Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2679(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0071/2009

Debates :

PV 17/09/2009 - 9.3
CRE 17/09/2009 - 9.3

Balsojumi :

PV 17/09/2009 - 10.3

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0024

Debašu stenogramma
Ceturtdiena, 2009. gada 17. septembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

9.3. Sīrija: Muhannad Al Hassani lieta
Visu runu video
PV
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. − Es esmu saņēmis sešus priekšlikumus(1) rezolūcijai par Sīriju:
Muhannad Al Hassani lieta (Reglamenta 122. pants).

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, autore. − Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos iepazīstināt ar Muhannad Al Hassani lietu. Viņš ir ticis ieslodzīts tādēļ, ka aizstāv savu Sīrijas tautiešu cilvēktiesības.

Viņam bija ļoti svarīga nozīme, jo viņš novēroja visus tiesas procesus Augstākajā valsts drošības tiesā un regulāri izvērtēja apcietinājuma apstākļus Sīrijā. Tagad viņš pats ir apcietināts un ieslodzīts.

Attiecībā uz Sīriju mēs prasām, lai tā izpilda savus pienākumus un tādējādi rīkojas saskaņā ar Starptautisko paktu par civilajām un politiskajām tiesībām un ar ANO Konvenciju par spīdzināšanas novēršanu, kuru Sīrija faktiski ir parakstījusi; lai Sīrija aptur savu represīvo politiku pret cilvēktiesību aizstāvjiem un viņu ģimenēm; un lai tā atbrīvo tos cilvēktiesību aizstāvjus, politieslodzītos un miera aktīvistus, kuri ir cietumā.

Mums ir lūgums arī attiecībā uz ES. Saistībā ar asociācijas nolīguma parakstīšanu mēs, Zaļo un EFA grupa, esam ierosinājuši pirms asociācijas nolīguma parakstīšanas apstiprināt ceļvedi, kas skaidri formulētu mūsu mērķus attiecībā uz tiem uzlabojumiem, kuri ir jāveic cilvēktiesību jomā.

Starptautiskie tiesību akti nosaka virkni saistību, kas valstīm ir jāievēro, un tas ir arī mūsu pienākums − jo īpaši visas ES pienākums kopumā − nodrošināt, ka šo saistību ievērošana tiek ietverta asociācijas nolīgumā, lai panāktu tās turpmāku īstenošanu.

Mēs strādāsim šajā virzienā. Paldies jums par atbalstu rezolūcijai.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autore. (FR) Priekšsēdētāja kungs! Es atzīstu, ka esmu gan apmulsusi, gan diezgan apbēdināta un vīlusies.

Es esmu apmulsusi tādēļ, ka starptautisko attiecību ziņā Sīrija neapšaubāmi ir panākusi lielu progresu pēdējo divu gadu laikā. Tā ir pievienojusies Vidusjūras savienībai. Tā vairākkārt ir uzņēmusies vidutājas lomu sarežģītās starptautiskās situācijās, arī, piemēram, gluži nesen, kad jauna franču sieviete tika arestēta Irānā. Es teiktu, ka tas fakts, ka asociācijas nolīgums − kas vēl nav parakstīts, Brantner kundze, bet kas varētu tikt parakstīts diezgan drīz − fakts, ka šis asociācijas nolīgums ir ticis atjaunots, ir vienlaikus ļoti pozitīva zīme.

Runājot par vietējo mērogu, ir taisnība, ka Sīrijā ir notikuši arī daži ļoti pozitīvi attīstības pasākumi. Sīrieši ir pieņēmuši 1,5 miljonus bēgļu no Irākas, un viņi par tiem rūpējas, sīriešiem ir augsts izglītības līmenis, un viņiem ir reliģiskās pārliecības brīvība, kas ir ļoti svarīgi. Tomēr politiskās brīvības un politiskā plurālisma ziņā nav panākts nekāds progress. Man ir ļoti žēl, ka mēs turpinām saskarties ar gadījumiem, kad tiek represēti un ieslodzīti cilvēktiesību aktīvisti un aizstāvji, un mēs dažos pēdējos gados vairākkārt esam iejaukušies, lai pieprasītu atbrīvot politiskos ieslodzītos.

Divos gadījumos mēs panācām atbrīvošanu. Sīrijas cietumos tomēr vēl arvien ir ieslodzīti tādi cilvēki kā, piemēram, Dr. Al Labwani, Dr. Al Bunni un tagad − Al Hassani kungs. Tādēļ es vēlētos vērsties pie Sīrijas ar paziņojumu: mēs esam šeit, un mēs vēlētos palīdzēt Sīrijai izvairīties no izolācijas, kurā tā kādā brīdī ir nonākusi.

Mēs domājam, ka tā ir nozīmīga figūra starptautiskajā līmenī, jo īpaši attiecībā uz mieru Tuvajos Austrumos. Tomēr, lūdzu, jūsu valsts tēla labā – un es domāju, ka jūs esat pietiekami stipri, lai savā valstī pieļautu politisku daudzveidību un cilvēktiesību aizstāvju darbību –, lūdzu, atbrīvojiet politiskos ieslodzītos un, kā mēs esam teikuši, lūdzu, ievērojiet Konvenciju par spīdzināšanas un pazemojošas rīcības novēršanu!

Tas ir Sīrijas pašas interesēs un veicina mieru visā pasaulē un jo īpaši mieru Tuvajos Austrumos.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, autore. − Priekšsēdētāja kungs! Muhannad Al Hassani ir vēl viens cilvēktiesību aizstāvis, ko patvaļīgi ir aizturējušas Sīrijas iestādes. Viņš ir vēl viens Sīrijas politiskais ieslodzītais, kura vienīgā vaina bija viņa vēlme aizsargāt cilvēku tiesības brīvi paust savu viedokli, viņu tiesības iesaistīties politiskos pasākumos un viņu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Vairāk nekā piecus gadus viņam bija aizliegts ceļot. Viņa biroja tālruņa sakarus un elektroniskā pasta vēstules pastāvīgi uzraudzīja Sīrijas drošības spēki. Pēc vairākām nedēļām, kad arvien tika pastiprināta vajāšana par viņa darbību Sīrijas Augstākās valsts drošības tiesas prakses uzraudzīšanā, viņu galu galā arestēja Sīrijas Valsts drošības spēki un pēc tam apsūdzēja vairākos kriminālnoziegumos, kas visi attiecas uz viņa vārda brīvības tiesībām.

Runājot par patvaļīgu aizturēšanu, neaizmirsīsim ievērojamo cilvēktiesību aizstāvi al-Labwani kungu, kuram tika piespriests 12 gadu cietumsods par nodarījumu, ko ANO darba grupa patvaļīgas aizturēšanas jautājumos uzskatīja par „savu politisko uzskatu paušanu miermīlīgā veidā”.

Sīrijas valdībai ir nekavējoties un bez nosacījumiem jāatbrīvo Al Hassani kungs, al-Labwani kungs un pārējie politiskie ieslodzītie un jebkurā gadījumā jāgarantē viņu fiziska un psiholoģiska integritāte. Sīrijas iestādēm ir jāpārtrauc Sīrijas cilvēktiesību aizstāvju un pilsoniskās sabiedrības aktīvistu jebkāda veida vajāšana saskaņā ar 1998. gada ANO Cilvēktiesību aizstāvju deklarācijas noteikumiem.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autors. − Priekšsēdētāja kungs! Sīrija ir nozīmīga valsts Tuvajos Austrumos, un tai ir būtiska nozīme, lai samazinātu Irānas spēju, izmantojot savus pilnvarotos Hezbollah un Hamas, atbalstīt teroristu darbības pret Izraēlu. Sīrija arī mēdz mudināt uz nemieriem Lībijā, kuru Sīrija vēl arvien uzskata par valsti, kas ir tik tikko suverēna un atrodas tās ietekmes sfērā.

Sīrija ir arī valsts ar laicīgu iekārtu. Tagad tā faktiski ir vienīgais, kas atlicis no kādreiz spēcīgās Baath partijas, kura valdīja arī Irākā, tādēļ tādas lietas kā sieviešu tiesības ir progresīvā līmenī. Tomēr kopumā tā tomēr ir rupja vienpartijas diktatūra.

Muhannad Al Hassani kā vadoša cilvēktiesību aizstāvja apcietināšana ir satraucoša. Ja Sīrija tiešām vēlas, lai mēs atbalstām asociācijas nolīgumu ar ES, tai, lūdzu, ir nekavējoties jāatbrīvo Al Hassani kungs un jāpārtrauc vajāt tādus cilvēktiesību aizstāvjus kā Al Hassani kungs.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola, autore. − (FI) Priekšsēdētāja kungs! Es priecājos, ka mums ir bijusi drosme izgaismot to situāciju, kāda pašlaik ir cilvēktiesību jomā Sīrijā. ES un Sīrijas asociācijas nolīgumam ir veikti pēdējie uzlabojumi Vidusjūras reģiona sadarbības kontekstā, un tādēļ, ka viens no sadarbības galvenajiem pīlāriem ietver tieši cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanu, es domāju, ka Eiropas Savienībai ir uzstājīgāk jāprasa uzlabojumi šajā jomā.

Ar to vien nepietiek, ka sadarbībā galvenā uzmanība tiek pievērsta ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Kā mēs esam dzirdējuši, Sīrijas vadošais cilvēktiesību jurists Muhannad Al Hassani jūlija beigās tika ieslodzīts bez jebkāda pienācīga tiesas procesa. Viņš tika apsūdzēts tautas patriotisma vājināšanā un nepatiesu ziņu izplatīšanā. Šī nav pirmā šāda veida lieta. Mēs Parlamentā pēdējo reizi šādā lietā iejaucāmies 2007. gadā. Kamal Abwani kungs, kuru mēs toreiz aizstāvējām tiesas prāvā, vēl arvien ir cietumā, kaut arī ANO izmeklēšanas vienība martā nāca pie slēdziena, ka tas ir bijis patvaļīgs arests.

Sīrijai vēl ir garš ceļš ejams, lai sasniegtu vārda un biedrošanās brīvību. Nevalstisko organizāciju darbība valstī ir problemātiska, un tādēļ tā praktiski neeksistē. Būs ļoti žēl, ja mums Eiropas Savienībā nebūs drosmes noteikt skaidrus kritērijus, kas būtu pamatā sadarbībai ar Sīriju. Manuprāt, mēs esam lielā mērā atbildīgi par to, lai pirms ES un Sīrijas asociācijas nolīguma izstrādes turpināšanas tiktu pieprasīta politisko ieslodzīto atbrīvošana un atbilstība starptautiskajiem cilvēktiesību nolīgumiem.

Cilvēktiesības pasaulē nav tikai daudzas vientuļas salas: tās ir struktūras, kurā visam ir savstarpēja ietekme, un, ja mēs pieļausim nevērību un izliksimies neredzam, tas drīz vien negatīvi ietekmēs mūsu pašu tiesības šeit. Mūsu svarīgs pienākums ir rūpēties par cilvēktiesībām un nodrošināt, ka tās tiek īstenotas vienmēr un visur. Tikai tā mēs varam piešķirt cilvēka dzīvei vērtību.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, S&D grupas vārdā. – (PL) Jūlijā tika arestēts viens no nozīmīgākajiem Sīrijas cilvēktiesību aktīvistiem Muhannad Al Hassani. Tiesā, kura notika aiz slēgtām durvīm un kurā advokātiem bija liegta piekļuve, viņu apsūdzēja tautas patriotisma vājināšanā un nepatiesas informācijas izplatīšanā. Viņš jau iepriekš bija vairākkārt nopratināts saistībā ar savu darbību cilvēktiesību jomā un centieniem aizstāvēt cilvēkus, kuri ir arestēti politisku iemeslu dēļ. Viņam arī tika liegtas tiesības doties prom no valsts. Muhannad Al Hassani kungs piedalījās Augstākās tiesas tiesvedības uzraudzīšanā, jo Human Rights Watch organizācijas skatījumā tie nosacījumi, saskaņā ar kuriem notiek šī tiesvedība, neatbilst starptautiskajiem standartiem.

Mums ir bažas, ka Sīrijā cilvēktiesību aktīvisti ir tikuši represēti, jo īpaši ņemot vērā to, ka Sīrijas iestādes nav panākušas progresu cilvēktiesību jomā. Mums ir jāuzstāj, lai Sīrija ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu.

Ņemot vērā pašreizējās politiskās, ekonomiskās un kultūras saites starp Sīriju un Eiropas Savienību un to būtisko nozīmi, kāda šai valstij ir stabilitātes veicināšanā Tuvajos Austrumos, esmu pārliecināta, ka Sīrija var panākt progresu šajā jomā, tādējādi arī dodot ieguldījumu visa reģiona demokratizācijas procesā.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Priekšsēdētāja kungs! Šis rezolūcijas priekšlikums katrā ziņā ir absolūti pareizs, jo mūsu pienākums, jo īpaši ņemot vērā plānoto asociācijas nolīgumu, protams, ir paziņot mūsu viedokli skaidri, tostarp attiecībā uz Muhannad Al Hassani kunga ģimenes, radinieku un kolēģu cīnītāju aizsardzību, un arī pieprasīt minētā nolīguma 2. panta prasību izpildi, kas ir svarīgi kaut vai tādēļ, ka mēs, eiropieši, no savas sāpīgās pagātnes pieredzes zinām, kā ir tad, kad cilvēktiesības tiek bradātas. Komunistu teroristiskais režīms centrālajā un dienvidaustrumu Eiropā sabruka tikai pirms divām desmitgadēm.

Šajā ziņā es tomēr brīdinātu neizlikties neredzam, ka Turcijā, kura atrodas vienā reģionā ar Sīriju, pienācīgi netiek ievērotas cilvēktiesības. Tas ir pat vēl svarīgāk, ņemot vērā, ka Turcijai kā valstij, kas kandidē uz pievienošanos ES, ir nopietni trūkumi tādās jomās kā tiesu varas administrācija, sodu sistēma, minoritāšu aizsardzība un reliģiskās pārliecības brīvība, pat ja iespējams, ka neatkarīgas komisijas neobjektīvs ziņojums vai M. Ahtisaari ziņojums rada citādu iespaidu.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Priekšsēdētāja kungs! Es uzskatu, ka mums, protams, jābūt ļoti kritiskiem attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Sīrijā. Tā ir diktatūra un policejiska valsts. Al Hassani kungs ir jāatbrīvo.

Tomēr mums ir arī jānorāda tas, ka prezidents B. A. Assad, kurš kļūst atvērtāks un padara atvērtāku savu valsti, un arī viņa tēvs, abi būdami alevīti, ir, piemēram, atbalstījuši musulmaņu un kristiešu līdzāspastāvēšanu tādā veidā, ka vadošais Sīrijas kristietis, kardināls Daud teica man, ka kristieši Sīrijā jūtas drošāk nekā Irākā, kuru aizsargā rietumu karaspēks.

Tādēļ mums ir jābūt spējīgiem saskatīt atšķirības mūsu kontaktos ar Sīriju, atmaskot cilvēktiesību pārkāpumus un nepadoties, un nepārtraukt atbalstīt šo valsti tās ceļā uz attiecību atjaunošanu un atvērtību. Mums, protams, ir jābūt kritiskiem, bet mums ir arī jāatzīst, ka šis ir sākums kam tādam, kas mums ir jāveicina.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, Komisijas locekle. − Priekšsēdētāja kungs! Komisija piekrīt Eiropas Parlamenta bažām attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Sīrijā. Mūsu novērtējums ir tāds, ka šī situācija pēdējos mēnešos ir pasliktinājusies, jo ir palielinājies patvaļīgu aizturēšanu, cilvēktiesību aizstāvju vajāšanu un ceļošanas aizliegumu skaits.

Muhannad Al Hassani kunga, labi pazīstama jurista, Sīrijas Valsts cilvēktiesību organizācijas priekšsēdētāja un Damaskas Advokātu asociācijas locekļa ar 15 gadu stāžu, arests, kas notika 28. augustā, ir pats jaunākais piemērs. Al Hassani kungs ir cilvēktiesību aizstāvis, un var rasties aizdomas, ka viņa arests ir politiski motivēts.

ES jau ir paudusi savas bažas Sīrijas iestādēm. Sīrijai ir jāievēro tās starptautiskās saistības, jo īpaši Sīrijas parakstītā Vispārējā cilvēktiesību deklarācija un Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām. Komisija, izmantojot savu delegāciju Damaskā, kopā ar dalībvalstu vēstniecībām apspriež to, kā efektīvāk un iedarbīgāk rīkoties, lai aizstāvētu cilvēktiesību aizstāvjus. Ir skaidrs, ka mums ir jāturpina pieprasīt pasākumus, lai aizsargātu cilvēktiesību aizstāvjus un nodrošinātu Augstākās valsts drošības tiesas procesu novērošanu. Mums ir jāturpina atbalstīt pilsonisko sabiedrību, izmantojot mūsu instrumentus, piemēram, nevalstiskos dalībniekus un Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta budžeta pozīcijas, un ir jāsniedz morāls atbalsts ģimenēm.

Lai gan šie pasākumi ir nozīmīgi, tie tomēr nav pietiekami. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai būtu spēcīgāki ietekmes līdzekļi attiecībā uz Sīriju, ja tiktu parakstīts asociācijas nolīgums. Es priecājos, ka prezidentūra apsver iespēju to parakstīt nākamajās nedēļās. Ar šo nolīgumu mēs izveidosim regulāru dialogu, lai konsultētos par šiem jautājumiem un panāktu labākus rezultātus.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks pēc debatēm.

 
  

(1)Sk. protokolu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika