Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0015(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0012/2009

Разисквания :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Гласувания :

PV 20/10/2009 - 7.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0043

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 19 октомври 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

18. Споразумение между ЕО и Мавриций за премахването на визите за краткосрочен престой – Споразумение между ЕО и Сейшелите за премахването на визите за краткосрочен престой – Споразумение между ЕО и Барбадос за премахването на визите за краткосрочен престой – Споразумение между ЕО и Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой – Споразумение между ЕО и Антигуа и Барбуда за премахването на визите за краткосрочен престой – Споразумение между ЕО и Бахамите за премахването на визите за краткосрочен престой (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване по:

- доклада на г-н Busuttil – от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS)),

- доклада на г-н Busuttil – от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS)),

- доклада на г-н Busuttil – от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Барбадос за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS)),

- доклада на г-н Busuttil – от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS)),

- доклада на г-н Busuttil – от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS)),

- доклада на г-н Busuttil – от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, докладчик.(MT) Въпреки студа, който се усеща в залата, в тази тема се разглеждат държави, в които е далеч по-топло, а това е доста по-приятно. Тези доклади на практика съдържат споразумение, което урежда премахването на визите за краткосрочен престой между Европейския съюз и неговите граждани и гражданите на шест различни държави – Република Мавриций, Република Сейшели, Барбадос, Федерация Сейнт Китс и Невис, Бахамските острови и Антигуа и Барбуда.

Премахването се отнася за граждани на Европейския съюз, които пътуват до тези държави и обратно, т.е. когато граждани от тези държави пътуват до Европейския съюз. То е валидно за максимален престой от три месеца в рамките на шестмесечен период. Това премахване се отнася за всички категории лица, което означава обикновени граждани, както и дипломати, пътуващи по различни поводи. Това важи по-специално за многобройните туристи, които са граждани на Европейския съюз и които пътуват на почивка до тези шест държави, като по този начин нещата за тях ще се улеснят значително.

Въпросното споразумение обаче изрично изключва онези, които пътуват с цел работа и упражняване на възмездна дейност. В тези доклади сме включили разпоредба, която гласи, че всяка от тези трети държави може временно да преустанови изпълнението или да прекрати споразумението по отношение на всички държави от Европейския съюз, а не изключвайки само определени държави. Това се прави с цел да бъде осигурена равнопоставеност за всички граждани на Европейския съюз и, нещо повече, като израз на солидарност. От друга страна, Европейският съюз ще направи същото, което означава, че Европейската общност може също временно да преустанови изпълнението или да прекрати споразумението от името на своите държави-членки. Европейският съюз или която и да е от тези държави могат или да преустановят изцяло или частично изпълнението на това споразумение по причини, свързани с обществения интерес, защитата на националната сигурност, защитата на общественото здраве, незаконната имиграция или в случай на повторното въвеждане на изискването за виза от която и да е от страните. Искам най-вече да поясня, г-жо председател, че преди да гласуваме по тези доклади на равнище комисии, ние поискахме и ни беше предоставена гаранция от страна на Европейската комисия, че ще бъде осигурена пълна реципрочност. Това беше съществен принцип за нас; пълната реципрочност, гарантирана от тези държави при премахването на техните изисквания за визи, като ние от своя страна ще направим същото. По този начин ще премахнем изискванията за визи от двете страни. Това споразумение беше постигнато по надлежния ред и отново доказва, че Европейският съюз може да преговаря с единен глас на международно равнище и като засвидетелства солидарност спрямо всички държави. В заключение отново ще посоча, че то показва способността на Европейския съюз да отваря своите врати за граждани от всички части на света.

 
  
MPphoto
 

  Жак Баро, заместник-председател на Комисията.(FR) Г-жо председател, аз също съм изключително благодарен на г-н Busuttil за неговия отличен доклад.

Шестте държави извън Европейския съюз – Антигуа и Барбуда, Бахамските острови, Барбадос, Мавриций, Сейнт Китс и Невис, и Сейшелите – преминаха от негативния списък към позитивния списък на Регламент (ЕО) № 539/2001 съгласно нов регламент, Регламент (ЕО) № 1932/2006, приет на 21 декември 2006 г., който потвърди, че тези държави са изпълнили критериите, посочени в регламента.

Този регламент уреждаше прилагането на премахването на визи за гражданите на тези държави при сключването и влизането в сила на двустранно споразумение за премахването на визите между Европейската общност и всяка от тези държави.

Както каза г-н Busuttil, беше важно да се гарантира пълна реципрочност, тъй като към онзи момент някои от тези държави все още налагаха изискването за виза по отношение на гражданите на една или повече държави-членки.

Поради временния визов режим, прилаган от държавите от КАРИКОМ – общият карибски пазар – спрямо граждани на няколко държави-членки по време на световната купа по крикет, официалните преговори за премахването на визите започнаха едва през юли 2008 г.

За да се гарантира, че гражданите ще могат да се възползват от премахването на визите възможно най-скоро, Комисията предложи временно прилагане на споразуменията, подписани на 28 май 2009 г., и оттогава насам те се прилагат временно в очакване на завършване на процедурите, необходими за тяхното официално сключване.

Съгласно принципа на реципрочност, премахването на визите обхваща всички категории лица – притежателите на обикновен, дипломатически или служебен паспорт – пътуващи с всякаква цел, с изключение на упражняване на възмездна дейност.

Както каза г-н Busuttil, с оглед поддържането на равнопоставено отношение към всички граждани на Европейския съюз споразуменията включват разпоредба, която предвижда, че шестте държави извън Европейския съюз могат временно да преустановят изпълнението или да прекратят споразумението само по отношение на всички държави-членки на Европейската общност, и реципрочно Общността също може временно да преустанови изпълнението или да прекрати споразумението само по отношение на всички свои държави-членки.

Това е накратко. Благодаря на Парламента и на г-н Busuttil за неговото сътрудничество. То укрепва тази инициатива, като по този начин тя дава на нашите съграждани възможност да пътуват по-лесно. Искам също така да добавя, че в този малко хладен Парламент можем да помечтаем все някога да посетим всички тези прекрасни страни, като Сейшелите и Бахамските острови…

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-жо председател, Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица подкрепя споразуменията на Европейския съюз с тези шест държави, които са наистина вълшебни дестинации, г-н Баро.

Както казахте, с тези споразумения за гражданите на тези шест държави и реципрочно за гражданите на Европейския съюз в бъдеще ще отпадне изискването за виза при краткосрочен престой – поне за една част от тях ще отпадне, тъй като това отпадане не се отнася до желаещите да работят или да упражняват възмездна дейност, с други думи като наето лице или доставчик на услуги. Това означава, че изключените от изискването за виза са занимаващите се със стопанска дейност, спортистите и творците – доколкото се отнася до еднократна дейност – журналистите и стажантите, а и много други.

Нека не бъдем прекалено придирчиви, а да приветстваме този напредък, защото са ни известни всички административни формалности, които се изпълняват в нашите посолства, за да бъдат издадени визи на граждани на южните държави.

Уверена съм, госпожи и господа – поне тези, които все още са тук – че всички сте чували за различни случаи на творци, които не са допускани да посетят фестивал, или за спортисти, които не могат в участват в състезания. Ние от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица подкрепяме премахването на всички визи за краткосрочен престой. Те са в противоречие със свободното движение на хора и вкарват гражданите на тези държави в омагьосан кръг, като по този начин ги подтиква да кандидатстват за визи за краткосрочен престой, а след като успеят да ги получат, те не се завръщат в родината си, защото се боят, че няма да могат да получат отново виза. От своя страна ние, в нашите държави, продължаваме да преследваме притежателите на визи за краткосрочен престой и така се стига до омагьосан кръг. Това води дори до фактическа раздяла на семейства между мигранти, които напускат нашите държави, и техните семейства, които остават в държавите на произход. Ето защо считаме, че тези споразумения са положителна стъпка в посока към друга миграционна политика, която предвижда хората да се движат свободно, също както капиталите и стоките.

Имаме обаче една малка забележка – малка техническа забележка, г-н член на Комисията. Забелязахме, че английският термин „valid passport“ (валиден паспорт) е преведен на френски като „passeport ordinaire“ (обикновен паспорт), но според нас това не означава едно и също. Ето защо ще се радваме да изясним този аспект, защото считаме, че правилният превод би бил „passeport en cours de validité“ (валиден паспорт).

Също така сме изненадани – ако се изразя учтиво така – изненадани сме, че тези споразумения не важат за най-отдалечените региони на Франция, а са в сила за най-отдалечените региони на Португалия.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE).(PT) Искам накратко да изкажа подкрепа за доклада на Simon Busuttil, който одобрява инициативата на Европейската комисия, като посоча накратко три неща. Първо, с това решение, което улеснява движението, ние отхвърляме идеята за непристъпна Европа. Второ, не отваряме врати безразборно. Както заместник-председателят Баро припомни, ние ги отваряме в съответствие с правилата. Както той каза, държавите са постигнали съответствие с правилата и могат да бъдат извадени от негативния списък.

Считам, че е важно да приемем европейски подход и да избягваме „подбирането“ на държави, като приемаме някои, а отхвърляме други. Или цялото европейско пространство се приема, или нищо. В заключение, както подчертаха Simon Busuttil и заместник-председателят Баро, гаранциите за реципрочност са ключови при тези споразумения. Не можем просто да искаме Европа да отвори вратите си за други държави, ако тези държави не отварят вратите си за Европа, а това е надеждно гарантирано в тези споразумения.

 
  
MPphoto
 

  Жак Баро, заместник-председател на Комисията.(FR) Г-жо председател, първо искам да благодаря на г-жа Vergiat и да й кажа, че е напълно права – наистина е „passeports en cours de validité“ (валиден паспорт); на второ място искам да кажа, че желаем да постигнем оптимален резултат.

Смятам, че г-н Coelho също каза много ясно, след г-н Busuttil, че трябва да бъдем много стриктни, що се отнася до реципрочността, и че ни е необходима действителна европейска солидарност: не можем да оставим държава-членка в зависимо положение от повторното въвеждане на визи. Необходима ни е истинска солидарност от страна на всички държави-членки и от Съюза.

Благодаря още веднъж на г-н Busuttil за това, че ясно посочи проблема, и за начина, по който ни предложи подкрепата на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, докладчик.(MT) Искам с няколко думи да благодаря на всички изказали се. Имам предвид моите колеги, както и заместник-председателя на Европейската комисия, Жак Баро. Ако трябва да обобщя политическото послание на тази институция в един израз, това несъмнено ще бъде принципът на реципрочност. Той е важен за нас. Той има съществено значение в споразумението, което е пред нас, по същия начин, по който са съществени споразуменията с други трети държави. Заместник-председателят на Комисията знае, че има няколко други трети държави, които все още не признават принципа на реципрочност по отношение на всички държави-членки на Европейския съюз. Между тях са и Съединените американски щати, които наскоро включиха няколко държави в своята програма за премахване на визите, но оставиха други извън нея. Бразилия, с която наскоро се проведоха преговори, също е такъв пример. Очаквам, че когато и да бъде сключено това споразумение, ще се настоява за принципа на реципрочност и считам, че точно този вид споразумения могат да служат като основа и в други случаи.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Общото разискване приключи.

Гласуването ще се проведе утре.

 
Правна информация - Политика за поверителност