Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2679(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0071/2009

Debatai :

PV 17/09/2009 - 9.3
CRE 17/09/2009 - 9.3

Balsavimas :

PV 17/09/2009 - 10.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0024

Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2009 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras Tekstas OL

9.3. Sirija: Muhannado Al Hassani byla
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Aš gavau šešis pasiūlymus dėl(1) rezoliucijos dėl Sirijos: Muhannado Al Hassani byla (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis).

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, autorė. − Pone pirmininke, norėčiau pristatyti Muhannado Al Hassani bylą. Jis buvo įkalintas, nes gynė savo tėvynainių žmogaus teises Sirijoje.

Jis atliko svarbų vaidmenį, nes stebėjo visus teismo procesus Aukščiausiajame valstybės saugumo teisme ir rengė reguliarius įkalinimo sąlygų Sirijoje vertinimus. Dabar jis pats sulaikytas ir įkalintas.

Sirijos mes prašome, kad ji vykdytų savo įsipareigojimus, taigi laikytųsi Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir JT konvencijos prieš kankinimą, kurios šalimi Sirija iš tikrųjų yra; kad pakeistų savo represijų prieš žmogaus teisių gynėjus ir jų šeimas politiką; kad paleistų kalėjime esančius žmogaus teisių gynėjus, sąžinės kalinius ir kovotojus už taiką.

Mes taip pat turime reikalavimą ES. Dėl asociacijos susitarimo pasirašymo mes, Žalieji ir EFA, pasiūlėme prieš pasirašant asociacijos susitarimą priimti veiksmų planą, kuriame būtų išreikšti mūsų tikslai dėl patobulinimų, kuriuos reikia padaryti žmogaus teisių srityje.

Tarptautinėje teisėje nustatyta nemažai įpareigojimų, kurių turi laikytis valstybės, o mūsų ir visų pirma visos ES pareiga – užtikrinti, kad įsipareigojimų laikymasis į asociacijos susitarimus būtų įtrauktas kaip būdas priversti toliau juos vykdyti.

Mes dirbsime šia kryptimi. Ačiū jums už rezoliucijos palaikymą.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autorė. (FR) Pone pirmininke, aš pripažįstu, kad esu ir sutrikusi, ir gana nusiminusi bei nusivylusi.

Esu sutrikusi, nes, be abejo, tarptautinių santykių požiūriu per pastaruosius dvejus metus Sirija padarė didžiulę pažangą. Ji įstojo į Viduržemio jūros šalių sąjungą. Ji įvairiais atvejais veikė kaip tarpininkė sudėtingose tarptautinėse situacijose, įskaitant patį naujausią atvejį, kai jauna moteris prancūzė buvo suimta Irane. Norėčiau pasakyti, kad tai, jog asociacijos susitarimas, kuris dar nepasirašytas, ponia F. K. Brantner, bet galėtų būti gana greitai pasirašytas, ir tai, kad šiam asociacijos susitarimui pakartotinai pradėta rengtis, kartu labai teigiamas ženklas.

Dėl vidaus reikalų taip pat tiesa yra tai, kad Sirijoje įvyko keletas labai teigiamų pokyčių. Sirai priėmė 1,5 mln. Irako pabėgėlių ir prižiūri juos, šalyje aukštas išsimokslinimo lygis ir religijos laisvė (tai svarbu). Tačiau politinės laisvės ir politinio pliuralizmo požiūriu joje visiškai nėra pažangos. Labai apgailestauju, kad žmogaus teisių aktyvistai ir gynėjai tebėra sulaikomi ir kalinami, todėl keletą kartą per pastaruosius kelerius metus įsikišome siekdami pareikalauti paleisti politinius kalinius.

Dviem atvejais mums pavyko susitarti dėl paleidimo. Tačiau Sirijos kalėjimuose iki šiol kali tokie žmonės kaip dr. K. Al Labwani, dr. A. Al Bunni, o dabar – M. Al Hassani. Todėl noriu nusiųsti Sirijai žinią, kad mes esame čia ir norėtume padėti Sirijai ištrūkti iš izoliacijos, į kurią ji pateko tam tikru laikotarpiu.

Mes manome, kad Sirija svarbi veikėja tarptautinėje arenoje – ypač dėl taikos Artimuosiuose Rytuose. Tačiau prašau dėl jūsų pačių įvaizdžio – manau, kad esate pakankamai stiprūs, kad galėtumėte sudaryti sąlygas politiniam pliuralizmui ir žmogaus teisių gynėjams savo šalyje – paleiskite politinius kalinius ir, kaip mes sakėme, prašau, tvirtai laikykitės Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą!

Tai atitinka pačios Sirijos interesus ir naudinga taikai visame pasaulyje, ypač taikai Artimuosiuose Rytuose.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, autorė. Pone pirmininke, Muhannad Al Hassani yra antrasis žmogaus teisių gynėjas, kurį be pagrindo sulaikė Sirijos valdžios institucijos. Tai antrasis Sirijos politinis kalinys, kurio vienintelė kaltė ta, kad jis norėjo ginti žmonių teises laisvai reikšti nuomonę, teises dalyvauti politinėje veikloje ir teises į teisingą teismą.

Daugiau kaip penkerius metus jam buvo uždrausta keliauti. Jo biuro telefoninius ryšius ir elektroninius pranešimus nuolatos sekė Sirijos saugumo pajėgos. Po keleto savaičių vis didesnio persekiojimo dėl jo vaidmens stebint Sirijos Aukščiausiojo valstybės saugumo teismo praktiką jį pagaliau suėmė Sirijos valstybės saugumas, vėliau jį apkaltinęs keliais kriminaliniais nusikaltimais, kurie visi susiję su jo teise į žodžio laisvę.

Kalbėdami nesankcionuoto sulaikymo klausimu nepamirškime K. al-Labwani, žymaus žmogaus teisių gynėjo, kuris nuteistas 12 metų kalėjimo už tai, ką JT darbo grupė nesankcionuoto sulaikymo klausimais laiko taikiu savo politinių pažiūrų išreiškimu.

Sirijos vyriausybė turi nedelsdama ir besąlygiškai išlaisvinti M. al-Hassani, K. al-Labwani ir kitus politinius kalinius ir užtikrinti jų fizinę ir psichologinę sveikatą visomis sąlygomis. Sirijos valdžios institucijos turi nutraukti visų formų Sirijos žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės visuomenės aktyvistų persekiojimą pagal 1998 m. JT žmogaus teisių gynėjų deklaracijos nuostatas.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autorius. Pone pirmininke, Sirija yra svarbi Artimųjų Rytų šalis, turinti atlikti svarbų vaidmenį mažinant Irano galimybes per savo tarpininkus „Hezbollah“ ir „Hamas“ remti teroristinius išpuolius prieš Izraelį. Be to, Sirija turi įprotį kurstyti neramumus Libane, kurį ji iki šiol vargu ar pripažįsta suvereniu ir laiko priklausančiu jos įtakos sričiai.

Sirijoje taip pat yra pasaulietinis režimas. Tiesą sakant, šiuo metu joje vienintelėje liko kadaise galinga partija „Ba’athist“, vadovavusi ir Irakui, todėl pasiekta pažangos tokiose srityse kaip moterų teisės. Tačiau apskritai joje išlieka brutali vienpartinė diktatūra.

Muhannado Al Hassani, kaip pagrindinio žmogaus teisių gynėjo, sulaikymas kelia nerimą. Jeigu Sirija tikrai nori, kad mes palaikytume ES asociacijos susitarimą, ji turėtų nedelsdama paleisti M. Al Hassani ir liautis persekioti tokius žmogaus teisių gynėjus kaip M. Al Hassani.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola, autorė. − (FI) Pone pirmininke, esu patenkinta, kad turėjome drąsos atskleisti žmogaus teisių padėtį Sirijoje šiuo metu. ES ir Sirijos asociacijos susitarime dėliojami baigiamieji akcentai Viduržemio jūros regiono šalių bendradarbiavimo pagrindu, o kadangi vieną iš pagrindinių bendradarbiavimo ramsčių konkrečiai sudaro žmogaus teisių ir demokratijos skatinimas, manau, kad ES turėtų garsiau reikalauti teigiamų poslinkių šioje srityje.

Nepakanka bendradarbiaujant dėmesį skirti tik ekonominės padėties gerinimui. Kaip girdėjome, liepos mėn. pabaigoje pagrindinis Sirijos žmogaus teises ginantis teisininkas M. Al Hassani įkalintas be tinkamo teismo proceso. Jis apkaltintas nacionalinių jausmų silpninimu ir melagingos informacijos skleidimu. Tai ne pirmoji tokia byla. Mes, Parlamento nariai, paskutinį kartą į panašią bylą įsikišome 2007 m. Kamal Abwani, kurį tada gynėme, iki šiol kalėjime, nors kovo mėn. JT tyrimo grupė padarė išvadą, kad tai buvo nepagrįstas suėmimas.

Sirija turi nueiti labai ilgą kelią, kol pasieks žodžio ir asociacijų laisvę. NVO darbas šalyje problemiškas, todėl faktiškai nevyksta. Bus labai gaila, jeigu mes, ES atstovai, neturėsime drąsos nustatyti aiškių bendradarbiavimo su Sirija pagrindo kriterijų. Mano nuomone, anksčiau, negu galėsime pasistūmėti su ES ir Sirijos asociacijos susitarimu, turime reikalauti paleisti politinius kalinius pagal tarptautinius susitarimus dėl žmogaus teisių – ši pareiga labai priklauso nuo mūsų.

Žmogaus teises pasaulyje sudaro ne tik daugybė atskirų dalių – tai struktūra, kurioje visos dalys turi poveikį visoms kitoms dalims, todėl, jeigu toleruosime aplaidumą ir užmerksime akis, tai sunaikins mūsų pačių teises čia, kurias jau turime labai ilgai. Mūsų svarbi pareiga – puoselėti jas ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos visada ir visur. Tik taip galime padaryti žmogaus gyvenimą prasmingą.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, S&D frakcijos vardu. – (PL) Liepos mėnesį buvo suimtas Muhannad Al Hassani – vienas iš žymiausių žmogaus teisių aktyvistų. Per teismo procesą už uždarų durų, į kurį teisininkams nebuvo leista patekti, jis apkaltintas nacionalinių jausmų silpninimu ir melagingos informacijos skleidimu. Anksčiau jis jau ne kartą buvo kvočiamas dėl savo veiklos žmogaus teisių srityje ir dedamų pastangų apginti dėl politinių priežasčių suimtus žmones. Jam taip pat neleido pasinaudoti teise palikti šalį. Muhannad Al Hassani dalyvavo stebint Aukščiausiojo teismo procesus, nes organizacijos „Human Rights Watch“ nuomone, sąlygos, kuriomis vyko šie teismo procesai, neatitiko tarptautinių normų.

Mes esame susirūpinę dėl to, kad Sirijoje slopinami žmogaus teisių aktyvistai, ypač dėl to, kad Sirijos valdžios institucijos daro nepakankamą pažangą žmogaus teisių srityje. Mums reikia primygtinai reikalauti, kad Sirija laikytųsi Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą.

Atžvelgdama į Europos Sąjungą ir Siriją siejančius politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius ir svarbų vaidmenį, kurį ši šalis atlieka užtikrinant stabilumą Artimuosiuose Rytuose, esu tikra, kad Sirija gali padaryti pažangą šioje srityje ir taip prisidėti prie viso regiono demokratizavimo.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Pone pirmininke, šis pasiūlymas dėl rezoliucijos iš esmės visiškai teisingas toks, koks yra; žinoma, mūsų pareiga – ypač atsižvelgiant į planuojamą asociacijos susitarimą – aiškiai išdėstyti savo nuomonę, įskaitant nuomonę dėl Muhannado Al Hassani šeimos, giminaičių ir kolegų kovotojų apsaugos, taip pat atkakliai laikytis susitarimo 2 straipsnio reikalavimų – iš dalies dėl to, kad mes, europiečiai, iš skaudžios patirties žinome, ką reiškia, kai paniekinamos žmogaus teisės. Tik prieš du dešimtmečius Vidurio ir Pietryčių Europoje žlugo komunistinis režimas.

Tačiau šiuo aspektu norėčiau perspėti, kad neužmerktume akių, jeigu Turkijoje, kuri yra tame pačiame regione kaip Sirija, nebus gerbiamos žmogaus teisės taip, kaip turėtų būti gerbiamos. Tai dar svarbiau žinant, kad Turkija – šalis kandidatė tapti ES nare, turinti nemažai trūkumų teisingumo sistemos administravimo, bausmių sistemos, mažumų apsaugos ir religinės laisvės srityse – net jeigu iš šališko tariamai nepriklausomos Komisijos ataskaitos arba M. Ahtisaario ataskaitos susidaro kitoks įspūdis.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Pone pirmininke, manau, kad neabejotinai turėtume būti labai kritiški dėl žmogaus teisių padėties Sirijoje. Tai diktatūros ir policinė valstybė. M. Al Hassani turi būti paleistas.

Tačiau mes taip pat turime atsižvelgti į tai, kad Prezidentas Bashar al-Assad, kuris tampa atviresnis ir atveria savo šalį, kaip ir jo tėvas bei bendruomenė „Alevites“, pvz., rėmė musulmonų ir krikščionių sambūvį taip, kad Sirijos krikščionių vadovas kardinolas Daud Mossa man sakė, jog krikščionys Sirijoje jaučiasi saugiau nei Irake, kurį saugo Vakarų kariuomenės.

Todėl mes, palaikydami ryšius su Sirija, turėtume mokėti skirti – ar demaskuoti žmogaus teisių pažeidimus ir nenusileisti, ar neberemti šalies jai siekiant atnaujinti draugiškus santykius ir būti atvirai. Žinoma, mes turėtume būti kritiški, tačiau taip pat turėtume pripažinti, kad ji pradeda vykdyti veiksmus, kuriuos mes turėtume skatinti.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Komisijos narė. − Pone pirmininke, Komisija supranta Europos Parlamento nerimą dėl žmogaus teisių padėties Sirijoje. Mūsų vertinimu, pastaraisiais mėnesiais padėtis pablogėjo dėl daugiau nesankcionuotų sulaikymų, žmogaus teisių gynėjų persekiojimų ir draudimų keliauti.

Muhannado Al Hassani – garsaus teisininko, Sirijos Nacionalinės žmogaus teisių organizacijos prezidento, kuris 15 metų yra Damasko advokatų asociacijos narys, suėmimas rugpjūčio 28 d. – pats naujausias pavyzdys. M. Al Hassani yra žmogaus teisių gynėjas, todėl bet kas gali įtarti, kad jo suėmimas politiškai motyvuotas.

ES jau išreiškė savo susirūpinimą Sirijos valdžios institucijoms. Sirija turi laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, ypač Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, kurio šalis yra Sirija. Komisija per savo delegaciją Damaske kartu su valstybių narių ambasadomis svarsto, kaip veiksmingiau ir efektyviau veikti ginant žmogaus teisių gynėjus. Aišku, mes toliau raginsime imtis veiksmų siekiant apsaugoti žmogaus teisių gynėjus ir užtikrinti Aukščiausiojo valstybės saugumo teismo procesų stebėjimą. Mes turime toliau remti pilietinę visuomenę taikydami savo priemones, pvz., nevalstybinius subjektus ir Europos priemonės demokratijai ir žmogaus teisėms remti biudžeto eilutes, ir suteikti moralinę paramą šeimoms.

Nepaisant to, kad šie veiksmai svarbūs, jie vis dėlto nepakankami. Mūsų nuomone, ES turėtų stipresnius svertus dėl Sirijos, jeigu būtų pasirašytas asociacijos susitarimas. Esu patenkinta, kad Tarybai pirmininkaujanti valstybė planuoja jį pasirašyti artimiausiomis savaitėmis. Šiuo susitarimu mes pradėsime nuolatinį dialogą siekdami patarti šiais klausimais ir siekti geresnių rezultatų.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks pasibaigus diskusijoms.

 
  

(1)Žr. protokolą.

Teisinė informacija - Privatumo politika