Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0015(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0012/2009

Rozpravy :

PV 19/10/2009 - 18
CRE 19/10/2009 - 18

Hlasovanie :

PV 20/10/2009 - 7.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0043

Rozpravy
Pondelok, 19. októbra 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

18. Dohoda medzi ES a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch – Dohoda medzi ES a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch – Dohoda medzi ES a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch – Dohoda medzi ES a Federáciou Svätý Krištof a Nevis o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch – Dohoda medzi ES a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch – Dohoda medzi ES a Bahamami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava na tieto témy:

- správa pána Busuttila v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (KOM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS)).

- správa pána Busuttila v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Republikou Seychely o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (KOM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS)).

- správa pána Busuttila v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (KOM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS)).

- správa pána Busuttila v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Federáciou Svätý Krištof a Nevis o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (KOM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS)).

- správa pána Busuttila v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (KOM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS)).

- správa pána Busuttila v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (KOM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, spravodajca.(MT) Napriek tomu, že tu v rokovacej sále je chladno, budeme sa dnes zaoberať krajinami, ktoré sa môžu pochváliť oveľa vyššími teplotami, čo by nám vyhovovalo viac. Tieto správy v podstate riešia dohodu o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch medzi Európskou úniou a jej občanmi a občanmi šiestich rôznych krajín – Maurícijskej republiky, Republiky Seychely, Federácie Svätý Krištof a Nevis, Bahám a Antiguy a Barbudy.

Zrušenie víz sa vzťahuje na občanov Európskej únie, ktorí cestujú do týchto krajín a naopak, to znamená, keď občania týchto krajín cestujú do Európskej únie. Platí pre pobyt v trvaní maximálne tri mesiace počas obdobia šiestich mesiacov. Zrušenie víz sa vzťahuje na všetky kategórie osôb, to znamená na bežných občanov i diplomatov, ktorí cestujú z rôznych dôvodov. Ide predovšetkým o množstvo turistov, ktorí sú občanmi Európskej únie a ktorí cestujú do spomínaných šiestich krajín za rekreáciou, pričom zrušenie víz im výrazne uľahčí situáciu.

Táto dohoda sa však nevzťahuje na občanov, ktorí cestujú za prácou a za účelom zárobku. Súčasťou správ je ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že každá zo spomínaných tretích krajín môže túto dohodu pozastaviť alebo vypovedať, ale iba vo vzťahu ku všetkým štátom Európskej únie, nie vo vzťahu k jednotlivým krajinám. Cieľom tohto ustanovenia bolo vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých občanov Európskej únie a zároveň vyjadriť solidaritu. Na druhej strane, Európska únia prijme rovnaké opatrenia, to znamená, že Európske spoločenstvo môže rovnako pozastaviť alebo vypovedať dohodu v mene všetkých svojich členských štátov. Európska únia alebo ktorýkoľvek z uvedených štátov môže pozastaviť celú dohodu alebo jej časť na účely ochrany verejného záujmu, ochrany národnej bezpečnosti, ochrany verejného zdravia, na účely boja proti nezákonnému prisťahovalectvu alebo v prípade opätovného zavedenia vízovej povinnosti krajiny. Predovšetkým by som chcel, pani predsedajúca, ujasniť, že pred uskutočnením hlasovania o týchto správach na úrovni výboru sme žiadali zo strany Európskej komisie záruku úplnej reciprocity, ktorú sme aj dostali. Za hlavnú zásadu v súvislosti so zrušením vízovej povinnosti sme považovali zabezpečenie úplnej reciprocity zo strany týchto krajín, pričom by sme im poskytli to isté. Tak by sa zrušila vízová povinnosť na obidvoch stranách. Táto dohoda, ktorú sme dosiahli predpísaným spôsobom, znovu jasne potvrdzuje, že Európska únia je schopná jednohlasne rokovať na medzinárodnej úrovni a prejaviť solidaritu voči všetkým krajinám. Na záver by som chcel ešte raz povedať, že táto dohoda je dôkazom schopnosti Európskej únie otvoriť dvere občanom na celom svete.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, som tiež veľmi vďačný pánovi Busuttilovi za jeho výbornú správu.

Šesť krajín mimo EÚ – Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Maurícius, Svätý Krištof a Nevis a Seychely – bolo presunutých z negatívneho do pozitívneho zoznamu nariadenia (ES) č. 539/2001, ktoré je v súlade s novým nariadením, nariadením (ES) č. 1932/2006 prijatým 21. decembra 2006, čím sa potvrdilo, že tieto krajiny splnili kritériá stanovené v tomto nariadení.

Zrušenie víz pre občanov týchto krajín sa vykonávalo na základe uvedeného nariadenia až do uzatvorenia a nadobudnutia platnosti bilaterálnej dohody o zrušení víz medzi Európskym spoločenstvom a každou z uvedených krajín.

Ako povedal pán Busuttil, bolo dôležité zabezpečiť úplnú reciprocitu, keďže v minulosti niektoré z týchto krajín stále žiadali od občanov jedného alebo viacerých členských štátov víza.

V dôsledku dočasného vízového režimu, ktorý uplatňovali krajiny CARICOM-u – karibského jednotného trhu – voči občanom niektorých členských štátov počas Svetového pohára v krikete, sa formálne rokovania o zrušení víz začali až v júli 2008.

V snahe zabezpečiť, aby občania mohli čo najskôr využívať výhody zrušenia víz, Komisia navrhla dočasné uplatňovanie dohôd podpísaných 28. mája 2009 a od tohto termínu sa dohody uplatňujú prechodne až dovtedy, kým nebudú dokončené postupy potrebné na ich formálne ukončenie.

Vychádzajúc zo zásady reciprocity sa zrušenie víz vzťahuje na všetky kategórie osôb – držiteľov štandardných, diplomatických alebo služobných/úradných pasov – cestujúcich na akékoľvek účely, s výnimkou účelu vykonávania platenej činnosti.

Ako povedal pán Busuttil, v snahe zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi EÚ obsahujú dohody ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že šesť krajín mimo EÚ môže pozastaviť alebo vypovedať dohodu, iba pokiaľ ide o všetky členské štáty Európskeho spoločenstva, a Spoločenstvo môže recipročne tiež pozastaviť alebo vypovedať dohodu, iba pokiaľ ide o všetky jeho členské štáty.

Taká je situácia. Som vďačný Parlamentu a pánovi Busuttilovi za spoluprácu. Podporili sme iniciatívu, ktorá našim spoluobčanom zjednoduší cestovanie. Chcel by som tiež dodať, že tu v tomto trochu chladnom Parlamente môžeme snívať o tom, že skôr či neskôr navštívime všetky tieto úžasné krajiny, ako sú Seychely a Bahamy…

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL. – (FR) Vážená pani predsedajúca, Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica podporuje dohody Európskej únie so šiestimi krajinami, ktoré sú, pán Barrot, nepochybne vysnívanými destináciami.

Ako ste nás informovali, vďaka týmto dohodám budú občania šiestich krajín a recipročne občania EÚ v budúcnosti pri krátkodobých pobytoch oslobodení od vízovej povinnosti – aspoň časť z nich, keďže toto oslobodenie sa nevzťahuje na občanov, ktorí cestujú za prácou alebo vykonávajú v týchto krajinách platenú činnosť ako zamestnanci alebo poskytovatelia služieb, stručne povedané. To znamená, že zrušenie vízovej povinnosti neplatí pre podnikateľov, športovcov a umelcov – pokiaľ vykonávajú jednorazovú činnosť – okrem iného ide aj o novinárov a praktikantov.

Nebuďme príliš nároční a uvítajme tento pokrok, keďže všetkým sú nám známe administratívne formality na našich veľvyslanectvách pri vydávaní víz občanom krajín na juhu.

Som presvedčená, dámy a páni – aspoň tí, ktorí ste tu, že ste všetci počuli o prípadoch umelcov, ktorí sa nemôžu zúčastniť festivalu alebo o športovcoch, ktorí nemôžu štartovať na pretekoch. Naša skupina GUE/NGL podporuje zrušenie všetkých krátkodobých víz. Tieto víza sú v rozpore s voľným pohybom osôb a občania týchto krajín sa dostávajú do začarovaného kruhu, ktorý ich nabáda žiadať o krátkodobé víza, a keď ich získajú, bráni im vrátiť sa späť do krajiny z obavy, že ďalšie víza už nezískajú. V dôsledku toho prijímame v našich krajinách voči držiteľom krátkodobých víz rázne opatrenia a vzniká začarovaný kruh. Dokonca to vedie k súčasnému rozpadu rodín medzi migrantmi, ktorí žijú v našich krajinách, a ich rodinami, ktoré zostávajú v ich rodných krajinách. Preto sme presvedčení, že tieto dohody sú pozitívnym krokom smerom k inej migračnej politike, ktorá by mužom a ženám umožnila voľný pohyb, rovnako ako kapitálu a tovaru.

Máme však, pán komisár, jednu malú technickú poznámku. Všimli sme si, že anglický výraz „valid passport“ bol do francúzštiny preložený ako „passeport ordinaire”, čo, podľa nášho názoru, nie je to isté. Preto by sme boli radi, keby sa táto skutočnosť ujasnila, keďže si myslíme, že správny preklad by mal znieť „passeport en cours de validité”.

Rovnako nás prekvapuje – hoci výraz „prekvapuje“ je možno až príliš zdvorilý – skutočnosť, že tieto dohody sa nevzťahujú na najvzdialenejšie regióny Francúzska, hoci sa vzťahujú na najvzdialenejšie regióny Portugalska.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE).(PT) Chcel by som len v troch stručných bodoch vyjadriť súhlas so správou pána Simona Busutilla, ktorá podporuje iniciatívu Európskej komisie. Po prvé, týmto rozhodnutím, ktoré uľahčuje pohyb, vyvraciame myšlienku o pevnosti Európa. Po druhé, dvere neotvárame nesystematicky. Ako nám pán podpredseda Barrot pripomenul, otvárame ich v súlade s pravidlami. Povedal, že krajiny splnili pravidlá a môžeme ich vyňať z negatívneho zoznamu.

Som presvedčený, že je dôležité prijať európsky prístup a vyhnúť sa „preberaniu“ medzi krajinami, na základe ktorého niektoré krajiny schválime a niektoré nie. Buď schválime celý európsky priestor, alebo ho neschválime. Napokon, ako zdôraznili pán Simon Busuttil i pán podpredseda Barrot, v týchto dohodách je nevyhnutná záruka reciprocity. Nemôžeme žiadať Európu, aby otvorila dvere ďalším krajinám, ak tieto krajiny neotvoria dvere Európe, a to dohody zabezpečujú v dostatočnej miere.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, predovšetkým by som chcel poďakovať pani Vergiatovej a povedať, že má úplnú pravdu – preklad má byť, samozrejme, „passeports en cours de validité“ – a, po druhé, chcem povedať, že túto možnosť chceme dotiahnuť čo najďalej.

Myslím, že pán Coelho potvrdil slová pána Busuttila a jasne uviedol, že pokiaľ ide o reciprocitu, musíme byť veľmi prísni, a tiež, že potrebujeme skutočnú európsku solidaritu: členský štát nemôže byť vydaný na milosť opätovného zavedenia víz. Potrebujeme skutočnú solidaritu na strane všetkých členských štátov a Únie.

Chcem znovu poďakovať pánovi Busuttilovi za to, že jasne identifikoval problém, a tým nám dal možnosť podpory v Parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, spravodajca.(MT) Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do rozpravy. Ďakujem svojim kolegom, ako aj podpredsedovi Európskej komisie pánovi Jacquovi Barrotovi. Ak by som mal zhrnúť politický odkaz tejto inštitúcie do jednej frázy, bola by to nepochybne zásada reciprocity. Tá je pre nás dôležitá. Reciprocita má veľký význam v dohodách, ktoré máme pred sebou a rovnako veľký význam majú aj dohody s ďalšími tretími krajinami. Podpredseda Komisie vie, že je niekoľko ďalších tretích krajín, ktoré ešte stále neuznávajú zásadu reciprocity, pokiaľ ide o všetky členské štáty Európskej únie. Jednou z nich sú aj Spojené štáty, ktoré nedávno začlenili mnohé krajiny do bezvízového programu, kým ďalšie vynechali. Ďalším príkladom je Brazília, s ktorou sa nedávno uskutočnili rokovania. Domnievam sa, že kedykoľvek budeme uzatvárať dohodu, mali by sme trvať na dodržaní zásady reciprocity a som presvedčený, že práve tieto typy dohôd môžu slúžiť ako základ toho, aby sa zásada reciprocity uplatňovala aj inde.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Spoločná rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia