádza, či už patrí medzi 15 starých členských štátov alebo 12 nových členov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (S&D), písomne. (DE) Súhlasím s krátkodobým riešením Komisie, ktorým je nakupovanie masla a sušeného mlieka. Vyzývam však k dlhodobému riešeniu mliekarenskej krízy, napríklad pomocou pružného riadenia množstva, aby sa určila taká cena za mlieko, ktorá pokryje náklady. Prebytku mlieka sa musí zamedziť nastolením európskych požiadaviek na národnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Kríza v mliekarenskom odvetví viedla aj k prepadu ceny masla a odtučneného sušeného mlieka. Vítam návrh Komisie pokračovať v dotovaní trhu a predĺžiť intervenčné obdobie do 28. februára 2010. Môžeme dúfať, že po tom sa trh vzchopí a že ceny budú znovu určovať ponuka a dopyt. Verím však, že na obmedzenú dobu sú tieto intervencie nevyhnutné, a preto som hlasoval za návrh spravodajcu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), písomne. – (IT) Vážna kríza v mliekarenskom odvetví ohrozuje prežitie mliekarenstva ako také. Myslím si preto, že je správne, aby sme naďalej boli proti individuálnemu riadeniu kvót, ktoré by v skutočnosti nahradilo vyplácanie koncoročných náhrad, čo je naopak mechanizmus životne dôležitý pre taliansky výrobný systém. Som skôr za dočasné zvýšenie intervenčnej ceny, za iniciatívy a opatrenia určené na dosiahnutie rovnováhy vo vnútri odvetvia, za zlepšenie informácií poskytovaných spotrebiteľom a za dôležitý krok, akým je zavedenie označovania pôvodu mlieka a mliečnych výrobkov.

Mali by sme najmä v záujme obnovenia rovnováhy medzi ponukou a dopytom podporiť návrh na dočasné zmrazenie časti kvót pridelených jednotlivým štátom a zavedenie mechanizmu poskytovania náhrad tým výrobcom, ktorí budú nútení zničiť časť svojich stád úmernú percentu zmrazenej kvóty na mlieko.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. (RO) Európska únia v súčasnosti prechádza jednou z najväčších kríz zaznamenaných v mliekarenskom odvetví, ktorá je dôsledkom zvýšenej výroby a výrazného poklesu celosvetového dopytu. S ohľadom na zúfalú situáciu, v ktorej sa ocitajú európski výrobcovia mliečnych výrobkov, musíme pokračovať v období verejných intervencií (t.j. za nákup a uskladnenie odtučneného sušeného mlieka a masla) aspoň do februára budúceho roka alebo do roku 2011, ak to uznáme za nevyhnutné. Nemyslím si, že si môžeme dovoliť stáť bokom a sledovať, ako sa farmy v Európe zatvárajú, pretože o rok by sme museli dovážať mlieko a mliečne výrobky z krajín mimo Spoločenstva. Ak zohľadníme aj to, že zdravotné normy sa ani nepriblížia k tomu, čo považujeme za žiaduce, môžeme stratiť príliš veľa. Za týchto okolností je táto správa vítaná. Ak však máme skutočne vyriešiť tento problém mliekarenského odvetvia, musíme prijať súvisiace opatrenia, pretože s touto zásobou výrobkov sa spája prideľovanie značných prostriedkov a každú chvíľu by mohlo dôjsť k tomu, že táto zásoba bude nevyužiteľná. Hoci sme uprostred finančnej krízy, musíme teraz investovať do udržateľného poľnohospodárskeho systému, ktorý bude schopný spĺňať naše potravinové požiadavky, aby sme predišli neskoršiemu vzniku potravinovej krízy.

 
  
  

– Správa: Paolo De Castro (A7-0004/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − Toto je návrh, ktorý pozmeňuje a dopĺňa režimy priamej podpory pre poľnohospodárov platné v súčasnosti. Keďže súhlasím, že takéto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú potrebné, hlasoval som za.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. (RO) Sme na začiatku nového mandátu, keď určujeme priority pre budúce stratégie Európskej únie. Viem, že sme v pokušení zamerať pozornosť na určité otázky, ktoré považujeme za nesmierne dôležité, a ostatné si nevšímať. V tomto ohľade by som chcela zdôrazniť, že sa vieme vzdať mnohých vecí, no nevieme sa vzdať jedenia. Preto musí poľnohospodárstvo zostať pre EÚ prioritnou oblasťou. Podľa mňa musíme zvýšiť minimálny objem pomoci poľnohospodárom nad limit 15 000 EUR, ktorý stanovila Komisia, a tiež prideliť zvýšený rozpočet na podporu mliečnych výrobkov a mliekarenského odvetvia. Dôrazne odporúčam, aby sme v záujme stabilizácie trhov podporili poľnohospodárov, ktorí vyrábajú mlieko a mäso, a zahrnuli ich do prechodného krízového rámca pre štátnu pomoc.

Ďalej systémy priamej podpory musia zohľadňovať osobitné črty nových členských štátov, v národnom hospodárstve ktorých hrá poľnohospodárstvo dôležitú úlohu, a zabezpečiť, že poľnohospodárstvo bude mať stálu podporu, ktorá pomôže prekonať štrukturálne problémy a docieliť konvergenciu prostredníctvom zvyšovania miery rozvoja v poľnohospodárskom odvetví a odstraňovania rozdielov v účinnosti a konkurencieschopnosti vo vzťahu k starým členským štátom.

 
  
  

– Návrh uznesenia: SWIFT B7-0038/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. − Boj proti terorizmu má v programe tohto Parlamentu popredné miesto. Musíme však nájsť správnu rovnováhu medzi bezpečnostnými opatreniami a ochranou občianskych slobôd a základných práv. Taktiež potrebujeme zabezpečiť maximálne rešpektovanie súkromia a ochrany údajov. Boj s terorizmom musí byť založený na kľúčových zásadách, ako sú rovnováha a úmernosť. Európska únia vždy preukazovala pevné odhodlanie chrániť súkromie občanov a to sa musí zachovať. Spoločenstvo je založené na zásadách právneho štátu a všetky prenosy európskych osobných údajov do tretích krajín by mali rešpektovať procedurálne záruky a právo na obhajobu.

Nehovoriac o tom, že každý prenos musí byť v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov na národnej aj európskej úrovni. SWIFT je kľúčová infraštruktúra a my musíme zabezpečiť, aby každá žiadosť o prenos údajov bola náležite odôvodnená, založená na cielených prípadoch a aby prísne podliehala súdnemu povoleniu. Spoločenstvo musí v rokovaniach so Spojenými štátmi americkými zaujať pevné stanovisko, aby sa zabezpečilo, že sa údaje SWIFT-u nebudú môcť použiť na žiadne iné účely, než sú tie, ktoré sa spájajú s financovaním terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D), písomne. − (SV) My sociálni demokrati sme sa rozhodli zdržať sa hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 1. Pre demokratické riadenie je životne dôležité, aby Európsky parlament a národné parlamenty mali prístup k dokumentom a rokovacím smerniciam pred rokovaniami s orgánmi Spojených štátov o prístupe k zasielaným platobným finančným správam. Európski občania si musia byť istí, že prenos ich bankových údajov neporušuje vnútroštátne právo ani právne predpisy EÚ. Zároveň si uvedomujeme, aké dôležité je môcť v budúcnosti účinne vyšetrovať zločiny terorizmu, no určite nie na úkor demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Ja som hlasovala za spoločné uznesenie o pripravovanej medzinárodnej dohode, na základe ktorej sa Ministerstvu financií Spojených štátov majú sprístupniť údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim. Ako zástupcovia občanov a tí, ktorí sú si vedomí citlivej povahy tejto záležitosti, ktorá má dosah na základné práva, však pred podpísaním akejkoľvek dohody o SWIFTE-e so Spojenými štátmi požadujeme silné záruky. Tieto záruky sú: aby sa údaje prenášali len na účely boja proti terorizmu, aby recipročný mechanizmus zaväzoval Spojené štáty prenášať relevantné finančné informácie na žiadosť európskych orgánov, aby sa platnosť tejto dočasnej dohody obmedzila najviac na 12 mesiacov a aby sa neskôr, keď nadobudne platnosť Lisabonská zmluva, rokovalo o novej dohode za plnej účasti Európskeho parlamentu a národných parlamentov.

Bola by som tiež rada, keby sa odstránil závoj utajenia, ktorý do veľkej miery zahaľuje jadro tejto záležitosti, a aby sme my poslanci dostali o postupoch stanovených v tejto dohode oveľa viac informácií, než sme dostali doteraz.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Podľa plánovanej medzinárodnej dohody sa Ministerstvu financií Spojených štátov majú sprístupniť údaje obsiahnuté v zasielaných finančných platobných správach s cieľom predchádzať terorizmu a financovaniu teroristov a bojovať proti nim. Zasielanie údajov obsiahnutých v zasielaných finančných platobných správach zahraničným veľmociam predstavuje vážny zásah do základných práv našich občanov najmä vtedy, keď sú príjemcom údajov Spojené štáty americké.

USA už veľakrát v minulosti dokázali, že ochranu údajov neberú vážne, najmä ak ide o uskutočňovanie a realizovanie vládnych projektov a cieľov. Hoci má tento návrh uznesenia dobré úmysly chrániť európskych občanov, nemožno úplne vylúčiť nevhodné použitie týchto dôležitých údajov. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tomuto návrhu uznesenia.

 
  
  

– Návrh uznesenia: ES/Tadžikistan B7-0025/2009

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − Tadžikistan má dôležitú zemepisnú polohu, lebo sa nachádza na významnej križovatke medzi Európou a Áziou, a preto hrá dôležitú úlohu v posilňovaní stability tohto regiónu. Hlasoval som za toto uznesenie, ktorého cieľom je pomenovať niekoľko dôležitých otázok, ktorým by sa mala v Tadžikistane venovať pozornosť.

 
  
  

– Správa: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. − Vrelo vítam navrhovanú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Tadžikistanom, ktorá poskytuje rámec pre budúcu spoluprácu EÚ s Tadžikistanom. Región Strednej Ázie je pre Spoločenstvo z hospodárskeho a politického hľadiska veľmi dôležitý a táto dohoda pomôže upevniť a posilniť politické, hospodárske a obchodné vzťahy EÚ s Tadžikistanom a jej prítomnosť v Tadžikistane a v strednej Ázii vo všeobecnosti.

Navyše tiež povzbudí hospodársky rast a podporí trvalo udržateľný rozvoj, opatrenia proti chudobe a stabilitu v Tadžikistane a v stredoázijskom regióne. Rád vidím, že táto dohoda zahŕňa aj také body, ako sú opatrenia proti terorizmu a zbraniam hromadného ničenia, nelegálnemu obchodovaniu, obchodu s drogami a organizovanému zločinu. Odteraz sa budú EÚ aj Tadžikistan snažiť o úzky politický dialóg, ktorý otvorí cestu hlbším vzťahom v mnohých oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) V roku 2007 prijala EÚ počas nemeckého predsedníctva stratégiu pre Strednú Áziu s cieľom vytvoriť nové združenie. Dohoda s Tadžikistanom je súčasťou tejto stratégie a ako bolo uvedené, jej hlavným cieľom v tomto regióne sú prírodné zdroje, predovšetkým plyn. Hlasoval som proti správe o dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Tadžickou republikou, pretože EÚ sa o túto krajinu zaujíma len pre jej prírodné zdroje a strategickú zemepisnú polohu, keďže Tadžikistan hraničí s Afganistanom a Čínou.

Vzťahy EÚ s tretími krajinami by sa mali zakladať na iných záujmoch, na spoločných záujmoch, a vždy by mali rešpektovať suverenitu oboch strán a rešpektovať, samozrejme, riadenie ich zdrojov.

 
  
  

– Spoločný návrh uznesenia: Situácia v Litve po prijatí zákona na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (RC-B7-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (ECR), písomne. − Ja a moji britskí kolegovia z radov konzervatívcov môžeme súhlasiť s väčšinou tejto správy. Z celého srdca naďalej podporujeme poskytovanie rovnakých práv a príležitostí pre ľudí bez ohľadu na ich zdravotné postihnutie, rasu, náboženské vyznanie či sexuálnu orientáciu a odmietame diskrimináciu vo všetkých jej formách. Máme však vážne pochybnosti, pokiaľ ide o zasahovanie Agentúry pre základné práva a Európskej únie do záležitostí, ktoré podľa nás patria do pôsobnosti jednotlivých štátov.

Preto sme sa rozhodli zdržať sa hlasovania o tomto uznesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (ECR), písomne. – Členovia Európskych konzervatívcov a reformistov dôrazne podporujú rovnaký prístup ku každému bez ohľadu na rasu, náboženské vyznanie, sexuálnu orientáciu či zdravotné postihnutie a dôrazne odmietajú diskrimináciu vo všetkých jej formách.

Máme však vážne pochybnosti, pokiaľ ide o zasahovanie Agentúry pre základné práva a Európskej únie do záležitostí, ktoré podľa nás patria do pôsobnosti jednotlivých štátov. Ako demokratický národ veríme, že o tejto záležitosti by mali rozhodnúť litovský parlament a litovský ľud.

Preto sme sa rozhodli nepodporiť toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií, lebo verím, že zákon prijatý litovským parlamentom 14. júla 2009, podľa ktorého je zakázané „priamo šíriť medzi neplnoletými osobami […] verejné informácie, ktoré propagujú homosexuálne, bisexuálne alebo polygamné vzťahy“, pretože to má „škodlivý vplyv na vývoj neplnoletých osôb“, je potrebné neodkladne prehodnotiť. Podľa zásad Európskej únie by sa mali odstraňovať všetky formy diskriminácie a najmä diskriminácia založená na sexuálnej orientácii, a preto by mala Agentúra pre základné práva vydať k spomínanému zákonu a jeho pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom stanovisko v zmysle zmlúv EÚ a právnych predpisov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Návrh uznesenia, ktorý dnes máme pred sebou, je skutočne ťažko pochopiteľný. Prstom ukazujeme na krajinu za to, že jej demokraticky zvolený parlament v súčasnosti skúma zákon, ktorý (tak ako zákony, ktoré existujú vo väčšine členských štátov) je určený na ochranu neplnoletých osôb a ktorého konkrétnym cieľom je chrániť ich pred akoukoľvek propagandou, ktorá podporuje homosexualitu, bisexualitu či polygamiu. Čo by mohlo byť prirodzenejšie tam, kde ide o deti? Ale nie, zdá sa, že toto je „diskriminácia“ a celá EÚ sa mobilizuje proti úbohej Litve, ktorá sa „previnila“ zakazovaním prozelytizmu a podporovaním rodinných hodnôt.

Ešte prekvapivejšia je skutočnosť, že aj Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktorý sa teoreticky vyhlasuje za kresťansko-demokratický a hlási sa k istým morálnym hodnotám, podpísal tento nezmysel, ktorý iniciovala ľavica. Ako zvyčajne, tvárou v tvár tlaku istých lobistických skupín nestoja práva detí za nič. Mali by sme povedať, že boli časy, keď niektorí poslanci tohto parlamentu obhajovali pedofíliu v mene všeobecnej slobody a práva každého, nech je akokoľvek mladý, na sexuálnu orientáciu. Toto uznesenie nie je len trestuhodné, je nechutné!

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za uznesenie, ktoré odsudzuje litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií, ktorý hodlá zakazovať akékoľvek informácie o homosexualite, ak sú prístupné neplnoletým osobám. Tento zákon je v úplnom rozpore s európskymi právnymi predpismi, konkrétne s tými, ktoré súvisia s bojom proti diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii, má značne homofóbny obsah a predstavuje prekážku v slobode prejavu. Odsudzujú ho mnohé mimovládne organizácie vrátane ILGA (Medzinárodná asociácia gayov a lesbických žien) a Amnesty International, ako aj Rada Európy. Musíme mladým ľuďom ponúknuť obraz spoločnosti, ktorá je otvorená rôznorodosti a založená na zásade úcty k iným, nech sú akokoľvek odlišní. Pokiaľ ide o Európsku komisiu, ako kontrolný orgán nad dodržiavaním zmlúv musí konať zodpovedne a začať konanie o porušení práva voči Litve, ak táto bude trvať na svojom rozhodnutí. Prostredníctvom tohto hlasovania vyzývame predstaviteľov litovského parlamentu, aby sa dali dohromady a odmietli tento text, ktorý signalizuje návrat do minulosti, čo ja osobne odsudzujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness a Gay Mitchell (PPE), písomne. – Toto je vysvetlenie hlasovania v mene delegácie Fine Gael Európskemu parlamentu. Poslanci Fine Gael sa zdržali hlasovania o Litve, keďže sa tam ešte neuzavreli legislatívne, respektíve právne postupy. Keď sa právny postup v Litve ukončí, potom sa môže preskúmať otázka, či je v rozpore so zmluvami EÚ. Toto je bežný a správny postup. Všimli sme si tiež, že uznesenie nadraďuje jednu formu diskriminácie nad iné a ako také je formou diskriminácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), písomne. (PL) Hlasoval som proti uzneseniu, ktoré by mohlo v Európskej únii vytvoriť nebezpečný precedens. Podľa mňa sú jeho obsah a predmet nezlučiteľné so zásadou subsidiarity. Uznesenia tohto druhu môžu živiť euroskepticizmus, lebo sú dôkazom tendencie EÚ zasahovať do vnútorných vecí členských štátov EÚ. Zásada nezasahovať do vnútorných záležitostí členských štátov EÚ nie je absolútna zásada, no v Litve sa nedeje nič také, čo by nás nútilo zakročiť. Tí, čo chcú vidieť lepšiu Európu, by mali hlasovať proti tomuto uzneseniu. To je dôvod môjho rozhodnutia. Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Litovský parlament schválil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií. Cieľom tohto zákona je zamedziť šíreniu verejných informácií, „ktoré agitujú za homosexuálne vzťahy“ alebo „odporujú rodinným hodnotám“.

Z tohto dôvodu by mali litovské orgány zákon novelizovať alebo zrušiť a mali by upustiť od prijatia týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov do trestného a správneho zákonníka, aby zabezpečili, že právne predpisy budú v súlade s ľudskými právami a základnými slobodami, ktoré sú zakotvené v medzinárodnom a európskom práve.

Keď nová prezidentka Litvy požiadala litovský parlament o prehodnotenie zákona, aby spĺňal ústavné zásady právneho štátu, právnej istoty a právnej zrozumiteľnosti a aby nebol v rozpore so zárukami otvorenej spoločnosti a pluralitnej demokracie, bol to krok správnym smerom.

Z týchto dôvodov a pre to, že je naliehavo potrebné tento zákon prehodnotiť, som hlasoval za spoločný návrh uznesenia Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (FR) Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, ktoré vytvára nebezpečný precedens, keďže vyjadrené hľadiská nie sú v súlade so zásadou subsidiarity a sú formou zasahovania do zvrchovaného konania parlamentu členského štátu, a to v čase, keď zmienený zákon dokonca ešte ani nenadobudol platnosť.

 
  
  

– Spoločný návrh uznesenia: Kríza v mliekarenskom odvetví (RC-B7-0047/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Podporil som a hlasoval za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28 k tomuto uzneseniu, ktorý žiada od Komisie a členských štátov, aby okamžite prijali dodatočné opatrenia a zasiahli do súčasnej úrovne výroby v Spoločenstve prostredníctvom dočasného zmrazenia zvyšovania kvót, o ktorom sa rozhodlo v rámci posledných reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky, pretože tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa dotkol záujmov všetkých portugalských výrobcov mlieka a predovšetkým získal podporu výrobcov mlieka na Azorách. Ľutujem preto, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nezískal podporu väčšiny poslancov Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. Hlasoval som za toto spoločné uznesenie, pretože v rozpore s prognózou Európskej komisie, ktorá predpokladala výrazné zvýšenie ceny mlieka a mliečnych výrobkov, sa situácia na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami dramaticky zhoršuje, pričom cena mlieka klesá i napriek intervenčným a vývozným dotáciám. Národné hospodárstva mnohých členských štátov sú vo veľkej miere závislé od poľnohospodárstva. V súčasnosti je však, bohužiaľ, veľký rozdiel medzi cenami, ktoré platia spotrebitelia za poľnohospodárske výrobky v supermarketoch, a peniazmi, ktoré dostanú výrobcovia. Mnohí producenti mlieka a mliečnych výrobkov v rámci EÚ sú vážne ohrození a sú nútení predávať mliečne výrobky za ceny, ktoré sú nižšie ako ich výrobné náklady. Komisia musí prijať primerané opatrenia z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska na prekonanie tejto krízy a na to, aby ochránila trh EÚ s mliekom a mliečnymi výrobkami. V tejto súvislosti veľmi podporujem požiadavku na vytvorenie mliečneho fondu EÚ na pomoc výrobcom a na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Ak chceme mať dobre fungujúci trh s mliekom a mliečnymi výrobkami, musíme podporovať investície do modernizácie poľnohospodárskych podnikov, malých výrobcov a mladých poľnohospodárov. A musíme najmä zabezpečiť, aby poľnohospodári dostávali za svoju produkciu spravodlivé a primerané ceny.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. Za ostatných dvanásť mesiacov došlo k zhoršeniu situácie na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, pričom ceny mlieka klesli pod 21 centov za liter a mnohí poľnohospodári nemajú inú možnosť, než predávať mliečne výrobky so stratou. Toto je mimoriadne vážna situácia, preto som hlasoval za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (S&D), písomne. (DA) Hlasovali sme proti návrhom na zvýšenie poľnohospodárskej pomoci pre mliekarenské odvetvie. Naša skupina vždy hlasuje za zníženie poľnohospodárskej pomoci a za pokračovanie reformy poľnohospodárskej politiky EÚ. V súvislosti s týmto rozhodnutím Skupina progresívnej aliancie liberálov a demokratov v Európskom parlamente hlasovala proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 16, 17 a 19, pretože napriek tomu, že tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú vhodný obsah, netýkajú sa predmetnej diskusie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh tohto spoločného uznesenia o kríze v mliekarenskom odvetví, pretože sa domnievam, že sú potrebné naliehavé opatrenia na vyriešenie vážnej krízy, ktorá zasiahla toto odvetvie. Na obnovu rovnováhy trhu je potrebná najmä stimulácia dopytu. Poľutovaniahodné je však to, že kompromis, ktorý sa dosiahol v Parlamente, nezahŕňa dočasné pozastavenie zvyšovania kvót alebo iné opatrenia na zníženie výroby, ktoré by mohli významne pomôcť európskym poľnohospodárom prekonať túto krízu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vážna kríza ovplyvňujúca mliekarenské odvetvie si vyžaduje, aby sa v tomto odvetví naliehavo prijali efektívnejšie opatrenia na podporu výrobcov a aby sa zvážila opodstatnenosť zrušenia kvót na mlieko v roku 2015.

Stabilizácia trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami sa nedosiahne len prijatím jedného alebo dvoch nesúvisiacich opatrení, ako je nezvyšovanie kvót, ktoré je určené na zmiernenie okamžitých a dočasných účinkov krízy. Naopak, musia sa zvážiť strednodobé a dlhodobé riešenia a musí sa zhodnotiť, prečo tento trh správne nefunguje. Zároveň sa musia posúdiť najlepšie riešenia na dosiahnutie udržateľnej výroby, pričom sa nesmie zabúdať na právo spotrebiteľa na spravodlivé ceny.

V tejto súvislosti musím upozorniť najmä na mimoriadne krehkú konkurencieschopnosť najvzdialenejších regiónov, ako sú napríklad Azorské ostrovy, ktoré sú významne závislé na výrobe mlieka a mliečnych výrobkov. S poľutovaním musím konštatovať určitú necitlivosť zo strany Európskej komisie a z vnútroštátneho hľadiska nedostatočnú úroveň riadenia tohto procesu zo strany portugalskej vlády. V časoch krízy je mimoriadne dôležitá schopnosť našich vedúcich predstaviteľov prijať opatrenia a podporiť záujmy jednotlivých štátov. Bohužiaľ, to nie je náš prípad. Na druhej strane pozitívne hodnotím úspešné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, na ktorých som autorsky spolupracoval a ktoré podporujú zvýšenie platieb de minimis. Nie je to ideálne riešenie, ale pomáha.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Hlasujem za toto uznesenie, hoci ani zďaleka nie je postačujúce. Musí sa neodkladne zrušiť ďalšie ročné zvýšenie kvóty o 2 %, aby sa teraz ceny stabilizovali. Systém kvót na mlieko bude potrebné uplatňovať aj po roku 2015 alebo sa bude musieť nahradiť iným regulačným mechanizmom. Dôležité je prispôsobiť výrobu mlieka dopytu trhu v rámci Európy, aby sa výrobcom zabezpečili spravodlivé ceny. Nevyhnutná je transparentnosť trhu a v tejto súvislosti navrhujem zriadenie európskeho monitorovacieho strediska, ktoré by pomohlo regulovať trh od výroby po distribúciu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Prijaté uznesenie obsahuje pozitívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s vplyvom súčasnej vážnej krízy na toto odvetvie. Preto sme zaň hlasovali. Toto sú len jednorazové opatrenia, ktoré však nevyriešia základné problémy tohto odvetvia, najmä tie, ktoré sa týkajú malých a stredných výrobcov, u ktorých sa situácia v budúcnosti pravdepodobne zhorší vzhľadom na avizovaný plán zrušiť kvóty na mlieko.

Boj, ktorý zvádzajú výrobcovia mlieka a ktorý presahuje ich bezprostredné ciele – predávať výrobky za ceny zabezpečujúce ich prežitie – má aj širší zmysel a význam, ktorý súvisí s druhom poľnohospodárstva, ktorý chceme v budúcnosti. Neoliberálny model poľnohospodárstva, ktorý podporuje zaplavenie trhu výrobkami z krajín, ktoré majú väčšie výrobné kapacity, a ktorý v niektorých krajinách podporuje intenzívnu výrobu a v iných zrušenie poľnohospodárstva a potravinovú závislosť, sa musí nahradiť modelom založeným na koncepcii potravinovej nezávislosti a bezpečnosti – právom každej krajiny vyrábať udržateľným spôsobom. V tomto modeli sú veľmi dôležité verejné mechanizmy na kontrolu výroby – kvóty upravené podľa potrieb každej krajiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Ak politika vedie poľnohospodárov k samovražde, ak núti ľudí úmyselne ničiť plody svojej práce, pretože ich zničenie nie je horšie ako to, čo im politika ponúka, vtedy je čas na zmenu politiky. Liberalizácia poľnohospodárstva všeobecne, no najmä liberalizácia mliekarenského odvetvia, priniesla katastrofálne následky. Koľkokrát je potrebné v tomto Parlamente zopakovať, že poľnohospodárstvo nemožno považovať za takú istú hospodársku činnosť ako ostatné, lebo živí ľudí, pomáha zvyšovať atraktivitu vidieka a udržať ľudí vo vidieckych oblastiach? Potraviny nie sú výrobky, s ktorými sa môže špekulovať na trhoch, ktoré sú odtrhnuté od akejkoľvek formy reality. Je absurdné podporovať dovoz výrobkov, ktoré ani len nevyhovujú kritériám kvality, ktoré musia spĺňať naši výrobcovia. Je priam škandalózne vydať týchto poľnohospodárov napospas spracovateľom a predátorom z veľkých nákupných centrál, ktorí profitujú na úkor výrobcov aj spotrebiteľov. Nesmelé a nejasné návrhy v texte nie sú dostačujúce ani celkom uspokojivé, ale aspoň sú. Preto sme za ne hlasovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascale Gruny (PPE), písomne. (FR) Situácia na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami sa za ostatných dvanásť mesiacov výrazne zhoršila: cena mlieka sa za rok znížila o 30 %, čo je najprudší pokles za ostatných 20 rokov. Musíme preto naliehavo zaviesť nové formy regulácie na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby mliekarenské odvetvie nebolo na pravidlách trhu len závislé, ale aby mohlo dokázať, že sa im skutočne prispôsobilo. Nestabilita príjmov výrobcov v súčasnosti neumožňuje, aby sa prostriedky, ktoré sú dôležité pre budúce investície do odvetvia, prideľovali tým najlepším spôsobom. Povinnosťou Európskej komisie je preto zjednodušiť zmluvné vzťahy v rámci agropotravinárskeho reťazca s cieľom dosiahnuť vyváženosť medzi rôznymi prevádzkovateľmi v odvetví, stabilizovať trhy a predísť rizikám na trhu. Komisia musí podporovať aj lepšiu organizáciu v rámci odvetví. Malo by sa tiež okrem toho posúdiť, či by zvýšenie kvót na mlieko pozitívne ovplyvnilo ceny výrobcov. Európa musí konať teraz. Nemôžeme ďalej čakať. Ak nebudeme konať, hrozí, že trvalo poškodíme európske mliekarenské odvetvie a tým pripravíme naše krehké vidiecke oblasti o jadro ich hospodárstiev.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Intenzitu štrajkov na podporu mlieka v jednotlivých európskych krajinách zvyšujú pôsobivé zábery vylievania mlieka do polí. Európsky parlament vzhľadom na obavy výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov prijal stanovisko. V tejto súvislosti som preto hlasovala za vytvorenie fondu v rámci rozpočtu, ktorý EÚ plánuje na rok 2010 vo výške 600 miliónov EUR na poskytnutie pomoci výrobcom mlieka, ktorí sa v súčasnosti ocitli vo vážnej a v rámci ich odvetvia v nebývalej kríze a ktorí zápasia so zákonmi ponuky a dopytu na svetovom trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

Spolu s mojimi kolegami socialistami sme s cieľom dosiahnuť zvýšenie cien predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vyzýva na pozastavenie uplatňovania kvót na mlieko platných v súčasnosti. Okrem opatrení zameraných na riadenie trhu, ktoré už boli prijaté, by sme tiež mali prijať cyklické opatrenia, pretože v dôsledku nestálosti cien sa uvedené opatrenia ukázali ako neefektívne.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE), písomne. (DE) Mliekarenské odvetvie sa v súčasnosti nachádza uprostred krízy nebývalého rozsahu: ceny výrobcov dramaticky poklesli, spotrebiteľské ceny sa zvýšili a mnoho poľnohospodárskych podnikov v EÚ bojuje o prežitie. Komisia sa už príliš dlho z diaľky len tak prizerá na tento vývoj. V našom návrhu uznesenia, ktorý podporujú takmer všetky skupiny, sme jasne vysvetlili, že rozhodnutia, ktoré boli prijaté v súvislosti s kontrolou stavu v novembri 2008, v súčasnej situácii nepostačujú. Komplexná poľnohospodárska reforma, ktorú sme prijali, je príliš málo.

Ak sa zmenili základné podmienky, Komisia sa musí chopiť iniciatívy a zaviesť opatrenie, ktoré pomôže poľnohospodárom EÚ. V našom uznesení požadujeme komplexné opatrenia: stabilizáciu trhu, podporu predaja, komplexný program mlieka na školách, zvýšenie maximálnej výšky minimálnych platieb zo 7 500 EUR na 15 000 EUR pre všetky oblasti poľnohospodárskej výroby, schému predčasného odchodu do dôchodku pre producentov mliečnych výrobkov, schému spätného nákupu kvóty, posilnenie organizácie výrobcov, primerané označovanie mliečnych výrobkov, poistenie vývozných úverov podobné tým, ktoré existujú v USA, a vytvorenie osobitného mliečneho fondu. Na základe tohto uznesenia sme pripravení prevziať zodpovednosť za európske poľnohospodárstvo. Z tohto dôvodu som hlasovala za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), písomne. (FR) Mliekarenské odvetvie je ohrozené. Výrobcovia mlieka a mliekarenských výrobkov už mesiace vyrábajú so stratou, pričom ceny pre spotrebiteľov sa neznížili; prospech z toho majú len veľké distribučné spoločnosti. Tisícom malých výrobcov vo Francúzsku hrozí bankrot. Generálny štrajk na podporu mliekarenstva, ktorý je posledným krokom, ktorým sa výrobcovia snažia upútať pozornosť verejnosti, aby neskrachovali pre jej nezáujem, sa v súčasnosti šíri vo viacerých európskych krajinách a ohrozuje tým mnohé pracovné príležitosti v ostatných odvetviach súvisiacich s mliekarenstvom. Je naliehavo potrebné nájsť účinné riešenia pre toto kľúčové odvetvie francúzskeho a európskeho poľnohospodárstva, ako aj radikálne zmeniť politiku, pretože – aby sme nechodili okolo horúcej kaše – jedine Európska komisia, Rada, Európsky parlament a ich ultraliberalizmus nesú zodpovednosť za túto tragédiu. Musíme naliehavo prijať opatrenia: zachovať princíp kvót po roku 2015; okamžite zaviesť zníženie týchto kvót s cieľom zastaviť pokles ceny mlieka; určovať ceny v súlade so skutočnými nákladmi nezávislých výrobcov a zaviesť úplnú transparentnosť pri určovaní cien zo strany veľkých distribučných spoločností. Poľnohospodári očakávajú dôrazné opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písomne. (DE) Banky sme zachránili, lebo sme museli. Všetci zodpovední politici to uznali a akceptovali.

Teraz riešime situáciu v odvetví poľnohospodárstva, kde musíme zabrániť bankrotu poľnohospodárov, ktorý hrozí najmä v mliekarenskom odvetví, pretože ceny už nepokrývajú výrobné náklady. Musíme však zabezpečiť, aby bol náš výrobný potenciál dostačujúci na dodávky kvalitných potravín európskym občanom.

Patrím do generácie, ktorá zažila prídely potravín a ktorá si musela robiť zásoby potravín, aby mala dostatok jedla. Verím, že táto situácia sa už nikdy nezopakuje. Avšak tí, ktorí nikdy nepocítili hlad, nechápu, aká dôležitá je pre Európu silná spoločná poľnohospodárska politika.

Potrebujeme bezpečnosť dodávok, a to nielen v odvetví energetiky.

Chcela by som vás požiadať, aby ste vzali do úvahy skutočnosť, že ak príliš veľa poľnohospodárskych podnikov v príliš mnohých regiónoch bude nútených ukončiť prevádzku, pretože nie sme schopní alebo pripravení prijať potrebné krátkodobé opatrenia požadované v našom uznesení, náklady EÚ a členských štátov budú oveľa vyššie ako náklady na prijatie primeraných krátkodobých opatrení v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Armáda nezamestnaných je dostatočne veľká. Dovoliť, aby poľnohospodári zbankrotovali, by bolo nezodpovedné z hľadiska sociálnych a ekonomických záujmov, ako aj v záujme životného prostredia.

Dúfam, že nášmu upozorneniu sa bude venovať pozornosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za spoločný návrh uznesenia, hoci ho považujem za neprimeraný. Návrh zrušiť systém kvót na mlieko v roku 2015 a dovtedy zvyšovať kvótu o 1 % ročne bude prakticky legalizovať prebytky, ktoré už existujú v niektorých krajinách, ktoré prekračujú svoje výrobné kvóty, čo spôsobuje, že vyvážajú za veľmi nízke ceny a tlačia ceny mlieka na trhu nadol, v mnohých krajinách i pod výrobné náklady. Hlavným cieľom opatrení, ktoré sa Komisia snaží uplatňovať, je deregulácia, a teda aj liberalizácia mliekarenského odvetvia v Európe.

Kategoricky odmietame tieto opatrenia, pretože rovnako ako reformy poľnohospodárskej politiky slúžia záujmom veľkých spoločností na úkor malých výrobcov. Podporujeme prijatie opatrení na reguláciu mliekarenského odvetvia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Situácia na trhu s mliekom a mliekarenskými výrobkami sa za ostatné mesiace vyvinula tak, že ohrozuje existenciu mnohých poľnohospodárov. Ceny ich výrobkov prudko poklesli. Vážne zasiahnuté boli najmä malé a stredné poľnohospodárske podniky, ktoré teraz musia čerpať zo svojich rezerv, aby prežili. Z tohto dôvodu sa EÚ snaží podniknúť urýchlené kroky. Komisia bola predtým príliš opatrná vo svojich pokusoch riešiť krízu, za ktorú je čiastočne zodpovedná, pretože rozhodla o zvýšení kvót na dodávky mlieka.

Iniciatívy Parlamentu, z ktorých väčšina je uvedená v tomto návrhu uznesenia, sú preto ešte viac vítané. Iniciatívy zahŕňajú predovšetkým vytvorenie fondu na podporu mlieka, na ktorý bude pridelených 600 miliónov EUR, opatrenia zamerané na zvýšenie dopytu po mliečnych výrobkoch, väčšiu kontrolu kvality a na povinnosť presného označovania. V záujme podpory poľnohospodárov bolo preto pre mňa samozrejmosťou, aby som hlasoval za predložený návrh uznesenia a opatrenia, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Varovný signál – to je podstata nášho uznesenia. Vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali núdzové opatrenia s cieľom nájsť východisko z krízy, ktorú v plnej miere pociťujú výrobcovia mlieka. Včera táto kríza nadobudla v Belgicku nový rozmer, keď v meste Ciney viac ako 2 000 výrobcov vylialo 3 milióny litrov mlieka. Pripísanie zodpovednosti za tento stav jedine zrušeniu kvót je spôsob, ako ukončiť túto rozpravu. Preto som bola proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 28, ktorým sa požaduje zmrazenie kvót, ktorý považujem za príliš zjednodušený. Hlavné príčiny sú iné: pokles dopytu, silná celosvetová konkurencia a predovšetkým neprijateľné marže distribučných spoločností, ktoré kritizujú mnohé združenia spotrebiteľov. To ma viedlo k tomu, aby som v odsekoch 17 a 18, ktorých som autorkou, požiadala Komisiu o preskúmanie, či fungujú nejaké kartely. V stávke je dôveryhodnosť Komisie. Na druhej strane som podporila pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1, na základe ktorého sa rozširujú iniciatívy 16 členských štátov a požaduje sa obnovenie rovnováhy medzi rôznymi prevádzkovateľmi v odvetví. Osobne podporujem stanovenie minimálnej ceny mlieka v každej krajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne. (FR) So zreteľom na hlasovanie o uznesení o kríze v mliekarenskom odvetví som predložil a podporil niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa krátkodobej regulácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, konkrétne prostredníctvom zmrazenia zvyšovania kvót alebo dočasného zníženia kvót (o 3 % až 5 %). Európsky parlament však všetky tieto opatrenia odmietol. Výrobcovia majú právo od Parlamentu očakávať, že navrhne dôrazné opatrenia, ktoré potrebujú. Napriek niektorým pozitívnym prvkom predložené uznesenie tieto očakávania nespĺňa, a preto som sa zdržal konečného hlasovania.

 
  
  

– Spoločný návrh uznesenia: Energetická bezpečnosť (RC-B7-0040/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Európa vo veľkej miere závisí od dovozu energie. Ak chceme znížiť energetickú závislosť, musíme prijať opatrenia týkajúce sa energetickej účinnosti, diverzifikácie zdrojov energie prostredníctvom zvyšovania využitia obnoviteľných zdrojov a diverzifikácie krajín, ktoré sú dodávateľom energie, ako aj krajín, cez ktoré sa energia prepravuje. Na zvýšenie energetickej bezpečnosti je dôležitá aj konsolidácia vnútorného trhu s energiou v rámci celej Európy. Prioritu musia dostať plynovody a elektrické rozvodné siete pokrývajúce celú Európu. V tejto súvislosti sú pre Portugalsko veľmi dôležité dva projekty zahrnuté do plánu hospodárskej obnovy: projekt prepojenia elektrickej rozvodnej siete medzi Portugalskom a Španielskom, ktorý pomáha konsolidovať pyrenejský trh s energiou, a projekt prepojenia medzi Španielskom a Francúzskom, ktorý má zabrániť tomu, aby sa Pyrenejský polostrov stal energetickým ostrovom. Vyzývame Komisiu a Radu, aby vynaložili všetko úsilie na zabezpečenie podpory projektov na rozvoj obnoviteľných zdrojov v krajinách južnej Európy s vysokým potenciálom v oblasti obnoviteľnej energie. Ako ukazujú mapy rozdelenia slnečného žiarenia, najväčší slnečný potenciál v rámci celej Európy majú veľké oblasti v regióne Alentejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie Európskeho parlamentu o vonkajších aspektoch energetickej bezpečnosti, pretože si myslím, že vytvorenie skutočnej spoločnej energetickej politiky bude rozhodujúce pre zaistenie bezpečnosti dodávok energie v Európskej únii. Správne fungovanie vnútorného trhu s energiou a diverzifikácia zdrojov energie budú však tiež mimoriadne dôležité pri predchádzaní energetickej kríze a prerušeniu dodávok energie v budúcnosti. V tejto súvislosti sa domnievam, že hlavným prvkom európskej stratégie by mali byť zvyšujúce sa investície do obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Energetická závislosť Európskej únie, strategická potreba znížiť túto závislosť, ako aj ohrozenie stability EÚ spôsobené touto nestálou situáciou sú všeobecne známe a veľa sa o nich diskutuje.

V tejto súvislosti má naša krajina mieru závislosti, ktorá ďaleko prekračuje európsky priemer, čo odhaľuje absolútne zlyhanie predchádzajúcich vlád v tejto oblasti a zvyšuje vážne obavy z možnej krízy na energetických troch.

Vzhľadom na zložité vzťahy s niektorými našimi hlavnými dodávateľmi, na obmedzenia rôznorodosti zdrojov energie a na nedostatočné kapacity dodávok sa domnievam, že pre všetky členské štáty je dôležité, aby Európska únia pri ochrane svojich záujmov postupovala en bloc a aby ukázala, že ich môže presadiť vo veľmi náročnom rokovacom kontexte.

Podobne som presvedčený, že členské štáty sa nesmú vyhýbať svojej zodpovednosti, ale že by mali rozhodnúť o súbore rôznych zdrojov energie, v ktorom by mali byť preskúmané a bez zaujatosti zhodnotené hlavné alternatívy vrátane jadrovej energie, ktoré by sa mali zaviesť do praxe po zistení, že sú užitočné. Uprednostniť by sa mali tie druhy energie, ktoré sa dajú vyrobiť najúčinnejším, najbezpečnejším a najčistejším spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Európa aspoň v najbližšej dobe nebude schopná zbaviť sa svojej závislosti od dodávok energie z krajín mimo Európy. Je pravda, že na zníženie týchto obmedzení musíme diverzifikovať formy svojej závislosti z hľadiska zdrojov energie aj dodávateľských krajín. Ak mám byť však úprimný, nevidím dôvod, aby sme sa stali závislými od Turecka vykonaním kroku, ktorý je podľa všetkého motivovaný skôr nevraživosťou voči Rusku ako obavami súvisiacimi s energetikou. Turecko je nevyhnutný tranzitný bod tohto vášho slávneho plynovodu Nabucco, ktorý sa systematicky uprednostňuje pred ostatnými projektmi. Táto krajina by tým získala významné prostriedky na vyvíjanie nátlaku.

Pokiaľ ide o projekt Desertec, ani tu nevidím dôvod, aby sme sa stali závislými od projektu, ktorý je v tejto chvíli súčasťou súkromnej iniciatívy. V skutočnosti považujem za rozporuplné, ak chceme viesť spoločnú politiku v oblasti energetiky sústredenú v rukách Komisie a zároveň odovzdať odvetvie európskej energetiky do rúk súkromných prevádzkovateľov, čo by prinieslo zvýšenie cien a zníženie úrovne služieb a negatívne ovplyvnilo výber zdrojov energie. Okrem toho si myslím, že otázka energetiky je príliš dôležitá na to, aby sa jej riešenie prenechalo úradníkom Komisie alebo aby sa stalo motívom zisku niekoľkých spoločností.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Tento spoločný návrh uznesenia o vonkajších aspektoch energetickej bezpečnosti obsahuje dôležité možnosti budúcej európskej energetickej politiky. Za mimoriadne dôležité považujem najmä výrazné zvýšenie podielu zdrojov obnoviteľnej energie v existujúcom súbore energetických zdrojov, a preto podporujem aj projekt Desertec plánovaný súkromnou skupinou investorov.

Tento projekt je okrem iného určený na zníženie závislosti EÚ od jednotlivých štátov, od ktorých sme doteraz získavali fosílne palivá. Plánovaný projekt Nabucco k tomu, bohužiaľ, neprispeje, keďže ponechá priestor na vydieranie EÚ v súvislosti s plánovaným pristúpením Turecka do EÚ. Vzhľadom na priamy vplyv islamského režimu v Turecku bude musieť byť projekt v jeho súčasnej podobe zamietnutý. Z tohto dôvodu som sa napriek mnohým pozitívnym prvkom, ktoré tento text obsahuje, zdržal konečného hlasovania o texte ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písomne. Uznávame rozličné záujmy našich rôznych spojencov. Z pohľadu Británie si však úsilie o dosiahnutie jednotnejšieho prístupu EÚ k energetickej bezpečnosti nevyžaduje Lisabonskú zmluvu ani rozšírenie právomoci Európskej komisie. K dispozícii sú už dostatočné mechanizmy, ktoré by v prípade nášho záujmu umožnili členským štátom EÚ hovoriť jedným hlasom pri rokovaniach s Ruskom.

V tomto uznesení majú odkazy na Lisabonskú zmluvu veľmi škodlivý účinok. Britskí konzervatívci sú dôrazne proti ratifikácii Zmluvy, ako aj proti ďalším pokusom o politickú integráciu EÚ. Je mi ľúto, že sa nepodarilo akýmkoľvek spôsobom vyjadriť k jadrovej energii zaradenej do súboru udržateľných a rôznorodých zdrojov dodávok energie, ktoré sa budú požadovať v nadchádzajúcich rokoch. Za energetickú bezpečnosť zodpovedajú predovšetkým naše vlastné vlády.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia