Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2678(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0062/2009

Arutelud :

PV 17/09/2009 - 9.2
CRE 17/09/2009 - 9.2

Hääletused :

PV 17/09/2009 - 10.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0023

Arutelud
Neljapäev, 17. september 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

9.2. Kasahstan − Jevgeni Žovtise juhtum
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Olen saanud viis Kasahstani resolutsiooni ettepanekut (1):
Jevgeni Žovtise juhtum (reegel 122).

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, autor. − (FI) Austatud juhataja! Mul on veel viimane kommentaar just toimunud arutelu raames ning lisan, et inimõiguste allkomisjoni esimehena saatsin hiljuti komisjonide kogule kirja, milles palusin neil kaaluda nende arutelude ettepoole toomist, et terve parlament osaleda saaks ning et nõukogul oleks selles arutelus tähtsam roll. Loodan, et minu kaasparlamendiliikmed teistest fraktsioonidest arutavad seda teemat oma fraktsioonide esimeestega, sest parlamendil jääb mõjuvõimu vähemaks, kuna meid on siin nii vähe.

Asugem nüüd Žovtise juhtumi juurde. Kasahstan on oluline Kesk-Aasia riik, mis saab järgmisel aastal Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni eesistujaks. Nüüd ei saa me ükskõikselt suhtuda sellesse, kuidas langetatakse kuritegude suhtes otsuseid riigis, mis saab olema laial Euroopa alal asuvate kõikide riikide demokraatlike püüdluste juht. Seepärast peaksime pöörama oma tähelepanu inimõiguste kaitsja Jevgeni Žovtise juhtumile. Ta mõisteti süüdi ettekavatsemata tapmises väga kahtlustäratavatel asjaoludel ja käesoleva aasta juulis määrati talle jalakäijale otsasõidu eest nelja aasta pikkune karistus avavanglas.

Peame arvestama asjaoluga, et OSCE on kahelnud, kas Žovtise suhtes toimunud menetluse käigus rikuti õiglase kohtumõistmise põhimõtet, mis Kasahstani põhiseadusega tagatud on. Euroopa Parlamendil on põhjust seda arutelu ka nõukogu ja komisjoniga aktiivsena hoida, et nad saaksid selle juhtumi päevakorda võtta ja nõuda õiglase kohtuprotsessi läbiviimist.

Austatud juhataja! Euroopa Parlament võib mõjutada märkimisväärselt Kesk-Aasia riikide õigusriigi põhimõtete kindlustamist, hoides aktiivselt päevakorras sellised üksikuid juhtumeid, ning Jevgeni Žovtise juhtum on üks nendest.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis, autor. − (LT) Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni eesistumise aeg läheneb ja kahjuks on Kasahstan kaugenemas oma kohustustest Euroopaga samad standardid saavutada. Rõhutades õigustamatult oma unikaalset ja erilist omapära, ei hooli riik valimisseaduste ja pressivabaduse küsimuses OSCE soovitustest. Korduvad inimõiguste rikkumised ja inimõiguste kaitsjate otsene tagakiusamine kasvatavad üha enam kahtlusi, kas see riik sobib juhtima organisatsiooni, mis võitleb demokraatlike põhimõtete juurutamise eest. Nõuame, et Astana saavutaks reaalset edu demokratiseerimise, inimõiguste kaitsmise, õigusriigi ja pressivabaduse valdkondades. Kasahstani seaduseid, mis põhinevad rahvusvahelisel seadusel, tuleb inimõiguste aktvistide Jevgeni Žovtise, Jesingepovi ja Dubanovi kohtumenetlustel korralikult ja läbinähtavalt rakendada. Peame lootma ja nõudma, et kohtuotsused oleksid erapooletud ja vangide osalemine inimõiguste liikumises ei mõjutaks kohtuotsust. Nõuame, et nõukogu tõstataks nende inimõiguste kaitsjate juhtumite teema oktoobris toimuval järgmisel ELi ja Kasahstani inimõiguste dialoogkohtumisel. Kutsume Euroopa Komisjoni üles pakkuma Kasahstanile tõhusat tuge ajal, mil see teeb ettevalmistusi saamaks OSCE eesistujariigiks, tagamaks, et seda olulist rahvusvahelist organisatsiooni ei seataks ohtu.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, autor. − Austatud juhataja! Esiteks avaldan kaastunnet Jevgeni Žovtise seotusega autoõnnetuse ohvrite perekonnale. Kahjuks leidis aset inimtragöödia, mille käigus mees hukkus. Samal ajal väljendan oma muret seoses Jevgeni Žovtise praeguse olukorraga.

Vaieldamatult peab iga kriminaalrikkumise kordasaatnud inimene leppima sellega, et juriidilisi sanktsioone rakendadatakse valimatult ja Jevgeni Žovtis, väljapaistev inimõiguste jurist, teab seda kõigist paremini. Kuid samal ajal soovime kindlustada, et Kasahstani ametivõimud ei kasutaks seda õnnetut olukorda ära selleks, et karistada Jevgeni Žovtist millegi muu kui temaga seotud autoõnnetuse eest. Jevgeni Žovtist ei tohi karistada tema tegevuste eest, mis on seotud inimõigustega ja selle eest, et ta kritiseerib väga palju Kasahstani valitsust.

Seetõttu on minu arvates väga oluline, et Kasahstani õigusasutused viiksid otsekohe läbipaistvust ja õigusriigi põhimõtet austades läbi teise põhjaliku ja õiglase intsidendiga seotud asjaolude juurdluse ja vaataksid üle Jevgeni Žovtise süüdimõistmise ja karistuse.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, autor. − (DE) Austatud juhataja, volinik, head kolleegid! Kõigepealt mainin, et minu fraktsioon oli mõnevõrra üllatunud, nähes dramaatilise autoõnnetuse juriidilist hinnangut päevakorras kiireloomulise inimõiguste probleemide resolutsioonina.

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) fraktsiooni jaoks on seetõttu oluline väljendada selgelt oma arvamust, et põhimõtteliselt me ei soovi sõltumatu kohtu otsuseid kahtluse alla seada, välja arvatud juhul, kui räägime kohtuprotsessist, mis on selgelt demonstratiivne ja ei vasta ühelegi õigusriigi põhimõttele. Oleme seda Iraanis juba näinud. Siia tuleb tõmmata selge eraldusjoon. Meie arvates on igasuguse demokraatliku korra oluliseks elemendiks sõltumatu õigussüsteem. Sellisel juhul peame kõigepealt arvesse võtma määratud kohtuotsust.

Peame ka tunnistama asjaolu, et isik hukkus autoõnnetuses, ja see peaks meid kurvastama ja tõepoolest see kurvastabki meid, kuid peame kindlustama ka selle, et kohtulik kontroll oleks täide viidud. See et Jevgeni Žovtis, väga tuntud tsiviilõiguste aktivist, on juhtumisse segatud, juhtis sellele maailma tähelepanu ja on esile kutsunud reaktsiooni, mistõttu me seda täna siin arutamegi.

PPE fraktsioon tunnistab Kasahstani püüdlusi ja arengut seoses demokraatia ja õigusriigiga. Kinnitame Kasahstanile, et neil on meie selge toetus ja julgustame riiki kindlalt sellel rajal jätkama. Soovitame selle juhtumi raames Kasahstani ametnikel tungivalt nende enda huvides pakkuda avalikkusele võimalikult palju teavet ja esitada oma nägemus sündmustest ning võimaldada õiglane edasikaebamine või viia õigusriigi põhimõtetest lähtuvalt läbi Jevgeni Žovtise juhtumi ülevaatusprotseduur.

Kasahstan saab OSCE eesistujariigiks. See saab olema üpris suur väljakutse.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson, fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Mul tuleb Elisabeth Jeggle’ga nõustuda. Olen täiesti hämmastunud sellest, et siin Strasbourgis on meil terve parlamendi ees kiireloomuline arutelu Kasahstani liiklusõnnetuse üle, kuigi keegi hukkus õnnetuse käigus traagiliselt ja autojuht juhtus olema inimõiguslane, kellele mõisteti kohtus õiglaselt neli aastat vangistust, kuid seda vähese valvega vanglas, millest äkitselt on resolutsiooni järgi saanud nn vangilaager. Kahjuks annab sellise juhtumi arutamine siin täiskogule halva maine ning see tähendab, et see hea töö, mida püüame inimõiguste valdkonnas teha, kaotab oma väärtust, kui me hakkame rääkima liiklusõnnetustest.

Kas me tõesti arvame, et Kasahstani valitsus heitis tsiviilisiku inimõiguslane autorataste alla? Kas me tõesti arvame, et karistus oli liiga karm sellise inimese jaoks, kes mõisteti ettekavatsemata tapmises süüdi? Me ei saa jätkata Kasahstani laimamist ainult poliitiliste ajendite tõttu, püüdes nende mainet enne järgmisel aastal OSCE eesistujariigiks saamist kahjustada. Praegune tegevus lähtub poliitilistest ajenditest ja on häbiväärne, et see teema päevakorras on. Loodan, et täiskogu heidab resolutsiooni kõrvale ja toetab muudatusettepanekuid.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). (PL) Austatud juhataja! Mul on eelmise sõnavõtja Struan Stevensoniga sarnased kahtlused. Kasahstan on oluline riik. Riik pingutab oma demokraatliku progressi raames palju. Loomulikult pole riik praegu demokratlike vabaduste musternäidis, kuid inimõiguste olukord selles riigis, ning ma tean Kasahstanist üht-teist, sest olen seda riiki korduvalt külastanud, on märkimisväärselt parem, kui enamikus piirkonna naaberriikides, ja õnneks pole seal näiteks selliseid probleeme nagu Venemaal, mille üle me just ka arutlesime.

Jagan Struan Stevensoni seisukohta, et Euroopa Parlament ei peaks kogu oma mõjuvõimu ära kasutama ega võtma oma seisukohta ühe dramaatilise kohtuasja põhjal. Võib-olla on tõesti antud juhul vaja natuke rohkem selgust, kuid kindlasti pole vaja Euroopa Parlamendi resolutsiooni. Selline tegevus õõnestaks resolutsiooni väärtust ja inimesed lõpetaksid Euroopa Parlamendi hääle kuulamise, juhul kui parlamendi tähelepanu hajutavad teemad, mis ei vääri üldist arutelu ega parlamendi resolutsiooni.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Austatud juhataja! Kasahstan mängib Kesk-Aasias olulist rolli nii majandus- kui ka julgeolekupoliitika aspektist ning riigi koostöö Euroopa Liiduga on tihenenud. Oli meeldiv kuulda, kuidas Kasahstani välisminister Maradtazin lubas eelmisel aastal OSCE eesistujariigi staatust oodates ja uuesti käesoleva aasta mais parandada inimõiguste olukorda riigis. Rahvusvahelisest tähelepanust hoolimata on meediat siiski rohkem kontrollima hakatud ning usuvabaduse tase on nõrk. Lisaks oleme kuulnud ka mitmetest inimõiguslaste omavolilistest arreteerimistest.

Samuti tekitas küsimusi inimõigste aktivisti Jevgeni Žovtise kohtuotsus ning see on Kasahstani valitsuse enda huvides, et need kahtlused laheneksid täielikult ning samuti on see eesootava OSCE perioodi vaieldamatu eelis. Soovime, et kõik läheks võimalikult hästi ja loodame, et asjad lahenevad.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Austatud juhataja! Esiteks mainin, et mul on hea meel Heidi Hautalat siin uuesti näha. Samas on ta mõned aastad puudunud ja selle aja jooksul on nõukogu kokku tulnud neljapäeva pärastlõunati. Eesistujariigid Tšehhi Vabariik ja Saksamaa olid siin neljapäeviti. Arvan, et me ei tohiks arutelu aega muuta, sest me ei jõua kolmapäeval kõigega ühele poole ja seega peame siin olema ja sundima nõukogu olema siin ka neljapäeva pärastlõunal. See on lahendus: mitte pressida kogu päevakava kolmapäeva peale.

Tegelikult on juhtum üpris keeruline. Samas just sellepärast, et me ei saa veel täielikult Kasahstani valitsust õigusriigi põhimõtete küsimustes usaldada, peame nõudma, et juhtumit uuritaks objektiivselt. Selles osas toetan Elisabeth Jeggle’t täielikult. Seetõttu allkirjastasime ka resolutsiooni. Seda juhtumit tuleb uurida objektiivselt ja mitte midagi ei tohi varjata või ilustada.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, komisjoni liige. − Austatud juhataja! Komisjon on murelikult ära märkinud teateid menetlusrikkumiste kohta, mis leidsid aset Kasahstani inimõigiste kaitsja Jevgeni Žovtise kohtuprotsessi ajal, kes mõisteti surmaga lõppenud autoõnnetuse tagajärjel süüdi ettekavatsemata tapmises. Nagu te teate, on Kasahstani ametivõimud tagasi lükanud süüdistused, et Jevgeni Žovtise kohtuotsus lähtus poliitilistest ajenditest.

Komisjon toetab selles küsimuses täielikult ELi eesistujariigi seisukohta, mis avaldati 10. septembri OSCE alalise nõukogu koosolekul. Võttes arvesse juurdluste ja kohtuprotsessi väidetavate puuduste tõsist iseloomu, kutsume Kasahstani, kes on järgmine OSCE eesistujariik, üles tagama, et edasikaebamise käistlemisel arvestataks täielikult riigi seaduste ja rahvusvaheliste standarditega. Komisjon jägib selle juhtumi edasisi arenguid jätkuvalt väga tähelepanelikult.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Arutelu on lõppenud.

Hääletus leiab aset arutelude lõpus.

 
  

(1)Vt. protokolli.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika