Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
PV
 

(Sammanträdet avbröts kl. 12.55 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: SCHMITT
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy