Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 8 oktober 2009 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september) (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Informationsfrihet i Italien (debatt)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond: Italien, jordbävningen i Abruzzo (A7-0021/2009, Reimer Böge) (omröstning)
  7.2.Förebyggande och lösning av tvister om domstolars behörighet i straffrättsliga förfaranden (A7-0011/2009, Renate Weber) (omröstning)
  7.3.Utnämningar till det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen (omröstning)
  7.4.G20-toppmötet i Pittsburgh (24-25 september) (omröstning)
  7.5.Den ekonomiska och finansiella krisens följder för utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 13.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (234 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (605 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy