Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 8. októbra 2009 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Summit G-20 v Pittsburghu (24. – 25. septembra) (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Následky celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy pre rozvojové krajiny (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Sloboda informácií v Taliansku (rozprava)
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Taliansko, zemetrasenie v oblasti Abruzzo (A7-0021/2009, Reimer Böge) (hlasovanie)
  7.2.Predchádzanie kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávanie (A7-0011/2009, Renate Weber) (hlasovanie)
  7.3.Menovanie členov osobitného výboru pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu (hlasovanie)
  7.4.Samit G20 v Pittsburghu (24. – 25. septembra) (hlasovanie)
  7.5.Dosah globálnej finančnej a hospodárskej krízy na rozvojové krajiny a rozvojovú spoluprácu (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 13.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (242 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (565 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia