Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2009 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras Tekstas OL

8. Situacija Taivane po taifūno (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – Komisijos pareiškimas dėl situacijos Taivane po taifūno.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Komisijos narė. Pone pirmininke, pirmiausia leiskite man pareikšti užuojautą Taivano žmonėms, kurie nukentėjo nuo taifūno „Morakot“ ir jo padarinių. Taikant Europos bendrijos civilinės saugos mechanizmą suteikta bendra pagalba ir parodytas Europos Sąjungos solidarumas su Taivano gyventojais.

2009 m. rugpjūčio 7 d. Taivanas nukentėjo nuo taifūno „Morakot“, dėl kurio kilo potvyniai ir purvo nuošliaužos. Daugiau nei 150 asmenų žuvo ir dešimtys tūkstančių neteko namų. Sugadinta transporto infrastruktūra, įskaitant kelius ir tiltus, ir nutraukti ryšių tinklai. Apie 700 000 namų liko be geriamojo vandens. 2009 m. rugpjūčio 12 d. Taivanas paprašė tarptautinės pagalbos. Reaguodama į tai Europos Komisija pradėjo taikyti Bendrijos civilinės saugos mechanizmą. Taikant mechanizmą lengviau teikti ir koordinuoti valstybių narių materialinę pagalbą susidarius ekstremaliai padėčiai.

Europos Komisija išsiuntė koordinavimo ir vertinimo grupę į Taivaną, kad ji įvertintų poreikius ir padėtų vyriausybei teikti pagalbą. Grupė atliko keletą vertinimo užduočių nukentėjusiuose regionuose ir perdavė nustatytus faktus ir rekomendacijas vietos valdžios institucijoms bei tarptautiniams partneriams. Pagal mechanizmą veikianti grupė taip pat padėjo pristatyti materialinę pagalbą, pvz., vandens valymo įrangą, kurią dovanojo Švedija ir Lenkija ir kuri pristatyta į labiausiai nukentėjusias Taivano sritis.

Greitai pristačius šią pagalbą parodytas akivaizdus Europos Sąjungos solidarumas. Europos Sąjungos grupės buvimas vietoje taip pat buvo sutiktas palankiai. Bendrijos civilinės saugos mechanizmo veikla yra labai aiškus Europos Sąjungos solidarumo su viso pasaulio šalimis ženklas, todėl esu įsitikinusi, kad jis toliau stiprės ir jo veiksmingumas didės.

Nukentėti nuo stichinių nelaimių gali bet kuri pasaulio šalis. Tokios nelaimės dažnai padaro daug nuostolių gyventojams, ekonomikai ir aplinkai. Ateityje dėl klimato kaitos tikriausiai būsime priversti patirti daugiau nelaimių. Šiuo atžvilgiu solidarumas su kitomis nuo nelaimių nukentėjusioms šalimis lieka vienu iš Europos Sąjungos nelaimių valdymo politikos ramsčių. Tikiuosi, kad toliau dirbsime su Europos Parlamentu siekdami užtikrinti, kad Europos Sąjungos kritinių situacijų valdymo priemonės būtų tinkamos šiam tikslui.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann, PPE frakcijos vardu. (DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, rugpjūčio 8 d. Taivano Respublikos pamatai buvo sukrėsti. Per salą su nesuvaldoma jėga praūžė taifūnas „Morakot“, dėl kurio žuvo daugiau nei 750 žmonių. Tūkstančiai žmonių neteko savo daiktų, o dideli žemės plotai virto tyrlaukiais. Žala siekia daugiau nei 2,5 mlrd. EUR. Labai apgadintos infrastruktūros atstatymas užtruks mėnesius. Kad parodytume savo solidarumo ženklą, mes, europiečiai, norėjome paremti Taivano gyventojus teikdami pagalbą nelaimės padariniams šalinti.

Ponia M. Kuneva, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija palaiko Europos Komisijos pateiktas iniciatyvas. Vis dėlto stebina tai, kad Taivano ambasadoms nurodyta atsisakyti visos užsienio pagalbos. Dėl to sulaukta stiprios kritikos, todėl rugpjūčio 13 d. padaryti labai reikalingi visiškai nevaisingos krizių valdymo programos pakeitimai. Netrukus po to ministras pirmininkas Liu Chao-shiuan nusileido.

Kita susierzinimo priežastis – Dalai Lamos kelių dienų vizitas į Taivaną rugsėjo mėnesį. Jis tik norėjo pasimelsti už aukas kartu su likusiais gyvais žmonėmis. Užuojauta ilgai buvo plačiai pripažintų Dalai Lamos kalbų ir knygų žinia. Eilinį kartą Kinijos vyriausybė reiškė garsius protestus ir panaudojo didžiulį spaudimą. Piktina tai, kad Pekinas eilinį kartą iš vien tik humanitarinio Dalai Lamos poelgio padarė politinę problemą. Taivanas turi paklausti savęs, kieno pusėje iš tiesų jis yra. Prezidentas Ma Ying-jeou leido Nobelio taikos premijos laureatui atvykti į šalį tik po ryžtingų šalies gyventojų protestų.

Ponia Komisijos nare, mums reikia intensyvinti dialogą su Taivanu ne tik humanitariniais klausimais, bet ir mūsų pagrindinių vertybių klausimais. Demokratija, žmogaus teisės ir solidarumas yra neatskiriamos vertybės netgi šioje sparčiai kylančios ekonomikos Azijos šalyje.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru, S&D frakcijos vardu. – Pone pirmininke, pirmiausia leiskite man išreikšti savo nuoširdų gailestį dėl didžiulės tragedijos, kuri sukrėtė Taivaną rugpjūčio 8 d., ir visų pirma dėl visų, žuvusių dėl neįtikimos šios didžiulės nelaimės niokojančios jėgos.

Rugpjūčio mėn. pradžioje salą nusiaubęs „Morakot“ buvo negailestingiausias iš visų taifūnų, nuo kurių nukentėjo Taivanas per beveik 50 metų – dėl jo žuvo arba dingo 700 ir buvo priversti evakuotis tūkstančiai žmonių, purvo nuošliaužose palaidota šimtai namų.

Šiuo atveju Kinija parodė didelį jautrumą skubiai pasiųsdama pagalbą, kad padėtų Taivano aukoms. Padėti salai buvo pasirengusi ne tik Kinijos vyriausybė, bet ir įvairios privačios bendrovės ir organizacijos, įskaitant Asociaciją ryšiams su kita Taivano sąsiaurio puse ir žemyninės dalies Raudonojo Kryžiaus draugiją.

Be to, Kinijos gyventojai sugebėjo padėti rinkdami lėšas renginiuose, organizuotuose siekiant suteikti paramą salai dėl ištikusios nelaimės.

Naujausiais duomenimis, Kinijos žemyninė dalis iki šiol taifūno aukoms paaukojo apie 1 mlrd. CNY, tai atitinka beveik 150 mln. USD. Svarbi funkcija šiuo atveju atlikta iš Kinijos į Taivaną atsiuntus kelis šimtus surenkamųjų namų, siekiant suteikti pastogę tiems, kurie neteko būstų.

Norėčiau pabrėžti tai, kad Europos Sąjunga, tvirtai laikydamasi „vienos Kinijos politikos“, palankiai vertina pagalbą, kurią Kinija pasiūlė Taivanui šiuo tragišku atveju, nes tai rodo dviejų teritorijų santykių atšilimą. Aišku, kad toks santykių atšilimas gali lemti didesnį stabilumą šiame regione.

Be to, manau ir darau išvadą, kad atsižvelgdama į nelaimės mastą Europos Sąjunga turėtų išnaudoti vieną iš savo pagrindinių vertybių – solidarumą – ir pasiūlyti Taivanui papildomą materialinę ir finansinę pagalbą siekdama padėti įvykdyti didžiulę atstatymo užduotį.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, ECR frakcijos vardu. – Pone pirmininke, taifūno „Morakot“ nuniokoto ir sugriauto krašto vaizdai ilgai išliks mūsų atmintyje, tačiau daugelis Taivano gyventojų daugelį metų gyvens jausdami šios tragedijos padarinius. Daugiau nei 700 žmonių žuvo, o tūkstančiai kitų patyrė nuostolių dėl didžiulių sugriovimų.

Prezidento Ma Ying-jeou vadovaujama Taivano vyriausybė greitai reagavo dislokuodama karius labiausiai nukentėjusiose bendruomenėse ir teritorijose ir paprašydama tarptautinės bendruomenės pagalbos. ES Tarybai pirmininkaujančią Švediją ir Komisiją reikėtų pasveikinti už jų darbą pradedant taikyti Bendrijos civilinės saugos mechanizmą. Dabar tikiuosi, kad Komisija įsipareigos teikti ilgalaikę pagalbą Taivanui siekdama sudaryti sąlygas visiškai atsigauti jo gyventojams ir ekonomikai bei atstatyti jo infrastruktūrą.

Neabejoju dėl Taivano gyventojų ir vyriausybės dėkingumo už ES parodytą solidarumą ir suteiktą paramą. Be to, aš, kaip EP draugystės su Taivanu grupės pirmininkas, nekantriai laukiu galimybės išsiaiškinti naujausią padėtį, kai kitą mėnesį vadovausiu į Taivaną vykstančiai EP narių delegacijai.

Dėl klimato kaitos tokių didžiulių nelaimių, dėl kurios nukentėjo Taivanas, pagrįstai gali padaugėti tiek Taivane, tiek ir visame pasaulyje. Todėl svarbu, kad Taivanui, kaip tokio meteorologinio reiškinio pažeidžiamai salai ir kaip pasaulinio masto pramoninei valstybei, būtų suteikta teisė prasmingai ir garbingai dalyvauti atitinkamose tarptautinėse organizacijose, ypač susijusiose su orų ir klimato pokyčiais. Visų pirma Taivanui turėtų būti leista dalyvauti Jungtinių Tautų bendrojoje klimato kaitos konvencijoje ir Pasaulio meteorologijos organizacijoje.

Šiuo metu tiek Taryba, tiek Komisija remia prasmingą Taivano dalyvavimą Jungtinių Tautų institucijose, todėl tikiuosi, kad pakildamas iš šios nelaimės Taivanas pasinaudos šia galimybe, kuri dabar jam suteikta siekiant paskatinti jį dalyvauti šiose struktūrose.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, EFD frakcijos vardu. (IT) Pone pirmininke, ponios ir ponai, reikšdamas savo užuojautą ir siūlydamas paramą Taivano gyventojams aš taip pat noriu pabrėžti Europos Sąjungos laiku sutelktas humanitarines pastangas šios nelaimės atveju.

Komisija atliko savo vaidmenį, todėl daugelis valstybių narių pasiuntė pagalbą arba ekspertų grupes. Kinijos Liaudies Respublika pati padėjo Taivano valdžios institucijoms, todėl tai yra gestas, kurį laikau labai reikšmingu. Tačiau jeigu mes norime suteikti Taivano valdžios institucijoms ir regiono šalims struktūrinę pagalbą, kad jos galėtų susitvarkyti su tokiomis grėsmėmis ateityje, Europos Sąjunga turėtų palaikyti Taivano prisijungimą stebėtojo teisėmis prie Pasaulio meteorologijos organizacijos ir Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos.

Taivano priėmimas stebėtojo teisėmis į kitas tarptautines sektorines organizacijas, pvz., PPO, jau davė gerų rezultatų, todėl ir šiuo atveju Taivano priėmimas galėtų būti praktinė nelaimių prevencijos forma, o ateityje galėtų būti sumažintas pavojus 23 mln. salos gyventojų ir visam regionui.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE).(FR) Pone pirmininke, Taivanas tik dabar pakyla po baisios gaivalinės nelaimės, šalyje neregėtos per pastaruosius 50 metų. Mūsų pareiga ne tik išreikšti savo solidarumą, bet ir aktyviai dalyvauti atstatant nuniokotas salos dalis.

Laimė, po taifūno „Morakot“ smūgių Komisija ir Taryba parodė savo norą padėti. Raginu jas dabar suteikti konkrečią pagalbą, kurios reikia tos šalies vyriausybei ir gyventojams, nes turi būti padaryta labai daug. Atitinkamos priemonės numatytos Europos Sąjungos lygmeniu. Jas reikėtų visiškai išnaudoti.

Ši nelaimė dar kartą iškelia Taivano dalyvavimo įvairiose Jungtinių Tautų agentūrose klausimą, kurį jau minėjo kai kurie mano kolegos EP nariai. Iš esmės ES institucijos skatina dalyvavimą, tačiau seniai laikas imtis veiksmų padėčiai pakeisti. Taivano valdžios institucijos neturi galimybės pasinaudoti meteorologine informacija, rodančia, koks rimtas buvo taifūnas. Tai nepriimtina. Nepaprastai svarbu, kad Taivanas prisijungtų prie Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir taip turėtų galimybę išvengti blogiausio, nes visiškai nėra abejonių, kad ateityje bus daugiau su klimatu susijusių krizių.

Esu Taivano ir Liuksemburgo asociacijos pirmininkė, todėl iš tikrųjų turiu pasakyti, kad palaikant santykius su Taivanu komunistinė Kinija nebeturėtų mūsų spausti ir šantažuoti. Šiuo klausimu nepaprastai svarbi abejonių nekelianti Komisijos ir Tarybos parama.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D). - (EL) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, ponios ir ponai, noriu išreikšti savo didžiulį sielvartą dėl žmogiškosios tragedijos Taivane ir pasakyti, kad mes, kaip Europos Sąjunga, turime padėti visais įmanomais būdais.

Šiuo metu žinome, kad dėl taifūno „Morakot“ žuvo 640 žmonių ir dingo daugiau nei 192 žmonės. Viena purvo nuošliauža nušlavė nuo žemės paviršiaus visą kaimą, dėl jos žuvo šimtai žmonių. Tačiau niekas neįvyko atsitiktinai. Prieš tai buvo ilgai trukusi sausra, kuri sumažino dirvos pajėgumą sugerti lietaus vandenį.

Dėl klimato kaitos laipsniškai daugėja sausrų, potvynių ir ekstremalių oro sąlygų. Taifūnas kilo jūros srityse, kuriose vandens paviršiaus temperatūra siekė 27 οC. Kylant temperatūrai labai padaugės taifūnų ir padidės jų stiprumas. Iki šiol 120 mln. žmonių gyvena srityse, kurioms daro poveikį taifūnai. 1980–2000 m. ten bus 250 000 taifūnų aukų.

Dėl visų šių priežasčių mūsų širdys turi būti Kopenhagoje, kurioje gruodžio mėn. turime nuspręsti, ar kiekviena iš mūsų šalių atskirai gins savo laikinus ir trumpalaikius interesus, ar visi kovosime už planetą, savo namus, siekdami pakeisti klimato kaitos kryptį.

Taigi ar išsivysčiusios ir besivystančios pasaulio šalys nebeprisidės prie tokių nelaimių kaip įvykusi Taivane? Jeigu taip, reikia imtis veiksmų. Mums reikia prisiimti reikalingus įsipareigojimus dėl būtino taršos mažinimo, kad neleistume temperatūrai pakilti daugiau nei 2 οC. Mums taip pat reikia atverti pinigines, kad galėtume suteikti finansinę pagalbą besivystančioms pasaulio šalims tam, kad jos dalyvautų priimant sprendimus ir padėtų kovoti su klimato kaita.

Mes priklausome besivystančiam pasauliui, dėl kurio kilo klimato kaita. Mes esame teršėjai, todėl pagal principą „teršėjas moka“, kurį patys priėmėme, privalome mokėti. Privalome mokėti teikdami finansinę paramą besivystančioms šalims.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). - (NL) Pone pirmininke, tai buvo Taivane negirdėto masto nelaimė. Didelė tragedija įvyko kalnuose. Dingo ištisi kaimai ir laikomi žuvusiais arba dingusiais tūkstančiai žmonių. Tūkstančiai, jeigu ne daugiau, išgyvenusiųjų laikinai apgyvendinti karinėse stovyklose. Būtent taip mano šalies, Nyderlandų, vyriausiasis įgaliotinis Menno Goedhart vaizduoja sukrečiamus taifūno „Morakot“ padarinius. Visų pirma šio Parlamento vardu noriu pareikšti užuojautą Taivano vyriausybei ir piliečiams.

Be praktinės pagalbos, kurią Menno Goedhart šiuo metu teikia draugams taivaniečiams, ir vertinimo to, kas Europos Sąjungos jau padaryta, vis dėlto norėčiau užduoti keletą klausimų Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Taivano santykių gerinimo. Pirmiausia kitą mėnesį Komisija pateiks pasiūlymą siekdama supaprastinti vizų išdavimo tvarką Taivano piliečiams. Šiuo atžvilgiu Jungtinė Karalystė ir Airija jau parodė gerą pavyzdį. Antra, paskutiniame Europos Sąjungos pranešime aiškiai nurodyta, kad ir Taivanui, ir Europos Sąjungai būtų labai naudinga susitarti dėl prekybos gerinimo priemonių (PGP). Ar Komisija sutinka su šia būtina išvada?

Pagaliau, pone pirmininke, norėčiau visiškai palaikyti tuos savo kolegas EP narius, kurie jau įrodinėjo, kad reikia nutraukti neįtikimą Taivano tarptautinę izoliaciją. Tokia izoliacija iš tikrųjų yra netoleruotina – ypač tada, kai kalbama apie žmonių gyvybes, kad ir kur jie gyventų.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE). - (FI) Pone pirmininke, rugpjūčio 8 d. Taivanas patyrė didžiulio masto humanitarinę nelaimę. Įvykis padarė didelių nuostolių ir didelę ekonominę žalą. Dabar laikas mums padėti. Laikas parodyti solidarumą su Taivano piliečiais. Mes turime parodyti gailestį, tačiau, be jo, turime suteikti finansinę paramą ir, kaip sakė Komisijos narė, dabar turime pasirinkti krizės valdymo priemones. Turime suteikti Taivanui visą žmogaus jėgoms įmanomą pagalbą. Be to, noriu išreikšti savo paramą ilgalaikės pagalbos Taivanui idėjai, kurią pasiūlė C. Tannock, kad būtų pasiekti kuo geresni rezultatai ir mes galėtume parodyti, kad jie taip pat yra žmonės ir visų pirma – mūsų draugai.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Norėčiau padėkoti Komisijos narei už šią informaciją. Tačiau mano klausimas yra visiškai kitokio pobūdžio. Taivaną ką tik sukrėtė tragedija. Tačiau puikiai žinome, kad daug tokių nelaimių pasitaikė praeityje ir dar daugiau įvyks ateityje. Todėl norėčiau užduoti Komisijos narei tokį klausimą. Ar Europos Sąjunga ir visų pirma Komisija taiko kokias nors standartines procedūras imdamasi veiksmų tokiose situacijoje? Ar yra veiksmų ekstremalios padėties atveju paketas arba nuostatos konkrečioms šalims? Ar taip pat yra ilgalaikis veiksmų planas?

Mano nuomone, būtų gaila, jeigu reaguotume į šias tragedijas skirtingais būdais, priklausomai nuo skirtingų šalių padėties. Manau, kad, kaip ir karinių pajėgų atveju, turime nustatyti tam tikras standartines procedūras, taikomas kritiniais atvejais. Štai ko norėjau paklausti Komisijos narės.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Cornelis van Baalen (ALDE).(NL) Pone pirmininke, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija, kaip ir daugelis šio Parlamento frakcijų, užjaučia Taivano gyventojus, todėl esame patenkinti tuo, kaip reagavo Komisija. Komisija turi tęsti pradėtą darbą. Tačiau, be šios humanitarinės katastrofos, didžiulė problema, be abejo, yra Taivano izoliacija. Visiškai įmanoma remti „vienos Kinijos politiką“ ir kartu užmegzti gerus darbinius santykius su Taivanu. Taivanas galėtų lengvai atlikti savo vaidmenį Pasaulio sveikatos organizacijoje kaip stebėtojas. Tokį patį vaidmenį jis galėtų atlikti Pasaulio meteorologijos organizacijoje ir JT bendrojoje klimato kaitos konvencijoje. Visa tai įmanoma ir netrukdo „vienos Kinijos politikai“. Aš sutinku su B. Belderiu, kai kalbama apie vizų išdavimo tvarkos supaprastinimą, taip pat su tuo, ką jis pasakė teigiamai atsiliepdamas apie Olandijos atstovą Taipėjuje M. Goedhartą. Todėl manau, kad mums nebereikia tęsti Taivano izoliacijos. Darbiniai santykiai – štai apie ką kalbame.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - Pone pirmininke, pirmiausia noriu išreikšti nuoširdžią užuojautą tų žmonių, kurie žuvo per taifūną „Morakot“, šeimoms.

Gaila, kad šimtai žuvo, kiti neteko savo mylimųjų ir daug daugiau buvo sužeista.

Kaip pastebėjo daugelis stebėtojų, aukų skaičius būtų galėjęs būti mažesnis, jeigu vyriausybė būtų reagavusi į taifūną labiau koordinuotai. Vyriausybė nenumatė prie salos artėjančios tropinės audros rimtumo. Kartu mes žinome, kad Taivanas turi labai išvystytą aukštųjų technologijų sektorių ir yra vienas iš didžiausių GPS sistemų gamintojų pasaulyje.

Iš dalies reikėtų papriekaištauti dėl to, kad Taivanas dar nėra Pasaulio meteorologijos organizacijos (PMO) narys, kaip jau minėjo kai kurie kolegos. Taivaną būtų buvę galima geriau perspėti, jeigu PMO būtų laiku suteikusi informaciją. Todėl esu įsitikinusi, kad dabar tinkamas laikas iškelti Taivano narystės PMO klausimą ne tik dėl politinių, bet ir dėl humanitarinių priežasčių.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Pone pirmininke, ponia Komisijos nare, Taivanui smogęs taifūnas pakenkė šimtams tūkstančių žmonių ir sugriovė dešimtis tūkstančių būstų. Europos Sąjungos teikiama humanitarinė pagalba turi būti besąlygiška. Jos tikslas – kuo greičiau padėti aukoms.

Europos Sąjunga yra aktyvi donorė, dirbanti kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis ir Jungtinių Tautų specializuotomis agentūromis, siekdama suteikti lėšas medicininiam gydymui, logistinei paramai ir nuniokotų sričių atstatymui. Kopenhagos konferencijoje reikės labai daug ką apsvarstyti; mes esame pasirengę imtis tam tikrų priemonių, kuriomis siekiama susitarimo dėl išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo, įsigaliosiančio pasibaigus Kioto protokolo galiojimui. Todėl mes daugiausia svarstome priemones klimato kaitos priežastims mažinti.

Kopenhagos konferencijos pagrindu taip pat norėčiau paraginti atkreipti ypatingą dėmesį į prisitaikymo priemones, nes mes nuolat susiduriame su galingomis audromis, potvyniais, ilgai trunkančiomis sausromis arba miškų gaisrais. Be to, raginu Europos Sąjungą Taivanui suteikti humanitarinę pagalbą ir atstatymui, visų pirma gyventojams, skirtą paramą.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Komisijos narė. − Pone pirmininke, aš atsakysiu į klausimus iš eilės.

Pirmiausia dėl pagalbos, kurią Komisija teikia Taivanui siekdama patenkinti kasdienius jo gyventojų poreikius ir kuri buvo pagrindinis T. Manno klausimo punktas: pagal Komisijos poreikių po nelaimės vertinimo mechanizmą Taivanui informacija suteikta, tačiau mes iki šiol negavome jokių prašymų. Jeigu tokius prašymus gausime, į juos atsižvelgsime.

Dėl V. Boştinaru klausimo, susijusio su Komisijos pozicija dėl dabartinės santykių abipus sąsiaurio būklės, pasakytina, kad Komisija palankiai vertina Taivano ir Kinijos santykių atkūrimą per pastaruosius metus. Dėl to tapo įmanoma pagerinti santykius abipus sąsiaurio, sumažinti įtampą tarp dviejų valstybių ir remti dvišalius klausimus, pvz., dėl tiesioginių oro ir jūrų linijų.

Mes tvirtai remiame dvišales abiejų šalių diskusijas, kurios galėtų sudaryti sąlygas tolesnei pažangai. Mes taip pat palankiai vertiname Kinijos pagalbą.

Dėl A. Lulling ir L. Andrikienės, taip pat J. C. Van Baaleno ir C. Tannocko, klausimo dėl Taivano dalyvavimo Pasaulio meteorologijos organizacijoje: vadovaudamasi pozicija, Europos Sąjungos išreikšta 2008 m. rugsėjo mėn. paskelbtame pareiškime, ir ES „vienos Kinijos politika“, Europos Komisija prireikus remia prasmingą Taivano dalyvavimą tarptautinėse organizacijose. Mes taip elgsimės ir toliau.

Dėl A. Lulling ir T. Manno klausimo, susijusio su teikiama pagalba: pagal Bendrijos civilinės saugos mechanizmą suteikta Švedijos ir Lenkijos pagalba. Ši pagalba buvo priimta su dėkingumu, kurį patvirtino Prezidentas Ma Ying-jeou Komisijos Pirmininkui J. M. Barrosui.

Dėl klausimo, susijusio su Dalai Lamos vizitu į Taivaną dėl taifūno: Dalai Lamos vizitas – Taivano valdžios institucijų priimtas sprendimas, todėl Europos Komisija neturi pastabų šiuo klausimu.

Dėl B. Belderio klausimo, susijusio su Komisijos pozicija dėl bevizio režimo taikymo taivaniečiams lankantis ES: Komisija pagal atitinkamų teisės aktų persvarstymo tvarką svarsto galimybę atnaujinti sąrašą, į kurį įtrauktos šalys ir subjektai, kuriems gali būti netaikomi reikalavimai dėl vizų lankantis Europos Sąjungoje, ypač Šengeno zonoje, ir atsižvelgdama į tai taip pat apsvarstys Taivano atvejį.

Dėl J. W. Zemkės klausimo, susijusio su standartinėmis procedūromis nelaimių atveju ir su tuo, kaip tokiais atvejais turėsime elgtis ateityje: Komisija didžiausią dėmesį skiria dviem prioritetams: pirmas – tęsti darbą pasirengimo ir reakcijos srityje; antras – nelaimių prevencija.

Pirma, mes manome, kad svarbu užtikrinti galimybę pasinaudoti ES pagalba bet kuriuo metu. Parlamentui remiant 2008 m. pradėjome bandomąjį projektą ir parengiamuosius veiksmus ES greito reagavimo pajėgumų srityje. Pasinaudojusi šia pirmąja patirtimi, jeigu reikės, Komisija pateiks kitus pasiūlymus dėl ES greito reagavimo pajėgumų, finansuojamų iš ES operacijoms skirtų nacionalinių išteklių, didinimo.

Antra, mes siekiame taikyti visapusišką požiūrį į nelaimių prevenciją ES lygmeniu. 2009 m. vasario mėn. Komisija paskelbė komunikatą dėl Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos. Norėtume gauti Parlamento atsiliepimus apie šį komunikatą.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika