Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Διάσκεψη κορυφής της G-20 στο Πίτσμπουργκ (24 - 25 Σεπτεμβρίου) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και την αναπτυξιακή συνεργασία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Ελευθερία της ενημέρωσης στην Ιταλία (συζήτηση)
 6.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ερωτήσεων
  7.1.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Ιταλία, σεισμός στην περιφέρεια του Αμπρούτσο (A7-0021/2009, Reimer Böge) (ψηφοφορία)
  7.2.Πρόληψη και διακανονισμός συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές υποθέσεις (A7-0011/2009, Renate Weber) (ψηφοφορία)
  7.3.Ορισμοί μελών στην ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση (ψηφοφορία)
  7.4.Διάσκεψη κορυφής της G-20 στο Πίτσμπουργκ (24 - 25 Σεπτεμβρίου) (ψηφοφορία)
  7.5.Συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και την αναπτυξιακή συνεργασία (ψηφοφορία)(vote)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (414 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (519 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου