Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Криза в сектор млекопроизводство (разискване)
 3.Енергийна сигурност (Набуко и Дезертек) (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Интервенционни периоди 2009 г. и 2010 г. за масло и обезмаслено мляко на прах (A7-0005/2009, Paolo De Castro) (гласуване)
  4.2.Схеми за директно подпомагане на земеделски стопани в рамките на Общата селскостопанска политика (A7-0004/2009, Paolo De Castro) (гласуване)
  4.3.СУИФТ (гласуване)
  4.4.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Република Таджикистан (гласуване)
  4.5.Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Република Таджикистан (A7-0007/2009, Alojz Peterle) (гласуване)
  4.6.Положението в Литва след приемането на закона за защита на малолетните и непълнолетните (гласуване)
  4.7.Криза в сектор млекопроизводство (гласуване)
  4.8.Енергийна сигурност (Набуко и Дезертек) (гласуване)
 5.Обяснение на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 8.Положението в Тайван след скорошния тайфун (разискване)
 9.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  9.1.Смъртта на защитници на правата на човека в Русия
  9.2.Казахстан: случаят Евгений Жовтис
  9.3.Сирия: случаят Моханад ал-Хасани
 10.Време за гласуване
  10.1.Смъртта на защитници на правата на човека в Русия (гласуване)
  10.2.Казахстан: случаят Евгений Жовтис (гласуване)
  10.3.Сирия: случаят Моханад ал-Хасани (гласуване)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 13.Решения относно някои документи: вж. протокола
 14.Трансфер на бюджетни кредити: вж. протокола
 15.Внесени документи: вж. протокола
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори)
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (793 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (906 kb)
Правна информация - Политика за поверителност