Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 17. září 2009 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Krize v odvětví výroby mléka a mlékárenských výrobků (rozprava)
 3.Energetická bezpečnost (Nabucco a Desertec) (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka (A7-0005/2009, Paolo De Castro) (hlasování)
  4.2.Společná zemědělská politika (SZP): podpůrné programy pro zemědělce (A7-0004/2009, Paolo De Castro) (hlasování)
  4.3.SWIFT (hlasování)
  4.4.Dohoda o partnerství a spolupráci ES - Tádžikistán (hlasování)
  4.5.Uzavření Dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Republikou Tádžikistán (A7-0007/2009, Alojz Peterle) (hlasování)
  4.6.Situace v Litvě po přijetí zákona na ochranu nezletilých osob (hlasování)
  4.7.Krize v odvětví výroby mléka a mléčných výrobků (hlasování)
  4.8.Energetická bezpečnost (Nabucco a Desertec) (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 7.Schválení zápisu předchozího zasedání: viz zápis
 8.Situace na Tchaj-wanu po nedávném tajfunu (rozprava)
 9.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  9.1.Vražda obránců lidských práv v Rusku
  9.2.Kazachstán: případ Jevgenije Žovtise
  9.3.Sýrie: případ Muhannad Al Hassani
 10.Hlasování
  10.1.Vražda obránců lidských práv v Rusku (hlasování)
  10.2.Kazachstán: případ Jevgenij Žovtis (hlasování)
  10.3.Sýrie: případ Muhannad Al Hassani (hlasování)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 13.Rozhodnutí týkající se některých dokumentů: viz zápis
 14.Převody finančních prostředků: viz zápis
 15.Přijaté dokumenty: viz zápis
 16.Dodání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 17.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 18.Přerušení zasedání
 PŘÍLOHA (Písemné odpovědi)
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (498 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1117 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí