Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 17 września 2009 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Kryzys w sektorze hodowli bydła mlecznego (debata)
 3.Bezpieczeństwo energetyczne (Nabucco i Desertec) (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Okresy interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r. (A7-0005/2009, Paolo De Castro) (głosowanie)
  4.2.Systemy wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach WPR (A7-0004/2009, Paolo De Castro) (głosowanie)
  4.3.SWIFT (głosowanie)
  4.4.Umowa o partnerstwie i współpracy WE/Tadżykistan (głosowanie)
  4.5.Umowa o partnerstwie i współpracy WE / Tadżykistan (A7-0007/2009, Alojz Peterle) (głosowanie)
  4.6.Sytuacja na Litwie po przyjęciu ustawy dotyczącej ochrony nieletnich (głosowanie)
  4.7.Kryzys w sektorze mleczarskim (głosowanie)
  4.8.Zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa energetycznego (Nabucco i Desertec) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 7.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 8.Sytuacja na Tajwanie po przejściu tajfunu (debata)
 9.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności(debata)
  9.1.Zabójstwa obrońców praw człowieka w Rosji
  9.2.Kazachstan: sprawa Evgnriya Zhovtisa
  9.3.Syria: sprawa Muhannada Al Hassani
 10.Głosowanie
  10.1.Zabójstwa obrońców praw człowieka w Rosji (głosowanie)
  10.2.Kazachstan: sprawa Evgnriya Zhovtisa (głosowanie)
  10.3.Syria: sprawa Muhannada Al Hassani (głosowanie)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Skład komisji i delegacji: Patrz protokół
 13.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 14.Przesunięcie środków: patrz protokół
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 17.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 18.Przerwa w obradach
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (512 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wydanie Dz.U. (1237 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności