Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 17. září 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

8. Situace na Tchaj-wanu po nedávném tajfunu (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je prohlášení Komise k situaci na Tchaj-wanu po nedávném tajfunu.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. Pane předsedající, nejprve mi dovolte, abych vyjádřila svou účast s občany Tchaj-wanu postižené tajfunem Morakot a jeho důsledky. K všeobecným snahám pomoci přispěl i mechanismus Společenství pro civilní ochranu, který byl projevem solidarity Evropy s obyvateli Tchaj-wanu.

7. srpna 2009 byl Tchaj-wan zasažen tajfunem Morakot, který způsobil velké záplavy a sesuvy bahna. Zahynulo více než 150 lidí a desítky tisíc musely opustit své domovy. Dopravní infrastruktura včetně silnic a mostů byla zničena a sdělovací sítě byly přerušeny. Asi 700 000 domů se ocitlo bez pitné vody. 12. srpna 2009 Tchaj-wan požádal o mezinárodní pomoc. V reakci na to Evropská komise aktivovala mechanismus pro civilní ochranu Společenství. Tento mechanismus usnadňuje a koordinuje věcnou pomoc členských států při závažných mimořádných událostech.

Evropská komise vyslala na Tchaj-wan koordinační a vyhodnocovací tým, aby posoudil, jaké jsou potřeby, a pomohl vládě v jejím úsilí pomoci. Tým uskutečnil několik hodnotících misí do postižených oblastí a předal svá zjištění a doporučení místním úřadům a mezinárodním partnerům. Tým mechanismu také usnadnil poskytnutí věcné pomoci, jako například zařízení na čištění vody darované Švédskem a Polskem, které bylo dodáno do nejpostiženějších oblastí Tchaj-wanu.

Rychlé poskytnutí této pomoci bylo hmatatelným výrazem evropské solidarity. Přítomnost evropského týmu přímo na místě byla rovněž přijata kladně. Mechanismus pro civilní ochranu Společenství je velice viditelným projevem evropské solidarity se zeměmi po celém světě a jsem přesvědčena, že jeho síla a účinnost se budou i nadále zvyšovat.

Přírodní katastrofy mohou postihnout kteroukoli zemi na světě. Často znamenají obrovské ztráty na lidských životech, ztráty pro hospodářství a pro životní prostředí. V budoucnu budeme v důsledku změny klimatu pravděpodobně čelit většímu počtu katastrof. Solidarita s jinými zeměmi zasaženými katastrofou zůstává v tomto směru jedním z pilířů evropské politiky zvládání katastrof. Těším se na pokračování další spolupráce s Evropským parlamentem na zajištění připravenosti našich evropských nástrojů pro zvládání mimořádných událostí.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann, jménem skupiny PPE.(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, Republika Tchaj-wan se 8. srpna otřásla v základech. Ostrovem se zuřivě přehnal tajfun Morakot a za sebou zanechal více než 750 mrtvých. Tisíce lidí přišly o svůj majetek a bylo zpustošeno rozlehlé území. Vyčíslené škody přesahují 2,5 miliardy EUR. Rekonstrukce infrastruktury, která byla ve velkém rozsahu poškozena, potrvá měsíce. Na znamení solidarity jsme my Evropané chtěli obyvatelům Tchaj-wanu poskytnout potřebnou pomoc, a vyjádřit jim tak svou podporu.

Paní Kuneva, skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) podporuje iniciativy, které podnítila Evropská komise. Tím více překvapuje, že tchajwanské zastupitelské úřady obdržely pokyn, aby veškerou zahraniční pomoc odmítly. To vyvolalo ostrou kritiku a vedlo k tomu, že 13. srpna byly ve zcela pochybeném plánu na zvládnutí krize provedeny potřebné změny. Krátce poté předseda vlády Liu Chao-shiuan podal demisi.

Další příčinou podrážděné reakce byla několikadenní návštěva dalajlámy, která se uskutečnila v září. Dalajláma se pouze chtěl spolu s těmi, kdo přežili, pomodlit za oběti. Soucítění je už dlouhou dobu poselstvím široce oceňovaných dalajlamových projevů a knih. Čínská vláda opět hlasitě protestovala a vyvinula obrovský tlak. Je ostudné, že Peking opět udělal z čistě humanitárního dalajlamova činu politickou záležitost. Tchaj-wan si musí sám položit otázku, na čí straně vlastně stojí. Prezident Ma Ying-jeou pouze dovolil, po mohutných protestech svých vlastních občanů, nositeli Nobelovy ceny míru vstoupit na území země.

Paní komisařko, musíme prohloubit náš dialog s Tchaj-wanem – o humanitárních otázkách, ale také o otázce našich základních hodnot. Demokracie, lidská práva a solidarita jsou neoddělitelné, i v této rozvíjející se asijské zemi.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru, jménem skupiny S-D. – Pane předsedající, v první řadě mi prosím dovolte, abych vyjádřil svou upřímnou účast s obrovskou tragédií, která postihla Tchaj-wan, a především se všemi lidmi, kteří zahynuli v důsledku neuvěřitelně ničivé energie ttéto velké katastrofy.

Morakot byl nejničivějším tajfunem, který Tchaj-wan za posledních téměř 50 let postihl, zpustošil začátkem srpna ostrov a nechal za sebou 700 mrtvých a pohřešovaných, tisíce evakuovaných vesnic a stovky venkovských domů pohřbil pod vrstvami bahna.

Při této příležitosti Čína projevila velké pochopení a zaslala Tchaj-wanu okamžitou pomoc. Ochotu pomoci ostrovu projevila nejen čínská vláda, ale také soukromé společnosti a nejrůznější organizace včetně Asociace pro vztahy přes Tchajwanskou úžinu a Společnost červeného kříže pevninské Číny.

Pomoc poskytli také čínští obyvatelé, kteří se zapojili do finanční sbírky uspořádané na pomoc ostrovu postiženému katastrofou.

Podle posledních údajů pevninská Čína dosud věnovala obětem tajfunu přibližně 1 miliardu juanů, což se rovná v přepočtu téměř 150 milionům USD. V této situaci hrálo důležitou úlohu několik stovek montovaných domků, které Čína zaslala Tchaj-wanu, aby ti, kteří přišli o svá obydlí, získali střechu nad hlavou.

Chtěl bych zdůraznit, že Evropská unie, která se připojila k politice jedné Číny, vítá pomoc, kterou Čína v souvislosti s touto tragédií Tchaj-wanu nabídla, neboť to ukazuje na zlepšení vztahů mezi těmito dvěma zeměmi, a je jasné, že zlepšení těchto vztahů může vést k větší stabilitě celého regionu.

Rovněž se domnívám, a tím skončím, že vzhledem k rozsahu katastrofy by Evropská unie měla uplatnit jednu ze svých základních hodnot – solidaritu – a nabídnout Tchaj-wanu další materiální a finanční pomoc, aby mu pomohla v obrovském úkolu obnovy země.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, jménem skupiny ECR. – Pane předsedající, obraz devastace a destrukce, kterou přinesl tajfun Morakot, zůstane v našich myslích ještě dlouho, ale mnoho lidí na Tchaj-wanu bude žít s následky této tragédie po celá budoucí léta. Více než 700 lidí přišlo o život a tisíce dalších se potýkají s vážným rozvratem.

Tchajwanská vláda prezidenta Ma zareagovala rychle. Do nejhůře postižených obcí a oblastí nasadila vojsko a požádala o pomoc mezinárodní společenství. Je třeba poděkovat švédskému předsednictví EU a Komisi za jejich práci při aktivaci mechanismu pro civilní ochranu Společenství. Pevně doufám, že se Komise nyní zaváže k dlouhodobé pomoci Tchaj-wanu, a umožní tak úplné zotavení jeho obyvatel i hospodářství a přestavbu infrastruktury.

Nepochybuji o tom, že vláda i obyvatelé Tchaj-wanu jsou za projevenou solidaritu a podporu ze strany EU vděčni. Kromě toho jako předseda skupiny přátel Tchaj-wanu v rámci EP se těším, že příští měsíc, až povedu delegaci poslanců EP do Tchaj-wanu, zjistím, jak vypadá nejnovější situace.

Neštěstí, které postihlo Tchaj-wan, se v důsledku změny klimatu může docela dobře stát obecným jevem pro Tchaj-wan i pro okolní svět. Proto je rozhodující, aby se Tchaj-wan mohl smysluplně a důstojně zapojit do příslušných mezinárodních organizací jako ostrov, který je vůči těmto meteorologickým jevům zranitelný a jako velká světová průmyslová velmoc, a to především do těch, které souvisejí s podnebím a změnami klimatu. Tchaj-wan by měl mít v první řadě možnost připojit se k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a ke Světové meteorologické organizaci.

Rada i Komise nyní podporují smysluplnou účast Tchaj-wanu v orgánech OSN a já doufám, že využijí příležitosti, která vzešla z této katastrofy a která se teď Tchaj-wanu nabízí, a podpoří zapojení Tchaj-wanu do těchto struktur.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, jménem skupiny EFD.(IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vyjádřit účast a podporu obyvatelům Tchaj-wanu a zároveň zdůraznit včasnost humanitární reakce Evropské unie při této katastrofě.

Komise plnila svou úlohu a mnoho členských států zaslalo pomoc nebo týmy odborníků. Čínská lidová republika sama pomohla tchajwanským orgánům a to je gesto, které považuji za velice důležité. Pokud však chceme poskytnout tchajwanským orgánům a zemím v tomto regionu strukturální pomoc, aby se dokázaly vyrovnat s podobnými hrozbami v budoucnu, Evropská unie by měla podpořit uznání Tchaj-wanu jako pozorovatele při Světové meteorologické organizaci a v orgánech Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Uznání Tchaj-wanu jako pozorovatele již přineslo v jiných mezinárodních odvětvových organizacích, jako je Světová obchodní organizace, některé dobré výsledky, a také v tomto případě by uznání Tchaj-wanu mohlo být způsobem, jak v budoucnu snížit rizika pro 23 milionů obyvatel ostrova a pro region jako celek.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE).(FR) Pane předsedající, Tchaj-wan se nyní vzpamatovává ze strašlivé přírodní katastrofy, jakou v posledních 50 letech země nezažila, Je naší povinností nejen vyjádřit svou solidaritu, ale také se aktivně podílet na rekonstrukci zničených částí ostrova.

Naštěstí po řádění tajfunu Morakot projevila Komise a Rada ochotu pomoci. Vyzývám je tedy, aby poskytly hmatatelnou pomoc, kterou vláda a obyvatelé této země potřebují, protože je třeba udělat nesmírně mnoho práce. Vhodné nástroje na úrovni Evropské unie existují. Měly by se plně využít.

Tato katastrofa opět nastoluje otázku, jak o tom již hovořili někteří moji kolegové, účasti Tchaj-wanu v různých agenturách Organizace spojených národů. Orgány EU to v zásadě podporují, ale je nejvyšší čas přijmout kroky, aby změny proběhly. Tchajwanské orgány nemají přístup k meteorologickým údajům o síle tajfunu. To je nepřijatelné. Je naprosto nezbytné, aby Tchaj-wan přistoupil k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu, a měl tak možnost vyhnout se tomu nejhoršímu, neboť vůbec není pochyb o tom, že v budoucnu dojde k dalším klimatickým krizím.

Jsem předsedkyní tchajwansko-lucemburského sdružení a skutečně musím říci, že bychom se už neměli nechat vydírat komunistickou Čínou, pokud jde o naše vztahy s Tchaj-wanem. Jednoznačná podpora ze strany Komise a Rady je v této věci zcela nezbytná.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D). - (EL) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, chci vyjádřit své nejhlubší politování nad humanitární tragédií, která se odehrává na Tchaj-wanu a říci, že jako Evropská unie musíme pomoci všemi možnými způsoby.

Už víme, že tajfun Morakot zahubil 640 lidí a více než 192 osob se pohřešuje. Jediný sesuv bahna vymazal z mapy celou vesnici a zabil stovky lidí. Nic z toho se však nestalo náhodou. Předcházelo tomu dlouhotrvající sucho, které snížilo schopnost půdy vstřebávat déšť.

Sucha, záplavy a rychle přibývající extrémní formy počasí jsou z důvodu změny klimatu čím dál častější. Tajfun vzniká v oblasti moří s teplotou povrchu 27οC. Vzestup teploty značně zvýší výskyt tajfunů i jejich intenzitu. Doposud žije v oblastech postihovaných tajfuny 120 milionů lidí. V letech 1980 až 2000 si tajfuny vyžádaly 250 000 obětí.

Ze všech těchto důvodů musíme být srdcem v Kodani, kde máme v prosinci rozhodnout, zda naše země budou samostatně hájit své vlastní přechodné krátkodobé zájmy, nebo zda všichni společně povedeme boj za planetu, náš domov, abychom změnu klimatu zvrátili.

Přestanou tedy rozvinuté a rozvíjející se země světa přispívat ke katastrofám, k jaké došlo například na Tchaj-wanu? Pokud tomu tak má být, je nutno něco dělat. Musíme se zaručit, že přijmeme potřebné závazky k nezbytnému snížení množství emisí s cílem zabránit nárůstu teploty o více než 2οC. Musíme rovněž sáhnout do peněženek a poskytnout rozvíjejícím se zemím finanční pomoc, tak aby se staly součástí řešení a pomáhaly v boji proti změně klimatu.

My jsme ten rozvíjející se svět, který způsobil změnu klimatu. My jsme ti znečišťovatelé a podle zásady „znečišťovatel platí“, kterou jsme sami přijali, musíme platit. Musíme platit formou finanční podpory poskytovanou rozvíjejícím se zemím.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Pane předsedající, katastrofu takového rozsahu Tchaj-wan dosud nezažil. Velká tragédie se odehrává v horách. Zmizely celé vesnice a tisíce lidí jsou pokládány za mrtvé nebo pohřešované. Tisíce lidí, kteří přežili, ne-li více, jsou prozatím umísťovány ve vojenských táborech. Takto popisuje zničující účinky tajfunu Morakot Menno Goedhart, nejvyšší zástupce mé země, Nizozemska, na Tchaj-wanu. V první řadě bych chtěl z tohoto Parlamentu vyjádřit svou účast vládě a občanům Tchaj-wanu.

Kromě praktické pomoci, kterou Menno Goedhart v současné době nabízí svým tchajwanským přátelům, a i když zároveň oceňuji, co již bylo ze strany Evropy uděláno, chci nicméně položit několik otázek Komisi ohledně prohloubení evropsko-tchajwanských vztahů. V první řadě je tu návrh na uvolnění vízové povinnosti pro tchajwanské občany, který příští měsíc Komise předloží. Spojené království a Irsko již šli v tomto směru příkladem. Za druhé, nedávná evropská zpráva velice jasně ukázala, že pro Tchaj-wan i pro Evropskou unii bude nesmírně výhodné, pokud sjednají opatření na podporu obchodu (TEM). Souhlasí Komise s tímto naléhavým závěrem?

Na závěr chci, pane předsedající, podpořit ty své kolegy, kteří zde již obhajovali ukončení neuvěřitelné mezinárodní izolace Tchaj-wanu. Taková izolace je zcela nepřípustná, pokud jsou v sázce lidské životy, ať je to kdekoli.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE). - (FI) Pane předsedající, 12. srpna postihla Tchaj-wan rozsáhlá lidská katastrofa, která si vyžádala mnoho obětí a způsobila obrovské hospodářské škody. Nyní je na nás, abychom pomohli. Nastal čas, abychom projevili solidaritu s obyvateli Tchaj-wanu. Musíme projevit soucit, ale kromě toho poskytnout finanční podporu, a jak zde uvedla paní komisařka, musíme přijmout nástroje na zvládání krize. Musíme nyní poskytnout Tchajwancům veškerou pomoc, která je v lidských silách. Chci rovněž podpořit myšlenku dlouhodobé pomoci Tchaj-wanu, jak navrhoval pan Tannock, s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků a ukázat, že tito lidé jsou lidské bytosti jako my a především, že jsou to naši přáté.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Chtěl bych za tuto informaci paní komisařce poděkovat. Nicméně moje otázka je poněkud jiné povahy. Tchaj-wan nedávno zasáhla tragédie. Plně si však uvědomujeme, že v minulosti došlo k mnoha podobným katastrofám a že v budoucnu dojde k mnoha dalším. Proto bych se rád paní komisařky zeptal. Má Evropská unie, a zvláště Komise, připraveny nějaké standardní postupy, jak takovou situaci zvládnout? Existuje nějaký soubor mimořádných opatření nebo opatření pro konkrétní země? Je také vypracován nějaký dlouhodobý plán opatření?

Myslím, že by nebylo šťastné, kdybychom na tyto tragédie reagovali různým způsobem, podle situace v různých zemích. Pokud jde o armádu, domnívám se, že pro krizové situace je nutno stanovit určité standardní postupy. A na to jsem se právě chtěl paní komisařky zeptat.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Cornelis van Baalen (ALDE).(NL) Pane předsedající, skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, jako mnoho skupin v této sněmovně, projevuje solidaritu s obyvateli Tchaj-wanu a jsme rádi, že Komise reagovala, tak jak reagovala. Komise musí v tomto duchu pokračovat. Nicméně velkým problémem v souvislosti s touto lidskou katastrofou je samozřejmě izolovanost Tchaj-wanu. Je docela možné zastávat politiku „jedné Číny“ a zároveň udržovat dobré pracovní vztahy s Tchaj-wanem. Tchaj-wan by mohl klidně působit ve Světové zdravotnické organizaci jako pozorovatel. Totéž platí o Světové meteorologické organizaci a Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. To vše je možné a nijak to nebrání politice jedné Číny. Souhlasím s názorem pana Beldera na uvolnění vízového režimu a shoduji se s ním v jeho pochvalném vyjádření o panu Goedhartovi, nizozemském zmocněnci v Tchaj-peji. Domnívám se proto, že není nutné, abychom i nadále Tchaj-wan izolovali. Jedná se přece o pracovní vztahy.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Pane předsedající, v první řadě bych chtěla vyjádřit nejhlubší soustrast rodinám těch, kteří během tajfunu Morakot zahynuli.

Je politováníhodné, že zahynuly stovky lidí, jiní přišli o své nejbližší a mnoho dalších bylo raněno.

Jak zaznamenali mnozí pozorovatelé, počet obětí mohl být nižší, kdyby postup vlády v reakci na tajfun byl koordinovanější. Vláda neodhadla závažnost tropické bouře, která se blížila k ostrovu. Přitom víme, že Tchaj-wan má vysoce rozvinuté odvětví vyspělých technologií a je jedním z největších výrobců systémů GPS ve světě.

Část viny je třeba přičíst tomu, že Tchaj-wan dosud není členem Světové meteorologické organizace (WMO), jak zde již uvedli někteří kolegové. Tchaj-wan mohl být předem lépe varován, kdyby mu WMO poskytla včasné informace. Jsem proto přesvědčena, že opět nastal čas nastolit otázku členství Tchaj-wanu ve WMO, nejen z politických, ale také z humanitárních důvodů.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Pane předsedající, paní komisařko, tajfun, který zasáhl Tchaj-wan, ovlivnil životy stovek tisíc lidí a zničil desítky tisíc obydlí. Humanitární pomoc poskytovaná Evropskou unií musí být bezpodmínečná. Cílem je co nejrychlejší pomoc obětem.

Evropská unie je aktivním dárcem, přičemž spolupracuje s nevládními organizacemi a se specializovanými agenturami OSN s cílem zajistit prostředky pro lékařské ošetření, logistickou podporu a obnovu zničených oblastí. Na konferenci v Kodani bude hodně o čem diskutovat a my se chystáme přijmout některá opatření zaměřená na budoucí dohodu nahrazující Kjótský protokol o snižování znečišťujících emisí. Diskutujeme proto většinou o opatřeních na omezení příčin, které vedou ke změně klimatu.

Chtěla bych požádat, aby jednou ze součástí kodaňské konference byla i zvláštní pozornost věnovaná opatřením pro přizpůsobení, neboť se neustále budeme muset vypořádávat se silnými bouřemi, záplavami, dlouhotrvajícím suchem či lesními požáry. Vyzývám také Evropskou unii, aby Tchaj-wanu poskytla humanitární podporu, spolu s podporou pro obnovu, a zejména podporu určenou obyvatelům.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, členka Komise. Pane předsedající, vezmu otázky popořadě.

Nejprve co se týče pomoci, kterou Komise poskytuje Tchaj-wanu pro přetrvávající potřeby jeho obyvatel, což bylo podstatou otázky pana Manna: Tchaj-wan byl informován o mechanismu Komise pro vyhodnocování potřeb po katastrofách, ale žádné požadavky jsme dosud neobdrželi. Pokud takový požadavek přijde, vezmeme ho v úvahu.

A nyní k postoji Komise k současné situaci v oblasti vztahů přes Tchajwanskou úžinu, což byla otázka pana Boştinaru, Komise vítá sbližování mezi Tchaj-wanem a Čínou během posledního roku. To umožnilo zlepšit vztahy přes Tchajwanskou úžinu, snížit napětí mezi oběma zeměmi a podpořit dvoustranné otázky, jako například přímé letecké a námořní spojení.

Důrazně podporujeme dvoustranné rozhovory mezi oběma stranami, které mohou přispět k dalšímu pokroku. Vítáme rovněž pomoc Číny.

Pokud jde o otázku účasti Tchaj-wanu ve Světové meteorologické organizaci, kterou vznesla paní Lullingová a paní Andrikienėová a také pan van Baalen a pan Tannock: v souladu se stanoviskem Evropské komise v prohlášení vydaném v září 2008 a politikou „jedné Číny“, kterou EU zastává, Evropská komise podporuje tam, kde je to vhodné, smysluplnou účast Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích. Budeme v tom pokračovat.

K otázce paní Lullingové a pana Manna ohledně poskytování pomoci, mechanismus pro civilní ochranu Společenství zajistil pomoc Švédska a Polska. Tato pomoc byla přijata s vděčností, což potvrdil prezident Ma předsedovi Komise Barrosovi.

K otázce ohledně návštěvy dalajlámy na Tchaj-wanu po řádění tajfunu – návštěva dalajlámy se uskutečnila z rozhodnutí tchajwanských orgánů a Evropská komise to nijak nekomentuje.

Co se týče otázky pana Beldera na postoj Komise k povolení bezvízového vstupu Tchajwanců přijíždějících do EU, Komise v rámci přezkoumání příslušných právních předpisů zvažuje možnost aktualizovat seznam zemí a subjektů, které v případě návštěvy Evropské unie, zejména schengenského prostoru, nesmí podléhat vízové povinnosti, a v této souvislosti posoudí také případ Tchaj-wanu.

Dostáváme se k otázce pana Zemkeho, jaké jsou standardní postupy, dojde-li ke katastrofě, a jakým způsobem budeme v těchto případech postupovat v budoucnu. Komise se zaměřuje na dvě priority: první prioritou je nepřetržitá práce na připravenosti a reakci, a druhou je předcházení katastrofám.

Za prvé, považujeme za zásadní, aby byla vždy zajištěna dostupnost pomoci Evropské unie. S podporou Parlamentu jsme v roce 2008 zahájili pilotní projekt a přípravná opatření zaměřená na schopnost rychlé reakce. Na základě počátečních zkušeností předloží Komise v případě potřeby další návrhy na rozvíjení schopnosti rychlé reakce financované z prostředků jednotlivých států určených na akce EU.

Za druhé, v otázce předcházení katastrofám usilujeme o komplexní přístup na evropské úrovni. V únoru 2009 Komise vydala sdělení o přístupu Společenství k předcházení přírodním a člověkem způsobeným katastrofám. Uvítali bychom odezvu Parlamentu na toto sdělení.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí