Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2678(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0062/2009

Viták :

PV 17/09/2009 - 9.2
CRE 17/09/2009 - 9.2

Szavazatok :

PV 17/09/2009 - 10.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2009)0023

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2009. szeptember 17., Csütörtök - Strasbourg HL kiadás

9.2. Kazahsztán: Jevgenyij Zovtisz esete
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. − Öt állásfoglalásra irányuló indítványt(1) juttattak el hozzám Kazahsztánról: Jevgenyij Zsovtisz esetéről (az eljárási szabályzat 122. cikke értelmében).

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala , szerző. (FI) Elnök úr, egy utolsó megjegyzést szeretnék hozzáfűzni az iménti vitánkhoz, és el szeretném mondani, hogy az Emberi Jogi Albizottság elnökeként nemrég levelet küldtem a Bizottsági Elnökök Értekezletének, arra kérve, hogy fontolja meg e viták előbbre hozását, hogy a Parlament teljes létszámban jelen lehessen, és hogy a Tanács hangsúlyosabb szerepet játszhasson a vitában. Remélem, hogy a különböző képviselőcsoportokhoz tartozó képviselőtársaim meg fogják beszélni ezt a dolgot képviselőcsoportjuk elnökével, mivel a Parlament hatalma folyamatosan fogyatkozik amiatt, hogy egyszerre mindig olyan kevesen vagyunk itt.

Most térjünk át a Zsovtisz-esetre. Kazahsztán fontos közép-ázsiai ország, és jövőre ez az ország fogja betölteni az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet elnöki tisztét. Ezért egyáltalán nem közömbös kérdés, hogy a bűncselekményeket hogyan ítélik meg abban az országban, amely Európa hatalmas területén minden ország demokratikus törekvéseinek elnöke lesz. Ennek megfelelően figyelmet kell fordítanunk Jevgenyij Zsovtisz, az emberi jogok védelmezőjének ügyére. Egy ez év júliusában történt gyalogosgázolás miatt nagyon gyanús körülmények között találták bűnösnek emberölésben, és négy év nyitott börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélték.

Figyelembe kell vennünk, hogy az EBESZ-nél már felmerült a kérdés, hogy a Zsovtisz esetében alkalmazott eljárás esetleg megsértette-e a kazah alkotmányban garantált tisztességes bírósági eljáráshoz való jogot. Az Európai Parlamentnek a Tanáccsal és a Bizottsággal is folytatnia kell ezt a vitát, hogy felvethessék ennek az esetnek az ügyét, és tisztességes tárgyalást követelhessenek.

Elnök úr, az Európai Parlament komoly befolyással lehet arra, hogy a közép-ázsiai országok milyen mértékben érvényesítik a jogállamiság elvét, azáltal, hogy nyilvántartja ezeket az egyedi eseteket, márpedig Jevgenyij Zsovtisz esete kétségkívül ezek közé tartozik.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis , szerző. (LT) Ahogy közeledik az idő, amikor az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet elnöke lesz, Kazahsztán sajnálatos módon kezd eltávolodni az európai normákhoz való igazodással kapcsolatos kötelezettségvállalásaitól. Miközben indokolatlanul kihangsúlyozza egyedi és speciális jellegét, az ország nem veszi figyelembe az EBESZ választási jogszabályokról és sajtószabadságról szóló ajánlásait. Az emberi jogok ismétlődő megsértései és az emberi jogvédők elleni szándékos üldöztetés egyre inkább kétségessé teszi, hogy ez az állam alkalmas-e egy olyan szervezet elnöki tisztségének betöltésére, amely a demokratikus elvek végrehajtásáért küzd. Szorgalmazzuk, hogy Asztana tegyen konkrét előrelépéseket a demokratizálódás, az emberi jogok védelme, a jogállamiság és a sajtószabadság területén. A nemzetközi jogon alapuló kazah törvényeket helyesen és átláthatóan kell alkalmazni az emberi jogi aktivisták, Jevgenyij Zsovtisz, Jeszergepov és Duvanov elleni jogi eljárásokban. Remélnünk és követelnünk kell, hogy pártatlan ítéletek szülessenek, és hogy a vádlottak emberi jogi mozgalomban való részvétele ne befolyásolja az ítéletet. Szorgalmazzuk, hogy a Tanács az EU–Kazahsztán emberi jogi párbeszéd soron következő, októberi ülésén vesse fel ezeknek az emberi jogvédőknek az ügyét. Felhívjuk az Európai Bizottságot, hogy ajánljon fel intenzív segítségnyújtást Kazahsztán részére az EBESZ-elnökségre való felkészüléshez, így biztosítva, hogy ez a fontos nemzetközi szervezet ne kerüljön veszélybe.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber , szerző. Elnök úr, mindenekelőtt szeretném kifejezni részvétemet azon autóbaleset áldozatainak családja felé, amelynek Jevgenyij Zsovtisz úr részese volt. Sajnálatos emberi tragédia történt, és ennek következtében egy férfi életét vesztette. Egyúttal engedjék meg, hogy aggodalmamnak adjak hangot Jevgenyij Zsovtisz úr jelenlegi helyzetével kapcsolatban.

Vitathatatlan tény, hogy minden olyan személynek, aki bűncselekményt követ el, el kell fogadnia a jogi szankciók megkülönböztetéstől mentes alkalmazását, Zsovtisz úr pedig kitűnő emberi jogi ügyvédként ezt mindenki másnál jobban tudja. Ugyanakkor meg akarunk bizonyosodni arról, hogy a kazah hatóságok ezt a szerencsétlen helyzetet nem használják fel arra, hogy Zsovtisz urat a részvételével történt autóbaleseten kívül bármi másért is megbüntessék. Zsovtisz urat az emberi jogi tevékenységéért és a kazah kormánnyal szembeni erős bírálatáért nem szabad megbüntetni.

Ezért szerintem rendkívül fontos, hogy a kazah igazságügyi hatóságok az átláthatóság és a jogállamiság teljes körű betartása mellett azonnali hatállyal végezzenek egy mindenre kiterjedő és méltányos második nyomozást a baleset körülményeit illetően, és vizsgálják felül Zsovtisz úr ítéletét.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, szerző. (DE) Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim, azzal szeretném kezdeni, hogy képviselőcsoportom ma némileg meglepetten látta, hogy egy drámai autóbaleset bírósági értékelése az emberi jogi kérdésekről szóló sürgős állásfoglalásként szerepel a napirenden.

Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoportja ezért fontosnak tartja megállapítani, hogy elvben nem kívánjuk megkérdőjelezni a független bíróság által meghozott ítéleteket, hacsaknem olyan nyilvánvaló kirakatperről van szó, amely a jog semmilyen elvének nem felel meg. Iránban láttunk már ilyet. Ebben az esetben világosan meg kell húznunk a választóvonalat. Véleményünk szerint egy független bírósági rendszer megléte bármely demokratikus rend meghatározó eleme. Ilyenformán először tudomásul kell vennünk a meghozott ítéletet.

El kell ismernünk továbbá azt a tényt, hogy egy ember meghalt egy autóbalesetben – és ezt sajnálnunk kell, sőt, valóban sajnáljuk is –, de azt is, hogy bírósági felülvizsgálat elvégzésére került sor. Az a tényállás, hogy az ügy érintettje a közismert polgári jogi aktivista, Jevgenyij Zsovtisz, az egész világon felhívta a figyelmet erre az esetre, és olyan visszhangot keltett, hogy ennek következtében ma itt tárgyaljuk az ügyet.

A PPE képviselőcsoport elismeri Kazahsztán erőfeszítéseit és előrehaladását a demokrácia és a jogállamiság felé. Szeretnénk biztosítani Kazahsztánt kifejezett támogatásunkról, egyúttal arra bátorítjuk, hogy elszántan haladjon tovább ezen az úton. Ezzel a konkrét esettel kapcsolatban szorgalmazzuk, hogy a kazah hatóságok saját érdekükben hozzanak nyilvánosságra minél több információt, ismertessék saját álláspontjukat ezekről az eseményekről, továbbá a törvényesség jegyében tegyenek lehetővé Zsovtisz úr számára egy méltányos fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárást.

Kazahsztán hamarosan az EBESZ elnöke lesz. Ez meglehetősen nagy feladat lesz!

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson , az ECR képviselőcsoport nevében. Elnök úr, egyet kell értenem Jeggle asszonnyal. Mélységesen meg vagyok lepve, hogy itt Strasbourgban, az egész Parlament színe előtt sürgős vitát folytatunk egy kazahsztáni közlekedési balesetről, noha tragikus halállal végződő balesetről van szó, és az autó vezetője történetesen egy emberi jogi aktivista volt, akit a bíróság ennek megfelelően négy év börtönbüntetésre ítélt – de csak alacsony biztonsági besorolású börtönben, amelyből az állásfoglalás megfogalmazásában hirtelen „munkatábor” lett. Attól tartok, hogy amikor ilyen fajta ügyeket terjesztünk e Ház elé, ez igazán rossz fényt vet a Házra, és ez azt jelenti, hogy leértékelődik mindaz a jó munka, amit az emberi jogok területén próbálunk elvégezni, amikor elkezdünk közlekedési balesetekkel foglalkozni.

Komolyan arra akarunk most célozni, hogy a kazah kormány egy polgári személyt odalökött az egyik emberi jogi aktivista autójának kerekei alá? Tényleg arra célozgatunk, hogy ez az ítélet túl szigorú annak az embernek, akit emberölésért ítéltek el? Pusztán politikai indítékokból nem rágalmazhatunk tovább egy olyan országot, mint Kazahsztán, hogy lejárassuk, mielőtt jövőre átveszi az EBESZ elnökségét. Ez politikai indítékokból ered, és szégyenletes, hogy napirendre került. Remélem, hogy a Ház el fogja vetni ezeket az állásfoglalásokat, és támogatja a módosításokat.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - (PL) Elnök úr, hasonló kétségeim vannak, mint az előttem szóló Stevenson úrnak. Kazahsztán fontos ország. A demokrácia irányába való előrehaladás terén komoly erőfeszítéseket tesz. Ebben a pillanatban természetesen még nem a demokratikus szabadságok mintaképe, de a polgári jogi helyzet ebben az országban – márpedig én valamelyest ismerem Kazahsztánt, mivel számos alkalommal jártam ott – lényegesen jobb, mint a régió szomszédos országainak többségében, és szerencsére olyan fajta problémák sincsenek, mint amilyenek Oroszországban például előfordulnak, amint arról épp az imént beszéltünk.

Egyetértek Stevenson úr azon véleményével, miszerint az Európai Parlamentnek nem arra kellene használnia a teljes hatalmát, hogy állást foglaljon egy egyedi, drámai bírósági ügyben. Előfordulhat, hogy ebben az esetben szükség van némi tisztázásra, de bizonyosan nem egy európai parlamenti állásfoglalásra. Az állásfoglalások szerepe ezáltal leértékelődik, és az emberek nem fognak többé odafigyelni az Európai Parlament szavára, ha olyan kérdések vonják el a figyelmét, amelyek nem érdemesek általános vitára vagy parlamenti állásfoglalásra.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Elnök úr, Kazahsztán Közép-Ázsián belül gazdasági és biztonságpolitikai szempontból egyaránt fontos szerepet játszik, és az ország az Európai Unióval is egyre nagyobb mértékben együttműködik. Elégedetten hallgattuk, amikor Marat Tazsin kazahsztáni külügyminiszter az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet elnökségére várva tavaly, majd ez év májusában ismét ígéretet tett az ország emberi jogi helyzetének javítására. A nemzetközi figyelem ellenére azonban szigorúbb lett a média ellenőrzése, és a vallásszabadság is alacsony színvonalú. Ráadásul az emberi jogi aktivisták önkényes letartóztatásáról is számos esetben értesültünk.

A Jevgenyij Zsovtisz emberi jogi aktivistára kiszabott ítélet ugyancsak elgondolkodtató, Kazahsztán kormányának pedig saját érdeke, hogy minden tekintetben eloszlassa ezeket a kétségeket, és a közelgő EBESZ-elnökségére való tekintettel ez különösen igaz. Reméljük a legjobbakat, és várjuk, hogy ezek az ügyek rendeződjenek.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - (DE) Elnök úr, mindenekelőtt azt szeretném mondani, hogy örülök, hogy Hautala asszonyt újra itt láthatom. Néhány évig azonban távol volt, és ebben az időszakban csütörtök délutánonként itt volt velünk a Tanács. A cseh és a német elnökség jelen volt csütörtökönként. Szerintem nem kellene áthelyeznünk a vitát, mivel szerdán úgysem tudunk mindennel végezni, ezért itt kell lennünk, és a Tanácsot is rá kell bírnunk arra, hogy csütörtök délutánonként szintén itt legyen. Ez a megoldás, nem pedig az, ha az egész napirendet belesűrítjük a szerdai napba.

Ez az eset valójában nagyon bonyolult. Az ügy tárgyilagos kivizsgálásához azonban pontosan azért kell ragaszkodnunk, mert a jogállamiság tekintetében nem bízhatunk meg teljesen a kazah kormányban. Ebből a szempontból teljes mértékben támogatom Jeggle asszonyt. Ezért mi aláírtuk az állásfoglalást. Ezt az ügyet objektíven ki kell vizsgálni, és semmit nem szabad elpalástolni vagy elkenni.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva , a Bizottság tagja. Elnök úr, a Bizottság aggodalommal vette tudomásul a halálos kimenetelű közúti balesetet követően emberölésért elítélt kazah emberi jogvédő, Jevgenyij Zsovtisz ügyének tárgyalása során történt eljárási jogsértésekről szóló jelentéseket. Mint tudják, a kazah hatóságok visszautasították azokat az állításokat, hogy Zsovtisz úr ellen politikai indítékú ítélet született volna.

A Bizottság teljes mértékben támogatja az EBESZ Állandó Tanácsának szeptember 10-i ülésén az EU elnöksége által erről az esetről tett nyilatkozatot. Tekintettel a nyomozások és a bírósági tárgyalás alaki hibáinak súlyosságára, felhívjuk Kazahsztánt, az EBESZ hamarosan hivatalba lépő elnökét, hogy biztosítsa, hogy a fellebbezést a nemzeti jog és a nemzetközi normák teljes körű tiszteletben tartásával kezeljék. A Bizottság továbbra is gondosan figyelemmel fogja kísérni ezt az esetet.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra a vita végén kerül sor.

 
  

(1)lásd a jegyzőkönyvet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat