Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2679(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0071/2009

Viták :

PV 17/09/2009 - 9.3
CRE 17/09/2009 - 9.3

Szavazatok :

PV 17/09/2009 - 10.3

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2009)0024

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2009. szeptember 17., Csütörtök - Strasbourg HL kiadás

9.3. Szíria: Muhannad Al Hasszani esete
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. − Hat állásfoglalásra irányuló indítványt(1) juttattak el hozzám Szíriáról: Muhannad Al Hasszani esetéről (az eljárási szabályzat 122. cikke értelmében).

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner , szerző. Elnök úr, szeretném ismertetni Muhannad Al Hasszani úr ügyét. Azért börtönözték be, mert védelmezi szíriai honfitársainak emberi jogait.

Nagyon fontos szerepet játszott, mivel figyelemmel kísérte a legfelső állambiztonsági bíróság előtt zajló összes tárgyalást, és rendszeres értékeléseket készített a szíriai fogva tartási körülményekről. Most őt magát is fogva tartják.

Ami Szíriát illeti, azt kérjük, hogy teljesítse kötelezettségeit, következésképpen tegyen eleget a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának és a kínzás elleni ENSZ-egyezménynek, amelyeknek Szíria ténylegesen szerződő fele, változtasson az emberi jogvédőkkel és családjukkal szembeni elnyomó politikáján, továbbá engedje szabadon a börtönben lévő emberi jogvédőket, lelkiismereti foglyokat és békeaktivistákat.

Az EU-val kapcsolatban is van egy kérésünk. A társulási megállapodás aláírását illetően mi, a Zöldek és az EFA a társulási megállapodás aláírása előtt egy menetrend elfogadását javasoltuk, amely egyértelműen kifejtené az emberi jogok terén elérendő előrelépésekre vonatkozó célkitűzéseinket.

A nemzetközi jog az államok által tiszteletben tartandó kötelezettségek egész sorát írja elő, nekünk és különösen az EU egészének pedig annak biztosítása is a felelősségeink közé tartozik, hogy ezek tiszteletben tartása úgy kerüljön be a társulási megállapodásba, hogy tovább erősítse az említettek érvényesülését.

Erre fogunk törekedni. Köszönöm, hogy támogatják az állásfoglalást.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser , szerző. − (FR) Elnök úr, bevallom, kissé össze vagyok zavarodva, ugyanakkor meglehetősen szomorú és csalódott vagyok.

Zavarban vagyok amiatt, hogy a nemzetközi kapcsolatok terén Szíria kétségkívül hatalmas előrehaladást ért el az elmúlt két évben. Csatlakozott a Mediterrán Unióhoz. Több különböző alkalommal közvetítőként lépett fel nehéz nemzetközi helyzetekben, köztük a közelmúltban is, amikor egy fiatal francia nőt letartóztattak Iránban. Azt kell mondanom, hogy az a tény, hogy a társulási megállapodást – amelynek aláírására még nem került sor, Brantner asszony, de ez hamarosan megtörténhet – szóval hogy a társulási megállapodást újrakezdték, ugyancsak nagyon pozitív jel.

Az is igaz, hogy Szíriában hazai fronton is akad néhány nagyon pozitív fejlemény. A szírek befogadtak 1,5 millió iraki menekültet, és gondoskodnak róluk, magas színvonalú az oktatás és biztosítják a vallásszabadságot, ami fontos. A politikai szabadság és a politikai pluralitás terén viszont egyáltalán semmilyen előrelépés nem történt. Végtelen sajnálatomra továbbra is az emberi jogi aktivisták és jogvédők elnyomását és bebörtönzését tapasztaljuk, és az elmúlt néhány évben több alkalommal is beavatkoztunk a politikai foglyok szabadon bocsátása érdekében.

Két alkalommal sikerült is elérnünk az érintettek szabadon bocsátását. A szíriai börtönökben azonban még mindig vannak olyan emberek, mint dr. Al Labwani, dr. Al Bunni, és most már Al Hasszani úr is közéjük tartozik. Ezért a következőt szeretném üzenni Szíriának: itt vagyunk, és szeretnénk segíteni, hogy Szíria kitörhessen abból az elszigeteltségből, amelybe valamikor belekerült.

Szerintünk Szíria fontos szereplő a nemzetközi színtéren, és különösen a közel-keleti béke szempontjából bír jelentőséggel. Kérem ezért, az ország saját magáról kialakított képe érdekében – úgy hiszem, elég erősek ahhoz, hogy engedélyezhessék az országban a politikai pluralitást és az emberi jogvédőket – bocsássák szabadon a politikai foglyokat, és – mint már mondtam – kérem, tartsák be a kínzás és a megalázó bánásmód elleni egyezményt!

Ez Szíria saját érdeke, a világbéke érdeke, és különösen a közel-keleti béke érdeke.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber , szerző. Elnök úr, Muhannad Al Hasszani személyében a szíriai hatóságok újabb emberi jogvédőt tartóztattak le önkényesen. Újabb politikai fogoly, akinek az egyetlen bűne, hogy megpróbálta megvédeni az emberek szólásszabadsághoz való jogát, a politikai tevékenységekben való részvételhez való jogukat és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogukat.

Több mint öt évig nem volt szabad utaznia. Az irodai telefonbeszélgetéseit és e-mailjeit a szíriai biztonsági erők szigorú megfigyelés alatt tartották. Miután heteken át, egyre fokozódó mértékben zaklatták a szíriai legfelső állambiztonsági bíróság joggyakorlatának nyomon követése miatt, a szír állambiztonság végül őrizetbe vette, majd különféle bűncselekményekkel vádolták meg, amelyek kivétel nélkül a szólásszabadsághoz való jogára vonatkoztak.

Az önkényes letartóztatások témájában ne feledkezzünk meg a kitűnő emberi jogvédőről, al-Labwani úrról, akit 12 év börtönbüntetésre ítéltek azért, ami az ENSZ önkényes letartóztatásokat vizsgáló munkacsoportja szerint „politikai nézeteinek békés kinyilvánítása” volt.

A szír kormánynak haladéktalanul szabadon kell bocsátania Al Hasszani urat, al-Labwani urat és a többi politikai foglyot, és minden körülmények között garantálniuk kell fizikai és lelki sértetlenségüket. A szír hatóságoknak az emberi jogvédőkről szóló 1998. évi ENSZ-nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően véget kell vetniük a szíriai emberi jogvédők és civil társadalmi aktivisták mindenfajta zaklatásának.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock , szerző. Elnök úr, Szíria fontos ország a Közel-Keleten, és létfontosságú szerepet tölt be Irán abbéli képességének csökkentésében, hogy a Hezbollah és a Hamász megbízásából támogassa az Izraellel szembeni terroristacselekményeket. Szíria ezenkívül rendszeresen zavargásokat szít Libanonban, amelyet Szíria még mindig nem igazán tekint szuverén államnak, mivel saját befolyási övezetébe sorolja.

Szíriában ugyanakkor világi rendszer működik. Valójában most már ez az utolsó maradványa az egykor hatalmas Baath pártnak, amely Irakot is uralta, így a nők jogaihoz hasonló kérdések fejlett szinten állnak. Összességében azonban így is egy brutális egypártrendszer diktatúrájáról van szó.

Muhannad Al Hasszani vezető emberi jogvédőként való őrizetbe vétele riasztó jel. Ha Szíria valóban támogatni akarja az EU-val való társulási megállapodást, haladéktalanul szabadon kellene bocsátania Al Hasszani urat, és véget kellene vetnie a hozzá hasonló emberi jogvédőkkel szembeni üldöztetésnek.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola , szerző. (FI) Elnök úr, örülök, hogy volt elég bátorságunk ahhoz, hogy ráirányítsuk a figyelmet a Szíriában aktuálisan fennálló emberi jogi helyzetre. A földközi-tengeri együttműködés keretében most végzik az utolsó simításokat az EU–Szíria társulási megállapodáson, és mivel az együttműködés egyik alapvető pillére kifejezetten az emberi jogok és a demokrácia előmozdítása, úgy vélem, az EU-nak határozottabban fel kellene szólítania e terület fejlesztésére.

Nem elég, ha az együttműködésben a gazdasági helyzet javítására helyezzük a hangsúlyt. Mint hallhattuk, a vezető emberi jogi ügyvédet, Muhannad Al Hasszanit július végén rendes tárgyalás nélkül bebörtönözték. A nemzeti érzések gyengítésével és hamis hírek terjesztésével vádolták meg. Ez nem az első ilyen eset. Mi itt a Parlamentben 2007-ben már beavatkoztunk egy hasonló ügybe. Kamal Labwani, akinek az ügyében akkor közbenjártunk, még mindig börtönben van, noha az ENSZ nyomozócsoportja márciusban arra a megállapításra jutott, hogy önkényes őrizetbe vétel történt.

Szíriának a szólás- és gyülekezési szabadság terén még nagyon nagy utat kell megtennie. Az országban a nem kormányzati szervezetek működése problémás, és ezért gyakorlatilag nem létezik. Igazán sajnálatos lesz, ha mi itt az EU-ban nem leszünk elég bátrak ahhoz, hogy világos kritériumokat szabjunk meg a Szíriával való együttműködés alapjául. Véleményem szerint nagymértékben a mi felelősségünk, hogy követeljük a politikai foglyok szabadon bocsátását és a nemzetközi emberi jogi egyezmények betartását, mielőtt továbbhaladhatnánk az EU–Szíria társulási megállapodás ügyében.

Az emberi jogok a világban nem magányos szigetek: szövevényes rendszert képeznek, amelyben minden mindennel összefügg, ha pedig eltűrjük a semmibevételüket, ha félrenézünk, nemsokára a saját jogaink is semmivé lesznek. Fontos kötelességünk, hogy vigyázzunk rájuk, és biztosítsuk, hogy mindenhol és mindenkor érvényesüljenek. Csak így tudjuk az emberi életet emberhez méltóvá tenni.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg , az S&D képviselőcsoport nevében. (PL) Júliusban letartóztatták Muhannad Al Hasszani urat, az egyik legkiemelkedőbb szíriai emberi jogi aktivistát. Egy zárt ajtók mögött zajló tárgyalás során, amelyre ügyvédeket nem engedtek be, a nemzeti érzések gyengítésével és hamis információ terjesztésével vádolták meg. Korábban már számos alkalommal kihallgatták az emberi jogok terén végzett tevékenységeivel és a politikai okokból letartóztatottak védelmére tett erőfeszítéseivel összefüggésben. Az ország elhagyásához való jogot is megtagadták tőle. Muhannad Al Hasszani részt vett a legfelső bíróság eljárásainak nyomon követésében, mivel a Human Rights Watch véleménye szerint ezen eljárások körülményei nem felelnek meg a nemzetközi normáknak.

Attól tartunk, hogy az emberi jogi aktivistákat elnyomják Szíriában, különösen ha figyelembe vesszük a szíriai hatóságok részéről az emberi jogok terén tett előrehaladás hiányát. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Szíria tartsa tiszteletben az kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések és bánásmód elleni ENSZ-egyezményt.

Tekintettel a Szíria és az Európai Unió közötti meglévő politikai, gazdasági és kulturális kötelékekre, valamint arra, hogy ez az ország milyen jelentős szerepet játszik a közel-keleti stabilitás megerősítésében, biztos vagyok benne, hogy Szíria képes az előrehaladásra ezen a téren, és ezáltal az egész régió demokratizálódásához is hozzá tud járulni.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - (DE) Elnök úr, ez az állásfoglalásra irányuló indítvány alapvetően teljesen helyénvaló, mivel természetesen – különösen a tervezett társulási megállapodás fényében – kötelességünk világosan kifejezni a nézeteinket, a Muhannad Al Hasszani családjának, rokonainak és harcostársainak védelmét illető véleményünket is beleértve, valamint ragaszkodni a megállapodás 2. cikkének követeléseihez, nem utolsósorban azért, mert mi, európaiak a történelmünk során szerzett fájdalmas tapasztalatokból tudjuk, milyen az, amikor az emberi jogokat sárba tiporják. Közép- és Délkelet-Európában mindössze két évtizeddel ezelőtt omlott össze a kommunista rezsim.

E tekintetben azonban arra szeretnék figyelmeztetni, hogy afölött sem szabadna szemet hunynunk, ha a Szíriával azonos térségben található Törökországban sem tartják kellőképpen tiszteletben az emberi jogokat. Ez még fontosabb is, tekintve, hogy Törökország az EU-hoz való csatlakozás szempontjából tagjelölt ország, ugyanakkor komoly hiányosságokat mutat az igazságszolgáltatás, a büntetőrendszer, a kisebbségek védelme és a vallásszabadság területén, még ha az állítólagosan független Bizottságtól származó elfogult jelentés vagy az Ahtisaari-jelentés alapján más is lenne a benyomásunk.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - (DE) Elnök úr, véleményem szerint természetesen nagyon kritikusan kellene fogalmaznunk a szíriai emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Ez egy diktatúra, egy rendőrállam. Al Hasszani urat szabadon kell bocsátani.

Azt is figyelembe kell azonban vennünk, hogy Asszad elnök – aki egyre nyitottabb, és országát is kezdi megnyitni – és édesapja úgyszintén alevitaként támogatta a muzulmánok és a keresztények békés együttélését, olyannyira, hogy egy vezető szíriai keresztény, Daud bíboros például nekem azt mondta, hogy a keresztények Szíriában nagyobb biztonságban érzik magukat, mint a nyugati csapatok által védett Irakban.

Ezért Szíriával szemben máshogy kell eljárnunk: bírálnunk kell az emberi jogok megsértését, nem szabad lemondanunk arról, hogy támogassuk az országot a közeledés és a nyitottság felé vezető úton, természetesen kritikusnak kell lennünk, és ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy itt elkezdődött valami, ami érdemes a támogatásunkra.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva , a Bizottság tagja. Elnök úr, a Bizottság osztja az Európai Parlament aggályait a szíriai emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Úgy értékeljük, hogy a helyzet az elmúlt hónapokban romlott, mivel gyakoribb lett az önkényes őrizetbe vétel, az emberi jogvédők elleni zaklatás és az utazási tilalom.

Ennek legfrissebb példája Muhannad Al Hasszani – ismert ügyvéd, a szíriai nemzeti emberi jogi szervezet elnöke és 15 éve a damaszkuszi ügyvédi kamara tagja – augusztus 28-i őrizetbe vétele. Al Hasszani úr az emberi jogok védelmezője, ezért felmerülhet a gyanú, hogy letartóztatásának politikai indítékai vannak.

Az EU már jelezte aggályait a szíriai hatóságok felé. Szíriának tiszteletben kell tartania nemzetközi kötelezettségvállalásait, különösen az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, amelyeknek Szíria is szerződő fele. A Bizottság a damaszkuszi küldöttségén keresztül a tagállamok nagykövetségeivel együtt arról tárgyal, hogyan tudna hatékonyabban és eredményesebben fellépni az emberi jogvédők védelmében. Nyilvánvaló, hogy továbbra is fel kell szólítanunk az emberi jogvédők védelmére irányuló fellépésekre és a legfelső állambiztonsági bíróságon zajló tárgyalások nyomon követésének biztosítására. Tovább kell folytatnunk a civil társadalom támogatását különféle eszközeink révén, mint például a nem állami szereplőkre, illetve a demokrácia és az emberi jogok európai eszközére vonatkozó költségvetési sorok, emellett erkölcsi támogatást kell nyújtanunk a családoknak.

Bár ezek a fellépések fontosak, mégsem elegendőek. Úgy véljük, az EU-nak nagyobb befolyása lenne Szíriára, ha megtörténne a társulási megállapodás aláírása. Örülök annak, hogy az elnökség az elkövetkező hetekre tervezi az aláírást. E megállapodás segítségével rendszeres párbeszédet fogunk kialakítani, hogy tanácsot adhassunk ezekben a kérdésekben, és ezáltal jobb eredményeket érjünk el.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra a vita végén kerül sor.

 
  

(1)lásd a jegyzőkönyvet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat