Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2087(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0023/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2009 - 7.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0048

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Simon Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ των εκθέσεων για τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπάντος, την Ομοσπονδία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις και τις Σεϋχέλλες. Αυτό που εκτιμώ στις εν λόγω εκθέσεις είναι τα στοιχεία της υπερπήδησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και του αμοιβαίου χαρακτήρα που πρέπει να έχουν όλες αυτές οι δράσεις.

Ωστόσο, με απόλυτο σεβασμό έναντι όλων αυτών των κυρίαρχων κρατών που είναι φίλοι μας, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ τις καλές σχέσεις που αντανακλώνται σε αυτές τις συμφωνίες για να βοηθήσω το σύνολο των εν λόγω χωρών, οι οποίες, επαναλαμβάνω, είναι κυρίαρχες και φίλοι μας, να θωρακισθούν έναντι μιας πανδημίας που είναι ακόμη πιο θανάσιμη από τη γρίπη: τους φορολογικούς παραδείσους. Το θέμα αυτό έχει ήδη συζητηθεί από την G20 και πολλά άλλα φόρουμ.

Δυστυχώς, οι φορολογικοί παράδεισοι ευθύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την οικονομική κρίση που βιώνουμε. Επί του παρόντος, λαμβάνονται κάποια μέτρα, ίσως όχι αρκετά ακόμη, για την εξάλειψη των πιο ενεργών φορολογικών παραδείσων, ωστόσο, ας μην είμαστε αφελείς. Είναι εύκολο να δημιουργηθούν άλλοι φορολογικοί παράδεισοι.

Στην Ισπανία, η υπόθεση Gürtel αποτελεί θέμα των ειδήσεων: πρόκειται όχι μόνο για ένα τεράστιο δίκτυο διαφθοράς, αλλά και διαφυγής κεφαλαίων. Συνεπώς, κύριοι εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου, ας εκμεταλλευτούμε αυτές τις συμφωνίες για να επιμείνουμε στη θωράκιση που πρέπει να ζητήσουμε αργά ή γρήγορα, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια ευρύτερη και ριζοσπαστικότερη πολιτική κατά των φορολογικών παραδείσων.

 
  
  

- Έκθεση Carlos Coelho (A7-0034/2009)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η σύμβαση Σένγκεν είχε ως αποτέλεσμα μια ποιοτική αλλαγή στην επικράτεια της πλειονότητας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το μικρό χρονικό διάστημα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η σύμβαση, συχνά λησμονούμε πώς ήταν η Ευρώπη όταν είχε σύνορα, καθώς και τις δυσκολίες που υπήρχαν όσον αφορά την κυκλοφορία από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Η συμφωνία Σένγκεν σηματοδοτεί μία ακόμη επιτυχημένη πτυχή της ολοκλήρωσής μας, αλλά συνεπάγεται και μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη για ένα σημαντικό μέρος των χερσαίων συνόρων μας έχει αναληφθεί από τα νέα κράτη μέλη.

Εκτός από τις θετικές πτυχές, υπάρχουν και οι αρνητικές, δεδομένου ότι έχουν εφαρμοστεί υπερβολικοί περιορισμοί όσον αφορά την κυκλοφορία των κατοίκων των χωρών που έχουν κοινά σύνορα με την ΕΕ, δηλαδή κυρίως των νέων χωρών, όπως η Πολωνία και η Λετονία. Ως αποτέλεσμα αυτών των δυσχερειών, υπάρχουν, μεταξύ άλλων, σοβαροί περιορισμοί όσον αφορά την κυκλοφορία στα ανατολικά σύνορά μας. Έχει ανακύψει μια νέα διαίρεση, ένα είδος φραγμού μεταξύ χωρών που είχαν και συνεχίζουν να διατηρούν στενές σχέσεις λόγω της κοινής ιστορίας τους, των οικογενειακών δεσμών και, πάνω απ’ όλα, λόγω της γειτονίας τους.

Βάσει των διατάξεων της σύμβασης Σένγκεν, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σύστημα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υπογράψει τη συμφωνία. Φαίνεται, ωστόσο, ότι το εν λόγω σύστημα ελέγχου εφαρμόζεται με υπερβολική αυστηρότητα, πράγμα που δεν συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικής εικόνας όσον αφορά την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Herbert Reul (A7-0026/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Στηρίζω απόλυτα την κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο κύριος στόχος αυτού του φορέα είναι η προώθηση των ορθών πρακτικών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και παγκοσμίως. Το καταστατικό αυτού του οργανισμού ορίζει ότι θα προωθεί και θα στηρίζει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

Η κύρωση από την Κοινότητα του καταστατικού του εν λόγω οργανισμού θα παράσχει τη δυνατότητα βελτιωμένης, άμεσης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, η ιδιότητα της Κοινότητας ως μέλους του οργανισμού θα της επιτρέψει να ενισχύσει την παρακολούθηση της προόδου που πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εκπλήρωση του στόχου που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Επί του παρόντος, δεν υφίσταται συντονισμένη στρατηγική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Γι’ αυτόν τον λόγο, υπάρχει μεγάλο κενό μεταξύ των χωρών που έχουν να επιδείξουν σημαντικότατη πρόοδο και επιτυχίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των χωρών που υστερούν ακόμη σε αυτόν τον τομέα.

Εάν επιθυμούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία αύξησης του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει οι διάφορες χώρες να δρουν συντονισμένα, ενώ οι ηγέτιδες χώρες θα πρέπει να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους. Πιστεύω ότι αυτός οργανισμός θα επιδιώξει την επίτευξη αυτών των στόχων και θα προσδώσει νέα δυναμική και προσανατολισμό στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια γενικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Χαιρετίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκπροσωπείται πλέον στον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA). Ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει ως στόχο να προωθεί την υιοθέτηση και την αειφόρο αξιοποίηση των πάσης φύσεως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή τους στη διατήρηση του περιβάλλοντος, στην προστασία του κλίματος, στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή (ιδίως στον μετριασμό της φτώχειας και στην αειφόρο ανάπτυξη), στην πρόσβαση στον ενεργειακό εφοδιασμό και την ασφάλειά του, στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην ευθύνη μεταξύ των γενεών.

Στόχος του οργανισμού είναι επίσης να παράσχει τεχνικές, χρηματοοικονομικές και πολιτικές συμβουλές προς τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη μετάβασή τους σε μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Η χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Ο εν λόγω οργανισμός θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της δέσμης, ιδίως όσον αφορά τον στόχο της αύξησης του ποσοστού της χρησιμοποιούμενης ανανεώσιμης ενέργειας στο 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Ο οργανισμός IRENA ιδρύθηκε επίσημα στις 26 Ιανουαρίου 2009. Σκοπός αυτού του οργανισμού είναι να καταστεί το κέντρο για την προώθηση της ταχείας μετάβασης στην αξιοποίηση της αειφόρου ενέργειας. Το καταστατικό του εν λόγω οργανισμού έχει επικυρωθεί. Είναι κρίσιμης σημασίας να ξεκινήσει ο οργανισμός να λειτουργεί το συντομότερο δυνατό. Είμαι υπέρ της έγκρισης του καταστατικού που έχει κατατεθεί και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Στηρίζω την κύρωση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποσκοπεί στο να καταστεί κέντρο αριστείας για την ανανεώσιμη ενέργεια, πράγμα που θα του παράσχει τη δυνατότητα να βοηθά τις κυβερνήσεις να αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να διαχέουν την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές, και να παρέχουν κατάρτιση σε αυτό το πεδίο. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να εκπροσωπείται η Κοινότητα σε έναν οργανισμό του οποίου οι στόχοι συμπίπτουν με έναν τομέα της αρμοδιότητάς της, και του οποίου το καταστατικό έχει ήδη υπογραφεί από 20 κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Πορτογαλία είναι η έκτη περισσότερο εξαρτώμενη ενεργειακά χώρα μεταξύ των 27 της ΕΕ και, ως εκ τούτου, οι επενδύσεις σε «καθαρές τεχνολογίες» είναι πρώτιστης σημασίας.

Τάσσομαι υπέρ ενός εθνικού σχεδίου για την ανανεώσιμη ενέργεια, με ιδιαίτερη έμφαση στην αιολική ενέργεια, την ενέργεια των κυμάτων (δεδομένων των εξαιρετικών συνθηκών που προσφέρουν οι πορτογαλικές ακτές), την ηλιακή-θερμική ενέργεια, τη φωτοβολταϊκή ενέργεια και την παραγωγή σε μικρή κλίμακα.

Τάσσομαι επίσης υπέρ της έρευνας και της ανάπτυξης μεθόδων, τεχνολογιών και στρατηγικών για την αποθήκευση του πλεονάσματος της ανανεώσιμης ενέργειας.

Τάσσομαι υπέρ μιας ενεργειακής πολιτικής που λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές προκλήσεις και τις κοινωνικές ανάγκες, προωθώντας ταυτόχρονα την αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς να δημιουργεί περιβαλλοντικό κόστος που θα επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές.

Η διαρκής ανησυχία μου ήταν πάντα ο περιορισμός της ενεργειακής εξάρτησής μας, και είμαι βέβαιος ότι για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε και να αναπτύξουμε την ανανεώσιμη ενέργεια. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω το γεγονός ότι η Πορτογαλία είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στηρίζω την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Ψηφίζοντας υπέρ αυτής της έκθεσης, θέλω να τονίσω τη σημασία της δημιουργίας αυτού του διεθνούς οργανισμού που θα προωθεί και θα στηρίζει την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη συμβολή των εν λόγω πηγών στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού της φτώχειας, καθώς και στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Στη διάσκεψη της Βόννης τον Ιανουάριο του 2009, η Ρουμανία, η οποία ήταν η πρώτη χώρα που υπέγραψε, ανέλαβε την αντιπροεδρία αυτής της πρώτης συνόδου. Εκλήθη επίσης να συμμετάσχει στη διοικητική επιτροπή του IRENA, που αποτελεί το βασικό όργανο που λειτουργεί προσωρινά ως γραμματεία του οργανισμού έως ότου αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Επί του παρόντος, 137 κράτη έχουν υπογράψει το καταστατικό, συμπεριλαμβανομένων 24 κρατών μελών της ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση Paolo De Castro (A7-0018/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η κατάργηση από το κοινοτικό κεκτημένο πράξεων οι οποίες είναι πλέον παρωχημένες, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου της κοινοτικής νομοθεσίας, υπό το πρίσμα της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Απλοποιημένη ΚΓΠ για την Ευρώπη – προς όφελος όλων». Είμαι υπεύθυνος για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με αυτήν την ανακοίνωση, εξ ονόματος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, αξίζει η εξάλειψη από την ισχύουσα νομοθεσία πράξεων που δεν έχουν πλέον πραγματική εφαρμογή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Λόγω του τεράστιου όγκου της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είναι απαραίτητο να καταργηθεί με αποτελεσματικό τρόπο κάθε παρωχημένο υλικό. Υπό το πρίσμα αυτό, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) να γνωρίζουν το ισχύον νομικό πλαίσιο και τους κανόνες που ισχύουν ανά πάσα στιγμή.

Δέχομαι ότι η ασφάλεια δικαίου απαιτεί να μην παραμένουν σε ισχύ παρωχημένες πράξεις στο κοινοτικό νομικό σύστημα.

Δεδομένης της θεμελιώδους σημασίας της ΚΓΠ για τις κυβερνήσεις και τους πολίτες της Ένωσης, υποστηρίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο απλή και σαφής από την άποψη της εφαρμογής της και των ισχυόντων κανόνων.

Η ΚΓΠ βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής της Ένωσης, έχει τεράστια πρακτική σημασία και δεν μπορεί να είναι ένας κυκεώνας κανόνων, κανονισμών, πράξεων και αποφάσεων που δεν ισχύουν πλέον, διαφορετικά δεν θα είναι αποτελεσματική.

Υπό το πρίσμα όλων των παραπάνω, υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση των παρωχημένων πράξεων στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Το θέμα επί του οποίου ψηφίσαμε σχετίζεται με την ανάγκη τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να καταργήσουν πράξεις του Συμβουλίου οι οποίες έχουν καταστεί, με το πέρασμα του χρόνου και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, παρωχημένες και άνευ σημασίας για την ορθή λειτουργία της Ένωσης. Αυτή η ψηφοφορία αφορά ορισμένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Πιστεύω ότι ορισμένες πτυχές της ΚΓΠ χρήζουν αναθεώρησης εδώ και καιρό. Προκειμένου η συγκεκριμένη πολιτική να εφαρμόζεται σωστά και να χρησιμοποιείται προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών, οι πράξεις που έχει δημιουργήσει πρέπει να είναι συναφείς με τον κόσμο της γεωργίας, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί σήμερα. Αποτελεί επίσης εδραία πεποίθησή μου ότι κάτι πρέπει να γίνει ώστε να αποτινάξει η Ένωση την εικόνα του γραφειοκρατικού οργανισμού που διατηρούν οι λαοί της Ευρώπης γι’ αυτήν. Πράξεις όπως αυτές συμβάλλουν απλώς στη σύγχυση, χωρίς να εξυπηρετούν κάποιον πραγματικό σκοπό. Πτυχές της πολιτικής της ΕΕ όπως αυτές αμαυρώνουν την εικόνα της Ένωσης μεταξύ των πολιτών και αποθαρρύνουν τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν με την Ένωση. Συμπερασματικά, πιστεύω ακράδαντα ότι, εάν η Ένωση επιθυμεί να παραμείνει χρήσιμη, τότε πρέπει να ψηφίζουμε πάντοτε υπέρ του εκσυγχρονισμού των νόμων και των πολιτικών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς. (PL) Ψήφισα με μεγάλη μου χαρά υπέρ της έγκρισης του ψηφίσματος σχετικά με τον κανονισμό για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων στον τομέα της ΚΓΠ, διότι ακούμε συνεχώς ότι η ΕΕ διέπεται από υπερβολικά πολλές ρυθμίσεις, με αρνητικές επιπτώσεις για την ορθή λειτουργία της οικονομίας της αγοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές όσον αφορά την ΚΓΠ, στο πλαίσιο της οποίας, παρά την εισαγωγή πολλών απλουστεύσεων και την εξάλειψη πλήθους κανονισμών, συνεχίζουν να παραμένουν σε ισχύ πολλές περιττές πράξεις.

Πολλές από αυτές τις πράξεις δεν έχουν πλέον οποιεσδήποτε νομικές επιπτώσεις, ενώ το περιεχόμενο άλλων έχει ενσωματωθεί σε μεταγενέστερα έγγραφα. Έτσι είναι μεγάλο το κόστος σε χρόνο και χρήμα για τους αγρότες μας, ενώ απαιτείται εκτεταμένη διοικητική υποστήριξη. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω επικαιροποίηση, ενοποίηση και απλούστευση της κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και η κατάργηση πάρα πολλών περιττών νομικών πράξεων, ούτως ώστε οι διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ να είναι απλές, σαφείς και κατανοητές. Αυτό θα φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (ECR), γραπτώς. (CS) Θα ήθελα να διευκρινίσω την ψήφο μου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου που σχετίζονται με την Κοινή Γεωργική Πολιτική. Στη διάρκεια της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ψηφίστηκαν πολλές νομοθετικές πράξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Κατά τον χρόνο της προσχώρησης μας στην ΕΕ, το κοινοτικό κεκτημένο αριθμούσε σχεδόν 80 000 σελίδες κειμένου, οι μισές από τις οποίες σχετίζονταν με τη γεωργία. Ως εκ τούτου, είναι θετικό το ότι τα όργανα της ΕΕ συμφώνησαν επί διοργανικής βάσης ότι η κοινοτική νομοθεσία χρήζει επικαιροποίησης και συμπύκνωσης.

Νόμοι των οποίων η σημασία δεν είναι πλέον επίκαιρη θα πρέπει να καταργηθούν από το κοινοτικό κεκτημένο, ούτως ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια και η ασφάλεια της κοινοτικής νομοθεσίας. Προσφάτως, η Επιτροπή χαρακτήρισε 250 νόμους που αφορούν τη γεωργία παρωχημένους. Μιλούμε τώρα για περίπου 28 πράξεις οι οποίες είναι περιττές από πρακτική άποψη, αλλά συνεχίζουν να υφίστανται τυπικά, καθώς και έξι πράξεις που είναι παρωχημένες. Παρά το ότι υποστήριξα αυτό το σχέδιο, πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν και περαιτέρω δυνατότητες για τον περιορισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την περιστολή της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, και, ως εκ τούτου, ζητώ από την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της όσον αφορά την απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 
  
  

- Έκθεση Paolo De Castro (A7-0017/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Πρέπει να διεξαχθούν εργαστηριακές δοκιμές, προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιβλαβείς οργανισμοί που δεν είναι παρόντες εντός της ΕΕ. Οι κανονισμοί που ισχύουν επί του παρόντος δεν επιτρέπουν σε ορισμένα εργαστήρια, στα οποία μπορεί να ανατεθεί μια τέτοια εργασία, να την αναλάβουν λόγω του ότι υπολείπονται των διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), σημείο ii), της οδηγίας 2000/29/EΚ. Τάσσομαι υπέρ του να επιτρέπεται σε αυτά τα εργαστήρια να πραγματοποιούν αυτού του είδους την εργασία, εφόσον συμμορφώνονται με κάποιες προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, ψήφισαν υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση Danuta Maria Hübner (A7-0039/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που επιτρέπει στην Πορτογαλία να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στις Αζόρες και στη Μαδέρα για τα τοπικά παραγόμενα και καταναλωνόμενα λικέρ, τα αποστάγματα και το ρούμι, διότι θεωρώ ότι πρόκειται για σημαντικό τρόπο υποστήριξης της επιβίωσης των μικρών βιομηχανιών του τομέα που σχετίζεται με την παραγωγή τέτοιων προϊόντων, οι οποίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή ανταγωνιστική θέση, καθώς αντιμετωπίζουν την ελευθέρωση των αγορών και τις αυξανόμενες πωλήσεις αλκοολούχων ποτών σε αυτές τις περιοχές.

Η μείωση του συγκεκριμένου φόρου θα συμβάλει επίσης στη μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική ισορροπία σε αυτές τις περιοχές, διασφαλίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη βιωσιμότητα και ακόμη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι κρίσιμης σημασίας για τη διαφύλαξη των τοπικών οικονομιών.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (S&D), γραπτώς. (ΕΝ) Η κυβέρνηση της Μάλτας θα πρέπει να ακολουθήσει παρόμοιες πρωτοβουλίες για το νησί Gozo. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν νησιωτικές περιφέρειες έχουν υποβάλει αιτήσεις για τη λήψη παρόμοιων μέτρων και έχουν πάρει την άδεια από την ΕΕ να προβούν στη λήψη τέτοιων ειδικών μέτρων. Τα ίδια τα μέτρα διαφέρουν από νησιωτική περιφέρεια σε νησιωτική περιφέρεια. Έχουν, ωστόσο, ένα κοινό στοιχείο: ήτοι να παράσχουν την οικονομική άνεση ώστε να εξισορροπηθούν οι αρνητικές πτυχές των νησιωτικών περιφερειών. Το νησί Gozo παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένου του διπλού νησιωτικού χαρακτήρα, της μεγάλης απόστασης, του μικρού μεγέθους και της δύσκολης τοπογραφίας. Χώρες πολύ μεγαλύτερες από τη Μάλτα, όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα, μπόρεσαν να λάβουν ειδικά μέτρα ούτως ώστε να παράσχουν ελκυστικά κίνητρα στις νησιωτικές περιφέρειες. Τα μικρότερα νησιά του μαλτέζικου αρχιπελάγους είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα.

Το νησί Gozo χρειάζεται βοήθεια μέσω της εφαρμογής παρόμοιων ειδικών μέτρων. Είναι καθήκον της μαλτέζικης κυβέρνησης να προσδιορίσει τα ειδικά μέτρα που θα είναι τα καταλληλότερα και, ακολούθως, να υποβάλει αίτημα στην ΕΕ για την έγκριση τέτοιων μέτρων. Εναπόκειται στην κυβέρνηση της Μάλτας να περιορίσει τα προβλήματα που κυριαρχούν ιδίως στο νησί Gozo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Πρόκειται για παράταση της φορολογικής παρέκκλισης του 2002 που παρασχέθηκε στην Πορτογαλία όσον αφορά ορισμένες αυτόνομες περιφέρειες. Είμαι υπέρ μιας τέτοιας παράτασης και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Hübner σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που επιτρέπει στην Πορτογαλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών. Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των εν λόγω εξόχως απόκεντρων περιφερειών, πιστεύω ότι η εν λόγω παράταση είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της τοπικής βιομηχανίας των εν λόγω προϊόντων και για την προστασία της απασχόλησης του συγκεκριμένου κλάδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας για τη γεωργία και, κατά συνέπεια, την οικονομία και την απασχόληση στις πορτογαλικές αυτόνομες περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζορών, της παραγωγής ρουμιού και αποσταγμάτων αντίστοιχα, καθώς και των λικέρ και στις δύο περιφέρειες, είναι απαραίτητο να συνεχίσει να ισχύει ο μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα συγκεκριμένα προϊόντα, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να οδηγήσει στη διαμόρφωση συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Η αύξηση της λιανικής τιμής που θα επέφερε η εξάλειψη του εν λόγω συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης θα καθιστούσε τα εν λόγω προϊόντα ακόμη λιγότερο ανταγωνιστικά σε σύγκριση με παρόμοια προϊόντα που εισάγονται από την υπόλοιπη ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα απειλούσε την επιβίωση των παραδοσιακών προϊόντων. Θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα για την τοπική βιομηχανία και την περιφερειακή οικονομία σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, λόγω του αντίκτυπου που θα είχε στα οικογενειακά αγροκτήματα στις εν λόγω περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόταση που εγκρίθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας από τη συντριπτική πλειοψηφία επιτρέπει την παράταση της παραχώρησης που χορηγήθηκε το 2002 και η οποία επιτρέπει στην Πορτογαλία την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών. Από την αρχή αυτής της διαδικασίας, έπραξα ό,τι ήταν δυνατόν για να διασφαλίσω ότι το εν λόγω μέτρο, η ισχύς του οποίου είχε εκπνεύσει στα τέλη του 2008, θα ανανεωνόταν κατεπειγόντως. Έχοντας εξασφαλίσει την ομόφωνη υποστήριξη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώθηκε από τη σημερινή ψηφοφορία, βάσει της οποίας διατηρείται η μείωση του φόρου με περίοδο ισχύος από τον Ιανουάριο του 2009 έως το 2013.

Οι παραγωγοί ρουμιού και λικέρ της Μαδέρας αντιμετωπίζουν μόνιμα εμπόδια που σχετίζονται με την εξόχως απόκεντρη γεωγραφική θέση τους, το νησιωτικό χαρακτήρα, το δύσκολο έδαφος και κλίμα, και το μικρό μέγεθος των αγροκτημάτων τους. Εάν σταματήσουν να επωφελούνται από αυτήν την παραχώρηση, θα υποχρεωθούν να αυξήσουν τις τιμές τους, πράγμα που θα είχε επιπτώσεις στις δραστηριότητες τους και στην απασχόληση που αυτές δημιουργούν, με ολέθριες συνέπειες για την περιοχή.

 
  
  

- Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0024/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Η έκθεση συνίσταται στην απλή κωδικοποίηση κειμένων χωρίς καμιά τροποποίηση επί της ουσίας. Είμαι υπέρ μιας τέτοιας κωδικοποίησης και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0025/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Πρόκειται και πάλι για κωδικοποίηση χωρίς καμιά ουσιαστική αλλαγή, όσον αφορά την οποία τάσσομαι υπέρ, και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0029/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Η έκθεση αυτή συνίσταται στην απλή κωδικοποίηση ήδη υφιστάμενων κειμένων και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς. (RO) Ο συντονισμός ορισμένων διατάξεων που προβλέπει ένας νόμος, ένας κανονισμός ή μια διοικητική πράξη στα κράτη μέλη αναφορικά με τη μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός χώρου μέσων ενημέρωσης όπου το κύριο θέμα είναι η ενότητα στην πολυμορφία. Το ίδιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να καταστήσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο το δυνατόν περισσότερο προσβάσιμη για όλους τους πολίτες. Η έκθεση σχετικά με την πρόταση για την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στην κωδικοποιημένη μορφή της, η οποία κατατέθηκε πριν από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, αποτελεί απλώς ένα τεχνικό και νομικό μέτρο του οποίου, ωστόσο, τα οφέλη είναι αδιαμφισβήτητα. Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η οποία μεταβάλλεται συνεχώς, είναι ένα μέτρο που προσδίδει στην κοινοτική νομοθεσία μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια, καθιστώντας την ευκολότερα κατανοητή από τους πολίτες της ΕΕ. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόταση κωδικοποίησης περιλαμβάνει την αντικατάσταση της παλαιάς οδηγίας του 1989 με μια νέα οδηγία (χωρίς τροποποίηση του περιεχομένου) όπου έχουν προστεθεί οι πράξεις με τις οποίες συμπληρώθηκε με την πάροδο του χρόνου. Υποστήριξα αυτήν την πρωτοβουλία, διότι, πέραν του τεχνικού χαρακτήρα της, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την αξία της όσον αφορά τη στήριξη που παρέχει στην ορθή λειτουργία των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, αλλά και από άποψη διαφάνειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Επικροτώ το κείμενο αυτής της έκθεσης, δεδομένου ότι η πολυφωνία της πληροφόρησης πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφοροποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχει ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των απόψεων, πράγμα που αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Το επιχείρημα αυτό περιλαμβάνει και μια οικονομική πτυχή. Οι συμβατικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (όπως η τηλεόραση), καθώς και όσες έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα (για παράδειγμα, βίντεο κατά παραγγελία) προσφέρουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρώπη, ιδίως μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες, με τη σειρά τους, θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

 
  
  

- Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0033/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Πρόκειται για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στον αμίαντο. Είμαι υπέρ μιας τέτοιας κωδικοποίησης και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), γραπτώς. (FR) Όπως η πλειονότητα των συναδέλφων μου βουλευτών, ψήφισα υπέρ του να καταστεί η κοινοτική νομοθεσία σαφέστερη και πιο διαφανής. Πράγματι, διά της έγκρισης αυτού του ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να «συμμαζέψει» τα κείμενα, κωδικοποιώντας τη νομοθεσία περί της προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο. Το ψήφισμα αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι εν λόγω κανόνες, που είναι απαραίτητοι για τους εργαζόμενους, να μπορούν να εφαρμόζονται καλύτερα.

 
  
  

- Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0028/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Η έκθεση αφορά την κωδικοποίηση της νομοθεσίας αναφορικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους των ζώων που εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες, και, συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), γραπτώς (SK) Κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω την έγκριση της έκθεσης της κ. Geringer de Oedenberg σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό αρχών σχετικά με την οργάνωση κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων που εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες. Η νέα οδηγία θα συμβάλει σαφώς στην αποσαφήνιση και την καλύτερη κατανόηση των υφιστάμενων εκτεταμένων νομικών ρυθμίσεων στον εν λόγω τομέα. Η οδηγία επικεντρώνεται στην κωδικοποίηση των νόμων χωρίς να τροποποιεί το πραγματικό περιεχόμενό τους.

Από την άποψη των πολιτών της Ευρώπης, η απλούστευση και αποσαφήνιση της κοινοτικής νομοθεσίας συμβάλλει στη μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και, κατά τη γνώμη μου, η κωδικοποίηση που πραγματοποιείται όσον αφορά την οδηγία αποτελεί, ως εκ τούτου, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση που οδηγεί στην αποτελεσματική εφαρμογή θετικών νόμων. Ταυτόχρονα, συμφωνώ ότι η εναρμόνιση των αρχών σε κοινοτικό επίπεδο θα συμβάλει όχι μόνο στην ασφάλεια του εφοδιασμού, αλλά και στη σταθεροποίηση μιας εσωτερικής αγοράς στην οποία θα έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα και στην προστασία των ζώων που εισάγονται στην Κοινότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Βάσει των υφιστάμενων κανονισμών, όταν ανακαλύπτεται εμπόρευμα που παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας των ζώων, οι αρχές πρέπει, μετά την «κατάσχεση» του εμπορεύματος για λόγους προστασίας των ζώων, να επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη τυχόν μη εμβολιασμένο νεαρό ζώο που απομακρύνθηκε από τη μητέρα του πρόωρα, μετά την αποκατάσταση του προβλήματος. Στην πράξη, φυσικά, αυτή η κατάσταση αποτελεί αντικείμενο επαίσχυντης εκμετάλλευσης.

Αυτή η κωδικοποίηση θα ήταν μια καλή ευκαιρία για την τροποποίηση του κανονισμού της ΕΕ για τις μεταφορές, ούτως ώστε να είναι σε μόνιμη βάση εφικτή η κατάσχεση των νεαρών ζώων σε περίπτωση εμπορευμάτων που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έκλεινε αυτό το παραθυράκι. Δυστυχώς, επιτρέψαμε να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Παρ’ όλα αυτά, η κωδικοποίηση γενικά φαίνεται να επιφέρει βελτίωση των κανονισμών που σχετίζονται με την προστασία των ζώων, και γι’ αυτόν τον λόγο ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Δεδομένου ότι η διατροφή αποτελεί σημαντικό παράγοντα όσον αφορά την υγεία του πληθυσμού και ότι τα ζώα συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών διατροφικών προϊόντων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, από αυτήν την άποψη, να παρέχεται ολοκληρωμένη προστασία, και αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, μέσω κτηνιατρικών ελέγχων. Οι εν λόγω κτηνιατρικοί έλεγχοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, δεδομένου, ιδίως, ότι τα πρότυπα, από αυτήν την άποψη, στις εν λόγω τρίτες χώρες δεν είναι, συχνά, τόσο υψηλά όσο αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γι’ αυτό απαιτούνται περισσότερο στοχευμένοι, ομοιόμορφοι και σαφέστεροι κανονισμοί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διεξάγονται συγκρίσιμοι έλεγχοι των εισαγωγών σε όλα τα εξωτερικά σύνορα. Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής για μια κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα αποτελεί ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση και, ως εκ τούτου, έχει τη στήριξή μου.

 
  
  

- Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0031/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Πρόκειται για κωδικοποίηση χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή και, συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), γραπτώς. (FR) Όπως η πλειονότητα των συναδέλφων μου βουλευτών, ψήφισα υπέρ του να καταστεί η νομοθεσία περί ενός δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σαφέστερη και πιο διαφανής, προκειμένου να βελτιωθεί η εν λόγω νομοθεσία και, πάνω απ’ όλα, να καταστεί το κείμενο πιο ευανάγνωστο.

 
  
  

- Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0027/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Αυτή η έκθεση συνίσταται στην απλή κωδικοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου των ζώων που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Είμαι υπέρ μιας τέτοιας κωδικοποίησης και ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. – (DE) Η εκτροφή πουλερικών, κατά πρώτον, αποτελεί σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων στον γεωργικό τομέα, όπου αποτελεί πηγή εισοδήματος για ένα τμήμα του αγροτικού εργατικού δυναμικού. Κατά δεύτερον, τα αυγά και τα πουλερικά συγκαταλέγονται μεταξύ των συνηθέστερων τροφίμων. Γι’ αυτούς τους λόγους, οι συναλλαγές που περιλαμβάνουν αυτά τα προϊόντα θα πρέπει επίσης να ρυθμίζονται με σαφήνεια και ομοιομορφία, μεταξύ άλλων, προκειμένου να προστατεύεται η υγεία των πολιτών.

Η υφιστάμενη πρόταση της Επιτροπής για κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες είναι προς το συμφέρον όσων εργάζονται στον τομέα της γεωργίας και όσων ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα, καθώς και προς όφελος των πολιτών της ΕΕ ως καταναλωτών, και γι’ αυτόν τον λόγο τη στηρίζω.

 
  
  

- Έκθεση Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0032/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Πρόκειται για κωδικοποίηση χωρίς καμία ουσιαστική αλλαγή και, συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

 
  
  

- Έκθεση Simon Busuttil (A7-0019/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Η εν λόγω έκθεση προβλέπει την πραγματοποίηση ταξιδιών άνευ υποχρέωσης θεώρησης μεταξύ του Μαυρίκιου και των κρατών μελών της ΕΕ. Είμαι υπέρ μιας τέτοιας συμφωνίας και, συνεπώς, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω αυτήν τη συμφωνία που υπήρξε αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου, η οποία καθιερώνει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για την είσοδο και τη βραχεία διαμονή, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πολιτών τους. Οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι του Μαυρίκιου που ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για μέγιστη περίοδο τριών μηνών εντός περιόδου εξαμήνου θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Εξαιρέσεις σε αυτήν τη συμφωνία αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, που δεν δεσμεύονται από την εν λόγω συμφωνία, καθώς και ένας εδαφικός περιορισμός όσον αφορά τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, για τις οποίες η συγκεκριμένη συμφωνία σχετίζεται με τα ευρωπαϊκά εδάφη των εν λόγω χωρών.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οποιοσδήποτε ταξιδεύει με στόχο τη διεκπεραίωση αμειβόμενης δραστηριότητας στη διάρκεια βραχείας διαμονής δεν μπορεί να επωφεληθεί αυτής της συμφωνίας και συνεχίζει να υπόκειται στους ισχύοντες κανόνες της Κοινότητας και του κάθε κράτους μέλους αναφορικά με την υποχρέωση θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτήν, καθώς και την πρόσβαση στην απασχόληση. Η συμφωνία ενδέχεται να ανασταλεί ή να καταργηθεί, αλλά μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών. Στηρίζω επίσης την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μέχρις ότου αυτή τεθεί σε ισχύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η εν λόγω συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου προβλέπει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πολίτες των συμβαλλομένων μερών ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για μέγιστη περίοδο τριών μηνών εντός περιόδου εξαμήνου.

Ψηφίζω κατά της σύναψης αυτής της συμφωνίας, διότι η διατήρηση της υποχρέωσης θεώρησης αντιπροσωπεύει ένα είδος ελέγχου όσον αφορά την ανεπιθύμητη μετανάστευση, ενώ η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης για διαμονή έως τρεις μήνες θα παρείχε επαρκή χρόνο σε όσους σχεδιάζουν, στην πραγματικότητα, να παραμείνουν για παρατεταμένη χρονική περίοδο προκειμένου να δημιουργήσουν κοινωνικά δίκτυα.

 
  
  

- Έκθεση Simon Busuttil (A7-0012/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Η εν λόγω έκθεση προβλέπει την πραγματοποίηση ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης μεταξύ των Σεϋχελλών και των κρατών μελών της ΕΕ. Είμαι υπέρ μιας τέτοιας συμφωνίας και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω αυτήν τη συμφωνία που είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, η οποία καθιερώνει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για την είσοδο και τη βραχεία διαμονή, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πολιτών τους. Οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι των Σεϋχελλών που ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για μέγιστη περίοδο τριών μηνών εντός περιόδου εξαμήνου θα απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις θεώρησης. Εξαιρέσεις σε αυτήν τη συμφωνία είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, που δεν δεσμεύονται από την εν λόγω συμφωνία, καθώς και ένας εδαφικός περιορισμός όσον αφορά τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, για τις οποίες η συγκεκριμένη συμφωνία σχετίζεται με τα ευρωπαϊκά εδάφη των εν λόγω χωρών.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οποιοσδήποτε ταξιδεύει με στόχο τη διεκπεραίωση αμειβόμενης δραστηριότητας στη διάρκεια βραχείας διαμονής δεν μπορεί να επωφεληθεί αυτής της συμφωνίας και συνεχίζει να υπόκειται στους ισχύοντες κανόνες της Κοινότητας και του κάθε κράτους μέλους αναφορικά με την υποχρέωση θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτήν, καθώς και την πρόσβαση στην απασχόληση. Η συμφωνία ενδέχεται να ανασταλεί ή να καταργηθεί, αλλά μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών. Στηρίζω επίσης την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μέχρις ότου αυτή τεθεί σε ισχύ.

 
  
  

- Έκθεση Simon Busuttil (A7-0013/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Η έκθεση αυτή προβλέπει την πραγματοποίηση ταξιδιών χωρίς την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ των Μπαρμπάντος και των κρατών μελών της ΕΕ. Είμαι υπέρ μιας τέτοιας συμφωνίας και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω αυτήν τη συμφωνία που υπήρξε αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Μπαρμπάντος, η οποία καθιερώνει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για την είσοδο και τη βραχεία διαμονή, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πολιτών τους. Οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι των Μπαρμπάντος που ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για μέγιστη περίοδο τριών μηνών εντός περιόδου εξαμήνου θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Εξαιρέσεις σε αυτήν τη συμφωνία αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, που δεν δεσμεύονται από την εν λόγω συμφωνία, καθώς και ένας εδαφικός περιορισμός όσον αφορά τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, για τις οποίες η συγκεκριμένη συμφωνία σχετίζεται με τα ευρωπαϊκά εδάφη των εν λόγω χωρών.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οποιοσδήποτε ταξιδεύει με στόχο τη διεκπεραίωση αμειβόμενης δραστηριότητας στη διάρκεια βραχείας διαμονής δεν μπορεί να επωφεληθεί αυτής της συμφωνίας και συνεχίζει να υπόκειται στους ισχύοντες κανόνες της Κοινότητας και του κάθε κράτους μέλους αναφορικά με την υποχρέωση θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτήν, καθώς και την πρόσβαση στην απασχόληση. Η συμφωνία ενδέχεται να ανασταλεί ή να καταργηθεί, αλλά μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών. Στηρίζω επίσης την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μέχρις ότου αυτή τεθεί σε ισχύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι εκθέσεις που έχουμε ενώπιόν μας και οι οποίες αφορούν τις συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πολυάριθμων μικρών νησιωτικών κρατών, όπως ο Μαυρίκιος και τα Μπαρμπάντος, προβλέπουν την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πολίτες των συμβαλλομένων μερών ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για μέγιστη περίοδο τριών μηνών εντός περιόδου εξαμήνου. Απορρίπτω αυτήν τη χαλάρωση των υποχρεώσεων εισόδου και, συνεπώς, ψήφισα κατά της σύναψης των εν λόγω συμφωνιών, διότι η διατήρηση της υποχρέωσης θεώρησης αποτελεί οπωσδήποτε εμπόδιο για την εγκληματικότητα και, ως εκ τούτου, περιορίζει σημαντικά την ανεπιθύμητη μετανάστευση.

Επιπλέον, πρέπει να υποτεθεί ότι όσοι διαμένουν στην ΕΕ για τρεις μήνες βάσει τέτοιων απαλλαγών από την υποχρέωση θεώρησης θα αποκτήσουν πολυάριθμες επαφές τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, ενδεχομένως, στη συνέχεια για την είσοδό τους στην παρανομία. Πρέπει να αποφύγουμε πάσει θυσία μια αύξηση της παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας.

 
  
  

- Έκθεση Simon Busuttil (A7-0014/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω αυτήν τη συμφωνία που υπήρξε αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, η οποία καθιερώνει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για την είσοδο και τη βραχεία διαμονή, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πολιτών τους. Οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι της Ομοσπονδίας που ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για μέγιστη περίοδο τριών μηνών εντός περιόδου εξαμήνου θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Εξαιρέσεις σε αυτήν τη συμφωνία αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, που δεν δεσμεύονται από την εν λόγω συμφωνία, καθώς και ένας εδαφικός περιορισμός όσον αφορά τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, για τις οποίες η συγκεκριμένη συμφωνία σχετίζεται με τα ευρωπαϊκά εδάφη των εν λόγω χωρών.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οποιοσδήποτε ταξιδεύει με στόχο τη διεκπεραίωση αμειβόμενης δραστηριότητας στη διάρκεια βραχείας διαμονής δεν μπορεί να επωφεληθεί αυτής της συμφωνίας και συνεχίζει να υπόκειται στους ισχύοντες κανόνες της Κοινότητας και του κάθε κράτους μέλους αναφορικά με την υποχρέωση θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτήν, καθώς και την πρόσβαση στην απασχόληση. Η συμφωνία ενδέχεται να ανασταλεί ή να καταργηθεί, αλλά μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών. Στηρίζω επίσης την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μέχρις ότου αυτή τεθεί σε ισχύ.

 
  
  

- Έκθεση Simon Busuttil (A7-0015/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω αυτήν τη συμφωνία που είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, η οποία καθιερώνει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για την είσοδο και τη βραχεία διαμονή, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πολιτών τους. Οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα που ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για μέγιστη περίοδο τριών μηνών εντός περιόδου εξαμήνου θα απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις θεώρησης. Εξαιρέσεις σε αυτήν τη συμφωνία είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, που δεν δεσμεύονται από την εν λόγω συμφωνία, καθώς και ένας εδαφικός περιορισμός όσον αφορά τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, για τις οποίες η συγκεκριμένη συμφωνία σχετίζεται με τα ευρωπαϊκά εδάφη των εν λόγω χωρών.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οποιοσδήποτε ταξιδεύει με στόχο τη διεκπεραίωση αμειβόμενης δραστηριότητας στη διάρκεια βραχείας διαμονής δεν μπορεί να επωφεληθεί αυτής της συμφωνίας και συνεχίζει να υπόκειται στους ισχύοντες κανόνες της Κοινότητας και του κάθε κράτους μέλους αναφορικά με την υποχρέωση θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτήν, καθώς και την πρόσβαση στην απασχόληση. Η συμφωνία ενδέχεται να ανασταλεί ή να καταργηθεί, αλλά μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών. Στηρίζω επίσης την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μέχρις ότου αυτή τεθεί σε ισχύ.

 
  
  

- Έκθεση Simon Busuttil (A7-0016/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Η εν λόγω έκθεση προβλέπει την πραγματοποίηση ταξιδιών χωρίς την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ των Νήσων Μπαχάμες και των κρατών μελών της ΕΕ. Είμαι υπέρ μιας τέτοιας συμφωνίας και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω αυτήν τη συμφωνία που υπήρξε αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κοινοπολιτείας των Νήσων Μπαχάμες, η οποία καθιερώνει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για την είσοδο και τη βραχεία διαμονή, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πολιτών τους. Οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι των Νήσων Μπαχάμες που ταξιδεύουν στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για μέγιστη περίοδο τριών μηνών εντός περιόδου εξαμήνου θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Εξαιρέσεις σε αυτήν τη συμφωνία αποτελούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, που δεν δεσμεύονται από την εν λόγω συμφωνία, καθώς και ένας εδαφικός περιορισμός όσον αφορά τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, για τις οποίες η συγκεκριμένη συμφωνία σχετίζεται με τα ευρωπαϊκά εδάφη των εν λόγω χωρών.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οποιοσδήποτε ταξιδεύει με στόχο τη διεκπεραίωση αμειβόμενης δραστηριότητας στη διάρκεια βραχείας διαμονής δεν μπορεί να επωφεληθεί αυτής της συμφωνίας και συνεχίζει να υπόκειται στους ισχύοντες κανόνες της Κοινότητας και του κάθε κράτους μέλους αναφορικά με την υποχρέωση θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτήν, καθώς και την πρόσβαση στην απασχόληση. Η συμφωνία ενδέχεται να ανασταλεί ή να καταργηθεί, αλλά μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο σε σχέση με το σύνολο των κρατών μελών. Στηρίζω επίσης την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μέχρις ότου αυτή τεθεί σε ισχύ.

 
  
  

- Έκθεση Jutta Haug (A7-0023/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFD), γραπτώς. (ΕΝ) Οι ευρωβουλευτές του Ανεξάρτητου Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας (UKIP) απείχαμε από την ψηφοφορία, διότι δεν πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να είναι υπεύθυνη για την αποστολή των χρημάτων των φορολογουμένων στα θύματα του ιταλικού σεισμού. Συμπονούμε απολύτως τα θύματα αυτού του σεισμού και πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους δωρεές θα πρέπει να προέρχονται από τις εθνικές κυβερνήσεις ή από φιλανθρωπικά ιδρύματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Όπως τόνισα νωρίτερα σε ό,τι αφορά την έκθεση του Reimer Böge (A7-0021/2009) σχετικά με τον σεισμό στο Abruzzi, πιστεύω ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς κράτη που είναι θύματα καταστροφών αποτελούν σαφή ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίνοντας μέσα ειδικής ενίσχυσης όπως το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται ικανή να διατηρεί την ενότητά της σε αντίξοες συνθήκες, και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε, πράγματι, να νιώθουμε υπερήφανοι.

Συνεπώς, λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας της Επιτροπής να υποβάλει διορθωτικούς προϋπολογισμούς σε περίπτωση «αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων», στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σεισμός στην Ιταλία, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης σχετικά με τη διόρθωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε οι κάτοικοι της πληγείσας περιφέρειας να δουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό να αποκαθίστανται ταχύτερα, και να επανέλθουν ταχέως οι κανονικές συνθήκες ζωής μέσω της εκταμίευσης 493,78 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Δεδομένης της έγκρισης της εκταμίευσης 493 771 159 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης υπέρ της Ιταλίας, και δεδομένου ότι το εν λόγω ταμείο δεν διαθέτει δικό του προϋπολογισμό, είναι απαραίτητη η διόρθωση του κοινοτικού προϋπολογισμού για να διασφαλιστεί η διάθεση του συμφωνημένου ποσού. Αν και συμφωνούμε σχετικά με την ανάγκη παροχής των κονδυλίων το συντομότερο δυνατόν, λυπούμαστε για το ότι η πρόταση που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπάγεται, μεταξύ άλλων κονδυλίων του προϋπολογισμού, μείωση στη χρηματοδότηση για σημαντικά κοινοτικά προγράμματα σε σύγκριση με το προηγούμενο και το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Παραδείγματα των παραπάνω είναι οι προβλεπόμενες μειώσεις στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, στο Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας –κοινοτικά προγράμματα από το προηγούμενο κοινοτικό πλαίσιο, 2002-2006– ή στο LIFE+, στο Χρηματοδοτικό Μέσο για το Περιβάλλον. Κατά την άποψή μας, πέραν των απαραίτητων προσαρμογών στο Ταμείο Αλληλεγγύης, προκειμένου να του παρασχεθεί κονδύλιο από τον προϋπολογισμό με τους δικούς του πόρους, δεν θα πρέπει να λάβει αυτό χρηματοδότηση εις βάρος των προαναφερθέντων κοινοτικών προγραμμάτων, ενώ, ταυτόχρονα, υπάρχει και μια επιμονή για αύξηση των δαπανών για στρατιωτικούς σκοπούς και σκοπούς προπαγάνδας. Τα κονδύλια που κατανέμονται τώρα στο Ταμείο Αλληλεγγύης θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί, κατά προτίμηση, από τα μόλις προαναφερθέντα κονδύλια.

 
  
MPphoto
 
 

  Barry Madlener (NI), γραπτώς. (NL) Το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) τάσσεται υπέρ της βοήθειας εκτάκτου ανάγκης, αλλά εναπόκειται στα μεμονωμένα κράτη μέλη, και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παράσχουν αυτήν τη βοήθεια.

 
  
  

- Έκθεση Reimer Böge (A7-0022/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόσθετη στήριξη των εργαζομένων που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου και βοήθεια όσον αφορά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Είναι ουσιαστικής σημασίας η οικονομική βοήθεια προς τους εργαζομένους που απολύονται να διατεθεί το ταχύτερο δυνατόν, και τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ), που είναι ζωτικής σημασίας για την επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με την υλοποίηση των στόχων που αφορούν την ισότητα των φύλων και την απαγόρευση των διακρίσεων μέσω μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΠ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Αυτή η έκθεση είναι υπέρ της εκταμίευσης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Συμφωνώ ότι η εκταμίευση κονδυλίων από το εν λόγω ταμείο είναι απαραίτητη σε αυτήν την περίπτωση και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE), γραπτώς. (SV) Γνωρίζουμε όλοι τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία στο σύνολό της. Κατανοούμε απόλυτα όλους όσοι πλήττονται από την κρίση και βλέπουμε με ικανοποίηση τη λήψη μέτρων όπως η κατάρτιση που θα βοηθήσει τα άτομα να ξεπεράσουν αυτήν τη δυσκολία. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι το ελεύθερο εμπόριο μπορεί κατά βάση να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, θα επιθυμούσαμε να δούμε να αντιμετωπίζεται η χρηματοπιστωτική κρίση με μέσα που βασίζονται κυρίως στην αγορά και τα οποία προωθούν το ελεύθερο και θεμιτό εμπόριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η ανεργία είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που πλήττουν τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ακόμη και πριν από την εμφάνιση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία αύξησε και επιδείνωσε ορισμένα από τα προγενέστερα συμπτώματα, ήταν σαφείς οι σοβαρές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και η συνεπακόλουθη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στις ζωές πολλών ανθρώπων. Οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτήν την περίοδο είναι προφανείς, όταν προσθέσουμε σε αυτά τα προβλήματα την παρούσα έλλειψη εμπιστοσύνης στις αγορές και τη συρρίκνωση των επενδύσεων. Από αυτήν την άποψη, αν και είμαι υπέρ της ρύθμισης της εσωτερικής αγοράς, πιστεύω ότι ο ειδικός χαρακτήρας της κρίσης δικαιολογεί τη λήψη ειδικών αντιμέτρων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι ένα από τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθά τους ανέργους υπό αυτές τις συνθήκες. Πιστεύω ότι η περίπτωση των εργαζομένων της Nokia GmbH, στη γερμανική περιφέρεια του Bochum, δικαιολογεί την παροχή ευρωπαϊκής ενίσχυσης, όπως δόθηκε προγενέστερα στην Πορτογαλία. Πέραν αυτής της ενίσχυσης, η οποία είναι αναμφισβήτητα χρήσιμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να λάβει μέτρα για την προώθηση μιας πιο εύρωστης και δημιουργικής ευρωπαϊκής αγοράς που θα παράγει επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με αποτελεσματικό, σοβαρό και βιώσιμο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η περίπτωση αφορούσε την απάντηση σε αίτημα της Γερμανίας για βοήθεια όσον αφορά απολύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ιδίως εργαζομένων της Nokia GmbH, το οποίο πληρούσε τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η εκταμίευση αυτών των κονδυλίων μετριάζει μερικές μόνο από τις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πρέπει να υπάρξει ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προκαλούν πραγματική οικονομική και κοινωνική καταστροφή σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στην Πορτογαλία.

Αν και ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης, δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε την ανεπάρκεια των μέτρων της, τα οποία είναι απλά παυσίπονα, καθώς και την πραγματική αδικία του κανονισμού, ο οποίος είναι πιο ευνοϊκός έναντι χωρών με υψηλότερα εισοδήματα, ιδίως χωρών με υψηλότερους μισθούς και επιδόματα ανεργίας.

Ως εκ τούτου, επιμένουμε στην αλλαγή της πολιτικής και στην ανάγκη για τη χάραξη ενός πραγματικού σχεδίου για τη στήριξη της παραγωγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της επένδυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) περίπου 5,6 εκατομμυρίων ευρώ στην περιφέρεια του Βόρειου Ρήνου-Βεστφαλίας της Γερμανίας, η οποία επλήγη από μαζικές απολύσεις από τη δεκαετία του 1990. Ως αποτέλεσμα του κλεισίματος της μονάδας παραγωγής της φινλανδικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών Nokia στο Bochum το 2008 και της μετεγκατάστασής της σε περιοχές αγορών με μικρότερο κόστος, απολύθηκαν ακόμη 2 300 άνθρωποι στην περιφέρεια. Δεδομένου ότι είμαι Φινλανδή, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δοκιμασία των εργαζομένων που έχασαν την εργασία τους λόγω της παύσης της παραγωγής της Nokia στο Bochum. Το κλείσιμο της μονάδας της Nokia στο Bochum αποτέλεσε, πράγματι, το τελευταίο συμβάν σε μια σειρά γεγονότων που επιδεινώνουν την ανεργία στην περιφέρεια. Γι’ αυτόν τον λόγο, χαιρετίζω ολόψυχα την επένδυση από το ΕΤΠΠ στην περιφέρεια ως έναν τρόπο βελτίωσης των ευκαιριών απασχόλησης για τους ανθρώπους του Βόρειου Ρήνου-Βεστφαλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Ψηφίσαμε υπέρ αυτού του κειμένου έχοντας κατά νου τους εργαζόμενους της Nokia και τις άδικες απολύσεις τους. Ωστόσο, τονίζουμε εναγωνίως ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το ότι πρέπει να ψηφίσουμε για το «μη χείρον»: παροχή βοήθειας για την αναζήτηση θέσεων εργασίας εν μέσω παράλογων μαζικών απολύσεων από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή κινητών τηλεφώνων στον κόσμο, τη Nokia, απολύσεων οι οποίες περιγράφονται εδώ ως ένας από τους κινδύνους μιας μορφής παγκοσμιοποίησης την οποία πρέπει απλώς να ανεχτούμε.

Καταγγέλλουμε αυτήν την ιδέα της «προσαρμογής» στην παγκοσμιοποίηση, δεδομένου ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται σε κοινωνικές και ανθρώπινες τραγωδίες όπως αυτή, όπου διαπιστώνουμε ότι εταιρείες που ανακοινώνουν κέρδη ρεκόρ μετεγκαθίστανται για να κερδίσουν περισσότερα, καταστρέφοντας έτσι τις ζωές εκατοντάδων εργαζομένων και μια ολόκληρη περιφέρεια. Αυτή η φιλάνθρωπη θεραπεία (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση) που προτείνεται δεν πρόκειται να κάνει τους ανθρώπους να ξεχάσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, στην πραγματικότητα, άμεσα υπεύθυνη για την τραγωδία που πλήττει τους απολυμένους εργαζόμενους, λόγω της επιλογής της υπέρ του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού. Αντί να υποστηρίζει αυτές τις προσαρμογές σε κάθε είδους τεράστια αβεβαιότητα της παγκοσμιοποιημένης καπιταλιστικής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απαγορεύσει τέτοιου είδους πρακτικές και να προστατεύσει τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), γραπτώς. (FR) Αυτή η έκθεση είναι υπέρ της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) μετά τις απολύσεις στη Γερμανία. Εγκρίνω απόλυτα την ενεργοποίηση αυτού του ταμείου –το χρειαζόμαστε σε αυτήν την περίπτωση– και, ως εκ τούτου, όπως η πλειονότητα των συναδέλφων μου βουλευτών, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι ένας από τους μηχανισμούς που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στη διάθεσή της για να βοηθά τους άνεργους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης. Πιστεύω ότι η περίπτωση των εργαζομένων της Nokia GmbH και της γερμανικής περιφέρειας του Bochum δικαιολογεί την εκταμίευση ευρωπαϊκής ενίσχυσης, όπως συνέβη και στο παρελθόν για την Πορτογαλία.

 
  
  

- Έκθεση Diana Wallis (A7-0030/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (ΕΝ) O κ. Siwiec κατηγορήθηκε για προσβολή των θρησκευτικών πεποιθήσεων άλλων ανθρώπων κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε μερικά χρόνια πριν. Μετά την εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει, βεβαίως, να αρθεί η ασυλία. Αυτή είναι και η άποψη της εισηγήτριας και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen και Christel Schaldemose (S&D), γραπτώς. (DA) Στη σημερινή ψηφοφορία, ψηφίσαμε υπέρ της άρσης της ασυλίας του κ. Siwiec. Αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορούσε να δικαστεί στην Πολωνία όπως οποιοσδήποτε άλλος πολίτης. Κατανοούμε απολύτως τον κ. Siwiec και συμφωνούμε, για όσο αξίζει η άποψή μας, ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αβάσιμη και πολιτικά υποκινούμενη.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μπορεί να δικαστεί σε δικαστήριο όπως οποιοσδήποτε άλλος, διότι πρέπει να έχουμε την πεποίθηση ότι η Πολωνία σέβεται τις βασικές αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου που αποτελούν προϋπόθεση για να είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον ίδιο λόγο, ψηφίζουμε πάντα, για λόγους αρχής, την άρση της ασυλίας των βουλευτών του Σώματος – ανεξαρτήτως της υπό εξέταση πραγματικής υπόθεσης.

 
  
  

- Έκθεση Carlos Coelho (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η δημιουργία του χώρου Σένγκεν διά της κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και η καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος της ΕΕ συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον σημαντικών επιτευγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαπερατότητα των συνόρων, χρειαζόμαστε υψηλά πρότυπα όταν θέτουμε σε εφαρμογή στην πράξη το κεκτημένο Σένγκεν, προκειμένου να μπορούμε να διατηρούμε υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης επίσης της ικανότητάς τους να εφαρμόζουν τα μέτρα που συνοδεύουν την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Πρέπει να βελτιώσουμε τον μηχανισμό αξιολόγησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν. Η ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου ασφάλειας και εμπιστοσύνης απαιτεί την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας και της σχέσης της με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, είναι λυπηρό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ρόλο συμβούλου μάλλον παρά συννομοθέτη, όπως θα έπρεπε. Συνεπώς, ψήφισα κατά της νομοθετικής πρότασης της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, δεδομένου ότι η θέση του εισηγητή ευθυγραμμίζεται με τις αρχές των ελευθεριών του πολίτη, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης είναι σημαντική για όλα τα κράτη μέλη. Δεδομένου ότι δεν εξετάζεται η περίπτωση της διαδικασίας συναπόφασης, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιορίζει τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Η πρόταση που καταρτίστηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τροποποιηθεί μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου χωρίς ελέγχους συνόρων, μέσω της συμφωνίας Σένγκεν, αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση μιας ανοιχτής εσωτερικής αγοράς με ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των εμπορευμάτων. Ωστόσο, προκειμένου αυτός ο χώρος να αναπτύξει πλήρως το δυναμικό του, την ύπαρξη του οποίου αναγνωρίζω, πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος αποτελεσματικής αξιολόγησης της υλοποίησής του από τα διάφορα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, συμφωνώ με την ενίσχυση των εξουσιών για την παρακολούθηση του Σένγκεν, ιδίως μέσω αξιολογήσεων (ερωτηματολογίων και τοπικών επισκέψεων, τόσο οργανωμένων εκ των προτέρων όσο και απροειδοποίητων) και μέτρων μετά την αξιολόγηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής εποπτεία του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη λειτουργούν, συνεργάζονται μεταξύ τους και ελέγχουν τα εξωτερικά σύνορά τους στο πλαίσιο της συμφωνίας Σένγκεν.

Γνωρίζω ότι οποιαδήποτε ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία στο σύστημα ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης και θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο τον χώρο Σένγκεν ως χώρο ελευθερίας, και, ταυτόχρονα, ασφάλειας.

Δεν συμφωνώ, ωστόσο, με την ενίσχυση του κοινοτικού χαρακτήρα της εν λόγω αξιολόγησης διά της ενδυνάμωσης των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εις βάρος του διακυβερνητικού συστήματος που επικρατεί μέχρι στιγμής στην Ομάδα Αξιολόγησης Σένγκεν.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ψήφισα κατά της πρότασης της Επιτροπής.

 
  
  

- Εκθέσεις Carlos Coelho (A7-0034/2009) και (A7-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Τολμούμε να μιλούμε για το κεκτημένο Σένγκεν, αλλά ως κάποιος που ζει στο Καλαί, μπορώ να βεβαιώσω από πρώτο χέρι ότι, ενώ οι συμφωνίες Σένγκεν έχουν ωφελήσει την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου και των εμπορευμάτων, συνεχίζουν να παρουσιάζουν ορισμένα προβλήματα.

Πέραν της ευχάριστης ουτοπίας μιας Ευρώπης χωρίς σύνορα, αντιμετωπίζουμε καθημερινά την τραγική πραγματικότητα του Σένγκεν: τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης για τους μετανάστες.

Η Ένωση και τα κράτη μέλη κάνουν ελάχιστα ή δεν κάνουν τίποτα για να αντιμετωπίσουν αυτήν την τραγωδία. Η Γαλλία, από την πλευρά της, ντροπιάζεται διεξάγοντας ανθρωποκυνηγητό διά των μέσων ενημέρωσης και της αστυνομίας, όπως αυτό στη «ζούγκλα» του Καλαί.

Συνεπώς, ακόμη και από την άποψη της αυστηρής ανθρωπιστικής δράσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση απουσιάζει εντελώς, αφήνοντας τις τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν μόνες τους τα προβλήματα.

Ας σταματήσουμε τα κροκοδείλια δάκρυα και ας συμπεριφερθούμε επιτέλους ως υπεύθυνοι άνθρωποι. Η κατάσταση στο Καλαί αποτελεί μείζον πολιτικό πρόβλημα για την Ένωση. Το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί ούτε μέσω της Ευρώπης φρουρίου του Σένγκεν ούτε μέσω στοχευμένων ανθρωπιστικών μέτρων. Πρέπει να σταματήσουμε τις πολιτικές ελεύθερου εμπορίου, πρέπει να σταματήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου, πρέπει να ενθαρρύνουμε την επισιτιστική κυριαρχία, πρέπει να ανακηρύξουμε το νερό και την ενέργεια παγκόσμια δημόσια αγαθά, και πρέπει να καταπολεμήσουμε τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου