Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

13. Beslut om vissa dokument: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy