Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 17 september 2009 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Krisen i mejerisektorn (debatt)
 3.Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec) (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Interventionsperioder 2009 och 2010 för smör och skummjölkspulver (A7-0005/2009, Paolo De Castro) (omröstning)
  4.2.System för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken (A7-0004/2009, Paolo De Castro) (omröstning)
  4.3.SWIFT (omröstning)
  4.4.Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EG och Tadzjikistan (omröstning)
  4.5.Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan (A7-0007/2009, Alojz Peterle) (omröstning)
  4.6.Situationen i Litauen till följd av antagandet av lagen om skydd för minderåriga (omröstning)
  4.7.Krisen i mejerisektorn (omröstning)
  4.8.Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Situationen i Taïwan efter den tyfon som nyligen drog fram över landet (debatt)
 9.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer(debatt)
  9.1.Mord begångna i Ryssland på försvarare av mänskliga rättigheter
  9.2.Kazakstan: fallet Evgeniy Zhovtis
  9.3.Syrien: fallet Muhannad Al Hassani
 10.Omröstning
  10.1.Mord begångna i Ryssland på försvarare av mänskliga rättigheter (omröstning)
  10.2.Kazakstan: fallet Evgeniy Zhovtis (omröstning)
  10.3.Syrien: fallet Muhannad Al Hassani (omröstning)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 13.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 14.Anslagsöverföringar: se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (skriftliga svar)
Debatter
EUT-utgåva (486 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1212 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy