Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 978k
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (συζήτηση)
 3. Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec) (συζήτηση)
 4. Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1. Περίοδοι παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (A7-0005/2009, Paolo De Castro) (ψηφοφορία)
  4.2. Καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης των γεωργών στο πλαίσιο της ΚΓΠ (A7-0004/2009, Paolo De Castro) (ψηφοφορία)
  4.3. SWIFT (ψηφοφορία)
  4.4. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν (ψηφοφορία)
  4.5. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν (A7-0007/2009, Alojz Peterle) (ψηφοφορία)
  4.6. Η κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων (ψηφοφορία)
  4.7. Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (ψηφοφορία)
  4.8. Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec) (ψηφοφορία)
 5. Αιτιολογήσεις ψήφου
 6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Η κατάσταση στην Ταϊβάν μετά τον πρόσφατο τυφώνα (συζήτηση)
 9. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου(συζήτηση)
  9.1. Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία
  9.2. Καζαχστάν: η υπόθεση Yevgeny Zhovtis
  9.3. Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani
 10. Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1. Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (ψηφοφορία)
  10.2. Καζαχστάν: η υπόθεση Yevgeny Zhovtis (ψηφοφορία)
  10.3. Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani (ψηφοφορία)
 11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DURANT
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.00)

 

2. Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης (B7-0208/2009) του κ. De Castro προς την Επιτροπή, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα (O-0085/2009).

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, συντάκτης. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο γαλακτοκομικός τομέας διέρχεται μία από τις βαθύτερες και πλέον σοβαρές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών: η πτώση της τιμής του γάλακτος και η γενικότερη κρίση στη γαλακτοκομική αγορά αποτελούν πλέον πηγή ανησυχίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια κυκλική κρίση, που προκλήθηκε από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση, η οποία οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης γάλακτος και δημιούργησε στάσιμες αγορές, με τις τιμές που καταβάλλονται στους παραγωγούς να είναι σε ελεύθερη πτώση.

Οι τιμές που καταβάλλονται στους γαλακτοπαραγωγούς μειώθηκαν κατακόρυφα παντού, καθώς κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα 24 λεπτά το λίτρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί οικονομικοί φορείς έχουν περιέλθει σε ακόμα πιο δυσχερή κατάσταση, δεδομένου ότι εξασφαλίζουν τιμές κάτω των 20-21 λεπτών, τη στιγμή που το κόστος παραγωγής τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 40 λεπτά το λίτρο.

Σε άλλες αγορές, όπως είναι οι αγορές δημητριακών, ελαιολάδου, φρούτων και λαχανικών, παρατηρούνται επίσης ορισμένες ανησυχητικές ενδείξεις. Σε αυτό το μέτωπο, θα πρέπει πρωτίστως να συνεχίσουμε να κάνουμε χρήση όλων των μέτρων που βρίσκονται στη διάθεσή μας, ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί η αγορά και να ενισχυθεί η ανάκαμψη της κατανάλωσης, την ίδια όμως στιγμή πρέπει να είμαστε σε θέση να μεριμνήσουμε για το μέλλον μέσω πολιτικών μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση αποδεκτών και βιώσιμων λύσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακύμανσης των τιμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την παράταση της περιόδου παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη επικροτήθηκαν και έγιναν αποδεκτές στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, όπως καταδεικνύει η ομόφωνη ψηφοφορία της 2ας Σεπτεμβρίου. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι αυτές οι προτάσεις δεν επαρκούν για να αμβλύνουν τις σοβαρές συνέπειες της κρίσης στον τομέα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σε σχέση πάντα με την έγκριση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ενέκρινε μια τροπολογία επί της πρότασής μου, που επαναφέρει, επίσης, την ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση τυρού, η οποία είχε καταργηθεί στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της κοινής γεωργικής πολιτικής τον Νοέμβριο του 2008.

Επρόκειτο περί ομόφωνης απόφασης, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, που αντιπροσωπεύει τις κατά βάση ταυτόσημες απόψεις που ασπάζονται τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, εκφράζει δε την επιθυμία μας να εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή σε σχέση με έναν άκρως σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Παράλληλα με το γεγονός ότι αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό δείγμα του θετικού πρωταγωνιστικού ρόλου που εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλουμε να διαδραματίσουμε ενόψει της συναπόφασης και για τα γεωργικά θέματα, αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί επίσης να προσφέρει άμεση βοήθεια στους γαλακτοπαραγωγούς, που αντιπαλεύουν μια ολοένα και πιο αντίξοη αγορά, καθώς και μια προφανή και δραματική πτώση των πωλήσεων.

Ωστόσο, αυτά τα αρχικά μέτρα, επί των οποίων θα ψηφίσουμε σήμερα, δεν επαρκούν για τη στήριξη των παραγωγών που μαστίζονται από την κρίση, αυτός δε είναι ο λόγος που η Επιτροπή Γεωργίας, μέσω μιας προφορικής ερώτησης και ενός ψηφίσματος, επί του οποίου ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει νέα και αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της κρίσης και τη στήριξη του τομέα.

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε και ταυτόχρονα να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαδικασία λήψης απόφασης αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει για να τερματιστεί, μια για πάντα, η κρίση στον ευρωπαϊκό γαλακτοκομικό τομέα. Συνεπώς, ευελπιστούμε ότι, η Επιτροπή θα απαντήσει διεξοδικά στις ερωτήσεις μας και θα εξετάσει σοβαρά τις προτάσεις μας, ούτως ώστε η διοργανική συνεργασία να επιφέρει αποτελέσματα αντάξια της ευρωπαϊκής γεωργίας και να επιδείξει την αλληλεγγύη της, παρέχοντας πρακτική στήριξη στους μαστιζόμενους από την κρίση ευρωπαίους γαλακτοπαραγωγούς, που σήμερα χρειάζονται τη βοήθειά μας.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να κάνω χρήση λίγο παραπάνω χρόνου σε σύγκριση με το τρίλεπτο του χρόνου ομιλίας που έχει προβλεφθεί για μένα, διότι νομίζω ότι στην πραγματικότητα σε αυτό το σημαντικό και σοβαρό θέμα τρία λεπτά δεν θα ήταν αρκετά.

Καταρχάς, θέλω να πω ότι είμαι λίαν ευτυχής για τις ερωτήσεις που έθεσε η Επιτροπή Γεωργίας, διότι αυτό μου παρέχει μια έξοχη ευκαιρία να αποσαφηνίσω τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για το συνεχιζόμενο έργο του σε αυτό το πεδίο. Όλοι μας είμαστε προσηλωμένοι στην εξεύρεση λύσεων. Τόσο εσείς όσο και εγώ.

Δεν συμφωνούν όλοι με τις λύσεις που προκρίνω, πιστεύω όμως ακράδαντα ότι αυτές οι λύσεις αποδίδουν, ότι θα αποδώσουν, πρόκειται δε για λύσεις που μπορούμε να τις προασπιστούμε από πολιτική σκοπιά.

Ο κ. Paolo De Castro ζήτησε εξ ονόματος της επιτροπής να πούμε τι κάνουμε στην πραγματικότητα. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα νέα είναι καλά: οι τιμές βελτιώνονται. Επί παραδείγματι, σε διάστημα ενός μηνός οι τιμές του βουτύρου ανέβηκαν κατά 4% στη Γαλλία, κατά 8% στη Γερμανία, ακόμη δε περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τιμή του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη ανέβηκε επίσης κατά 4% στη Γαλλία και τη Γερμανία και κατά 2-3% αν κοιτάξουμε τον μέσο όρο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η μέση τιμή του γάλακτος παρουσιάζει ανοδική τάση, και ο Albert Deß μόλις σήμερα το πρωί μου είπε ότι οι τιμές στην τρέχουσα αγορά έχουν ανέλθει πλέον στα 30 λεπτά σε ορισμένες περιοχές.

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η αγορά παρέμβασης για το τυρί σχεδόν σταμάτησε, διότι η αγοραία τιμή είναι υψηλότερη σε σύγκριση με την τιμή παρέμβασης, γεγονός που αποτελεί άλλη μια θετική ένδειξη.

Δεν έχουμε φθάσει ακόμα στο επιθυμητό σημείο, κινούμαστε όμως στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό ενισχύει την πεποίθησή μου περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι η πολιτική προσέγγιση που ακολουθήσαμε από την αρχή κιόλας είναι η ορθή.

Γνωρίζετε τα βασικά στοιχεία των όσων πράττουμε. Κάναμε χρήση όλων των μέτρων της αγοράς που είχαμε στη διάθεσή μας και εν προκειμένω αναμένουμε να δαπανήσουμε περί τα 600 εκατομμύρια ευρώ σε μια περίοδο δώδεκα μηνών.

Επισημάναμε τη δυνατότητα των κρατών μελών να ξεκινήσουν την άμεση καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους γαλακτοπαραγωγούς ήδη από τις 16 Οκτωβρίου αντί της 1ης Δεκεμβρίου και αποφασίσαμε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2003 να αποσυνδέσουμε τη γαλακτοκομική πριμοδότηση –5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως– και να τη μεταφέρουμε άμεσα στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Διαθέτουμε τη δέσμη μέτρων ανάκαμψης και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου, οι οποίες παρέχουν άλλα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ προς αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, περιλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του γαλακτοκομικού τομέα. Όλα αυτά, βεβαίως, είναι συμπληρωματικά των όσων μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

Απλώς και μόνο να διευκρινίσω στον Paolo De Castro ότι η παρέμβαση για το τυρί καταργήθηκε στην πραγματικότητα το 1994. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια κάποια σύγχυση μεταξύ παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης, διότι η ιδιωτική αποθεματοποίηση καταργήθηκε μέσω των αποφάσεων στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου.

Όπως είπα, η τρέχουσα προσέγγισή μας φαίνεται να αποδίδει. Επομένως, είμαι αποφασισμένη όσο ποτέ άλλοτε να μην επαναλάβω στο μέλλον πολιτικές που θα ζημίωναν μακροπρόθεσμα τον γαλακτοκομικό μας τομέα και θα αποστερούσαν τους γαλακτοπαραγωγούς μας από κάθε είδους πλαίσιο προβλεψιμότητας.

Με άλλα λόγια, το να κάνουμε στροφή 180ο επί της απόφασης του διαγνωστικού ελέγχου δεν αποτελεί επιλογή, είναι δε κάτι που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι αρχηγοί κρατών, μου ζήτησαν ρητώς να μην το πράξω.

Επομένως, δεν τίθεται θέμα διατήρησης του συστήματος των ποσοστώσεων μετά το 2013. Δεν τίθεται θέμα παγώματος των ποσοστώσεων, ούτε θέμα επιστροφής στη χρήση ορισμένων δαπανηρών, πλην όμως αναποτελεσματικών μέσων της αγοράς, που χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν. Δεν τίθεται θέμα επαναφοράς τους.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι επιτελέσαμε πλέον το έργο μας από πλευράς πολιτικής. Πιστεύω ότι ήλθε η ώρα για περαιτέρω δράση. Πρέπει να συνεχίσουμε με βάση την έκθεση του περασμένου Ιουλίου για τον γαλακτοκομικό τομέα, να κάνουμε χρήση των μέτρων που αναφέρονταν σε αυτήν και κατόπιν να αποφασίσουμε για άλλες, πιο μακρόπνοες δράσεις.

Ερχόμενη τώρα στην έκθεση, θα εξετάσω πρώτα την κρατική ενίσχυση. Στην έκθεση διατυπώθηκε η ιδέα να μπορούν τα κράτη μέλη να παρέχουν, σε προσωρινή βάση, κρατική ενίσχυση μέχρι του ποσού των 15 000 ευρώ σε γαλακτοπαραγωγούς σε αυτό το πλαίσιο συγκυριακής κρίσης. Η Επιτροπή στην πραγματικότητα έκανε ήδη το πρώτο αποφασιστικό βήμα και προγραμματίζει την αλλαγή των κανόνων εντός των προσεχών εβδομάδων.

Το δεύτερο σημείο είναι η ορθολογική οργάνωση των διαδικασιών αντίδρασης στη διακύμανση των τιμών στον γαλακτοκομικό τομέα. Αυτήν τη στιγμή, το γάλα στην πραγματικότητα δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 186 της ενιαίας κοινής οργάνωσης αγοράς, το οποίο παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αναλαμβάνει ταχέως προσωρινού χαρακτήρα δράση δυνάμει ιδίας εξουσίας, σε περιόδους διαταραχών της αγοράς. Προτείνω, επομένως, να συμπεριλάβουμε τον γαλακτοκομικό τομέα στο άρθρο 186, αυτό δε θα μας δώσει τη δυνατότητα άμεσης ανάληψης δράσης στο μέλλον, αν αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα στον γαλακτοκομικό τομέα.

Επί παραδείγματι, η πρόσφατη παράταση της παρέμβασής μας απαιτούσε την έγκριση του Συμβουλίου· το Κοινοβούλιο επίσης την έθεσε σε ψηφοφορία, αν όμως ο γαλακτοκομικός τομέας είχε συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο άρθρο, θα είχαμε ενεργήσει αμέσως.

Μιλώντας γενικότερα, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε άμεσης σχεδόν ισχύος μέτρα τόνωσης της ζήτησης ή/και θα μπορούσαμε να περιορίσουμε την εμπορία γάλακτος, όλα δε αυτά θα εφαρμόζονταν σε προσωρινή βάση και υπό την προϋπόθεση ότι θα είχαμε στη διάθεσή μας την αναγκαία χρηματοδότηση.

Το τρίτο σημείο-παρεπόμενο της έκθεσης αφορά τα καθεστώτα αγοράς ποσοστώσεων από τα κράτη μέλη. Ένας τρόπος αναδιάρθρωσης είναι να μπορούν τα κράτη μέλη να αγοράζουν στην πραγματικότητα ποσοστώσεις από γαλακτοπαραγωγούς και να εγγράφουν αυτές τις ποσοστώσεις στο εθνικό απόθεμα.

Όπως γνωρίζετε, το εθνικό απόθεμα υπολογίζεται κατά μια έννοια ως μέρος της συνολικής ποσόστωσης των κρατών μελών, επομένως, αν μεμονωμένοι παραγωγοί υπερβούν την ποσόστωσή τους, πλην όμως τα κράτη μέλη, συνολικά, δεν υπερβούν την ποσόστωσή τους, περιλαμβανομένου του εθνικού αποθέματος, τότε στην πραγματικότητα δεν καταβάλλεται καμία συμπληρωματική εισφορά.

Εκείνο που προτίθεμαι να προτείνω είναι οι εξαγορασμένες ποσοστώσεις που εγγράφονται στο εθνικό απόθεμα να μην υπολογίζονται ως μέρος της εθνικής ποσόστωσης, όταν έλθει η ώρα να αποφασιστεί αν θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ή να ζητήσουμε από τους γαλακτοπαραγωγούς να καταβάλουν ή όχι τη συμπληρωματική εισφορά.

Αν, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να εισπραχθεί η συμπληρωματική εισφορά, τότε το τμήμα που αντιστοιχεί στην εξαγορασμένη ποσόστωση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αναδιάρθρωση. Ενδεχομένως να ακούγεται κάπως περίπλοκο, στην πραγματικότητα όμως είναι ένα λίαν αποτελεσματικό εργαλείο.

Όλα αυτά τα μέτρα είναι ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε τώρα και έχουν σχεδόν άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, χρειάζεται όμως επίσης να λάβουμε και μέτρα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, εν προκειμένω, τη Γαλλία και τη Γερμανία για τις ιδέες τους και τη συμβολή τους στη διερεύνηση αυτών των διαφορετικών δυνατοτήτων.

Το πρώτο πιο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ζήτημα αφορά τη χρησιμοποίηση συμβατικών σχέσεων μεταξύ των γαλακτοπαραγωγών και της γαλακτοβιομηχανίας, προκειμένου να εξισορροπηθεί καλύτερα η προσφορά και η ζήτηση στη γαλακτοκομική αγορά.

Πιστεύω ότι αυτή είναι μια απείρως καλύτερη προσέγγιση σε σύγκριση με το σύστημα των ποσοστώσεων και είναι κάτι που ήδη λειτουργεί σε τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι γαλακτοπαραγωγοί και οι γαλακτοβιομηχανίες έχουν συνάψει σαφείς συμφωνίες, που αίρουν μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα κράτη μέλη απλώς δεν αξιοποιούν αυτήν τη δυνατότητα, τούτο όμως μπορεί να αλλάξει αν αναζητήσουμε ένα νομικό πλαίσιο γι’ αυτές τις συμβατικές σχέσεις, διαφυλάσσοντας όμως παράλληλα με ξεκάθαρους όρους τον θεμιτό ανταγωνισμό.

Το δεύτερο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα ζήτημα άπτεται της ισορροπίας των εξουσιών, και γνωρίζετε ότι πολλάκις είχαμε αυτήν τη συζήτηση. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα έποψης ολόκληρης της αλυσίδας, από τον πρωτογενή παραγωγό μέχρι τις αλυσίδες των σουπερμάρκετ, όπου εξαφανίζεται η προστιθέμενη αξία.

Θα εξετάσουμε, επίσης, τις μελλοντικές αγορές, τέλος δε, νομίζω ότι πολλά μπορούν να γίνουν σε ό, τι αφορά τα κόστη παραγωγής και την καινοτομία.

Για να εξεταστούν προσηκόντως όλες αυτές οι ιδέες σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, θέλω να δημιουργήσω μια ομάδα εργασίας με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και της Επιτροπής, προκειμένου να υπεισέλθουν στην ουσία αυτών των ζητημάτων.

Κατ’ εμέ, το πρόβλημα στη γαλακτοκομική αγορά δεν είναι μόνο ζήτημα μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο διαδραματίζει στην πραγματικότητα επίσης σημαντικό ρόλο, και προσβλέπω στις συζητήσεις εδώ σήμερα για το σημαντικό αυτό θέμα.

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι, βεβαίως, εξαιρετικά δύσκολο να ανακεφαλαιώσουμε αυτό το πρόβλημα μέσα σε δύο λεπτά, θα επιχειρήσω, όμως, να το πράξω υπό μορφή επιγραμματικών αναφορών.

Ο γαλακτοκομικός τομέας αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πολλοί γαλακτοπαραγωγοί βλέπουν να διακυβεύεται η ίδια τους η ύπαρξη. Η βασική αιτία αυτής της κατάστασης είναι η τεράστια πτώση των πωλήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων. Η Επιτροπή θα έπρεπε πραγματικά να ενεργήσει πιο άμεσα σε σχέση με αυτό.

Θα προτιμούσα, επίσης, να ληφθούν ισχυρότερα μέτρα προώθησης των πωλήσεων, αντί μεγαλύτερου βαθμού παρέμβασης, λόγου χάρη, μέσω της χρησιμοποίησης του λίπους βουτύρου, και πάλι, στη βιομηχανία παγωτού. Το περασμένο έτος, όταν η τιμή του βουτύρου ανήλθε σε περισσότερα από 4 ευρώ για σύντομο διάστημα, πολύ μεγάλο ποσοστό της βιομηχανίας παγωτού έπαψε να επεξεργάζεται λίπος βουτύρου. Γνωρίζω τα στοιχεία για τη Γερμανία, που δείχνουν ότι η βιομηχανία τροφίμων δεν επεξεργάζεται πλέον περί τους 100 000 τόνους, κάτι που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο τόνους γάλακτος. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τονώσουμε τις πωλήσεις και πάλι, προκειμένου να φύγουν αυτές οι ποσότητες από την αγορά.

Θέλω να ευχαριστήσω τις ομάδες που συνέδραμαν στη σύνταξη της κοινής μας πρότασης ψηφίσματος. Δυστυχώς, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία δεν συμμετείχε σε αυτήν τη συζήτηση.

Κυρία Επίτροπε, ως βραχυπρόθεσμο μέτρο, ζητούμε αύξηση των ελάχιστων επιδοτήσεων μέσω μιας συμπληρωματικής πρότασης, που κατατίθεται με 40 υπογραφές, διότι αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να συνδράμουμε ιδίως τους μικροπαραγωγούς. Θα ήταν, επίσης, εύλογο να θεσπίσουμε μια ρύθμιση για πρόωρη συνταξιοδότηση. Γνωρίζω πολλούς γεωργούς που είναι 58 ετών και που θα ήθελαν να παύσουν να εργάζονται σύντομα. Προς τούτο θα χρειαζόταν κατάλληλη ρύθμιση.

Κυρία Επίτροπε, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για το έργο σας. Θέλω να σας ζητήσω να θεσπίσετε κατάλληλες ρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των γαλακτοπαραγωγών μας. Ενδεχομένως να εξακολουθήσετε να έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε αυτήν την κατάσταση στο εγγύς μέλλον.

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(PT) Κυρία Επίτροπε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να αντιδράσουν στη σοβαρή κρίση που πλήττει τον τομέα. Όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό. Η τρομερή κατάσταση που αντιμετωπίζει ο τομέας επιτάσσει άμεση, αποφασιστική δράση, ειδεμή υπάρχει κίνδυνος να δούμε την καταστροφή πολλών χιλιάδων γαλακτοπαραγωγών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πολιτική μου ομάδα κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στον συμβιβασμό που περιέχεται στο ψήφισμα που συζητάμε εδώ σήμερα. Ευελπιστώ ότι οι προτάσεις θα προσελκύσουν την προσοχή σας, κυρία Επίτροπε, διότι μόνο αν δράσουμε με στόχο τη μείωση της προσφοράς, αλλά ταυτοχρόνως και την τόνωση της ζήτησης, θα καταστεί δυνατό να αποκαταστήσουμε την ισορροπία της αγοράς και να ανακάμψουν οι τιμές σε επικερδή για τους παραγωγούς επίπεδα.

Λυπούμαι που στον συμβιβασμό δεν περιελήφθη η προσωρινή αναστολή των αυξημένων ποσοστώσεων ή η θέσπιση παρόμοιας προσωρινής πριμοδότησης με στόχο τη μείωση της παραγωγής. Ωστόσο, τα μέτρα που προτείνουμε είναι μια χρήσιμη συμβολή για την ταχύτερη υπέρβαση της κρίσης. Εναπόκειται σε εσάς, κυρία Επίτροπε, να τα παρακολουθείτε δεόντως.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, όπως ακούσαμε από άλλους ομιλητές, υπάρχει κρίση στον τομέα του γάλακτος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να μετριάσουμε τις δοκιμασίες που βιώνουν, επιτρέψτε μου όμως να καταστήσω λίαν σαφές ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμη κρίση που απαιτεί βραχυπρόθεσμα μέτρα στην αγορά από πλευράς Επιτροπής, όπως σκιαγραφείται στο ψήφισμα.

Ας πούμε επίσης ξεκάθαρα ότι, για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ευρωπαίοι καταναλωτές κατέβαλλαν το τίμημα για μια δυσλειτουργική γεωργική πολιτική, η οποία απογοήτευσε τόσο τους γεωργούς όσο και τους καταναλωτές. Επομένως, αυτή η κρίση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον ως δικαιολογία για να στρέφουμε τα νώτα μας στην προοπτική της περαιτέρω μεταρρύθμισης και ελευθέρωσης της ΚΓΠ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταθέσαμε τροπολογίες προς τούτο και ο λόγος για τον οποίο επικροτώ τη διαβεβαίωσή σας επ’ αυτού.

Θέλουμε, επίσης, να δούμε την Επιτροπή να επικεντρώνεται στο ξεκαθάρισμα της αγοράς, που προδήλως αστοχεί. Οι καταναλωτές βγαίνουν χαμένοι, καθώς αδυνατούν να επωφεληθούν της πτώσης των τιμών του γάλακτος. Οι γαλακτοπαραγωγοί βγαίνουν χαμένοι, διότι δεν λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο επί της τιμής λιανικής του γάλακτος. Επικροτούμε τις έρευνες της Επιτροπής στην τροφική αλυσίδα, πλην όμως, κυρία Επίτροπε, ζητούμε από εσάς να κάνετε πιο τολμηρά βήματα.

Θα δεσμευτείτε για την ανάληψη δράσης που θα εξαλείψει την κατάχρηση από τα σουπερμάρκετ της μονοπωλιακής τους θέσης; Θα δεσμευτείτε για μια ανταγωνιστική αγορά που θα εξασφαλίσει στους παραγωγούς δίκαιο κομμάτι από την πίτα, και θα δεσμευτείτε για μια λειτουργική αγορά γάλακτος η οποία θα εξασφαλίζει δίκαιο μερίδιο στους γαλακτοπαραγωγούς και δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές;

Αναμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας, κυρία Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 

  José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εδώ και μήνες οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούσαν την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη σοβαρότητα της κρίσης. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν σε αγροτικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασιζόταν στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης. Οι εμπειρογνώμονές της βασίστηκαν σε πολύ λαθεμένες εκτιμήσεις. Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που βιώνουμε έχει άμεσες συνέπειες για τη γεωργία και την κατανάλωση.

Η απόφαση της κ. Boel, Επιτρόπου αρμόδιας για τη Γεωργία, σχετικά με τη διατήρηση της αύξησης των ποσοστώσεων και η επιθυμία του Συμβουλίου να τις εξαλείψει έως το 2015 συνιστούν πρόκληση προς τους γαλακτοπαραγωγούς. Οι καιροί άλλαξαν. Η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί, ώστε να ταιριάζει σε ένα νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Οι τιμές γάλακτος που επιβάλλονται στους παραγωγούς δεν καλύπτουν τα κόστη παραγωγής. Για κάθε λίτρο γάλακτος, ορισμένοι μικροί παραγωγοί χάνουν μέχρι και 30 λεπτά. Στο τέλος της χρονιάς, πολλοί από αυτούς δεν θα έχουν βγάλει ούτε ένα ευρώ ή και θα έχουν χάσει χρήματα. Ορισμένοι από αυτούς, επίσης, όπως μας λένε υπάλληλοι των περιφερειών, φθάνουν σήμερα μέχρι του σημείου να αυτοκτονήσουν.

Αντιμέτωπη με αυτήν την άνευ προηγουμένου κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβεί σε αξιοσημείωτες ενέργειες και γρήγορα. Καλούμε τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, που συνεδριάζουν απόψε για να προετοιμαστούν για τη Διάσκεψη της Ομάδας των 20, να θέσουν αυτό το ζήτημα της γαλακτοκομικής κρίσης στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής τους, προκειμένου να ληφθούν ενδεδειγμένα μέτρα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κτηνοτρόφων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τις διαπραγματευτικές δυνατότητες των γαλακτοκομικών εκμεταλλεύσεων, ούτως ώστε να μην υπόκεινται πλέον στις προσταγές της γεωργικής βιομηχανίας τροφίμων. Θα πρέπει να δημιουργήσει, επίσης, ένα δίχτυ ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίσει μια αποδοτική τιμή, έτσι ώστε η τιμή να μην πέφτει ποτέ κάτω από το κόστος παραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει τέρμα στο πρόγραμμά της για τις εξαγωγικές επιστροφές. Μόλις διέθεσε το τεράστιο ποσό των 480 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε με την υποστήριξη διαφόρων κοινοβουλευτικών ομάδων τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς, προκειμένου να πουλήσει τα πλεονάσματά της φθηνά στις παγκόσμιες αγορές. Καταστρέφει εκατοντάδες χιλιάδες αγροτικές θέσεις εργασίας στον Νότο και, με κυνικό τρόπο, ωθεί τους αγρότες να εγκαταλείψουν τη γη ή να μεταναστεύσουν.

Πρωτίστως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προβεί αμέσως σε δραστικές μειώσεις, της τάξεως του 5%, στις ευρωπαϊκές ποσοστώσεις γάλακτος, κατά τρόπο αντιστρόφως ανάλογο προς τον όγκο που παραδίδουν οι μικροί παραγωγοί, προκειμένου να επανέλθει άμεσα η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η πολιτική του laisser-faire είναι απαράδεκτη. Έχει τρομερές συνέπειες για την απασχόληση και τα πρότυπα χρήσης γης.

Χωρίς τους μικρούς παραγωγούς, δεν θα υπάρξει Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ακράδαντα ότι η Επιτροπή καθυστέρησε πολύ να αναλάβει δράση για το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα. Παρέμεινε άπραγη επί υπερβολικά μεγάλο διάστημα και πολλοί γαλακτοπαραγωγοί υπέφεραν τα μάλα εξαιτίας αυτού. Μπορούμε να αποφασίσουμε είτε να βοηθήσουμε τον κλάδο είτε να αφήσουμε τελικά τους γαλακτοπαραγωγούς μας να φαλιρίσουν: έπειτα μπορούμε να κάνουμε εισαγωγές από το εξωτερικό, με ό, τι προβλήματα συνεπάγεται αυτό για μας.

Επικροτώ τις παρατηρήσεις σας για το μέλλον, κυρία Επίτροπε, δεν με χαροποιούν όμως οι παρατηρήσεις για τον βραχύ χρονικό ορίζοντα. Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα πράγματα βραχυπρόθεσμα, προκειμένου να βοηθήσουμε τον κλάδο να αντεπεξέλθει στην τρέχουσα κρίση. Αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα επιτάσσουν άμεση δράση.

Βεβαίως και ενθυμούμαι την εποχή των λιμνών γάλακτος και των βουνών βουτύρου και δεν θέλω να επιστρέψω σε αυτό. Πιστεύω ότι κανείς στον κλάδο δεν θέλει να επανέλθει σε εκείνη την κατάσταση: ούτε οι γαλακτοπαραγωγοί, ούτε οι παρασκευαστές, ούτε η Επιτροπή, ούτε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτό, ένα όμως από τα κύρια προβλήματα που διαπιστώνω τούτη τη δεδομένη στιγμή είναι ότι, ενώ οι γαλακτοπαραγωγοί υφίστανται δραστική μείωση σε ό, τι εισπράττουν για το γάλα τους, οι καταναλωτές πληρώνουν σχεδόν τα ίδια με ό, τι πλήρωναν πριν.

Μέχρις ότου αντιμετωπίσουμε την ισχύ των σουπερμάρκετ σε αυτό το πεδίο, δεν θα έχουμε την απάντηση. Πρέπει να ελέγχονται. Χρειαζόμαστε έναν συνήγορο-ombudsman, κάποιον που να μπορεί να λέει στα σουπερμάρκετ ότι ενεργούν καθ’ υπέρβαση της αποστολής τους, κατακλέβουν τον κόσμο, κατακλέβουν τους γαλακτοπαραγωγούς και, στην πορεία, τους οδηγούν στην πτώχευση.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Κυρία Πρόεδρε, για μία ακόμη φορά δεν μπορώ παρά να εκφράσω τη λύπη μου για τις θέσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο και για τα όσα μόλις τώρα είπε η κυρία Επίτροπος, που επιμένει να μην υπεισέρχεται στην ουσία του ζητήματος και να μην αναγνωρίζει την ανάγκη αναθεώρησης των αποφάσεων που συμφωνήθηκαν σχετικά με την εξάλειψη των ποσοστώσεων γάλακτος. Αντ’ αυτού, θέλει να συνεχίσει την απορρύθμιση του τομέα σε βάρος των βέλτιστων συμφερόντων των γαλακτοπαραγωγών.

Επομένως, επιμένουμε να υποστηρίζουμε την ανάγκη διατήρησης του συστήματος ποσοστώσεων, μολονότι με αναπροσαρμογές, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε χώρας ξεχωριστά, περιλαμβανομένης της εξάλειψης της ετήσιας αύξησης του 1% μέχρι το 2015. Δεν πιστεύει η κυρία Επίτροπος ότι, σε μια περίοδο τόσο σοβαρής κρίσης στον γαλακτοκομικό τομέα, εκείνο που είναι σημαντικότερο από την απορρύθμιση του τομέα και την ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου είναι η στήριξη της γεωργίας και του γαλακτοκομικού τομέα στα κράτη μέλη, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι αγροτικές περιοχές και η απασχόληση με δικαιώματα; Δεν θεωρεί ουσιώδη τη δημιουργία ενός έκτακτου ταμείου στήριξης για τον γαλακτοκομικό τομέα σε κοινοτικό επίπεδο, από το οποίο θα επωφελούνται οι πλέον πληγέντες παραγωγοί και χώρες, καθώς και τον καθορισμό νέων μορφών ενίσχυσης για την παραγωγή γάλακτος και κρέατος; Εγώ το θεωρώ αναγκαίο.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scotta', εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να υπογραμμίσω τις αμφιβολίες μου σχετικά με την πρόταση για παράταση της περιόδου παρέμβασης 2009-2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, αφού με την εν λόγω πρόταση υπάρχει κίνδυνος μετατροπής βραχυπρόθεσμων μέτρων, που σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης στην αγορά, σε διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία στην πραγματικότητα θα επαναφέρουν τον γαλακτοκομικό τομέα στη θέση που κατείχε προτού θεσπιστούν οι ποσοστώσεις.

Σε μια προσπάθεια να καταστούν πιο ισορροπημένα τα μέτρα για την αγορά, όπου τα οφέλη δεν θα παρέχονται αποκλειστικά σε εκείνα τα κράτη μέλη που παράγουν βούτυρο και αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, ζητώ την επαναφορά της κοινοτικής ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση τυρού μακράς ωρίμανσης.

Τέλος, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο ζήτημα της σήμανσης προέλευσης και της τοποθέτησης ετικέτας στα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και της ιχνηλασιμότητας προϊόντων: πρόκειται για ένα αίτημα που διατυπώνεται απευθείας από –ολοένα και περισσότερους– ευρωπαίους καταναλωτές, που ενδέχεται να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα. Ελπίζω ότι και οι συνάδελφοι βουλευτές από τις λοιπές ομάδες μπορούν να υποστηρίξουν αυτήν την πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για τα λόγια της προς εμάς σήμερα. Στη χώρα μου, στη Βόρεια Ιρλανδία, ο γαλακτοκομικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας. Όταν αγωνίζεται για την επιβίωσή του ο γαλακτοκομικός τομέας, αγωνίζεται και η υπόλοιπη αγροτική οικονομία. Επί του παρόντος, οι γαλακτοπαραγωγοί εισπράττουν ελάχιστα παραπάνω από 20 λεπτά το λίτρο για το γάλα, ενώ τα κόστη κλιμακώνονται. Στη Βόρεια Ιρλανδία όχι μόνο αναγκάστηκαν να αρκεστούν σε χαμηλές τιμές γάλακτος και υψηλά κόστη, αλλά υποφέραμε για τρίτη συνεχή χρονιά από υγρό καλοκαίρι και αυτό είχε ολέθριες συνέπειες για τη γαλακτοβιομηχανία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ήταν οδυνηρό χθες το βράδυ να βλέπει κανείς αγρότες στο Βέλγιο τόσο οργισμένους, να αισθάνονται τόσο ανήμποροι, ώστε να χύνουν το γάλα στα χωράφια τους διαμαρτυρόμενοι για τη χαμηλή τιμή του γάλακτος και τις δυσχέρειες που και αυτοί αντιμετωπίζουν. Η Επιτροπή προέβη σε ευπρόσδεκτες ενέργειες για να θέσει μια βάση στην αγορά, δεν μπορούμε όμως να διατηρούμε τιμές σε μη βιώσιμα, από οικονομική άποψη, χαμηλά επίπεδα.

Καλώ την Επιτροπή να λάβει βραχυπρόθεσμα μέτρα για να βοηθήσει: μέτρα που θα αυξήσουν τη ζήτηση για γάλα· μέτρα που θα περιορίσουν το κόστος παραγωγής· μέτρα που θα αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού με τις φθίνουσες τιμές στα αγροκτήματα και τις υψηλές τιμές στα σουπερμάρκετ· μέτρα που, μακροπρόθεσμα, θα δημιουργήσουν έναν βιώσιμο κλάδο και ένα μέλλον για νέους γαλακτοπαραγωγούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες εξαιτίας των χαμηλών τιμών και των υψηλών τραπεζικών επιβαρύνσεων.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, όταν αρχίζουν να διαμαρτύρονται οι αγρότισσες, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρή δυσκολία. Το Σαββατοκύριακο συναντήθηκα με μια ομάδα γυναικών από την Ιρλανδία, που ονομάζονται «Αγρότισσες για μια Δίκαιη Τιμή» και νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε τις λέξεις «δίκαιη τιμή», διότι οι παραγωγοί δεν εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή και δίκαιη τιμή – η δε συζήτηση αφορά αυτό ακριβώς το ζήτημα.

Θα ήταν αγένεια να μην επικροτήσουμε τις παρατηρήσεις της Επιτρόπου αναφορικά με τη σταθεροποίηση της αγοράς, έστω και σε λίαν χαμηλό επίπεδο, αναγνωρίζω δε ότι η Επιτροπή έλαβε μέτρα και δαπάνησε χρήματα για να σταθεροποιήσει την αγορά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό δεν αρκεί και ότι δεν συνέβη αρκούντως γρήγορα, αντιμετωπίζουμε δε μια σοβαρή κρίση.

Θέλω να πω ότι, οι παρατηρήσεις σας αναφορικά με το μέλλον είναι λίαν ευπρόσδεκτες. Ανησυχώ που αυτό το Σώμα είναι διχασμένο στο ζήτημα των ποσοστώσεων γάλακτος, διότι όταν θα έχουμε συναπόφαση, αν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, θα πρέπει να σκεφτόμαστε με πιο συνεκτικό τρόπο ως ομάδα και να στέλνουμε ξεκάθαρα μηνύματα στους γαλακτοπαραγωγούς αντί συγκεχυμένων μηνυμάτων, κατά συνέπεια, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι οι παρατηρήσεις σας αναφορικά με τη δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ παραγωγών και παρασκευαστών, αναφορικά με τα επίπεδα παραγωγής, είναι κάτι που πρέπει να διερευνήσουμε, κάτι για το οποίο πρέπει να διεξαχθεί διεξοδικότερη συζήτηση.

Πρέπει όμως να σας ρωτήσουμε, κυρία Επίτροπε, τι είδους μέτρα στήριξης της αγοράς πιστεύετε ότι θα υπάρξουν αν απαλειφθούν οι ποσοστώσεις, που μπορούν να διασφαλίσουν δίκαιες και αξιοπρεπείς τιμές για τους παραγωγούς μας; Επίσης, σας παρακαλώ να αντιμετωπίσετε το θέμα της αγοράς: δεν λειτουργεί. Όλοι λένε ότι δεν κερδίζουν χρήματα από το γάλα, των σουπερμάρκετ περιλαμβανομένων –κάτι για το οποίο διατηρώ πολύ μεγάλες αμφιβολίες– χρειαζόμαστε όμως μεγαλύτερη σαφήνεια και χρειαζόμαστε ακριβοδίκαιη αντιμετώπιση των γαλακτοπαραγωγών.

 
  
MPphoto
 

  Stéphane Le Foll (S&D). (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα είμαι σύντομος.

Νομίζω ότι υπάρχουν δύο σκέλη σε αυτήν τη συζήτηση. Υπάρχει το άμεσο ερώτημα με ποιον τρόπο μπορούμε να εξέλθουμε από την κρίση αυτή. Όλα τα μέτρα, αρχίζοντας από την ενίσχυση των γαλακτοπαραγωγών και φθάνοντας μέχρι τα μέτρα παρέμβασης, είναι αναγκαία – για την ακρίβεια, απολύτως αναγκαία. Πρέπει να τα υποστηρίξουμε και μάλιστα να ζητήσουμε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους. Αυτό ακριβώς προτείνουμε εμείς, μαζί με αρκετούς συναδέλφους βουλευτές, εδώ στο Κοινοβούλιο.

Δεύτερον, υπάρχει το διαρθρωτικό ζήτημα αναφορικά με τη διαχείριση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, και ακριβώς σε αυτό το σημείο διίστανται οι απόψεις μας από τις δικές σας, κυρία Επίτροπε. Προτείνετε να στραφούμε στην χρησιμοποίηση συμβατικών σχέσεων. Μπορώ να σας πω εκ των προτέρων ότι η θέσπιση συμβατικών σχέσεων μεταξύ βιομηχανικών εταιριών και γαλακτοπαραγωγών, μακροπρόθεσμα, θα οδηγήσει στον ανταγωνισμό μεταξύ των εν λόγω βιομηχανιών σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.

Για τη ρύθμιση της αγοράς χρειαζόμαστε δημόσια ρύθμιση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μετά από αυτήν την κρίση, η συζήτηση πρέπει να αφορά αυτό ακριβώς το θέμα. Νομίζω ότι σε αυτήν τη συζήτηση πρέπει να σεβόμαστε όλες τις γνώμες και όλες τις επιλογές· φοβούμαι ότι ενεργήσαμε υπερβολικά εσπευσμένα όταν διενεργήσαμε τον διαγνωστικό έλεγχο για να τακτοποιήσουμε το ζήτημα των ποσοστώσεων, που μέχρι τώρα, όπως θα ήθελα να επισημάνω σε όλους τους προλαλήσαντες, επέτρεψαν τη διατήρηση της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ευρώπη, τη διασφάλιση ότι η γαλακτοβιομηχανία είναι λίαν ανεπτυγμένη, ταυτοχρόνως δε, τη διατήρηση των τιμών σε επίπεδα που τις καθιστούσε λίαν προσιτές στους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, τους τελευταίους δώδεκα μήνες, στην πλειονότητά τους οι γαλακτοπαραγωγοί στην Ιρλανδία και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πωλούν το γάλα τους σε τιμές χαμηλότερες του κόστους παραγωγής. Διακυβεύονται σοβαρά τα προς το ζην των γαλακτοπαραγωγών.

Μολονότι η απόφαση της Επιτροπής για παράταση της περιόδου παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη μέχρι το 2010 είναι λίαν ευπρόσδεκτη, τα όποια βραχυπρόθεσμα μέτρα δεν θα άμβλυναν, μακροπρόθεσμα, την πίεση που υφίστανται οι γαλακτοπαραγωγοί. Πρέπει να γίνουν τώρα ενέργειες για τη διαχείριση όχι μόνο των τρεχουσών δυσχερειών, αλλά και ενέργειες που θα είναι μακράς πνοής και θα διασφαλίζουν έναν βιώσιμο και επιτυχημένο κλάδο σε βάθος χρόνου. Οι γαλακτοπαραγωγοί απαιτούν αμέσως οικονομική στήριξη. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός ταμείου της ΕΕ για τον γαλακτοκομικό τομέα, προϋπολογισμού 600 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία προϋπολογισμού του 2009. Οι γαλακτοπαραγωγοί δικαιούνται δίκαιες τιμές και απαιτείται ένα ενδεδειγμένο σύστημα στήριξης των τιμών, το οποίο θα εγγυάται στους γαλακτοπαραγωγούς μια εύλογη ελάχιστη τιμή ανά λίτρο και ένα λογικό εισόδημα, που θα τους εξασφαλίζει τα προς το ζην. Οι ιρλανδοί και ευρωπαίοι γαλακτοπαραγωγοί δεν πρέπει να οδηγηθούν σε πτώχευση, παρωθώ δε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν άμεση και αποτελεσματική δράση.

Κυρία Επίτροπε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπήρξατε μια λίαν επιτυχής Επίτροπος και αποτίω φόρο τιμής στο τεράστιο έργο που επιτελέσατε. Πρόσφατα ανακοινώσατε ότι αποσύρεστε και σας παρωθώ να επιλύσετε ή να συμβάλετε το μέγιστο δυνατόν στην επίλυση αυτού το προβλήματος, προτού αποχωρήσετε.

 
  
MPphoto
 

  Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE). - (ES) ¡Bon dia! Μιλώ ενώπιον του Κοινοβουλίου, χωρίς να μπορώ να το πράξω στη δική μου γλώσσα, τα καταλανικά, τα οποία ομιλούνται από περισσότερους από 10 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες.

Σήμερα, εξ ονόματος της ομάδας μου, θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μας προς ολόκληρο τον γεωργικό τομέα, ιδίως δε την απεργία των γαλακτοπαραγωγών και τις δράσεις τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη και επιτάσσει πολιτική λύση. Είναι σαφές ότι τα μέτρα που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα από την Επιτροπή δεν κατάφεραν να αμβλύνουν την κρίση ή να παράσχουν μια βιώσιμη εναλλακτική επιλογή έναντι του καθεστώτος αντικατάστασης των ποσοστώσεων, που προγραμματίζεται για το 2015. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην Ισπανία λόγου χάρη –για την ακρίβεια στη Γαλικία– 14 000 γαλακτοπαραγωγοί αναγκάστηκαν να υπομείνουν μια εκ των βάθρων αναδιάρθρωση, προκειμένου να συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται στα χωράφια, σήμερα όμως, εξακολουθούν να βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης.

Για όλους αυτούς τους λόγους, κατά τον ίδιο τρόπο που η Επιτροπή παρενέβη σε άλλους τομείς, πρέπει να παρέμβει και στον τομέα του γάλακτος, ρυθμίζοντας την παραγωγή, αναδιανέμοντας τις ποσοστώσεις, παρέχοντας προσωρινές αποζημιώσεις, ενθαρρύνοντας την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και βοηθώντας στη στενότερη διασύνδεση των παραγωγών με τους καταναλωτές μέσω της διόρθωσης των δυσλειτουργιών που προκαλεί το ολιγοπώλιο της διανομής.

Γιατί δεν παρενέβη θετικά η Επιτροπή προκειμένου να αποτρέψει τις αρνητικές συνέπειες αυτού του ολιγοπωλίου που καθιέρωσαν οι μείζονες διανομείς;

Γιατί δεν εξασφαλίζουμε την αγροτική επιβίωση των γαλακτοπαραγωγών μας –και των γεωργών εν γένει– που επιφέρουν άκρως θετικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη;

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (ECR). – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα δείχνει ότι ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα της ρύθμισης που βασίζεται στις ποσοστώσεις είναι πλημμελές και αναποτελεσματικό. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι περισσότερη ρύθμιση και χειραγώγηση των ποσοστώσεων, αλλά η πλήρης εξάλειψη των ποσοστώσεων γάλακτος. Η δυνατότητα παραγωγής γάλακτος πρέπει να παρέχεται κυρίως σε παραγωγούς που έχουν χαμηλά κόστη και που εξασφαλίζουν κέρδος. Η υπέρβαση της κρίσης του γαλακτοκομικού τομέα θα επιτευχθεί μέσω της εξάλειψης των ποσοστώσεων γάλακτος το συντομότερο δυνατόν. Στηρίζω την προσπάθεια της Επιτρόπου για εξάλειψη των ποσοστώσεων μέχρι το 2015, ουδόλως όμως θα με έθλιβε αν εξαλείφονταν και ακόμα πιο νωρίς.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) . – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, στο άκουσμα της δήλωσής σας, επιτάθηκε η ανησυχία μου. Η δήλωση δεν αποτελεί επαρκή απάντηση στο μέγεθος των δοκιμασιών που βιώνουν οι γαλακτοπαραγωγοί και οι γεωργοί εν γένει.

Η κρίση είναι διαρθρωτική και δεν προκλήθηκε απλώς από την τρέχουσα συγκυρία, όπως είπατε, αλλά από τις διαδοχικές απορρυθμίσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε μια έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να διασωθεί η γεωργία μικρής κλίμακας.

Το Συμβούλιο οφείλει, πρώτον, να αποφασίσει τη δημιουργία ενός έκτακτου ταμείου για την παροχή βοήθειας στη μη βιομηχανικής κλίμακας γαλακτοπαραγωγή· δεύτερον, να καθορίσει αμέσως μια ελάχιστη ενδοευρωπαϊκή τιμή, την οποία θα υποχρεούνται να τηρούν τα κεντρικά πρακτορεία αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, χωρίς καμία αύξηση στις τιμές για τους καταναλωτές· τρίτον, να σταματήσει τις εθνικές ποσοστώσεις παραγωγής και να θέσει τέρμα στις αθέμιτες εισαγωγές από χώρες εκτός Κοινότητας.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, με ανησυχεί ιδιαίτερα η κατάσταση της γαλακτοβιομηχανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στη λιανική πώληση, που αποκομίζει τεράστια κέρδη σε βάρος των γαλακτοπαραγωγών μας. Όταν βλέπουμε τι χρεώνουν τα σουπερμάρκετ για το γάλα στους καταναλωτές και δούμε έπειτα τι εισπράττει στην πραγματικότητα ο γαλακτοπαραγωγός, η διαφορά είναι απλώς απίστευτη.

Την εργασία και το μείζον κόστος της γαλακτοπαραγωγής τα επωμίζεται ο παραγωγός, την ίδια όμως στιγμή, τα σουπερμάρκετ αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Το περιθώριο κέρδους που έχει ο παραγωγός είναι εντελώς άδικο γι’ αυτόν. Πρέπει να πιέσουμε τα σουπερμάρκετ να καταβάλλουν δίκαιο αντίτιμο στον κλάδο και κατά την άποψή μου η τιμή του γάλακτος στα σουπερμάρκετ δεν θα χρειαστεί να αλλάξει. Οι καταναλωτές δεν θα αναγκάζονται να πληρώνουν παραπάνω για το γάλα τους. Τα σουπερμάρκετ πρέπει να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Είναι εντελώς σκανδαλώδες να βλέπουμε τα τεράστια κέρδη που απολαμβάνουν αυτά τα σουπερμάρκετ κάθε χρόνο, ενώ ταυτόχρονα η γαλακτοβιομηχανία μας πασχίζει να επιβιώσει. Αν δεν αναληφθεί δράση για το ζήτημα στο εγγύς μέλλον, τότε πραγματικά πιστεύω ότι πολλοί από τους γαλακτοπαραγωγούς μας στην Ουαλία και στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγηθούν σε πτώχευση.

Έχω να κάνω μια σύντομη επισήμανση σχετικά με αυτό που είπε η κυρία Επίτροπος σήμερα το πρωί για τη συμπληρωματική εισφορά. Με ανησυχούν αυτά τα σχόλια. Νομίζω ότι θα πλήξει τους πλέον αποδοτικούς μας παραγωγούς – εκείνους που αντεπεξήλθαν στην πρόκληση, ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες της αγοράς και προέβησαν σε σημαντικές επενδύσεις στις εκμεταλλεύσεις τους, έπειτα από την τοποθέτηση της Επιτροπής ότι θα καταργηθούν οι ποσοστώσεις. Η επιβολή συμπληρωματικής εισφοράς αντιβαίνει στις διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες διατείνονται ότι υποστηρίζουν τόσο η ΕΕ όσο και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή βρίσκεται σε μια άκρως ανεβασμένη διάθεση και πάλι, κομίζοντας καλά νέα, αδυνατώ όμως να αντιληφθώ και δεν μπορώ να δω τίποτα το καλό στους χιλιάδες τόνους γάλακτος που χύνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική που ακολουθείται επί του παρόντος.

Η αλήθεια είναι ότι ο κ. De Castro και οι λοιποί ομιλητές έχουν απόλυτο δίκιο όταν λένε ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν έπραξαν αρκετά στη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου, προκειμένου να αποτρέψουν αυτήν την κρίση. Παρεμπιπτόντως, πού είναι οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου που θα έπρεπε να παίρνουν θέση επί του θέματος αυτού, δεδομένου ότι το Συμβούλιο έχει την αποφασιστική ψήφο για τις οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις;

Οι συνάδελφοί μου από την Ανατολική Ευρώπη και εγώ στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προειδοποιήσαμε επανειλημμένως ότι απαιτείτο πολύ μεγαλύτερη αύξηση των ποσοστώσεων ή η πλήρης απόσυρσή τους, διότι οι χώρες μας, ούσες νέες στα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν οι πρώτες που βίωσαν τις επιπτώσεις της κρίσης. Δυστυχώς, παραμείναμε φωνή βοώντος εν τη ερήμω και το σφάλμα εν προκειμένω είναι του Κοινοβουλίου.

Λυπούμαι βαθύτατα που εμείς οι θιασώτες των μεταρρυθμίσεων, που πραγματικά επιζητούσαμε την αναθεώρηση της γεωργικής πολιτικής, αποδειχθήκαμε μάντεις κακών. Ελπίζω να αντλήσατε διδάγματα για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Πολλοί άνθρωποι ζήτησαν στη διάρκεια αυτής της περιόδου, από την αρχή κιόλας της κρίσης, να παγώσει η αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος. Τα μέτρα αυτού του είδους όχι μόνο δεν θα παρείχαν λύση, αλλά θα συνιστούσαν σφάλμα, τουλάχιστον βάσει των ακόλουθων θεωρήσεων.

Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία βασική οικονομική διασύνδεση μεταξύ της αύξησης των ποσοστώσεων γάλακτος και της πτώσης των αγοραίων τιμών. Οι ποσοστώσεις αυξήθηκαν, ενώ η παραγωγή μειώθηκε. Δεν μπορώ να εντοπίσω πού βρίσκεται η διασύνδεση. Η ίδια η αγορά παρέχει την εξήγηση για την πτώση των τιμών. Πιστεύω ότι ο καθορισμός σταθερών ποσοστώσεων θα οδηγούσε, συν τω χρόνω, σε αύξηση των τιμών. Ωστόσο, οι επωφελούμενοι θα είναι για μία ακόμη φορά όχι οι παραγωγοί, αλλά οι παρασκευαστές και οι έμποροι. Αν θέλουμε να περιορίσουμε την παραγωγή, ενδεχομένως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς να παύσουν σε εθελούσια βάση τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες, μέσω της παροχής κινήτρων, αντί μέτρων που δύνανται να προκαλέσουν στρέβλωση της αγοράς. Αν υποθέσουμε ότι παγώνουν οι ποσοστώσεις, τι πρόκειται να συμβεί όταν, λόγου χάρη, η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά ανακάμψει και πάλι; Τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ευρωπαίοι παραγωγοί; Διότι η γαλακτοκομική παραγωγή δεν διαθέτει στρόφιγγα, που μπορούμε να την κλείνουμε και να την ανοίγουμε …

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

Όπως έλεγα, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ευρωπαίοι παραγωγοί, αν υποτεθεί ότι ανακάμψει εκ νέου η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά; Διότι η γαλακτοκομική παραγωγή δεν διαθέτει στρόφιγγα, που μπορούμε να την κλείνουμε και να την ανοίγουμε κατά απρόβλεπτο τρόπο. Αν αποφασίζαμε να περικόψουμε τώρα την παραγωγή, οι γαλακτοπαραγωγοί προφανώς θα παρατούσαν την εκτροφή αγελάδων, θα είναι όμως πολύ δύσκολο να αναπληρωθεί το ζωικό κεφάλαιο, όταν αντιληφθούμε ότι αυτό που ορισμένοι άνθρωποι φαντάζονται τώρα πως είναι καλό μέτρο στην πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο σφάλμα.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή, κ. Capoulas Santos, που έκανε πραγματικότητα αυτό το ψήφισμα.

Σήμερα μιλάμε για τους γαλακτοπαραγωγούς μας και για το εάν θα τους εγκαταλείψουμε ή θα τους μεταχειριστούμε με έντιμο τρόπο. Δεν πιστεύω πως θα πρέπει να τους εγκαταλείψουμε, αλλά ότι θα πρέπει να είμαστε έντιμοι στις δοσοληψίες μας με αυτούς. Πράγματι, απαιτούνται επειγόντως βραχυπρόθεσμα μέτρα για την υπέρβαση της κρίσης. Πράγματι, η παρέμβαση είναι καθ’ όλα αποδεκτή για μια σύντομη περίοδο, αν η τιμή του γάλακτος έχει πιάσει πάτο, δικαιολογούνται δε πρόσθετες επιδοτήσεις, δάνεια και πόροι για την καταπολέμηση της κρίσης. Ωστόσο, εκείνο που είναι εντελώς απαράδεκτο είναι, πρώτον, η επανέναρξη συζητήσεων για τις ποσοστώσεις γάλακτος και, δεύτερον, η εκ νέου θέσπιση εξαγωγικών επιστροφών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από φόρους, για προϊόντα που παρέχονται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Εγκαταλείψαμε αυτόν τον μονόδρομο το 2003 και σας απευθύνω έκκληση να το σεβαστείτε για χάρη των γαλακτοπαραγωγών μας.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers (ALDE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η παγκόσμια οικονομική κρίση έθεσε εκτός ισορροπίας την παγκόσμια αγορά. Ως γαλακτοπαραγωγοί υποφέρουμε από τις συνέπειες των τιμών που έχουν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ακούμε και ξανακούμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις για τις εγκριθείσες ποσοστώσεις γάλακτος. Καθώς είμαι και η ίδια γαλακτοπαραγωγός, σας προειδοποιώ μετ’ επιτάσεως να μην το πράξετε αυτό.

Τα μέτρα παρέμβασης της Επιτροπής πέτυχαν επίσης να αποτρέψουν την περαιτέρω πτώση των τιμών του γάλακτος, η δε αγορά φαίνεται να χαλαρώνει. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι αυτή η παρέμβαση είναι ένα πραγματικά καλό μέσο επίτευξης αυτού, διότι θα οδηγήσει στη συσσώρευση αποθεμάτων, τα οποία θα επιβαρύνουν αργότερα τη βαίνουσα προς ανάκαμψη αγορά. Κατά συνέπεια, καλώ την Επιτροπή να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα χειριστεί αυτό το πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth (ECR). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Επίτροπο για το όραμά της αναφορικά με το μέλλον του κλάδου, επιτρέψτε μου δε να πω ότι υποστηρίζω σθεναρά την πρόθεσή της να καταργήσει τις ποσοστώσεις γάλακτος. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να λάβουμε. Επικροτώ, επίσης, τις προτάσεις της να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα κρίση ως ευκαιρία, ώστε με έναν εύλογο και ενδεδειγμένο τρόπο να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς σε μια δυσχερή περίοδο.

Υπάρχουν, εντούτοις, δύο σημεία που θέλω να επισημάνω. Πρώτον, κατά την άποψή μου, αντενδείκνυται αυτήν την ώρα η εφαρμογή της συμπληρωματικής εισφοράς. Είναι μια βραχυπρόθεσμη, αυτόματη αντίδραση. Θα στείλει εσφαλμένα μηνύματα και θα κατορθώσει μόνο να τιμωρήσει τους αποδοτικούς παραγωγούς, που εκπονούν σχέδια για να παραμείνουν στον κλάδο μακροπρόθεσμα.

Δεύτερον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μικρή ή και καμία άμεση σχέση μεταξύ των τιμών στον τομέα της λιανικής και της τιμής της πρώτης ύλης που εξασφαλίζεται στο αγρόκτημα. Αυτό είναι κάτι που το χαρακτηρίζω δυσλειτουργικό μηχανισμό της αλυσίδας των τιμών.

Η μείζων επιρροή θα ασκείται πάντα από την παγκόσμια αγορά και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η παγκόσμια αγορά θα είναι πάντοτε ασταθής. Κατά συνέπεια, παρωθώ την Επιτροπή μακροπρόθεσμα να προτείνει σχέδια, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει κάποιου είδους σταθεροποιητικός μηχανισμός προς όφελος όχι μόνο των παραγωγών αλλά, βεβαίως, και των καταναλωτών μακροπρόθεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ολοκληρώσατε την ομιλία σας λέγοντας ότι υπάρχει κρίση στον τομέα του γάλακτος, παρά ταύτα όμως, ξεκινήσατε λέγοντας ότι ήδη ελήφθησαν όλα τα δυνατά μέτρα και ότι η κατάσταση ξεκαθαρίζει.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι δείγμα σωφροσύνης να αναγνωρίζει κάποια ότι έσφαλε. Αυτή είναι μια ρήση στην Ισπανία, η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε αυτήν την κατάσταση. Επί μήνες, ο τομέας του γάλακτος πλήττεται από μία από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία του. Παρά ταύτα, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένες κυβερνήσεις –καθώς φαίνεται, περιλαμβανομένης της δικής μου, της ισπανικής κυβέρνησης– δεν θέλουν να πειθαναγκαστούν, αρνούνται να επανεξετάσουν τις αποφάσεις που αφορούν τον διαγνωστικό έλεγχο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς καμία σκέψη για την αστάθεια αυτού του τομέα, σε ένα δε πλαίσιο αγοράς πολύ διαφορετικό από εκείνο που διαμορφώθηκε μετά τον συμβιβασμό που συμφωνήθηκε. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη δεν ήθελαν να δουν ή δεν μπορούσαν να δουν, τη δεδομένη στιγμή, την επερχόμενη καταιγίδα. Η μεταρρύθμιση πολύ γρήγορα κατέστη ακατάλληλη, λόγω της μείζονος στροφής της αγοράς, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο τομέας είναι πλήρως παραδομένος στο έλεος της αστάθειας των τιμών.

Το γεγονός ότι μείζονες παραγωγοί όπως η Γαλλία και η Γερμανία –χώρες που, σε απόλυτους αριθμούς, εξασφάλισαν τη μεγαλύτερη αύξηση των εθνικών τους ποσοστώσεων παραγωγής με αυτήν τη συμφωνία– είναι τώρα εκείνοι που ζητούν αναθεώρηση των αποφάσεων του διαγνωστικού ελέγχου εγείρει πολλά ζητήματα.

Κατά την άποψή μου, τα κράτη μέλη έσφαλαν και θα έπρεπε να έχουν ακούσει πιο προσεκτικά φωνές, της δικής μου συμπεριλαμβανομένης, που ζητούσαν να αναβληθεί η λήψη της όποιας τελικής απόφασης για το μέλλον του τομέα μέχρι το 2011.

Είναι κρίμα που κανένας δεν μας άκουσε. Ίσως θα πρέπει να το πράξετε τώρα.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D).(ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας σε σχέση με την κρίση στον τομέα του γάλακτος. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτήν την κατάσταση, που απειλεί το μέλλον τεράστιου αριθμού γαλακτοπαραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για ευρωπαϊκή κρίση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό ευρωπαϊκό πρίσμα, με όραμα και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων κοινοτικών εργαλείων, κάτι που η Επιτροπή επί του παρόντος φαίνεται ανίκανη να πράξει.

Κυρία Επίτροπε, δεν πρέπει να πετάξετε το μπαλάκι των ευθυνών στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να βοηθήσουν όποιον μπορούν. Πρέπει να βρούμε από κοινού λύσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό το Κοινοβούλιο φέρει σημαντική ευθύνη να ζητήσει τη λήψη μέτρων που θα στοχεύουν στην τόνωση της ζήτησης, μάλιστα δε, τη λήψη όχι μόνο εκείνων των μέτρων που σημειώνονται στην πρόταση ψηφίσματος, αλλά και εκείνων που είναι διαθέσιμα μέσω της κοινής οργάνωσης αγοράς.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η τεράστια διαφορά μεταξύ των τιμών που καταβάλλονται στον παραγωγό και της τελικής τιμής που καταβάλλουν οι καταναλωτές, πράγμα που επηρεάζει όχι μόνο τον τομέα του γάλακτος, αλλά όλα τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Υπάρχουν πολλοί άνδρες και γυναίκες που, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την τρέχουσα αβεβαιότητα, χρειάζονται ένα σαφές και σταθερό μήνυμα από εμάς ότι θα διασφαλιστεί η συνέχιση αυτής της δραστηριότητας.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D) . – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, χθες στη Βαλλονία πετάχτηκαν περισσότερα από τρία εκατομμύρια λίτρα γάλακτος από απογοητευμένους γαλακτοπαραγωγούς εξαιτίας της πλέον σοβαρής κρίσης που βίωσε ποτέ ο τομέας. Εισπράττουν μόλις 19 λεπτά το λίτρο. Η κρίση προκαλείται από υπέρ το δέον πλεονασματική προσφορά γάλακτος, γεγονός που οδηγεί σε απότομη μείωση των τιμών. Η απορρύθμιση ενθαρρύνει την αστάθεια, οι δε συνθήκες στην αγορά βρίσκονται τώρα σε πλήρη αντιδιαστολή με τις συνθήκες που υπήρχαν πριν από λίγο καιρό.

Κυρία Επίτροπε, σας παρακαλώ να σταματήσετε να κρύβεστε πεισματικά πίσω από επιλογές που έγιναν την περασμένη χρονιά και να λάβετε υπόψη το τι πραγματικά συμβαίνει με την κατάσταση τώρα!

Το Συμβούλιο φέρει επίσης ευθύνη, πρώτον διότι δεν είναι παρόν για να ακούσει τη συζήτηση, αλλά και διότι δεν λαμβάνει αποφάσεις, αφού άγεται και φέρεται περισσότερο από αμιγώς εθνικά συμφέροντα παρά από ένα ευρωπαϊκό όραμα για τη γεωργία.

Η αγορά δεν λειτουργεί. Υπάρχει υπερπαραγωγή. Θα ήταν πολύ απλό να παγώσει η αύξηση του 1% στις ποσοστώσεις ή να μειωθούν αμέσως οι ποσοστώσεις κατά 3 με 5%, αφού απαιτείται κατεπειγόντως να παρουσιάσουμε ορισμένες βραχυπρόθεσμες λύσεις. Με την έγκριση αυτού του μέτρου θα πετυχαίναμε με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια: θα προσφέραμε και πάλι στους παραγωγούς μια αξιοπρεπή τιμή, με τη μείωση δε της παραγωγής θα μειώναμε τον ευρωπαϊκό λογαριασμό των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που δαπανώνται για διάφορες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων για εξαγωγικές επιστροφές.

 
  
MPphoto
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D).(PL) Οι ενέργειες που έγιναν –μίλησα σήμερα σε πολωνούς γαλακτοπαραγωγούς και πολωνούς παρασκευαστές– δείχνουν ότι υπήρξε βελτίωση, μολονότι όχι και τόσο αξιοσημείωτη ακόμα, της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο γαλακτοκομικός τομέας, αλλά ότι δεν επήλθε καμία απολύτως αλλαγή στη λίαν δυσχερή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πολωνοί και ευρωπαίοι γαλακτοπαραγωγοί. Εξακολουθούν να εισπράττουν ελάχιστα χρήματα για τα προϊόντα τους, κάτω από το όριο βιωσιμότητας. Αυτό ισχύει, επίσης, για εκείνους τους γαλακτοπαραγωγούς που επένδυσαν πολλά χρήματα προερχόμενα, μεταξύ άλλων, από κοινοτική χρηματοδότηση και δάνεια. Αυτή η κατάσταση τους βυθίζει σε ακόμα μεγαλύτερες δυσχέρειες, αδυνατούν δε να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Λαμβανομένων υπόψη αυτών των προβλημάτων, θέλω να μιλήσω για το μέλλον. Σήμερα, πρέπει να αντιδράσουμε σε ό, τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή, αλλά πρέπει να σκεφθούμε και το τι μέλλει γενέσθαι και να σχεδιάσουμε την κοινή μας πολιτική κατά τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη και οι γαλακτοπαραγωγοί. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να επαναλάβω το ακόλουθο: η κοινή πολιτική έναντι των γαλακτοπαραγωγών πρέπει να περιλαμβάνει σχέδια για λογικές επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε να δαπανήσουμε χρήματα καταλήγοντας, συνεπεία της αυξημένης παραγωγής, στο είδος των προβλημάτων που έχουμε βρεθεί να αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ευελπιστώ, επίσης, ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα καταλήξουν σε συμφωνία αναφορικά με τις μελλοντικές ποσοστώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Οι προλαλήσαντες πολύ ορθώς αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι δεν πρέπει να επανέλθουμε στο σύστημα των ποσοστώσεων και των εξαγωγικών επιδοτήσεων, η πολιτική όμως που ακολούθησε η Επιτροπή απέτυχε παταγωδώς. Η κρίση δεν μετριάστηκε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κ. Le Foll και εγώ προτείναμε το προσωρινό πάγωμα των ποσοστώσεων, προσωρινά όμως και μόνο.

Τα νέα κράτη μέλη εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση εξαιτίας της σταδιακής ένταξης, καθώς εισπράττουμε μόλις το 60% των επιδοτήσεων από τον προϋπολογισμό των Βρυξελλών για φέτος. Ως αντιστάθμισμα, η ουγγρική κυβέρνηση πρότεινε την αύξηση των βασιζόμενων στις ποσοστώσεις επιδοτήσεων, η Επιτροπή, όμως, δεν ανταποκρίθηκε θετικά ούτε σε αυτήν την πρόταση ούτε στην πρόταση της Γαλλίας, συγκεκριμένα του αρμόδιου γαλλικού υπουργείου. Τέλος, καλώ τους συναδέλφους μου βουλευτές να υποστηρίξουν τις τροπολογίες του κ. Le Foll και των συναδέλφων μου. Υποστηρίζουμε, επίσης, την πρόταση της Elisabeth Jeggle υπέρ της δημιουργίας ενός ταμείου για τον γαλακτοκομικό τομέα, προϋπολογισμού 600 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και την παράταση του προγράμματος για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). - (DA) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την καλή αρχή – και για μια καλή εισαγωγή στη συζήτηση! Αναγνωρίζω ότι οι γαλακτοπαραγωγοί της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια κρίση μεγάλων διαστάσεων, όμως δεν καταλαβαίνω με ποιον τρόπο οι συνάδελφοί μου βουλευτές μπορούν να πιστεύουν ότι εσείς στην Επιτροπή δεν πράξατε αρκετά. Θα ήθελα οπωσδήποτε να σας καλέσω, κυρία Fischer Boel, να επαναλάβετε όσα κάνατε. Μου φαίνεται ότι ο κατάλογος των πρωτοβουλιών που ανέλαβε η Επιτροπή είναι μακρύς, και μάλιστα υπερβολικά. Είναι σχεδόν σαν να καταστρέφουμε την πρόοδο που σημειώσαμε σε σχέση με τον διαγνωστικό έλεγχο. Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν μέχρι σήμερα εξ ονόματος των γαλακτοπαραγωγών σαφώς δεν ήταν ανάλογες με εκείνες που καταβλήθηκαν για τους εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας που έχασαν τη δουλειά τους ή τους εργάτες της ναυπηγικής βιομηχανίας που απώλεσαν τις θέσεις εργασίας τους ως αποτέλεσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Το μόνο, λοιπόν, που μπορώ να ζητήσω είναι να επιδείξουμε λίγη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε αυτήν την κρίση και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα καταστρέψουμε τη σταθερή πρόοδο που σημειώθηκε, παρ’ όλα αυτά, ως αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Η ιδέα περί παγώματος των ποσοστώσεων γάλακτος είναι, νομίζω, εντελώς απέλπιδα! Ούτε μπορούμε να επανέλθουμε στα παλαιά μοντέλα χορηγώντας εξαγωγικές επιστροφές – αυτό απλώς καταστρέφει την αγορά κάποιου άλλου στον κόσμο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα παρά ταύτα να σας ζητήσω να επαναλάβετε τον μακρύ κατάλογο ενεργειών που αναλάβατε, έτσι ώστε οι συνάδελφοί μου βουλευτές να μπορέσουν να δουν ότι δεν υπάρχει βεβαίως καμία ανάγκη να παλαβώσουμε και να αρχίσουμε να ενεργοποιούμε πολυάριθμα μέτρα, με αποτέλεσμα να καταστρέψουμε τη σταθερή πρόοδο που επιτελέστηκε.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, δεν χωρεί αμφιβολία ότι τα μέτρα, δεν επαρκούν. Προτείνουμε και άλλες, περισσότερες στοχευμένες παρεμβάσεις, ιδίως για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ένωσης, ώστε να ωφελούνται όλα τα κράτη μέλη κατά τρόπο ισόρροπο. Παρεμβάσεις όπως: ενισχυμένη προστασία των ονομασιών προέλευσης –όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις διεθνείς αγορές– σαφής σήμανση και υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων, επανεργοποίηση, γιατί όχι, της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στα τυροκομικά προϊόντα και πρόβλεψη ικανοποιητικής ενίσχυσης, καθώς και αύξηση των επιλέξιμων προορισμών για εξαγωγικές επιστροφές και απόλυτη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού καθώς και μείωση της ψαλίδας μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή.

Κυρία Επίτροπε, δεν αποτελούμε τον ιμάντα μεταφοράς των συμφερόντων των αγροτών. Μεταφέρουμε την αγωνία, την κραυγή επιβίωσης των δημιουργικών δυνάμεων της ευρωπαϊκής υπαίθρου. Και αυτή η αγωνία επιβίωσης των ανθρώπων της ευρωπαϊκής υπαίθρου αποτελεί για μας διαρκή εντολή δράσης.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε –θα ήθελα να μπορώ να απευθυνθώ και στην Προεδρία του Συμβουλίου– κυρίες και κύριοι, όπως και η ίδια αναγνωρίσατε τις προάλλες, κυρία Επίτροπε, ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η τιμή που καταβάλλεται στους γαλακτοπαραγωγούς δεν καλύπτει πλέον τα τρέχοντα κόστη παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί μας έχουν εισέλθει στο στάδιο της αποκεφαλαιοποίησης.

Μόλις τώρα απαριθμήσατε τα μέτρα που λάβατε τους τελευταίους εννέα μήνες. Αυτά τα μέτρα όντως υφίστανται και σας το αναγνωρίζουμε. Ωστόσο, δεν παρήγαγαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα διότι, κατά την άποψή μας, δεν είναι αρκούντως εκτεταμένα και το βέβαιο είναι πως υπάρχει υπερβολική αβεβαιότητα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του στόχου τους.

Σήμερα το πρωί αναφερθήκατε σε ανάκαμψη της αγοράς, οι παραγωγοί, όμως, θα δουν μετά βεβαιότητας τις συνέπειες αυτού του πράγματος μόνο στις πληρωμές που θα γίνουν στις αρχές του επόμενου έτους. Η αγορά γεωργικών προϊόντων δεν είναι ίδια με την αγορά μετάλλων ή την αγορά της ενέργειας. Απαιτεί ρυθμιστικά εργαλεία, διότι οι κύκλοι των εποχών και της φύσης επίσης επηρεάζουν τις συνθήκες της αγοράς.

Η ερμηνείας σας για τον διαγνωστικό έλεγχο, που διεξήχθη επί γαλλικής Προεδρίας, μας εκπλήσσει, εφόσον οι ενδιάμεσες εκτιμήσεις που προέκυψαν σε σχέση με τον γαλακτοκομικό τομέα αφήνουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα νέων αποφάσεων για εργαλεία με στόχο τη ρύθμιση των αγορών.

Η γαλλική αντιπροσωπεία, στην οποία ανήκω, είναι πεπεισμένη ότι θα απαιτηθεί ένα ανανεωμένο σύστημα ποσοστώσεων μετά το 2013. Η ένταση που υπήρχε στην αγορά επισιτιστικών προϊόντων πριν από την τρέχουσα οικονομική κρίση κατέδειξε την εύθραυστη ισορροπία σε ολόκληρο τον κόσμο μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης.

Αφού αφαιρέσαμε εν μέρει τα εργαλεία παρέμβασης, ούτε δικαιούμαστε ούτε νομιμοποιούμαστε να αφαιρέσουμε σήμερα τα παραγωγικά εργαλεία που θα χρειαστούμε βραχυπρόθεσμα.

Κυρία Επίτροπε, πρέπει να ξαναδώσουμε στους γαλακτοπαραγωγούς την αξιοπρέπειά τους: αυτοί είναι άντρες και γυναίκες που δεν φοβούνται τη σκληρή δουλειά.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (S&D).(ES) Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την κατάρρευση του τομέα του γάλακτος. Είναι ζωτικής σημασίας για τον αγροτικό μας κόσμο και για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων.

Οι προθεσμιακές αγορές και οι μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν θετικά σημάδια. Πρέπει να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να περιέλθουν σε αρνητική κατάσταση. Χρειαζόμαστε αντικυκλικές δράσεις και κοινές πρωτοβουλίες.

Η κατάρρευση των τιμών δείχνει με σαφήνεια την ανεπάρκεια των μέτρων στήριξης. Οι στρεβλώσεις στη γαλακτοκομική αγορά συνεπάγονται ότι κάθε αλυσίδα εφοδιασμού δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και δίκαια.

Οι παραγωγοί πλήττονται από την πτώση των τιμών, οι οποίες διαταράσσουν την ισορροπία της αγοράς, καθώς δεν μετακυλίονται στους καταναλωτές και καθυστερούν την ανάκαμψη του τομέα. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να διασφαλίσουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό και να ενισχύσουμε, επίσης, την ιχνηλασιμότητα κατά την εμπορία.

 
  
MPphoto
 

  Riikka Manner (ALDE). - (FI) Κυρία Επίτροπε, αναφέρατε ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα επιστροφής στο σύστημα των ποσοστώσεων. Δεν είδαμε τι συνέβη στη γαλακτοβιομηχανία μετά την εαρινή απόφαση της Επιτροπής για βαθμιαία κατάργηση αυτών των ποσοστώσεων; Αυτή ήταν μια πολύ άστοχη και κοντόφθαλμη απόφαση. Η πλήρης κατάργηση των ποσοστώσεων θα δώσει τη χαριστική βολή σε πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις. Αυτό είναι το είδος της πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει η Επιτροπή; Είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε ένα περιοριστικό σύστημα για τη γαλακτοβιομηχανία. Αν δεν τίθεται θέμα ποσοστώσεων, σας απευθύνω έκκληση, κυρία Επίτροπε, να διασφαλίσετε ότι η Επιτροπή θα προτείνει άλλες λύσεις για την επίλυση της κρίσης. Αυτή είναι μια ευρωπαϊκή κρίση και πρέπει να εφαρμόσουμε μια γεωργική πολιτική η οποία θα εγγυάται τουλάχιστον ένα λογικό βιοτικό επίπεδο στους γαλακτοπαραγωγούς, ασχέτως χώρας και περιφέρειας.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot (Verts/ALE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είμαι εκλεγμένος αντιπρόσωπος μιας περιφέρειας στη δυτική Γαλλία όπου υπάρχει πολύ υψηλή συγκέντρωση γαλακτοπαραγωγών και δεν πιστεύω ότι αναγνωρίσατε την τραγική κοινωνική κατάσταση την οποία βιώνουν σήμερα.

Κυρία Επίτροπε, όταν μιλάτε περί «παραγωγών», εκείνο που ακούω είναι «παρασκευαστές» και «διανομείς». Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας, κυρία Επίτροπε. Δεν χρειάζονται τις ξεπερασμένες φιλελεύθερες θεωρίες που μας παρέσυραν σε μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση. Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων χρειάζονται μια πραγματική γεωργική πολιτική. Χρειάζονται αυστηρές ποσοστώσεις. Αυτός είναι ο λόγος που καλούμε το Συμβούλιο να ανατρέψει την πολιτική σας και αντ’ αυτής να χαράξει μια πραγματική πολιτική για τη στήριξη των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και να θέσει ένα τέλος σε αυτήν την πολιτική μαζικής καταστροφής τους.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η συζήτησή μας πραγματικά διεξήχθη υπό τη σκιά των δραματικών γεγονότων, με γαλακτοπαραγωγούς να χύνουν το γάλα τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι με αυτό που συνέβη.

Ήθελα να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα, το οποίο έθιξε ο συνάδελφός μου, κ. Nicholson, συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο τεράστιες εμπορικές αλυσίδες και υπεραγορές καταχράστηκαν τη θέση τους σε βάρος τόσο των καταναλωτών τους όσο και των προμηθευτών τους ειδικότερα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου το 2008, ενέκρινε ένα γραπτό ψήφισμα –ήμουν ένας από τους συντάκτες– για την ανάγκη αφενός να τεθεί ένα τέλος σε αυτές τις καταχρήσεις, αφετέρου η Επιτροπή να προβεί σε διεξοδική έρευνα επί του θέματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, αναλήφθηκε δράση, πλην όμως, η διαδικασία φαίνεται να προχωρά με βήμα σημειωτόν. Θα ήθελα να ρωτήσω αν η κυρία Επίτροπος ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό και, γενικότερα, ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές σε σχέση με αυτού του είδους τις δραστηριότητες.

Η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πραγματικά εσφαλμένη, καθώς οι γαλακτοπαραγωγοί εισπράττουν λιγότερο από το 10% της αξίας των προϊόντων τους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Θέλω να ζητήσω από την κυρία Επίτροπο να αναλάβει δράση για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).(CS) Κυρία Επίτροπε, θεωρείτε πρόοδο μια αύξηση της τάξης του 3% έως 8% στην τιμή των τελικών προϊόντων, όπως του αποκορυφωμένου γάλακτος και του βουτύρου. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συνιστά προσβολή προς τους γαλακτοπαραγωγούς μας. Το βασικό πρόβλημα είναι η τιμή με την οποία αγοράζεται το γάλα από τους γαλακτοπαραγωγούς. Στην Τσεχική Δημοκρατία, λόγου χάρη, η τιμή αγοράς είναι μέχρι και 25% χαμηλότερη σε σύγκριση με το κόστος παραγωγής, η τιμή όμως του τελικού προϊόντος, το οποίο κατόπιν πωλείται στα καταστήματα, εύκολα θα κάλυπτε όλα τα κόστη των γαλακτοπαραγωγών. Επομένως, το βασικό πρόβλημα είναι ότι κάπου υπάρχει μια τεράστια τρύπα. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί. Στην Τσεχική Δημοκρατία διαθέτουμε πλέον λιγότερα βοοειδή σε σύγκριση με την περίοδο μετά τους ναπολεόντειους πολέμους. Αυτό το πρόβλημα θέτει μάλιστα τώρα σε κίνδυνο ακόμα και τα προς το ζην των αγροτικών περιοχών. Ο κ. Bové έχει απόλυτο δίκιο, ο δε κ. Fajmon εντελώς...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Κύριε Πρόεδρε, απαιτούνται προφανώς κατεπείγοντα μέτρα, καθώς η κατάσταση είναι καταστροφική. Μήπως όμως υπάρχει το ενδεχόμενο το πρόβλημα να έγκειται τρόπον τινά στα βασικά; Βεβαίως και υπάρχει ένα πρόβλημα με το μοντέλο ή σύστημα όπου τεράστια ποσότητα σόγιας εισάγεται, λόγου χάρη, από τη Λατινική Αμερική, αυξάνοντας έτσι την υπερπροσφορά στην Ευρώπη και καταστρέφοντας παράλληλα το περιβάλλον στη Λατινική Αμερική. Στην κρίση που επακολούθησε, σπαζοκεφαλιάζαμε για το εάν θα έπρεπε να εξάγουμε γεωργικά προϊόντα στον αναπτυσσόμενο κόσμο σε τιμή κάτω του κόστους, με συνέπεια την καταστροφή της εκεί αγοράς, όπως και των μικροκαλλιεργητών και παραγωγών. Χρειαζόμαστε, άραγε, ένα νέο μοντέλο, όπως η επισιτιστική κυριαρχία, αντί της επιβολής στη γεωργία της λογικής του ελεύθερου εμπορίου που υπαγορεύεται από τον ΠΟΕ; Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η ακόλουθη. Επιζητούμε συγκεκριμένη συμβουλή ή πρόταση σχετικά με το πώς … (Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, διασώσαμε τις τράπεζες, επειδή έπρεπε. Τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου πρέπει να αποτρέψουμε βραχυπρόθεσμα τη χρεοκοπία χιλιάδων γαλακτοπαραγωγών, καθώς οι τιμές δεν καλύπτουν πλέον τα κόστη παραγωγής.

Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε τη διατήρηση του παραγωγικού μας δυναμικού, προκειμένου να προμηθεύουμε τον πληθυσμό μας με τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Ανήκω σε μια γενιά, που βίωσε τη διανομή τροφίμων με το δελτίο. Θυμάμαι ότι έπρεπε να ποδηλατώ επί οκτώ χιλιόμετρα τον χειμώνα του 1944, μόνο και μόνο για να πάρω δύο αυγά. Ευελπιστούμε ότι δεν θα φθάσουμε σε αυτό το σημείο, η ασφάλεια του εφοδιασμού όμως –όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας– είναι επίσης σημαντική.

Αν δεν είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τα μέτρα που ζητούνται στο ψήφισμά μας, το κόστος από πλευράς συνεπειών για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική πολιτική στην ΕΕ θα είναι πολλαπλάσιο του ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Cortés Lastra (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 22ας Ιουλίου, η κατάσταση στον γαλακτοκομικό τομέα επιδεινώθηκε δραματικά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο αντίκτυπο της κρίσης στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως δε στο εισόδημα που κερδίζουν οι παραγωγοί, τα μέτρα που προτάθηκαν μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητήθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών αποδείχθηκαν ανεπαρκή για να αντισταθμίσουν την πτώση της ζήτησης και τα συνεπακόλουθά της.

Η τρέχουσα κρίση δεν μας φέρνει μόνο αντιμέτωπους με την πρόκληση της αντιστροφής της πτώσης της ζήτησης, αλλά μας παρέχει και μια ευκαιρία να ενθαρρύνουμε την κατανάλωση και την προώθηση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε ότι η αδιαμφισβήτητη ποιότητα του αρχικού προϊόντος διατηρείται στο ακέραιο μέχρις ότου αυτό φθάσει στον τελικό καταναλωτή.

Σε σχέση με αυτό, δράσεις όπως είναι η βελτίωση της σήμανσης, η αύξηση της κατανάλωσης γάλακτος από συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού ή η χρήση του γάλακτος για την εκτροφή μόσχων ενδέχεται να βοηθήσουν όχι μόνο στη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά επίσης ολόκληρης της διάρθρωσης στον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Κοινοβουλίου γι’ αυτήν την πολύ ουσιαστική συζήτηση. Άκουσα μάλιστα με πολύ προσοχή. Σημείωσα βέβαια και τις διαφορετικές απόψεις που άκουσα από τους διάφορους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ό, τι αφορά το σύστημα των ποσοστώσεων, φαίνεται να αποτελεί τον αποδιοπομπαίο τράγο της όλης αυτής κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει. Αναγνωρίζω πράγματι –και ήμουν επακριβής σε αυτό από την αρχή κιόλας της συζήτησης– ότι ο γαλακτοκομικός τομέας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παγκοσμίως, βρίσκεται εν μέσω μιας άνευ προηγουμένου κρίσης. Αυτό πρέπει να είναι λίαν σαφές. Επομένως, βεβαίως και αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση που βλέπω στους γαλακτοπαραγωγούς σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, όχι παντού, αλλά σε διάφορα μέρη της Ευρώπης.

Η κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων είχε αποφασιστεί το 2003, επομένως δεν πρόκειται για απόφαση που πάρθηκε εν μία νυκτί ενώ κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Έπειτα, στον διαγνωστικό έλεγχο, διεξήγαμε τη συζήτηση για την αύξηση των ποσοστώσεων, προκειμένου να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο ήπιας προσαρμογής για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων.

Νομίζω, όμως, ότι σφάλλουν εκείνοι που θέλουν να επιρρίπτουν στο σύστημα των ποσοστώσεων την ευθύνη για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων. Διότι βλέπουμε ότι, ακόμα και με ένα σύστημα ποσοστώσεων σε λειτουργία, δεν καταφέραμε να διατηρήσουμε υψηλές τιμές και οι διαρθρωτικές αλλαγές στον γαλακτοκομικό τομέα συνέβησαν ούτως ή άλλως. Αν κοιτάξετε το 1984, όταν θεσπίστηκε το σύστημα των ποσοστώσεων, είχαμε 1,6 εκατομμύρια παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων στην παλαιά ΕΕ των 10. Σήμερα, στην ΕΕ των 10 έχουμε 300 000 παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων: σήμερα έχουμε λιγότερο από το ένα πέμπτο του αριθμού των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων σε σύγκριση με το 1984, ενώ λειτουργεί παράλληλα ένα σύστημα ποσοστώσεων. Επομένως, αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές σημειώνονται ούτως ή άλλως.

Δεν πιστεύω ότι η επανεξέταση ή η αναθεώρηση της απόφασης στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου είναι η ορθή πολιτική, και εν προκειμένω με υποστηρίζουν όλοι οι αρχηγοί κρατών, που δηλώνουν ξεκάθαρα στις αποφάσεις τους κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου ότι πρέπει να επιμείνω στις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου. Ουδέποτε, στη διάρκεια των συζητήσεων του διαγνωστικού ελέγχου, άφησα να εννοηθεί ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο αναθεώρησης αυτών των αποφάσεων, διότι αυτό θα υπονόμευε βεβαίως το πλαίσιο προβλεψιμότητας των γεωργών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο εσείς, κύριε Bové, νομίζω είπατε ότι δεν είχα ενεργήσει με ακρίβεια· δηλαδή, η στάση του laissez-faire. Δεν πιστεύω πως είναι δίκαιο να λέγεται ότι δεν κάναμε τίποτα. Δεν θα επαναλάβω τα διάφορα μέτρα που έχουμε λάβει. Νομίζω ότι, αν τα κράτη μέλη θέλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στον γαλακτοκομικό τομέα, έχουν πλέον τη δυνατότητα μέσω του διαγνωστικού ελέγχου να ανακατανείμουν τις άμεσες πληρωμές, ούτως ώστε να επιδείξουν ειδική προτίμηση στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αυτή είναι μια δυνατότητα, και γνωρίζω ότι τουλάχιστον ένα μεγάλο κράτος μέλος άδραξε την ευκαιρία για να επωφεληθεί αυτής της δυνατότητας, σε ό, τι δε αφορά τις ορεινές περιοχές, υπάρχουν πολλές διαφορετικές δυνατότητες.

Η παραγωγή στην Ευρώπη σήμερα είναι 45% χαμηλότερη από την ποσόστωση· επομένως, τι θα συνέβαινε αν πραγματικά θέλαμε να περικόψουμε την ποσόστωση κατά 5%; Στην πραγματικότητα θα επιβαρύναμε την κατάσταση των νέων γαλακτοπαραγωγών που έχουν επενδύσει στο μέλλον.

Κατά συνέπεια, θέλω να προτείνω στις χώρες, στα κράτη μέλη, που πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν τον γαλακτοκομικό τους τομέα, να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη μαζική εξαγορά ποσοστώσεων από εκείνους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον γαλακτοκομικό τομέα. Αυτός είναι ένας πολύ καλύτερος τρόπος διασφάλισης της διατήρησης εκείνων που έχουν επενδύσει, τείνοντας παράλληλα χείρα βοηθείας προς εκείνους που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον τομέα. Αυτή, νομίζω, είναι η ορθή πολιτική.

Μου επιτρέπετε, τώρα, να διορθώσω μια παρανόηση σχετικά με τη συμπληρωματική εισφορά; Δεν εισάγουμε ένα νέο σύστημα συμπληρωματικής εισφοράς. Παρέχουμε απλώς τη δυνατότητα, όταν τα κράτη μέλη αγοράζουν μαζικά ποσοστώσεις από γαλακτοπαραγωγούς, να μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των κιλών ή τόνων από το ανώτατο όριό τους, δεν πρόκειται όμως για μια νέα συμπληρωματική εισφορά, που θα επιβαρύνει κάποιους από τους γαλακτοπαραγωγούς.

Λίγα μόνο λόγια για το θέμα της προώθησης. Έχουμε ήδη δεσμεύσει 14 εκατομμύρια ευρώ για προωθητικούς σκοπούς για το υπόλοιπο του έτους. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε το πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα σχολεία· το χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη γιαούρτι –που δεν περιέχει δηλαδή περισσότερο από 7% ζάχαρη– θα συμπεριληφθεί τώρα στο πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα σχολεία. Για τη σήμανση – ακούω από διάφορους βουλευτές του Κοινοβουλίου ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το σύστημα σήμανσης. Ας το συζητήσουμε αυτό στο πλαίσιο του εγγράφου ποιότητας, το οποίο βρίσκεται αυτήν τη στιγμή υπό εξέταση. Πιστεύω, επομένως, ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες.

Τέλος, αναφορικά με την τροφική αλυσίδα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι δεν υπάρχει καμία διαφάνεια σε αυτήν την αλυσίδα και δεν μπορούμε να δούμε πού εξαφανίζεται η προστιθέμενη αξία. Επομένως, προσβλέπω στην υποβολή αυτής της έκθεσης πριν από το τέλος της χρονιάς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς πραγματικά έχει η κατάσταση.

Πρέπει να πω ότι, αν κοιτάξετε την κατάσταση των σουπερμάρκετ σε ολόκληρη την Ευρώπη, υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Η Γερμανία έχει κατά παράδοση ορισμένα εκπτωτικά σουπερμάρκετ. Αυτά τα σουπερμάρκετ χρησιμοποιούν γαλακτοκομικά προϊόντα ή προϊόντα γάλακτος, πόσιμο γάλα ως προϊόν ονομασίας προέλευσης για να προσελκύσουν τους καταναλωτές και προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλή τιμή, το μόνο όμως που κάνουν είναι να παραδίδουν τον λογαριασμό στους γαλακτοπαραγωγούς, καταβάλλοντάς τους τη χαμηλή τιμή. Επομένως, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και αναγκαίο να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτήν την αλυσίδα· επομένως, ας θέσουμε προς συζήτηση αυτό το θέμα της διαφάνειας και ας εξετάσουμε την αγορά, τόσο σε εσωτερικό επίπεδο στην Επιτροπή όσο και σε επίπεδο ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στα κράτη μέλη.

Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση εδώ σήμερα. Ελπίζω ότι σημειώσατε τα βραχυπρόθεσμα, καθώς και τα μακροπρόθεσμα μέτρα, τα οποία εκπονήθηκαν με τη συνεργασία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Είμαι βέβαιη ότι θα διεξαγάγουμε ορισμένες λίαν ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα στην Ευρώπη, διότι όλοι θέλουμε ο γαλακτοκομικός μας τομέας να έχει μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, συντάκτης. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή, που αποφάσισε να προσέλθει στο Κοινοβούλιο σήμερα για να παρουσιάσει νέες προτάσεις για την κρίση στον τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας. Είναι σημαντικό να σηματοδοτήσει την κοινοβουλευτική περίοδο, που μόλις ξεκίνησε, ένας διοργανικός διάλογος μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου, ένας θετικός διάλογος, που στην πράξη έχει ήδη δρομολογήσει τη διαδικασία συναπόφασης.

Θα αξιολογήσουμε τις νέες προτάσεις σας πολύ προσεκτικά, κυρία Επίτροπε, δικό μου δε έργο θα είναι να ζητήσω από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να εκδώσει γνώμη για τις νέες ιδέες αμέσως, χωρίς καθυστέρηση.

Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να επισημάνω ότι, αν η τροπολογία που εγκρίθηκε ομόφωνα στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου εγκριθεί και από τούτο το Σώμα στην Ολομέλεια, θα δημιουργηθεί πολιτικό πρόβλημα, αν το Συμβούλιο, μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, την καταψηφίσει. Επομένως, καλώ τόσο εσάς όσο και το Συμβούλιο να το μελετήσετε προσεκτικά.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Για να ολοκληρώσω τη συζήτηση, έλαβα επτά προτάσεις ψηφίσματος(1)σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 115 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς.(PT) Προέρχομαι από μια εξόχως απόκεντρη περιφέρεια, τις Αζόρες, όπου η παραγωγή γάλακτος είναι ο πυλώνας της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Τις τελευταίες εβδομάδες συναντηθήκαμε με τους παραγωγούς, με τις οργανώσεις τους, καθώς και με τους παρασκευαστές. Όλοι τους συμφωνούν. Είναι κρίσιμο να δώσει η Επιτροπή μια πιο αποτελεσματική και επείγουσα συνολική απάντηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κατάσταση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα στον τομέα εξαντλούνται. Είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να επιδείξει όλως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και να τις συμπεριλάβει στα μέτρα που θα λάβει ως απάντηση για την άμβλυνση των συνεπειών της τρέχουσας κρίσης.

Όλοι τους είναι της γνώμης ότι πρέπει να σταματήσουμε την αύξηση των ποσοστώσεων. Σε μια αγορά, της οποίας η ισορροπία διαταράσσεται από πλεονάσματα, κάθε χώρα που αυξάνει την παραγωγή της ζημιώνει όλες τις άλλες. Πιστεύουν, επίσης, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε ποσοστώσεις, ως μηχανισμό ρύθμισης του εφοδιασμού, που σταθεροποιεί τη δραστηριότητά τους.

Σύμφωνα με το τρέχον σενάριο της πλήρους ελευθέρωσης, πρέπει επειγόντως να μελετηθούν οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειές της σε αυτές τις περιφέρειες. Πρέπει να σχεδιαστούν συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της κατάρρευσης αυτής της δραστηριότητας, που ευθύνεται για την όμορφη ύπαιθρο χώρα μας, για την ποιότητα του περιβάλλοντος και των αγροτικών περιοχών μας, καθώς και για την οικονομική πρόοδο και σύγκλιση που έχουμε επιτύχει.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE), γραπτώς. – (HU) Η τρέχουσα κρίση της γαλακτοκομικής αγοράς προκλήθηκε κατά βάση από την αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών ευθύνονται επίσης για την τρέχουσα σοβαρή κατάσταση που πλήττει τον γαλακτοκομικό τομέα, καθώς το 2008 υποστήριξαν την αύξηση των ποσοστώσεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονασμάτων γάλακτος και την κατάρρευση των τιμών.

Αυτή η απόφαση βασίστηκε στις εσφαλμένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις τάσεις της αγοράς. Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγκατέλειψε την πρόθεσή της, ακόμη και όταν κατέστη προφανές ότι η αύξηση της παραγωγής αντέβαινε στις τάσεις της αγοράς.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει αμέσως να εγκαταλείψει τα μέτρα της που οδηγούν σε αύξηση της γαλακτοκομικής παραγωγής. Επιπλέον, είμαστε αντίθετοι στη μόνιμη απάλειψη των ποσοστώσεων μετά το 2015. Το σημαντικό δίδαγμα που πρέπει να αντλήσουμε από την τρέχουσα κρίση είναι ότι η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων πρέπει να υπόκειται σε ρύθμιση. Χωρίς αυτήν, οι τιμές θα είναι απρόβλεπτες. Οι ευρωπαίοι γαλακτοπαραγωγοί δεν μπορούν να αντέξουν τις απώλειες που προκαλεί η μεγάλης κλίμακας αστάθεια των τιμών.

Χαίρομαι που, με στόχο την άμβλυνση της κρίσης, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ψήφισε υπέρ της πρωτοβουλίας μου, με την οποία προτείνεται η αύξηση του ποσού των εξαγωγικών επιδοτήσεων από 450 εκατομμύρια ευρώ σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς τις εξαγωγικές επιδοτήσεις ορισμένα από τα πλεονάσματα θα παρέμεναν στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, γεγονός που θα οδηγούσε σε περαιτέρω μείωση των τιμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), γραπτώς. – (EN) Οι ποσοστώσεις γάλακτος πρέπει να περικοπούν σε ποσοστό μεταξύ 5 και 10 τοις εκατό, προκειμένου να επαναφέρουμε τις τιμές σε ένα βιώσιμο επίπεδο. Όμως, οι ποσοστώσεις από μόνες τους δεν θα σώσουν τον γαλακτοκομικό τομέα. Ενώ η Επιτροπή ορθώς υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα – και η στυγνή πραγματικότητα είναι ότι ο γεωργικός κλάδος, ιδιαιτέρως ο γαλακτοκομικός τομέας, διατρέχει πραγματικό κίνδυνο. Οι χαμηλότερες από την εποχή του 1983 τιμές γάλακτος, μαζί με τα υψηλά κόστη, τις καιρικές αντιξοότητες και την έλλειψη πιστώσεων, δημιούργησαν μια άνευ προηγουμένου κρίση ταμειακών διαθεσίμων και εισοδήματος για τις οικογένειες με εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής το 2009. Ενώ σύμφωνα με τις ενδείξεις οι αγορές έχουν πιάσει πάτο, οι άκρως αναγκαίες αυξήσεις των τιμών δεν είναι κάτι που φαίνεται να επίκειται άμεσα, και απαιτείται δράση της ΕΕ. Συμφωνώ με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ιρλανδών Αγροτών, κ. Padraig Walsh, καθώς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γαλακτοπαραγωγών του Συνδέσμου, κ. Richard Kennedy, ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιταχύνουμε την ανάκαμψη των τιμών είναι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο επιθετική χρήση όλων των εργαλείων στήριξης της αγοράς, όπως:

- εξαγωγικές επιστροφές

- ενισχύσεις κατά το στάδιο της παρασκευής

- εκτεταμένη παρέμβαση στην πλήρη τιμή

- μεγαλύτερης διάρκειας καθεστώτα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το βούτυρο

- προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη χρονιά η κατάσταση στον γαλακτοκομικό τομέα επιδεινώθηκε δραματικά. Έπεσε η τιμή παραγωγού για το γάλα και επί του παρόντος πολλοί γαλακτοπαραγωγοί αναγκάζονται να πωλούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε τιμή που δεν αντανακλά τα κόστη παραγωγής. Η επιβίωση των γαλακτοπαραγωγών τίθεται πλέον υπό σοβαρή απειλή. Μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα με τα μέτρα που εφάρμοσε η Επιτροπή. Τώρα, ήλθε η ώρα να ανασκουμπωθούμε και να παρουσιάσουμε νέες λύσεις. Η Επιτροπή πρέπει να σταθεροποιήσει γρήγορα τη γαλακτοκομική αγορά στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να προβεί επίσης σε διεξοδική αξιολόγηση του μέλλοντος της γαλακτοβιομηχανίας, μαζί με παράγοντες του τομέα και τα κράτη μέλη. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς.(FR) Για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα δυσχερών περιστάσεων στις οποίες βρίσκεται επί του παρόντος ο γαλακτοκομικός τομέας, απαιτείται τώρα επειγόντως σθεναρή δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από κοινού με την πλειονότητα των κρατών μελών, πιστεύω ότι οι λύσεις που παρουσίασε η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιητικές. Βεβαίως, επικροτώ την ευελιξία που αυτή επιτρέπει, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα αύξησης του ανώτατου ορίου των εθνικών ενισχύσεων από 7 500 ευρώ σε 15 000 ευρώ για παραγωγούς που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να υιοθετήσουμε πιο αποτελεσματικά εργαλεία παρέμβασης. Για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη αστάθεια των τιμών, οι αγορές μας πρέπει να υπόκεινται σε μεγαλύτερο βαθμό σε ρυθμίσεις. Η κοινή δήλωση που έγινε από 16 κράτη μέλη σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων παρέχει στην Επιτροπή ορισμένες πολύτιμες προτάσεις για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών γαλακτοκομικών προϊόντων. Πιστεύω, επίσης, ότι, όπως ζητούν επτά κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής της αύξησης των ποσοστώσεων. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω την υποστήριξή μου στη δημιουργία ενός «ταμείου για τα γαλακτοκομικά προϊόντα», το οποίο θα συνδράμει τις οργανώσεις και τους συνεταιρισμούς παραγωγών και θα υποστηρίξει επίσης τις γεωργικές επενδύσεις, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας, μέτρα που συνδέονται με τη γεωγραφική θέση και μέτρα εμπορίας των γαλακτοκομικών προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivari Padar (S&D), γραπτώς. – (ET) Παρατηρώντας την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι σαφές ότι ο τομέας μας σε μεγάλο βαθμό παραμένει ανέτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής πρέπει να εξακολουθήσει να στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μακροπρόθεσμα δε, σε λιγότερη διαχείριση της αγοράς. Η διενέργεια ενός «διαγνωστικού ελέγχου» στην κοινή γεωργική πολιτική είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση και η διατήρηση της ίδιας πορείας στις συζητήσεις αναφορικά με την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013 είναι ο μοναδικός τρόπος ενίσχυσης του τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς.(RO) Επί του παρόντος, βιώνουμε τη βαθύτερη κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα, η οποία προκλήθηκε από την παγκόσμια κρίση, που είναι κατά βάση αποτέλεσμα της αναντιστοιχίας μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Η πτώση των τιμών του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων επηρεάζει πρωταρχικά τα αγροκτήματα με χαμηλά εισοδήματα. Για τον λόγο αυτόν, δεν πιστεύω ότι το σύστημα ποσοστώσεων πρέπει να παγώσει σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά κάθε κράτος πρέπει να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα διαμορφώσει τις δικές του ποσοστώσεις. Το πρόβλημα είναι πως, σε σύγκριση με την περίοδο 1983-84, μόλις το ένα πέμπτο των παραγωγών παρέμεινε στην αγορά και τώρα διατρέχουμε τον κίνδυνο να κλείσουν περισσότερες εκμεταλλεύσεις. Επομένως, πρέπει να εγκρίνουμε επείγοντα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Οφείλουμε να λάβουμε τα ακόλουθα μέτρα για να τερματίσουμε την κρίση σε αυτόν τον τομέα: να παρατείνουμε τα μέτρα που σχεδιάζονται για την αποθήκευση βουτύρου, γάλακτος σε σκόνη και τυροκομικών, να επιταχύνουμε τη δημιουργία ενός ταμείου για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το οποίο θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των μικρών παραγωγών και των νέων γαλακτοπαραγωγών, τέλος δε, να καταλήξουμε σε συνεννόηση με τα σουπερμάρκετ όσον αφορά τον καθορισμό δίκαιης τιμής τόσο για τους γεωργικούς παραγωγούς όσο και για τους εμπόρους.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


3. Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής για την ενεργειακή ασφάλεια σχετικά με τα έργα Nabucco και Desertec.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ενέργεια θα εξακολουθήσει οπωσδήποτε να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ταυτόχρονα, σημειώσαμε ικανοποιητική πρόοδο τα τελευταία πέντε χρόνια σε ό, τι αφορά τη δημιουργία μιας ρωμαλέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής με τρεις στόχους: ασφάλεια του εφοδιασμού, βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα.

Για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων, η εξωτερική διάσταση είναι άκρως σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον, η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές – για την ώρα, το 50% των ενεργειακών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από το εξωτερικό, και η τάση είναι ανοδική.

Δεύτερον, τα θέματα που άπτονται της βιωσιμότητας. Οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν να επιτευχθούν πουθενά στον κόσμο παρά μόνο εφόσον η ενέργεια παράγεται με καθαρότερο τρόπο και χρησιμοποιείται αποδοτικότερα. Για τον λόγο αυτόν, ο διάλογος με τις χώρες παραγωγής, διέλευσης και κατανάλωσης είναι κρίσιμος.

Τα δύο έργα στα οποία γίνεται αναφορά στη σημερινή Ολομέλεια είναι κατά κάποιον τρόπο συμπληρωματικά και εντάσσονται αρμονικά στη συνολική στρατηγική.

Καταρχάς, ο αγωγός Nabucco. Επέστρεψα χθες από το Μπακού και όντως εξακολουθούμε να οδεύουμε προς την υλοποίηση αυτού του έργου. Καταφέραμε ένα μείζον επίτευγμα τον Ιούλιο. Υπεγράφη διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών και της Τουρκίας, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε μια τελική επενδυτική απόφαση κιόλας τον επόμενο χρόνο με στόχο την εξασφάλιση προμηθειών σε φυσικό αέριο από το 2014.

Επισημάναμε τρεις πηγές που είναι ήδη έτοιμες να παράσχουν ποσότητες φυσικού αερίου. Πρώτον, υπάρχει το Αζερμπαϊτζάν, όπου η τελική επενδυτική απόφαση για το πεδίο Shah Deniz 2 αναμένεται να ληφθεί λίαν προσεχώς, έπειτα υπάρχουν άλλα πεδία, στο Τουρκμενιστάν και στο Ιράκ, τα οποία σε αυτό το στάδιο αποτελούν τις μεγαλύτερες πηγές εφοδιασμού.

Πού έγκεινται οι δυσκολίες; Υπάρχουν πάντοτε δυσκολίες που συνδέονται με τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε στο πεδίο της ενέργειας και με τον τρόπο που είναι οργανωμένες πολλές χώρες παραγωγής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έργα στηρίζονται στη βιομηχανία, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πάντοτε πολύ σαφής υπολογισμός όλων των εμπορικών κινδύνων. Οι χώρες που έχουν τους πόρους θα ανέμεναν πιο προωθημένες αποφάσεις. Αυτό, για παράδειγμα, σημαίνει ότι η ΕΕ αποφασίζει να κατασκευάσει έναν αγωγό, κατασκευάζει έναν αγωγό και κατόπιν δεσμεύουμε το φυσικό αέριο. Οι φιλοσοφίες είναι διαφορετικές. Την ίδια στιγμή, υπάρχει σαφής συνεννόηση ότι οι εταιρείες της ΕΕ είναι έτοιμες να αγοράσουν το φυσικό αέριο, και κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πιστεύω ότι το θέμα της διέλευσης έχει επιλυθεί λίγο-πολύ. Τελούμε ακόμα εν αναμονή της επικύρωσης της διοργανικής συμφωνίας, δεν αναμένω όμως ιδιαίτερες δυσκολίες. Επίσης, για τη διευκόλυνση της αγοράς φυσικού αερίου από περιοχές που έχουν συγκεκριμένους τρόπους πώλησης φυσικού αερίου αναπτύσσουμε την ιδέα ενός μηχανισμού ομαδικής αγοράς φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας (Caspian Development Corporation),, που θα επιτρέψει τον περιορισμό των κινδύνων που αναλαμβάνουν οι εταιρείες που αγοράζουν φυσικό αέριο, για παράδειγμα στα τουρκμενικά σύνορα, ή που επενδύουν σε περιοχές όπου υφίστανται σημαντικοί πολιτικοί και οικονομικοί κίνδυνοι.

Τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί για τα καλά και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ έργων που στηρίζονται στη βιομηχανία, με την πολιτική στήριξη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Δεσμεύσαμε, επίσης, ορισμένους πόρους για τον νότιο διάδρομο και ιδίως για το έργο Nabucco. Δημοσιεύσαμε πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορώ να πω αν αυτή ήταν επιτυχής ή αρκούντως καλή, τουλάχιστον όμως η πρόσκληση έγινε.

Το έργο Desertec αποτελεί επίσης μια πρωτοβουλία που στηρίζεται στη βιομηχανία, το οποίο επί του παρόντος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Ακούγεται λίαν ενδιαφέρουσα η αξιοποίηση του δυναμικού ηλιακής ενέργειας της Αφρικής και η μεταφορά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειαζόμαστε όμως και μερικά υποστηρικτικά μέτρα, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το έργο.

Καταρχάς, υπάρχει η τεχνολογική ανάπτυξη που υποστηρίζουμε επί πολλά χρόνια. Αυτόν τον μήνα θα εγκαινιαστεί στη Σεβίλλη ένας ηλιακός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με συγκεντρωτικά κάτοπτρα. Αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το συγκεκριμένο έργο, το Desertec, πιστεύω δε ότι δεν θα είχαμε σημειώσει τόση πρόοδο σε αυτήν την τεχνολογία χωρίς την υποστήριξη της ΕΕ.

Δεύτερον, πρέπει να συνεργαστούμε με εταίρους, διότι είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορούμε απλώς να λέμε ότι θα πάρουμε τα εδάφη τους, θα εγκαταστήσουμε σε αυτά ηλιακούς επίπεδους συλλέκτες και θα μεταφέρουμε ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα έργα θα πρέπει να αποτελούν κοινή κυριότητα, αν όντως θέλουμε να πραγματοποιηθούν. Για τον λόγο αυτόν, θα έχουμε μια διάσκεψη τον Οκτώβριο αναφορικά με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μαζί με χώρες της Μεσογείου και του Κόλπου. Είναι σαφές ότι για να επιτύχει το έργο Desertec απαιτείται κοινή κυριότητα γι’ αυτά τα έργα, ειδάλλως δεν πρόκειται να είναι αίσια η έκβαση.

Τελευταίο, πλην όμως εξίσου σημαντικό, είναι, αναμφίβολα, το θέμα της διασύνδεσης. Υπάρχουν δύο είδη διασύνδεσης τα οποία πρέπει να ξεχωρίσουμε. Το ένα άπτεται της φιλοσοφίας και των αγορών. Υποστηρίξαμε την ολοκλήρωση των αγορών στη Βόρεια Αφρική για κάποιο διάστημα. Σημειώθηκε πρόοδος, πρέπει όμως να ενισχύσουμε αυτά τα μέτρα. Το δεύτερο είδος είναι η υλική διάσταση της διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της χρήσης καλωδίων.

Πιστεύω ότι το έργο Desertec θα υλοποιηθεί σταδιακά. Δεν θα είναι ένα μεγάλο έργο, πιστεύω όμως ότι θα υπάρχουν στοιχεία τα οποία τελικά θα εξυπηρετούν τους στόχους μας: καθαρή ενέργεια για τις συμμετέχουσες χώρες και πρόσθετες εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προνοήσαμε, επίσης, για εμπορικές πρωτοβουλίες. Με την οδηγία σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεσπίσαμε για τις χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα να επενδύουν σε τρίτες χώρες και να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εκπληρωθεί επίσης ο στόχος της παραγωγής ενέργειας σε τρίτες χώρες.

Τούτου λεχθέντος, είναι αναμφίβολα δύσκολο σε αυτό το στάδιο να δώσουμε το οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα για το έργο Desertec. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία, που βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, και δεν μπορούμε να πούμε ότι το έργο Desertec είναι σκέλος της στρατηγικής μας για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Είναι μια πολλά υποσχόμενη κίνηση στην κατεύθυνση της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, την οποία πρέπει να προωθήσουμε, ο λόγος ύπαρξης, όμως, του αγωγού Nabucco είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού και, επομένως, είναι πολύ πρώιμο σε αυτό το στάδιο να βασιστούμε στο έργο Desertec.

Θέλω να ανακεφαλαιώσω λέγοντας ότι τα καλύτερα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για την ασφάλεια του εφοδιασμού είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σώμα υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με την κλιματική αλλαγή. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ασφάλειας του εφοδιασμού. Θα έλεγα ότι είναι πιο σημαντικό σε σύγκριση με τα έργα Desertec και Nabucco, ακόμη μάλιστα και σε σύγκριση με αμφότερους τους αγωγούς South Stream και Nord Stream. Πραγματικά είναι το μείζον στοιχείο. Τρεις νομικές πράξεις συζητούνται με το Συμβούλιο, και θέλω να τονίσω με έμφαση ότι πρέπει να επιδείξουμε φιλοδοξία και να τις υλοποιήσουμε.

Σε ό, τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είμαι λίαν ευγνώμων για την υποστήριξη του Σώματος σε ό, τι αφορά το σχέδιο ανάκαμψης, διάκειμαι δε θετικότατα προς ό, τι άκουσα σχετικά με τις εφαρμογές της αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας. Φαίνεται ότι όλοι οι πόροι που διατέθηκαν για την υποστήριξη της αιολικής ενέργειας ανοικτής θάλασσας θα χρησιμοποιηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για χρήματα της ΕΕ, διότι το συνολικό κονδύλιο ήταν μόλις 600 εκατομμύρια ευρώ, ο συνολικός όμως προϋπολογισμός αυτού του έργου είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ, οπότε, η βιομηχανία επενδύει τα περισσότερα. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός, δεδομένου ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν και ασφάλεια του εφοδιασμού.

Τελευταίο, πλην όμως εξίσου σημαντικό, γνωρίζω ότι ενίοτε ανακύπτει ένα θέμα με τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Η CCS απαιτείται, συνήθως, για δύο λόγους. Ο ένας είναι μια παγκόσμια απάντηση στην κλιματική αλλαγή, από μια άλλη οπτική όμως, θα χρησιμοποιούμε επίσης άνθρακα και λιγνίτη για την ασφάλεια του εφοδιασμού μας. Σημειώθηκε επίσης πολύ καλή πρόοδος στις εφαρμογές για τη χρηματοδότηση που παρέχεται με το σχέδιο ανάκαμψης, επομένως, το σχέδιο ανάκαμψης ήταν επιτυχές, κατά τη γνώμη μου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εμείς –η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο– πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύουμε τους πόρους της ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απαιτηθεί, επίσης, να γίνουν πολλά ακόμη βήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όλοι μας συμφωνούμε να μιλάμε με μία φωνή και να έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Αναγνωρίζεται ότι το ενεργειακό μείγμα και ο ενεργειακός εφοδιασμός διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με τη γεωγραφία και άλλους διακριτούς παράγοντες. Επομένως, η διαφοροποίηση καλύπτει και τον εφοδιασμό.

Ένα διαφοροποιημένο και διασυνδεδεμένο δίκτυο μπορεί, αν αναπροσαρμοστεί με ενδεδειγμένο τρόπο, να αποτελέσει μια μέρα την ασφάλεια του εφοδιασμού για όλους. Υποστηρίζουμε την ανάγκη για έναν νότιο διάδρομο, ο δε αγωγός Nabucco είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο.

Ωστόσο, πρέπει να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ του κ. Putin και της Τουρκίας, αναφορικά με την ποσότητα του φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν ως προς την επένδυση, σχετικά με την προσφορά της Gazprom να αγοράσει όλες τις εξαγωγές του Αζερμπαϊτζάν, σχετικά με τη σταθερότητα του εφοδιασμού από το Ιράκ και σχετικά με τη ρωσική υπόσχεση για διπλασιασμό των παρεχόμενων ποσοτήτων μέσω του αγωγού South Stream.

Ο ενεργειακός διάλογος με τη Ρωσία αποτελεί αναγκαιότητα, που βασίζεται στην πραγματιστική και δίκαιη αρχή της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ασφάλειας της ζήτησης. Οποιοιδήποτε άλλοι γεωπολιτικοί προβληματισμοί πρέπει να τεθούν κατά μέρος.

Σχετικά με την αλληλεγγύη, χρειαζόμαστε χειροπιαστά σχέδια για έκτακτες ανάγκες, όπως είναι η αποθήκευση και η νέα τεχνολογία υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ). Η Κύπρος, για παράδειγμα, επενδύει μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε ΥΦΑ και λυπούμαι που η Ένωση συνεισφέρει μόλις 10 εκατομμύρια ευρώ.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε για την έκθεσή σας. Το ζήτημα της ασφάλειας του εφοδιασμού προσλαμβάνει για τους πολίτες μας ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ιδίως σε αυτό το πλαίσιο, το χαρτοφυλάκιό σας θα διαδραματίσει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον – θα είναι δε σημαντικό και για την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Όπως πολύ ορθώς είπατε, η διαφοροποίηση είναι επίσης αναγκαία. Συμφωνώ απολύτως με τον κ. Κασουλίδη ότι η συνεργασία με τη Ρωσία θα είναι πάντοτε σημαντική, καθώς είναι σημαντικός εταίρος σε σχέση με τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά εξαρτημένοι από την οποιαδήποτε χώρα, όποια και αν είναι αυτή, αλλά πρέπει να διαφοροποιούμε τις πηγές μας, ο δε αγωγός Nabucco είναι μια καλή λύση σε αυτήν την κατεύθυνση.

Το τρίτο σημείο αφορά την αλληλεγγύη που απαιτείται στην ΕΕ. Παρουσιάσατε μια σειρά προτάσεων αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ ως διαμεσολαβητή σε διενέξεις που μας επηρεάζουν, ιδίως μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αναφερθήκατε επίσης στο έργο Desertec. Πιστεύω ότι αμφότερα τα έργα είναι σημαντικά, καθώς διαφέρουν από πλευράς χρονοδιαγράμματος.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε –κάτι που θα είναι καθήκον του διαδόχου σας, είτε αυτός είστε εσείς είτε κάποιος άλλος– με ποιον τρόπο εμείς στην Ευρώπη, αφενός μπορούμε να είμαστε υπέρ ενός αριθμού μεγάλων έργων, όπως το Nabucco και το Desertec, ενώ ταυτοχρόνως να τασσόμαστε υπέρ της αποκέντρωσης μέρους της ηλεκτρικής μας ενέργειας και της ηλεκτρικής μας παραγωγής.

Υπάρχει, επί του παρόντος, μια σειρά βιομηχανικών έργων υπό εξέλιξη –τα οποία επίσης στηρίζονται στη βιομηχανία– που παρέχουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές, ακόμη και στα νοικοκυριά, να συμμετέχουν περισσότερο σε ένα είδος παραγωγής ενέργειας που φέρνει ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό εκτείνεται από τους έξυπνους μετρητές μέχρι την ίδια την παραγωγή από μεμονωμένα νοικοκυριά. Σε σχέση με αυτό, η προσέγγιση της Ευρώπης θα μπορούσε να είναι του τύπου «ναι, βεβαίως και χρειαζόμαστε εφοδιασμό από το εξωτερικό, χρειαζόμαστε ασφάλεια του εφοδιασμού και μεγάλα, καινοτόμα έργα όπως το Desertec, πρέπει όμως να διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποι, οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις, καθώς και μεμονωμένα νοικοκυριά μπορούν να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στους ενεργειακούς τους προϋπολογισμούς και στην ενεργειακή τους κατανάλωση από πλευράς τιμής, οικονομίας και περιβάλλοντος».

 
  
MPphoto
 

  Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι τιμή μου, ως νεοεκλεγείς βουλευτής, που απευθύνομαι σε αυτήν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για πρώτη φορά. Το πράττω αυτό επίσης ως πρώην βουλευτής στην Κάτω Βουλή του ολλανδικού κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Διεθνούς των Φιλελευθέρων, καθώς στόχος μου είναι να βλέπω την ευρωπαϊκή πολιτική, την εθνική πολιτική και τη διεθνή πολιτική ως ένα και το αυτό. Στο πεδίο της ενέργειας, ειδικότερα, υπάρχει βεβαίως άμεση σύνδεση μεταξύ αυτών των μορφών πολιτικής.

Κύριε Πρόεδρε, όταν αναφερόμαστε στη θέση μας, στη θέση της Ευρώπης, στον κόσμο, για την ώρα είμαστε εκτεθειμένοι σε εκβιασμό. Είμαστε εξαρτημένοι από ασταθείς περιοχές και χώρες με αντιδημοκρατικά καθεστώτα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ομάδα μου, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, υποστηρίζει το Nabucco και το Desertec, θα ήθελα δε να επιστήσω την προσοχή σας στον μείζονα ρόλο που διαδραμάτισε σε αυτό το σχέδιο ο προηγούμενος κοινοβουλευτικός αρχηγός του εθνικού μου κόμματος, κ. Van Aartsen.

Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν δύο σημεία που θέλω να επισημάνω. Χαίρομαι που η Επιτροπή δέχεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στον τομέα της ενέργειας μόνο οι αρχές – οι εθνικές κυβερνήσεις, η Ευρώπη ή διεθνή όργανα. Αναντίλεκτα, οι επιχειρήσεις όντως μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, εμείς σε τούτο το Σώμα δεν πρέπει να αποδεχόμαστε την ύπαρξη θεμάτων ταμπού, όπως είναι εκείνα που αφορούν την επανεξέταση της πυρηνικής ενέργειας ως σκέλους του ενεργειακού μας μείγματος. Αυτό ισχύει επίσης για την Ευρώπη στις διεθνείς σχέσεις. Η πυρηνική ενέργεια, η πυρηνική σύντηξη και η πυρηνική σχάση έχουν ζωτική σημασία. Υπάρχουν μείζονα προβλήματα σε σχέση με τα απόβλητα, πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ένα πλαίσιο που να επιτρέπει στην έρευνα και την ανάπτυξη και την ανταλλαγή γνώσης να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί σε σχέση με αυτό. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει μείζονα ρόλο, διότι θα συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Για μία ακόμη φορά και η ομάδα μου δεν έχει, εν προκειμένω, αποκρυσταλλωμένη άποψη. Και εμείς πρέπει να ανοίξουμε αυτήν τη συζήτηση εκ νέου, δεν πρέπει όμως να αναγάγουμε την πυρηνική ενέργεια σε θέμα ταμπού σε αυτό το Σώμα. Θα ήθελα, λοιπόν, να ακούσω τη γνώμη της Επιτροπής επ’ αυτού.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καθώς μιλάμε σήμερα περί πολιτικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού από το εξωτερικό, γνωρίζουμε βεβαίως καλά μια συγκεκριμένη αξιωματική αρχή, στην οποία ήδη αναφέρθηκε ο κ. Piebalgs, ότι δηλαδή η κρίσιμη πρώτη γραμμή του μετώπου από πλευράς ενεργειακής ανεξαρτησίας βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το θέσω ακριβέστερα, αν μπορούσαμε να θεσπίσουμε χαμηλά ή μηδενικά ενεργειακά πρότυπα για τα κτίριά μας, τότε θα εξοικονομούσαμε περισσότερο φυσικό αέριο σε σύγκριση με όσο θα μπορούσαν να εισάγουν συνδυασμένα οι αγωγοί Nabucco, South Stream και Nord Stream. Είναι σημαντικό το γεγονός πως το ψήφισμά μας δηλώνει ότι οι οικονομικά αποδοτικές λύσεις από πλευράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η στρατηγική για την ενεργειακή αποδοτικότητα και ιδίως η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό άξονα αυτής της πολιτικής. Αν ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε δεν θα απαιτηθεί κανένα συμπληρωματικό πυρηνικό εργοστάσιο, κατά τη γνώμη μας.

Δεύτερον, ένα σημαντικό μήνυμα σε αυτό το ψήφισμα είναι ότι χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού από το εξωτερικό για την ΕΕ, κάτι που δεν το έχουμε προς το παρόν. Αυτή η πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός του πλαισίου μιας πολιτικής γειτονίας και μιας κοινής θέσης που θα πρέπει να λάβει η ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με τις χώρες διέλευσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει επαρκή ικανότητα για τον σκοπό αυτόν, όπως ζητούσε το Κοινοβούλιο προ δύο ετών στο σχετικό ψήφισμά του.

Κατά τη γνώμη μας, ο αγωγός Nabucco είναι έργο υψηλής προτεραιότητας, διότι θα ενισχύσει την ανεξαρτησία μας από πλευράς ενέργειας, ιδίως έναντι της Ρωσίας, μολονότι συμφωνώ με τον κ. Κασουλίδη, που είπε πως εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν σε σχέση με αυτό. Ωστόσο, είναι κρίμα που ορισμένα κράτη μέλη, με το να προωθούν το έργο South Stream, το οποίο είναι ξεκάθαρα ανταγωνιστικό προς τον αγωγό Nabucco, υπονόμευσαν την πολιτική της ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική, εμείς στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία πιστεύουμε επίσης ότι είναι σημαντικό να μην λησμονούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην παραμελούμε τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν συζητάμε για την ενέργεια. Όταν διευρύνουμε την προοπτική μας για να συμπεριλάβουμε το έργο Desertec ή ακόμα και την Αρκτική –όπως κάνουμε στο ψήφισμά μας– είναι επίσης σημαντικό να το πράττουμε με πνεύμα εταιρικής σχέσης παρά με νεοαποικιακό πνεύμα.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EΝ) Κύριε Πρόεδρε, έχω να κάνω τρεις σύντομες επισημάνσεις.

Πρώτον, η αυταρέσκεια περί την ενεργειακή πολιτική μας φέρνει ολοένα και περισσότερο σε μια επικίνδυνη θέση εξάρτησης από τη Ρωσία. Όπου αυτό είναι δυνατόν, σαφώς και έχει νόημα να συντονίζουμε την απάντησή μας, οποιαδήποτε όμως ενοποιημένη πολιτική της ΕΕ θα διαστρεφόταν αναπόφευκτα από τις χώρες που ήδη συνεργάζονται με την Gazprom και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Δεν θα πρέπει να παραδώσουμε ακόμη ένα πεδίο ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θεωρεί κάθε δυνατή κρίση ως ευκαιρία να επεκτείνει την αρμοδιότητά της. Περιττό να πω ότι πολλοί εξ ημών θα ταχθούν κατά κάθε υποστήριξης της Συνθήκης της Λισαβόνας ή άλλων προσπαθειών περαιτέρω προώθησης της πολιτικής ολοκλήρωσης σε βάρος των διαφόρων προβληματισμών των χωρών μας όσον αφορά το ενεργειακό ζήτημα.

Δεύτερον, η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού απαιτεί μεγαλύτερη δέσμευση υπέρ του έργου Nabucco. Για την επιτυχία αυτού του αγωγού είναι βασική η τουρκική συνεργασία· ωστόσο, έχει ανασταλεί το άνοιγμα του κεφαλαίου της ενέργειας στις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Τουρκία. Τι κάνουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή για να επιλύσουν αυτήν τη μη εποικοδομητική κατάσταση;

Τρίτον, σημειώνω ότι η λέξη «πυρηνική» δεν εμφανίζεται στο ψήφισμα. Είναι σαφές ότι οι βιώσιμες, διαφοροποιημένες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού επιτάσσουν μεγαλύτερη δέσμευση υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και ως προς αυτό συμφωνώ με τον συνάδελφό μας, κ. van Baalen.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ενεργειακή ασφάλεια πολύ ορθά περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της εξωτερικής πολιτικής σήμερα. Ωστόσο, αντί να διασφαλίζουμε την ισχύ και την επιρροή και τα τελευταία αποθέματα ορυκτών καυσίμων, αντί να επιμένουμε στο να δίνουμε προτεραιότητα στην εξάρτηση, αντιμετωπίζουμε κατά τη γνώμη μου εντελώς διαφορετικές προκλήσεις, αφ’ ης στιγμής τίθεται θέμα καθορισμού μιας βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής.

Πρώτον, πρέπει να υπάρξει μετάβαση παγκοσμίως σε πιο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και σε εξοικονόμηση ενέργειας. Με άλλα λόγια, δεν χρειαζόμαστε διαφωνίες για την εξωτερική ενεργειακή πολιτική –και όχι βεβαίως εάν αυτό είναι το μόνο που πρόκειται να κάνουμε– αλλά χρειαζόμαστε μάλλον έξυπνα παρεχόμενη, οικονομικά προσιτή σε όλους ενέργεια.

Δεύτερον, η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να αποτελεί μέρος μιας υπεύθυνης πολιτικής της ΕΕ για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Η πρόσβαση στην ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για κάθε άτομο, για την οικονομική ανάπτυξη και για την καταπολέμηση της φτώχειας. Επομένως, ένα έργο όπως το Desertec δεν πρέπει να αποτελέσει μέσο χρησιμοποίησης της ενεργειακής πολιτικής για τη συνέχιση της αποικιοκρατίας. Τι θα κερδίσουν από αυτό οι λαοί των αφρικανικών χωρών, όπου αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται και οι ενεργειακές απαιτήσεις; Γιατί δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα σε ισότιμη βάση στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων;

Ο παγκόσμιος ενεργειακός εφοδιασμός είναι επίσης σκέλος της πρόληψης κρίσεων και των ειρηνευτικών πολιτικών. Αυτή η προσέγγιση απουσιάζει και από τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Ως προμηθευτές ενέργειας –λόγου χάρη μέσω του Nabucco– αυτές οι χώρες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ΕΕ, δεν βλέπω όμως καμία αντίληψη περί την πρόληψη συγκρούσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο σε αυτές τις χώρες. Είναι καιρός να θέσει τέρμα η ΕΕ σε μια εξωτερική ενεργειακή πολιτική που απλώς εντείνει τον ανταγωνισμό για τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου ή επεκτείνει την πυρηνική τεχνολογία. Αυτά που χρειάζονται τώρα είναι οι πραγματικές εταιρικές σχέσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για αποκεντρωμένο εφοδιασμό.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας ότι η ζήτηση για ενέργεια θα αυξηθεί και ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή φυσικού αερίου ακολουθεί σταθερά φθίνουσα πορεία. Είναι κρίσιμο για τα κράτη μέλη και, συνακόλουθα, για την Ευρώπη να εφαρμόσουν πολιτικές προκειμένου να διασφαλίσουν άφθονο, ασφαλή ανεφοδιασμό. Η διαφοροποίηση των πηγών και των δικτύων μεταφοράς ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση.

Επ’ αυτής της βάσης, δεν υφίσταται κανένας ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων έργων που είναι υπό εξέλιξη, όπως είναι, για παράδειγμα, οι αγωγοί Nabucco και South Stream. Αυτές οι πολιτικές διαφοροποίησης είχαν επίσης ως συνέπεια τη μείωση, τα τελευταία χρόνια, της εξάρτησής της Ευρώπης από τους βασικούς προμηθευτές. Επί παραδείγματι, ο εφοδιασμός της Ευρώπης με ρωσικό φυσικό αέριο μειώθηκε από 75% το 1990 σε 45% σήμερα. Επομένως, το έργο Nabucco είναι καλό και το έργο South Stream είναι καλό.

Έως ότου αποκτήσει η Ευρώπη μια ενιαία, κοινή ενεργειακή πολιτική, η Ιταλία έχει όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά και το καθήκον να αναλάβει δράση σε κάθε δυνατή κατεύθυνση, αρχίζοντας από την εξοικονόμηση ενέργειας και φθάνοντας έως την πυρηνική …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI).(HU) Στις 13 Ιουλίου στην Άγκυρα, κατά την υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό Nabucco, ο κ. Barroso είπε ότι οι αγωγοί φυσικού αερίου κατασκευάζονται από ατσάλι. Εντούτοις, ο Nabucco «δένει» τους λαούς που συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα, εγκαθιδρύοντας μια στρατηγική σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ο πρωθυπουργός Putin είπε ότι ο καθένας μπορεί να εγκαταστήσει στο έδαφος όσους σκουριασμένους αγωγούς επιθυμεί, θα χρειαστεί όμως κάτι για να τους γεμίσει. Αυτή ακριβώς η αβεβαιότητα για τις πηγές αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία σε σχέση με το έργο αυτό. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η επένδυση των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι μια καλή επιχειρηματική ευκαιρία για όσους συμμετέχουν σε αυτή.

Μάλιστα, όπως συμβαίνει με τις ανησυχίες που προκαλεί η Ουκρανία, η χώρα διέλευσης του ρωσικού εφοδιασμού, η Τουρκία, ενδέχεται ομοίως να προκαλέσει προβλήματα. Πολλοί εξ ημών, επίσης, δεν συμφωνούν με την εγκαθίδρυση συγκεκριμένης σύνδεσης μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είναι τελικά το έργο Desertec; Η Βόρεια Αφρική, περιστρεφόμενα κάτοπτρα, φωτοβολταϊκά στοιχεία, μετάδοση συνεχούς ρεύματος και κάλυψη του 15% των ενεργειακών αναγκών. Επί του παρόντος, αυτό είναι περισσότερο ένας αντικατοπτρισμός παρά ένα πραγματιστικό σχέδιο. Το έργο Desertec δεν θα είναι το κύριο πιάτο στον κατάλογο των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοιάζει πολύ περισσότερο να είναι ένα πανάκριβο επιδόρπιο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνω να ασχοληθούμε με την έρευνα για την ενίσχυση της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας, διότι αυτό το είδος ενέργειας είναι καθαρό, αλλά και φθηνό. Αυτό είναι ένα σοβαρό κριτήριο, διότι η ενεργειακή ασφάλεια σταματά στον καταναλωτή, ή μάλλον στον λογαριασμό και στο αν αυτός μπορεί να τον εξοφλήσει.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ενέργεια αποτελεί ζωτική αρτηρία για ολόκληρη την κοινωνία, για τα άτομα και την οικονομία. Επομένως, είναι σημαντικό εμείς στην Ευρώπη να βρούμε κοινές λύσεις, μολονότι είναι βεβαίως σωστό το ενεργειακό μείγμα να παραμείνει στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι κατά τις κοινές μας διαβουλεύσεις δεν χρειάζεται να μαλώνουμε για την πυρηνική ενέργεια, για την ενέργεια με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και για άλλες μορφές ενέργειας, όπου οι απόψεις μου διαφέρουν από τις απόψεις του κ. Bütikofer, λόγου χάρη.

Ωστόσο, πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια κοινή θέση σε ό, τι αφορά τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας. Σε σχέση με την εσωτερική πολιτική, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Επίτροπο ότι τα ζητήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, για παράδειγμα, είναι πιο σημαντικά, όπως είναι και η έρευνα για νέες δυνατότητες.

Ωστόσο, για να μειωθεί η εξάρτησή μας από τους εξωτερικούς προμηθευτές, πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μας. Τα έργα Desertec και Nabucco είναι σημαντικά εργαλεία ως προς αυτό. Πρέπει, επίσης, να διαπραγματευτούμε με τη Ρωσία σε σχέση με θέματα που άπτονται των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, καθώς και της ενεργειακής ασφάλειας, τώρα που η Ρωσία –εσφαλμένα, όχι ορθά– αποσύρθηκε από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας. Αυτή είναι επίσης μια σημαντική αποστολή για εμάς. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχουμε να κάνουμε με χώρες που δεν είναι κατ’ ανάγκην αξιόπιστες και ότι, δυστυχώς, δεν μπορούμε να προβούμε σε διάκριση μεταξύ αξιόπιστων και αναξιόπιστων χωρών.

Επομένως, πρέπει να αντισταθμίσουμε την ισχύ των προμηθευτών με την ισχύ των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασυνδεσιμότητα, το θέμα των κοινών αποθεμάτων φυσικού αερίου – αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά για να διασφαλίσουμε ότι ο εφοδιασμός κάθε μεμονωμένης χώρας δεν μπορεί να διακοπεί. Αν υπάρχει αλληλοβοήθεια, θα είμαστε τόσο ισχυροί που κανένας δεν θα μπορεί να μας αποκόψει. Αυτό είναι το κρίσιμο μήνυμα που πρέπει να περάσουμε εδώ.

Ως προς αυτό, πρέπει επίσης να καταστήσουμε σαφές ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αναγκαίες, διότι η κατάσταση θα είναι αδύνατη χωρίς αυτές. Πολλά έγιναν ήδη, το γενικό όμως συμφέρον της κοινής μας ασφάλειας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα οικονομικά συμφέροντα, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Αυτό δεν πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως αντίφαση. Πιστεύω ότι τότε πράγματι θα βρούμε ενδεδειγμένη λύση. Αυτό σημαίνει πως θέματα που άπτονται του δικαίου του ανταγωνισμού πρέπει επίσης να εξεταστούν εν προκειμένω, και με αυτό εννοώ ότι δεν θα πρέπει να είναι η ισχύς των μεγάλων προμηθευτών, για παράδειγμα της Gazprom ή ακόμη και άλλων εταιρειών ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω τον επίκαιρο χαρακτήρα αυτής της πρότασης ψηφίσματος και να επικροτήσω επίσης την προσπάθεια που κατέβαλαν όλες οι ομάδες για την επίτευξη μιας κοινής πρότασης.

Κυρίες και κύριοι, για να προλάβουμε να μην επαναληφθεί η κατάσταση αδυναμίας στην οποία περιήλθαν πολλοί συμπολίτες μας, όταν η Ρωσία αποφάσισε να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, είναι σαφώς ζωτικής σημασίας να μεγιστοποιήσουμε τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και της μεταφοράς φυσικού αερίου. Σε σχέση με αυτό, πρέπει επειγόντως να κατασκευάσουμε νέους αγωγούς φυσικού αερίου, που, όπως ο Nabucco και άλλα έργα, θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην Κεντρική Ευρώπη. Πάντως, για να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι προσπάθειες πρέπει να υποστηριχθούν από εφοδιασμό από τα νότια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Τούτου λεχθέντος, θέλω να υπογραμμίσω, όπως έπραξε ήδη ο κύριος Επίτροπος, μια άλλη διάσταση αυτού του προβλήματος. Η πρόσφατη κρίση μας έδειξε ότι στην ΕΕ δεν λείπουν τα αποθέματα φυσικού αερίου, αλλά μάλλον η ικανότητα μεταφοράς. Για τον λόγο αυτόν είναι σημαντικό να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στη βελτίωση των διασυνδέσεων εντός της ΕΕ. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να με πιστέψετε όταν λέω ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης αυτής της κατάστασης.

Σας παραθέτω το παράδειγμα της χώρας μου. Όπως γνωρίζετε, η Ισπανία μπορεί να καταστεί σημαντικός άξονας διέλευσης για την Ευρώπη, χάρη στη σύνδεσή της με την Αλγερία μέσω του αγωγού Medgaz, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, όπως και χάρη στα έξι εργοστάσιά της υγροποιημένου φυσικού αερίου, η δυναμικότητα των οποίων θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Παρά ταύτα, η Ισπανία δεν μπορεί να συνδράμει χωρίς τη βελτίωση της δυνατότητας διασύνδεσής της μέσω των Πυρηναίων.

Τέλος, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κατασκευή μειζόνων υποδομών δεν είναι παρά ένα μέρος μόνο, όσο σημαντικό και αν είναι αυτό, της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Αυτή η ασφάλεια εξαρτάται επίσης ιδιαιτέρως από την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ζωτικής σημασίας τη συνεργασία μας με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό σχετίζεται με την έκκλησή μου να ενισχύσουμε τον εφοδιασμό από τη Νότια Ευρώπη.

Συνακόλουθα, κύριε Επίτροπε, το μεσογειακό ηλιακό σχέδιο, με πρωτοβουλία της Ένωσης για τη Μεσόγειο, είναι μια ελκυστική ιδέα, που θέλουμε να υποστηρίξουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ενώπιόν μας τρεις μεγάλες προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα – την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την αναποτελεσματικότητα της εσωτερικής μας αγοράς στον τομέα της ενέργειας και το πρόσταγμα για την καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Τα έργα Desertec και Nabucco έχουν κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Εάν καταφέρουμε να αναπτύξουμε ηλιακή θερμοηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης στη Βόρεια Αφρική, τότε μπορούμε να προσδώσουμε νόημα στην Ένωση για τη Μεσόγειο, μπορούμε να συνδράμουμε για την παροχή νερού στις χώρες της νότιας όχθης της Μεσογείου και μπορούμε να αναπτύξουμε τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία υπάρχει μια τεράστια παγκόσμια αγορά. Αν μπορέσουμε να πείσουμε τα κράτη μέλη σχετικά με την πολιτική ανάγκη μεγαλύτερης ενεργειακής ανεξαρτησίας και να εμποδίσουμε το Βερολίνο και το Παρίσι να την υπονομεύουν σε κάθε κρίσιμο βήμα, ο αγωγός Nabucco μπορεί να μας βοηθήσει να διαφοροποιήσουμε τον εφοδιασμό μας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η πρόταση ψηφίσματος που εξετάζουμε σήμερα λέει λίγα πράγματα αναφορικά με το τι πρέπει να κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αναπτύξουμε την παραγωγή μας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – την ηλιακή θερμοηλεκτρική και άλλες. Πρέπει να δημιουργήσουμε δυνατότητα διανομής ηλεκτρικού συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης μέσω ενός έξυπνου ενεργειακού δικτύου –περί τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυση, με τη δημιουργία όμως πολλών θέσεων εργασίας– και χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, ακόμη δε περισσότερο, μια πολιτική αποθήκευσης για τη μείωση της επικίνδυνης εξάρτησής μας από τη Ρωσία.

Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από πλευράς μας θα εξακολουθήσει να βασίζεται στο πετρέλαιο και την πυρηνική ενέργεια, πλην όμως, καθώς ετοιμαζόμαστε ενόψει της διάσκεψης για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή στην Κοπεγχάγη, η μόνη μεγάλη ιδέα είναι η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αιολική ενέργεια μπορεί να ικανοποιήσει όλη τη νέα ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα για τα επόμενα 20 χρόνια και να αντικαταστήσει το 23% της παραγωγής της σε άνθρακα. Οι έρημοι αντλούν περισσότερη ενέργεια από τον ήλιο μέσα σε ένα εξάωρο απ’ ό, τι η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί σε ένα έτος. Κύριε Επίτροπε, είπατε πως αυτό δεν είναι μέρος της στρατηγικής μας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Κι όμως, θα έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί για εμάς σε πολύ μεγάλο βαθμό ζήτημα ενεργειακής ανεξαρτησίας, όπως είπαν πολλοί, ο δε κ. Piebalgs ορθώς είπε ότι η πλέον αποτελεσματική στρατηγική είναι αυτή της αποδοτικότητας, της εξοικονόμησης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εμείς, ως Πράσινοι, είμαστε επίσης πραγματιστές και αντιλαμβανόμαστε ότι, μεσοπρόθεσμα, θα χρειαστούμε παροχή φυσικού αερίου. Επομένως, είμαστε υπέρ της διαφοροποίησης και θεωρούμε το έργο Nabucco ευρωπαϊκό έργο προτεραιότητας.

Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να πω για ποιον λόγο δεν πιστεύουμε ότι η πυρηνική στρατηγική είναι μια στρατηγική ανεξαρτησίας και σίγουρα όχι ενεργειακής ανεξαρτησίας. Άλλωστε, το ουράνιο το εισάγουμε και μάλιστα όχι μόνο από χώρες που συμπαθούμε. Εάν μιλάμε για ασφάλεια, πρέπει να αναφερθούμε στις πτυχές ασφαλείας της πυρηνικής ενέργειας, συγκεκριμένα της πυρηνικής διασποράς, βλέπουμε δε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με αυτό σε άλλα λίαν υψηλής προβολής θέματα ασφαλείας. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε και δεν μπορούμε να πούμε ότι η πυρηνική ενέργεια είναι κάτι το εντελώς ξεχωριστό από το ζήτημα της πυρηνικής διασποράς.

Επιπροσθέτως, η Ομάδα μας πιστεύει ακράδαντα ότι σε όλα τα έργα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες για τη διαφάνεια και τη διαφθορά και ούτε τα εν λόγω έργα μπορούν να στέκονται εμπόδιο σε έναν ειλικρινή και αυστηρό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις συνεργαζόμενες χώρες, καθώς και σε μια ολιστική και πολιτική προσέγγιση έναντι αυτών των χωρών.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÁL SCHMITT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR). (PL) Από τη στιγμή που υπεγράφησαν οι συμφωνίες για την κατασκευή των έργων Nabucco και South Stream, ξεκίνησε μια συναρπαστική κούρσα. Ο χρόνος θα δείξει αν ο αγωγός Nabucco θα διαδραματίσει τον ρόλο που δυνητικά μπορεί στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο λόγος που εκπλήσσομαι με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι της Ρωσίας σε σχέση με το θέμα αυτό.

Η Επιτροπή διαπράττει μέγα ολίσθημα αν νομίζει ότι ο South Stream δεν είναι ανταγωνιστικό προς το Nabucco έργο. Η Επιτροπή σφάλλει που δεν αντιδρά στην περαιτέρω διείσδυση της Gazprom στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Επιπλέον, η Επιτροπή σφάλλει που συμφωνεί σιωπηρά στην υλοποίηση των έργων της Gazprom στη Βαλτική και στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Nabucco θα στεφθεί από επιτυχία μόνο εφόσον λάβει μακροχρόνιες πολιτικές εγγυήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε ενεργές πολιτικές στην Κεντρική Ασία, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Η δημιουργία συνδέσεων σε επίπεδο ενεργειακού τομέα μεταξύ αυτών των χωρών και της Ευρώπης θα ενισχύσει την κυριαρχία τους, θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και ενδεχομένως να ανοίξει τον δρόμο και για τις μεταρρυθμίσεις, που προσμένουμε ότι θα πραγματοποιηθούν.

Αν το Αφγανιστάν αποτελεί δοκιμή για το NATO, τότε η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί σίγουρα δοκιμή για τη ζέση και ωριμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτυχία αυτών των σχεδίων εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική μας βούληση. Οι τροποποιήσεις στις συμφωνίες είναι λιγότερο σημαντικό ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL).(FR) Κύριε Πρόεδρε, η ανεξαρτησία του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής μας και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων ενέργειας και των καταναλωτών δεν πρέπει να συμβαδίζουν με τον παραγκωνισμό των συμφερόντων των λαών των χωρών που παράγουν φυσικό αέριο και των χωρών διέλευσης, ειδάλλως διακινδυνεύουμε το ενδεχόμενο να προκαλέσουμε σύγκρουση. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των έργων κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου δεν αποτελεί μόνο πηγή προβλημάτων, αλλά είναι και παράγοντας εντάσεων στην Ανατολική Ευρώπη, τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Αν απεμπλέξουμε το φυσικό αέριο και τις άλλες πηγές ενέργειας από τα σοβαρά προβλήματα τα οποία προκαλούν οι κερδοσκοπικές αγορές, μέσω δασμολογικών συμφωνιών που σέβονται τις χώρες παραγωγής και διέλευσης και που παρέχουν ασφάλεια στους ευρωπαίους καταναλωτές, αυτό θα επιτρέψει την κατοχύρωση της ασφάλειας συνολικά.

Αυτό θα μπορούσε να είναι η αποστολή ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ενέργειας, υπό την εποπτεία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οποίων οι μοναδικές πολιτικές θα συνίσταντο στη συνεργασία και στην προώθηση του δημοσίου συμφέροντος. Γιατί, λοιπόν, έχουμε, εν προκειμένω, την αίσθηση ότι τα εμπορικά συμφέροντα κατισχύουν έναντι των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών;

Θέλω, επίσης, να διατυπώσω επίσημη προειδοποίηση προς την Επιτροπή να αποφύγει τον πειρασμό να χρησιμοποιήσει το έργο Nabucco ως Δούρειο Ίππο για να εξασφαλίσει την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ εκβιάζοντας τις καταστάσεις. Ο σεβασμός του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους, των δικαιωμάτων των γυναικών και των δικαιωμάτων του κουρδικού λαού, καθώς και η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τα κριτήρια βάσει των οποίων θα κριθεί η δυνητική ένταξη της Τουρκίας.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας χαρακτηρίζει πραγματισμός και ρεαλισμός, αλλά θα έλεγα με όλο το σεβασμό, ότι το δεδομένο του αγωγού Nabucco, δεν το θεωρώ τελικά και τόσο δεδομένο. Εξετάζοντας τη δυναμικότητα αυτού του αγωγού, διαπιστώνουμε ότι, για να είναι βιώσιμος και αποτελεσματικός, απαιτούνται 31 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ετησίως.

Μόλις επιστρέψατε από το Αζερμπαϊτζάν και αισθάνεστε ασφαλής ότι είναι χώρα προμηθευτής. Το Αζερμπαϊτζάν υπόσχεται σε όλους ότι θα δώσει αέριο. Το πού θα βρεθεί το αέριο που θα γεμίσει τον αγωγό είναι ένα ζήτημα που εξακολουθεί να βασανίζει τις χώρες που συμμετέχουν στο Nabucco. Μέχρι στιγμής, το Μπακού λέει "θα δώσω αέριο σε όλους σας", αλλά δεν είναι σε θέση να το εγγυηθεί, ούτε βέβαια την ασφαλή διέλευσή του. Όσο για το Ιράν που αναφέρατε, κύριε Επίτροπε, έχει ακόμα μακριά, περιπετειώδη και ίσως εκρηκτική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως ότου γίνει προμηθευτής μας αερίου.

Η διεθνής ενεργειακή επιχειρηματική αγορά λέει ότι πίσω από τους αζέριους είναι η Ρωσία και ότι θα βρεθούμε μπροστά σε αυτούς. Ερώτημα: πριν δεσμευτείτε οικονομικά, μπορείτε να διασφαλίσετε, παρακαλώ, τον προμηθευτή μας;

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, το έργο Nabucco ήταν η πρώτη άκρως επιτυχημένη όπερα του Giuseppe Verdi. Σε αρμονία με τη νέα ιταλο-ρωσική διασκευή, τον South Stream, το ενεργειακό έργο που φέρει το ίδιο όνομα διατρέχει όμως τον κίνδυνο να καταλήξει για παλιοσίδερα. Όταν αναλογιστούμε ότι ένα μέλος, υποτίθεται, του κόμματος των Πρασίνων, ο Joschka Fischer, υπέγραψε σύμβαση έργου για την εκπροσώπηση ομάδων οργανωμένων συμφερόντων, με αποδοχές που ανέρχονται σε εξαψήφιο νούμερο, τότε ολόκληρο το συμφωνικό μέρος ακούγεται περισσότερο σαν ένα χωρίς νόημα τραγούδι ποπ, που απευθύνεται σε περιορισμένη αγορά, παρά ως συμφωνία βιωσιμότητας και οικονομίας.

Μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια, ο ηλεκτρισμός που παράγεται από την ηλιακή ενέργεια θα γίνει αισθητά φθηνότερος. Ολόκληρη η επένδυση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή, συνολικά, 8 000 μεγαβάτ αιολικής ενέργειας. Εάν μάλιστα τα πεδία φυσικού αερίου σε Ιράν και Ιράκ μείνουν κλειστά για την Ευρώπη, τότε πιθανώς να έχουμε τη μοίρα του ίδιου του Verdi, καθώς ούτε αυτός κατάφερε να βρει τη γαλήνη επί χρόνια μετά τη σύνθεση του έργου του Nabucco.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που δώσατε ξεκάθαρες εξηγήσεις για την τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με το έργο Nabucco, το δυναμικό και τη βιωσιμότητά του –καθώς φαίνεται, βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας– όπως και για την ενημέρωση αναφορικά με το έργο Desertec.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ήλιος είναι μια εκπληκτική πηγή ενέργειας. Η μετατροπή αυτής της ενέργειας σε ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους είναι ένα πεδίο στο οποίο σημειώθηκαν μείζονες εξελίξεις την τελευταία εικοσαετία. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε μέχρις ότου διασφαλιστεί, από τεχνολογικής πλευράς, το πλήρες δυναμικό και η βιωσιμότητα αυτής της πηγής, ειδικά σε έργα όπως το Desertec, για το οποίο συζητάμε τώρα. Αυτό το έργο είναι λίαν ευπρόσδεκτο και, επομένως, πρέπει να το υποστηρίξουμε και να συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο, ώστε να επιλύσουμε τα τεχνολογικά προβλήματα.

Παρά ταύτα, πρέπει πραγματικά να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι, όταν μιλάμε περί ενεργειακής αποδοτικότητας, ιδίως δε περί ασφάλειας του εφοδιασμού και, επομένως, περί διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων, μία συγκεκριμένη πηγή ενέργειας αγνοείται ως έναν βαθμό. Μιλώ, βεβαίως, για την πυρηνική ενέργεια. Αυτή η πηγή ενέργειας τίθεται συστηματικά σε δεύτερη μοίρα, διότι δεν ταιριάζει με ό, τι συμβαίνει σε πολλές χώρες της ΕΕ ή με τις παγκόσμιες τάσεις ή με τις τρέχουσες ενεργειακές ανάγκες της ανθρωπότητας.

Αυτή η κατάσταση πρέπει να αντιστραφεί πλήρως. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια στάση εξέτασης όλων των δυνητικών πηγών ενέργειας σε ό, τι αφορά τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν. Εδώ σε τούτο το Κοινοβούλιο δεν μπορούμε, προφανώς, να στρέψουμε τα νώτα μας σε αυτήν την πραγματικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D). - (BG) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δεν είναι διόλου τυχαίο ότι το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής και της ενεργειακής ασφάλειας εγείρεται πολύ συχνά εδώ στο Σώμα, ιδίως μετά την κατάσταση που διαμορφώθηκε νωρίς φέτος, όταν αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά έμειναν χωρίς παροχή φυσικού αερίου. Αυτό, ενδεχομένως, ήταν το σημείο-καμπή στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών συνολικά όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα.

Εκείνο το οποίο συζητάμε τώρα δεν άπτεται τόσο των τεχνικών ζητημάτων και λεπτομερειών της χάραξης ενεργειακής πολιτικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο άπτεται των εξωτερικών πτυχών της ενεργειακής ασφάλειας και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα, διότι σε τελική ανάλυση αυτό το ζήτημα έχει δύο πτυχές. Είναι, εν πολλοίς, ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς επηρεάζει σε τελική ανάλυση κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Πρέπει να το γνωρίζουμε καλά αυτό, όταν συζητάμε για το έργο Nabucco, που αναμφίβολα είναι ένα από τα πρώτης προτεραιότητας έργα σε αυτόν τον τομέα, μαζί με το Desertec. Πρέπει, επίσης, να γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζονται όχι μόνο σε έναν μοναδικό πάροχο, αλλά και σε μία μοναδική οδό εφοδιασμού.

Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι το έργο Nabucco θα αποτελέσει πρόκληση για έργα όπως είναι το South Stream και, ως έναν βαθμό, το Nord Stream, στόχος των οποίων είναι η παροχή φυσικού αερίου απευθείας από τη Ρωσία σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα εξαρτάται για τη διέλευση της γραμμής εφοδιασμού της από χώρες που είναι ασταθείς από πολιτική και οικονομική σκοπιά.

Σε σχέση με αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορθώς δηλώνει ότι δεν τίθεται κανένα θέμα πρόκλησης και ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να εντάξουμε όλα αυτά τα έργα σε μια κοινή στρατηγική όπου, υπογραμμίζω, ο αγωγός Nabucco είναι προφανώς μείζων προτεραιότητα.

Αναμένουμε από την Επιτροπή να παρουσιάσει τη δική της πρόταση για την αύξηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που είναι λίαν σημαντικό, καθώς και για την ανάπτυξη ενός συστήματος διασύνδεσης μεταξύ κρατών μελών με υψηλότερη χωρητικότητα, κάτι που είναι επίσης ένα λίαν σημαντικό στοιχείο για την κατοχύρωση της ασφάλειας τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν πρέπει, βεβαίως, να υποτιμούμε το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας, που είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτικής μας για την κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο που υπενθύμισε σε τούτο το Σώμα ότι υπάρχει επίσης και η πλευρά της ζήτησης στην ενεργειακή ασφάλεια. Με την απόφαση για την απόσυρση των λαμπτήρων πυρακτώσεως από την ευρωπαϊκή αγορά θα εξοικονομηθεί το αντίστοιχο της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Φινλανδίας.

Τούτο το φθινόπωρο επιδιώκουμε συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με μια δέσμη ενεργειακά αποδοτικών μέτρων. Το σαράντα τοις εκατό της ενέργειας που χρησιμοποιούμε καταναλώνεται από κτίρια, επομένως, έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον της ενεργειακής ασφάλειας να θεσπίσουμε υψηλές προδιαγραφές ενεργειακής αποδοτικότητας τόσο για τα νέα όσο και για τα υφιστάμενα κτίρια. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο θα υποστηρίξουν τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με στόχο να θέσουν τέρμα στην κατασπατάληση της ενέργειας που χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τη θέρμανση, την ψύξη και τον φωτισμό. Αν μη τι άλλο, οι υπουργοί θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτές τις προτάσεις από ίδιον συμφέρον, διότι θα διευκολυνθεί πολύ το έργο τους και η αποστολή τους να διατηρούν ανοικτά τα φώτα και την παροχή φυσικού αερίου.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, μας κατατρέχουν τρεις μεγάλες ανησυχίες για τον αγωγό Nabucco. Το έργο αναπτύσσεται με βραδύτατο και ψοφοδεή ρυθμό και δεν μας αρέσει η θέση της Επιτροπής, την οποία επανέλαβε ο κ. Landaburu πριν από μία εβδομάδα, που δήλωνε ότι η Επιτροπή τηρεί ουδέτερη στάση μεταξύ του South Stream και του Nabucco. Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπέρ του Nabucco.

Δεύτερον, θέλουμε να επιδείξει η Επιτροπή μεγαλύτερη ενεργητικότητα έναντι εκείνων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που επανειλημμένα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οφέλη σε βάρος άλλων κρατών μελών. Δεν θα αναφέρω αυτές τις χώρες σήμερα, θα πω μόνο ότι η μία εξ αυτών έχει πρωτεύουσα τη Ρώμη.

Αν δεν κινηθούμε γρήγορα στο θέμα του Nabucco, θα γίνουμε μάρτυρες δυσάρεστων γεγονότων, παρόμοιων με εκείνων που διαδραματίστηκαν στην Ουγγαρία, όπου η εταιρεία Surgutneftegas εξασφάλισε κρίσιμο ποσοστό μετοχών στην ουγγρική εταιρεία MOL. Παρόμοια κατάσταση διαμορφώθηκε και στο Baumgarten της Αυστρίας.

Κατά τα λοιπά, κύριε Επίτροπε, σας ευχόμαστε καλή τύχη σε ό, τι αφορά τη δημιουργία κοινής ενεργειακής πολιτικής, κάτι που εξακολουθεί να λείπει από την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την εξασφάλιση της ενέργειας. Όπως δείχνουν τόσο η συμφωνία για τον αγωγό Nabucco όσο και η πρωτοβουλία Desertec, η Τουρκία αποτελεί βασική πύλη και σε σχέση με αυτό ασπάζομαι την επισήμανση του κ. Van Orden. Είναι κρίσιμο αυτήν την ώρα να διαμορφώσουμε κλίμα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και στενότερους δεσμούς με χώρες που θα καταστούν οι ενεργειακοί μας εταίροι, μεταξύ άλλων, με τα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Σε σχέση με πολλά από αυτά, υπάρχει ένα συναφές αναπτυξιακό ζήτημα. Με το έργο Desertec η μαζική παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την παραγωγή εισοδήματος, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης επ’ ωφελεία των λαών τους. Δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία.

Δυστυχώς, ορισμένα κράτη μέλη –περιλαμβανομένου του δικού μου– δεν επωφελήθηκαν του πρόσφατου παρελθόντος για να εκπονήσουν μια συνεκτική ενεργειακή στρατηγική. Η ίδια μου η εκλογική περιφέρεια, η North West στην Αγγλία, επισημάνθηκε ως πρωταρχική περιοχή για την παραγωγή αιολικής ενέργειας και, εντούτοις, οι χωροταξικοί νόμοι του Ηνωμένου Βασιλείου συνιστούν πρόσκομμα. Ενώ πρέπει να στραφούμε εκτός συνόρων για τη μελλοντική παροχή ενέργειας, τα κράτη μέλη πρέπει παράλληλα να αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους και το δυναμικό που διαθέτουν ήδη.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL).(PT) Κύριε Πρόεδρε, ακούω προσεκτικά τόση ώρα και θέλω μόνο να θίξω τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι: περί τίνος πράγματος μιλάμε τελικά, όταν μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια και για ενέργεια; Μιλάμε για τους ανθρώπους – για τους ανθρώπους στους οποίους πρέπει να εξασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση και να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια, ούτως ώστε να μην ξεμείνουν από ενέργεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα· μιλάμε τελικά για τις σχέσεις ισχύος μεταξύ μεγάλων δυνάμεων· ή, ακόμη χειρότερα, χρησιμοποιούμε την ενεργειακή ασφάλεια και αυτά τα έργα, όπως το Nabucco και το Desertec, ως δικαιολογία για να στείλουμε μηνύματα σε άλλες περιοχές του κόσμου ή άλλες χώρες; Αν πρόκειται περί αποστολής μηνυμάτων, με ποια ηθική νομιμοποίηση το πράττουμε;

Το δεύτερο σημείο που θέλω να επισημάνω είναι ότι, όποτε καταφερόμαστε εναντίον των αδιαφανών συναλλαγών ξένων εταιρειών εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, ζητάμε από την Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση. Θα ήθελα να μάθω με ποιον τρόπο αυτό το αίτημά μας σχετίζεται με τις αδιαφανείς συναλλαγές των ίδιων των Ευρωπαίων στην ευρωπαϊκή αγορά. Για να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ένα τρίτο σημείο. Έχω την αίσθηση πως χάσαμε όλοι μας μια μεγάλη ευκαιρία να επιτύχουμε μια μεσομακροπρόθεσμη πολιτική. Επιλέξαμε τη βραχυπρόθεσμη και για μία ακόμη φορά εκείνο που μας έμεινε είναι η ενίσχυση των συμφερόντων της εσωτερικής αγοράς και των μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι πλέον καιρός η ασφάλεια του εφοδιασμού να αναγνωριστεί ως κρίσιμο ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής. Δυστυχώς, το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο το εμφανίζουν σε πολιτικές συζητήσεις. Μιλάμε σήμερα για δύο έργα: για το Nabucco, ένα λίαν χειροπιαστό έργο, το οποίο μπορούμε να το επεξεργαστούμε περαιτέρω, και για το Desertec, ένα ενδιαφέρον σχέδιο ή μια ενδιαφέρουσα ιδέα ή όραμα και κανένας δεν μπορεί να αποφανθεί με ακρίβεια αν, πού και με ποιον τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί.

Πρέπει να μας απασχολήσουν συγκεκριμένα θέματα και να τα επεξεργαστούμε διεξοδικότερα. Πρέπει, επίσης, να προωθήσουμε έργα με όραμα, πρέπει όμως να προσέξουμε να μην πιστέψουμε πως υπάρχει μία μόνο λύση για το οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόβλημα ή μόνο μία στρατηγική για την επίλυση των προβλημάτων. Επομένως, η επισήμανση στην οποία προέβησαν πολλοί συνάδελφοι βουλευτές εδώ είναι απολύτως ορθή: δεν υπάρχει μία μόνο απάντηση, υπάρχουν πολλές λύσεις για τα προβλήματα αυτά.

Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε μια πολύ φορτισμένη συζήτηση αναφορικά με το πρόβλημα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα να αυξήσει ολοένα και περισσότερο την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο, οπότε και εμφανίζονται ενώπιόν μας και πάλι προβλήματα, διότι χρειαζόμαστε νέους αγωγούς. Πρέπει να πούμε «ναι» στην πολιτική για τον άνθρακα, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε νέα τεχνολογία για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να πούμε «ναι» στη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, «ναι» στην πυρηνική ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και «ναι» στην εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν τίθεται ζήτημα επιλογής μεταξύ του ενός ή του άλλου, αλλά χρησιμοποίησης όλων αυτών των πραγμάτων συνδυαστικά. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν κατά τη γνώμη μου ανήθικο και ανεύθυνο, πιστεύω δε πως σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα λειτουργούσαμε προς το συμφέρον μας.

Αυτό άπτεται, επίσης, του ζητήματος της πηγής του εφοδιασμού και των οδών μεταφοράς. Εν προκειμένω, δεν υπάρχει μία μόνο απάντηση. Όποιος πιστεύει ότι μπορούμε να βασιζόμαστε απλώς σε μια συζήτηση περί αγωγών πλανάται βεβαίως, διότι εάν θέλουμε να περιορίσουμε τις εξαρτήσεις μας πρέπει να διατηρήσουμε ανοικτές ποικίλες εναλλακτικές επιλογές, περιλαμβανομένου του ΥΦΑ, να ξεκινήσουμε δε να τις μελετούμε. Μένει, επομένως, το ερώτημα –και είναι ένα λίαν σημαντικό ερώτημα– για τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσουμε τη διάθεση των αναγκαίων κεφαλαίων με στόχο την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων. Ποια χρησιμότητα έχουν τα ωραία σχέδια, αν κανένας δεν προτίθεται να επενδύσει σε αυτά;

Επομένως, σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο προωθούμε την ενεργειακή μας πολιτική και με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εκείνους από τους οποίους αναμένουμε να επενδύσουν στα έργα. Πρέπει να ενθαρρύνονται οι εταιρείες. Πρέπει να προσέξουμε να μην πιστέψουμε πως μπορούμε να πιέσουμε να γίνουν όλα και να προκαθορίσουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια. Τον περασμένο χειμώνα πολλές λύσεις απέδωσαν χωρίς να ληφθούν καθόλου πολιτικές αποφάσεις, διότι έξυπνοι άνθρωποι συνεργάστηκαν συνετά σε διαφορετικά μέρη και διότι η Επιτροπή παρείχε χρήσιμη διαμεσολάβηση.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, είναι βεβαίως απαράδεκτο να μην έχουν οι πολίτες στην Ευρώπη ενέργεια καταμεσής του χειμώνα ή να σπρώχνονται οι πολίτες στην ανεργία, διότι οι βιομηχανίες στις οποίες εργάζονται αδυνατούν να πληρώσουν τις υψηλές τιμές ενέργειας και, συνακόλουθα, αναγκάζονται να απολύουν κόσμο ή και να προβαίνουν σε παύση των δραστηριοτήτων τους. Επομένως, είναι άκρως σημαντικό να λαμβάνουμε σώφρονες αποφάσεις για να διαφυλάττουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό.

Την ίδια ώρα, οι απαιτήσεις που εκφράζονται για μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία χρειάζονται, πρέπει να είναι σαφείς σε ό, τι αφορά τόσο τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο όσο και την ανεξαρτησία των χωρών. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να περιέλθουν σε μια κατάσταση όπου θα κινδυνεύουν να βρεθούν στο έλεος άλλου κράτους. Οι αναλύσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να διεξάγονται από αξιόπιστα και ανεξάρτητα όργανα, προτού δοθεί έγκριση για την υλοποίηση μεγάλων έργων.

Αυτό, βεβαίως, ισχύει για όλα τα μεγάλα έργα που επισημαίνονται, θα ήθελα όμως να κάνω ιδιαίτερη μνεία στη Βαλτική Θάλασσα, που είναι μια μεγάλη και ευαίσθητη εσωτερική θάλασσα. Χρειαζόμαστε αναλύσεις και αποφάσεις, που θα κατοχυρώνουν ότι η Βαλτική Θάλασσα δεν θα μετατραπεί σε νεκρή θάλασσα, διότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέταμε μια αρκούντως μακροπρόθεσμη προσέγγιση και δεν ζητούσαμε αρκετά, όταν λάβαμε τις αποφάσεις μας. Το οφείλουμε αυτό στα παιδιά και στα εγγόνια μας.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean (ALDE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όλοι επιζητούν ενεργειακή ασφάλεια, επομένως, γιατί δεν την έχουμε; Ίσως αυτό συμβαίνει, επειδή υπάρχουν 27 ερμηνείες σχετικά με το τι σημαίνει ενεργειακή ασφάλεια.

Κατά την προσωπική μου ερμηνεία σημαίνει, μεταξύ άλλων, διαφοροποίηση των πηγών και απομάκρυνση από την εξάρτησή μας από τη Ρωσία σε σχέση με το φυσικό αέριο. Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε και πολύ μακριά για απόδειξη αυτού του πράγματος, ας κοιτάξουμε μόνο μερικά από τα κράτη μέλη μας, τα οποία, καθώς είναι υπερβολικά μακριά από τη Ρωσία για να συνδέονται με αγωγό, δεν έχουν όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται η εξάρτηση.

Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο ΥΦΑ, στις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, στην κατασκευή τερματικών σταθμών υποδοχής ΥΦΑ και στη μεταφορά φυσικού αερίου από παντού στον κόσμο. Θα πρέπει, επίσης, να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς για ΥΦΑ, όπως υπάρχει για το πετρέλαιο και τα αγαθά.

Σε ό, τι αφορά τον αγωγό Nabucco, νομίζω ότι το έργο θα πρέπει να επανασχεδιαστεί ταχέως, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το φυσικό αέριο από διάφορες πηγές, να επανεξετάσουμε δε μια συντομότερη διαδρομή, που ενδεχομένως να οδηγεί από τη Γεωργία, διαμέσου της Ουκρανίας και υποθαλάσσια μέσω της Μαύρης Θάλασσας στη Ρουμανία. Δεν αρκεί παρά να κοιτάξουμε στον χάρτη.

Το γεγονός ότι τα κράτη μέλη προβαίνουν σε διαφορετικές ερμηνείες της ενεργειακής ασφάλειας ή των σχετικών συμφερόντων τους αποδεικνύεται, επίσης, από το γεγονός ότι ορισμένες χώρες που εμπλέκονται στο έργο Nabucco υπέγραψαν, επίσης, και για τον South Stream, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία του Nabucco και τις πιθανότητες για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας. Ο αγωγός South Stream συνεπάγεται, αναμφίβολα, ενίσχυση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). - (PL) Ακούγοντας τους συναδέλφους ομιλητές, αναρωτιέμαι αν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καταδικασμένοι απλώς να ακούνε τα λόγια μας. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το είχαμε δοκιμάσει φέτος τον Ιανουάριο, στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Εν τέλει, εγκρίνουμε ψηφίσματα, καθώς όλοι μας θεωρούμε ότι η Ένωση δεν κάθεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας. Σημειώνουμε επίσης, κύριε Επίτροπε, ότι υπάρχει μικρότερο ενδιαφέρον για το Nabucco μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αν και αυτό δεν ισχύει για όλα τα έργα στον ενεργειακό τομέα. Στον Βορρά, έχουμε το έργο Nord Stream, που αποτελεί μια πολύ σοβαρή κίνηση κατά της κοινής εξωτερικής πολιτικής. Στον Νότο, έχουμε το έργο South Stream. Και σε αυτό, επίσης, τα κράτη μέλη της ΕΕ επιθυμούν διακαώς να συμμετάσχουν. Ωστόσο, όταν τίθεται το θέμα του Nabucco, το μόνο που ακούμε είναι υποσχέσεις, αλλά δεν υπάρχουν ούτε επαρκή χρήματα ούτε πολιτική υποστήριξη.

Ενόσω συζητάμε το θέμα στο Στρασβούργο, οι μπετονιέρες έχουν ήδη φθάσει στις ακτές της Βαλτικής για να εργαστούν για το έργο Nord Stream. Θα ήθελα να ξέρω αν μπορώ να βασίζομαι στον λόγο των υποστηρικτών της Συνθήκης της Λισαβόνας, ότι δηλαδή όταν επικυρωθεί η Συνθήκη, θα παύσουν να υποστηρίζουν τα έργα Nord Stream και South Stream. Ο Nabucco ενδέχεται να αποδειχθεί ένα έξοχο βήμα στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ενεργειακής ασφάλειας. Αν συνεχίσουμε απλώς να βγάζουμε δηλώσεις, τότε, στη διάρκεια των μελλοντικών ενεργειακών κρίσεων, όταν αποστείλουμε στους πολίτες της ΕΕ φυλλάδια που θα περιέχουν τα ψηφίσματά μας, θα τα κάψουν.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με τον Επίτροπο Piebalgs. Οι δηλώσεις του μόλις τώρα επιβεβαιώνουν ότι ο South Stream δεν είναι ανταγωνιστικός προς τον Nabucco, αλλά μια περαιτέρω συμβολή στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών εφοδιασμού. Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης βασίζεται σε διάφορες πηγές, οδούς ανεφοδιασμού και προμηθεύτριες χώρες.

Με μηδενική ανάπτυξη, η μελλοντική ζήτηση για φυσικό αέριο εκτιμάται σε πρόσθετη ποσότητα 100 με 150 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα έως το 2020. Με βάση αυτές τις υποθέσεις εργασίας, η εκπόνηση διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων είναι επιτακτική, ο δε South Stream δεν αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι του Nabucco, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί συμπληρωματικά. Η Επιτροπή θεωρεί τον νότιο διάδρομο ως μια σειρά έργων, που περιλαμβάνουν τον αγωγό Nabucco, τον South Stream και τη διασύνδεση Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας. Επομένως, η αντιρωσική συζήτηση αντιβαίνει σε ό, τι θα δούμε να γίνεται στα αμέσως επόμενα χρόνια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει επίδειξη πραγματισμού και πρωτίστως συνέπειας σε ό, τι αφορά τις αποφάσεις που έχει ήδη λάβει κατ’ ουσίαν η Ευρωπαϊκή Ένωση: με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, με την απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας, και με τη δεύτερη στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια.

Η διαφοροποίηση των πηγών, των οδών ανεφοδιασμού και των προμηθευτριών χωρών είναι ο πραγματικός πυλώνας της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενεργειακή ασφάλεια, αφήνοντας δε κατά μέρος τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των διαφόρων χωρών που εμπλέκονται πιο άμεσα, η πρόκληση των αγωγών South Stream-Nabucco πρέπει να αναλυθεί με πραγματισμό, όχι μέσα από τον παραμορφωτικό φακό της ιδεολογίας, αλλά με σαφές όραμα αναφορικά με το τι δέον γενέσθαι.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδυματά (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, για να αντιμετωπίσουμε με τρόπο αξιόπιστο και βιώσιμο το πρόβλημα της ενεργειακής μας ασφάλειας, χρειαζόμαστε μία συνολική στρατηγική, που θα απαντά στην ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, αλλά και θα θεσπίζει κοινούς κανόνες σε ότι αφορά τις χώρες διέλευσης. Γιατί όσο επιζήμια είναι η εξάρτηση μας από μία και μόνο ενεργειακή πηγή, άλλο τόσο επιζήμια είναι και η εξάρτησή μας από μία και μόνο χώρα διέλευσης.

Χρειάζεται λοιπόν μία ισορροπία και αυτό δεν μπορεί να γίνει, ούτε με την υιοθέτηση ψυχροπολεμικών τόνων απέναντι στη Ρωσία, από την οποία έτσι και αλλιώς έχουμε και θα έχουμε ενεργειακή εξάρτηση, αλλά ούτε και με την υποστήριξη ενός και μόνο εναλλακτικού αγωγού, του Nabucco, τη στιγμή που εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια ως προς τις δυνατότητες προμήθειας και ως προς τις πολιτικοοικονομικές συνθήκες των χωρών της Κασπίας και του Καυκάσου.

Για να έρθω στο Desertec. Συμφωνώ με πολλές από τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν και θέλω να προσθέσω το εξής: στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η σταδιακή απεξάρτηση μας από τις εισαγωγές ενέργειας και όχι η υποκατάσταση των εισαγωγών φυσικού αερίου από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Εάν θέλουμε, πραγματικά, να καταστούμε μακροπρόθεσμα ενεργειακά αυτάρκεις και ανεξάρτητοι, θα πρέπει να προωθήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και να αξιοποιήσουμε, όσο το δυνατόν καλύτερα και περισσότερο, τις μοναδικές εγχώριες πηγές ενέργειας που είναι οι ανανεώσιμες.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ολοκληρωμένη σας προσέγγιση σε σχέση με αυτήν την πρόταση. Αυτή η διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφός μου, ο κ. van Baalen, ότι δηλαδή πρέπει να εξετάσουμε όλες τις μορφές ενέργειας, περιλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο –και αυτό είναι κάτι που έμαθα στο δημοτικό– ο ήλιος είναι η πηγή όλης της ενέργειας και πιστεύω πως πρέπει να εστιάσουμε στον ήλιο στο μέλλον.

Όταν μιλάμε για διαφοροποίηση, αυτή πρέπει να αφορά όχι μόνο τις μορφές ενέργειας, αλλά και τους παρόχους. Πολλοί από εσάς μιλήσατε για τη Ρωσία. Μέχρι τώρα, η Ρωσία μας εφοδίαζε πάντοτε, όποτε της το ζητούσαμε, στο μέλλον όμως θα είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερους προμηθευτές. Έπειτα, με ποιον τρόπο μπορούμε να κατοχυρώσουμε την ενεργειακή ασφάλεια; Μπορούμε να την κατοχυρώσουμε μόνο εάν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό μέσω των δικτύων και πιστεύω ότι η πλέον σημαντική αποστολή σας –διαπραγματευτήκατε για σειρά προσκομμάτων, το Nabucco, το Desertec– στα προσεχή χρόνια θα είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου, όπου οι εμπλεκόμενες χώρες, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και θα είναι, επίσης, πρόθυμα να εφαρμόσουν μια ενεργειακή πολιτική με ολοκληρωμένο τρόπο. Μπορείτε να ζητήσετε από τους θεσμικούς χρηματοδότες και από τους ιδιώτες επενδυτές τα χρήματα, πιστεύω όμως πως πρέπει να ξεκινήσετε να εργάζεστε για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου αμέσως, ενός είδους υπερδικτύου, ενός κλειστού κυκλώματος για την Ευρώπη, ικανού να φθάνει σε κάθε τελικό χρήστη.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, η ενέργεια δεν είναι ένας τομέας επί του οποίου έχει δικαιοδοσία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Piebalgs, συγχαρητήρια για όλα όσα κάνετε.

Η ενέργεια και η πρόσβαση σημαίνουν πόλεμο – ενίοτε σε στρατιωτικό επίπεδο, ενίοτε σε πολιτικό επίπεδο και ενίοτε σε οικονομικό επίπεδο. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, πρόκειται να έχουμε έναν πόλεμο για το φυσικό αέριο. Επιπλέον, δεν θα γνωρίζουμε αν το αέριο είναι η αιτία ή η συνέπεια του πολέμου, εν πάση περιπτώσει όμως, θα έχουμε έναν πόλεμο για το φυσικό αέριο.

Γνωρίζουμε τα στοιχεία: στις χώρες του Καυκάσου, τα αποθέματα αρκούν για δύο αιώνες· στη Ρωσία, για έναν αιώνα· στη Βόρεια Αφρική, για μισό αιώνα· στη δε Ευρώπη, περίπου για μία εικοσαετία. Επομένως, πρέπει να ετοιμαζόμαστε για εισαγωγές φυσικού αερίου.

Όντως, κύριε Επίτροπε, το Nabucco είναι ένα δυνατό έργο και πρέπει να το υποστηρίξουμε, πρέπει όμως να παράσχουμε χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη σε όλες τις διαφορετικές πηγές ενεργειακού εφοδιασμού, τόσο από τον Nord Stream όσο και από τον South Stream, τόσο από τον Βορρά όσο και από τον Νότο.

Πρέπει, επίσης, να βασιστούμε στις βιομηχανικές μας εταιρείες, που είναι ικανές και δίκαιες και έχουν έναν δεοντολογικό κώδικα, ας μην γινόμαστε όμως αφελείς. Κύριε Επίτροπε, σας παρωθώ να μελετήσετε, αμέσως τώρα, τις προτάσεις ορισμένων κρατών μελών, που θα ήθελαν να έχουμε ένα επιχειρησιακό ευρωπαϊκό μέσο για την ανάληψη δράσης στην αγορά φυσικού αερίου, δηλαδή για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κεντρικού πρακτορείου με αποστολή την αγορά φυσικού αερίου, κάτι μάλιστα που κάνετε στον Καύκασο μέσω του μηχανισμού ομαδικής αγοράς φυσικού αερίου από την περιοχή της Κασπίας (Caspian Development Corporation).

Σε ό, τι αφορά το Desertec, θα ήθελα να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου. Γνωρίζουμε τα αριθμητικά στοιχεία: 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο ερήμου λαμβάνει ενέργεια που ισοδυναμεί με 1,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Αυτό είναι ένα έξοχο έργο για τον ευρωμεσογειακό χώρο. Γνωρίζουμε ότι το 0,3% των ερήμων του πλανήτη θα μπορούσε να εφοδιάσει ολόκληρο τον κόσμο με ενέργεια.

Γνωρίζουμε ότι θα επιλύσουμε τα ενεργειακά μας προβλήματα μέσω της ανθρώπινης επινοητικότητας και της επιστήμης, αλλά σε ηθική και τίμια βάση.

Κύριε Επίτροπε, κάνετε πολύ καλή δουλειά, διότι έχουμε εν προκειμένω μια Ευρώπη που παράγει αποτελέσματα, μια Ευρώπη που προστατεύει και μια Ευρώπη που δρα. Καλώς καμωμένα, λοιπόν, σας παρακαλούμε δε να συνεχίσετε – θα έχετε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D). - (LT) Ο αγωγός φυσικού αερίου «Nabucco» θα προσδώσει στην Ευρώπη ένα αίσθημα ισχύος και ασφάλειας. Ωστόσο, δεν ακολουθούν όλες οι χώρες στην περιοχή της Κασπίας τον δρόμο της δημοκρατίας και δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε όλες. Πολλά εξαρτώνται από τις σχέσεις με την Τουρκία. Ακόμη και αν, για την ώρα, δεν υπάρχει καμία προοπτική να ανοίξει η πόρτα στην ένταξη της εν λόγω χώρας στην ΕΕ, δεν πρέπει να την αποδιώξουμε και ούτε να προκαλέσουμε αντιευρωπαϊκά αισθήματα εκεί. Το έργο Desertec είναι ιδιαίτερα αξιόλογο λόγω του ότι είναι στραμμένο στο μέλλον. Όταν μιλάμε για την ενεργειακή ασφάλεια, ελάχιστη προσοχή δίνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, ιδίως, στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Χαίρομαι που αυτό ακριβώς υπογράμμισε σήμερα ο κύριος Επίτροπος. Θα πρέπει να θεσπιστούν χρηματοδοτικοί και οικονομικοί μηχανισμοί σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίοι θα ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και μεμονωμένες εταιρείες να εξοικονομούν ενέργεια και να μεταβούν στις πλέον νέες και καθαρές τεχνολογίες, αυτό δε, θα συμβάλει τα μάλα στην ενεργειακή ασφάλεια και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE). - (LV) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ως λετονός πολιτικός, γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να είναι ένα κράτος εξαρτημένο ενεργειακά. Μολονότι η Λετονία παράγει περίπου το ένα τρίτο των ενεργειακών της αναγκών από τις δικές της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα υπόλοιπα δύο τρίτα του ενεργειακού μας ισολογισμού προέρχονται κατά κύριο λόγο από ένα κράτος προμηθευτή – τη Ρωσία. Ως μια μικρή χώρα, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ενεργειακό εφοδιασμό, καταλαβαίνουμε πολύ καλά πόσο ακριβή μπορεί να είναι αυτή η εξάρτηση τόσο για τον τελικό καταναλωτή από πλευράς τιμών όσο και για τη χώρα, συνολικά, από πλευράς δυνητικής πολιτικής τρωτότητας. Ο ενεργειακός ισολογισμός κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικός, όλους όμως μας απασχολεί το ίδιο και το αυτό ζήτημα – η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η ασφάλεια του εφοδιασμού μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, καθώς όσο περισσότεροι είναι οι προμηθευτές τόσο μειώνεται η εξάρτησή μας από κάθε μεμονωμένο προμηθευτή. Η Ρωσία είναι σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό, τι αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου. Στην Ευρώπη, εισάγουμε συνολικά περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Ορισμένες χώρες, όπως η Λετονία, εξαρτώνται, μάλιστα, πλήρως από τη Ρωσία για την προμήθεια φυσικού αερίου, κάθε δε χρόνο, η συνολική εξάρτηση της Ευρώπης για εφοδιασμό από την εν λόγω χώρα τείνει να αυξάνεται. Μια από τις εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού είναι ο προγραμματιζόμενος αγωγός Nabucco, ο οποίος θα παρέχει φυσικό αέριο από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Θεωρώ πολύ σημαντικό που το Κοινοβούλιο παρέχει ιδιαίτερη υποστήριξη για το έργο αυτό, καθώς θα ενισχύσει άμεσα την ασφάλεια του κοινού μας εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Ωστόσο, ο αγωγός Nabucco, δεν είναι παρά μόνο η αρχή της λύσης για την ασφάλεια του κοινού μας εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ενωμένη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, που θα συντονίζει τη δραστηριότητά μας σε όλο το φάσμα των ενεργειακών ζητημάτων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(HU) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το γεγονός ότι μπορώ να μιλήσω στα ουγγρικά ενώπιον του Σώματος, γεγονός που μου δίνει τη δυνατότητα να χαιρετίσω τον Αντιπρόεδρο στη συγκεκριμένη γλώσσα. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι, αν προβούμε σε ανασκόπηση της τελευταίας πενταετίας, ο Επίτροπος Piebalgs έγινε ενδεχομένως ένας από τους πλέον επιτυχημένους Επιτρόπους για τις ισόρροπες και μελλοντοστραφείς πολιτικές που αποδεχθήκαμε από κοινού με το Κοινοβούλιο μέχρι τώρα.

Τον Ιανουάριο, στη διάσκεψη που διεξήχθη στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας για τον αγωγό Nabucco, ο Επίτροπος Pielbags δήλωσε για πρώτη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προσφέρει πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη στο έργο Nabucco. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε ένα ποσό, που εκτιμάται στα 8 δισεκατομμύρια, για τον μήκους 3 300 χιλιομέτρων αγωγό. Επομένως, τα δύο σημαντικότερα καθήκοντα που καλούμαστε να εκπληρώσουμε είναι να βρούμε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, δεύτερον, να καθορίσουμε τις προϋποθέσεις που θα διευκολύνουν και θα απλουστεύσουν την πρόσβαση του έργου σε πιστώσεις και με ευνοϊκότερους όρους.

Η αρχική υπόσχεση αφορούσε περί τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οφείλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Είμαι πεπεισμένος ότι στους λίγους μήνες που μένουν ο κύριος Επίτροπος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ή θα αφήσει αυτό το έργο για τον επόμενο Επίτροπο, προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία του έργου. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι, σε περίπτωση οικονομικής κρίσης, τις κύριες συνέπειες των διακοπών ρεύματος και ηλεκτρικής ενέργειας δεν τις υφίστανται τα νοικοκυριά, αλλά οι εταιρείες. Μιλάμε, κύριοι συνάδελφοι, για τις εταιρείες όπου εργάζονται οι ψηφοφόροι μας και οι συμπολίτες μας και υπονομεύουμε το εισόδημά τους με το να υπονομεύουμε την ενεργειακή ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί, αναμφίβολα, βασική προτεραιότητα, που πρέπει να ενισχυθεί πρώτον μέσω της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της διαφοροποίησης των προμηθευτών, των πηγών και των οδών ανεφοδιασμού, πρωτίστως όμως μέσω της προώθησης των ενεργειακών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με τρίτες χώρες.

Τώρα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου δήλωσε ότι, για την επίτευξη των στόχων της αναφορικά με την ενεργειακή ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά, αλλά και κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, πρέπει να είναι έτοιμη να συνδυάσει την αλληλεγγύη με την υπευθυνότητα. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το κρίσιμο σημείο: η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, διότι, ενόσω εξακολουθούμε να λέμε ότι η δράση μας στην εξωτερική πολιτική θα είναι πραγματικά αποτελεσματική όταν μιλάμε με μία φωνή, αυτό ισχύει εξίσου για την ενεργειακή πολιτική.

Κι όμως, αυτό ακριβώς είναι το θέμα· μέχρι τότε –μέχρι, δηλαδή, τη στιγμή που θα μπορούμε να μιλάμε με μία φωνή– οι προσπάθειες πολλών κυβερνήσεων που συμμετέχουν σε περίπλοκα εγχειρήματα, όπως είναι οι αγωγοί Nord Stream και South Stream, πρέπει να θεωρείται ότι δεν υπονομεύουν τη στήριξη για τον Nabucco, αλλά ότι είναι σκέλος της ίδιας στρατηγικής, όπου συνδυάζουμε πραγματισμό με ρεαλισμό, για να προτάξουμε τα συμφέροντα των συμπολιτών μας πάνω απ’ όλα.

Για τον λόγο αυτόν, λέμε ένα κατηγορηματικό «ναι» στον αγωγό Nabucco, όσο όμως κατηγορηματική είναι η απόφασή μας να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι κυβερνήσεις μας, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η διαφοροποίηση του εφοδιασμού εγγυάται την ευημερία του πληθυσμού μας.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε ιστορικά υψηλό εμπορικό έλλειμμα 242 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής της εισαγόμενης ενέργειας. Το έργο κατασκευής του αγωγού Nabucco θα διέρχεται από την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Αυστρία και θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από την Κασπία Θάλασσα. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ που διατίθενται για το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι ανεπαρκή. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει αισθητά τους διατιθέμενους πόρους. Το Desertec θα χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια της Βόρειας Αφρικής και θα περιλάβει, επίσης, την υλοποίηση ενός μεσογειακού σχεδίου για τη δέσμευση της ηλιακής ενέργειας και την κατασκευή ενός δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η ΕΕ πρέπει να επενδύσει περισσότερα στη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού. Ως εισηγήτρια για θέματα που άπτονται της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, καλώ την ΕΕ να παράσχει καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα για την προώθηση των επενδύσεων σε ό, τι αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ιδίως στα κτίρια και στον τομέα των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Ο αγωγός Nabucco θα καλύψει μεγάλο μέρος της ζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φυσικό αέριο. Ωστόσο, εκείνο που είναι ακόμη πιο σημαντικό επ’ αυτού είναι η πολιτική πτυχή: θα εξαλείψει την εξάρτησή μας από μία μοναδική πηγή. Οι περιοδικές κρίσεις υπογράμμισαν ότι η τρέχουσα κατάσταση, με τη Ρωσία να αποτελεί μοναδική προμηθεύτρια και την Ουκρανία μοναδική χώρα διέλευσης, δεν παρέχει ασφάλεια στην οικονομία και στους πολίτες της Ευρώπης. Η ανάπτυξη νέων οδών ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να είναι το ίδιο σημαντική με την ανάπτυξη των σχέσεων με τη Ρωσία. Η καθυστέρηση στην έναρξη κατασκευής του έργου Nabucco οφείλεται, δυστυχώς, στα μεμονωμένα συμφέροντα ορισμένων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη πρέπει να αντιληφθούν ότι τα οφέλη αυτού του έργου δεν θα τα απολαύσουν μόνο οι χώρες από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός ή οι εμπορικές εταιρείες που εμπλέκονται, αλλά όλοι οι πολίτες της Ευρώπης, οι κυβερνήσεις των οποίων πρέπει να διασφαλίσουν την ευημερία και την ασφάλειά τους.

Δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη που οδήγησαν στην καθυστέρηση αυτού του έργου σε σχέση με την εξασφάλιση των πηγών φυσικού αερίου. Υπάρχουν χώρες στην περιοχή, όπως το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν, το Καζαχστάν, το Ιράκ και το Ιράν, που θέλουν να εφοδιάσουν τον αγωγό φυσικού αερίου με τα αποθέματά τους. Η Επιτροπή πρέπει να επαναλάβει ό, τι έκανε και για τη διακυβερνητική συμφωνία, να συμμετάσχει δηλαδή στις επακόλουθες διαπραγματεύσεις και να επιδιώξει την αίσια έκβαση το ταχύτερο δυνατόν. Αν δεν συνεχίσουμε και δεν το πράξουμε, θα το πράξουν άλλοι, είμαι δε πεπεισμένος ότι αυτό δεν θα είναι προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, με δεδομένη την εξάρτηση της ΕΕ από τον ενεργειακό εφοδιασμό από το εξωτερικό, η διασφάλιση του εφοδιασμού της αποτελεί ζήτημα που πρέπει πάντοτε να αποτελεί σκέλος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, η ζήτηση ενέργειας στον κόσμο θα αυξηθεί αισθητά μέσα στα επόμενα 25 χρόνια.

Εδώ στην Ευρώπη πρέπει να μειώσουμε την υψηλή εξάρτησή μας από το ρωσικό φυσικό αέριο, ιδίως μετά τις κρίσεις των πρόσφατων ετών. Υπάρχει, επίσης, μια σαφής στρατηγική στη Ρωσία για την εξασφάλιση της επικυριαρχίας της στην Ευρώπη στον τομέα του φυσικού αερίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε έργα όπως το Nord Stream, το Blue Stream II, καθώς και το South Stream.

Επομένως, πρέπει να διαφοροποιήσουμε προμηθευτές και οδούς εφοδιασμού. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης ενδιαφέροντος για τον αγωγό Nabucco, που θα δώσει πρόσβαση στο αζερικό και το ιρακινό φυσικό αέριο, καθώς και στο φυσικό αέριο από το Τουρκμενιστάν, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις ενεργειακές μας σχέσεις με την Κεντρική Ασία, που προσλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως περιοχή.

Κατά συνέπεια, χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συμφωνία που επετεύχθη τον περασμένο Ιούλιο, όπως ανέφερε ο κύριος Επίτροπος, καθώς και για τη ρητή στήριξη που παρείχε στον αγωγό Nabucco ο Πρόεδρος Barroso στις πολιτικές κατευθύνσεις που παρουσίασε πρόσφατα.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του Nabucco, αμφιβολίες είχα όμως και για τον πετρελαιαγωγό Μπακού-Τιφλίδα-Τσεΐχάν, που πλέον αποτελεί πραγματικότητα.

Πρέπει να υπογραμμίσω ότι οι χώρες στη νότια όχθη της Μεσογείου μπορούν, επίσης, να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Η κύρια χώρα εν προκειμένω είναι η Αλγερία, που αποτελεί σημαντικό προμηθευτή φυσικού αερίου για τη χώρα μου και την Ιταλία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εργασίες για την κατασκευή του αγωγού Medgaz θα ολοκληρωθούν σύντομα. Θέλω, επίσης, να σημειώσω τη σημασία χωρών όπως η Αίγυπτος και η Λιβύη για τον εφοδιασμό μας με φυσικό αέριο.

Εν κατακλείδι, τα ενεργειακά θέματα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στην ευρωμεσογειακή σχέση προς αμοιβαίο όφελος.

Κυρίες και κύριοι, η Συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνει την ενέργεια στα πεδία κοινής ευθύνης και ορίζει ότι ένας από τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ θα είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Αυτό μας ενθαρρύνει πράγματι να προωθήσουμε την ανάπτυξη μιας ολοένα και ουσιαστικότερης κοινής εξωτερικής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας, όπως υπογραμμίζεται στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκριθεί σήμερα.

Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι είναι ένας δύσκολος στόχος, όπως αποδεικνύει η αποτυχία μας στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την επίτευξη μιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ενέργειας, διότι δεν διαθέτουμε καν τις αναγκαίες διασυνδέσεις. Για τον λόγο αυτόν χαίρομαι ιδιαιτέρως για τις σχετικές δεσμεύσεις που έγιναν στο έγγραφο που ανέφερε ο Πρόεδρος Barroso.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως μόλις είπαν οι συνάδελφοι βουλευτές, η πρόσφατη κρίση του φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει υπέρμετρα εξαρτημένη, ιδίως από τις εισαγωγές της σε φυσικό αέριο, δεδομένου ότι από το 2020 θα πρέπει, ενδεχομένως, να εισάγει κατά προσέγγιση το 80% του φυσικού της αερίου. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι αλλιώς, θα υπονομεύει σε σταθερή βάση την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι τα υπό εξέλιξη έργα υποδομής, στα οποία μόλις αναφερθήκατε, είναι βήμα στη σωστή κατεύθυνση.

Η πρόσφατη κρίση για το φυσικό αέριο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ήδη αποτελεί παρελθόν εδώ και αρκετούς μήνες. Κύριε Επίτροπε, τι θα γίνει τον ερχόμενο χειμώνα; Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να προστατεύσουμε από αυτές τις πιθανές νέες κρίσεις εκείνους που βίωσαν ελλείψεις και εκείνους που φοβούνται αυτό το ενδεχόμενο στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το παρόν ψήφισμα ξεκαθαρίζει για μία ακόμη φορά την ανάγκη ανάπτυξης συνεπούς ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ άλλων, από τη σκοπιά της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Πολλά ειπώθηκαν σήμερα αναφορικά με τα έργα Nabucco και Desertec. Σε ό, τι αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε μια γειτονική περιοχή που μέχρι τώρα χαρακτηριζόταν από σταθερότητα και αξιοπιστία όσον αφορά τον εφοδιασμό της Ευρώπης και που διαθέτει μάλιστα τεράστιο δυναμικό προς εκμετάλλευση και θα καταστεί πιο προσπελάσιμη ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Αναφέρομαι στην περιοχή της Αρκτικής. Εν προκειμένω, υπάρχει αφενός μια παράδοση πραγματιστικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων με τη Ρωσία λόγου χάρη, αφετέρου δε, η ΕΕ αυτή καθεαυτή δεν έχει επί του παρόντος παρουσία εκεί, σε αντίθεση με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, ακόμη και την Κίνα.

Για να διασφαλίσουμε τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Ευρώπης και σε αυτήν την περιοχή, θα τασσόμουν υπέρ της χάραξης μιας πραγματιστικής, μακροπρόθεσμης στρατηγικής, μαζί με εταίρους όπως η Νορβηγία και η Ισλανδία, με στόχο τη συνεργασία με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, προκειμένου να εξισορροπήσουμε τα διάφορα συμφέροντα εκεί, όχι μόνο σε σχέση με την κοινή ασφάλεια του εφοδιασμού, αλλά και σε σχέση με τα θέματα περιβάλλοντος και πρόσβασης στις νέες, ελευθερωμένες από τους πάγους οδούς μεταφοράς. Με αυτό θα αποφευχθούν, επίσης, οι δυνητικές συγκρούσεις, που μπορούν υπό άλλες συνθήκες να προκύψουν πάνω στη βιασύνη να διασφαλιστούν οι πηγές ενέργειας που είναι ακόμα διαθέσιμες.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία. Το ερώτημα εν προκειμένω είναι τι τίμημα είναι πρόθυμη η Ευρώπη να καταβάλει στην Τουρκία. Στο μεταξύ, η Τουρκία παίζει σε δύο ταμπλό και επιδιώκει να επωφεληθεί τόσο από το έργο Nabucco όσο και από το South Stream. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης. Καλώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε απερίφραστη επιλογή υπέρ του έργου Nabucco. Αυτό το έργο θα μειώσει άμεσα την εξάρτησή μας από τη Ρωσία και με δεδομένη την αργή φθίνουσα πορεία της ζήτησης για φυσικό αέριο στην Ευρώπη, σε κάθε περίπτωση, είναι τελείως περιττό να κατασκευάσουμε δύο νότιες οδούς εφοδιασμού. Η Τουρκία πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της και να παράσχει την απόλυτη υποστήριξή της στο έργο Nabucco. Οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία σε αυτό το θέμα πρέπει, ωστόσο, να παραμείνουν αυστηρώς διαχωρισμένες από τις προενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας. Δεν πρέπει η Τουρκία να λάβει εισιτήριο για ένταξη στην Ένωση, επειδή επιδεικνύει συνεργατικό πνεύμα.

 
  
MPphoto
 

  Lena Barbara Kolarska-Bobińska (PPE). - (PL) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται προμηθευτές, οι επιχειρηματικές συναλλαγές των οποίων παραμένουν διαφανείς και οι οποίοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Ο Χάρτης Ενέργειας και το πρωτόκολλο διέλευσης είναι μια προσπάθεια για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα βασίζεται σε ξεκάθαρες αρχές. Πρέπει να εκληφθεί ως προειδοποίηση η πρόσφατη ένδειξη από πλευράς Ρωσίας της επιθυμίας της να αποσυρθεί από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας. Πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση για εταιρείες που επενδύουν στη Ρωσία, όπως και για την Επιτροπή. Θα πρέπει, επίσης, να ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει δράση, το ταχύτερο δυνατόν, για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ενεργειακής ασφάλειας.

Μπορούμε μόνο να εκφράσουμε την ελπίδα ότι η Ρωσία θα τηρήσει τον Χάρτη και δεν θα προβεί σε αμετάκλητες ενέργειες. Η εσωτερική αγορά φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λειτουργεί χωρίς καθόλου περιορισμούς, επιτρέποντας διασυνοριακές συνδέσεις και δίκτυα φυσικού αερίου. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές φυσικού αερίου δεν μπορούν να εγκαταλειφθούν στο έλεος των μονοπωλίων.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μου άρεσε πάρα πολύ η σημερινή περιγραφή του Επιτρόπου, εδώ, σε σχέση με το έργο Desertec. Αυτό το έργο έχει τεράστιο δυναμικό και πράγματι ο ελκυστικός του χαρακτήρας έγκειται στο γεγονός ότι αποτελείται από πολλά διαφορετικά μικρά έργα. Αυτό θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα προετοιμάσει το έδαφος για τη φιλική προς το περιβάλλον βιομηχανική πολιτική για την οποία πασχίζουμε.

Έχω μια ερώτηση για την Επιτροπή. Όταν μιλούσατε για το έργο Desertec, είχα την αίσθηση ότι το χειρόφρενο ήταν ως έναν βαθμό ενεργοποιημένο. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προγραμματίζονται σε σχέση με την υποδομή δικτύου, κάτι που αποτελεί μείζον πρόβλημα όσον αφορά την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Η ιδέα είναι, βεβαίως, να μεταφέρουμε ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη μέσω γραμμών συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης από την έρημο. Ποια υποστηρικτικά μέτρα μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτό; Εξετάζεται μήπως ήδη κάτι σε σχέση με αυτό; Τι μπορούμε να αναμένουμε από την επόμενη Επιτροπή σε αυτό το πεδίο;

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών υποστηρίζει την ανάγκη μιας κοινής πολιτικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ από το εξωτερικό με βάση την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, το ενεργειακό όμως μείγμα πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Πρέπει, βεβαίως, να διαφοροποιηθούμε με το να απομακρυνθούμε από την υπέρμετρη εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα οποία εισάγει ακόμη και το Ηνωμένο Βασίλειο, που ανέκαθεν εξαρτιόταν από τη Βόρεια Θάλασσα και από το νορβηγικό φυσικό αέριο.

Πρέπει να αναπτύξουμε τον νότιο διάδρομο και πρέπει να εξετάσουμε το έργο White Stream, πέραν του έργου Nabucco, κατά προτεραιότητα, καθώς επίσης και οδούς εφοδιασμού διαμέσου της Κασπίας, ακόμη και της Σαχάρας, ως συναρπαστικές μελλοντικές προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε βελτιωμένη ικανότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη και μεγαλύτερη ολοκλήρωση των δικτύων αγωγών και ηλεκτρικής μας ενέργειας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο προσβλέπουμε, επίσης, στους νέους πυρηνικούς σταθμούς.

Επικροτώ τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων στο ηλιακό έργο Desertec, που καταπολεμά την κλιματική αλλαγή και συμβάλλει στη διαφοροποίηση. Χρειαζόμαστε, επίσης, καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα – μολονότι η πρόσφατη απαγόρευση της ΕΕ αναφορικά με τις ηλεκτρικές λάμπες πυρακτώσεως είναι δρακόντεια, αγνοεί τους κινδύνους για το δέρμα και για το περιβάλλον από τον υδράργυρο και καθιστά την ΕΕ αναίτια αντιδημοφιλή στη χώρα μου.

 
  
MPphoto
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τις προβλέψεις, από τώρα έως το έτος 2030, η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 40%, η δε εσωτερική μας παραγωγή θα σημειώσει πτώση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ικανοποιείται η ζήτηση, ακόμη και με όλα τα έργα που συνεχίζονται για την ώρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι χρειαζόμαστε κάθε δυνατή πηγή εφοδιασμού και χρειάζεται ιδιαιτέρως να συντονίσουμε όλες τις δράσεις των κρατών μελών, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη συνεισφορά τους στις κοινές μας ανάγκες.

Τα έργα South Stream και Nabucco ενέχουν πολύ σημαντικές οικονομικές, ενεργειακές, ιστορικές και πολιτικές πτυχές. Πρέπει να τις εξετάσουμε αυτές πολύ προσεκτικά, με μεγάλη ευφυΐα και να έχουμε επίγνωση των ανησυχιών και των προβλημάτων όλων των εμπλεκομένων χωρών. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα θα μπορούσαν να επιλυθούν αν, πρώτον, συντονίσουμε αποφασιστικά τις δράσεις όλων των κρατών μελών, αν κατασκευάσουμε περισσότερους τερματικούς σταθμούς υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου, αν βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά και αν, για μία ακόμη φορά, μιλήσουμε με μία φωνή.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ το κείμενο που κατατέθηκε σήμερα από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και την προηγούμενη δήλωση του Επιτρόπου, ιδίως την αναγνώριση της ανάγκης διαφοροποίησης της ενεργειακής μας τεχνολογίας και διασφάλισης του εφοδιασμού μας.

Βεβαίως, όμως, δεν υπάρχει μία μόνο απάντηση σε ό, τι αφορά τη διασφάλιση του εφοδιασμού μας. Πρέπει να εξετάζονται όλες οι τεχνολογίες. Πρέπει να υπάρχει ένα μείγμα, μεταξύ άλλων και η δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CCS), και βεβαίως το μέρος απ’ όπου κατάγομαι είναι η Ουαλία, η οποία διαθέτει ακόμα μεγάλα αποθέματα άνθρακα.

Πρέπει, επίσης, να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα. Γι’ αυτό πιστεύω πως πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερους πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία για μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας προς εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και για να δοθεί ώθηση στην οικονομία.

Θέλω, επίσης, να επισημάνω δύο ακόμη σημεία. Πρώτον, σχετικά με το Desertec, που πιστεύω ότι είναι ένα συναρπαστικό έργο, πρέπει όμως να παραδεχθούμε ότι είναι ένα μακροπρόθεσμο έργο. Δεν θα διορθώσει γρήγορα την κατάσταση.

Δεύτερον, η αποθήκευση αποθεμάτων φυσικού αερίου είναι σημαντική, και πάλι όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ακριβή και θα απαιτηθεί χρηματοδότηση.

Επομένως, υποστηρίζω όλα τα κείμενα που υποβλήθηκαν σήμερα, ιδίως της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτά όμως είναι σημαντικά σημεία και θα ακούσω μετά χαράς τις απόψεις του Επιτρόπου σε σχέση με αυτά τα σημεία.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE).(HU) Κυρίες και κύριοι, η πρόταση απόφασης αναφέρει ότι η ρωσική εταιρεία Surgutneftgaz, της οποίας το καθεστώς ιδιοκτησίας είναι θολό, απέκτησε πρόσφατα μείζον μερίδιο στην ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL. Θέλω να πω κάτι περισσότερο επ’ αυτού. Υπέβαλα προσωπικά γραπτή ερώτηση στον κύριο Επίτροπο μετά από αυτήν τη συναλλαγή. Στην απάντησή του δήλωσε ότι θεωρεί εύλογο το αίτημά μας για την παροχή ισχυρότερης προστασίας στις ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες έναντι αδιαφανών εξαγορών από το εξωτερικό. Αυτά είναι καλά νέα. Πρέπει, επίσης, να προσθέσουμε ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις αντενδείκνυνται για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ωστόσο, οι ρυθμίσεις περί διαφάνειας μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν. Για τον λόγο αυτόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκαταλείψει τη βολική της θέση νωχελικής ενδοσκόπησης. Θα πρέπει να διαμορφώσει, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, το νομικό πλαίσιο για την παροχή αποτελεσματικής προστασίας έναντι επιθετικών εξαγορών. Κύριε Πρόεδρε, η ανοικτή αγορά αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό επίτευγμα. Ας μην γινόμαστε ευάλωτοι σε αυτό ακριβώς το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - (SL) Φαίνεται ότι το σύστημα συμμετοχής ομιλητών εκτός του καταλόγου λειτουργεί καλά και χαίρομαι που ακούω ότι συμβαίνει αυτό. Χρειαζόμαστε ασφαλή και διαφοροποιημένο εφοδιασμό. Όλοι συμφωνούμε επ’ αυτού.

Ωστόσο, νομίζω πως υπερβολικά μεγάλο μέρος της συζήτησής μας σήμερα επικεντρώθηκε σε ένα και μόνο θέμα: σε προειδοποιήσεις έναντι μιας ρωσικής απειλής. Αυτές οι κουβέντες δεν μπορούν να έχουν καμία εποικοδομητική συμβολή για την Ευρώπη και νομίζω ότι θα εξυπηρετούσαμε πολύ καλύτερα τα συμφέροντά μας, εάν αναπτύσσαμε μια εταιρική σχέση με τη Ρωσία.

Θα ήμουν, επίσης, ευγνώμων, στον Επίτροπο Piebalgs, αν μας ενημέρωνε σχετικά με το πόση πρόοδος σημειώθηκε στον διάλογο για την ενεργειακή ασφάλεια, για τη βελτίωση των σχέσεών μας με τη Ρωσία και για την εφαρμογή δημοκρατικών προτύπων, κάτι στο οποίο θα επιθυμούσαμε να δώσει η Ρωσία μεγαλύτερη προσοχή.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - (PL) Τον Σεπτέμβριο του 2007, με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το 2006 και σε σχέση με το θέμα –μεταξύ άλλων– του αγωγού φυσικού αερίου Nabucco, ορίστηκε ένας ευρωπαίος συντονιστής για το έργο, συγκεκριμένα ο κ. Josias Van Aartsen. Το 2009, υπέβαλε μια ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία περιείχε εξίσου ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένα από τα συμπεράσματα αυτά αφορούσε τις δυσχέρειες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου Nabucco. Ακόμη και τα τρέχοντα επίπεδα χρηματοδότησης καταδεικνύουν αυτό το γεγονός.

Θα ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι, ασχέτως του προσωπικού σας ενδιαφέροντος επί του θέματος, ο ορισμός ενός συντονιστή για την υλοποίηση του έργου Nabucco ενδέχεται να προσδώσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση, ούτως ώστε να είμαστε βέβαιοι πως ό, τι συζητούμε σήμερα και ό, τι επίσης προσμένουν να συμβεί τα κράτη μέλη –περιλαμβανομένης της χώρας μου, της Πολωνίας– θα έχει 100% πιθανότητα να πάρει σάρκα και οστά.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, δυσκολεύομαι να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν, θέλω όμως να τονίσω με έμφαση ένα-δυο σημεία.

Καταρχάς, με τις πολιτικές που ακολουθούμε στον τομέα της ενέργειας επιδιώκουμε την προώθηση της ευημερίας των πολιτών μας και της βιομηχανίας μας. Εκείνο το οποίο επιζητούμε είναι ασφαλής εφοδιασμός με οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια. Αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος.

Δεύτερον, ουδέποτε επιδιδόμαστε σε παρασκηνιακές συναλλαγές, όταν συζητάμε ενεργειακές συμφωνίες. Δεν υπάρχει επίσης κανένας συμβιβασμός όσον αφορά τη διεύρυνση ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εργαζόμαστε πιστεύοντας ότι η αλληλεξάρτηση στον ενεργειακό εφοδιασμό είναι το σημαντικότερο πράγμα και είναι επωφελές για όλους – για τους προμηθευτές, για τις χώρες διέλευσης και για τους καταναλωτές. Θέλει χρόνο για να πείσουμε τους εταίρους μας, αυτός είναι όμως ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε σταθερότητα.

Τρίτον, ακόμη και αν ορισμένες φορές φαίνεται να είμαστε βραδείς, νομίζω ότι είναι κρίσιμο να βασιζόμαστε στις προτάσεις της βιομηχανίας και στην υποστήριξη της βιομηχανίας, διότι αυτό μας κάνει δυνατούς. Ενδεχομένως αυτό δεν μας μετατρέπει σε ταχύπλοο σκάφος στον ενεργειακό ωκεανό, συμβάλλει όμως στη σταθερότητα. Όταν προβαίνουμε σε αλλαγές, έχουμε πολύ ευρύτερη βάση για τον σκοπό αυτόν και, άρα, είμαστε πολύ πιο ασφαλείς. Όλα τα έργα αποτέλεσαν αντικείμενο διεξοδικού ελέγχου από πλευράς σχέσης κόστους-οφέλους και από πλευράς μελλοντικής βιωσιμότητας. Επομένως, πιστεύω ότι αυτή είναι η ορθή στήριξη που πρέπει να παράσχουμε.

Το επόμενο πεδίο όπου πάσχουμε από μια αδυναμία και για το οποίο συνεχίζουμε τις συζητήσεις είναι η εξωτερική ενεργειακή πολιτική και συνοχή. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη διχογνωμία –ή τουλάχιστον εκλαμβάνεται ως διχογνωμία– και, ως Επίτροπος, θα ήμουν οπωσδήποτε ευτυχής να δω μια πιο συνεκτική εξωτερική ενεργειακή πολιτική.

Η πρόταση ψηφίσματος θίγει αυτό ακριβώς το ζήτημα, διότι, παρόλο που δεν υπάρχει καμία εγγενής σύγκρουση μεταξύ των κρατών μελών, αυτό εκλαμβάνεται ως σύγκρουση. Όλες οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη ωφελούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό και πραγματικά να επιχειρήσουμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα όπου θα μιλάμε με μία φωνή, όχι μόνο φραστικά, αλλά και από πλευράς απόψεων στις οποίες θέλουμε να δώσουμε έμφαση. Για τον λόγο αυτόν, η δεύτερη στρατηγική αναθεώρηση του τομέα της ενέργειας εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική. Όλα τα σημεία που παρουσιάσαμε στη δεύτερη αναθεώρηση του τομέα της ενέργειας εξακολουθούν να υφίστανται.

Ταυτοχρόνως, από την άποψη της Επιτροπής, σαφώς και βλέπουμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να μεταβούμε από την αλληλεξάρτηση στην εξάρτηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζουμε ιδιαιτέρως έργα διαφοροποίησης, όπως είναι ο Nabucco και το υγροποιημένο φυσικό αέριο – όχι πως αλλάζουν πλήρως τη σχέση αλληλεξάρτησης που έχουμε με άλλες χώρες, αλλά μας παρέχουν πρόσθετα περιθώρια ασφαλείας. Αυτό, λοιπόν, κάνουμε, ταυτόχρονα όμως λαμβάνουμε υπόψη οπωσδήποτε το τι συμβαίνει στον κόσμο της ενέργειας.

Σε ό, τι αφορά το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, απομακρυνθήκαμε από αυτήν την εναλλακτική επιλογή. Εγκρίναμε μια οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια, πρόκειται όμως για ένα εθνικό και ευαίσθητο θέμα. Πιστεύω πραγματικά πως, από την άποψη της Ένωσης, πρέπει να βασιστούμε στη συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο συνεκτικό σύστημα. Αμφιβάλλω, όμως, αν θα μπορούσαμε να πάμε ακόμη πιο πέρα από αυτό.

Τελευταίο, πλην όμως εξίσου σημαντικό, πιστεύω πραγματικά ότι αυτά τα ζητήματα και οι συζητήσεις βοηθούν πολύ στη διαμόρφωση της ενεργειακής πολιτικής, δεν υπάρχει όμως ένα ενιαίο μέσο που να μεριμνά γι’ αυτό. Υπάρχουν πολλά μέσα και θα επανέλθουμε σε αυτήν τη συζήτηση στο μέλλον.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Θα με χαροποιήσει, επίσης, πολύ να απαντήσω στις ερωτήσεις ενώπιον της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης επιτροπής, που θα επιθυμούσε να συζητήσει διεξοδικότερα τα ενεργειακά θέματα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος, που κατατέθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 110 του Κανονισμού(1).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12:00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), γραπτώς.(RO) Επικροτώ την πρόοδο που σημειώθηκε με την υπογραφή της συμφωνίας στην Άγκυρα για την έναρξη κατασκευής του έργου Nabucco, καθώς και του πρωτοκόλλου της συμφωνίας για την έναρξη κατασκευής του έργου Desertec. Το έργο Nabucco πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, καθώς παρέχει λύση στο πρόβλημα του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, πρόβλημα που επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζω ότι, παρόλο που το Nabucco είναι ένα εξίσου σημαντικό από γεωπολιτική σκοπιά έργο, οι εταίροι του έργου πρέπει, την ίδια ώρα, να έχουν ισχυρά εμπορικά κίνητρα, ούτως ώστε να καταστεί πραγματικότητα το συντομότερο δυνατόν. Η οικονομική κρίση, η οποία μείωσε τα χρήματα που διαθέτουν οι συμμετέχουσες εταιρείες για επενδύσεις, μαζί με σειρά αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τις πηγές που θα εφοδιάζουν τον αγωγό, είναι εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερπηδήσουμε. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ που προσφέρουμε για το έργο είναι ευπρόσδεκτα, πρέπει όμως επίσης να κλιμακώσουμε τα πολιτικά και διπλωματικά μέτρα σε σχέση με την Τουρκία, καθώς και σε σχέση με τις χώρες στην περιοχή που παρέχουν το φυσικό αέριο. Θα ήθελα, επομένως, να ζητήσω από τα κράτη μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη, προκειμένου να μπορούμε να αποτρέπουμε τις κρίσεις φυσικού αερίου, όπως αυτές που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας και να ολοκληρωθεί το έργο Nabucco, ενώ οι Ευρωπαίοι διατρέχουν τον κίνδυνο να παραμείνουν χωρίς φυσικό αέριο καταμεσής του χειμώνα ως αποτέλεσμα των διενέξεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivailo Kalfin (S&D), γραπτώς. – (BG) Δυστυχώς, η ΕΕ εξακολουθεί να μην έχει μια αποτελεσματική πολιτική ενεργειακής ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση, για τα οποία θέλω ιδιαιτέρως να συγχαρώ τον Επίτροπο Piebalgs. Η Βουλγαρία επίσης συνέβαλε σε αυτό. Εντούτοις, αυτές οι διαδικασίες εξακολουθούν να είναι αργόσυρτες, ιδίως υπό το πρίσμα της εξόχως δυναμικής δραστηριότητας εκ μέρους της Ρωσίας και άλλων ανταγωνιστών.

Χρειαζόμαστε μια πιο σαφή και πιο ενεργό πολιτική, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένες από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- την ενθάρρυνση της ολοκλήρωσης όλων των έργων, που αφορούν τον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο, τα οποία μπορούν σε πραγματιστικό πλαίσιο να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση στηριζόμενα κατά βάση στην αγορά, μεταξύ άλλων, για τα έργα Nord Stream και South Stream·

- την ενθάρρυνση της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενεργειακή ανεξαρτησία και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως των εγκαταστάσεων που λειτουργούν με πυρηνική ενέργεια ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

- την ανάπτυξη κοινών κανόνων για την προμήθεια και διέλευση φυσικού αερίου·

- μια ενεργό πολιτική έναντι των χωρών της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου για την εξασφάλιση του εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο από την Κασπία.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE) , γραπτώς. – (EN) Αυτή η συζήτηση αποτελεί άλλη μια απόδειξη του πόσο απελπιστικά χρειάζεται η ΕΕ μια ενωμένη ενεργειακή πολιτική. Υπάρχουν βουλευτές που παρωθούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα, συντονισμένα μέτρα επιδεικνύοντας πνεύμα αλληλεγγύης και που προτείνουν να ενεργήσουμε ωσάν η ΕΕ να είχε ήδη ανάλογη πολιτική. Οι προσπάθειές τους δεν έχουν μόνο πολιτική και ηθική, αλλά και πρακτική αξία, διότι ως εκπρόσωποι των πολιτών, μπορούν να επιταχύνουν τη δημιουργία της κοινής ενεργειακής πολιτικής. Υπάρχουν άλλοι, που χρησιμοποιούν την απουσία ανάλογης πολιτικής ως πρόφαση για να δικαιολογήσουν τις διμερείς τους συνεννοήσεις με προμηθευτές, οι οποίες συχνά αγνοούν τις απαιτήσεις της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, για να μην αναφερθούμε στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτή είναι μια κοντόφθαλμη και παρακινδυνευμένη προσέγγιση, που παίζει το παιχνίδι των αντιδημοκρατικών προμηθευτών, των οποίων η πολιτική στρατηγική συνίσταται στη διαίρεση και την αποδυνάμωση της ΕΕ. Η Επιτροπή πρέπει να παράσχει όχι μόνο πολιτική και νομική, αλλά και χρηματοδοτική βοήθεια σε εταιρείες οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μας εφοδιασμού. Για να αναπτυχθεί πραγματικά μια γνήσια αλληλεγγύη στον τομέα της ενέργειας, τα κράτη μέλη πρέπει να αρχίσουν να ενημερώνονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή για τις συμφωνίες τους με τρίτες χώρες εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. – (RO) Καθώς βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας θητείας, θεωρώ ότι ένας από τους τομείς όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά είναι η κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας. Έχοντας αυτό κατά νου, θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία του έργου Nabucco, που θα συμβάλει στην κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα διασφαλίσει την πρόσβαση των ευρωπαίων καταναλωτών σε εναλλακτικές πηγές μέσω ασφαλών οδών εφοδιασμού. Η υπογραφή της συμφωνίας στις 13 Ιουλίου 2009 μεταξύ της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουγγαρίας για το έργο Nabucco, που σηματοδοτεί την πολιτική δέσμευση των κρατών εταίρων που συμμετέχουν σε αυτό το έργο να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, εξέπεμψε ένα θετικό μήνυμα στους επενδυτές και στις χώρες που παρέχουν το φυσικό αέριο. Οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το έργο πρέπει, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συνεχίσουν να εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην προσέλκυση επενδύσεων και στην εξασφάλιση αξιόπιστων προμηθευτών για το Nabucco.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. – (RO) Πέραν της ανάρρησης στην πρώτη θέση στον κατάλογο των χωρών που εξάγουν φυσικό αέριο, η Ρωσία έγινε πρόσφατα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Σαουδική Αραβία. Αυτή η κατάσταση επιτρέπει στη Μόσχα την απόκτηση ειδικού βάρους στην άσκηση επιρροής, καθώς έχει τον έλεγχο αυτών των πόρων. Ωστόσο, η ενέργεια είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να υπόκειται στις αρχές της οικονομίας της αγοράς. Δεν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης της ενέργειας ως εργαλείου άσκησης πολιτικής πίεσης. Οι ενεργειακές κρίσεις που αντιμετώπισε η Ευρώπη ανέδειξαν τη σημασία της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών εφοδιασμού. Κατέδειξαν, επίσης, την προστιθέμενη αξία που προσφέρει ο Nabucco ως προς αυτό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρουμανία ήταν και παραμένει σθεναρός υποστηρικτής του έργου Nabucco. Μάλιστα, η Ρουμανία υπέγραψε τη Διακυβερνητική Συμφωνία για το έργο Nabucco τον Ιούλιο, μαζί με την Τουρκία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και την Αυστρία. Θεωρούμε επιτυχία τη σύναψη αυτής της συμφωνίας και ένα σημαντικό βήμα προόδου. Ένας αγωγός φυσικού αερίου του μεγέθους και των φιλόδοξων στόχων του Nabucco θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, προτού γίνει πραγματικότητα. Η μόνη λύση για την υπέρβαση αυτών των προκλήσεων είναι να επιμείνουμε στα προσήκοντα μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), γραπτώς. – (EN) Καταβάλλουμε σκληρές προσπάθειες να ενθαρρύνουμε μια συνεκτική ενεργειακή πολιτική, μια τέτοια πολιτική όμως υφίσταται και υλοποιείται στο έπακρο. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: ΔΕΝ είναι δική μας. Είναι της Ρωσίας. Τώρα, η γαλλική εταιρεία EDF υπογράφει ως συμβαλλόμενο μέρος για το έργο South Stream. Πριν από αυτό, οι Ρώσοι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο Nabucco μέσω της εξαγοράς της ουγγρικής εταιρείας MOL. Πριν δε από αυτό, ο αυστριακός τερματικός σταθμός υποδοχής φυσικού αερίου στο Baumgarten εξαγοράστηκε από τη μυστήρια εταιρεία Centrex. Χρειαζόμαστε μια σαφή, ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και τη χρειαζόμαστε τώρα. Αυτή είναι πιθανόν η τελευταία μας ευκαιρία να συνασπιστούμε πίσω από τον αγωγό Nabucco. Ειδάλλως, αν το Συμβούλιο και η Επιτροπή παραμείνουν ουδέτεροι, θα πρέπει να ετοιμάζονται για πολύ ψυχρούς χειμώνες και πολύ θερμή πολιτική.

***

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ζητήσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στην αίθουσα, διότι λάβαμε νέα από την Καμπούλ σχετικά με μια πολύ σοβαρή επίθεση σε βάρος της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης και κάποιες πρώτες πληροφορίες που έχουμε λάβει μιλάνε για έξι νεκρούς στο ιταλικό απόσπασμα, μεταξύ των αλεξιπτωτιστών της μονάδας Folgore.

Σας ζητώ, λοιπόν, να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στην Αίθουσα, ακριβώς για να θυμηθούμε εκείνους που αγωνίζονται προκειμένου να εγκαθιδρύσουν τα ιδανικά μας για την ειρήνη και την ελευθερία σε ολόκληρο τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρίες και κύριοι, όπως μόλις ακούσατε από τον κ. Mauro, ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο Αφγανιστάν: έξι στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης έχασαν τη ζωή τους. Σας παρακαλώ να εγερθούμε και να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή σε ένδειξη σεβασμού υπό το πρίσμα αυτού του τραγικού συμβάντος.

(Το Σώμα εγείρεται και τηρεί ενός λεπτού σιγή)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ
Αντιπροέδρου

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


4. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές πληροφορίες επί της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

4.1. Περίοδοι παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (A7-0005/2009, Paolo De Castro) (ψηφοφορία)

4.2. Καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης των γεωργών στο πλαίσιο της ΚΓΠ (A7-0004/2009, Paolo De Castro) (ψηφοφορία)

4.3. SWIFT (ψηφοφορία)
 

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 2

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη διαφωνεί με αυτήν την αλλαγή.

(Αιτήματα της Ομάδας Verts/ALE για απόσυρση του κειμένου των τροπολογιών 1 και 2)

 
  
 

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη εκφράζει και πάλι τη διαφωνία της.

(Αιτήματα της Ομάδας Verts/ALE για απόσυρση του κειμένου των τροπολογιών 1και 2)

 

4.4. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν (ψηφοφορία)

4.5. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν (A7-0007/2009, Alojz Peterle) (ψηφοφορία)

4.6. Η κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων (ψηφοφορία)

4.7. Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (ψηφοφορία)

4.8. Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ώρα των ψηφοφοριών έληξε.

 

5. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος RC-B7-0026/2009

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά του ψηφίσματος που αφορά τη Λιθουανία, διότι θεώρησα αυτό το ψήφισμα πρόωρη και μεροληπτική αντίδραση σε έναν νόμο που δεν τέθηκε καν ακόμη σε ισχύ, πόσο δε μάλλον υπό την αρχική του φραστική διατύπωση.

Είναι γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, η Ένωση σχεδόν φθάνει να παραβιάσει την αρχή της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους, και αυτός είναι ο λόγος που εξέφρασα την αντίθεσή μου σε αυτό το ψήφισμα, έχοντας παράλληλα κατά νου ότι θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στο ιρλανδικό δημοψήφισμα ως κακό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί η κυριαρχία ενός κράτους μέλους.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά του ψηφίσματος αυτού, διότι η Λιθουανία θα μπορέσει να χειριστεί αυτό το πρόβλημα από μόνη της. Ο λιθουανός Πρόεδρος συγκρότησε μια ειδική ομάδα για την αναθεώρηση αυτής της νομοθεσίας, που δεν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ πριν από το 2010. Επιπλέον, νομίζω ότι το ψήφισμα θα συνιστούσε υπερβολική ανάμειξη στις υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους, όπως είναι η Λιθουανία. Επιπλέον, αυτό το ψήφισμα περιέχει μια δήλωση ότι θα πρέπει να ζητηθεί η νομική γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν εμπίπτει στην εντολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων η αξιολόγηση μεμονωμένων κρατών και η σύνταξη γνωμοδότησης σε ανάλογες περιπτώσεις. Θα συνιστούσε ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ένας ενθουσιώδης ευρωπαϊστής και θιασώτης του ευρωπαϊκού συντάγματος, καθώς και της Συνθήκης της Λισαβόνας. Είμαι, επίσης, υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, αυτό το ψήφισμα προκαλεί μεγάλη ζημία στην Ευρώπη, ιδίως ενόψει της διεξαγωγής του ιρλανδικού δημοψηφίσματος, συνιστά δε καπήλευση του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για ιδεολογικούς σκοπούς. Ο λιθουανικός νόμος δεν έχει καμία σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και, αν μη τι άλλο, στην πραγματικότητα προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών της Λιθουανίας αντί να τα παραβιάζει. Επομένως, θεωρώ αυτό το ψήφισμα ιδεολογικό αίσχος. Η Αριστερά και οι Φιλελεύθεροι σε τούτο το Σώμα προκάλεσαν σοβαρή ζημία στην Ευρώπη και στα ανθρώπινα δικαιώματα με αυτό το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, οι λιθουανοί φίλοι μας αναμφίβολα ονειρεύονταν κάτι διαφορετικό για τον εαυτό τους. Μετά την απελευθέρωσή τους από τον ζυγό της Σοβιετικής Ένωσης, ήθελαν να γίνουν μέλη, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, εκείνης της άλλης ένωσης που αρέσκεται να αυτοπροβάλλεται ως μία μοναδική ένωση ελευθέρων κρατών. Τώρα, όμως, φαίνεται πως ισχύει για μία ακόμη φορά ότι μια μορφή κηδεμονίας απλώς αντικαταστάθηκε από μια άλλη, έστω και πιο λεπταίσθητου χαρακτήρα. Σήμερα, επίσης, η Λιθουανία δεν είναι πλέον ελεύθερη: όταν το λιθουανικό κοινοβούλιο εγκρίνει έναν νόμο με στόχο την προστασία των ανηλίκων, επιπλήττεται για τον κόπο του και περιφρονείται. Δεν υπάρχει ούτε ένα πεδίο στο οποίο να μην ανακατεύεται η Ένωση και αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν πρόκειται να βελτιωθεί τα προσεχή χρόνια. Τουναντίον, μάλιστα, ο νέος ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα –τι κρύβεται σε μια ονομασία;– θα ενισχύσει περαιτέρω αυτήν την κηδεμονία. Σας ευχαριστώ, κύριε Verhofstadt, ευχαριστώ τους λοιπούς μανδαρίνους της Επιτροπής γι’ αυτές τις ενέργειες στραγγαλισμού της ελευθερίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, δείτε με ποιον τρόπο αυξάνεται το τείχος της νομοθεσίας της ΕΕ. Δείτε με ποιον τρόπο οι Βρυξέλλες παρεισφρέουν και στην παραμικρή εσοχή, σε κάθε γωνιά του εθνικού βίου.

Θέματα όπως αυτό, η προστασία των ανηλίκων, θεωρούνται από πολλούς από τους ψηφοφόρους μας ευαίσθητα και ηθικά ζητήματα. Εάν εμείς σε τούτο το Κοινοβούλιο αποτολμάμε να νομοθετούμε για τα εθνικά κράτη, ποιον λόγο ύπαρξης έχουν τότε αυτά; Δεν υπάρχει κανένα όριο στην έπαρσή μας;

Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω απολύτως τη θέση μου επ’ αυτού. Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε το πλησιέστερο ισοδύναμο σε αυτήν τη νομοθεσία, το οποίο ονομαζόταν Παράγραφος 28, ουσιαστικά ήμουν ο μόνος Συντηρητικός που αντιτάχθηκα σε αυτό. Βρισκόμουν έτη μπροστά από το υπόλοιπο κόμμα μου σε σχέση με την προώθηση της πλήρους ισοτιμίας των ομοφυλοφίλων, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την εξίσωση του ορίου ηλικίας συναίνεσης για τη σύναψη σεξουαλικών σχέσεων και το σύμφωνο συμβίωσης. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι το υπόλοιπο κόμμα μου ασπάζεται πλέον αυτήν την άποψη.

Δεν είμαι, όμως, λιθουανός νομοθέτης! Οι άνθρωποι που θα πρέπει να αποφασίσουν για το ζήτημα αυτό στη Λιθουανία είναι εκείνοι στους οποίους οφείλεται λογοδοσία μέσω των δημοκρατικών μηχανισμών και διαδικασιών αυτής της χώρας. Αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να τους το επιτρέψουμε, τότε καλύτερα να βάλουμε στη ναφθαλίνη τα εθνικά μας κοινοβούλια, να τα μετατρέψουμε σε μουσεία και να κλειδώσουμε την πόρτα.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος RC-B7-0047/2009

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η επιβίωση πολλών αγροκτημάτων διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Επομένως, χαίρομαι που εγκρίναμε σήμερα μια διακομματική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κρίση στον τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας. Λυπούμαι ιδιαίτερα που η Ομάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία δεν συμμετείχε στη σύνταξη αυτής της πρότασης.

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε αυτήν την κρίση μόνο με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή. Πρώτα και κύρια, πρέπει να αυξήσουμε την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στην αγορά. Σε σχέση με αυτό, η προώθηση των πωλήσεων είναι πιο σημαντική από τη συσσώρευση αποθεμάτων. Εποικοδομητικές προτάσεις, όπως είναι η χρήση γάλακτος σε σκόνη για την εκτροφή μόσχων, η θέσπιση ελάχιστων τιμών στα τυροκομικά προϊόντα, η σαφής επισήμανση των υποκατάστατων τυροκομικών προϊόντων και η χρήση του λίπους βουτύρου για τη διευκόλυνση της παρασκευής παγωτού και προϊόντων αρτοποιίας υπάρχουν ως λύσεις εδώ και πολύ καιρό. Το γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα από την Επιτροπή πραγματικά αδυνατώ να το καταλάβω.

Παρωθώ τον κύριο Επίτροπο να λάβει υπόψη τις προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματος και να τις υλοποιήσει κατεπειγόντως.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο απείχα της ψηφοφορίας σχετικά με την κρίση στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι η κατάσταση στον γαλακτοκομικό τομέα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 14% τα τελευταία χρόνια, η τιμή αγοράς του γάλακτος μειώθηκε σχεδόν κατά 40%. Κατά συνέπεια, πολλοί ευρωπαίοι γαλακτοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν τώρα την καταστροφή. Στην Τσεχική Δημοκρατία, για παράδειγμα, 15 τσεχικές γαλακτοκομικές μονάδες είναι κλινικά νεκρές από οικονομική άποψη, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Madeta, τον κ. Teplý. Η κατάσταση, όμως, πρέπει να επιλυθεί σε συστηματική βάση μέσω μακρόπνοης διαχείρισης του τομέα, όχι μόνο μέσω βραχυπρόθεσμων μέτρων στήριξης, όπως είναι οι επιδοτήσεις, οι αγορές παρέμβασης και η υποστήριξη της ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Το μόνο που πετυχαίνει αυτό είναι να δημιουργεί στρέβλωση της αγοράς, χωρίς παράλληλα να αποτρέπει την αστάθεια των τιμών. Ταυτόχρονα, πρέπει να καθιερώσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για τους αγρότες όλων των κρατών μελών, αυτό δε, όχι μόνο στον γαλακτοκομικό τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η πρόταση της Επιτροπής είναι κατά βάση ευπρόσδεκτη και είναι συνετή, τουλάχιστον από οικονομική και πολιτικώς πραγματιστική σκοπιά. Εντούτοις, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι, αν κοιτάξουμε αυτήν την κατάσταση σφαιρικά, η πτώση των τιμών δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της πτώσης της ζήτησης.

Πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα των γαλακτοπαραγωγών στην Αυστρία και στην περιοχή των Άλπεων. Οι μικρές εγχώριες εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, αν θέλουμε να μιλήσουμε ρεαλιστικά, τις τεράστιες εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής της Βόρειας Γερμανίας και των Κάτω Χωρών. Αυτό προκαλεί ανισορροπία. Η διοχέτευση ολόκληρης της ποσότητας του γάλακτος θα έσπρωχνε στο κλείσιμο τις εκμεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής στην Αυστρία και θα είχε σοβαρές και απρόβλεπτες συνέπειες, μεταξύ άλλων, για το τοπίο γεωργικής δραστηριότητας.

Λίγες πολυεθνικές εταιρείες θα ήλεγχαν, έτσι, την ευρωπαϊκή αγορά. Μπορώ κάλλιστα να φανταστώ τις συνέπειες που θα είχε αυτό και στην ποιότητα του φαγητού.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη εύλογες διαμαρτυρίες των γαλακτοπαραγωγών για τις τιμές, για την έλλειψη παρέμβασης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αδειοδότηση –όχι στο μέλλον, αλλά αμέσως– της σήμανσης, ιδίως δε των τεχνητών γαλακτοκομικών προϊόντων.

Θέλουμε νωπά προϊόντα στο τραπέζι των καταναλωτών μας, προϊόντα των οποίων μπορούμε να γνωρίζουμε την προέλευση, όχι τα σκουπίδια που λαμβάνουμε από άλλες χώρες: το γάλα σε σκόνη πέρασε ως φρέσκο γάλα προέλευσης των δικών μας παραγωγών. Αύριο, θα χυθεί γάλα στην Παδανία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη – αυτή είναι μια σημαντική διαμαρτυρία, καθώς διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων μας. Εμείς εδώ στην Ευρώπη θέλουμε να τρώμε υγιεινό φαγητό της δικής μας περιοχής: καλό, φρέσκο γάλα, γάλα που προφανώς το πίνω. Εμείς στην Παδανία πίνουμε στη μνήμη του μόχθου που καταβάλλουν οι παραγωγοί μας, και αυτό ακριβώς πρέπει να προστατεύσει η Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέκλεισε από τις διατάξεις το τυρί μακράς ωρίμανσης· οι παραγωγοί γάλακτος σε σκόνη είναι οι μόνοι τους οποίους διαφυλάσσει. Αυτό είναι αίσχος!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Ζούμε, κύριε Πρόεδρε, σε μια εποχή όπου γαλακτοπαραγωγοί αυτοκτονούν καθημερινά, ακόμη και σε πλούσιες δυτικές χώρες, όπως η Γαλλία. Πρόκειται, κατά συνέπεια, για τεράστια τραγωδία. Ψήφισα υπέρ αμφοτέρων των εκθέσεων του κ. De Castro, διότι απαιτείται άμεση, επείγουσα παρέμβαση. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι συσσωρεύονται αποθέματα γάλακτος σε σκόνη, καθώς και βουτύρου, στα αποθέματα παρέμβασης. Θα διατεθούν στην αγορά από τα αποθέματα παρέμβασης και θα καταλήξουν να πιέσουν και πάλι προς τα κάτω τις τιμές. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα που έχω.

Το άλλο πρόβλημα είναι ότι αυτό το μέτρο είναι πολύ πιο πιθανό να βοηθήσει τους μεγαλοπαραγωγούς παρά τους μικρούς παραγωγούς. Δεν πρέπει, όμως, να λησμονούμε ότι οι μικροί γαλακτοπαραγωγοί χρήζουν άμεσης βοήθειας για να βγάλουν τα προς το ζην, ενώ στην περίπτωση των μεγαλοπαραγωγών απλώς και μόνο θα διατηρηθούν ή και θα αυξηθούν τα κέρδη τους. Απαιτούνται θεμελιώδεις αλλαγές. Πρέπει, τέλος, να κατοχυρώσουμε την επισιτιστική κυριαρχία αντί να χρησιμοποιούμε το μοντέλο του ελεύθερου εμπορίου που υπαγορεύει ο ΠΟΕ. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές πριν από μένα, χρειαζόμαστε τρόφιμα που παράγονται σε τοπικό επίπεδο από ντόπιους αγρότες.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως και όλοι όσοι μίλησαν, γνωρίζω την έκταση της κρίσης στον αγροτικό μας τομέα. Κάθε βουλευτής που εκπροσωπεί αγρότες το γνωρίζει αυτό. Η κρίση, όμως, είναι προϊόν του υφιστάμενου γεωργικού μας συστήματος –της κοινής γεωργικής πολιτικής– που είχε καταστροφικές συνέπειες για τους αγρότες της δικής μου εκλογικής περιφέρειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όχι μόνο για τους αγρότες: για τους καταναλωτές μας, για τους φορολογούμενούς μας και, μάλιστα, για τους φτωχούς του Τρίτου Κόσμου, που διαπιστώνουν ότι τους φράσσουν τις αγορές, ενώ κατόπιν ρίχνονται στις δικές τους αγορές πλεονάσματα σε τιμή κάτω του κόστους.

Σταδιακά απομακρυνόμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το σύστημα της άμεσης στήριξης, που είχε λίαν καταστροφικές περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες, και τώρα σπεύδουμε ξανά σε αυτό. Σας λέω, λοιπόν, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι άνθρωποι έχουν κρατήσει ζωντανό στη μνήμη τους τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σύστημα των ποσοστώσεων γάλακτος. Μας ορίστηκε ποσόστωση μικρότερη της εθνικής μας παραγωγής, επομένως, έχουμε την ασυνήθιστη εικόνα βρετανών γαλακτοπαραγωγών που χρησιμοποιούν το γάλα ως λίπασμα ή το πετάνε στο δίκτυο αποχέτευσης και μετά εισάγουν γάλα εκ νέου από τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία ή από άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Μόλις είχαμε αρχίσει να ξεφεύγουμε και τώρα τούτο το Σώμα ψήφισε για την επαναφορά της όλης κατάστασης.

Όποιος πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται στην κατεύθυνση των λιγότερων πράξεων και της εκχώρησης εξουσιών δεν έχει παρά να κοιτάξει τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα επανεκδόθηκαν αρκετά άλμπουμ του συγκροτήματος Beatles μετά από ψηφιακή επεξεργασία. Αυτήν την εβδομάδα συζητούμε για το σύστημα των ποσοστώσεων γαλακτοκομικών σε επεξεργασμένη μορφή. Ενδεχομένως να μην έχουν και πολλά κοινά εκ πρώτης όψεως, μέχρι να θυμηθεί κανείς τον τίτλο ενός από τα τραγούδια των Beatles, το Back in the USSR. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ιδού λοιπόν ένα σύστημα όπου οι τιμές και οι ποσοστώσεις αποφασίζονται από γραφειοκράτες, όχι από τις ανάγκες των καταναλωτών ή έστω τις ανάγκες των προμηθευτών. Ιδού ένα σύστημα όπου οι καταναλωτές πληρώνουν εις διπλούν υψηλότερες τιμές και υψηλότερους φόρους, προκειμένου να στηρίξουν ένα σύστημα που δεν εξέφραζε παράπονο όταν οι τιμές ήταν υψηλές.

Θυμάμαι προς το τέλος της περασμένης θητείας τον Martin Schulz να λέει ότι επιτέλους είχε δει μια σοσιαλδημοκρατικοποίηση του ΕΚ. Ε λοιπόν, στην πράξη νομίζω ότι το όνειρό του έφθασε ακόμη πιο μακριά και βλέπουμε τη σοβιετοποίηση της ΕΕ. Βλέπουμε πράγματι μια «ΕΕΣΣΔ»;

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE). - (DA) Κύριε Πρόεδρε, εμείς οι δανοί Φιλελεύθεροι συμπάσχουμε ιδιαίτερα με τους αγρότες που αντιμετωπίζουν τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις της εποχής μας και, μάλιστα, βλέπουμε με πολύ μεγάλη συμπάθεια την ιδέα παροχής βραχυπρόθεσμης συνδρομής σε εκείνους που τη χρειάζονται. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι τα βραχυπρόθεσμα, θεσμοποιημένα καθεστώτα στήριξης ουδέποτε παραμένουν βραχυπρόθεσμα, παρά τις πολλές ωραίες δηλώσεις προθέσεων. Τελικά προσλαμβάνουν μόνιμο χαρακτήρα στο τέλος, και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι όσοι εξ ημών συμμετείχαμε στην εφαρμογή τους, είτε εδώ είτε στα εθνικά μας κοινοβούλια. Γι’ αυτό και φοβόμαστε –και πιστεύουμε ότι δικαιολογημένα πρέπει να νιώθουμε έτσι– πως τα μέτρα που συστήνει αυτό το ψήφισμα, όπως και οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, υπό το πρίσμα αυτό, θα οδηγήσουν εκ των πραγμάτων σε πιο μόνιμη βάση μακριά από την έξοχη διαδικασία μεταρρύθμισης στην κατεύθυνση μιας αποδοτικής γεωργίας, για την οποία ήταν αρμόδιος ο κύριος Επίτροπος· κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι πρέπει να απορρίψουμε αυτό το ψήφισμα.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος RC-B7-0040/2009

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ, διότι το ζήτημα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού έχει πρωταρχική σημασία σήμερα για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόσφατη ρωσο-ουκρανική κρίση κατέδειξε σαφώς τα υφιστάμενα προβλήματα στον τομέα της ενέργειας και ιδίως την απόλυτη εξάρτηση ορισμένων κρατών μελών από αποκλειστικούς προμηθευτές φυσικού αερίου.

Οι βαλτικές χώρες, που είναι απομονωμένες από την υπόλοιπη Ευρώπη, έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος των προμηθευτών φυσικού αερίου από την Ανατολική Ευρώπη. Τώρα είναι πιο σημαντικό από ποτέ άλλοτε να χαράξουμε μια συνολική κοινή ενεργειακή πολιτική, η οποία θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και στην προάσπιση κοινών συμφερόντων.

Δράττομαι αυτής της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω την Επιτροπή, ιδίως δε τη σουηδική Προεδρία, για την υποβολή της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα, που θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί αποδοτικότερα η ουσιαστική κινητοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων προς επίτευξη των κοινών στόχων.

Είμαι πεπεισμένος ότι, αν εφαρμοστεί σωστά, η στρατηγική θα καταστεί παράδειγμα περιφερειακής επιτυχίας.

Τέλος, θέλω να παρωθήσω την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα συμφέροντα μεμονωμένων κρατών μελών δεν προτάσσονται έναντι της επίτευξης κοινών στόχων στρατηγικής.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, δεδομένου ότι το ενεργειακό ζήτημα είναι μια σημαντική δοκιμασία για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν σε αυτό το θέμα.

Η ενεργειακή πολιτική πρέπει να συνδέεται με την εξωτερική πολιτική. Η Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει, επίσης, τη διαφοροποίηση της ενεργειακής ασφάλειας στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σημαίνει ότι η ενέργεια, που εξαρτάται από τον άνθρακα, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με εξαιρετικές οικονομικές δυσχέρειες. Τότε, οι αυξήσεις των τιμών θα επηρεάσουν τους πολίτες. Είναι πλέον καιρός να θεσπίσουμε μια κοινή, πανενωσιακή πολιτική σε αυτό το πεδίο. Η Επιτροπή πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα καταπολεμήσει τις εγωιστικές συμπεριφορές κρατών μελών που δεν διαβλέπουν κανέναν κίνδυνο στη συνεχιζόμενη εξάρτηση από έναν προμηθευτή, όπως συμβαίνει, λόγου χάρη, με την εξάρτηση από τη Ρωσία για το φυσικό αέριο.

Χρειαζόμαστε την ανάληψη δράσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Ενέργειας πρέπει να εκφράσουν με σαφήνεια την πολιτική τους βούληση.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, και θα εξηγήσω τώρα τον λόγο για τον οποίο το έπραξα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τις εισαγωγές ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται διαρκώς, οι φυσικοί πόροι, όμως, είναι πεπερασμένοι. Η ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει, ταυτόχρονα, διαφοροποίηση των πηγών και οδών μεταφοράς, καθώς και λίαν αποδοτική διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που επί του παρόντος προωθείται μέσω διαφόρων έργων, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τους αγωγούς φυσικού αερίου μεταξύ της Ρουμανίας και των γειτόνων της, της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε επί του παρόντος, είπα μέσα μου, τι μένει όμως να κάνουμε ακόμα;

Θέλω να προβώ σε μια ενδεχομένως τολμηρή, πλην όμως απλή σύγκριση με την ηλεκτρική ενέργεια. Επί του παρόντος, τα σπίτια μας παίρνουν ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς εμείς να γνωρίζουμε την προέλευσή του. Ένα διαφοροποιημένο δίκτυο παροχής φυσικού αερίου και πολυάριθμα δίκτυα μεταφοράς πρέπει να μας δώσουν τη δυνατότητα να επιτύχουμε ακριβώς τον ίδιο στόχο: την εξασφάλιση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτός είναι ο λόγος που υποστήριξα και εξακολουθώ να υποστηρίζω το έργο Nabucco αλλά, ταυτόχρονα, και τις ενέργειες με στόχο τη διαφοροποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Paolo De Castro (A7-0005/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τις περιόδους παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, διότι θεωρώ ότι αυτά τα μέτρα αποτελούν τη συνέχιση ενός θετικού μέτρου, που είχε άμεσες συνέπειες στη ρύθμιση της υπερπροσφοράς που επηρεάζει την αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η πτώση των τιμών στην παγκόσμια αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων τους τελευταίους δώδεκα μήνες προέκυψε από τη γενική αύξηση της παραγωγής και την πτώση της παγκόσμιας ζήτησης εξαιτίας της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτό δικαιολογεί τη διατήρηση της δημόσιας παρέμβασης για το βούτυρο και το γάλα σε σκόνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Με βάση την έκθεση του ιταλού συναδέλφου Paolo De Castro, ψήφισα υπέρ της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για παρέκκλιση από τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) όσον αφορά τις περιόδους παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Μετά την παγκόσμια έκρηξη των τιμών όλων των τροφίμων το 2007, επομένως και του γάλακτος, τους τελευταίους δώδεκα μήνες σημειώθηκε κατάρρευση των τιμών. Υποστηρίζω την Επιτροπή, που στις αρχές του 2009 θέσπισε ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου σε μια προσπάθεια υποστήριξης της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τον έκτακτο χαρακτήρα της κατάστασης, υποστηρίζω την παράταση, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2010, της τρέχουσας περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, μέσω διαδικασίας δημοπράτησης. Επιπροσθέτως, λαμβανομένης υπόψη της αβεβαιότητας αναφορικά με τον χρόνο που απαιτείται για την ανάκαμψη της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, υποστήριξα την έγκριση που δόθηκε στην Επιτροπή για παράταση της περιόδου παρέμβασης 2010-2011, ομοίως με διαδικασία δημοπράτησης, εάν το επιτάσσουν οι συνθήκες της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. − (EN) Αυτή η έκθεση αναφέρεται στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για παρέκκλιση από τον ενιαίο κανονισμό ΚΟΑ όσον αφορά τις περιόδους παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Λόγω του ότι υπάρχει σοβαρή κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE), γραπτώς. (SV) Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι η κατάσταση των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων δεν είναι βιώσιμη. Παρά ταύτα, γνωρίζουμε εξίσου καλά και είμαστε πεπεισμένοι ότι η λύση δεν είναι οι παρεμβάσεις της ΕΕ. Ήλθε πλέον η ώρα να περάσουμε σε ένα σύστημα που θα στηρίζεται στην αγορά, με βάση την ασφάλιση των πιστώσεων, το οποίο θα απελευθερώσει τους γαλακτοπαραγωγούς, χωρίς να διαταράξει την εγχώρια ή την παγκόσμια αγορά. Είναι επίσης πλέον καιρός να προβούμε σε επανεξέταση της κατάστασης όσον αφορά τον ανταγωνισμό στη μεγάλης κλίμακας βιομηχανία παραγωγής και στη σχεδόν εξίσου μεγάλη βιομηχανία τροφίμων, που στέκεται ανάμεσα στον γαλακτοπαραγωγό και τον καταναλωτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς.(PL) Όσον αφορά τις τροπολογίες που προτείνουν το πάγωμα των ποσοστώσεων γάλακτος, θα ήθελα να δηλώσω τα ακόλουθα. Πρώτον, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποθέσουμε ότι μια προτεινόμενη αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής (κατόπιν μιας αναθεώρησης της ΚΓΠ) θα είχε αντίκτυπο στην κρίση στον τομέα.

Δεύτερον, το πάγωμα της αύξησης των ποσοστώσεων (αυτό δηλαδή που προτείνουν οι τροπολογίες στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) θα τιμωρούσε τους γαλακτοπαραγωγούς σε χώρες που επί του παρόντος βρίσκονται ένα μόλις βήμα από τη χρησιμοποίηση των ποσοστώσεών τους. Θα ήταν άδικο, αν όχι ανήθικο, να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού σε αυτό το στάδιο. Τρίτον, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι, στη διάσκεψη κορυφής το 2002 στην Κοπεγχάγη, διαπραγματευτήκαμε (αυτές οι διαπραγματεύσεις περιελάμβαναν την Πολωνία) το θέμα των ποσοστώσεων γάλακτος, γνωρίζοντας ότι αυτές οι ποσοστώσεις θα ίσχυαν έως το 2007. Στο Λουξεμβούργο, το σύστημα ποσοστώσεων παρατάθηκε έως το 2014, χωρίς τη συμμετοχή μας ή το δικαίωμα ψήφου μας.

Δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα στον γαλακτοκομικό τομέα με το να δίνουμε σε ορισμένους παραγωγούς την ευκαιρία να βελτιώσουν τη μοίρα τους σε βάρος των άλλων παραγωγών. Οι αντιλήψεις και δράσεις μας πρέπει να έχουν ως στόχο να δώσουν στον καθένα μια ευκαιρία, ασχέτως της χώρας από την οποία προέρχεται, είτε αυτή συγκαταλέγεται μεταξύ των 15 παλαιών κρατών μελών είτε μεταξύ των 12 νέων κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (S&D), γραπτώς. (DE) Συμφωνώ με τη βραχυπρόθεσμη λύση της εξαγοράς βουτύρου και γάλακτος σε σκόνη, την οποία πρότεινε η Επιτροπή. Ωστόσο, ζητώ μια μακρόπνοη λύση για τη γαλακτοκομική κρίση, λόγου χάρη, μέσω της χρήσης ευέλικτου ελέγχου ποσότητας για τον καθορισμό μιας τιμής γάλακτος η οποία θα καλύπτει τα κόστη. Το πλεόνασμα γάλακτος πρέπει να περιοριστεί σε εθνικό επίπεδο μέσω της επιβολής ευρωπαϊκών απαιτήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα οδήγησε, επίσης, σε πτώση της τιμής του βουτύρου και του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη. Επικροτώ την πρόταση της Επιτροπής να συνεχιστεί η επιδότηση της αγοράς και να παραταθεί η περίοδος παρέμβασης έως τις 28 Φεβρουαρίου 2010. Ευελπιστούμε ότι, μετά από αυτή, η αγορά θα ανακάμψει και οι τιμές θα καθορίζονται και πάλι από την προσφορά και τη ζήτηση. Για περιορισμένο διάστημα, όμως, πιστεύω ότι αυτή η παρέμβαση είναι αναγκαία και, επομένως, ψήφισα υπέρ της πρότασης του εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), γραπτώς. (IT) Η σοβαρή κρίση στον τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας θέτει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας. Επομένως, νομίζω ότι είναι ορθό να επιμείνω στην αντίθεσή μου προς τη μεμονωμένη διαχείριση ποσοστώσεων, εφόσον αυτό θα σήμαινε, στην πράξη, εκτοπισμό των χρηματικών αποζημιώσεων στο τέλος κάθε χρόνου, ενός μηχανισμού που είναι, τουναντίον, κρίσιμος για το ιταλικό παραγωγικό σύστημα. Τάσσομαι, μάλλον, υπέρ της προσωρινής αύξησης στην τιμή παρέμβασης, υπέρ πρωτοβουλιών και μέτρων που στοχεύουν στην επίτευξη ισορροπίας εντός του τομέα, υπέρ της ενίσχυσης της ενημέρωσης που παρέχεται στους καταναλωτές, καθώς και υπέρ του σημαντικού βήματος της θέσπισης σημάτων προέλευσης για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ειδικότερα, με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση για προσωρινό πάγωμα μέρους των ποσοστώσεων που καθορίζονται για κάθε κράτος μεμονωμένα, και να μεριμνήσουμε για έναν μηχανισμό αποζημίωσης των παραγωγών που αναγκάζονται να εξοντώσουν μέρος του ζωικού τους κεφαλαίου, το οποίο αναλογεί στο ποσοστό της ποσοστώσεως γάλακτος που έχει παγώσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση επί του παρόντος διέρχεται μια από τις σοβαρότερες κρίσεις που καταγράφηκαν ποτέ στον γαλακτοκομικό τομέα, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής και στην αξιοσημείωτη πτώση της παγκόσμιας ζήτησης. Λαμβάνοντας υπόψη την εξόχως σοβαρή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι γαλακτοπαραγωγοί της Ευρώπης, πρέπει να παρατείνουμε την περίοδο της δημόσιας παρέμβασης (δηλαδή για την αγορά και αποθήκευση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, καθώς και βουτύρου) τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο του ερχόμενου έτους ή έως το 2011, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Δεν πιστεύω ότι έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε απαθείς και να παρακολουθούμε το κλείσιμο των εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη, διότι σε έναν χρόνο θα πρέπει να εισάγουμε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από χώρες εκτός της Κοινότητας. Εάν, μάλιστα, αναλογιστούμε ότι οι κανόνες υγιεινής θα απέχουν παρασάγγας απ’ ό, τι ζητάμε, είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να χάσουμε. Αυτή η έκθεση είναι ευπρόσδεκτη σε αυτό το πλαίσιο. Εντούτοις, για να μπορέσουμε πραγματικά να επιλύσουμε το πρόβλημα του γαλακτοκομικού τομέα, πρέπει να υιοθετήσουμε συναφή μέτρα, διότι αυτό το απόθεμα προϊόντων συνεπάγεται τη διάθεση σημαντικών πόρων, και ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποδειχθεί άχρηστο. Πρέπει να επενδύσουμε τώρα σε ένα βιώσιμο γεωργικό σύστημα, ικανό να ανταποκριθεί στις επισιτιστικές μας απαιτήσεις, έστω και αν βρισκόμαστε εν μέσω μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, προκειμένου να προλάβουμε το ενδεχόμενο να συμβεί αργότερα μια επισιτιστική κρίση.

 
  
  

- Έκθεση Paolo De Castro (A7-0004/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. − (EN) Αυτή είναι μια πρόταση που τροποποιεί τα ισχύοντα καθεστώτα άμεσης ενίσχυσης για γαλακτοπαραγωγούς. Λόγω του ότι συμφωνώ πως αυτές οι τροπολογίες είναι αναγκαίες, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. (RO) Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας θητείας, όπου καθορίζουμε τις προτεραιότητες για τις μελλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω πως μπαίνουμε στον πειρασμό να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ορισμένα ζητήματα τα οποία θεωρούμε άκρως σημαντικά και να αγνοήσουμε άλλα. Σε αυτό το σημείο, θέλω να τονίσω με έμφαση ότι μπορούμε να απέχουμε από πολλά πράγματα, δεν μπορούμε όμως να απέχουμε από την τροφή. Γι’ αυτό και πρέπει να παραμείνει η γεωργία πεδίο προτεραιότητας για την ΕΕ. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αυξήσουμε το ελάχιστο ποσό ενίσχυσης που παρέχεται στους γαλακτοπαραγωγούς πάνω από το όριο των 15 000 ευρώ το οποίο έθεσε η Επιτροπή, καθώς και να διαθέσουμε περισσότερα κονδύλια για την προώθηση της γαλακτοκομίας και του τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Προτείνω μετ’ επιτάσεως τη στήριξη των κτηνοτρόφων που παράγουν γάλα και κρέας, με στόχο τη σταθεροποίηση των αγορών, μέσω της συμπερίληψής τους στο προσωρινό πλαίσιο αντιμετώπισης κρίσεων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Επιπλέον, στα συστήματα άμεσης ενίσχυσης πρέπει, επίσης, να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων κρατών μελών, όπου η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εθνική οικονομία, και να διασφαλισθεί η διατήρηση της στήριξης στη γεωργία, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η υπέρβαση των διαρθρωτικών προβλημάτων και να επιτευχθεί ο στόχος της σύγκλισης μέσω της ώθησης της ανάπτυξης στον γεωργικό τομέα και της εξάλειψης των διαφορών όσον αφορά την αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση με τα παλαιά κράτη μέλη.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος SWIFT B7-0038/2009

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. − (EN) Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες αυτού του Σώματος. Ωστόσο, πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ των μέτρων ασφαλείας και της προστασίας των πολιτικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων. Η ισορροπία και η αναλογικότητα πρέπει να αποτελούν τις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν επεδείκνυε σταθερή προσήλωση στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, και αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Η Κοινότητα βασίζεται στο κράτος δικαίου και για κάθε διαβίβαση ευρωπαϊκών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες πρέπει να τηρούνται οι διαδικαστικές διασφαλίσεις και τα δικαιώματα της υπεράσπισης.

Είναι αυτονόητο ότι κάθε διαβίβαση πρέπει να συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία προστασίας των δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το SWIFT αποτελεί κρίσιμη υποδομή, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα όποια αιτήματα για διαβιβάσεις δεδομένων είναι δεόντως τεκμηριωμένα, βασίζονται σε στοχευμένες περιπτώσεις και τελούν υπό την αυστηρή προϋπόθεση δικαστικής έγκρισης. Η Κοινότητα πρέπει να τηρήσει σθεναρή στάση στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα SWIFT δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλον σκοπό πλην εκείνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog και Åsa Westlund (S&D), γραπτώς. (SV) Εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες επιλέξαμε να απέχουμε της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 1. Είναι ζωτικής σημασίας για τον δημοκρατικό έλεγχο να έχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια πρόσβαση στα έγγραφα και τις οδηγίες διαπραγμάτευσης πριν από τις διαπραγματεύσεις με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών αναφορικά με την πρόσβαση στα δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ότι η διαβίβαση των στοιχείων των τραπεζικών τους κινήσεων δεν παραβιάζει το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο. Ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του να μπορούμε να διερευνούμε εγκλήματα τρομοκρατίας αποτελεσματικά στο μέλλον, όχι όμως με οποιοδήποτε τίμημα για τη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του κοινού ψηφίσματος που αφορά τη σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία, σύμφωνα με την οποία θα διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών. Ωστόσο, ως εκπρόσωποι των πολιτών και έχοντας επίγνωση του ευαίσθητου χαρακτήρα αυτού του θέματος, που άπτεται των θεμελιωδών δικαιωμάτων, απαιτούμε ισχυρά εχέγγυα πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το SWIFT. Αυτές οι εγγυήσεις είναι οι εξής: τα δεδομένα να διαβιβάζονται μόνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας· ένας αμοιβαίος μηχανισμός να υποχρεώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαβιβάζουν συναφείς χρηματοπιστωτικές πληροφορίες κατόπιν αιτήματος των ευρωπαϊκών αρχών· η ισχύς αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας να περιοριστεί κατά μέγιστο σε δώδεκα μήνες· να γίνει διαπραγμάτευση για μια νέα συμφωνία αργότερα, μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, με την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων.

Θα ήθελα, επίσης, να αρθεί το πέπλο μυστικότητας που σε πολύ μεγάλο βαθμό σκέπασε την ουσία αυτού του ζητήματος, να δοθούν δε σε εμάς τους βουλευτές του ΕΚ πολύ περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες που θεσπίζονται με αυτήν τη συμφωνία σε σύγκριση με ό, τι πληροφορίες έχουμε λάβει μέχρι τώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία, θα διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών. Η διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών πληρωμών σε ξένες δυνάμεις συνιστά σοβαρή καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών μας, ιδίως όταν ο αποδέκτης των δεδομένων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Οι ΗΠΑ έδειξαν πολλές φορές στο παρελθόν ότι δεν αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα την προστασία των δεδομένων, ιδίως όταν επιδιώκουν την επίτευξη και υλοποίηση έργων και στόχων της κυβέρνησης. Μολονότι αυτή η πρόταση ψηφίσματος έχει καλές προθέσεις όσον αφορά την προστασία των ευρωπαίων πολιτών, δεν μπορεί εν τέλει να αποκλειστεί η μη προσήκουσα χρήση αυτών των σημαντικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα κατά αυτής της πρότασης ψηφίσματος.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος ΕΚ/Τατζικιστάν B7-0025/2009

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. − (EN) Το Τατζικιστάν κατέχει σημαντική γεωγραφική θέση, εφόσον βρίσκεται σε έναν κρίσιμο κόμβο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και, επομένως, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της σταθερότητας της περιοχής. Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος που επιδιώκει την επισήμανση σειράς σημαντικών ζητημάτων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στο Τατζικιστάν.

 
  
  

- Έκθεση Alojz Peterle (A7-0007/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. − (EN) Επικροτώ όλως ιδιαιτέρως την προτεινόμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας EΚ-Τατζικιστάν, που παρέχει ένα πλαίσιο για τη μελλοντική συνεργασία της ΕΕ με το Τατζικιστάν. Η περιοχή της Κεντρικής Ασίας είναι πολύ σημαντική για την Κοινότητα από οικονομική και πολιτική άποψη, και αυτή η συμφωνία θα συμβάλει στην εδραίωση και ενίσχυση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και της παρουσίας της ΕΕ στο Τατζικιστάν και στην Κεντρική Ασία, γενικότερα.

Επιπλέον, θα προωθήσει, επίσης, την οικονομική μεγέθυνση και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, τις δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη σταθερότητα στο Τατζικιστάν και στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι αυτή η συμφωνία ενσωματώνει, επίσης, θέματα όπως οι δράσεις κατά της τρομοκρατίας και των όπλων μαζικής καταστροφής, της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, του εμπορίου ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. Εφεξής, τόσο η ΕΕ όσο και το Τατζικιστάν θα επιδιώξουν στενό πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα διανοίξει προοπτικές για στενότερες σχέσεις σε μεγάλο αριθμό πεδίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Το 2007, επί γερμανικής Προεδρίας, η ΕΕ ενέκρινε μια στρατηγική για την Κεντρική Ασία με στόχο μια νέα σύνδεση. Η συμφωνία με το Τατζικιστάν είναι σκέλος αυτής της στρατηγικής, και επισημάνθηκε ότι η βασική της φιλοδοξία στην περιοχή είναι οι φυσικοί πόροι και δη το φυσικό αέριο. Ψήφισα κατά της έκθεσης σχετικά με μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, διότι η ΕΕ επιδεικνύει ενδιαφέρον για τη χώρα αυτή μόνο για τους φυσικούς της πόρους και τη γεωστρατηγική της θέση, δεδομένου ότι το Τατζικιστάν συνορεύει με το Αφγανιστάν και την Κίνα.

Οι σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες πρέπει να βασίζονται σε άλλα συμφέροντα, σε αμοιβαία συμφέροντα, με σεβασμό, πάντοτε, στην κυριαρχία αμφοτέρων των μερών και με σεβασμό, βεβαίως, στη διαχείριση των πόρων τους.

 
  
  

- Κοινή πρόταση ψηφίσματος: Η κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων (RC-B7-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (ECR), γραπτώς. − (EN) Εγώ και οι συνάδελφοί μου βρετανοί Συντηρητικοί μπορούμε να συμφωνήσουμε με πολλά σε αυτήν την έκθεση. Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ολόψυχα την παροχή ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στους ανθρώπους, ασχέτως αναπηρίας, φυλής, θρησκείας ή γενετήσιου προσανατολισμού, αποστρεφόμαστε δε τις διακρίσεις σε οποιαδήποτε μορφή. Ωστόσο, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις σε σχέση με την ανάμειξη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που πιστεύουμε ότι εμπίπτουν αποκλειστικά στο πεδίο αρμοδιοτήτων των επιμέρους εθνικών κρατών.

Για τον λόγο αυτόν αποφασίσαμε να απέχουμε της ψηφοφορίας επί του ψηφίσματος αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (ECR), γραπτώς. − (EN) Τα μέλη της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών υποστηρίζουν σθεναρά την ίση μεταχείριση όλων, ασχέτως φυλής, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού ή αναπηρίας και καταδικάζουν σθεναρά κάθε μορφής διακρίσεις.

Ωστόσο, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις σε σχέση με την ανάμειξη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που πιστεύουμε ότι εμπίπτουν αποκλειστικά στο πεδίο αρμοδιοτήτων των επιμέρους εθνικών κρατών. Ως δημοκρατικό κράτος, πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να αποφασιστεί από το λιθουανικό κοινοβούλιο και τον λιθουανικό λαό.

Κατά συνέπεια, αποφασίσαμε να μην υποστηρίξουμε αυτό το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον λιθουανικό νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης, εφόσον πιστεύω ότι πρέπει να επανεξεταστεί κατεπειγόντως ο νόμος που ενέκρινε το λιθουανικό κοινοβούλιο στις 14 Ιουλίου 2009, δυνάμει του οποίου απαγορεύεται η «άμεση παροχή σε ανηλίκους […] δημόσιων πληροφοριών που προωθούν ομοφυλοφιλικές, αμφιφυλοφιλικές ή πολυγαμικές σχέσεις» με το αιτιολογικό ότι έχει «επιζήμιες συνέπειες για την ανάπτυξη των ανηλίκων». Σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε μορφής διακρίσεις, ιδίως δε οι διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, πρέπει να εξαλειφθούν και, κατά συνέπεια, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να γνωμοδοτήσει επί του εν λόγω νόμου και των τροπολογιών αυτού υπό το πρίσμα των Συνθηκών της ΕΕ και του δικαίου της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Η πρόταση ψηφίσματος που εξετάζουμε σήμερα πραγματικά προκαλεί σάστισμα. Είναι δακτυλοδεικτούμενη μια χώρα, διότι το δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιό της ετοιμάζεται να εξετάσει έναν νόμο που –όπως συμβαίνει με τους νόμους που υφίστανται στην πλειονότητα των κρατών μελών– στοχεύει στην προστασία των ανηλίκων, αυτός δε συγκεκριμένα στοχεύει στην προστασία τους από κάθε προπαγάνδα που προωθεί τις ομοφυλοφιλικές, αμφιφυλοφιλικές ή πολυγαμικές σχέσεις. Τι θα μπορούσε να είναι πιο φυσικό σε ό, τι αφορά τα παιδιά; Κι όμως όχι, φαίνεται ότι αυτό συνιστά «διάκριση» και ολόκληρη η ΕΕ κινητοποιείται κατά της κακόμοιρης Λιθουανίας, που είναι «ένοχη» επειδή απαγορεύει τον προσηλυτισμό και ενθαρρύνει τις οικογενειακές αξίες.

Το ακόμη πιο εκπληκτικό γεγονός είναι ότι η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), που θεωρητικά διατείνεται ότι είναι χριστιανοδημοκρατική και ασπάζεται ορισμένες ηθικές αξίες, συνυπέγραψε και αυτή τούτον τον παραλογισμό, που τον ξεκίνησε η αριστερά. Ως είθισται, τα δικαιώματα των παιδιών δεν υπολογίζονται καθόλου έναντι της πίεσης από ορισμένες οργανωμένες ομάδες συμφερόντων. Πρέπει να πούμε ότι, κάποτε, μερικοί βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου ήταν υπέρμαχοι της παιδεραστίας εν ονόματι της οικουμενικής ελευθερίας και του δικαιώματος όλων, όσο νέοι και αν ήταν, στη σεξουαλικότητα. Αυτό το ψήφισμα δεν είναι μόνο εγκληματικό, είναι επαίσχυντο!

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος που καταδικάζει τον λιθουανικό νόμο για την προστασία ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης και το οποίο στοχεύει στην απαγόρευση κάθε πληροφορίας για την ομοφυλοφιλία, εάν αυτή είναι προσιτή σε ανηλίκους. Αυτός ο νόμος αντιβαίνει πλήρως στους ευρωπαϊκούς νόμους και συγκεκριμένα σε ό, τι αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων που βασίζονται στον γενετήσιο προσανατολισμό, το περιεχόμενό της είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ομοφοβικό, θέτει δε πρόσκομμα στην ελευθερία της έκφρασης. Καταδικάστηκε ευρέως από ΜΚΟ, περιλαμβανομένης της ILGA (Διεθνής Ένωση Λεσβιών και Ομοφυλοφίλων) και της Διεθνούς Αμνηστίας, καθώς και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρέπει να προσφέρουμε στους νέους ανθρώπους ένα όραμα μιας κοινωνίας που θα είναι ανοικτή στη διαφορετικότητα και θα ερείδεται στην αρχή του σεβασμού προς τον πλησίον, όσο διαφορετικός και αν είναι. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, πρέπει να δράσει με υπεύθυνο τρόπο και να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Λιθουανίας, εάν αυτή επιμείνει στην απόφασή της. Με αυτήν την ψήφο, καλούμε τους λιθουανούς βουλευτές να συνέλθουν και να απορρίψουν αυτό το κείμενο, που σηματοδοτεί επιστροφή σε ένα παρελθόν το οποίο εγώ προσωπικά καταδικάζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE), γραπτώς. − (EN) Αυτή είναι μια αιτιολόγηση ψήφου εξ ονόματος της αντιπροσωπείας του Fine Gael στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωπαίοι βουλευτές του Fine Gael απείχαν των ψηφοφοριών για τη Λιθουανία, δεδομένου ότι οι νομοθετικές/νομικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί εκεί. Όταν ολοκληρωθεί η λιθουανική νομική διαδικασία θα μπορεί να εξεταστεί το ερώτημα αναφορικά με το εάν αυτή αντιβαίνει στις Συνθήκες της ΕΕ. Αυτή είναι η κανονική και ορθή διαδικασία. Σημειώνουμε, επίσης, ότι το ψήφισμα θέτει μια μορφή διάκρισης πάνω από άλλες, κάτι που αυτό καθαυτό συνιστά μορφή διάκρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), γραπτώς. – (PL) Ψήφισα κατά του ψηφίσματος, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μου, το περιεχόμενο και το αντικείμενό του είναι ασύμβατα με την αρχή της επικουρικότητας. Τα ψηφίσματα αυτού του είδους ενδέχεται να υποδαυλίσουν ευρωσκεπτικισμό, καθώς είναι απόδειξη της τάσης της ΕΕ να αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών μελών της ΕΕ. Η αρχή της μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών μελών της ΕΕ δεν είναι απόλυτη αρχή, δεν συμβαίνει όμως στη Λιθουανία κάτι το οποίο θα μας ανάγκαζε να αναλάβουμε δράση. Εκείνοι που θέλουν να δουν μια καλύτερη Ευρώπη θα πρέπει να ψηφίσουν κατά του ψηφίσματος αυτού. Αυτός είναι ο λόγος της απόφασής μου. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Το λιθουανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες στον νόμο για την προστασία ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης. Αυτός ο νόμος στοχεύει στην αποτροπή της παροχής δημόσιας ενημέρωσης «που παρακινεί σε ομοφυλοφιλικές … σχέσεις» ή που «περιφρονεί τις οικογενειακές αξίες».

Για τον λόγο αυτόν, οι λιθουανικές αρχές πρέπει να τροποποιήσουν τον νόμο ή να τον αποσύρουν και θα πρέπει να μην προβούν στην έγκριση των τροπολογιών στον ποινικό και διοικητικό κώδικα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νόμοι είναι συμβατοί με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ήταν ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση όταν ο Πρόεδρος της Λιθουανίας ζήτησε από το λιθουανικό κοινοβούλιο να επανεξετάσει τον νόμο για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται προς τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου, την ασφάλεια δικαίου και τη νομική σαφήνεια, και ότι δεν αντίκειται στα εχέγγυα μιας ανοικτής κοινωνίας και μιας πληθυντικής δημοκρατίας.

Για τους λόγους αυτούς και λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης αναθεώρησης αυτού του νόμου, ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα κατά του ψηφίσματος αυτού, που δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο, καθώς οι απόψεις που εκφράζονται παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας και είναι μια μορφή παρέμβασης στις κυρίαρχες πράξεις του κοινοβουλίου ενός κράτους μέλους, σε μια στιγμή κατά την οποία ο εν λόγω νόμος δεν έχει καν τεθεί σε ισχύ.

 
  
  

- Κοινή πρόταση ψηφίσματος: Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής (RC-B7-0047/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υποστήριξα και ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 28 σε αυτό το ψήφισμα, η οποία ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν αμέσως πρόσθετα μέτρα για να παρέμβουν στο τρέχον επίπεδο κοινοτικής παραγωγής μέσω ενός προσωρινού παγώματος των αυξήσεων των ποσοστώσεων, οι οποίες αποφασίστηκαν κατά τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, διότι αυτή η τροπολογία λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των πορτογάλων γαλακτοπαραγωγών, εξασφάλισε δε τη στήριξη γαλακτοπαραγωγών στις Αζόρες. Επομένως, λυπούμαι που αυτή η τροπολογία δεν εξασφάλισε τη στήριξη της πλειονότητας των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ αυτού του κοινού ψηφίσματος διότι, σε αντίθεση με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ουσιαστικής αύξησης των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων, η γαλακτοκομική αγορά βιώνει μια δραματική επιδείνωση, με πτώση των τιμών του γάλακτος παρά την παρέμβαση και τις εξαγωγικές επιδοτήσεις. Οι οικονομίες πολλών κρατών μελών εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Δυστυχώς, υπάρχει τώρα μεγάλη διαφορά μεταξύ των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές για γεωργικά προϊόντα στα σουπερμάρκετ και των χρημάτων που εισπράττουν οι παραγωγοί. Πολλοί γαλακτοπαραγωγοί της ΕΕ κινδυνεύουν πλέον σοβαρά και αναγκάζονται να πωλήσουν γαλακτοκομικά προϊόντα σε τιμή χαμηλότερη του κόστους παραγωγής τους. Η Επιτροπή πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για να υπερβεί αυτήν την κρίση και να σώσει την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ. Ως προς αυτό, υποστηρίζω με θέρμη το αίτημα για τη δημιουργία ενός ταμείου της ΕΕ για τα γαλακτοκομικά προϊόντα προς ενίσχυση των παραγωγών και στήριξη των επενδύσεων στις εκμεταλλεύσεις. Αν θέλουμε να έχουμε μια καλά λειτουργούσα αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, πρέπει να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τους μικρούς παραγωγούς και τους νέους γαλακτοπαραγωγούς. Το σημαντικότερο δε να διασφαλίσουμε ότι οι γαλακτοπαραγωγοί εισπράττουν μια δίκαιη και επαρκή τιμή για την παραγωγή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. − (EN) Τους τελευταίους δώδεκα μήνες επιδεινώθηκε η κατάσταση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων με τις τιμές του γάλακτος να πέφτουν κάτω από τα 21 λεπτά το λίτρο, μην αφήνοντας σε πολλούς γαλακτοπαραγωγούς άλλη εναλλακτική λύση πέραν της πώλησης των γαλακτοκομικών τους προϊόντων σε τιμή κάτω του κόστους. Πρόκειται για μια άκρως σοβαρή κατάσταση και, κατά συνέπεια, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (S&D), γραπτώς. (DA) Ψηφίσαμε κατά των προτάσεων για αυξημένες γεωργικές ενισχύσεις στον τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας. Η Ομάδα μας ψηφίζει σταθερά υπέρ της μείωσης των γεωργικών ενισχύσεων και της συνέχισης της μεταρρύθμισης της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ. Σε σχέση με την προκείμενη απόφαση, η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κατά των τροπολογιών 16, 17 και 19, διότι, παρόλο που έχουν θετικό περιεχόμενο, αυτές οι τροπολογίες ήταν άσχετες με την εν θέματι συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης κοινού ψηφίσματος για την κρίση στον τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας, αφού πιστεύω ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για την επίλυση της σοβαρής κρίσης που βιώνει ο τομέας, ιδίως μέσω της τόνωσης της ζήτησης, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία της αγοράς. Είναι, πάντως, λυπηρό που ο συμβιβασμός ο οποίος επιτεύχθηκε στο Κοινοβούλιο δεν περιλαμβάνει την προσωρινή αναστολή των αυξήσεων των ποσοστώσεων ή άλλα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής, τα οποία θα βοηθούσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ευρωπαίους γαλακτοπαραγωγούς να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η σοβαρή κρίση που πλήττει τον τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας καθιστά επιτακτική την έγκριση πιο αποτελεσματικών μέτρων για τη στήριξη των παραγωγών και για την εξέταση της ωφελιμότητας της εξάλειψης των ποσοστώσεων γάλακτος το 2015.

Η σταθεροποίηση της αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων δεν θα επιτευχθεί μόνο μέσω ενός ή δύο σποραδικών μέτρων, όπως είναι η μη αύξηση των ποσοστώσεων, με στόχο τον μετριασμό των άμεσων, προσωρινών συνεπειών της κρίσης. Τουναντίον, πρέπει να εξεταστούν οι μεσομακροπρόθεσμες λύσεις και πρέπει να αναλυθούν οι λόγοι για τους οποίους αυτή η αγορά δεν λειτουργεί ομαλά, μαζί με τους καλύτερους τρόπους διατήρησης μιας βιώσιμης παραγωγής, χωρίς να λησμονήσουμε το δικαίωμα των καταναλωτών σε μια δίκαιη τιμή.

Σε σχέση με αυτό, πρέπει να επισημάνω την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση ανταγωνιστικότητας εκείνων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γαλακτοκομική παραγωγή, όπως είναι οι Αζόρες. Εκφράζω τη λύπη μου για την ως έναν βαθμό ακηδία που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εθνικό δε επίπεδο, για την κακή διαχείριση αυτής της διαδικασίας από την πορτογαλική κυβέρνηση. Η ικανότητα των ηγετών μας να αναλάβουν δράση και να υποστηρίξουν τα εθνικά συμφέροντα έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους κρίσης. Δυστυχώς, δεν συνέβη αυτό. Στα θετικά σημειώνω την επιτυχία των τροπολογιών, των οποίων υπήρξα από κοινού συντάκτης, οι οποίες υποστηρίζουν μια αύξηση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Δεν πρόκειται για ιδανική λύση, πλην όμως βοηθάει.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Ψηφίζω υπέρ αυτού του ψηφίσματος, μολονότι δεν είναι αρκούντως τολμηρό. Για να σταθεροποιηθούν οι τιμές τώρα, πρέπει να αποσυρθεί επειγόντως το πριμ του 2% της ετήσιας αύξησης πέραν της ποσόστωσης. Το σύστημα της ποσόστωσης γάλακτος θα πρέπει να συνεχιστεί μετά το 2015 ή να αντικατασταθεί από κάποιον άλλο ρυθμιστικό μηχανισμό. Είναι ζωτικής σημασίας να προσαρμοστεί η παραγωγή γάλακτος στην ευρωπαϊκή εγχώρια ζήτηση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί στους παραγωγούς δίκαιη τιμή. Η διαφάνεια της αγοράς είναι ουσιώδης και εν προκειμένω προτείνω τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου, το οποίο θα συμβάλει στην παρακολούθηση και ρύθμιση της αγοράς από το στάδιο της παραγωγής έως το στάδιο της διανομής.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το ψήφισμα που εγκρίθηκε περιέχει θετικά μέτρα, τα οποία είναι αναγκαία στο τρέχον πλαίσιο της σοβαρής κρίσης που πλήττει τον τομέα. Για τον λόγο αυτό ψηφίσαμε υπέρ. Αυτά είναι όμως μέτρα που λαμβάνονται άπαξ και δεν επιλύουν τα βασικά προβλήματα του τομέα, ιδίως τα προβλήματα των μικρομεσαίων παραγωγών, για τους οποίους η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί στο μέλλον, δεδομένης της εκπεφρασμένης πρόθεσης για κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος.

Η μάχη που έδωσαν οι γαλακτοπαραγωγοί, η οποία υπερβαίνει τους άμεσους στόχους τους –την πώληση του προϊόντος τους σε τιμές που θα εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους– προσλαμβάνει και μια ευρύτερη έννοια και σημασία, που συνδέονται με το είδος της γεωργίας που θέλουμε να έχουμε στο μέλλον. Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της γεωργίας, το οποίο προωθεί τον κατακλυσμό της αγοράς με προϊόντα από χώρες με μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα και προωθεί την εντατικοποίηση της παραγωγής σε μερικές χώρες και την εγκατάλειψη της αγροτικής κτηνοτροφίας και την επισιτιστική εξάρτηση από άλλες, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στην έννοια της επισιτιστικής κυριαρχίας και της επισιτιστικής ασφάλειας – στο δικαίωμα κάθε χώρα να παράγει σε βιώσιμη βάση. Σε αυτό το μοντέλο, είναι απαραίτητοι οι δημόσιοι μηχανισμοί για τον έλεγχο της παραγωγής –οι ποσοστώσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Όταν μια πολιτική οδηγεί τους γαλακτοπαραγωγούς στην αυτοκτονία, όταν οδηγεί ανθρώπους στην εκούσια καταστροφή των καρπών του μόχθου τους, επειδή αυτό δεν είναι χειρότερο σε σύγκριση με ό, τι τους προσφέρει η πολιτική, τότε είναι καιρός να αλλάξει η πολιτική. Η ελευθέρωση της γεωργίας εν γένει, ειδικότερα δε του γαλακτοκομικού τομέα, υπήρξε καταστροφική. Πόσες φορές πρέπει να ειπωθεί ενώπιον του Σώματος ότι, επειδή θρέφει τους ανθρώπους, επειδή συμβάλει στο να καταστεί η ύπαιθρος πιο ελκυστική και στο να παραμείνει ο πληθυσμός στις αγροτικές περιοχές, η γεωργία δεν μπορεί να θεωρείται οικονομική δραστηριότητα όπως οποιαδήποτε άλλη; Τα τρόφιμα δεν είναι προϊόντα στα οποία κάποιος μπορεί να κερδοσκοπεί στις αγορές που είναι αποσυνδεδεμένες από κάθε είδος πραγματικότητας. Είναι παράλογο να ενθαρρύνουμε την εισαγωγή προϊόντων που δεν ικανοποιούν καν τα κριτήρια ποιότητας τα οποία πρέπει να πληρούν οι αγρότες μας. Είναι σκανδαλώδες να εγκαταλείπουμε αυτούς τους αγρότες στο έλεος παρασκευαστών και αρπάγων από τα μεγάλα κεντρικά πρακτορεία αγοράς, που βγάζουν κέρδος σε βάρος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Οι περιορισμένης εμβέλειας, θολές προτάσεις στο κείμενο ούτε αρκούν ούτε ικανοποιούν πλήρως, τουλάχιστον όμως υπάρχουν. Αυτός είναι ο λόγος που ψηφίσαμε υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascale Gruny (PPE), γραπτώς. (FR) Η κατάσταση της γαλακτοκομικής αγοράς επιδεινώθηκε αισθητά τους τελευταίους δώδεκα μήνες: η τιμή του γάλακτος έπεσε κατά 30% μέσα σε έναν χρόνο, η πιο ραγδαία πτώση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπίσουμε νέες μορφές ρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλίσουμε ότι ο γαλακτοκομικός τομέας δεν εξαρτάται μόνο από τους κανόνες της αγοράς, αλλά μπορεί μάλιστα να αντεπεξέλθει επί ίσοις όροις. Επί του παρόντος, η αστάθεια στα εισοδήματα των παραγωγών δεν επιτρέπει να γίνεται η βέλτιστη διάθεση πόρων που είναι ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να διευκολύνει τις συμβατικές σχέσεις εντός της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής, ούτως ώστε να εξισορροπήσει τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα, να σταθεροποιήσει τις αγορές και να αποτρέψει τους κινδύνους στην αγορά. Πρέπει, επίσης, να ενθαρρύνει την καλύτερη οργάνωση εντός των κλάδων. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο μια αύξηση των ποσοστώσεων γάλακτος ενδέχεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις τιμές παραγωγού. Η Ευρώπη πρέπει να ενεργήσει τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Αν δεν ενεργήσουμε, θα διατρέξουμε τον κίνδυνο να δούμε τον ευρωπαϊκό γαλακτοκομικό κλάδο να υφίσταται μόνιμο πλήγμα, αποστερώντας έτσι τις εύθραυστες αγροτικές μας περιοχές από τον βασικό κορμό των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Η απεργία των γαλακτοπαραγωγών εξαπλώνεται στις χώρες της Ευρώπης, με τις έντονα αποτυπωμένες στο νου εικόνες του γάλακτος που χύνεται στα χωράφια. Αντιμέτωπο με τις ανησυχίες των γαλακτοπαραγωγών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια θέση. Σε αυτό το πλαίσιο, ψήφισα υπέρ της δημιουργίας ενός ταμείου 600 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό που εκπονείται από την ΕΕ για το 2010 με στόχο την παροχή συνδρομής στους γαλακτοπαραγωγούς, που επί του παρόντος βιώνουν μια σοβαρή, άνευ προηγουμένου κρίση στον τομέα τους και παλεύουν με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης στην παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι σοσιαλιστές συνάδελφοί μου και εγώ καταθέσαμε μια τροπολογία με την οποία ζητάμε την αναστολή των ποσοστώσεων γάλακτος, όπως ισχύουν για την ώρα, με στόχο να προκαλέσουμε άνοδο των τιμών. Πρέπει, επίσης, να υιοθετήσουμε κυκλικά μέτρα, πέραν των μέτρων διαχείρισης της αγοράς τα οποία ελήφθησαν ήδη, καθώς αυτά αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά σε σχέση με την αστάθεια των τιμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE), γραπτώς. (DE) Ο γαλακτοκομικός τομέας βρίσκεται επί του παρόντος εν μέσω μιας κρίσης ιστορικών διαστάσεων: οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν δραστικά, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν και πολλές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ αγωνίζονται να επιβιώσουν. Η Επιτροπή παρέμεινε απαθής και παρακολούθησε αυτήν την εξέλιξη για υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Στην πρόταση ψηφίσματος που καταθέσαμε και η οποία υποστηρίζεται από όλες σχεδόν τις ομάδες, καθιστούμε σαφές ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν τον Νοέμβριο του 2008 σε σχέση με τον διαγνωστικό έλεγχο δεν επαρκούν στην τρέχουσα κατάσταση. Η συνολική γεωργική μεταρρύθμιση που εγκρίναμε είναι ελάχιστη.

Εφόσον άλλαξαν οι βασικές συνθήκες, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία και να εφαρμόσει ένα μέτρο που θα βοηθήσει τους γαλακτοπαραγωγούς της ΕΕ. Στο ψήφισμά μας ζητούμε τη λήψη ολοκληρωμένων μέτρων: σταθεροποίηση της αγοράς, προώθηση των πωλήσεων, ολοκληρωμένο πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα σχολεία, αύξηση της μέγιστης ποσότητας των ελάχιστων πληρωμών από τα 7 500 ευρώ στα 15 000 ευρώ για όλους τους τομείς της γεωργικής παραγωγής, καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης/ μηχανισμός επαναγοράς ποσοστώσεων, ενίσχυση των οργανώσεων των παραγωγών, κατάλληλη σήμανση των γαλακτοκομικών προϊόντων, ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων παρόμοια με αυτή που υπάρχει στις ΗΠΑ, για ειδικότερα δε μέτρα, ταμείο για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Με αυτό το ψήφισμα, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας έναντι της ευρωπαϊκής γεωργίας. Για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), γραπτώς. (FR) Ο γαλακτοκομικός τομέας βρίσκεται σε κίνδυνο. Επί μήνες τώρα, οι γαλακτοπαραγωγοί παράγουν βγαίνοντας ζημιωμένοι, ενώ η τιμή του γάλακτος για τους καταναλωτές δεν έχει μειωθεί: οι μεγάλοι διανομείς ήταν οι κερδισμένοι της υπόθεσης. Χιλιάδες γάλλοι μικροπαραγωγοί κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν. Η γενική απεργία του γαλακτοκομικού τομέα, που αποτελεί το τελευταίο βήμα των παραγωγών, προκειμένου να καταφέρουν να εισακουστούν και να μην αφανιστούν εν μέσω δημόσιας αδιαφορίας, εξαπλώνεται επί του παρόντος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θέτοντας σε κίνδυνο, αντίστοιχα, πολλές θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους του γαλακτοκομικού τομέα. Είναι επιτακτική ανάγκη να εξευρεθούν αποτελεσματικές λύσεις γι’ αυτόν τον καίριας σημασίας τομέα της γαλλικής και της ευρωπαϊκής γεωργίας και για να υπάρξει ριζική αλλαγή πολιτικής, εφόσον –ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας– η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο ακραίος φιλελευθερισμός τους φέρουν τη μοναδική ευθύνη γι’ αυτήν την τραγωδία. Πρέπει να αναλάβουμε επειγόντως δράση: να διατηρήσουμε καταρχήν τις ποσοστώσεις μετά το 2015· να μεριμνήσουμε για την άμεση μείωση αυτών των ποσοστώσεων, προκειμένου να τερματιστεί η πτώση της τιμής του γάλακτος· να καθορίσουμε τιμές ανάλογα με τα κόστη που πραγματικά επωμίζονται οι ανεξάρτητοι παραγωγοί· και να θεσπιστεί απόλυτη διαφάνεια στον καθορισμό τιμών από τους μεγάλους διανομείς. Οι γαλακτοπαραγωγοί αναμένουν σθεναρή δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), γραπτώς. (DE) Διασώσαμε τις τράπεζες, επειδή έπρεπε. Αυτό το αναγνώρισαν και το αποδέχθηκαν όλοι οι υπεύθυνοι πολιτικοί.

Τώρα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση στον γεωργικό κλάδο, όπου πρέπει να αποτρέψουμε την επικρεμάμενη χρεοκοπία των αγροτών, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα, επειδή οι τιμές δεν καλύπτουν πλέον τα κόστη παραγωγής. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το παραγωγικό μας δυναμικό είναι επαρκές για τον εφοδιασμό των ευρωπαίων πολιτών με τρόφιμα υψηλής ποιότητας.

Ανήκω σε μια γενιά που βίωσε τη χορήγηση τροφίμων με το δελτίο και την ανάγκη συσσώρευσης τροφής για να έχει αρκετή ποσότητα για να φάει. Ευελπιστούμε ότι τα πράγματα δεν θα επιδεινωθούν ξανά τόσο. Εντούτοις, εκείνοι που ουδέποτε βίωσαν την πείνα δεν αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική για την Ευρώπη.

Χρειαζόμαστε ασφάλεια του εφοδιασμού, αυτό δε όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας.

Θα σας ζητήσω να αναλογιστείτε το ότι, αν ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός εκμεταλλεύσεων σε πάρα πολλές περιοχές υποχρεωθεί να σταματήσει τη λειτουργία του, επειδή δεν είμαστε ικανοί ή διατεθειμένοι να λάβουμε τα αναγκαία βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία ζητούνται με το ψήφισμά μας, το κόστος για την ΕΕ και για τα κράτη μέλη θα ήταν πολλαπλάσιο του κόστους ανάληψης ενδεδειγμένων βραχυπρόθεσμων μέτρων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Η στρατιά των ανέργων παραείναι μεγάλη. Θα ήταν ανεύθυνο από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά να αφήσουμε τις εκμεταλλεύσεις να φαλιρίσουν.

Ελπίζω να εισακουστεί η προειδοποίησή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος, μολονότι τη θεωρώ ανεπαρκή. Η πρόταση για κατάργηση του συστήματος ποσοστώσεων γάλακτος το 2015, μέχρι τότε δε για αύξηση της ποσόστωσης κατά 1% ανά έτος, στην πράξη θα νομιμοποιήσει τα πλεονάσματα, που ήδη υπάρχουν σε ορισμένες χώρες, τα οποία παράγονται πέραν των ποσοστώσεών τους και τα οποία κατόπιν εξάγονται σε λίαν χαμηλές τιμές, πιέζοντας σε πολλές χώρες προς τα κάτω τις τιμές αγοράς, κάτω από το κόστος παραγωγής. Τα μέτρα που επιχειρεί να εφαρμόσει η Επιτροπή έχουν ως τελικό στόχο την απορρύθμιση και, άρα, την ελευθέρωση του τομέα της γαλακτοκομικής κτηνοτροφίας στην Ευρώπη.

Είμαστε τελείως αντίθετοι σε αυτά τα μέτρα, καθώς εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών, όπως ακριβώς είμαστε αντίθετοι και στις μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής σε βάρος των μικροπαραγωγών. Υποστηρίζουμε μέτρα για τη ρύθμιση του γαλακτοκομικού τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Τους τελευταίους μήνες διαμορφώθηκε μια κατάσταση στη γαλακτοκομική αγορά που επαπειλεί την ύπαρξη πολλών γαλακτοκτηνοτρόφων. Η τιμή των προϊόντων τους σημείωσε ραγδαία πτώση. Ιδιαίτερα έντονα επλήγησαν οι μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες πρέπει να καταφύγουν στα αποθεματικά τους για να επιβιώσουν. Για τον λόγο αυτόν, επιζητείται ταχεία δράση από πλευράς ΕΕ. Η Επιτροπή προηγουμένως υπήρξε υπέρ το δέον διστακτική στις προσπάθειές της να κατανοήσει και να κάνει κάτι για την κρίση, για την οποία ευθύνεται εν μέρει, λόγω της απόφασής της να αυξήσει τις ποσοστώσεις παραδόσεων.

Οι πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου, στην πλειονότητα των οποίων γίνεται αναφορά και σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, είναι επομένως ακόμη πιο ευπρόσδεκτες. Αυτές περιλαμβάνουν, πρώτον και κύριον, τη δημιουργία ενός ταμείου για το γάλα, στο οποίο θα διατεθούν 600 εκατομμύρια ευρώ, μέτρα για την αύξηση της ζήτησης για γαλακτοκομικά προϊόντα, αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους και υποχρεώσεις για ακριβή σήμανση. Με στόχο τη στήριξη των αγροτών μας, λοιπόν, ήταν αναπόφευκτο να ψηφίσω υπέρ της κατατεθείσας πρότασης ψηφίσματος και των μέτρων που αυτή περιέχει.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Ένα καμπανάκι κινδύνου: αυτή είναι η ουσία του ψηφίσματός μας· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν κατεπείγοντα μέτρα για να βρουν διέξοδο από την κρίση, οι συνέπειες της οποίας πλήττουν βαριά τους γαλακτοπαραγωγούς. Στο Βέλγιο χθες η κρίση προσέλαβε μια νέα διάσταση, όταν πάνω από 2 000 παραγωγοί έχυσαν 3 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος στο Ciney. Με το να επιρρίπτουμε την ευθύνη γι’ αυτό αποκλειστικά στην κατάργηση των ποσοστώσεων είναι ένας τρόπος να περιορίσουμε τη συζήτηση. Για τον λόγο αυτόν αντιτάχθηκα στην τροπολογία 28, με την οποία ζητείται το πάγωμα των ποσοστώσεων, καθώς τη θεωρώ υπεραπλουστευτική. Οι κύριες αιτίες έγκεινται αλλού: πτώση της ζήτησης, άγριος ανταγωνισμός παγκοσμίως, πρωτίστως δε απαράδεκτα περιθώρια κέρδους των εταιρειών διανομής, που επικρίθηκαν από πολλές καταναλωτικές ενώσεις. Αυτό με ώθησε να ζητήσω από την Επιτροπή, με τις παραγράφους 17 και 18, των οποίων είμαι συντάκτης, έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ή όχι καθόλου καρτέλ εν δράσει. Διακυβεύεται η αξιοπιστία της Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά, υποστήριξα την τροπολογία 1, που επεκτείνει την πρωτοβουλία την οποία έλαβαν 16 κράτη μέλη και ζητεί την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Προσωπικά, υποστηρίζω τον καθορισμό ελάχιστης τιμής για το γάλα σε κάθε χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), γραπτώς. (FR) Με το βλέμμα στραμμένο στην ψηφοφορία επί του ψηφίσματος σχετικά με την κρίση στον τομέα της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, είχα καταθέσει και υποστηρίξει ορισμένες τροπολογίες για βραχυπρόθεσμη ρύθμιση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, συγκεκριμένα μέσω του παγώματος της αύξησης των ποσοστώσεων ή μιας προσωρινής μείωσης των ποσοστώσεων (από 3% έως 5%). Παρά ταύτα, όλα τα μέτρα απορρίφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι παραγωγοί δικαιούνται να προσμένουν από το Κοινοβούλιο να παρουσιάσει τα ριζικά μέτρα που χρειάζονται. Παρά τα ορισμένα θετικά στοιχεία, αυτό το ψήφισμα δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες: αυτός είναι ο λόγος που απείχα της τελικής ψηφοφορίας.

 
  
  

- Κοινή πρόταση ψηφίσματος: Ενεργειακή ασφάλεια (RC-B7-0040/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρώπη είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από την εισαγόμενη ενέργεια. Για τη μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης πρέπει να αναλάβουμε δράση για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας μέσω της αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διαφοροποίησης των χωρών προέλευσης και διέλευσης. Η εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι επίσης λίαν σημαντική για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα δίκτυα αγωγών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτουν ολόκληρη την Ευρώπη. Ως προς αυτό, δύο από τα έργα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι εξόχως σημαντικά για την Πορτογαλία: η σύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας, που θα βοηθήσουν στην εδραίωση της ιβηρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· και η σύνδεση μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστεί η ιβηρική χερσόνησος μια ενεργειακή νήσος. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις χώρες της Νότιας Ευρώπης με υψηλό δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεγάλες εκτάσεις στην περιφέρεια Alentejo έχουν το υψηλότερο δυναμικό ηλιακής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως δείχνουν οι χάρτες κατανομής της ηλιακής ακτινοβολίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας, διότι πιστεύω πως η δημιουργία μιας γνήσιας κοινής ενεργειακής πολιτικής θα συμβάλει αποφασιστικά στην κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά ταύτα, μια ομαλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας και η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας θα είναι επίσης άκρως σημαντικά στοιχεία για την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων και διακοπών στον ενεργειακό εφοδιασμό. Σε σχέση με αυτό, νομίζω ότι η αύξηση των επενδύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο των ευρωπαϊκών πολιτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στρατηγική ανάγκη για μείωσή της και οι απειλές για τη σταθερότητα της ΕΕ που προκαλεί αυτή η τρωτότητα είναι αρκούντως γνωστά και έχουν συζητηθεί ευρέως.

Σε σχέση με αυτό, η χώρα μου βρίσκεται σε επίπεδα εξάρτησης τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποκαλύπτοντας την απόλυτη αστοχία των διαδοχικών κυβερνήσεων σε αυτόν τον τομέα, εγείρουν δε σοβαρούς φόβους για ενδεχόμενη κρίση στις αγορές ενέργειας.

Υπό το πρίσμα των δυσχερών σχέσεων με μερικούς από τους βασικούς μας προμηθευτές, των ορίων όσον αφορά τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και των ανεπαρκών δυνατοτήτων εφοδιασμού, νομίζω ότι είναι σημαντικό για όλα τα κράτη μέλη να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαία για την προστασία των κοινών της συμφερόντων και για να δείξει ότι μπορεί να τα επιβάλει σε ένα λίαν απαιτητικό διαπραγματευτικό πλαίσιο.

Ομοίως, πιστεύω ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να αποποιηθούν τις ευθύνες τους, αλλά πρέπει να αποφασίσουν για διαφοροποιημένες δέσμες ενεργειακών πηγών, όπου όλες οι κύριες εναλλακτικές επιλογές, περιλαμβανομένης της πυρηνικής, θα πρέπει να εξεταστούν, να αξιολογηθούν αμερόληπτα και να υλοποιηθούν, εάν διαπιστωθεί ότι είναι χρήσιμες, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες που μπορούν να παραχθούν με τον πλέον αποδοτικό, ασφαλή και καθαρό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, να απαλλαγεί από την εξάρτησή της από χώρες εκτός Ευρώπης για τον ενεργειακό της εφοδιασμό. Είναι αλήθεια ότι για να μειωθούν αυτοί οι περιορισμοί πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις μορφές της εξάρτησής μας, από τη σκοπιά τόσο των πηγών ενέργειας όσο και των προμηθευτριών χωρών. Για να είμαι, πάντως, ειλικρινής, δεν βλέπω τι νόημα έχει να ριχτούμε στις αρπαγές της Τουρκίας, σε μια κίνηση που υπαγορεύεται περισσότερο, καθώς φαίνεται, από την εχθρότητα προς τη Ρωσία παρά από ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Η Τουρκία είναι το αναγκαίο σημείο διέλευσης γι’ αυτόν τον περίφημο αγωγό σας φυσικού αερίου, τον Nabucco, που συστηματικά προτάσσεται έναντι άλλων έργων. Αυτό θα προσφέρει στη χώρα αξιοσημείωτα μέσα άσκησης πίεσης.

Σε ό, τι αφορά το Desertec, εν προκειμένω επίσης δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει να βρεθούμε εξαρτημένοι από κάτι που για την ώρα αποτελεί έργο το οποίο είναι μέρος μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μάλιστα, πιστεύω πως είναι αντιφατικό να θέλουμε να ακολουθούμε μια ενεργειακή πολιτική κεντρικά σχεδιαζόμενη σε επίπεδο Επιτροπής, ταυτόχρονα δε να παραδώσουμε τον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα σε ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης, με επακόλουθο την άνοδο των τιμών, την υποβάθμιση των υπηρεσιών και τον περιορισμό των ενεργειακών επιλογών. Πρωτίστως, πιστεύω ότι η ενέργεια είναι εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα για να αφεθεί ο χειρισμός του σε υπαλλήλους της Επιτροπής ή για να εγκαταλειφθεί στις κερδοσκοπικές ορέξεις λίγων εταιρειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Αυτή η κοινή πρόταση ψηφίσματος για τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας περιέχει σημαντικές εναλλακτικές επιλογές για τη μελλοντική ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Ειδικότερα, θεωρώ εξόχως σημαντική την αξιοσημείωτη αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αναλογία του τρέχοντος ενεργειακού μείγματος και, κατά συνέπεια, τάσσομαι και υπέρ του έργου Desertec που σχεδιάζει ένας ιδιωτικός όμιλος επενδυτών.

Αυτό στοχεύει εξίσου στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από μεμονωμένα κράτη από τα οποία μέχρι τώρα προμηθευόμασταν τα ορυκτά μας καύσιμα. Το σχεδιαζόμενο έργο Nabucco δεν θα συμβάλει, δυστυχώς, σε αυτό, αφού θα αφήσει την ΕΕ εκτεθειμένη στον εκβιασμό σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Με δεδομένη την άμεση επιρροή του ισλαμικού καθεστώτος στην Τουρκία, θα πρέπει να απορριφθεί το έργο στην τρέχουσα μορφή του. Για τον λόγο αυτόν, παρά τα πολυάριθμα θετικά στοιχεία σε αυτό το κείμενο, απείχα της ψηφοφορίας επί του κειμένου, συνολικά, κατά την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), γραπτώς. − (EN) Αναγνωρίζουμε τις διαφορετικές ανησυχίες των διαφόρων συμμάχων μας. Ωστόσο, από βρετανική σκοπιά, οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας πιο συνεκτικής προσέγγισης της ΕΕ στην ενεργειακή ασφάλεια δεν προϋποθέτουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας ή την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί που δίνουν στα κράτη μέλη της ΕΕ τη δυνατότητα να μιλήσουν με μία φωνή στις συναλλαγές τους, αν όντως το θελήσουμε.

Οι αναφορές αυτού του ψηφίσματος στη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι άκρως επιζήμιες. Οι βρετανοί Συντηρητικοί αντιτίθενται σφόδρα στην επικύρωση αυτής της Συνθήκης και σε περαιτέρω προσπάθειες για την πολιτική ολοκλήρωση της ΕΕ. Εκφράζω, επίσης, τη λύπη μου για την απουσία κάθε αναφοράς στην πυρηνική ενέργεια μέσα στο μείγμα βιώσιμων και διαφοροποιημένων πηγών ενεργειακού εφοδιασμού που θα απαιτηθεί στα προσεχή χρόνια. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι πρωτίστως ευθύνη των ίδιων μας των κυβερνήσεων.

 

6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12:55 και συνεχίζεται στις 15:00.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÁL SCHMITT
Αντιπροέδρου

 

7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

8. Η κατάσταση στην Ταϊβάν μετά τον πρόσφατο τυφώνα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στην Ταϊβάν μετά τον πρόσφατο τυφώνα.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αρχικά, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη συμπαράστασή μου προς τον λαό της Ταϊβάν που υπέφερε εξαιτίας του τυφώνα Morakot και των συνεπειών του. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συνέβαλε στη συνολική προσπάθεια αρωγής και επέδειξε την αλληλεγγύη της Ευρώπης προς τον πληθυσμό της Ταϊβάν.

Στις 7 Αυγούστου 2009 η Ταϊβάν επλήγη από τον τυφώνα Morakot ο οποίος προκάλεσε μείζονες πλημμύρες και κατολισθήσεις. Περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν. Υποδομές μεταφορών, περιλαμβανομένων δρόμων και γεφυρών, καταστράφηκαν και τα δίκτυα επικοινωνιών διακόπηκαν. Περίπου 700 000 οικίες έμειναν χωρίς πόσιμο νερό. Η Ταϊβάν ζήτησε διεθνή βοήθεια στις 12 Αυγούστου 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε κινητοποιώντας τον κοινοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Ο μηχανισμός διευκολύνει και συντονίζει τη βοήθεια σε είδος των κρατών μελών κατά τη διάρκεια μειζόνων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ομάδα συντονισμού και αξιολόγησης στην Ταϊβάν, προκειμένου να αξιολογήσει τις ανάγκες και να βοηθήσει την κυβέρνηση στις προσπάθειες που κατέβαλλε για την αρωγή του πληθυσμού. Η ομάδα διενήργησε αρκετές αποστολές αξιολόγησης στις πληγείσες περιοχές, κοινοποιώντας τα πορίσματα και τις συστάσεις της στις τοπικές αρχές και στους διεθνείς εταίρους. Η ομάδα του μηχανισμού διευκόλυνε επίσης την παράδοση βοήθειας σε είδος όπως εξοπλισμό καθαρισμού νερού που δωρίστηκε από τη Σουηδία και την Πολωνία, ο οποίος παραδόθηκε στις πλέον πληγείσες περιοχές της Ταϊβάν.

Η ταχεία παράδοση της βοήθειας αυτής διασφάλισε την απτή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η παρουσία της ευρωπαϊκής ομάδας επί τόπου επίσης εξελήφθη θετικά. Ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι μια πολύ ορατή ένδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς χώρες σε όλο τον κόσμο, και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ως προς την ισχύ και την αποτελεσματικότητά του.

Οι φυσικές καταστροφές μπορούν να πλήξουν οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Συχνά συνεπάγονται σοβαρό ανθρώπινο, οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Στο μέλλον, η αλλαγή του κλίματος καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε περισσότερες καταστροφές. Εν προκειμένω, η αλληλεγγύη προς άλλες χώρες που επλήγησαν από καταστροφή παραμένει ένας από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής διαχείρισης καταστροφών. Ευελπιστώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά εργαλεία μας για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης είναι κατάλληλα για τον σκοπό τους.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (DE) Kύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Δημοκρατία της Ταϊβάν κλονίστηκε συθέμελα στις 8 Αυγούστου. Ο τυφώνας Morakot σάρωσε το νησί, αφήνοντας περισσότερους από 750 νεκρούς. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα υπάρχοντά τους και μεγάλες εκτάσεις γης ερημώθηκαν. Το κόστος της καταστροφής ανέρχεται σε περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ανοικοδόμηση υποδομών που καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό θα διαρκέσει μήνες. Ως ένδειξη αλληλεγγύης, εμείς οι Ευρωπαίοι επιθυμούμε να στηρίξουμε τον λαό της Ταϊβάν παρέχοντας αρωγή για τις καταστροφές.

Κυρία Kuneva, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) στηρίζει τις πρωτοβουλίες που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεγάλη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι οι πρεσβείες της Ταϊβάν διατάχθηκαν να αρνηθούν κάθε ξένη βοήθεια. Αυτό οδήγησε σε έντονες επικρίσεις και, στις 13 Αυγούστου, σε πολυπόθητες προσαρμογές επί ενός απόλυτα αποτυχημένου προγράμματος διαχείρισης κρίσεων. Λίγο καιρό μετά, ο πρωθυπουργός Liu Chao-shiuan παραιτήθηκε.

Άλλος ένας λόγος αναστάτωσης ήταν η επίσκεψη του Δαλάι Λάμα στην Ταϊβάν για αρκετές ημέρες τον Σεπτέμβριο. Επιθυμούσε απλώς να προσευχηθεί για τα θύματα μαζί με τους επιζώντες. Η συμπόνια αποτελεί εδώ και χρόνια το μήνυμα των ιδιαίτερα επικροτούμενων λόγων και βιβλίων του Δαλάι Λάμα. Ακόμη μια φορά η κινεζική κυβέρνηση προέβη σε έντονες διαμαρτυρίες και άσκησε έντονη πίεση. Εξωφρενικό είναι το γεγονός ότι το Πεκίνο δημιούργησε ξανά πολιτικό θέμα από μια καθαρά ανθρωπιστική πράξη του Δαλάι Λάμα. Η Ταϊβάν πρέπει να αναρωτηθεί σε ποια πλευρά βρίσκεται τελικά. Ο πρόεδρος Ma Ying-jeou επέτρεψε στον τιμημένο με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης Δαλάι Λάμα να εισέλθει στη χώρα μόνο μετά από έντονες διαμαρτυρίες από τον λαό του.

Κυρία Επίτροπε, πρέπει να εντατικοποιήσουμε τον διάλογό μας με την Ταϊβάν – επί ανθρωπιστικών θεμάτων, αλλά και επί του θέματος των θεμελιωδών αξιών. Η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αλληλεγγύη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, ακόμα και σε αυτήν την αναδυόμενη ασιατική χώρα.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S-D. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, αρχικά επιτρέψτε μου να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου για την τεράστια τραγωδία που έπληξε την Ταϊβάν στις 8 Αυγούστου και συγκεκριμένα για όλους τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν λόγω της σφοδρότητας αυτής της μείζονος καταστροφής.

Ο Morakot ήταν ο πιο θανατηφόρος τυφώνας που έπληξε την Ταϊβάν τα τελευταία 50 έτη, σαρώνοντας το νησί στις αρχές Αυγούστου, αφήνοντας 700 νεκρούς ή αγνοούμενους, προκαλώντας τον αναγκαστικό εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων και θάβοντας εκατοντάδες σπίτια σε χωριά κάτω από τόνους λάσπης.

Στην περίπτωση αυτή η Κίνα επέδειξε μεγάλη ευαισθησία αποστέλλοντας άμεση βοήθεια για να συνδράμει τα θύματα στην Ταϊβάν. Όχι μόνο η κινεζική κυβέρνηση, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες και οργανώσεις διαφόρων ειδών, περιλαμβανομένης της Ένωσης για τις Σχέσεις στα Στενά της Ταϊβάν και της Εταιρείας του Ερυθρού Σταυρού της ενδοχώρας, ήταν διατεθειμένες να βοηθήσουν το νησί.

Επίσης, ο κινεζικός πληθυσμός παρείχε βοήθεια με εκδηλώσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό την παροχή βοήθειας στο νησί για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κινεζική ενδοχώρα έχει δωρίσει ως τώρα στα θύματα του τυφώνα περίπου 1 δισεκατομμύριο γιουάν Κίνας, που αντιστοιχούν σχεδόν σε 150 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Σημαντικό ρόλο στην κατάσταση αυτή διαδραμάτισαν οι αρκετές εκατοντάδες προκατασκευασμένων σπιτιών που εστάλησαν από την Κίνα στην Ταϊβάν, προκειμένου να παρασχεθεί στέγη σε εκείνους που έχασαν τις οικίες τους.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσηλωμένη στην πολιτική της ενιαίας Κίνας, επικροτεί τη βοήθεια που προσέφερε η Κίνα στην Ταϊβάν σε αυτήν την τραγική περίσταση, επειδή αυτό δείχνει βελτίωση στις σχέσεις μεταξύ των δύο περιφερειών, και είναι σαφές ότι η βελτίωση στις σχέσεις αυτές μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη σταθερότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Επίσης πιστεύω, και με αυτό ολοκληρώνω, ότι, δεδομένου του μεγέθους της καταστροφής, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει μία από τις βασικές αξίες της –την αλληλεγγύη– και να προσφέρει στην Ταϊβάν πρόσθετη υλική και χρηματοοικονομική βοήθεια, προκειμένου να συνδράμει στο πελώριο έργο της ανοικοδόμησης.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι σκηνές ολέθρου και καταστροφής που προκάλεσε ο τυφώνας Morakot θα αποτυπωθούν στο μυαλό μας για πολύ καιρό, αλλά πολλοί άνθρωποι θα ζουν με τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας για πολλά χρόνια. Περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την καταστροφή.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν υπό τον πρόεδρο Ma ανταποκρίθηκε άμεσα με την αποστολή στρατιωτών στις κοινότητες και περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, και ζητώντας βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα. Πρέπει να συγχαρούμε τη σουηδική Προεδρία της ΕΕ και την Επιτροπή για το έργο τους ως προς την κινητοποίηση του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Ελπίζω πλέον ότι η Επιτροπή θα δεσμευθεί να παρέχει βοήθεια σε περισσότερο μακροπρόθεσμη βάση στην Ταϊβάν, ώστε να επιτρέψει την πλήρη αποκατάσταση του λαού και της οικονομίας της χώρας και την εκ νέου ανοικοδόμηση των υποδομών.

Δεν έχω αμφιβολία ότι ο λαός και η κυβέρνηση της Ταϊβάν ευγνωμονούν την ΕΕ για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που έδειξε. Επιπλέον, ως πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας με την Ταϊβάν του ΕΚ, ευελπιστώ να ενημερωθώ για την τωρινή κατάσταση όταν θα ηγηθώ μιας αντιπροσωπείας βουλευτών του ΕΚ στην Ταϊβάν τον επόμενο μήνα.

Η συμφορά που έπληξε την Ταϊβάν είναι πιθανό να συμβεί και σε άλλα μέρη, τόσο στην Ταϊβάν όσο και σε όλο τον κόσμο, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος. Είναι συνεπώς σημαντικό η Ταϊβάν, ως νησί ευάλωτο σε τέτοια μετεωρολογικά φαινόμενα και ως μείζων παγκόσμια βιομηχανική δύναμη, να μπορεί να συμμετέχει ουσιωδώς και με αξιοπρέπεια σε κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς, τουλάχιστον σε εκείνους που σχετίζονται με τις μετεωρολογικές συνθήκες και την αλλαγή του κλίματος. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να επιτραπεί στην Ταϊβάν να συμμετάσχει στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή στηρίζουν τώρα την ουσιώδη συμμετοχή της Ταϊβάν στους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, και ελπίζω ότι θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προέκυψε από αυτήν την καταστροφή, και η οποία παρουσιάστηκε στην Ταϊβάν, για να προωθήσουν τη συμμετοχή της Ταϊβάν σε αυτές τις δομές.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα, εκτός από το να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου και την αμέριστη στήριξη μου προς τον λαό της Ταϊβάν, να επισημάνω την έγκαιρη ανθρωπιστική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτής της καταστροφής.

Η Επιτροπή διαδραμάτισε τον ρόλο που της άρμοζε, και πολλά κράτη μέλη απέστειλαν βοήθεια ή ομάδες εμπειρογνωμόνων. Η ίδια η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας συνέδραμε τις αρχές της Ταϊβάν, και αυτή είναι μια κίνηση που θεωρώ πολύ σημαντική. Ωστόσο, εφόσον επιθυμούμε να παράσχουμε στις αρχές της Ταϊβάν και στις χώρες της περιοχής διαρθρωτική βοήθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν απειλές αυτού του είδους στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει τη συμμετοχή της Ταϊβάν ως παρατηρήτριας χώρας στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος.

Η συμμετοχή της Ταϊβάν ως παρατηρήτριας χώρας έχει ήδη αποδώσει ορισμένα καλά αποτελέσματα σε άλλους διεθνείς τομεακούς οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ και, σε αυτήν την περίπτωση επίσης, η συμμετοχή της Ταϊβάν μπορεί να αποτελέσει πρακτική μορφή πρόληψης και μπορεί στο μέλλον να περιορίσει τους κινδύνους για τα 23 εκατομμύρια των κατοίκων του νησιού και για την περιοχή συνολικά.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Ταϊβάν βγαίνει τώρα από μια τρομερή φυσική καταστροφή, άνευ προηγουμένου στη χώρα τα τελευταία πενήντα χρόνια. Είναι καθήκον μας όχι μόνο να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, αλλά και να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στην ανοικοδόμηση τμημάτων του νησιού που έχουν καταστραφεί.

Ευτυχώς, μετά το πλήγμα του τυφώνα Morakot, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έδειξαν την προθυμία τους να βοηθήσουν. Τους προτρέπω τώρα να παράσχουν συγκεκριμένη βοήθεια που χρειάζεται η κυβέρνηση και ο λαός της χώρας, επειδή υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Τα κατάλληλα μέσα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν. Πρέπει να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό.

Αυτή η καταστροφή θέτει για ακόμα μια φορά το θέμα, όπως αναφέρθηκε από ορισμένους συναδέλφους βουλευτές, της συμμετοχής της Ταϊβάν στους διάφορους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Καταρχήν, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ το ενθαρρύνουν αυτό, αλλά είναι πλέον καιρός να αναληφθεί δράση για να αλλάξει το ισχύον καθεστώς. Οι αρχές της Ταϊβάν δεν είχαν πρόσβαση σε μετεωρολογικές πληροφορίες που να δείχνουν πόσο σοβαρός ήταν ο τυφώνας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας η Ταϊβάν να έχει πρόσβαση στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και να βρίσκεται συνεπώς σε θέση να αποφύγει τα χειρότερα, εφόσον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξουν περαιτέρω κλιματικές επιδεινώσεις στο μέλλον.

Είμαι πρόεδρος της Ένωσης Ταϊβάν-Λουξεμβούργου, και οφείλω πραγματικά να αναφέρω ότι δεν πρέπει πλέον να υποκύπτουμε στον εκβιασμό της κομμουνιστικής Κίνας όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ταϊβάν. Ζωτική σημασία έχει η σαφής στήριξη από την Επιτροπή και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για την ανθρωπιστική καταστροφή στην Ταϊβάν, και πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε δυνατό τρόπο.

Γνωρίζουμε, πλέον, ότι είναι 640 οι νεκροί από τον τυφώνα Μαρακότ και πάνω από 192 οι αγνοούμενοι. Μια κατολίσθηση, μάλιστα, έσβησε ένα ολόκληρο χωριό από το χάρτη και οδήγησε σε εκατοντάδες νεκρούς. Όλα αυτά όμως δεν είναι τυχαία. Είχε προηγηθεί μία εκτενής λειψυδρία, που μείωσε την ικανότητα της γης να απορροφήσει τη βροχή.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ξηρασία, πλημμύρες και ραγδαία αύξηση των καιρικών φαινομένων είναι φαινόμενα που σταδιακά θα εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ένας τυφώνας δημιουργείται σε θαλάσσιες περιοχές με επιφανειακή θερμοκρασία 27ο C. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα αυξήσει σημαντικά τόσο τους τυφώνες όσο και την έντασή τους. Έως σήμερα, 120 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που πλήττονται από τυφώνες. Μεταξύ του 1980 και του 2000 είχαμε 250.000 θύματα από τυφώνες.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι καρδιές όλων μας πρέπει να είναι στην Κοπεγχάγη, όπου το Δεκέμβριο θα αποφασίσουμε, αν η κάθε χώρα μας ξεχωριστά θα υπερασπισθεί τα δικά της προσωρινά, βραχυπρόθεσμα συμφέροντα, ή αν όλοι θα δώσουμε τη μάχη για τον πλανήτη -το σπίτι μας- τη μάχη για να αναστρέψουμε την κλιματική αλλαγή.

Θα σταματήσει λοιπόν ο ανεπτυγμένος και αναπτυσσόμενος κόσμος να συμβάλει σε καταστροφές, όπως αυτή της Ταϊβάν; Αυτό όμως απαιτεί πράξεις. Απαιτεί να δεσμευτούμε ότι θα λάβουμε τις αναγκαίες δεσμεύσεις για την απαραίτητη μείωση, προκειμένου να μην αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω από 2ο C , απαιτεί επίσης να βάλουμε και το χέρι στην τσέπη για να βοηθήσουμε οικονομικά τον αναπτυσσόμενο κόσμο ώστε να γίνει μέρος της λύσης και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς είμαστε, ο αναπτυσσόμενος κόσμος, που δημιουργήσαμε την κλιματική αλλαγή. Εμείς είμαστε ο «ρυπαίνων» και σύμφωνα με την αρχή που εμείς οι ίδιοι άλλωστε θεσπίσαμε - "ο ρυπαίνων πληρώνει" - πρέπει να πληρώσουμε. Πρέπει να πληρώσουμε ενισχύοντας οικονομικά τις αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). (NL) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια καταστροφή δίχως προηγούμενο για την Ταϊβάν. Μεγάλη τραγωδία διαδραματίστηκε στα βουνά. Ολόκληρα χωριά εξαφανίστηκαν και χίλιοι άνθρωποι θεωρούνται νεκροί ή αγνοούμενοι. Χιλιάδες επιζώντες, αν όχι περισσότεροι, έχουν προς το παρόν τοποθετηθεί σε στρατιωτικούς καταυλισμούς. Με αυτόν τον τρόπο περιέγραψε ο Menno Goedhart, ο ύπατος εκπρόσωπος στην Ταϊβάν από την πατρίδα μου, τις Κάτω Χώρες, τις καταστροφικές επιπτώσεις του τυφώνα Morakot. Πρώτον και κύριον, θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου, από το Κοινοβούλιο, προς την κυβέρνηση και τους πολίτες της Ταϊβάν.

Πέραν της πρακτικής βοήθειας που προσφέρει επί του παρόντος ο Menno Goedhart στους ταϊβανέζους φίλους του και, επίσης, ενώ εκτιμώ τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από την ευρωπαϊκή πλευρά, θα ήθελα ωστόσο να υποβάλλω κάποιες ερωτήσεις προς την Επιτροπή σε ό, τι αφορά την ενίσχυση των σχέσεων Ευρώπης-Ταϊβάν. Πρώτον, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση τον επόμενο μήνα για τη χαλάρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τους πολίτες της Ταϊβάν. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν ήδη δώσει το καλό παράδειγμα εν προκειμένω. Δεύτερον, σε μια πρόσφατη ευρωπαϊκή έκθεση καταδείχθηκε σαφώς ότι θα υπήρχαν τεράστια οφέλη για την Ταϊβάν και την Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπήρχε συμφωνία για μέτρα ενίσχυσης του εμπορίου. Συμφωνεί η Επιτροπή με αυτό το επείγον συμπέρασμα;

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω πως στηρίζω απόλυτα τους συναδέλφους βουλευτές που έχουν ήδη επιχειρηματολογήσει υπέρ του τερματισμού της αδιανόητης διεθνούς απομόνωσης της Ταϊβάν. Μια τέτοια απομόνωση είναι πραγματικά αφόρητη, πόσο μάλλον όταν αφορά ανθρώπινες ζωές, όπου και αν βρίσκονται.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, η Ταϊβάν επλήγη από τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή στις 8 Αυγούστου. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα βαρύ φόρο αίματος, ενώ η οικονομική καταστροφή ήταν τεράστια. Τώρα ήλθε ο καιρός να βοηθήσουμε εμείς. Ήλθε ο καιρός να δείξουμε αλληλεγγύη στους πολίτες της Ταϊβάν. Πρέπει να δείξουμε συμπόνια, αλλά, επιπλέον, πρέπει να παράσχουμε οικονομική στήριξη και, όπως ανέφερε η κυρία Επίτροπος εδώ, πρέπει να θεσπίσουμε τώρα μέσα διαχείρισης κρίσεων. Πρέπει να παράσχουμε τώρα στους κατοίκους της Ταϊβάν όλη την ανθρωπίνως δυνατή βοήθεια. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι στηρίζω την ιδέα της πιο μακροπρόθεσμης βοήθειας προς την Ταϊβάν όπως προτάθηκε από τον κ. Tannock, για τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα και έτσι ώστε να μπορούμε να δείξουμε ότι είναι και εκείνοι άνθρωποι και, κυρίως, φίλοι μας.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για τις πληροφορίες αυτές. Ωστόσο, η ερώτησή μου είναι ελαφρώς διαφορετικής φύσεως. Η Ταϊβάν επλήγη πρόσφατα από μια τραγωδία. Ωστόσο, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλές καταστροφές αυτού του είδους έχουν σημειωθεί στο παρελθόν και ότι ενδέχεται να σημειωθούν πολλές στο μέλλον. Συνεπώς, θα ήθελα να κάνω την ακόλουθη ερώτηση στην κυρία Επίτροπο. Εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Επιτροπή συγκεκριμένα, τυπικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων αυτού του είδους; Υπάρχει δέσμη μέτρων ή διατάξεις για την ανάληψη δράσης έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένες χώρες; Υπάρχει επίσης μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης;

Θεωρώ πως θα ήταν ατυχές να αντιμετωπίζουμε τις τραγωδίες αυτές με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την κατάσταση σε διαφορετικές χώρες. Νομίζω πως, όπως ισχύει στις στρατιωτικές δυνάμεις, πρέπει να θεσπίσουμε ορισμένες τυπικές διαδικασίες για καταστάσεις κρίσης. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Επίτροπο.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Cornelis van Baalen (ALDE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, όπως πολλές ομάδες σε αυτό το Σώμα, συμπάσχει με τον πληθυσμό της Ταϊβάν και είμαστε ικανοποιημένοι που η Επιτροπή αντέδρασε με τον τρόπο αυτόν. Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει με αυτό το πνεύμα. Το μεγάλο πρόβλημα, ωστόσο, είναι βέβαια, πέραν της ανθρωπιστικής καταστροφής, και η απομόνωση της Ταϊβάν. Είναι δυνατόν να ακολουθηθεί η πολιτική της ενιαίας Κίνας και παράλληλα να εδραιωθούν καλές σχέσεις συνεργασίας με την Ταϊβάν. Η Ταϊβάν μπορεί με ευκολία να διαδραματίσει τον ρόλο της στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως παρατηρήτρια χώρα. Το ίδιο ισχύει και για τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. Όλα τούτα είναι δυνατά και δεν συνιστούν εμπόδιο στην πολιτική της ενιαίας Κίνας. Συμφωνώ με τον κ. Belder όσον αφορά τη χαλάρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και επίσης συμμερίζομαι τα καλά του λόγια για τον κ. Goedhart, τον ολλανδό εκπρόσωπο στην Ταϊπέι. Πιστεύω, συνεπώς, ότι δεν είναι πλέον αναγκαίο να συνεχίζουμε να διατηρούμε σε απομόνωση την Ταϊβάν. Σχέσεις συνεργασίας, αυτό είναι το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). − (EN) Κύριε Πρόεδρε, αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που πέθαναν κατά τη διάρκεια του τυφώνα Morakot.

Είναι θλιβερό το γεγονός ότι εκατοντάδες άνθρωποι πέθαναν, άλλοι έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Όπως σημείωσαν πολλοί παρατηρητές, ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να είναι μικρότερος αν η κυβέρνηση είχε αντιδράσει με πιο συντονισμένο τρόπο στον τυφώνα. Η κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να προβλέψει τη σοβαρότητα της τροπικής καταιγίδας που πλησίαζε στο νησί. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε ότι η Ταϊβάν έχει έναν εξαιρετικά ανεπτυγμένο τομέα υψηλής τεχνολογίας και είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες συστημάτων GPS στον κόσμο.

Μέρος της ευθύνης για την καταστροφή μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η Ταϊβάν δεν είναι ακόμα μέλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ), όπως ήδη αναφέρθηκε από ορισμένους συναδέλφους. Η Ταϊβάν θα μπορούσε κάλλιστα να είχε ειδοποιηθεί εκ των προτέρων αν ο ΠΜΟ τής είχε παράσχει έγκαιρες πληροφορίες. Είμαι συνεπώς πεπεισμένη ότι είναι ξανά η κατάλληλη στιγμή να θίξουμε το θέμα της συμμετοχής στον ΠΜΟ, όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, αλλά και για ανθρωπιστικούς λόγους.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). (RO) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ο τυφώνας που σάρωσε την Ταϊβάν επηρέασε τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και κατέστρεψε δεκάδες χιλιάδες οικίες. Η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι άνευ όρων. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν τα θύματα το ταχύτερο δυνατόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενεργή δωρήτρια που συνεργάζεται με μη κυβερνητικές οργανώσεις και ειδικευμένους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για να παρέχει κονδύλια με σκοπό την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την υλικοτεχνική στήριξη και την ανοικοδόμηση περιοχών που επλήγησαν από καταστροφές. Η διάσκεψη της Κοπεγχάγης θα έχει πολλά θέματα προς συζήτηση, και είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε μέτρα με στόχο μια συμφωνία για τη μετά το Κιότο εποχή σχετικά με τη μείωση των ρυπογόνων εκπομπών. Συνεπώς, συζητούμε κατά κύριο λόγο μέτρα για τη μείωση των αιτιών που οδηγούν στην αλλαγή του κλίματος.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης της Κοπεγχάγης, θα ήθελα να ζητήσω να επικεντρωθεί ιδιαίτερα η προσοχή και στα μέτρα προσαρμογής, καθώς θα είμαστε συνεχώς αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουμε ισχυρές θύελλες, πλημμύρες, παρατεταμένες ξηρασίες ή δασικές πυρκαγιές. Επίσης προτρέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ταϊβάν, μαζί με στήριξη για την ανοικοδόμηση και, ιδίως, για τον πληθυσμό.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στις ερωτήσεις με τη σειρά.

Πρώτον, για τη βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή στην Ταϊβάν για να αντεπεξέλθει στις συνεχιζόμενες ανάγκες του λαού της, που ήταν το βασικό θέμα της ερώτησης του κ. Mann: η Ταϊβάν ενημερώθηκε για τον μηχανισμό της Επιτροπής για την αξιολόγηση αναγκών μετά από καταστροφή, αλλά δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα μέχρι τώρα. Αν προκύψει τέτοιο αίτημα, θα το εξετάσουμε.

Στη συνέχεια, για τη θέση της Επιτροπής σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων μεταξύ των περιοχών στα στενά της Ταϊβάν, που αποτέλεσε το ερώτημα του κ. Boştinaru, η Επιτροπή επικροτεί την επαναπροσέγγιση μεταξύ της Ταϊβάν και της Κίνας κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Αυτό κατέστησε δυνατή τη βελτίωση των σχέσεων των χωρών στα στενά αυτά, μειώνοντας τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, και την προώθηση των διμερών θεμάτων όπως άμεσες συνδέσεις διά αέρος και θαλάσσης.

Στηρίζουμε σθεναρά τις διμερείς συζητήσεις μεταξύ των δύο μερών που μπορούν να επιτρέψουν περαιτέρω πρόοδο. Επίσης, επιδοκιμάζουμε την κινεζική βοήθεια.

Σχετικά με το ερώτημα που αφορά τη συμμετοχή της Ταϊβάν στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό από την κ. Lulling και την κ. Andrikienė, όπως και από τον κ. van Baalen και τον κ. Tannock: σύμφωνα με τη θέση που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε δήλωση που εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2008 και την πολιτική της ΕΕ για μία ενιαία Κίνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει, όταν ενδείκνυται, την ουσιώδη συμμετοχή της Ταϊβάν σε διεθνείς οργανισμούς. Θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε.

Σχετικά με τις ερωτήσεις της κ. Lulling και του κ. Mann, όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχεται, ο κοινοτικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας παρείχε βοήθεια από τη Σουηδία και την Πολωνία. Αυτή η βοήθεια ελήφθη με ευγνωμοσύνη, την οποία εξέφρασε ο πρόεδρος Ma στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barroso.

Σχετικά με το ερώτημα της επίσκεψης του Δαλάι Λάμα στην Ταϊβάν στον απόηχο του τυφώνα, η επίσκεψη του Δαλάι Λάμα ήταν μια απόφαση που ελήφθη από τις αρχές της Ταϊβάν, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει να κάνει κανένα σχόλιο επ’ αυτού.

Σχετικά με το ερώτημα του κ. Belder, για τη θέση της Επιτροπής σε ό, τι αφορά την απαλλαγή από τη χορήγηση θεώρησης για τους υπηκόους της Ταϊβάν που επισκέπτονται την ΕΕ: η Επιτροπή εξετάζει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας, το ενδεχόμενο ενημέρωσης του καταλόγου με τις χώρες και οντότητες που δεν πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης σε ό, τι αφορά επισκέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στον χώρο Σένγκεν, και σε αυτό πλαίσιο θα εξετάσει και την περίπτωση της Ταϊβάν.

Όσον αφορά τώρα το ερώτημα του κ. Zemke σχετικά με το θέμα των τυπικών διαδικασιών σε περίπτωση καταστροφών και τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργούμε στο μέλλον σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή επικεντρώνεται σε δύο προτεραιότητες: η πρώτη είναι η συνέχιση του έργου της ετοιμότητας και ανταπόκρισης και η δεύτερη είναι η πρόληψη καταστροφών.

Πρώτον, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα της βοήθειας της ΕΕ ανά πάσα στιγμή. Με τη στήριξη του Κοινοβουλίου, δρομολογήσαμε το 2008 ένα πιλοτικό σχέδιο και μια προπαρασκευαστική δράση σχετικά με την ικανότητα ταχείας αντίδρασης της ΕΕ. Από αυτήν την αρχική εμπειρία, αν κριθεί πρέπον, η Επιτροπή θα υποβάλει περαιτέρω προτάσεις για την ανάπτυξη της ικανότητας ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, χρηματοδοτούμενης από εθνικούς πόρους που προορίζονται για επιχειρήσεις της ΕΕ.

Δεύτερον, έχουμε ως στόχο μια συνολική προσέγγιση για την πρόληψη καταστροφών σε επίπεδο ΕΕ. Τον Φεβρουάριο του 2009 η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Θα ήταν ευπρόσδεκτες οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου επί αυτής της ανακοίνωσης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

 

9. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου(συζήτηση)

9.1. Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Έλαβα έξι προτάσεις(1) ψηφίσματος σχετικά με τις δολοφονίες δικηγόρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (άρθρο 122).

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, συντάκτρια. − (FI) Κύριε Πρόεδρε, πράγματι οφείλουμε να σκεφτούμε το θέμα των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δολοφονήθηκαν πρόσφατα στον βόρειο Καύκασο και να ανάψουμε ένα κερί στη μνήμη τους. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva και Alik Dzhabrailov και πολλοί άλλοι που υπέφεραν και έχασαν τη ζωή τους προς υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιούνται τη στήριξη όλων μας. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να τους στηρίξουμε αρκετά όταν ήταν ζωντανοί.

Είναι ανησυχητικό που η Ρωσία δεν κατόρθωσε να διεξαγάγει αρκετά διεξοδικές ποινικές έρευνες, ώστε να εξιχνιαστούν οι δολοφονίες αυτές και να προσαχθούν οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Επεσήμανα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επικοινώνησε επισήμως με τη Ρωσία για το θέμα αυτό. Προφανώς, ωστόσο, οι προσπάθειές μας είναι ανεπαρκείς, και πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καταστήσουμε λειτουργικό το κράτος δικαίου στη Ρωσία και πώς μπορούμε να προβάλλουμε περισσότερο το θέμα αυτό όταν διαπραγματευτούμε τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με την εν λόγω χώρα.

Πρέπει επίσης να σκεφτούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία καλύτερα απ’ ό, τι το πράττουμε τώρα. Θα πρέπει να συζητήσουμε το αν μπορούμε να προσφέρουμε προστασία σε εκείνους που κινδυνεύουν και αν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να διευθετούν τις θεωρήσεις τους ταχέως, ώστε να μπορούν να διαφύγουν από τη Ρωσία όπου οι ίδιοι και οι ζωές τους βρίσκονται σε κίνδυνο. Κατά την άποψη της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέτει κέντρο το οποίο μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οποίων οι ζωές κινδυνεύουν και το οποίο να τους βοηθά σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα. Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Η Anna Politkovskaya είπε κάποτε ότι η Δύση μπορεί να κάνει τόσο πολλά, αλλά κάνει τόσο λίγα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, συντάκτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιμοποιήσω τον λιγοστό χρόνο που έχω στη διάθεσή μου για να διευκρινίσω τη θέση της ομάδας μου, η οποία δεν υπέγραψε την κοινή δήλωση και η οποία υποβάλλει ξεχωριστό ψήφισμα.

Θα ήθελα να σας αναφέρω, πρώτον, ότι συμφωνούμε απολύτως με το κοινό ψήφισμα σε ό, τι αφορά τους Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva και Alik Dzhabrailov.

Συγκλονιστήκαμε από αυτές τις νέες δολοφονίες οι οποίες, στην πραγματικότητα, συνιστούν απλώς ένα δείγμα των δολοφονιών προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία.

Στο ψήφισμά μας, ζητήσαμε αυτό που ζητεί ακριβώς το κοινό ψήφισμα: καταδικάζουμε την επίθεση, ζητούμε τη διεξαγωγή έρευνας, και εκφράζουμε την ανησυχία μας σχετικά με την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ακτιβιστών στη Ρωσία.

Η θέση διαφοροποιείται στο εξής: σε σχέση με την πρόσθετη αναφορά στο κοινό ψήφισμα σε όλους τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην κατάσταση στην περιοχή του βόρειου Καυκάσου γενικότερα. Πιστεύουμε πως υπάρχουν και άλλα μέρη για τα οποία πρέπει να επισημάνουμε τα θέματα αυτά –και σκοπεύω να το κάνω– ιδίως στο ψήφισμα που θα προηγηθεί της διάσκεψης κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Θα επιθυμούσαμε το θέμα των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία των ακτιβιστών αυτών να αποτελεί τμήμα του συγκεκριμένου ψηφίσματος, αλλά και των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγουμε στο μέλλον με τη Ρωσία.

Οπότε, το πρόβλημα εδώ, θα ήθελα να προσθέσω, συνιστά απλώς πρόβλημα χρόνου και τοποθεσίας. Υπάρχει ένα πολιτικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά και όχι μόνο εδώ, όταν αντιμετωπίζουμε καταστάσεις επείγοντος χαρακτήρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να κάνουμε τη διάκριση, αλλά βέβαια, επί της ουσίας του προβλήματος, συμφωνούμε απολύτως με τις άλλες ομάδες.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, συντάκτρια. (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να παρουσιάσω στο Σώμα ορισμένα γεγονότα. Μόλις φέτος τον Ιανουάριο, ο Stanislav Markelov, ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εκπροσωπούσε τη δολοφονηθείσα Anna Politkovskaya, σκοτώθηκε διά πυροβολισμού, ώρα απογευματινή, στο κέντρο της Μόσχας. Στο ίδιο περιστατικό, η Anastasia Baburova, δημοσιογράφος που προσπάθησε να τον προστατεύσει, επίσης δέχθηκε πυροβολισμούς και απεβίωσε.

Τον Ιούλιο, η Natalia Estemirova, ευρέως γνωστή ρωσίδα ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφος, βρέθηκε νεκρή στην Ινγκουσετία αφού είχε απαχθεί από ενόπλους στη γειτονική Τσετσενία. Λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, άλλη μια ακτιβίστρια μη κυβερνητικής οργάνωσης, η Zarema Sadulayeva, και ο σύζυγός της απήχθησαν και δολοφονήθηκαν.

Τον Αύγουστο, ο δημοσιογράφος Malik Akhmedilov σκοτώθηκε διά πυροβολισμού λίγο αφότου έφυγε από το σπίτι του στο Νταγκεστάν. Έξι εξέχοντες δημοσιογράφοι και προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων νεκροί σε διάστημα μικρότερο από οκτώ μήνες.

Αυτές οι απαγωγές και οι δολοφονίες είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά τα αποτελέσματα της επιδείνωσης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, όπου οι ανεξάρτητες φωνές, περιλαμβανομένων δικηγόρων, δημοσιογράφων και άλλων ακτιβιστών, έρχονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πράξεις βίας, απειλές και αδικαιολόγητες διώξεις.

Οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, και ιδίως στον βόρειο Καύκασο, δεν μπορούν πλέον να παραβλεφθούν. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο αφελείς ώστε να πιστεύουμε ότι η υπερισχυρή Ρωσία, με μια από τις πιο ισχυρές υπηρεσίες πληροφοριών στον κόσμο, δεν είναι ικανή να βρει τους δράστες και να τους προσαγάγει στη δικαιοσύνη.

Όλοι εμείς, ασχέτως πολιτικής απόχρωσης, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ατιμωρησία γι’ αυτές τις επιθέσεις σε βάρος προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συμβάλει σε περισσότερη βία και σε μια ενισχυόμενη νοοτροπία ανομίας. Οι ρωσικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν τη σωματική ασφάλεια και την ελευθερία κυκλοφορίας και έκφρασης των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, συντάκτης. (DE) Κύριε Πρόεδρε, το πρώην αρχαιότερο μέλος μας, ο Otto von Habsburg, ερωτήθηκε κάποτε αν μετάνιωσε που είναι βουλευτής του ΕΚ αντί για αυτοκράτορας. Όχι, είπε, επειδή ως αυτοκράτορας θα ήταν αναγκασμένος να αποκαλεί έναν ανόητο «εξοχότητα», ενώ ως βουλευτής του ΕΚ μπορεί τον ανόητο να τον αποκαλεί «ανόητο». Θυμάμαι την ιστορία αυτή όταν προκύπτουν θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δεν είμαστε διπλωματικό σώμα· είμαστε πολιτικό κοινοβουλευτικό σώμα. Μπορούμε να πούμε την αλήθεια. Υπάρχει ένα ρητό που λέει: «το ψάρι βρομάει από το κεφάλι». Δεν ισχύει το ότι –και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Weber που εκφώνησε μια τόσο σαφή ομιλία– τα εν λόγω περιστατικά και οι δολοφονίες στον Καύκασο είναι κατά οιονδήποτε τρόπο τυχαία ή έργο κάποιας σκοτεινής δύναμης, αλλά αληθεύει ότι από τότε που ανήλθε στην εξουσία ο κ. Putin, κάτι που συνδέεται με το θέμα της Τσετσενίας και τη μυστηριώδη έκρηξη σπιτιών στη Μόσχα, υπάρχουν ίχνη αίματος εκεί επί σειρά ετών που οδηγούν στην Τσετσενία και αφορούν αθώους: αμάχους και, συγκεκριμένα, προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι, όπως εκείνοι που αναφέρθηκαν ήδη –και πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους τους γνωρίζαμε προσωπικά– όχι μόνο εργάζονταν υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τσετσένων αλλά και υπέρ μιας δημοκρατικής Ρωσίας, υπέρ της κατανόησης μεταξύ του λαού της Τσετσενίας και της Ρωσίας και υπέρ της ειρήνης στον Καύκασο. Αυτοί οι άνθρωποι δολοφονούνται ο ένας μετά τον άλλον.

Κυρία De Keyser, γι’ αυτό ήταν απαραίτητο να διεξαγάγουμε επείγουσα συζήτηση. Θα γίνουμε περίγελος αν μια γυναίκα, η οποία έλαβε επαίνους από το Σώμα αυτό και μας επισκέφθηκε στο Στρασβούργο λόγω της προσήλωσής της στα ανθρώπινα δικαιώματα, δολοφονηθεί μπροστά στα μάτια μας και μετά αναβάλλουμε τη συζήτηση για κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά, ώστε να δει αν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε άμεσα – και πρέπει να απαντήσουμε άμεσα λέγοντας σαφώς: να πάψουν οι δολοφονίες, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να χορηγηθεί ελευθερία στην Τσετσενία και τη Ρωσία, αλλά κυρίως να πάψουν οι συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δολοφονιών υπό περίεργες συνθήκες.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Porκba (ECR) , συντάκτης. – (PL) Για ακόμη μια φορά, το θέμα των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία εμφανίζεται στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου.

Πέραν της συστηματικής δίωξης θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, οι προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων δολοφονούνται σε τακτική βάση. Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε ΜΚΟ στη Ρωσία θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές τους κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Απειλές, απαγωγές, βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και δολοφονίες συνιστούν καθημερινό φαινόμενο. Το γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές δεν ερευνούν ενεργά τα εγκλήματα αυτά, ότι δεν έχουν επιτευχθεί πραγματικά αποτελέσματα και ότι οι δράστες συνεχίζουν να διαφεύγουν τη σύλληψη, αποδεικνύει όχι μόνο την πλήρη αναποτελεσματικότητα των πράξεων των αρχών, αλλά και τη σιωπηρή τους συγκατάθεση και αδιαφορία.

Ο σεβασμός προς τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελεί βασικό θέμα στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Είναι καθήκον μας να απαιτήσουμε η Ρωσία να διασφαλίσει ότι θα διεξαχθούν κατάλληλες και αποτελεσματικές έρευνες, ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν και ότι θα θέσει πλέον τέρμα σε αυτές τις τρομερές δολοφονίες.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, συντάκτρια. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως νέα βουλευτής του ΕΚ, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά για το κόμμα μου, τη γερμανική Αριστερά, και ότι καταδικάζουμε πάσα παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ασχέτως του πού ή από ποιον διαπράττεται. Αυτό όμως δεν σχετίζεται με την παρέμβαση στις εθνικές υποθέσεις.

Επί σειρά ετών μου προξενεί πραγματική ανησυχία και εξοργίζομαι από το γεγονός ότι, ξανά και ξανά, δολοφονούνται προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασχολούνται με την κατάσταση στην Τσετσενία. Οι Natalia Estemirova, Stanislav Markelov, Zarema Sadulayeva αποτελούν παραδείγματα δολοφονιών που είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Είναι συνεπώς σημαντικό να ασχοληθούμε εμείς, σε αυτό το Σώμα, με το συγκεκριμένο θέμα.

Ανησυχώ για το ότι υποθέσεις όπως η δολοφονία της Anna Politkovskaya δεν διερευνώνται. Αν η διαδικασία αυτή ανοίξει εκ νέου, ελπίζω ειλικρινά οι δράστες να βρεθούν και να συλληφθούν, επειδή αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί περισσότερη αιματοχυσία και τούτο θα θεωρηθεί άδεια για τη διάπραξη τέτοιων ενεργειών. Αυτό που αναμένουμε είναι να διεξαχθεί απλώς άμεση και διεξοδική έρευνα για τις δολοφονίες αυτές και να υπάρξει σκληρή αντιμετώπιση του θέματος, να μην περιμένει άλλο η Ρωσία και να αναλάβει η ίδια τον αγώνα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να οδηγεί στην καταδίκη ανθρώπων σε θάνατο. Επίσης πιστεύω ότι η επικείμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας πρέπει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά ως θέματα επείγοντος χαρακτήρα, με τη σημασία που αξίζουν, και όχι ως παράπλευρα θέματα.

Προσωπικά, αναμένω επίσης τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συζητηθούν με ειλικρίνεια στο Κοινοβούλιο. Θα προτιμούσα να μην συζητάμε τέτοια θέματα Πέμπτη απόγευμα και πιστεύω πως το συγκεκριμένο θέμα θα μας έπρεπε να μας ενδιαφέρει σαν να επρόκειτο για επιχειρήσεις και εμπόριο. Σε τέτοια θέματα συχνά δίδεται δευτερεύουσα προτεραιότητα. Αυτό είναι που θέλουμε να αλλάξουμε και ήθελα επίσης να το αναφέρω εδώ.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (PL) Κύριε Πρόεδρε, σε μια χώρα με υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας, θα μπορούσε κάποιος να προβάλει τη θεωρία ότι οι θάνατοι προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια απλή σύμπτωση. Είναι μια απλή σύμπτωση επειδή, γενικά, πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα εγκλημάτων σε αυτές τις χώρες. Σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους μια θλιβερή επέτειο, την 70ή επέτειο της εισβολής των Σοβιετικών στην Πολωνία. Μετά την εισβολή, τα σοβιετικά στρατεύματα σκότωσαν 21 678 πολωνούς πολίτες. Γιατί όμως ανέφερα αυτό το γεγονός; Επειδή οι Ρώσοι ισχυρίζονται τώρα ότι επρόκειτο για συνηθισμένο έγκλημα, όπως οι δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστούν «συνηθισμένα εγκλήματα».

Η έκταση που έχουν λάβει οι δολοφονίες προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία είναι τέτοια που η ερμηνεία αυτού του φαινομένου ως «συνηθισμένου εγκλήματος» είναι αν μη τι άλλο απερίσκεπτη. Η θεωρία ότι οι δολοφονίες αυτές είναι «απλή σύμπτωση» δεν στέκει. Ο συστηματικός χαρακτήρας των δολοφονιών αυτών σημαίνει ότι υπάρχει κάτι στο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα στη Ρωσία που έχει προκαλέσει αυτές τις συχνές δολοφονίες. Η ηθική κρίση στην εν λόγω χώρα, η τάση να θεωρείται ο θάνατος ασήμαντος, η εξάλειψη της ανθρωπιάς, ο σχετικισμός και ο αφανισμός των αξιών ευθύνονται για το γεγονός ότι αυτό το πρόβλημα δεν έχει θεωρηθεί σοβαρό. Νομίζω πως το ψήφισμά μας είναι ισορροπημένο και θα βοηθήσει τους Ρώσους να επιλύσουν το θέμα.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (LT) Η Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ομάδα δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη ενώπιον των πρόσφατων δολοφονιών προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Οι θάνατοι των Anna Politkovskaya, Natalya Estemirova, Zarema Sadulayeva, Andrei Kulagin δεν πρέπει να θεωρηθούν ασήμαντοι. Καταδικάζουμε απερίφραστα τους δράστες αυτών των βάρβαρων πράξεων και το γεγονός ότι δυστυχώς σε ορισμένες περιφέρειες της Ρωσίας υπάρχει κλίμα ατιμωρησίας και οι πολιτικές δολοφονίες δεν διερευνώνται.

Ο ρώσος πρόεδρος Dmitry Medvedev υποσχέθηκε ότι οι δράστες των δολοφονιών θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν. Η αντίδρασή του ήταν πιο σθεναρή απ’ ό, τι του προηγούμενου προέδρου, αλλά έως τώρα είναι μονάχα λόγια. Ο χρόνος θα δείξει αν οι ρωσικές αρχές μπορούν να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για τους πολίτες της χώρας και τη διεθνή κοινότητα. Κατά την άποψή μας, η αξιολόγηση στο προτεινόμενο ψήφισμα των ρωσικών δράσεων στον βόρειο Καύκασο έχει υπερβεί το πεδίο εφαρμογής του ψηφίσματος και συνεπώς οι σοσιαλδημοκράτες αποφάσισαν να εγκρίνουν το δικό τους ξεχωριστό έγγραφο. Οι σοσιαλδημοκράτες είναι πεπεισμένοι ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία θα βελτιωθεί πραγματικά αν ενισχυθούν οι διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κρατική Δούμα, οι οργανώσεις πολιτικών, κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ και στη Ρωσία πρέπει να συμβάλουν ενεργά σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Τονίζουμε ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να συζητηθεί επί μακρόν στην επόμενη συνεδρίαση των ηγετών της ΕΕ και της Ρωσίας. Το θέμα αυτό θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της νέας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (LT) Αυτή η συζήτηση και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δολοφονία ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ιδίως τώρα καθώς ακούμε το ένα ρεπορτάζ μετά το άλλο για τις δολοφονίες στη Ρωσία των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Natalya Estemirova, Alik Jabrailov, Zarema Sadulayeva και άλλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορη ενώπιον των βάρβαρων δολοφονιών προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις σχέσεις μας με τη Ρωσία πρέπει να υπογραμμίζουμε και πράγματι υπογραμμίζουμε ότι οι έρευνες για τις δολοφονίες αυτές διαρκούν υπερβολικά μεγάλο διάστημα και κατά κανόνα ολοκληρώνονται χωρίς να διαπιστώνεται ο ένοχος. Μια τέτοια απαράδεκτη πρακτική γίνεται ο κανόνας στη Ρωσία, ιδίως στην περίπτωση εγκλημάτων στην Τσετσενία, όπου η ατιμωρησία ανθεί. Μία από τις θεμελιώδεις αξίες μας είναι ο σεβασμός προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη ζωή, και δεν είναι δυνατόν να είναι πάνω από τις αξίες αυτές οποιαδήποτε πρακτικά συμφέροντα. Νομίζω ότι ο ρώσος πρόεδρος Dmitry Medvedev πρέπει, ως ζήτημα τιμής, να διασφαλίσει ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις που αφορούν την απαγωγή και τη δολοφονία προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προσαχθούν οι ένοχοι στη δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). − (EN) Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία έχει αλλάξει προς το χειρότερο. Ζητούμε τώρα από τις ρωσικές αρχές να κάνουν ό, τι περνάει από το χέρι τους, ώστε να διασφαλίσουν την προστασία των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γνωρίζουμε ότι το κρίσιμο στοιχείο που λείπει είναι η βούληση να κάνουν «ό, τι περνάει από το χέρι τους». Μπορεί να γίνει, καθώς το Κρεμλίνο ασκεί αποφασιστική επιρροή στις δομές εξουσίας και στη δικαιοσύνη της Ρωσίας. Εξαιτίας αυτού, η αποτυχία της ρωσικής δικαιοσύνης να προστατεύσει τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οδηγεί στην υπόθεση ότι το καθεστώς είναι συνένοχο στα εγκλήματα αυτά.

Το μήνυμά μας σήμερα πρέπει να απευθυνθεί στις κυβερνήσεις της ΕΕ και στην Επιτροπή. Όσο το Κρεμλίνο υποθέτει ότι η ανησυχία για τη μοίρα των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει σε επίπεδο δηλώσεων, χωρίς συνέπειες στις οικονομικές σχέσεις, ο κ. Putin και ο κ. Medvedev μπορούν να συμπεράνουν ότι ΕΕ δεν στάθηκε ικανή να αντλήσει διδάγματα από την προφανέστατη δολοφονία της Anna Politkovskaya.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). (PL) Πράγματι συζητούμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία σε μια ημέρα σημαντικής συμβολικής αξίας. Ακριβώς 70 χρόνια πριν, στις 17 Σεπτεμβρίου 1939, ο Κόκκινος Στρατός –σε συνεργασία με τον Χίτλερ– προέβη στην κατοχή του ενός τρίτου της Πολωνίας, η οποία τότε πολεμούσε κατά της γερμανικής εισβολής. Οι δυνάμεις του Στάλιν δολοφόνησαν χιλιάδες Πολωνούς, και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε σοβιετικά στρατόπεδα εργασίας. Στο Katyń, χιλιάδες πολωνοί αξιωματούχοι δολοφονήθηκαν κατόπιν εντολής του Στάλιν. Για εμάς, η 17η Σεπτεμβρίου θα αποτελεί πάντα ημέρα ντροπής για τη Ρωσία του Στάλιν.

Η Ρωσία του σήμερα δεν είναι αρκετά γενναία ώστε να αντιμετωπίσει αυτήν τη φοβερή αλήθεια. Η παρούσα κυβέρνησή της παρέχει διόλου πειστικές δικαιολογίες για την παλαιότερη συμφωνία της με τον Χίτλερ. Μέχρι σήμερα, η Μόσχα αρνείται να παράσχει πρόσβαση στα αρχεία της σφαγής του Katyń.

Οι ιστορίες πολλών χωρών περιέχουν τρομερά γεγονότα. Συνιστά μέτρο της ωριμότητας ενός έθνους το κατά πόσον ένα κράτος μπορεί να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και να αποκηρύξει τα στοιχεία που πρέπει να αποκηρύξει από την ιστορία του. Η Γερμανία του σήμερα αποτελεί παράδειγμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Τότε μόνο θα πάψει το παρελθόν να είναι βάρος για τη Ρωσία του σήμερα και θα της επιτρέψει να συμμετάσχει στην κοινότητα των ελεύθερων και δημοκρατικών εθνών με το κεφάλι ψηλά. Μόνο τότε θα μπορέσει η Ρωσία, να αποτινάξει από πάνω της, μια για πάντα, το βάρος του σταλινικού της παρελθόντος και να σταματήσει να μάχεται κατά των ίδιων των πολιτών της, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να υπερασπιστούν θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα.

Τιμούμε τα θύματα των δολοφονιών αυτών. Θα σας θυμόμαστε όλους.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares (GUE/NGL). (PT) Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η δολοφονία της Natalia Estemirova προκάλεσε μεγάλη θλίψη σε όλους μας στο Κοινοβούλιο, καθώς ενημερωθήκαμε για την απαγωγή της την ίδια ημέρα που συγκεντρωθήκαμε εδώ για πρώτη φορά, και μάθαμε για τη δολοφονία της μόνο λίγες ώρες αργότερα. Είναι κάτι που συγκινεί τους πάντες, οπουδήποτε στον κόσμο και αν βρίσκονται. Όπως ανέφερε ήδη η συνάδελφος κ. Ernst, πιστεύω σθεναρά ότι η Αριστερά πρέπει να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία βρίσκονται.

Αυτές οι επιθέσεις, αυτή η επιδρομή σε βάρος προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, έχουν πολύ ανησυχητικά αποτελέσματα. Λειτουργούν εκφοβιστικά και θα είναι βέβαια εξαιρετικά τραυματικές εμπειρίες για όλους εκείνους που επιθυμούν να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνιστούν, συνεπώς, το πρώτο επίπεδο μιας συνολικής επίθεσης που θα έχει αργότερα ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της συνολικής κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να μην αναφέρουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίδιων των ακτιβιστών.

Τα αποτελέσματα των δολοφονιών αυτών είναι κατά συνέπεια απρόβλεπτα και ανησυχητικά. Χωρίς ταχεία και αποτελεσματική δικαστική έρευνα και χωρίς εγγύηση ότι η ασφάλεια των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα προστατεύεται, η κατάσταση μπορεί πράγματι να καταστεί εξαιρετικά ανησυχητική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με μεγάλη ευχαρίστηση θα ψηφίσω υπέρ του ψηφίσματος και θα δώσω συνέχεια στις εκκλήσεις που περιέχει προς τις ρωσικές αρχές για την προστασία των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατάγομαι από την Πορτογαλία, από την άλλη άκρη της Ευρώπης, και την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθώ τη Ρωσία. Μάλιστα, θα επισκεφθώ αύριο τη ρωσική πρεσβεία για να λάβω τη θεώρησή μου. Πιστεύω ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας είναι ύψιστης σημασίας και ότι η Ευρώπη χρωστά πολλά στη Ρωσία. Το πρώτο πράγμα που χρωστά η Ευρώπη στη Ρωσία είναι ειλικρίνεια και σαφήνεια ως προς την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ρώσων συμπολιτών μας στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, η γλώσσα σας είναι τόσο όμορφη που αποφάσισα να προσπαθήσω να σας ευχαριστήσω στα ουγγρικά: köszönöm. Κύριε Tavares, θα ήθελα να απαντήσω στις παρατηρήσεις σας. Το έργο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αποτελεί μόνο θέμα της Αριστεράς· αφορά και εμάς στην Κεντροδεξιά και ελπίζουμε ότι αυτό θα μας ενθαρρύνει να συνεργαστούμε. Η κ. Ernst ανέφερε κάτι που είναι απολύτως σωστό. Συζητούμε το θέμα αυτό εδώ, ενώ στην Ολομέλεια οι περισσότεροι βουλευτές έχουν ήδη πάρει τον δρόμο της επιστροφής, ενώ πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να καταστεί αυτό πολιτική προτεραιότητα.

Ήμουν κάποτε μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και ήμουν μέλος και στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όταν συστάθηκε. Όταν κατέθετα τροπολογίες, κάποιες φορές τις κατέθετα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και οι συνάδελφοί μου με ρωτούσαν γιατί συνέχιζα να καταθέτω τροπολογίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί, ενώ είχαμε την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για κάτι τέτοιο. Τότε πίστευα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά αν η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γινόταν γκέτο ή τα ανθρώπινα δικαιώματα καθίσταντο το μονοπώλιο ενός τέτοιου φορέα. Ας συνεργαστούμε για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο στα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D). - (BG) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η δήλωση του κ. Posselt με ενόχλησε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα επιτεύγματα της κ. De Keyser ως προς την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορούν να αμφισβητηθούν σε μια συζήτηση τέτοιας φύσεως. Έχει αποδείξει ότι είναι πρόσωπο που διαδραματίζει καίριο ρόλο και εργάζεται επί αυτού του θέματος στο Σώμα.

Δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να το επιτρέψω, και δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να αμφισβητούμε την προσήλωση της Ομάδας μου στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή το ίδιο κάναμε όταν η δική σας ομάδα, κύριε Posselt, προσπαθούσε να υποτιμήσει τα εγκλήματα στο Γκουαντάναμο και τη μεταχείριση των κρατουμένων στο Ιράκ από στρατεύματα των ΗΠΑ.

Σχετικά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, υπάρχει πράγματι σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αναγνωρίζουμε, και το ψήφισμα που υποβάλλουμε είναι αρκετά αυστηρό και αιχμηρό. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τούτο το Κοινοβούλιο πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτά τα θέματα και όχι απλώς να συντάσσει κάθε φορά έναν μακρύ κατάλογο προβλημάτων στις σχέσεις μας με τη Ρωσία, καθώς αυτό δεν έχει κανέναν αντίκτυπο εκεί.

Αυτό που θα πράξουμε εν προκειμένω είναι να στείλουμε αντιπροσωπεία από την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις συνομιλίες στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα, όπου θα τεθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Μην χρησιμοποιείτε έκτακτες καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτή, προκειμένου να συντάξετε έναν μακρύ κατάλογο θεμάτων. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της σημερινής συζήτησης.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου και την έντονη ανησυχία μου σχετικά με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν φέτος τον Ιούνιο στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αισθάνομαι συγκλονισμένος από τις βάρβαρες δολοφονίες ρώσων ακτιβιστών όπως οι Natalia Estemirova και Andrei Kulagin και άλλων που συμμετείχαν στην υποστήριξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπερασπίστηκαν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σύλληψη και τιμωρία των ενόχων. Επιδοκιμάζω και υποστηρίζω μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να εξιχνιαστούν αυτές οι δολοφονίες.

Υπήρξε επίσης παραβίαση των διεθνών συμφωνιών τον Αύγουστο του 2008 όταν, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ρωσίας-Γεωργίας, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν σε κατοικημένες περιοχές και δεν κατόρθωσαν να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό από τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους από ενόπλους μαχητές από τη Νότια Οσετία σε επικράτεια που πέρασε de facto υπό ρωσικό έλεγχο. Η ρωσική κυβέρνηση πρέπει να δηλώσει απερίφραστα ότι δεν θα γίνονται ανεκτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, στη Ρωσία διαμορφώνεται μια νοοτροπία ποινικής ατιμωρησίας σε σχέση με την κακομεταχείριση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δημοσιογράφοι που τολμούν να αμφισβητήσουν την επίσημη άποψη των πραγμάτων δέχονται παρενόχληση· εθνοτικές μειονότητες υποφέρουν δυσανάλογα από βίαια εγκλήματα τα οποία φαίνονται να μην επιλύονται· οι υποστηρικτές εκστρατειών για περισσότερες ελευθερίες είναι περιθωριοποιημένοι στην καλύτερη περίπτωση, ενώ στη χειρότερη εξαναγκάζονται να σιωπήσουν.

Είναι δύσκολο να καταλάβουμε από πού ακριβώς προέρχεται η απειλή για τους προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία, αλλά βλέπουμε επανειλημμένα χιλιάδες παραβιάσεις να μένουν ατιμώρητες, ενώ οι δικαστικές αρχές ακολουθούν νωθρή προσέγγιση.

Η Ρωσία έχει συνηθίσει τις υπεκφυγές της ΕΕ. Αυτό είναι σαφές από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η Ένωση στον εκφοβισμό της Ουκρανίας από τη Ρωσία ή στην εισβολή και κατοχή από την ίδια αυτή χώρα μιας περιοχής γεωργιανής κυριαρχίας πέρυσι το καλοκαίρι.

Σαφώς διακυβεύονται ζωτικά στρατηγικά ζητήματα που εξαρτώνται από τη διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτά τα ζητήματα να διαγράψουν την υποχρέωσή μας να υπερασπιστούμε τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες μας, ελευθερίες και αξίες τις οποίες θα πρέπει να μπορεί να απολαμβάνει ο ρωσικός λαός σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στον τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ και 25 χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ιδίως ως δικηγόρος, συμπάσχω πραγματικά όταν σκέπτομαι τους συναδέλφους μου που έχασαν τη ζωή τους σε σχέση με αυτό το ιδιαίτερα υπέροχο επάγγελμα. Θα ήθελα επίσης, επί τη ευκαιρία, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ποια θα ήταν η σωστή πορεία δράσης σε μια τέτοια χρονική στιγμή; Να ζητήσουμε να διεξαχθεί άμεση, διεξοδική έρευνα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Θα ήθελα αυτό το Κοινοβούλιο να έχει την πεποίθηση και το ηθικό κύρος να το κάνει αυτό. Ωστόσο, φοβάμαι πως δεν ισχύει αυτό. Για ποιον λόγο; Επειδή τέτοιες απαιτήσεις διατυπώνονται μόνο από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν πρόκειται για κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως συνέβη στη χώρα μου, την Ουγγαρία, όπου άνθρωποι πυροβολήθηκαν στα μάτια σε μαζική συγκέντρωση αρκετών χιλιάδων ανθρώπων η οποία είχε διοργανωθεί από το κόμμα του ανθρώπου που προεδρεύει της συνόδου αυτής, του Αντιπροέδρου Pál Schmitt, για τον εορτασμό της επανάστασης του 1956 και του αγώνα για ελευθερία. Το Κοινοβούλιο δεν διενήργησε έρευνα για την υπόθεση αυτή και την κατάσταση κρίσης που συνεχίστηκε έκτοτε.

Φοβάμαι πως εφόσον αυτό δεν συμβαίνει και εφόσον κάποια που ήταν μέλος της κυβέρνησης η οποία επέτρεψε τον πυροβολισμό ανθρώπων μπορεί να είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική πεποίθηση και ηθικό κύρος σε άλλη χώρα, ώστε να ζητήσουμε να διεξαχθεί τέτοια έρευνα σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα, συνεπώς, να σας ζητήσω να προτείνετε και να απαιτήσετε άμεση διερεύνηση των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). (RO) Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να αναφέρω ότι είμαι απογοητευμένος που όταν συζητούνταν η κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής η αίθουσα ήταν γεμάτη, και τώρα που συζητούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να έχουμε μείνει ούτε σαράντα άτομα. Είναι κρίμα που συμβαίνει αυτό. Δεν λέω πως η κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής δεν είναι σημαντική, αλλά ένα πρόβλημα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μεγίστης πολιτικής σημασίας για τον καθέναν από εμάς.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω πως θεωρώ απαράδεκτη την όλη ιδέα ότι ενώ φέτος, όπως είναι ευρέως γνωστό, πολλές χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη γιορτάζουν την 20ή επέτειο της κατάρρευσης του κομμουνισμού, μια δύναμη στην περιοχή μας, που ήταν χώρα προέλευσης των κομμουνιστικών καθεστώτων, επιδεικνύει τέτοια αδιαφορία για εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω πως η ρήξη με τον απολυταρχισμό πρέπει να επιβεβαιωθεί σαφώς από τον καθέναν μας.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση για την κατάσταση των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία είναι επίκαιρη και ιδιαίτερα πρέπουσα. Το πρόσφατο κύμα βίας κατά προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αναδείξει τους σοβαρούς κινδύνους που διατρέχουν κατά τη διάρκεια του έργου τους. Πολλοί έχουν πληρώσει το μέγιστο τίμημα για την αποκάλυψη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτίουμε

φόρο τιμής σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους και σε όλους εκείνους που συνεχίζουν το έργο τους σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Πολλά είναι τα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν σε βάρος προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον βόρειο Καύκασο, στο πλαίσιο της αυξανόμενης αστάθειας στην περιοχή. Η Επιτροπή γνωρίζει πολλά εξ αυτών. Πρόκειται για πλέον αναγνωρισμένους εταίρους στον τομέα της υλοποίησης έργων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αθώοι πολίτες, προσωπικό επιβολής του νόμου και κυβερνητικοί υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους στον συνεχιζόμενο αγώνα στην περιοχή.

Η βία σε βάρος προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν περιορίζεται στον βόρειο Καύκασο. Υπάρχουν αναφορές για ακτιβιστές, δικηγόρους και ανεξάρτητους δημοσιογράφους σε όλη τη Ρωσική Ομοσπονδία οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με περιστατικά βίας, παρενόχλησης και εκφοβισμού. Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να εκφράζει την αντίθεσή της στη βία αυτή και να επιμένει ότι η Ρωσία οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Είναι ζωτικής σημασίας να διερευνηθούν κατάλληλα οι επιθέσεις και οι βίαιοι θάνατοι ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και να εντοπιστούν άμεσα και να τιμωρηθούν οι δράστες. Μόνο μέσω της αποτελεσματικής και νόμιμης δίωξης των δραστών των δολοφονιών αυτών μπορεί να μεταστραφεί το κλίμα φόβου και ατιμωρησίας.

Ο πρόεδρος Medvedev έχει εκφράσει την αντίθεσή του προς αυτό που χαρακτήρισε «νομικό μηδενισμό» ο οποίος κυριαρχεί στη Ρωσία. Η ΕΕ είναι διατεθειμένη να στηρίξει τη Ρωσία στη συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού της συστήματος στην οποία προβαίνει. Η ΕΕ εκτιμά ιδιαίτερα την ευκαιρία που έχει, ώστε να συζητήσει τις ανησυχίες της περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τις ρωσικές αρχές. Επιδοκιμάζουμε την περισσότερο ανοικτή συμπεριφορά που υιοθέτησε ο πρόεδρος Medvedev στις συζητήσεις με την ΕΕ επί αυτών των θεμάτων.

Η επόμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας είναι μια ακόμη ευκαιρία να συνεχιστούν οι συζητήσεις αυτές. Πρέπει να συμπληρωθεί με ανταλλαγές μεταξύ εμπειρογνωμόνων. Οι τακτικές διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσφέρουν μια ευκαιρία να διευρυνθεί το περιεχόμενο των συζητήσεων αυτών και το φάσμα των ομιλητών με τους οποίους συζητούμε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ασφάλεια των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να είναι η πρωτεύουσα ανησυχία. Παροτρύνουμε τις ρωσικές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσουν ότι εκείνοι που εργάζονται για να αποκαλύψουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να το πράξουν χωρίς να φοβούνται τη βία ή τον εκφοβισμό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά τη λήξη της συζήτησης.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


9.2. Καζαχστάν: η υπόθεση Yevgeny Zhovtis
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Έλαβα πέντε προτάσεις(1) ψηφίσματος σχετικά με το Καζαχστάν:
η υπόθεση Yevgeny Zhovtis (άρθρο 122).

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, συντάκτρια. − (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προβώ σε μια τελευταία παρατήρηση επί της συζήτησης την οποία πραγματοποιήσαμε και να πω ότι, ως πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έστειλα πρόσφατα επιστολή στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, ζητώντας της να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανακινήσει τις συζητήσει αυτές, ώστε το Κοινοβούλιο να παρίσταται εν συνόλω και το Συμβούλιο να έχει έναν πιο εξέχοντα ρόλο εδώ στη συζήτηση. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοί μου στις διάφορες ομάδες θα συζητήσουν το εν λόγω θέμα με τους προέδρους των ομάδων τους, καθώς η εξουσία του Κοινοβουλίου ροκανίζεται συνεχώς, επειδή ελάχιστοι από εμάς βρίσκονται εδώ ανά πάσα στιγμή.

Τώρα ας επιστρέψουμε στην υπόθεση Zhovtis. Το Καζαχστάν είναι μια σημαντική χώρα της Κεντρικής Ασίας και θα αναλάβει την προεδρία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη το επόμενο έτος. Συνεπώς, μόνο αδιάφορο δεν είναι το θέμα τού πώς κρίνονται τα εγκλήματα σε μια χώρα που θα ηγείται των δημοκρατικών φιλοδοξιών όλων των χωρών σε μια ευρεία περιοχή της Ευρώπης. Επομένως, πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή στην υπόθεση του προασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yevgeny Zhovtis. Κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία υπό πολύ ύποπτες συνθήκες και καταδικάστηκε σε τέσσερα έτη φυλάκιση σε μια ανοικτή φυλακή, επειδή χτύπησε με το όχημά του έναν πεζό φέτος τον Ιούλιο.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ο ΟΑΣΕ αναρωτιέται αν η διαδικασία στην οποία υπεβλήθη ο Zhovtis ήταν παραβίαζε την αρχή της δίκαιης δίκης, η οποία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα του Καζαχστάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης πρέπει να συνεχίσει τη συζήτηση αυτή με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, ώστε να μπορέσουν να θέσουν το θέμα της συγκεκριμένης υπόθεσης και να ζητήσουν τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης.

Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να έχει ισχυρή επιρροή στον βαθμό που οι χώρες της Κεντρικής Ασίας ενστερνίζονται την αρχή του κράτους δικαίου, τηρώντας μητρώο αυτών των μεμονωμένων υποθέσεων, και η υπόθεση του Yevgeny Zhovtis είναι χωρίς αμφιβολία μία εξ αυτών.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis, συντάκτης. (LT) Καθώς πλησιάζει ο καιρός που το Καζαχστάν θα προεδρεύει του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, δυστυχώς διαχωρίζει τη θέση του από τις δεσμεύσεις που είναι σύμφωνες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Υπογραμμίζοντας αδικαιολόγητα τον μοναδικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα της, η χώρα δεν δείχνει κανένα σεβασμό προς τις συστάσεις του ΟΑΣΕ σχετικά με τους εκλογικούς νόμους και την ελευθερία του Τύπου. Οι επανειλημμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι άμεσες διώξεις προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων εγείρουν αμφιβολίες ως προς το αν το κράτος αυτό είναι κατάλληλο να ηγηθεί του οργανισμού που αγωνίζεται για την εφαρμογή δημοκρατικών αρχών. Παροτρύνουμε την Aστάνα να σημειώσει συγκεκριμένη πρόοδο στους τομείς του εκδημοκρατισμού, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του Τύπου. Οι νόμοι του Καζαχστάν που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο πρέπει να εφαρμοστούν ορθά και με διαφάνεια στις νομικές διαδικασίες σε βάρος των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yevgeny Zhovtis, Yesingepov και Dubanov. Πρέπει να ελπίζουμε και να απαιτούμε οι δικαστικές αποφάσεις να είναι αμερόληπτες και η συμμετοχή των φυλακισμένων στο κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μην επηρεάζει την ετυμηγορία. Παροτρύνουμε το Συμβούλιο να θίξει το θέμα των υποθέσεων αυτών των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην επόμενη συνεδρίαση ΕΕ-Καζαχστάν για διάλογο επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον Οκτώβριο. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει εντατική βοήθεια στο Καζαχστάν, καθώς προετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία του ΟΑΣΕ, ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο ο εν λόγω σημαντικός διεθνής οργανισμός.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, συντάκτρια. (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου προς την οικογένεια των θυμάτων του αυτοκινητιστικού δυστυχήματος στο οποίο ενεπλάκη ο κ. Yevgeny Zhovtis. Δυστυχώς σημειώθηκε μια ανθρώπινη τραγωδία και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Ταυτόχρονα, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ανησυχία μου σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση του κ. Yevgeny Zhovtis.

Αδιαμφισβήτητα, κάθε άτομο που διαπράττει ποινικό αδίκημα πρέπει να δέχεται ότι θα εφαρμοστούν χωρίς διακρίσεις νομικές κυρώσεις, και ο κ. Zhovtis, ως εξέχων δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το γνωρίζει αυτό καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Αλλά ταυτόχρονα επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές του Καζαχστάν δεν θα χρησιμοποιήσουν την ατυχή αυτή κατάσταση για να τιμωρήσουν τον κ. Zhovtis για οτιδήποτε άλλο παρά μόνο για το δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη. Ο κ. Zhovtis δεν πρέπει να τιμωρηθεί για τη δραστηριότητά του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθότι υπήρξε μια ιδιαίτερα επικριτική φωνή κατά της καζαχικής κυβέρνησης.

Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι υψίστης σημασίας οι καζαχικές δικαστικές αρχές να διενεργήσουν άμεσα, και με απόλυτο σεβασμό προς τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου, μια δεύτερη διεξοδική και δίκαιη έρευνα για τις συνθήκες που σχετίζονται με το περιστατικό, καθώς και αναθεώρηση της καταδίκης και της ποινής του κ. Zhovtis.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, συντάκτρια. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας ότι η ομάδα μου εξεπλάγη βλέποντας τη δικαστική αξιολόγηση ενός δραματικού αυτοκινητικού δυστυχήματος στην ημερήσια διάταξη ως επείγον ψήφισμα επί θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) είναι, συνεπώς, σημαντικό να επιβεβαιώσουμε ότι δεν επιθυμούμε καταρχήν να αμφισβητήσουμε τις αποφάσεις που έλαβε ανεξάρτητο δικαστήριο, εκτός και αν ομιλούμε προφανώς για μια δίκη παρωδία η οποία δεν συμμορφώνεται με τις αρχές του δικαίου. Έχουμε ήδη δει κάτι τέτοιο στο Ιράν. Πρέπει να τραβήξουμε μια σαφή διαχωριστική γραμμή εδώ. Κατά την άποψή μας, ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα είναι το βασικό στοιχείο οιασδήποτε δημοκρατικής τάξης. Υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει πρώτα να λάβουμε υπόψη την απόφαση που εκδόθηκε.

Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα –και πρέπει να μας θλίβει αυτό, και όντως μας θλίβει– αλλά και ότι υπεβλήθη σε έλεγχο νομιμότητας. Το γεγονός ότι ο Yevgeny Zhovtis, ένας ευρέως γνωστός προασπιστής των πολιτικών δικαιωμάτων, εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, προσέλκυσε την προσοχή του κόσμου και προκάλεσε αντίδραση, αποτέλεσμα της οποίας είναι η συζήτησή μας εδώ σήμερα.

Η Ομάδα PPE αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Καζαχστάν και την πρόοδο που σημειώνει στην κατεύθυνση της ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε το Καζαχστάν ότι έχει την απερίφραστη στήριξή μας και ενθαρρύνουμε τη χώρα να συνεχίσει αποφασιστικά στην ίδια πορεία. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση, προτρέπουμε τις αρχές του Καζαχστάν, προς το δικό τους συμφέρον, να παράσχουν στο κοινό όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και να παρουσιάσουν την άποψή τους για τα περιστατικά, και να καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης ή διαδικασίας ελέγχου για τον κ. Zhovtis βάσει του κράτους δικαίου.

Το Καζαχστάν θα αναλάβει την προεδρία του ΟΑΣΕ. Αυτή θα είναι μια πραγματική πρόκληση!

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να συμφωνήσω με την κ. Jeggle. Μεγάλη έκπληξη μου προκαλεί το γεγονός ότι, ενώπιον ολόκληρου του Κοινοβουλίου εδώ στο Στρασβούργο, πραγματοποιούμε επείγουσα συζήτηση σχετικά με οδικό δυστύχημα στο Καζαχστάν, έστω και αν πρόκειται για δυστύχημα στο οποίο κάποιος έχασε τη ζωή του και ο οδηγός του οχήματος τυγχάνει να είναι προασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος ορθώς καταδικάστηκε από δικαστήριο σε τέσσερα έτη φυλάκισης, σε φυλακή η οποία, ενώ ήταν χαμηλού επιπέδου ασφάλειας, ξαφνικά μετετράπη, σύμφωνα με το ψήφισμα, σε «στρατόπεδο εργασίας». Φοβάμαι πως η εξέταση του θέματος αυτού ενώπιον του Σώματος στην πραγματικότητα δυσφημεί το Σώμα και σημαίνει ότι η καλή δουλειά που προσπαθούμε να κάνουμε στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποτιμάται, όταν αρχίζουμε να συζητούμε για οδικά δυστυχήματα.

Υπονοούμε στα σοβαρά ότι η καζαχική κυβέρνηση έριξε έναν πολίτη στις ρόδες του αυτοκινήτου ενός προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Υπονοούμε στα σοβαρά ότι η ποινή είναι πολύ σκληρή για κάποιον που καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία; Δεν μπορούμε να δυσφημούμε μια χώρα όπως το Καζαχστάν, απλώς και μόνο λόγω πολιτικών κινήτρων, για να καταστρέψουμε τη φήμη της προτού αναλάβει την προεδρία του ΟΑΣΕ το επόμενο έτος. Αυτό έχει πολιτικά κίνητρα, και είναι ντροπή που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα απορρίψει τα σχετικά ψηφίσματα και θα στηρίξει τις τροπολογίες.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, έχω παρόμοιες αμφιβολίες με τον προηγούμενο ομιλητή, τον κ. Stevenson. Το Καζαχστάν είναι σημαντική χώρα. Καταβάλλει πολλές προσπάθειες σε ό, τι αφορά την πρόοδο στον τομέα της δημοκρατίας. Φυσικά, επί του παρόντος, δεν συνιστά υπόδειγμα δημοκρατικών ελευθεριών, αλλά η κατάσταση πολιτικών δικαιωμάτων στην εν λόγω χώρα –και γνωρίζω κάπως το Καζαχστάν, καθώς το έχω επισκεφθεί πάμπολλες φορές– είναι αρκετά καλύτερη απ’ ό, τι σε γειτονικές χώρες στην περιοχή και ευτυχώς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζει η Ρωσία, για παράδειγμα, και τα οποία μόλις συζητήσαμε.

Συμμερίζομαι την άποψη του κ. Stevenson ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να εξαντλήσει όλη του την εξουσία προκειμένου να δηλώσει τη θέση του επί μιας μεμονωμένης δραματικής δικαστικής υπόθεσης. Μπορεί να χρειάζονται ορισμένες διευκρινίσεις σε αυτήν την υπόθεση, αλλά σίγουρα όχι ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα υπονόμευε την αξία του ψηφίσματος, και οι άνθρωποι θα σταματούσαν να ακούν τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν αυτό αποσπάται από θέματα που δεν αξίζουν γενική συζήτηση ή κοινοβουλευτικό ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, το Καζαχστάν μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Κεντρική Ασία τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ό, τι αφορά την πολιτική ασφάλειας, και η συνεργασία της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτυχθεί. Ήταν ικανοποιητικό το γεγονός ότι ο Marat Tashin, υπουργός Εξωτερικών του Καζαχστάν, υποσχέθηκε πέρυσι, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και ξανά φέτος τον Μάιο, βελτιώσεις στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Παρά τη διεθνή προσοχή, ωστόσο, υπήρξε αυστηρότερος έλεγχος των μέσων ενημέρωσης και υπάρχουν χαμηλά πρότυπα στον τομέα της θρησκευτικής ελευθερίας. Επιπλέον, ακούσαμε για αρκετές υποθέσεις αυθαίρετης σύλληψης προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ποινή που επιβλήθηκε στον ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yevgeny Zhovtis επίσης μου δημιουργεί ερωτηματικά, και είναι προς το συμφέρον της κυβέρνησης του Καζαχστάν να διαλύσει πάσα αμφιβολία επί του θέματος, και αυτό είναι αδιαμφισβήτητα το θέμα ενόψει της επικείμενης ανάληψης της προεδρίας του ΟΑΣΕ. Ελπίζουμε ότι θα σημειωθούν οι βέλτιστες δυνατές εξελίξεις και ότι θα διασαφηνιστούν αυτά τα θέματα.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, αρχικά θα ήθελα να αναφέρω ότι είμαι ευτυχής που επέστρεψε η κ. Hautala. Ωστόσο, λείπει εδώ και αρκετά χρόνια, και κατά τη διάρκεια των ετών αυτών είχαμε το Συμβούλιο τα απογεύματα της Πέμπτης. Η τσεχική και η γερμανική Προεδρία βρίσκονταν εδώ τις Πέμπτες. Δεν πιστεύω πως πρέπει να μεταφέρουμε τη συζήτηση, καθώς δεν μπορούμε να εξετάσουμε όλα τα θέματα την Τετάρτη, οπότε πρέπει να είμαστε εδώ και πρέπει να αναγκάσουμε το Συμβούλιο να βρίσκεται και αυτό εδώ τα απογεύματα της Πέμπτης. Αυτή είναι η λύση, και όχι να εξετάζουμε ολόκληρη την ημερήσια διάταξη την Τετάρτη.

Πρόκειται όμως για μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Ωστόσο, επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε απολύτως την κυβέρνηση του Καζαχστάν σχετικά με το κράτος δικαίου, πρέπει να επιμείνουμε η υπόθεση να διερευνηθεί αντικειμενικά. Εν προκειμένω, συμφωνώ απολύτως με την κ. Jeggle. Αυτός είναι και ο λόγος που υπογράψαμε το ψήφισμα. Αυτό το θέμα πρέπει να διερευνηθεί αντικειμενικά και δεν πρέπει να υπάρξουν συγκαλύψεις ή δικαιολογίες.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή σημείωσε με ανησυχία τις αναφορές για δικονομικές παραβάσεις κατά τη διάρκεια της δίκης του προασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ. Yevgeny Zhovtis, ο οποίος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία κατόπιν θανατηφόρου οδικού δυστυχήματος. Όπως γνωρίζετε, οι καζαχικές αρχές έχουν απορρίψει ισχυρισμούς ότι η απόφαση κατά του κ. Zhovtis βασιζόταν σε πολιτικά κίνητρα.

Η Επιτροπή στηρίζει απολύτως τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ επί αυτής της υπόθεσης στο Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΣΕ στις 10 Σεπτεμβρίου. Δεδομένης της σοβαρότητας των υποτιθέμενων σφαλμάτων στις έρευνες και στη δίκη, ζητούμε από το Καζαχστάν, που θα αναλάβει την επικείμενη προεδρία του ΟΑΣΕ, να διασφαλίσει ότι κατά τη διαδικασία της έφεσης θα τηρηθούν απολύτως το εθνικό δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη συγκεκριμένη υπόθεση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά τη λήξη των συζητήσεων.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


9.3. Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Έλαβα έξι προτάσεις(1) ψηφίσματος σχετικά με τη Συρία:
η υπόθεση Muhannad Al Hassani (άρθρο 122).

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner, συντάκτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρουσιάσω την υπόθεση του κ. Muhannad Al Hassani. Φυλακίστηκε επειδή υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των συμπατριωτών του στη Συρία.

Διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο επειδή υπήρξε παρατηρητής σε όλες τις δίκες ενώπιον του Ανωτάτου Κρατικού Δικαστηρίου Ασφαλείας και προέβαινε σε τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών κράτησης στη Συρία. Τώρα ο ίδιος κρατείται στη φυλακή.

Σε σχέση με τη Συρία, ζητούμε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και, κατά συνέπεια, να συμμορφωθεί προς το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και προς τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων, στα οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος η Συρία· επίσης ζητούμε να αλλάξει την πολιτική καταπίεσης που ασκείται σε βάρος των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οικογενειών τους· και να απελευθερώσει τυχόν προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κρατούμενους συνείδησης και ακτιβιστές για την ειρήνη οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή.

Έχουμε επίσης ένα αίτημα που αφορά την ΕΕ. Σε σχέση με την υπογραφή συμφωνίας σύνδεσης, εμείς, οι Πράσινοι και η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, προτείναμε την έγκριση χάρτη πορείας πριν από την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης ο οποίος θα εκφράζει τους στόχους μας σε ό, τι αφορά τις βελτιώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το διεθνές δίκαιο ορίζει σειρά υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη, και είναι επίσης υποχρέωσή μας, και ιδίως ολόκληρης της ΕΕ, να διασφαλίσει ότι ο σεβασμός προς αυτά θα περιληφθεί στη συμφωνία σύνδεσης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας στο ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, συντάκτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, ομολογώ πως είμαι σαστισμένη, αρκετά λυπημένη, καθώς και απογοητευμένη.

Είμαι σαστισμένη επειδή, αδιαμφισβήτητα, σε ό, τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις, η Συρία έχει επιτελέσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάχθηκε στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Έχει ενεργήσει, σε αρκετές περιστάσεις, ως διαμεσολαβήτρια σε δυσχερείς διεθνείς καταστάσεις, περιλαμβανομένου του πολύ πρόσφατου περιστατικού κατά το οποίο μια νεαρή Γαλλίδα συνελήφθη στο Ιράν. Θα έλεγα πως το γεγονός ότι η συμφωνία σύνδεσης –η οποία δεν έχει υπογραφεί ακόμη, κ. Brantner, αλλά είναι πιθανό να συμβεί αρκετά σύντομα– έχει δρομολογηθεί εκ νέου είναι ταυτόχρονα ένα πολύ θετικό σημάδι.

Στο εσωτερικό μέτωπο, αληθεύει ότι υπάρχουν επίσης ορισμένες πολύ θετικές εξελίξεις στη Συρία. Οι Σύριοι δέχθηκαν 1,5 εκατομμύρια ιρακινούς πρόσφυγες και τους περιθάλπουν, διαθέτουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και θρησκευτική ελευθερία, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, σε ό, τι αφορά την πολιτική ελευθερία και τον πολιτικό πλουραλισμό, δεν έχει σημειωθεί καμία απολύτως πρόοδος. Προς τεράστια απογοήτευσή μου, συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε περιστατικά καταπίεσης και φυλάκισης ακτιβιστών και προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έχουμε παρέμβει σε αρκετές περιστάσεις τα τελευταία χρόνια για να ζητήσουμε την απελευθέρωση πολιτικών κρατούμενων.

Σε δύο περιπτώσεις επιτύχαμε την απελευθέρωση. Στις συριακές φυλακές βρίσκονται, ωστόσο, ακόμα άνθρωποι όπως ο δρ Al Labwani, ο δρ Al Bunni και, πλέον, ο κ. Al Hassani. Θα ήθελα, συνεπώς, να απευθύνω ένα μήνυμα στη Συρία: είμαστε εδώ και θα θέλαμε να βοηθήσουμε τη Συρία να βγει από την απομόνωση στην οποία περιήλθε κάποια στιγμή.

Πιστεύουμε ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο διεθνές προσκήνιο, και ιδίως για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Σας παρακαλώ, για την ίδια σας την εικόνα –και πιστεύω ότι έχετε αρκετή δύναμη ώστε να επιτρέψετε τον πολιτικό πλουραλισμό και τους προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σας– σας παρακαλώ, απελευθερώστε τους πολιτικούς κρατούμενους και, όπως ήδη είπαμε, σας παρακαλώ σεβαστείτε τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και της ταπεινωτικής μεταχείρισης!

Αυτό είναι προς όφελος της Συρίας και της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, και ιδίως της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, συντάκτρια. (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο Muhannad Al Hassani είναι ένας ακόμα προασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατείται αυθαίρετα από τις αρχές της Συρίας. Είναι ένας ακόμη σύριος πολιτικός κρατούμενος ο οποίος είναι ένοχος μόνο για την επιθυμία του να προστατεύσει το δικαίωμα των ανθρώπων να εκφράζονται ελεύθερα, το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες και το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη.

Για περισσότερα από πέντε χρόνια δεν του επιτρεπόταν να ταξιδεύει. Οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες στο γραφείο του βρίσκονταν υπό συνεχή παρακολούθηση από τις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας. Μετά από εβδομάδες αυξανόμενης παρενόχλησης εξαιτίας του ρόλου του στην παρατήρηση των πρακτικών του Ανωτάτου Κρατικού Δικαστηρίου Ασφαλείας της Συρίας, συνελήφθη στο τέλος από την κρατική ασφάλεια της Συρίας και κατηγορήθηκε αργότερα για διάφορα ποινικά αδικήματα, όλα σε σχέση με το δικαίωμά του στην ελεύθερη έκφραση.

Σχετικά με το θέμα της αυθαίρετης κράτησης, ας μην ξεχνάμε τον κ. al-Labwani, τον εξέχοντα προασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος καταδικάστηκε σε δωδεκαετή κάθειρξη γι’ αυτό που η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση χαρακτήρισε ως «ειρηνική έκφραση των πολιτικών του απόψεων».

Η κυβέρνηση της Συρίας πρέπει να απελευθερώσει τον κ. Al Hassani, τον κ. al-Labwani και τους άλλους πολιτικούς κρατούμενους άμεσα και άνευ όρων και να εγγυηθεί τη σωματική και ψυχολογική τους ακεραιότητα σε κάθε περίπτωση. Οι συριακές αρχές πρέπει να θέσουν ένα τέλος σε κάθε μορφή παρενόχλησης προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1998.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, συντάκτης. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Συρία είναι μια σημαντική χώρα στη Μέση Ανατολή και μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη μείωση της ικανότητας του Ιράν να στηρίξει τρομοκρατικές δράσεις, μέσω των αντιπροσώπων του Χεζμπολάχ και Χαμάς, κατά του Ισραήλ. Η Συρία επίσης συνηθίζει να υποδαυλίζει ταραχές στον Λίβανο, τον οποίο η Συρία θεωρεί μετά βίας κυρίαρχη χώρα η οποία εμπίπτει στη σφαίρα επιρροής της.

Η Συρία επίσης διαθέτει κοσμικό καθεστώς. Στην πραγματικότητα, παραμένει το μοναδικό υπόλειμμα του κάποτε ισχυρού κόμματος Ba’ath που κυριαρχούσε και στο Ιράκ, συνεπώς είναι προηγμένη η κατάσταση όσον αφορά, για παράδειγμα, τα δικαιώματα των γυναικών. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές παραμένει μια βάρβαρη μονοκομματική δικτατορία.

Η κράτηση του Muhannad Al Hassani ως εξέχοντος προασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκαλεί ανησυχία. Αν η Συρία επιθυμεί πραγματικά να στηρίξουμε μια συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ, θα πρέπει να απελευθερώσει τον κ. Al Hassani αμέσως και να παύσει τη δίωξη προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ο κ. Al Hassani.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola, συντάκτρια. − (FI) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είχαμε το θάρρος να επισημάνουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία αυτήν την εποχή. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Συρίας στο πλαίσιο της μεσογειακής συνεργασίας, και καθώς ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες συνεργασίας συνίσταται συγκεκριμένα στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, πιστεύω ότι η ΕΕ θα πρέπει να ζητήσει πιο αποφασιστικά βελτιώσεις στον τομέα αυτόν.

Δεν αρκεί να εστιάζουμε τη συνεργασία μόνο στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Όπως μάθαμε, ο εξέχων σύριος δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Muhannad Al Hassani φυλακίστηκε στα τέλη Ιουλίου χωρίς να διεξαχθεί κανονική δίκη. Κατηγορήθηκε για εξασθένιση του εθνικού αισθήματος και διάδοση ψευδών ειδήσεων. Η υπόθεση δεν είναι η μοναδική αυτού του είδους. Εμείς στο Κοινοβούλιο παρεμβήκαμε τελευταία φορά σε μια παρόμοια υπόθεση το 2007. Ο Kamal Abwani, του οποίου τον αγώνα στηρίξαμε τότε, βρίσκεται ακόμα στη φυλακή, παρόλο που τον Μάρτιο η διερευνητική ομάδα των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυθαίρετη κράτηση.

Η Συρία έχει να διανύσει πολύ δρόμο όσον αφορά την ελευθερία του λόγου και του συνεταιρίζεσθαι. Το έργο των ΜΚΟ στη χώρα είναι προβληματικό και κατά συνέπεια ουσιαστικά ανύπαρκτο. Θα είναι εξαιρετικά θλιβερό αν εμείς στην ΕΕ δεν διαθέτουμε το θάρρος να θέσουμε σαφή κριτήρια για τη βάση συνεργασίας με τη Συρία. Κατά την άποψή μου, εμάς βαρύνει η ευθύνη να ζητήσουμε την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμφωνίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προτού μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Συρίας.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο δεν είναι απλώς μεμονωμένες περιπτώσεις: είναι ένας ιστός, όπου κάθε τμήμα έχει αντίκτυπο σε όλα τα υπόλοιπα, και αν ανεχθούμε την αμέλεια και εθελοτυφλούμε, αυτό θα επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα μας σε ελάχιστο χρόνο. Συνιστά σημαντικό καθήκον μας να τα στηρίζουμε και να διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται παντού και πάντα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε αξία στην ανθρώπινη ζωή.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. – (PL) Τον Ιούλιο, ο κ. Muhannad Al Hassani, ένας από τους πλέον εξέχοντες σύριους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια δίκης που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, στην οποία δεν δόθηκε πρόσβαση σε δικηγόρους, κατηγορήθηκε για εξασθένιση του εθνικού αισθήματος και διάδοση ψευδών ειδήσεων. Είχε ανακριθεί πολλές φορές στο παρελθόν σε σχέση με τις δραστηριότητές του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις προσπάθειές του να υπερασπίσει ανθρώπους που συνελήφθησαν για πολιτικούς λόγους. Επίσης, του στέρησαν το δικαίωμα να εγκαταλείψει τη χώρα. Ο κ. Muhannad Al Hassani συμμετείχε στην παρατήρηση διαδικασιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς, κατά την άποψη του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι συνθήκες κατά τις οποίες διεξάγονται οι δίκες αυτές δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα.

Ανησυχούμε ότι οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταπιέζονται στη Συρία, ιδίως υπό το πρίσμα της έλλειψης προόδου από μέρους των συριακών αρχών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να επιμείνουμε να σεβαστεί η Συρία τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

Υπό το πρίσμα των υφιστάμενων πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ της Συρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η χώρα σε ό, τι αφορά την προώθηση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, είμαι βέβαιη ότι η Συρία μπορεί να επιτελέσει πρόοδο στον τομέα αυτόν, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στον εκδημοκρατισμό όλης της περιοχής.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η πρόταση ψηφίσματος είναι ουσιωδώς απόλυτα ορθή, καθώς είναι, φυσικά, καθήκον μας, ιδίως ενόψει της προγραμματισμένης συμφωνίας σύνδεσης, να δηλώσουμε σαφώς τις απόψεις μας, και σε ό, τι αφορά την προστασία της οικογένειας, των συγγενών και των συναγωνιστών του κ. Muhannad Al Hassani, και επίσης να επιμείνουμε σε σχέση με τα αιτήματα του άρθρου 2 της συμφωνίας, κυρίως επειδή εμείς οι Ευρωπαίοι γνωρίζουμε, εξαιτίας οδυνηρών εμπειριών από το παρελθόν, τι σημαίνει να καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα Μόλις δύο δεκαετίες πριν κατέρρευσε ένα τρομοκρατικό κομμουνιστικό καθεστώς στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εν προκειμένω, ωστόσο, θα ήθελα να προειδοποιήσω ότι αν αγνοήσουμε την κατάσταση στην Τουρκία, η οποία βρίσκεται στην ίδια περιοχή με τη Συρία, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα γίνονται σεβαστά με τον τρόπο που πρέπει. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό δεδομένου ότι η Τουρκία είναι χώρα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ με σημαντικές ελλείψεις στους τομείς της διοίκησης της δικαιοσύνης, του ποινικού συστήματος, της προστασίας των μειονοτήτων και της θρησκευτικής ελευθερίας, ακόμα και αν η προκατειλημμένη έκθεση από μια υποτιθέμενα ανεξάρτητη Επιτροπή ή η έκθεση Ahtisaari δίνουν μια διαφορετική εντύπωση.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι οφείλουμε, φυσικά, να είμαστε πολύ επικριτικοί σε σχέση με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία. Πρόκειται για δικτατορία και αστυνομοκρατία. Ο κ. Al Hassani πρέπει να απελευθερωθεί.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να λάβουμε υπό σημείωση το γεγονός ότι ο πρόεδρος Assad –ο οποίος ανοίγεται περισσότερο και πράττει το ίδιο για τη χώρα του– όπως και ο πατέρας του, ως αλεβίτες, έχουν, για παράδειγμα, στηρίξει τη συνύπαρξη μουσουλμάνων και χριστιανών με τέτοιο τρόπο, ώστε ένας εξέχων σύριος χριστιανός, ο καρδινάλιος Daud μού είπε ότι οι χριστιανοί στη Συρία αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς απ’ ό, τι στο Ιράκ, το οποίο προστατεύεται από δυτικά στρατεύματα.

Πρέπει, συνεπώς, να διαφοροποιήσουμε τη στάση μας στις σχέσεις μας με τη Συρία, καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς να υποχωρήσουμε και να σταματήσουμε να στηρίζουμε τη χώρα στην πορεία της προς την επαναπροσέγγιση και τη διαφάνεια. Βέβαια οφείλουμε να είμαστε επικριτικοί, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υφίστανται οι απαρχές μιας κατάστασης που πρέπει να ενθαρρύνουμε.

 
  
MPphoto
 

  Meglena Kuneva, μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία. Η εκτίμησή μας είναι ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες, με περισσότερες αυθαίρετες κρατήσεις, παρενοχλήσεις προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απαγορεύσεις ταξιδίων.

Η σύλληψη στις 28 Αυγούστου του κ. Muhannad Al Hassani, ενός ευρέως γνωστού δικηγόρου, προέδρου της Εθνικής Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Συρία και μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου της Δαμασκού επί δεκαπενταετία, είναι το πλέον πρόσφατο παράδειγμα. Ο κ. Al Hassani είναι προασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενδέχεται να υποτεθεί ότι η σύλληψή του έχει πολιτικά κίνητρα.

Η ΕΕ έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες της προς τις συριακές αρχές. Η Συρία πρέπει να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της, ιδίως την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Διεθνές Σύμφωνο Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, στα οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος. Η Επιτροπή, μέσω της αντιπροσωπείας της στη Δαμασκό, και οι πρεσβείες των κρατών μελών, συζητούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά υπέρ των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σαφώς, πρέπει να συνεχίσουμε να ζητούμε την ανάληψη δράσεων για την προστασία των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσουμε την παρατήρηση των δικών στο Ανώτατο Κρατικό Δικαστήριο Ασφαλείας. Πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών με τα μέσα μας, όπως είναι οι μη κρατικοί παράγοντες και οι γραμμές του προϋπολογισμού για το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να παράσχουμε ηθική στήριξη στις οικογένειες.

Αν και σημαντικές, οι δράσεις αυτές ήταν ανεπαρκείς. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Συρία αν είχε υπογραφεί η συμφωνία σύνδεσης. Με ικανοποιεί το γεγονός ότι η Προεδρία εξετάζει το ενδεχόμενο υπογραφής της τις προσεχείς εβδομάδες. Με τη συμφωνία αυτή θα εδραιώσουμε τακτικό διάλογο για την παροχή συμβουλών επί των θεμάτων αυτών και θα επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά τη λήξη των συζητήσεων.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


10. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και λοιπές πληροφορίες της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

10.1. Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία (ψηφοφορία)
 

– Μετά την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, απλώς θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά ότι ψήφισα κατά λάθος από άλλη θέση – η θέση μου είναι η θέση με τον αριθμό 107 και ψήφισα από τη θέση 67, με άλλα λόγια με κάρτα άλλου βουλευτή. Πέραν αυτού, είμαι υπέρ. Απλώς κάθισα κατά λάθος στη θέση άλλου βουλευτή ο οποίος είχε εισαγάγει την κάρτα του και ψήφισα με την κάρτα του, κάτι που αντιβαίνει στον Κανονισμό, οπότε παρακαλώ να καταγραφεί στα πρακτικά ότι είμαι υπέρ της πρότασης και ότι η ψήφος του συναδέλφου βουλευτή είναι άκυρη.

 
  
MPphoto