Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 17 september 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Crisis in de zuivelsector (debat)
 3.Energiezekerheid (Nabucco en Desertec) (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Interventieperioden 2009 en 2010 voor boter en mageremelkpoeder (A7-0005/2009, Paolo De Castro) (stemming)
  4.2.Regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het GLB (A7-0004/2009, Paolo De Castro) (stemming)
  4.3.SWIFT (stemming)
  4.4.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG / Tadzjikistan (stemming)
  4.5.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG / Tadzjikistan (A7-0007/2009, Alojz Peterle) (stemming)
  4.6.Situatie in Litouwen naar aanleiding van de aanneming van de wet ter bescherming van minderjarigen (stemming)
  4.7.Crisis in de zuivelsector (stemming)
  4.8.De zekerheid van de energievoorziening (Nabucco en Desertec) (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 8.Situatie in Taiwan als gevolg van de recente tyfoon (debat)
 9.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat(debat)
  9.1.Moorden op mensenrechtenactivisten in Rusland
  9.2.Kazachstan: de zaak Evgeniy Zhovtis
  9.3.Syrië: de zaak Muhannad Al Hassani
 10.Stemmingen
  10.1.Moorden op mensenrechtenactivisten in Rusland (stemming)
  10.2.Kazachstan: de zaak Evgeniy Zhovtis (stemming)
  10.3.Syrië: de zaak Muhannad Al Hassani (stemming)
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 14.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 15.Ingekomen stukken: zie notulen
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
 BIJLAGE (Schriftelijke antwoorden)
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (513 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1314 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid