Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 19. októbra 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1. – Pokračovanie prerušeného zasadania
 2. – Vyhlásenie predsedníctva
 3. – Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7. – Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 8. – Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 10.Petície: pozri zápisnicu
 11. – Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 12.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
 13.Opatrenia prijaté v následnosti na nedokončené záležitosti (článok 214): pozri zápisnicu
 14.Žiadosť o naliehavý postup
 15. – Program práce
 16. – Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 17.Hodnotiaci mechanizmus na monitorovanie uplatňovania schengenského acquis – Vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis (rozprava)
 18.Dohoda medzi ES a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch – Dohoda medzi ES a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch – Dohoda medzi ES a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch – Dohoda medzi ES a Federáciou Svätý Krištof a Nevis o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch – Dohoda medzi ES a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch – Dohoda medzi ES a Bahamami o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (rozprava)
 19.Stav pokroku v SIS II a VIS (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (227 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (551 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia